020 Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás020 A 39
Alföldiné Dán Gabriella
  Könyvtár és marketing : Szakirodalmi szemle / Alföldiné Dán Gabriella, Hegedűs Péter ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1986. - 107 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 91-107.
ISBN 963 201 245 3 fűzött
könyvtár; marketing


025 A 43
  Állományalakítási olvasókönyv : Oktatási segédanyag / [összeáll. Mándy Gábor] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1986. - 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 201 215 1 [!ISBN 963 201 507 X] fűzött
könyvtár; állományalakítás


028 B 25
Balogh Zoltán
  Élményalakzatok / Balogh Zoltán, Kamarás István ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : NPI, 1978-[1985]. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963 562 602 9
2. - Budapest : Múzsák, [1985]. - 171 p.
ISBN 963 563 039 5
olvasásszociológia


020 B 41
Bátonyi Viola
  Könyvtári marketing : Szakirodalmi szemle / Bátonyi Viola. - Budapest : OSZK, 1997. - 73 p. : ill. ; 24 cm. - (Korszerű könyvtárak - korszerű módszerek, ISSN 1416-6542 ; 4.)
Bibliogr.: p. 69-73.
ISBN 963-200-376-4 fűzött
könyvtár; marketing; közönségkapcsolat


025 B 51
Bényei Miklós
  Genius loci : A helyismereti tevékenységről / Bényei Miklós. - Budapest : Könyvtári Intézet, 2004. - 182 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-606-8 fűzött
könyvtártudomány; helytörténet; honismeret


025 B 53
Bereczky Lászlóné
  Szakkatalógus szerkesztés csoportképzés alapján / Bereczky Lászlóné, Surján Miklós ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ. - 2. átd. bőv. kiad. - Budapest : OSZK KMK : OMKDK, 1981. - 165 p. ; 29 cm
Soksz.
ISBN 963 592 207 8 fűzött
könyvtár; katalogizálás


025 B 55
Berke Barnabásné
  Útmutató a könyvtári anyagok bejelentéséről / [Írta Berke Barnabásné, Kondor Imréné, Szilvássy Zoltánné] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár . - Budapest : OSZK, 1985. - 73 p. ; 29 cm
ISBN 963 200 217 2 fűzött
könyvtár; katalógus


025 B 61
  Bibliográfiai leírás : Disszertációk és szakdolgozatok : MSZ 3424/6-83 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZ, 1984. - 19 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1984. dec. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; szabvány


025 B 61
  Bibliográfiai leírás : Elektronikus dokumentumok : KSZ/2 / [kész. Berke Barnabásné] ; [közrem. Vajda Erik et al.] ; közr. a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság ; kiad. az Országos Széchényi Könyvtár . - Elektronikus kiad. - Budapest : OSZK, 2005. - 101 p. ; 30 cm
A jóváhagyás időpontja: 2000. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
könyvtári feldolgozás; bibliográfiai leírás; elektronikus dokumentumok; Magyarország; szabályzat


025 B 61
  Bibliográfiai leírás : Időszaki kiadványok : MSZ 3424/2-82 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, 1982. - 83 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1983. jan. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; szabvány


025 B 61
  Bibliográfiai leírás : Könyvek : MSZ 3424/1-78 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, 1983. - 75 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1982. jan. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; szabvány


025 B 61
  Bibliográfiai leírás : Kották : MSZ 3424/7-84 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, 1984. - 20 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1985. júl. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; kotta; szabvány


025 B 61
  Bibliográfiai leírás : Szakfordítások : MSZ 3424/5-79 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hivatal. - 3. kiad. - [Budapest] : MSZH, 1983. - 10 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1982. jan. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; fordítás; szabvány


025 B 61
  A bibliográfiai leírás besorolási adatai : Címek : MSZ 3430/4-81 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, [1981]. - 14 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1983. január 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; besorolás; szabvány


025 B 61
  A bibliográfiai leírás besorolási adatai : Fogalommeghatározások : MSZ 3440/1-83 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, 1983. - 5 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1983. okt. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; besorolás; szabvány


025 B 61
  A bibliográfiai leírás besorolási adatai : Földrajzi nevek : MSZ 3440/5-79 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, [1979]. - 15 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1982. jan. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; besorolás; földrajzi nevek; szabvány


025 B 61
  A bibliográfiai leírás besorolási adatai : Személyek nevei : MSZ 3440/2-79 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - 4. kiad. - [Budapest] : MSZH, 1983. - 32 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1980. júl. .1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; besorolás; szabvány


025 B 61
  A bibliográfiai leírás besorolási adatai : Testületek neve : MSZ 3440/3-83 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, 1983. - 28 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1985. jan. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; besorolás; szabvány


010 B 61
  Bibliográfiai olvasókönyv : Szakirodalmi szemle / [szerk. Varga Ildikó] ; [Kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : NPI, 1979. - 289 p. ; 24 cm
ISBN 963 562 344 5. ISBN 963 201 071 X fűzött
bibliográfia


025 B 61
  Bibliográfiai tételek besorolási szabályai : MSZ 3493-82 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, 1982. - 15 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1983. júl. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; besorolás; szabvány


025 B 61
  A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai : MSZ 3401-81 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, 1981. - 23 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1983. jan. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; besorolás; szabvány


020 B 70
Bobokné Belányi Beáta
  Kultúrmenedzsment : Könyvtári és információs szervezetek vezetőinek / Bobokné Belányi Beáta. - [Budapest] : Typotex, 2001. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 124-128.
ISBN 963-9132-94-2 fűzött
könyvtár; információs intézmények; vezetéstudomány


090 B 82
Borsa Gedeon
  Kalauz a régi nyomtatványokhoz : A régi nyomtatványok fogalma, anyaga, mérete és terjedelme / Borsa Gedeon. - Budapest : Könyvtári Int., 2003. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-604-1 fűzött
könyvészet; régi nyomtatványok


020 B 96
Bunch, Allan
  Community information services : Their origin, scope and development / Allan Bunch. - London : Bingley, 1982. - viii, 168 p. ; 23 cm
Címford.: Közösségi információs szolgáltatások : Eredetük, hatásuk és fejlődésük
ISBN 0 85157 318 5 kötött
információ; közösség; könyvtár; Nagy-Britannia


090 C 22
  Cimélia : Az Országos Széchényi Könyvtár kincsei = The treasures of the National Széchényi Library / szerk. Karsay Orsolya ; [képszerk. Földesi Ferenc, Király Péter, Pataki Gábor] ; [írták Földesi Ferenc et al.]. - Budapest : OSZK : Osiris, 2000. - 292 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913)
Bibliogr.: p. 289-290.
ISBN 963-200-420-5. ISBN 963-379-897-3 kötött
cimélia; művelődéstörténet; kódex; ősnyomtatvány; Országos Széchényi Könyvtár (Budapest); kézikönyv


025 C 22
  A cirillbetűk transzliterációja latin betűkre : MSZ KGST 1362-78 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, 1983. - 8 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1982. jan. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; szabvány


020 C 24
  Collection management / publ. by Library Journal. - New York, NY : R. R. Bowker Co., 1979. - 48 p. : ill. ; 29 cm. - (LJ special report, ISSN 0362-448X ; 11)
Címford.: Állományszervezés
ISBN 0-8352-1215-7 fűzött
könyvtár


025 C 28
Corbin, John
  Developing computer-based library systems / by John Corbin. - Phoenix, AZ : Oryx Press, 1981. - x, 226 p. ; 24 cm. - (A Neal-Schuman professional book)
Címford.: Számítógépes könyvtári rendszerek kifejlesztése. - Bibliogr.: p. 215-226.
ISBN 0 912700 10 6 kötött
könyvtár; számítógépes információs rendszer


020 C 42
Csapodi Csaba
  Magyar könyvtártörténet / Csapodi Csaba, Tóth András, Vértesy Miklós. - Budapest : Gondolat, 1987. - 541 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 763 X kötött
könyvtár; történet; Magyarország


020 D 66
  Digitalizálási stratégiák : Szakirodalmi szemle / [összeáll. és ford. Hegyközi Ilona]. - Budapest : KI, 2005. - 93 p. ; 21 cm. - (EuroTéka, ISSN 1787-0283)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-201-621-1 fűzött
digitalizálás; könyvtár; Európai Unió


025 D 75
  A dokumentumok referátumai és annotációi : MSZ KGST 2011-79 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, [1980]. - 5 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1981. január 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; referátum; annotáció; szabvány


028 D 98
Durkó Mátyás
  Olvasásmegértés, művelődési motiváció, szabadidő-felhasználás : Nagyvárosi tanuló és nem tanuló felnőtteknél / Durkó Mátyás, Harangi B. László. - Budapest : Művelkut. Int., 1984. - 2 db ; 24 cm. - (Közművelődéskutatás, ISSN 0231-178X)
ISBN 963 521 088 4 fűzött
Olvasáspszichológia
1. köt. - 211 p. : ill.
2. köt. - 250 p.


025.4 E 29
  Egyetemes Tizedes Osztályozás : UDC Publ. No. P057 / [kiad. a Könyvtári Intézet]. - Budapest : OSZK KI, 2005. - 3 db ; 29 cm
Készült az UDC Consortium Master File adatbázisának fordítása nyomán. - Lezárva 2000. december
ISBN 963-201-609-2 kötött
1. köt., Táblázatok. 1. rész: Segédtáblázatok és főtáblázati számok 0/599.89. - 536 p.
ISBN 963-201-610-6
1. köt., Táblázatok. 2. rész: Főtáblázati számok 6/94(94).05. - 554 p.
ISBN 963-201-619-X
2. köt., Betűrendes mutató. - 843 p.
ISBN 963-201-611-4
tizedes osztályozás; információkeresés; Kézikönyv


025.4 E 29
  Egyetemes Tizedes Osztályozás : Rövidített kiadás : FID Publ. No. 691 / [szerk. Babiczky Béla és Schneller Károly]. - Budapest : OMIKK : OSZK KMK, 1990-1991. - 2 db ; 29 cm
Lezárva az Extencions and Corrections to the UDC 13:3 számával (1989)
ISBN 963 593 109 3
tizedes osztályozás; információkeresés; kézikönyv
1. köt., Táblázatok. - 387 p.
ISBN 963 593 108 5
2. köt., Betűrendes mutató. - 1991. - 499 p.
ISBN 963 593 133 6


020 F 67
Fodor Péter
  Könyvtári protokoll / Fodor Péter, Havas Katalin. - Budapest : KI, 2007. - 86 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 37.
ISBN 978-963-628-3 fűzött
könyvtár; foglalkozás; erkölcs; illemtan


020 F 97
Fülöp Géza
  Hol keressem? Hogy keressem? : Információkeresés - szakirodalomkutatás / Fülöp Géza. - Bucureºti : Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 2007. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-222. és a jegyzetekben
ISBN 978-973-30-2014-1 fűzött
könyvtártan; információkeresés; tudományos módszertan


930.85 F 97
Fülöp Géza
  Olvasók, könyvek, könyvtárak : Művelődéstörténeti olvasókönyv 10-18 éveseknek / Fülöp Géza ; [rajz. Jámborné Balog Tünde]. - Budapest : MMM, 1993-1994. - 2 db : ill., montázs ; 30 cm
fűzött
könyvtár; könyvkiadás; sajtó; történet; Magyarország; kézikönyv
[1.], A kezdetektől 1848/49-ig. - 1993. - [114] p.
ISBN 963-04-3267-6
[2.], 1849-től napjainkig. - 1994. - [108] p.
ISBN 963-04-3836-4


025 G 19
Galamb Györgyné
  Példatár régi könyvek formai feltárásához / [összeáll. Galamb Györgyné] ; [szerk. Varga Ildikó] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1989. - 125 p. : ill. ; 29 cm + 1 pótlás
ISBN 963 201 295 X fűzött
könyvtár; katalogizálás; példatár


025 G 21
Galli Katalin
  Régi, becses könyvek ápolása és restauráltatása / Galli Katalin. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2006. - 259 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 11.)
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 963-7615-48-2 fűzött
könyvrestaurálás; könyvkötészet


020 G 35
Gellért Andor Tamás
  Az én könyvtáram : Különleges könyvtári tesztelések Budapesten / Gellért Andor. - [Budapest] : Szerző, [2010]. - 132 p. : ill. ; 30 cm
Kézirat gyanánt
Spirálfűzött
könyvtár; Budapest


028 G 37
Gereben Ferenc
  Olvasáskultúra és identitás : A Kárpát-medence magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtudata / Gereben Ferenc ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Budapest : Lucidus, 2005. - 215 p. : ill., részben térk. ; 22 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 207-215.
ISBN 963-9465-27-5 fűzött
olvasásszociológia; magyarság; külföldi magyarok; Kárpát-medence


025 G 99
  Gyűjtőköri tájékoztató : Tudományos és szakkönyvtárak / szerk. Mohor Jenő ; [az anyagot összegyűjt. Pataky Ernő] ; [kiad. az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ]. - Budapest : OSZK KMK, 1986 [!1987]. - 436 p. ; 24 cm
ISBN 963 201 258 5 fűzött
könyvtár; gyűjtőkör


028 G 91
György Péter
  Memex : A könyvbe zárt tudás a 21. században / György Péter. - Budapest : Magvető, 2002. - 267 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-257. és a jegyzetekben
ISBN 963-14-2305-0 kötött
olvasás; információ; társadalmi kommunikáció


025 H 12
Hajdu Ágnes, B.
  Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába / B. Hajdu Ágnes, Babiczky Béla. - Budapest : Universitas, 1998. - 224 p. ; 24 cm
ISBN 963-9104-20-5 fűzött
könyvtár; osztályozás; kézikönyv


020 H 34
Harris, Michael A.
  Into the future : The foundations of library and information services in the post-industrial era / Michael A. Harris and Stan A. Hannah. - Norwood, NJ : Ablex Publishing Corp., 1993. - x, 182 p. ; 23 cm. - (Information management, policy and services) Címford.: Előre a jövőbe : A könyvtári és más információs szolgáltatások alapjai a posztindusztriális korban. - Bibliogr.: p. 147-172.
ISBN 1-56750-01503 fűzött
könyvtár; információs rendszer; információs társadalom; posztindusztriális társadalom; jövőkutatás


028 H 40
  A határon túli magyarság olvasáskultúrája : Összeállítás olvasásvizsgálati és művelődésstatisztikai felmérések eredményeiből / [szerk. és a bevezetőt írta Gereben Ferenc] ; [az előszót írta Fekete Gyula] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1985. - 205 p. ; 23 cm
ISBN 963 201 222 4 [!ISBN 963 201 400 6 ] fűzött
olvasásszociológia; külföldi magyarok


027 H 40
  Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása / [szerk. Csapó Edit] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK : Múzsák, 1984 [!1985]. - 113 p. ; 24 cm
ISBN 963 201 165 1 fűzött
könyvtár; olvasásszociológia; kulturális hátrány


025 H 51
Hegedűs Péter
  A "könyvtárgazdaságtan" szakirodalma : A szakirodalom szelektív áttekintése / Hegedűs Péter. - Budapest : SKV, 1984. - 63 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek : Témadokumentáció, ISSN 0139-1453 ; 16.)
Bibliogr.: p. 56-63.
ISBN 963 02 3309 6 fűzött
információs gazdaság; művelődésgazdaságtan


025 H 92
Horváth Tibor
  Információs tezauruszok / Horváth Tibor, Varga Dénes. - Utánny.. - Budapest : NPI, [1980]. - 80 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76-80.
ISBN 963 562 532 4. ISBN 963 201 084 1 fűzött
tezaurusz; információkeresés


020 I 58
  Információ, könyv, könyvtár. - Budapest : Typotex, 1998. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9132-23-3
könyvtárhasználat
1., Alapfokú információkereső gyakorlatok a könyvtárban 8-12 éveseknek / Könyves-Tóth Lilla. - 272 p. Bibliogr.: p. 246-269.
ISBN 963-9132-10-1
2., Információkereső gyakorlatok 8-12 éveseknek / Katsányi Sándor, Könyves-Tóth Lilla. - 154 p. Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 963-9132-11-X


025 I 73
  ISBD/A : A régi könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [szerk. Varga Ildikó] ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1983. - 97 p. ; 22 cm
ISBN 963 201 156 2 fűzött
bibliográfiai leírás; szabvány


025 I 73
  ISBD(CM) : A kartográfiai anyagok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [sajtó alá rend.] Varga Ildikó ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1981. - 69 p. ; 22 cm
ISBN 963 201 122 8
bibliográfiai leírás; térkép; szabvány


025 I 73
  ISBD/PM : A nyomtatott kotta nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [ford. és szerk. Varga Ildikó] ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1983. - 77 p. ; 22 cm
ISBN 963 201 157 0 fűzött
bibliográfiai leírás; kotta; szabvány


025 I 73
  ISBD/S : Az időszaki kiadványok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [szerk. Varga Ildikó] ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1983. - 90 p. ; 22 cm
ISBN 963 201 167 8 fűzött
bibliográfiai leírás; időszaki kiadványok; szabvány


027 I 74
  Az iskolai könyvtár : Könyvtárostanárok kézikönyve / [szerk. Celler Zsuzsanna] ; [szerzők Balogh Mihály et al.] ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 1998. - 253 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7644-81-4 fűzött
könyvtártan; könyvtár; iskola; kézikönyv


025 K 23
Kastaly Beatrix
  A Könyvtári állomány védelme és megóvása / Kastaly Beatrix ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1986. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 963 201 253 4 fűzött
könyvtár; állományvédelem


090 K 46
  Kincsek a nemzet könyvtárából / [szöveg Monok István] ; [fotók Hapák József]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 416 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Fotóalbum. - Vál. Karsay Orsolya et al.
ISBN 963-547-663-9 kötött
művelődéstörténet; kódex; ősnyomtatvány; könyvtár; gyűjtemény; Országos Széchényi Könyvtár (Budapest); kézikönyv; fényképgyűjtemény


020 K 54
Kiss Jenő
  A magyar könyvtárak / Kiss Jenő. - Budapest : Múzsák, 1988. - 129 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 564 262 8 fűzött
könyvtárügy; Magyarország


025 K 79
Kovács katalin
  Disszertációk és szakdolgozatok könyvtári kezelése : Módszertani útmutató / [kész. Kovács Katalin] ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1986. - 54, 19 p. ; 29 cm
A függelékben: MSZ 3224/6-83 Bibliográfiai leírás. - Disszertációk és szakdolgozatok
ISBN 963 201 221 6. ISBN 963 201 505 3 fűzött
könyvtár; különgyűjtemény; disszertáció; szakdolgozat; bibliográfiai leírás; szabvány


020 K 88
Kőfalvi Tamás
  Közgyűjteményi ismeretek / Kőfalvi Tamás, Mészáros Márta, Kőfalviné Ónodi Márta. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanári tudástár)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-19-6008-2 fűzött
könyvtártan; muzeológia; levéltár


020 K 89
  Könyvtár és társadalmi környezet. - Budapest : Múzsák, 1984-1987. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963 563 123 5
3., Esettanulmányok / [szerk. Vidra Szabó Ferenc]. - 1987. - 119 p.
ISBN 963 564 261 X
könyvtár; szociográfia; művelődésszociológia


020 K 89
  A könyvtár kezelése / [szerk. Katsányi Sándor] ; [közr. az.] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Múzsák, 1984 [!1985]. - 289 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963 564 126 5. ISBN 963 201 236 4 fűzött
könyvtár


020 K 89
  A könyvtár kezelése / [szerk. Katsányi Sándor] ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - átd. és bőv. 3. kiad. - Budapest : OSZK KMK, 1990. - 306 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 201 308 5 fűzött
könyvtár; kézikönyv


020 K 89
  Könyvtári és dokumentációs szakirodalom : referáló lap : mutató a ... évfolyamhoz : az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványa / összeáll. Kövedi Dénes. - 6/10 (1974/1978). - Budapest : Múzsák , 1984. - X, 239 p. ; 29 cm
Fűzött
könyvtár; bibliográfia


020 K 89
  Könyvtári kalauz : Közhasznú tudnivalók a nemzeti dokumentumtermés alapkönyvtárairól : Kötelespéldány jogú könyvtárak / [szerk. Fogarassy Miklós és Léczes Melinda] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi Módszertani Központ. - 2. átd. kiad. - Budapest : OSZK KMK, 1990. - 48 p. ; 24 cm
ISBN 963 201 513 fűzött
könyvtár; gyűjtőkör; címjegyzék


020 K 89
  Könyvtári Minerva 1996 : A könyvtárak szolgáltatási kalauza / [összeáll. Rácz Ágnes] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1997. - 3 db ; 21 cm
ISBN 963-201-326-3 fűzött
könyvtár; Magyarország; címjegyzék
1. kötet, 1-540. - 606 p.
ISBN 963-201-327-1
2. kötet, 541-1130. - p. 609-1214.
ISBN 963-201-328-X
3. kötet, Mutatók. - p. 1217-1444.
ISBN 963-201-329-8


020 K 89
  Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris, 1999- . - 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
1. köt., Alapvetés. - 1999. - 286 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-646-6 kötött
könyvtártan; könyvtártudomány; információtudomány; bibliometria; kézikönyv


020 K 89
  Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris , 1999- . - 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
ISBN 963-379-732-2
2. köt., Feltárás és visszakeresés. - 2001. - 375 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-878-7
könyvtár; dokumentumok; feltárás; kézikönyv


020 K 89
  Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris , 1999- . - 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
ISBN 963-379-732-2
3. köt., A könyvtárak rendszere. - 2001356 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-084-5
könyvtár; könyvtári rendszer; könyvtártípusok; Magyarország; kézikönyv


020 K 89
  Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris , 1999- . - 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-0631)
ISBN 963-379-732-2
4. köt., Határterületek. - 2002. - 429 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-964-3
könyvtártudomány; információtudomány; kézikönyv


020 K 89
  Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris , 1999-2003. - 5 db ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
ISBN 963-379-732-2
5. köt., Segédletek. - 2003. - 454 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-307-0
információtudomány; könyvtártudomány; könyvtártörténet; kronológia; Magyarország; kézikönyv


020 K 89
  Könyvtárosok zsebkönyve : Közhasznú adattár / [szerk. Kovács Emőke] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - 1995. - Budapest : OSZK KMK, 1995. - 440 p. ; 21 cm
ISSN 1219-025X fűzött
könyvtár; Magyarország; adattár; címjegyzék


025 L 45
  Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése : Általános előírások : MSZ 3423/1-83 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, 1983. - 4 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1984. július 1.
Fűzött
katalogizálás; szabvány


025 L 45
  Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése : Könyvek : MSZ 3423/2-84 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, [1984]. - 38 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1985. jan. 1.
Fűzött
katalogizálás; szabvány


028 L 86
Lőrincz Judit
  A megközelítés fokozatai : Nádas Péter családregényének hatásvizsgálata / Lőrincz Judit. - Budapest : Művelkut. Int., 1984. - 99 p. ; 24 cm. - (Értékvizsgálatok, ISSN 0231-3162)
ISBN 963 521 082 5 fűzött
olvasásszociológia; irodalomszociológia; magyar irodalom; Nádas Péter


020 M 12
Madas Edit
  A könyvkultúra Magyarországon / Madas Edit, Monok István. - [Budapest] : Balassi , [1998]- . - 23 cm
ISBN 963-506-206-0
[1.], A kezdetektől 1730-ig. - [1998]. - 183 p. : ill.
ISBN 963-506-176-5
könyv; könyvtár; történet; művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


020 M 12
Madas Edit
  A könyvkultúra Magyarországon : A kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, 2003. - 237 p. : ill. ; 23 cm
Egyes fejezetek Csapodi Csaba írásai. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-506-452-7 fűzött
könyv; könyvtár; történet; művelődéstörténet; Magyarország; kézikönyv


025 M 14
  Magyar nyelvű információkereső tezauruszok szerkezete, részei és formái : MSZ 3418-76 / [közr. a] Magyar Szabványügyi Hívatal. - 3. kiad. - [Budapest] : MSZH , 1978. - 7 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1977. július 1.
Fűzött
tezaurusz; szabvány


028 M 14
  Magyar olvasáskultúra határon innen és túl / Gereben Ferenc [et al.]. - Budapest : Közép-Európa Int., 1993. - 180 p. : ill. ; 23 cm. - (Hungari extra Hungariam , ISSN 1216-853X ; 2.)
ISBN 963 8105 14 3 fűzött
olvasásszociológia; külföldi magyarok


017 H 94
  Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchényi Könyvtárban : 1480-1718 = Feuilles volantes, gazettes et pamphlets Hongrois ou relatifs á la Hongrie, conservés á la Bibliothéque Nationale de Budapest : 1480-1718 / összeáll. Hubay Ilona. - Budapest : OSZK, 1948. - XXV, 307 p. ; 25 cm. - (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai ; 28.)
Fűzött
sajtó; Országos Széchényi Könyvtár; katalógus


020 M 15
  Magyar könyvtártörténeti kronológia, 996-2007 / Összeáll. Gerő Gyula ; [a szerkesztésben közrem. Rácz Ágnes] ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár, [Könyvtári Intézet]. - Budapest : OSZK : KI, 2009. - 3 db ; 30 cm
ISBN 978-963-200-577-5 fűzött
könyvtártörténet; Magyarország; kronológia
1. köt. - 499 p.
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-200-578-2
2. köt. - p. 509-960
ISBN 978-963-200-579-9
3. köt., Mutatók. - 357 p.
ISBN 978-963-200-580-5


028 M 26
Manguel, Alberto
  Az olvasás története / Alberto Manguel ; [ford. Széky János]. - Budapest : Park, 2001. - 382 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: A history of reading. - Bibliogr.: p. 331-364.
ISBN 963-530-510-9 kötött
olvasás; történet


020 M 68
Mikulás Gábor
  Menedzsment : Bevezetés 7 vezetői teszttel, 222 információs és könyvtári példával / Mikulás Gábor. - Nyíregyháza : "Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Könyvtárak" Egyesülés, 1999. - 273 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-03-7288-6 fűzött
könyvtár; vezetés; kézikönyv


020 N 70
Nagy Elek
  Interaktív könyvtári rendszerek / Nagy Elek, Szőnyi Katalin ; [kiad. a] Központi Statisztikai Hívatal Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Központ. - Budapest : KSH, 1981. - 85 p. ; 24 cm. - (Számítástechnikai műhely, ISSN 0139 4371)
ISBN 963 553 014 5 fűzött
könyvtár; információs rendszer


028 O 35
  Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban / szerk. Guglielmo Cavallo, Roger Chartier ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Balassi, 2000. - 419 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Histoire de la lecture dans le monde occidental. - Bibliogr.: p. 403-[420].
ISBN 963-506-343-1 fűzött
olvasás; történet; művelődéstörténet; Nyugat-Európa


I-140
Oulton, A. J.
  A számítógépes tájékoztató könyvtár [Fordítás] = The on-line public library / A. J. Oulton. - Közművelődési Információs Intézet ; Kozma Katalin ; 1985 (In: The on-line public library. - London : The British Library Board, 1982. p. 1-11, 85-89.). - 28 fol. ; 29 cm
Lelőhely: Számalk Kvt. C-15916
számítástechnika és könyvtár; tájékoztatás


027 Ö 54
  Örökségünk, élő múltunk : Gyűjtemények a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában / [szerk. Fekete Gézáné]. - Budapest : MTAK, 2001. - 389 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, ISSN 0133-8862 ; 37 = 112.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7451-04-8 fűzött
könyvtár; gyűjtemény; Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár


025.3 P 54
  Példatár a zeneművek katalogizálásához / [összeáll. Pintér Ferencné és Szalai Ágnes] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. - Budapest : OSZK KMK : FSZEK, 1985. - 87 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963 201 240 2 fűzött
katalogizálás


659 P 54
Pelejtei Tibor
  Public relations : A kommunikáció szervezésének gyakorlati kézikönyve és kiegészítő szakismeretei / Pelejtei Tibor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Pelejtei T. , 1998. - 173 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 963-550-516-7 fűzött
közönségkapcsolatok; könyvtár


010 P 75
Pogány György
  A könyvszakma segédkönyvei / Pogány György. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2006. - 181 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 9.)
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-7615-48-2 fűzött
bibliográfia; nemzeti bibliográfia; Magyarország


090 P 75
Pogány György
  A magyar könyvgyűjtő kalauza / Pogány György. - Budapest : Kiss J. Kvk., 2005. - 317 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 298-302.
ISBN 963-85500-3-1 kötött
bibliofília; könyvművészet; Magyarország


025 P 77
Pogányné Rózsa Gabriella
  A bibliográfiai adatközlés szabályai és felhasználása a könyves szakmában / Pogányné Rózsa Gabriella. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2005. - 146 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 4.)
Bibliogr.: p. 119-121. és a jegyzetekben
ISBN 963-7615-42-3 fűzött
könyvészet; bibliográfia; katalógusok


025 R 11
Rácz Ágnes
  Bibliográfiai leírás, katalogizálás / Rácz Ágnes. - 13. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 326 p. ; 24 cm
Tanárképző főiskolai tankönyv. J 11-1068. - Bibliogr.: p. 315-321.
Fűzött
bibliográfiai leírás; katalogizálás; tankönyv


025 R 11
Rácz Ágnes
  A katalógusok szerkesztése : Útmutató iskolai és kis közművelődési könyvtárak számára / Rácz Ágnes ; [kiad. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum valamint a Könyvértékesítő és Könyvtárellátó Vállalat]. - Budapest : OPKM : Könyvért, 1987. - 110 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 7515 94 1 fűzött
iskolai könyvtár; közművelődési könyvtár; katalógusszerkesztés


025 R 11
Rácz Ágnes
  Nem publikált útijelentések bibliográfiai leírása : Útmutató / Rácz Ágnes ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1981. - 23 p. ; 22 cm
ISBN 963 201 126 0 fűzött
bibliográfiai leírás; útijelentés


020 S 12
Sallai István
  A könyvtáros kézikönyve / Sallai István, Sebestyén Géza. - 2., átd. és bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, 1965. - 830 p., 41 t.l. : ill. ; 25 cm
Kötött
könyvtártan; kézikönyv


025 S 31
Schlanger László
  A tezauruszépítés számítógépes segítése / Schlanger László ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : NPI, 1983. - 216 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 562 852 8. ISBN 963 201 112 0 fűzött
tezaurusz; számítógép


027.52 S 61
Simon Zoltán
  A községi könyvtár vezetése / Simon Zoltán ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1987. - 51 p. ; 22 cm. - (Könyvtárkezelői füzetek, ISSN 0238-0250)
ISBN 963 201 269 0 fűzött
könyvtártan; közművelődési könyvtár; falusi művelődés


020 S 67
Skaliczki Judit
  Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig / Skaliczki Judit. - Budapest : KI, 2007. - 81 p. ; 24 cm. - (A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez, ISSN 1789-1280 ; 1.)
ISBN 978-963-201-629-0 fűzött
könyvtárügy; könyvtártan; minőségirányítás; módszertan


020 S 67
Skaliczki Judit
  Minőségmenedzsment a könyvtárban / Skaliczki Judit, Zalainé Kovács Éva ; az "Esettanulmány" 9. és 10. fejezetét Ramháb Mária írta ; [kiad. az ... Informatikai és Könyvtári Szövetség]. - 2. bőv. kiad. - Veszprém : VEK ; Budapest : IKSZ, 2003. - 199, [33] p.m [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [227-232].
ISBN 963-9495-17-4 fűzött
könyvtár; minőségmenedzsment


025 Sz 39
  Szavak és szókapcsolatok rövidítése a bibliográfiai leírásban : MSZ KGST 2012-79 / [kiad. az] Magyar Szabványügyi Hívatal. - [Budapest] : MSZH, [1981]. - 76 p. ; 29 cm
A hatálybalépés időpontja: 1982. jan. 1.
Fűzött
bibliográfiai leírás; rövidítés; szabvány


025 Sz 56
  A személyek neve mint a katalógusok besorolási adatai az egyes nemzetek gyakorlatában / [szerk. Varga Ildikó] ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1984. - 219 p. ; 28 cm
ISBN 963 201 191 0 fűzött
katalogizálás; besorolás; személynév; szabvány


025 Sz 81
Szilvássy Zoltánné
  Az időszaki kiadványok - és egyéb folytatódó források - könyvtári kezelése / Szilvássy Zoltánné. - Budapest : KI, 2006. - 238 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-201-626-9 fűzött
időszaki kiadvány; könyvtári feldolgozás; állományvédelem


027.7 T 36
Taylor, Betty W.
  The twenty-first century : Technology's impact on academic research and law libraries / Betty W. Taylor, Elizabeth B. Mann and Robert J. Munro. - Boston, MA : G. K. Hall and Co., 1988. - 235 p. ; 24 cm. - (Professional librarian series)
Címford.: A 21. század : A technológia hatása az egyetemi kutatásra és a egyetemi könyvtárakra. - Bibliogr.: p. 87-107.
ISBN 0 8161 1882 5 kötött
jog; egyetemi könyvtár; szakkönyvtár; könyvtárgépesítés; könyvtártudomány; kutatás; számítástechnika


028 T 81
  A többkönyvű oktatás felé : Könyv- és könyvtárhasználati módszerek, példák / főszerk. Nagy Attila ; [szerk. Kovács Katalin]. - Budapest : OSZK KMK, 1995. - 142 p. ; 29 cm. - (A Könyvtári Figyelő könyvsorozata, ISSN 1217-6753 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-201-602-5 fűzött
könyv; könyvtárhasználat; olvasás; oktatás; módszertan


025 T 91
Tremkóné Meszleny Mária
   Mikrofilmlapok bibliográfiai leírása : Útmutató / [Tremkóné Meszleny Mária] ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1980. - 79 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 75-79.
ISBN 963 201 107 4 fűzött
bibliográfiai leírás; mikrofilm


CDR-6
  Új Könyvek 1994-2000 [számítógépes dok.] : Az Új Könyvek című könyvismertető folyóirat adatbázisa / ... szerk. a Könyvtári Intézet. - Budapest : Arcanum, 2002. - 1 CD-ROM ; 18 cm
ISBN 963-9374-27-X műanyag tokban
könyvkiadás; folyóirat; állománygyarapítás


017 U 27
  Új Könyvek : Tárgyszójegyzék és tárgyszómutató az Új Könyvek 1965-1976. évfolyamaihoz / [összeáll. és szerk. Horváth Magda] ; [kiad. az.] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : NPI, 1980. - 770 p. ; 20 cm
ISBN 963 562 746 7. ISBN 963 201 109 0 fűzött
tárgyszó; katalógus


025 U 72
Ungváry Rudolf
  Könyvtári információkeresés / Ungváry Rudolf, Vajda Erik. - Budapest : Typotex, 2002. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 164. és a jegyzetekben
ISBN 963-9326-29-1 fűzött
információkeresés; könyvtár


022 U 82
Urbán László
  Könyvek a térben : Könyvtártervezési tapasztalatok / Urbán László. - Budapest : Könyvtári Intézet, 2003. - 134 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-605-X fűzött
építészet; könyvtárépítészet


025 U 91
  Utalójegyzék a személynév változatairól az egységesített alakra / [összeáll. Polareczkyné Takács [!Tanács] Ilona, Trischlerné Kovács Lídia] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1986. - 59 p. ; 28 cm
ISBN 963 201 247 X fűzött
bibliográfiai leírás; katalogizálás


025 V 38
Varga Ildikó
  Állóképek bibliográfiai leírása : Útmutató / [összeáll. Varga Ildikó] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1981. - 33 p. ; 22 cm
ISBN 963 201 118 X fűzött
bibliográfiai leírás; állókép


025 M 92
Varga Ildikó
  Mozgóképek bibliográfiai leírása : Útmutató / Varga Ildikó ; [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OSZK KMK, 1979. - 21 p. ; 22 cm
ISBN 963 201 085 X fűzött
bibliográfiai leírás; film


025 V 38
Varga Ildikó
  Példatár a könyvek formai és tartalmi feltárásához / [a példákat vál. és a kiadványt szerk. Varga Ildikó]. - Budapest : OSZK KMK, 1987 [!1988]. - 89 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963 201 288 7 fűzött
könyvtár; katalogizálás


020 V 78
Vértesy Miklós
  Könyvtárosok kislexikona / Vértesy Miklós ; [az informatikai szócikkeket írta Novák István] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : Múzsák, 1987. - 249 p. ; 24 cm
ISBN 963 563 140 5 fűzött
könyvtár; lexikon


027 V 89
Vincze Gyuláné
  Ajánlott kézikönyvek a kis és legkisebb közművelődési könyvtárak számára / [összeáll. Vincze Gyuláné]. - Budapest : FSZEK, 1988. - 37 p. ; 29 cm
ISBN 963 581 417 8 fűzött
kézikönyv; bibliográfia


020 Z 19
Zalainé Kovács Éva
  A total quality management (TQM) alkalmazása a könyvtárban : Szakirodalmi szemle / Zalainé Kovács Éva. - [Budapest] : OSZK, 1997. - 86 p. ; 24 cm. - (Korszerű könyvtárak - korszerű módszerek, ISSN 1416-6542 ; 5.)
Bibliogr.: p. 83-86.
ISBN 963-200-377-2 fűzött
könyvtár; vezetés; hatékonyság; munkaszervezés


vissza