008 Művelődés. Civilizáció. Kultúra


I-827
  Approaches to popular culture / ed. by C. W. E. Bigsby. - Bowling Green, Ohio : Bowling Green University Popular Press, [s.d.]. - 279 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A populáris kultúra változatai. - Tanulmánygyűjtemény. - Az 1-26. oldal hiányzik. - Fmás.
populáris kultúra


008 A 41
  All-Japan : The catalogue of everything Japanese / Liza Dalby [et al.]. - Bromley, Kent : Columbus Books, 1984. - 244 p. : ill., részben színes ; 26x27 cm
Címford.: Ami japán : Japán dolgok katalógusa
ISBN 0 86287 073 9 fűzött
kultúra; életmód; Japán


008 A 51
  Alternative America / compiled, edited and publ. by Richard Gardner. - S. d. : R. Gardner, 1985. - [250] p. ; 28 cm
Címford.: Alternatív Amerika. - Címjegyzék
ISBN 0 933342 04 7 fűzött
alternatív kultúra; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


008 A 59
Andrássy Mária
  Ifjúság és kultúra : A fiatalok kulturális, művészeti magatartása / Andrássy Mária, Vitányi Iván. - [Budapest] : Kossuth, 1979. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 963 09 1379 8 fűzött
ifjúsági kultúra; amatőr művészet; Magyarország


008 A 71
  Apocalypse culture / ed. by Adam Parfrey. - New York, NY : Amok Press, 1987 . - 272 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Apokalipszis-kultúra. - Tanulmányok
ISBN 0 941693 02 3 fűzött
kultúra; katasztrófa; ezredforduló; szellemi élet; művelődéstörténet


008 A 86
  "Áru-e a kultúra?" : A gazdaság és a kultúra összefüggéseiről / [szerk. Radnai György]. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 437 p. ; 20 cm. - (Vélemények, viták, ISSN 0139-4010)
Bibliogr.: p. 435-[438].
ISBN 963 09 2776 4 fűzött
művelődéspolitika; művelődésgazdaságtan; Magyarország


008 A 88
Asimov, Isaac
  Veränderung! : 71 Aspekte der Zukunft / Isaac Asimov. - München : Heyne, 1983. - 233 p. ; 18 cm. - (Heyne Sachbuch)
Címford.: Változást! : 71 nézőpontból a jövőről
ISBN 3 453 01809 5 fűzött
trendek


008 A 95
Auerbach, Nina
  Our vampires, ourselves / Nina Auerbach. - Chicago, IL ; London : The University of Chicago Press, 1995. - 231 p. ; 22 cm Címford.: Vámpírjaink mi magunk vagyunk. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 193-220.
ISBN 0-226-03201-9 fv.
vámpír; történet; pszichológia; művészet; tömegkultúra; populáris kultúra; Nagy-Britannia; Amerikai Egyesült Államok


008 B 36
Bart István
  Hungary and the Hungarians : The keywords : A concise dictionary of facts and beliefs, customs, usage and myths / by István Bart ; [transl. by Judith Sollosy]. - Budapest : Corvina, 1999. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-4848-2 fűzött
életmód; értelmező szótár; Magyarország; szótár


I-885
Belew, Richard K.
  Evolúció, tanulás és kultúra - adaptív algoritmusok számítógépes metafórái [Fordítás] : Összefoglalás = Evolution, learning, and culture: computational metaphors for adaptive algorithms : Abstract / Richard K. Belew. - Közművelődési Információs Vállalat ; 1990 (In: Complex Systems. 4. vol. 1. no. 1990. p. 11.). - 2 fol ; 29 cm
evolúció; tanulás; kultúra


008 B 57
Bertolotti, David S., Jr.
  Culture and technology / David S. Bertolotti, Jr. - Bowling Green, Ohio : Bowling Green State University Popular Press, 1984. - 153 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: Kultúra és technika
ISBN 0 87972 308 4 fűzött
kultúra; technika


I-155/2
Bigsby, C. W. E.
  A köznapi kultúra politikája [Fordítás] = The politics of popular culture / C. W. E. Bigsby. - Közművelődési Információs Intézet ; Galgóczi Béla ; 1985 (In: Approaches to popular culture. - Bowling Green, Ohio : B. G. University Popular Press, 1976. p. v-viii, 3-25.). - 35 fol. ; 29 cm
politika; populáris kultúra


008 B 65
Bíró Dávid
  Ellenkultúra Amerikában : Tények, szociológiai értékelések / Bíró Dávid. - Budapest : Gondolat, 1987. - 201 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191-195.
ISBN 963 281 745 1 fűzött
művelődésszociológia; ellenkultúra; Amerikai Egyesült Államok


008 B 83
Bosnyák Sándor
  Hagyomány és művelődés / Bosnyák Sándor ; [közread. a] Petőfi Sándor Művelődési Központ. - Gödöllő : Petőfi Művel. Közp., 1989. - 96 p. : ill. ; 29 cm
Riportok
Fűzött
néprajz; kultúra; hagyomány; művelődés


008 B 96
Bujdosó Dezső
  Társadalmi lét és kultúra : A kultúraelmélet paradigmaváltása / Bujdosó Dezső. - [Budapest] : Kossuth, 1988. - 209 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 09 3179 6 fűzött
kultúra; antropológia


I-963
Coenen-Huther, Jacques
  Ellenkultúra és népi kultúra mozgalmak és a népművelés [Fordítás] = Les mouvements de contre-culture et de culture populaire et l'animation socio-culturelle / Jacques Coenen-Huther. - Népművelési Intézet ; Sabján Éva ; 1975 (Strasbourg : Conseil de l'Europe, 1974). - 44 fol. ; 29 cm
ellenkultúra; népi kultúra; közművelődés; ifjúság; szubkultúra


008 C 26
Conover, Patrick
  The alternative culture and contemporary communes, revised : A partly annotated bibliography / Patrick Conover. - Chicago : Council of Planning Librarians, 1976. - 31 p. ; 28 cm. - (Council of Planning Librarians : Exchange bibliography ; 952.)
Címford.: Alternatív kultúra és kortárs kommunák : Részben annotált bibliográfia
Fűzött
alternatív kultúra; kommuna; bibliográfia


008 C 89
Curtis, James M.
  Culture as polyphony : An essay on the nature of paradigms / James M. Curtis. - Columbia ; London : University of Missouri Press, 1978. - xii, 194 p. ; 22 cm
Címford.: A kultúra mint polifónia : Esszé a paradigmák természetéről. - Bibliogr.: p. 179-185.
ISBN 0 8262 0251 9 kötött
kommunikáció; kultúra; civilizáció; technika; tömegkommunikáció; McLuhan, Herbert Marshall


I-613/1
Curtis, James M.
  Előszó [A kultúra mint polifónia c. könyvhöz] [Fordítás] = Preface / James M. Curtis. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1987 (In: Culture as polyphony / J. M. Curtis. - Columbia [etc.] : Univ. of Missouri Press, 1978. p. vii-xii.). - 10 fol. ; 29 cm
kultúra


008 D 28
Daum, Thomas
  Die 2. Kultur : Alternativliteratur in der Bundesrepublik / Thomas Daum. - Mainz : NewLit, 1981. - 184 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: A második kultúra : Alternatív irodalom az NSZK-ban
ISBN 3 88416 335 3 fűzött
alternatív kultúra; irodalom; sajtó; Könyvkiadás; Német Szövetségi Köztársaság


008 D 65
Diederichsen, Dietrich
  Schocker : Stile und Modern der Subkultur / Dietrich Diederischen, Dick Hebdige, Olaph-Dante Marx. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1983. - 187 p. : ill. ; 19 cm. - (Medien subversiv)
Címford.: Megbotránkoztatók : Szubkultúra-stílusok és -divatok
ISBN 3 499 17731 5 fűzött
szubkultúra; ifjúsági kultúra; Német Szövetségi Köztársaság; Nagy-Britannia


008 D 90
Drabancz M. Róbert
  A magyar kultúrpolitika története, 1920-1990 / Drabancz M. Róbert, Fónai Mihály. - Debrecen : Csokonai, 2005. - 262 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-260-211-0 kötött
művelődéspolitika; történet; Magyarország


008 E 39
  Életmód - művelődés - gazdaság : Összeállítás az 1987-es salgótarjáni nemzetközi tudományos konferencia előadásaiból és korreferátumaiból / [a TIT Országos Elnökségének kiadványa] ; [szerk. Lovas Tünde]. - Budapest : TIT, 1988. - 3 db ; 20 cm
ISBN 963 412 309 0 fűzött
életmód; művelődés; gazdaság; egészség; testkultúra; modernizáció; szabadidő; konferencia
1. köt. - 258 p.
ISBN 963 412 313 9
2. köt. - p. 265-488.
ISBN 963 412 315 5
3. köt. - p. 493-812.
ISBN 963 412 316 3


008 E 40
  Az ellentétek párbeszéde : Bécsi vita az európai kulturális örökségről : Peter Glotz, Hans-Joachim Hoffmann, Köpeczi Béla, Fred Sinowatz / szervező Josef von Ferenczy ; vitavezetők Boldizsár Iván, Francois Bondy ; [a magyar kiadás szerkesztője Boldizsár Iván]. - [Budapest] : MTI, 1987. - 173 p. ; 18 cm
Fűzött
kulturális örökség; politika; Európa


008 E 96
  Európaiság : Politikai és morális kultúra / szerk. Karikó Sándor. - Budapest : Áron, 2001. - 273 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9210-14-5 fűzött
kultúra; társadalmi tudat; konferencia; Európa


008 E 96
  Europe - Japan : Futures in science, technology and democracy : [Proceedings of the Sixth Parliamentary and Scientific Conference of the Council of Europe held in Tokyo, June 1985] / ed. Vincent J. McBrierty. - London [etc.] : Butterworths, 1986. - xiii, 172 p.
Címford.: Európa - Japán : A tudomány, a technika és a demokrácia trendjei. - Az Európa Tanács 1985. júniusi konferenciájának előadásai
ISBN 0 408 02570 0 kötött
tudomány; technika; demokrácia; trendek; konferencia; Európa; Japán


008 F 74
  Forrásmunkák a kultúra elméletéből / szerk. Bujdosó Dezső. - Budapest : Tankönyvkiadó. - 24 cm
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete
2., Lengyel kultúraelméleti tanulmányok / vál. Krystyna Hrycyk. - 1981. - 263 p.
Fűzött
kultúra


008 F 74
  Forrásmunkák a kultúra elméletéből / szerk. Bujdosó Dezső. - Budapest : Tankönyvkiadó. - 24 cm
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete
4., Cseh és szlovák kultúraelméletek / vál. Svätopluk Zeman. - 1984. - 297 p.
Fűzött
kultúra


008 F 74
  Forrásmunkák a kultúra elméletéből : Szöveggyűjtemény / szerk. Maróti Andor . - 3. változatlan utánny. - Budapest : Tankvk., 1980. - 356 p. ; 23 cm
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete
Fűzött
kultúra


008 F 95
  The futures of cultures / [coordinated by Eleonora Masini]. - Paris : UNESCO , 1994. - 167 p.. - (Future-oriented studies)
Címford.: Kultúrák jövője. - Tanulmányok
ISBN 92-3-103049-3 fűzött
kultúraváltás; helyi kultúra; jövőkutatás; trendek; golobalizáció


008.2 J 67
  The futures research directory : Individuals 1991-92 / [compiled and ed. by] World Future Society ; [ed. Patricia M. Johnson]. - Bethesda, MD : World Future Society, 1991. - iv, 248 p. ; 26 cm
Címford.: Futures Research névjegyzék : Magánszemélyek 1991-92
ISBN 0 930242 41 6 fűzött
jövőkutatás; névjegyzék


008.2 F 95
  The futures research directory : Organizations and periodicals 1993-94 / ed. by Lane Jennings. - Bethesda, MD : World Future Society, 1993. - 121 p.
Címford.: Jövőkutatás : Szervezetek, folyóiratok címjegyzéke 1993-94
ISBN 0-930242-45-9 fűzött
jövőkutatás; címjegyzék


008 G 31
  Gazdaság és/vagy kultúra? / szerk. Karikó Sándor. - [Budapest] : Gondolat, 2006. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9610-67-4 fűzött
kultúra; gazdaság


008.2 G 48
Godet, Michel
  From anticipation to action : A handbook of strategic prospective / Michel Godet. - Paris : UNESCO, 1993. - 283 p. ; 24 cm. - (Future-oriented studies)
Címford.: Az előrelátástól a cselekvésig. - Bibliogr.: p. 275-283.
ISBN 92-3-102832-4 fűzött
jövőkutatás; trendek; humánökológia - politikai ökológia


008 G 50
Goldmann, Lucien
  Cultural creation in modern society / Lucien Goldmann ; introd. by William Mayrl ; bibliography and appendices compiled by Ileana Rodriguez and Marc Zimmerman. - St. Louis : Telos Press, 1976. - 175 p. ; 21 cm
Címford.: Kulturális alkotás a modern társadalomban. - Bibliogr.: p. 148-175.
ISBN 0 914 386 09 3 fűzött
kulturális alkotás


008 G 66
  Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete 1994 / [szerk. Klebelsberg Éva]. - [Budapest] : Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány, 1994. - 91 p. ; 22 cm. - (A Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány füzetei ; 1.)
Az 1994. április 27-i Klebelsberg emléknap előadásaiból
ISBN 963-8178-06-X fűzött
művelődéstörténet; művelődéspolitika; oktatáspolitika; tudománypolitika; Klebelsberg Kuno; Magyarország


008 G 70
Guénon, René
  A modern világ válsága / René Guénon ; [ford. és szerk. Baranyi Tibor Imre] . - Debrecen : Kvintesszencia K., 2008. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87422-2-3 fűzött
kultúra; civilizáció; válság; kultúrfilozófia


I-418
Hall, E. T.
  Mi a kultúra? [Fordítás] : A kultúra: kommunikáció = What is culture? : Culture is communication / Edward T. Hall. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1987 (In: The silent language / E. T. Hall. - [S.l.] : Anchor, 1981. p. 20-33, 97-104.). - 21 fol. ; 29 cm
kultúra; kommunikáció


008 H 25
Hámori József
  Agy, hit, számítógép / Hámori József, Roska Tamás, Sajgó Szabolcs. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2004. - 268 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 1.)
ISBN 963-86538-2-5 fűzött
kultúra


008 H 27
  Handbook of American popular culture / ed. by Thomas Inge. - Westport, Connecticut ; London : Greenwood, 1978-1981. - 3 db ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
populáris kultúra; Amerikai Egyesült Államok; bibliográfia
Vol. 1. - 1978. - x, 404 p.
ISBN 0 313 20325 3
Vol. 2. - 1980. - x, 422 p.
ISBN 0 313 21363 1
Vol. 3. - 1981. - x, 558 p.
ISBN 0 313 22025 5


301 H 27
Hankiss Elemér
  Az emberi kaland : Egy civilizáció-elmélet vázlata / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1997. - 264 p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon Universitas : Eszmetörténet, ISSN 1417-8818)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-483-7 kötött
civilizáció; elmélet; művelődésfilozófia


008 H 39
Harvey, David
  The condition of postmodernity : An enquiry into the origins of cultural change / David Harvey. - Oxford ; Cambridge, MA : Blackwell, 1989. - ix, 378 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A posztmodern feltétele : A kulturális változás eredetének vizsgálata. - Bibliogr.: p. 360-367.
ISBN 0 631 16294 1 fűzött
posztmodernizmus; civilizáció; tér; idő; kulturális változás; kapitalizmus; társadalmi változás


008 H 48
Hebdige, Dick
  Hiding in the light : On images and things / Dick Hebdige. - London ; New York, NY : Routledge, 1988. - 277 p. : ill. ; 21 cm. - (A Comedia book)
Címford.: Ami a látszat mögött van : Képzetek és tárgyak
ISBN 0 415 00737 2 fűzött
posztmodern; populáris kultúra; nyugati civilizáció; ifjúsági kultúra; szemiotika


008 H 56
Heleszta Sándor
  Művelődésszociológiai szöveggyűjtemény / Heleszta Sándor. - [Budapest] : M. Művelődési Int. ; Salgótarján : Mikszáth, 1995. - 149 p. ; 20 cm. - (Kultúra - tudás - társadalom, ISSN 1217-8845)
ISBN 963-7929-61-4 fűzött
művelődésszociológia


008 H 64
  Heroes of popular culture / ed. by Ray B. Browne, Marshall Fishwick, Michael T. Marsden. - Bowling Green, Ohio : Bowling Green University Press, 1972. - 190 p. : ill. ; 23 cm. - (Probings in popular culture)
Címford.: Hősök a populáris kultúrában. - Tanulmányok. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0 87972 045 X fűzött
populáris kultúra; mítosz; Amerikai Egyesült Államok


008 H 69
Hidy Péter
  A lokális döntések természetéről / Hidy Péter, Kovács Erzsébet. - Budapest : Művelkut. Int., 1986 [!1987]. - 163 p. ; 24 cm. - (A kultúra intézményei, ISSN 0238-0641)
ISBN 963 521 136 8 fűzött
művelődéspolitika; helyi társadalom; igazgatás


008 H 73
Hoffmann, Helmut
  A tibeti műveltség kézikönyve / Helmut Hoffmann ; [közrem. Stanley Frye et al.] ; [ford., ... jegyz., mutató Csatlós Péter]. - Budapest : Terebess, 2001. - 347 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Tibet. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9147-44-3 kötött
kultúra; történelem; vallás; Tibet; kézikönyv


008 H 73
Hoffmann, Hilmar
  Kultur für Morgen : Ein Beitrag zur Lösung der Zukunftsprobleme / Hilmar Hoffmann. - Frankfurt am Main : Fischer, 1985. - 227 p. ; 19 cm
Címford.: A holnap kultúrája : Adalék a jövő problematikájának megoldásához . - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 213-221.
ISBN 3 596 23082 9 fűzött
kultúra; trendek


I-634/1
Hoffmann, Hilmar
  A takarékossági krízis : A költségvetések és a kultúra ; A "fordulat" mint kulturális válság : Konzervatív valóság-tiltások a kultúra felé ; A kultúra perspektívát teremt [Fordítás] = Die Spar-Krise : Öffentliche Haushalte und Kultur ; Die "Wende" als Kulturkrise : Konservative Realitätsverbote für die Kultur ; Kultur schafft Perspektiven / Hilmar Hoffmann. - Közművelődési Információs Intézet ; Farkas Elekné ; 1988 (In: Kultur für Morgen / H. Hoffmann. - Franfurt a.M. : Fischer, 1985. p. 47-54, 74-77, 84-101.). - 38 fol. ; 29 cm
kulturális gazdaság; kulturális válság


I-634/2
Hoffmann, Hilmar
  Kulturális neomerkantilizmus [Fordítás] : A kultúra piaca alternatív = Kultureller Neomerkantilismus : Kulturmarkt alternativ / Hilmar Hoffmann. - Közművelődési Információs Intézet ; Vass Emília ; 1988 (In: Kultur für Morgen / H. Hoffmann. - Frankfurt a.M. : Fischer, 1985. p. 101-112.). - 24 fol. ; 29 cm
kulturális gazdaság


I-634/3
Hoffmann, Hilmar
  Kulturális identitás : Saját mivoltunk tudatában lenni és összhangban élni a környezettel ; A kultúra privatizálása mint kiút? - vagy: hogyan leszek én mecénás [Fordítás] = Kulturelle Identität : Bei sich selbst sein und in Einklang mit der Umwelt leben ; Privatisierung der Kultur als Ausweg? - Oder: Wie werde ich Mäzen? / Hilmar Hoffmann. - Közművelődési Információs Intézet ; Gyimesi Kornél ; 1988 (In: Kultur für Morgen / H. Hoffmann. - Frankfurt a.M. : Fischer, 1985. p. 113-120, 180-185.). - 31 fol. ; 29 cm
kulturális identitás; kulturális gazdálkodás


I-634/4
Hoffmann, Hilmar
  Mi a kulturpolitikus feladata a kultúra formálásában? [Fordítás] = Die Gestaltungsaufgabe des Kulturpolitikers / Hilmar Hoffmann. - Közművelődési Információs Intézet ; Oláh Zsigmond ; 1988 (In: Kultur für Morgen / H. Hoffmann. - Frankfurt a.M. : Fischer, 1985. p. 191-201.). - 22 fol. ; 29 cm
művelődéspolitika; kulturális vezető


008 H 79
  Homo ludens : Zur Antropologie der freien Zeit : Dokumentation zum Seminar WS 81/82 / [Hrsg. Ulrich Determann et al.]. - Dortmund : Universität Dortmund, [?1982]. - 175 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Homo ludens : A szabadidő antropológiájához. - A szeminárium dokumentumai
Fűzött
alternatívák; ideológia; szabadidő; játék; antropológia


I-406
  Homo ludens [Fordítás] : A szabadidő antropológájáról = Homo ludens : Zur Antropologie der freien zeit / [hrsg. Ulrich Determann et al.]. - Közművelődési Információs Intézet ; Bálint Imre ; 1986 (In: Homo ludens. - Dortmund : Universität Dortmund, [1982?] ; . 175 p.). - 109 fol. ; 29 cm
szabadidő; játék; antropológia; ideológia; alternatívák


008 H 81
Hoppenstand, Gary
  In search of the paper tiger : A sociological perspective of myth, formula and the mystery genre in entertainment print mass medium / Gary Hoppenstand. - Bowling Green, Ohio : Bowling Green State University Popular Press, 1987. - 134 p. ; 23 cm
Eredeti cím: A "papírtigris" nyomában : A mítosz, a formula és a rejtélyes zsáner a nyomtatott tömegirodalomban : Szociológiai elemzés
ISBN 0 87972 356 4 fűzött
tömegművészet; népszerű irodalom


008 H 93
Hrusovsky, Igor
  Dialektika bytia a kultúry / Igor Hrusovsky. - V Bratislave : Tatran, 1975. - 164 p. ; 22 cm. - (Edicia Okno ; 12.)
Címford.: A kultúra és a lét dialektikája
Kötött
kultúra


008 I 12
  Icons of America / ed. by Ray B. Browne and Marshall Fishwick. - Bowling Green, Ohio : Popular Press, 1978. - 301 p. ; 23 cm
Címford.: Amerika arcai. - Tanulmányok
ISBN 0 87972 091 3 fűzött
kulturális antropológia; szociológia; szimbólum; tömegkultúra; mindennapi élet; Amerikai Egyesült Államok


008 I 59
Inglehart, Ronald
  Culture shift in advanced industrial society / Ronald Inglehart. - Princeton, NJ : Princeton University Press, 1990. - xviii, 484 p. ; 24 cm
Címford.: Kultúraváltás a fejlett ipari társadalomban
ISBN 0 691 02296 8 fűzött
szociológia; értékek; kultúraváltás


008 J 30
Jancsó Márta
  A tudományos-technikai haladás társadalmi kérdései : Bibliográfiai összeállítás a magyar nyelvű irodalomból, 1960/1970-1982 / összeáll. Jancsó Márta. - Budapest : OMIKK, 1985. - 540 p. ; 24 cm
ISBN 963 592 426 7 fűzött
tudomány; technika; kultúra; gazdaság; bibliográfia


008 J 36
Jankovics Marcell
  "Mély a múltnak kútja..." : Gondolatok a kultúráról / Jankovics Marcell. - Debrecen : Csokonai, 1998. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-260-132-7 kötött
kultúra; művelődéselmélet; szimbólum


I-421
Johnson, Richard
  Három problémakör [Fordítás] : A munkásosztály kultúrájáról alkotott elmélet elemei = Three problematics : Elements of a theory of working-class culture / Richard Johnson. - Közművelődési Információs Intézet ; Kállai Tibor ; 1987 (In: Working class culture / ed. by John Clarke et al. - [S.l.] : Hutchinson Univers. Library : Centre for Contemporary Cultural Studies, 1979. p. 201-237.). - 89 fol. ; 29 cm
munkáskultúra


008 J 85
  A jövő esélyei / [vál. és bev. Némethi Gábor, Miszlivetz Ferenc]. - Budapest : MTA Szoc. Kut. Int., 1987. - 294 p. ; 23 cm. - (Fejlődés tanulmányok ; 8.)
Tanulmányok
ISBN 963 461 947 9 fűzött
trendek


008.2 J 85
  Jövőkutatás / szerk. Nováky Erzsébet ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jövőkutatás Tanszék. - 2. kiad. - Budapest : Aula, 1997. - 230 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9078-32-8 fűzött
jövőkutatás; előrejelzés


008 K 11
Kadrey, Richard
  Covert culture sourcebook : [A guide to fringe culture] / Richard Kadrey. - New York, NY : St. Martin's Press, 1993. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Rejtett kultúrák : Peremkultúrák útmutatója. - Bibliográfia, címjegyzék
ISBN 0-312-09776-X fűzött
szubkultúra; címjegyzék; bibliográfia


008 K 15
Káposztás Ferenc
  A kulturális szféra tervezése / Káposztás Ferenc, Koncz Gábor, Monigl István. - Budapest : Tankvk., 1984. - 205 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-204.
ISBN 963 17 8029 5 fűzött
kulturális tervezés; közművelődés; Magyarország


008.2 K 37
Kennedy, Paul
  A huszonegyedik század küszöbén / Paul Kennedy ; [ford. Makai György]. - Budapest : Napvilág, 1997. - 403 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Preparing for the twenty-first century. - Bibliogr.: p. 369-385.
ISBN 963-9082-09-0 fűzött
jövőkutatás


008 K 47
Király Jenő
  A tömegkultúra esztétikája / Király Jenő. - Budapest : Tankvk., 1992. - 2 db ; 24 cm
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar jegyzete. J-1622
Fűzött
tömegkultúra; esztétika; tömegfilm
1. köt. - 552 p.
2. köt. - p. 557-1048.
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 963-1042.


008 K 57
Kiss Tamás, T.
  Állami művelődéspolitika az 1920-as években : Gróf Klebelsberg Kunó kultúrát szervező munkássága / [T. Kiss Tamás]. - Budapest : M. Művel. Int. ; [Salgótarján] : Mikszáth K., 1998. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudás - kultúra - társadalom, ISSN 1416-1664)
Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 196-200. és a jegyzetekben
ISBN 963-9126-02-0 fűzött
művelődéspolitika; Klebelsberg Kunó; Magyarország


008 K 59
Kloskowska, Antonina
  Kultúrszociológia / Antonina Kloskowska. - Budapest : Művelkut. Int. : TK, 1984. - 434 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Socijologia kultury
ISBN 963 521 091 4 fűzött
kultúra; művelődésszociológia


008.2 K 60
Knoke, William
  Bold new world : The essential road map to the twenty-first century / William Knoke. - New York, NY : Kodansha, 1996. - xiv, 353 p. ; 24 cm
Címford.: Merész új világ : Autóstérkép a XXI. századra
ISBN 1-56836-095-9 fv.
jövőkutatás; trendek; számítógépes hálózat; számítógépes társadalom


008 K 68
Koncz Gábor
  A művelődésgazdaságtan szakirodalma / Koncz Gábor. - [Budapest] : SKV, [1981]. - 108 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek : Témadokumentáció ; 14.)
Bibliogr.: p. 85-103.
Fűzött
művelődésgazdaságtan; bibliográfia


008 K 89
Köpeczi Béla
  A magyar kultúra útja, 1945-1985 / Köpeczi Béla ; [a bibliográfiát összeáll. Koncz Ilona]. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 291 p. ; 21 cm
A szerző "A magyar kultúra harminc éve" c. művének átdolgozása. - Bibliogr.: p. 269-291.
ISBN 963 09 2841 8 kötött
kultúra; művelődéspolitika; művelődéstörténet; Magyarország


321 K 94
Kraus, Wolfgang
  Kultúra és hatalom : A vágyak átváltozása / Wolfgang Kraus. - Budapest : Európa, 1993. - 277 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Eredeti cím: Kultur und Macht. - Bibliogr.: p. 261-273.
ISBN 963 07 5509 2 fűzött
művelődéselmélet; hatalom


008 K 94
  Kreatív sokszínűség : A Kultúra és Fejlődés Világbizottságának jelentése. - Budapest : Osiris : M. UNESCO Biz., 1996. - 298 p. : ill. ; 24 cm. - (UNESCO könyvek)
Eredeti cím: Our creative diversity : Report of the World Commission on Culture and Development
ISBN 963-379-240-1 kötött
kultúra; kulturális fejlődés; művelődéspolitika


I-402
Kroeber, A. L.
  Culture : A critical review of concepts and definitions / by A. L. Kroeber and Clyde Kluckhon ; with the assistance of Wayne Untereiner and appendics by Alfred G. Meyer. - Cambridge, MA : Harvard University, 1952. - vii, 222 p. - (Peabody Museum of American Archeology and Ethnology, Harvard University ; 47. vol. 1. no.)
Fmás. (56 fol.)
kultúra


008 K 97
  Kultur im Alltag : Neue Formen kommunaler Kulturpolitik / Hrsg. von Helga Schuchardt, Björn Engholm und Michael Müller. - Hamburg : VSA, 1985. - 174 p. ; 18 cm
Címford.: Mindennapi kultúra : A kommunális művelődéspolitika új formái
ISBN 3 87975 313 X fűzött
helyi kultúra; mindennapi kultúra; művelődéspolitika; közösség; Német Szövetségi Köztársaság


I-633/2
Engholm, Björn
  Átalakuló társadalom [Fordítás] : Kihívás a kultúra felé = Gesellschaft im Umbruch : Herausforderung an die Kultur / Björn Engholm. - Közművelődési Információs Intézet ; Mikes Tamás ; 1988 (In: Kultur im Alltag / Hrsg. von H. Schuchardt et al. - Hamburg : VSA, 1985. p. 17-26.). - 12 fol. ; 29 cm
társadalmi fejlődés; kulturális fejlődés


I-633/3
Zimmermann, Lothar
  A nyolcvanas évek szakszervezeti kultúrmunkája [Fordítás] = Gewerkschaftliche Kulturarbeit der 80er Jahre / Lothar Zimmermann. - Közművelődési Információs Intézet ; Mikes Tamás ; 1988 (In: Kultur im Alltag / Hrsg. von H. Schuchardt et al. - Hamburg : VSA, 1985. p. 27-37.). - 13 fol. ; 29 cm
művelődéspolitika; szakszervezet


I-633/4
Sauberzweig, Dieter
  Kulturpolitika - egy döntéshozói testület a városok jövője szempontjából [ Fordítás] = Kulturpolitik - Entscheidungsfeld für die Zukunft der Stadt / Dieter Sauberzweig. - Közművelődési Információs Intézet ; Székesi Tamás ; 1988 (In: Kultur im Alltag / Hrsg. von. H. Schuchardt et al. - Hamburg : VSA, 1985 . p. 39-47.). - 10 fol. ; 29 cm
művelődéspolitika; helyi kultúra; várospolitika


I-633/5
Günter, Roland
  Kulturoffenzíva Utópiában [Fordítás] = Kulturoffensive in Utopie / Roland Günter. - Közművelődési Információs Intézet ; Székesi Tamás ; 1988 (In: Kultur im Alltag / Hrsg. von H. Schuchardt et al. - Hamburg : VSA, 1985. p. 48-58.). - 14 fol. ; 29 cm
művelődéspolitika; helyi kultúra; várospolitika


008 K 97
  Kultúra-gazdaságtani tanulmányok / szerk. Daubner Katalin, Horváth Sándor, Petró Katalin. - [Budapest] : Aula, 2000. - 376 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9215-82-1 kötött
művelődésgazdaságtan


008 K 97
  A kultúra mecénásai Kiskunhalason : Lehetőségek, kényszerek és korlátok a kultúra helyi finanszírozásában / [szerk. Marschall Miklós, Nyilas György]. - Budapest : NI, 1985. - 217 p. ; 29 cm. - (Szociológiai munkafüzetek)
Tanulmányok. - Házi soksz.
Fűzött
kulturális gazdálkodás; helyi kultúra; Kiskunhalas


008 K 97
  A kultúra szerepe a változó világban : Országos tudományos konferencia : Győr, 1995. március 9-10. / [szerk. és az előszót írta Striker Sándor] ; [kiad. a Magyar Művelődési Intézet]. - Budapest : M. Művel. Int., 1996. - 130 p. ; 24 cm
A konferenciát a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közművelődési Főosztálya rend.
ISBN 963-651-402-X fűzött
művelődés; társadalom; konferencia; Magyarország


301 K 97
  A kultúra szociológiája / [szerk. Wessely Anna] ; [ford. Babarczy Eszter et al.]. - Budapest : Osiris : Láthatatlan Kollégium, 1998. - 207 p. : ill. ; 25 cm. - (Szemeszter, ISSN 1416-4183)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-364-5 kötött
művelődésszociológia


008 K 97
  Kulturális intézmények és szervezetek Magyarországon : Lexikon / [főszerk. Bíró Vera]. - [Budapest] : Kossuth, 1976. - 420 p. ; 21 cm
ISBN 963 09 0572 8 kötött
kulturális intézmény; kulturális szervezetek; Magyarország; lexikon


008 K 97
  Kulturális kisenciklopédia / [főszerk. Kenyeres Ágnes] ; [szerk. Hargitai György]. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 785 p. ; 25 cm ISBN 963 09 2783 7 kötött
közművelődés; kultúra; lexikon


301 K 97
  A kulturális örökség / szerk. Erdősi Péter és Sonkoly Gábor ; [ford. Csizmadia Dominika et al.]. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, 2004. - 549 p. : ill. ; 24 cm. - (Atelier füzetek, ISSN 1585-9010 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7343-00-8 fűzött
kulturális örökség


008 K 97
  Kulturális világjelentés : Kultúra, kreativitás, piac, 1998 / [főszerk. Lourdes Arizpe] ; [szerk. Ann-Belinda S. Preis] ; [a m. vált. tanulmányait vál. Bellavics István] ; [ford. Kertész Balázs, Láng Zsuzsa Angéla]. - Budapest : M. UNESCO Biz. : Osiris, 2000. - 476 p. : ill. ; 29 cm. - (Unesco könyvek, ISSN 1416-5953)
Eredeti cím: A ford. a "World culture report 1998" (Paris : UNESCO, 1998) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-824-8 fűzött
kultúra


I-318
  A kultúrának szüksége van egy lobbyra [Fordítás] : Javaslatok a politikai felelősök számára = Kultur braucht eine Lobby : Anregungen für politisch Verantwortliche. - Közművelődési Információs Intézet ; Lányi Gabriele ; 1986 (In: Mehr Lebenskultur durch kulturelle Bildung / Kurt Eicher et al. - Paderborn [etc.] : Schöningh, 1985. p. 72-74.). - 5 fol. ; 29 cm
Kulturális képzés


008 K 99
Kuti Éva
  Művelődésgazdaságtani tanulmányok / Kuti Éva, Marschall Miklós. - Budapest : Művelkut. Int., 1985. - 122 p. ; 24 cm. - (Közmüvelődéskutatás)
ISBN 963 521 103 1 fűzött
művelődésgazdaságtan; kulturális demokrácia


008 L 25
Lanternari, Vittorio
  Crisi e ricerca d'identita : Folklore e dinamica culturale / Vittorio Lanternari. - 2. ed. - Napoli : Liguori, 1977. - 246 p. ; 20 cm. - (Contributi di sociolgia ; 30.)
Címford.: Válság és identitáskeresés
Fűzött
identitás; kultúra; folklór


008 L 29
Lasn, Kalle
  Culture jam : The uncooling of America / Kalle Lasn. - New York, NY : Eagle Brook, 1999. - xvii, 251 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Kulturális zűrzavar : Amerika "újraélesztése". - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 217-234.
ISBN 0-688-15656-8 kötött
kultúra; globalizáció; fogyasztói társadalom; tömegkommunikáció; hirdetés; populáris kultúra; polgári ellenállás; ellenreklám; Amerikai Egyesült Államok


I-103/I-II
László Ervin
  A döntő szakasz [Ismertetés] = The crucial epoch : Essential knowledge for living in a world in transformation / László Ervin. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1985 (In: Futures. 17. vol. 1985. p. 2-23.) . - 9 fol. ; 29 cm
társadalmi változás; civilizációs válság; trendek


008.2 L 30
László Ervin
  Harmadik évezred : Veszélyek és esélyek : A Budapest Klub első jelentése / László Ervin ; [ford. Bori Erzsébet]. - Szentendre : Új Paradigma, 1998. - 228 p. ; 21 cm
Eredeti cím: 3rd millenium : The challange and the vision. - Bibliogr.: p. 219-228.
ISBN 963-85824-3-X fűzött
előrejelzés; Budapest Klub


008 L 62
Lévi-Strauss, Claude
  Faj és történelem / Claude Lévi-Strauss ; [ford. Bojtár Péter] ; Boglár Lajos kísérőtanulmányával. - Budapest : Napvilág, 1999. - 104 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti cím: Race et histoire. - Bibliogr.: p. 80-81.
ISBN 963-90824-0-6 fűzött
antropológia; fajok; kultúra


008 L 66
Lihacov, Dmitrij
  Mit tartogat számunkra a jövő század? / Dmitrij Lihacsov, Nyikolaj Szamveljan. - Moszkva : APN Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1987. - 62 p. : ill. ; 19 cm. - (Dialógusok)
Eredeti cím: Cto vek graduscij nam gotovit
Fűzött
kultúra


I-800/2
Lippitt, Gordon L.
  Modellek a jövőben [Fordítás] = Models in perspective / Gordon L. Lippitt. - Közművelődési Információs Intézet ; Hosszú Tamás ; 1989 (In: A handbook for visual problem solving / G. L. Lippitt. - Bethesda, MD : Development Publ., 1983. p. 333-347.). - 31 fol. ; 29 cm
modellezés; diagram


008 L 77
Lombardi Satriani, Luigi M.
  Antopologia culturale e analisi delle cultura subalterna / Luigi M. Lombardi Satriani. - Rimini : Guaraldi, 1974. - 206 p. ; 21 cm. - (La diversita culturale)
Címford.: Kulturális antropológia és a szubkultúra elemzése
Fűzött
kulturális antropológia; szubkultúra


008 M 14
Magyar Jövőkutatási Konferencia (3.)
  III. magyar jövőkutatási konferencia : 1985. február 12-13. Budapest / [rend. a] Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottsága, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Prognosztikai Szakosztálya ; [szerk. Nováky Erzsébet]. - Budapest : SZVT, 1985. - 2 db ; 23 cm
ISBN 963 8422 96 3 fűzött
trendek; konferencia
1. köt. - 256 p.
ISBN 963 8422 97 1
2. köt. - 290 p.
ISBN 963 8422 98 X


I-871
  Magyar Kultúra / főszerk. Bangha Béla. - 8. évf. 1. sz. (1921 május). - Budapest : M. Kultúra Kiadóhivatal, 1921. - 64 p. ; 29 cm
Fmás.
kultúra; Magyarország


008 M 14
  Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002- . - 7 db ; 30 cm
5., Kultúra / szerk. Marosi Ernő és Szabó B. István. - 2006. - 595 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 545-590.
ISBN 963-09-4362-X
kultúra; közművelődés; magyar nyelv; magyar irodalom; színház; zene; filmművészet; képzőművészet; építőművészet; műemlékvédelem; közoktatás; felsőoktatás; Magyarország; kézikönyv


008 M 16
Magyari Beck István
  Múzsák a piacon : Esszé a kultúráról és arról a kábítószerről, amit kultúrának hívnak / Magyari Beck István. - Budapest : Aula, 1994. - 154 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-154.
ISBN 963-503-016-9 fűzött
kultúra; értelmiség; művelődésgazdaságtan; piac


008 M 16
  Magyarország kultúrája az ezredfordulón : Műhelytanulmányok / szerk. Baán László. - Budapest : Média+Print, 1997. - 242 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85322-1-1 fűzött
kultúra; Magyarország


008 M 16
  Magyarország művelődési viszonyai, 1960-1982 / [szerk. Barna Barnabás] ; [írta és az adatokat összeáll. Erdész Tiborné et al.]. - [Budapest] : Kossuth K., 1984. - 307 p. ; 22 cm
ISBN 963 2396 fűzött
művelődésstatisztika; oktatásstatisztika; Magyarország


008 M 18
  A magyarságtudomány kézikönyve / szerk. Kósa László. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 1993. - 809 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 05 6619 2 kötött
magyarságtudomány; magyar nyelv; magyar néprajz; magyar irodalom; művészet; történelem; Magyarország; kézikönyv


008 M 26
Mann Miklós
  Kultúrpolitikusok a dualizmus korában / Mann Miklós ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - 2. kiad. - Budapest : OPKM, [1996]. - 155 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7644-56-3 fűzött
oktatáspolitika; történet; életrajz; Magyarország


008 M 35
Maróti Andor
  Sok szemszögből a kultúráról : Irányzatok a kultúra elméletében és filozófiájában / Maróti Andor. - [Budapest] : Trefort, 2005. - 209 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-313-4 fűzött
kultúra; kultúraelmélet


008 M 39
  Mass culture : The popular arts in America / ed. by Bernard Rosenberg and David Manning White. - New York : Free Press, 1964. - x, 561 p. ; 21 cm
Címford.: Tömegkultúra : A tömegmüvészetek Amerikában. - Tanulmányok
Fűzött
tömegkultúra; tömegművészet; Amerikai Egyesült Államok


008 M 50
  Media sense : The folklore-popular culture continuum / Peter Narváez and Martin Laba eds. - Bowling Green, Ohio : Bowling Green State University Popular Press, [1986]. - 168 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: A folklór folytonossága a populáris kultúrában. - Tanulmányok
ISBN 0 87972 344 0 fűzött
folklór; populáris kultúra; rádió; vizuális kultúra; szájhagyomány; Amerikai Egyesült Államok


008 M 69
  Mire jó a kultúra? / [szerk.] Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér. - Budapest : MTA PTI : Magna Produkció, 2010. - 322 p. : ill. ; 22 cm. - (Jelentés a magyar kultúra állapotáról, ISSN 2061-7305 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 977-206-1730-00-4 fűzött
kultúra; kulturális élet; kultúraszociológia; Magyarország


008 M 76
Moles, Abraham A.
  Soziodynamik der Kultur / Abraham A. Moles. - Deutsche rev. und neubearb. Aufl. / von Elisabeth Rohmer. - Stuttgart : Enke, 1976 . - VI, 160 p. ; 19 cm. - (Kunst und Gesellschaft ; Bd. 8)
Eredeti cím: Sociodynamique de la culture. - Bibliogr.: p. 158-160.
ISBN 3-432-88641-1 fűzött
kultúra; szociológia


008 N 34
Naisbitt, John
  Megatrendek : Tíz új irányzat, amelyek átalakítják életünket / John Naisbitt. - [Budapest] : OMIKK, 1987. - 245 p. ; 24 cm. - (Technika, információ, társadalom, ISSN 0238-1958)
Eredeti cím: Megatrends : Ten new directions transforming our lives
ISBN 963 953 7 fűzött
trendek


008 N 34
Naisbitt, John
  Megatrendek 2000 : Tíz új irányzat a kilencvenes években / John Naisbitt és Patricia Aburdene. - [Budapest] : OMIKK, 1991. - 350 p. ; 24 cm. - (Technika, információ, társadalom, ISSN 0238-1958)
ISBN 963 593 137 9 fűzött
prognosztika; Amerikai Egyesült Államok


I-023
  A "nárcisz" kultúra, mint a fogyasztói társadalom jelensége és átalakulásának útja a 70-es években [Fordítás] : Beszámoló előadás. - Népművelési Intézet. Kivonat ; Magyarné Sipos Mária ; 1984. - 40 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai hiányoznak
populáris kultúra; fogyasztói társadalom


100 N 49
  Német kultúraelméleti tanulmányok / szerk. Bujdosó Dezső ; [ford. Bacsó Béla et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 3 db ; 24 cm. - (Forrásmunkák a kultúra elméletéből)
ISBN 963-18-8340-X
művelődéselmélet; művelődésfilozófia
1. - 435 p.
ISBN 963-18-8337-X
2. - 388 p.
ISBN 963-18-8338-8
3. - 476 p.
ISBN 963-18-8339-6


301 N 53
Németh János István
  A kultúra üzenete 1.0 / Németh János István ; [... az előszót írta Vekerdi László]. - [Budapest] : MMI ; [Salgótarján] : Mikszáth, [1996]. - 174 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudás - kultúra - társadalom, ISSN 1416-1664)
ISBN 963-7929-85-1 fűzött
művelődéselmélet; művelődéstörténet


008 N 55
Németh László
  Ha én miniszter lennék - levél egy kultúrpolitikushoz / Németh László. - Balatonboglár : Balaton Akad., 1997. - 125 p. ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491)
ISBN 963-8365-27-7 fűzött
művelődés; Magyarország


008 N 62
  Nemzeti kultúrák antropológiai nézetben : Tanulmánygyűjtemény / szerk. Hofer Tamás és Niedermüller Péter ; készült a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának gondozásában. - Budapest : MTA Népr. Kutcs., 1988. - 261 p. ; 24 cm. - (Kultúraelmélet és nemzeti kultúrák, ISSN 0239-3691 ; 2.)
ISBN 963 7762 337 fűzött
antropológia; nemzet; kultúra


008 N 85
Novák József
  A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája a korabeli sajtó alapján / Novák József. - Budapest : Tankvk., 1985. - 278 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Egységes jegyzet tanítóképző főiskolák számára. J 11-1048
Fűzött
művelődéspolitika; művelődéstörténet; Magyarország


008 O 10
  Objects of special devotion : Feteshism in popular culture / [ed. by] Ray B. Browne. - Bowling Green, Ohio : University Popular Press, [1981]. - 364 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Különös hódolat tárgyai : Fétisizmus a populáris kultúrában. - Tanulmányok. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0 87972 192 8 Fűzött
populáris kultúra; fétis; Amerikai Egyesült Államok


008 P 37
  Párbeszéd a mindennapi kultúra elméletéről és gyakorlatáról / [szerk. Litauszki Tibor]. - Debrecen : Kölcsey F. Megyei-Városi Műv. Közp. és Ifj. Ház , 1989. - 234 p. ; 29 cm
Válogatás a Szakszervezeti Szemle (Jelző) vitájából és a debreceni tanácskozás anyagából
Fűzött
mindennapi kultúra


008 P 85
  Popular culture and curricula / ed. by Ray B. Browne, Ronald J. Ambrosetti. - Revised ed. - Bowling Green, Ohio : University Popular Press, 1972. - [8], vi, 211 p. ; 23 cm
Címford.: A populáris kultúra és a tananyag
Fűzött
populáris kultúra; oktatás; tanterv; Amerikai Egyesült Államok


I-568
  A populáris kultúra szociológiai problémái [Fordítás]. - Népművelési Intézet ; Madarasné Kiss Lilian ; 1983. - 24 fol. ; 29 cm
Az eredeti mű adatai ismeretlenek
populáris kultúra; szociológia


392 R 75
  Rituals and ceremonies in popular culture / ed. by Ray B. Browne. - Bowling Green, Ohio : Bowling Green University Popular Press, 1980. - 349 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Rítusok és szertartások a populáris kultúrában. - Tanulmányok. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0 87972 161 8 fűzött
rítus; populáris kultúra; Amerikai Egyesült Államok


I-205
Roszak, Theodore
  Ellenkultúra születik : Gondolatok a technokratikus társadalomról és ifjú nemzedékéről / Theodore Roszak. - 2. kiad. - [Budapest] : NI, 1980. - 2 db ; 29 cm
Eredeti cím: The making of a counter culture
Fűzött
ellenkultúra; technokrácia; ifjúság
1. - 136 p.
2. - 135 p.


008 S 18
Sardar, Ziauddin
  The blinded eye : 500 years of Christopher Columbus / Ziauddin Sardar, Ashis Nandy, Merryl Wyn Davies, Claude Alvares. - Goa : Other India Press ; New York, NY : Apex Press, 1993. - 92 p.
Címford.: A megvakított szem : Kolumbusz Kristóf 500 éve
ISBN 81-85569-06-1 (Other India Press). ISBN 0-945257-52-X (Apex Press) fűzött
civilizáció; kultúra; történet


008 S 30
Schiller, Herbert I.
  Culture, Inc. : The corporate takeover of public expression / Herbert I. Schiller. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1989. - viii, 201 p. ; 22 cm
Címford.: Kultúra rt : A nyilvánosság intézményes kisajátítása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 175-189.
ISBN 0 19 505005 3 fv.
kultúra; gazdaság; állami ellenőrzés; kommunikáció; kommercializálódás; nyilvánosság; Amerikai Egyesült Államok


I-150/3
Schroeder, Fred E. H.
  A nem elit kultúra kezelésének módszertani lehetőségei [Fordítás] : Bibliográfiai utószó = Popular culture methodologies : A bibliographic afterword / Fred E. H. Schroeder. - Közművelődési Információs Intézet. Tömörítvény ; Ardó Mária ; 1985 (In: 5000 years of popular culture / ed. by Fred E. H. Schroeder. - Bowling Green, Ohio : B. G. University Popular Press, 1980. p. 319-325.). - 4 fol. ; 29 cm
populáris kultúra


008 S 52
Serpell, Robert
  Kultúra és viselkedés / Robert Serpell. - Budapest : Gondolat, 1981. - 186 p. ; 18 cm
Eredeti cím: Culture's influence on behaviour
ISBN 963 280 873 8 fűzött
kultúra; pszichológia


008.2 S 91
Stewart, Hugh B.
  Recollecting the future : A view business, technology, and innovation in the next 30 years / Hugh B. Stewart. - Homewood, Illinois : Dow Jones-Irwin, 1989. - xvi, 356 p. ; 24 cm
Címford.: A jövő mozaikja : Az üzleti élet, a technika és az innováció az elkövetkező harminc évben
ISBN 1-55623-143-1 fűzött
gazdaság; előrejelzés; technika; innováció; jövőkutatás


008 S 94
  Stúdió '81-'84 : Interjúk, vitairatok, portrék : Válogatás a Magyar Televízió kulturális hetilapjának műsoraiból / [szerk. Párkányi László]. - Budapest : RTV-Minerva, 1986. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 963 223 376 X kötött
kulturális élet; Magyarország; Magyar Televízió


008 S 96
  Superculture : American popular culture and Europe / ed. by C. W. E. Bigsby . - Bowling Green, Ohio : University Popular Press, 1975. - 224 p., [4] t.fol. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: Szuperkultúra : Az amerikai populáris kultúra és Európa
ISBN 0 87972 070 0 fűzött
populáris kultúra; kulturális hatás; Európa; Amerikai Egyesült Államok


008 S 98
Susman, Warren I.
  Culture as history : The transformation of American society in the twentieth century / Warren I. Susman. - New York : Pantheon Books, 1985. - xxx, 321 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A kultúra mint történelem : Az amerikai társadalom átalakulása a huszadik században. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 291-309.
Fűzött
kultúra; történelem; szellemi élet; Amerikai Egyesült Államok


008 Sz 55
  Szellemi ösvények az új évezredben : Kultúrtörténeti előadások / [szerk. Régheny Tamás]. - Budapest : Cédrus, 2004. - 149 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 24 cm
A budapesti Műcsarnokban 2001-2002-ben rendezett előadássorozat szerkesztett változata
ISBN 963-216-263-3 fűzött
filozófia; pszichológia; vallás; művészet; művelődéstörténet; szimbólum; humánökológia


008 Sz 93
  Szöveggyűjtemény : Tanulmányok a marxista kultúraelméletből / szerk. Ágh András. - Budapest : Tankvk., 1979. - 384 p. ; 24 cm
Az Eötvös Loránd tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar jegyzete. J 2-1192
Fűzött
kultúra; marxizmus


I-843
Tabajdi Csaba
  Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatai 1956-1986 között / Tabajdi Csaba. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 42 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
nemzetközi kulturális kapcsolatok; Magyarország


I-844
Tabajdi Csaba
  A nemzetközi kulturális kapcsolatok néhány elméleti és módszertani kérdése / Tabajdi Csaba. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 38, 5 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
nemzetközi kulturális kapcsolatok


008 T 28
  Tanulmányok a művelődéselmélet köréből / szerk. Laczó Katalin. - Budapest : Tankvk., 1985. - 219 p. ; 24 cm
Egységes jegyzet tanárképző főiskolák számára. J 11-712
Fűzött
művelődéselmélet


008 T 32
  A társadalom ruhája : Állami kultúrtámogatás Magyarországon, 1993-2003 / szerk. Rados Virág. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 94 p. : ill. ; 24 cm. - (Metszetek, ISSN 1785-1653 ; 1.)
A Kultúraközvetítők Társasága által 2003. ápr. 10-11-én Budapesten rendezett "A kultúra pénze, a pénz kultúrája" c. konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 963-9494-40-2 fűzött
kulturális politika; konferencia; Magyarország


I-1012
Taylor, Jim
  Beszéljünk jövőül [Fordítás] : Szótár a hozzáférhetőség korához = Speak the future : A glossary for the age of acces / Jim Taylor, Watts Wacker. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Tolnay Zsuzsa ; 1999 (In: Wired. June. 1997. p. 100-107.). - 7 fol. ; 29 cm
társadalom; gazdaság; kultúra; ezredvég; szótár


008.2 T 57
Toffler, Alvin
  A harmadik hullám / Alvin Toffler. - Budapest : Typotex, 2001. - 575 p. ; 25 cm. - (Információs társadalom A-tól Z-ig, ISSN 1587-6705 ; 2.)
Eredeti cím: The third wawe. - Ford. Rohonyi András. - Bibliogr.: p. 529-561.
ISBN 963-9326-21-6 kötött
jövőkutatás; trendek; információs társadalom


008.2 T 57
Toffler, Alvin
  Hatalomváltás : Tudás, gazdagság és erőszak a XXI. század küszöbén / Alvin Toffler. - Budapest : 1993, Európa. - 653 p. ; 21 cm Eredeti cím: Powershift
ISBN 963 07 5540 8 kötött
jövőkutatás; trendek; információs társadalom; hatalom


008.2 T 95
Turner, Frederick
  Tempest, flute, and Oz : Essays on the future / Frederick Turner. - New York, NY : Persea Books, 1991. - xii, 161 p. ; 22 cm
Címford.: Vihar, fuvola, Óz : Esszék a jövőről. - Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 0 89255 159 3 kötött
jövőkutatás; trendek; társadalmi előrejelzés; politikai előrejelzés; kulturális előrejelzés


I-848
  Vállalkozáskísérletek és kultúra : Vita, 1980. február 21.. - [Budapest] : [s.n.], 1980. - 86 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
kulturális vállalkozás


008 V 72
Verhelst, Thierry G.
  No life without roots : Culture and development / Thierry G. Verhelst. - London ; Atlantic Highlands, NJ : Zed Books Ltd, 1990. - 189 p. ; 23 cm
Címford.: Gyökerek nélkül nincs fejlődés : Kultúra és fejlődés
ISBN 0 86232 848 9 kötött
kultúra; gazdasági fejlődés; fejlődő országok; társadalmi hatás; kultúraváltás


008 V 79
  (Vész)jelzések a kultúráról / [szerk.] Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér. - [Budapest] : MTA PTI, 2009. - 425 p. : ill. ; 22 cm. - ( Jelentés a magyar kultúra állapotáról ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-7372-51-3 fűzött
kultúra; kulturális élet; szociológia; Magyarország


008 V 84
Viet, Jean
  A kulturális fejlődés nemzetközi tezaurusza / Jean Viet ; ford. és bev. Dienes Gedeon ; [kiad. a Művelődéskutató Intézet]. - Budapest : Müvelkut. Int., 1980. - 2 db ; 20 cm. - (Művelődéskutatás)
Eredeti cím: International Thesaurus of cultural development = Thésaurus international du développement cultural
ISBN 963 521 010 8 fűzött
kultúra; tezaurusz
1. r. - 185 p.
2. r. - 182 p.


008 V 92
Vitányi Iván
  Az "Európa-paradigma" : Európai kultúra, világkultúra / Vitányi Iván. - Budapest : Magvető, 1986. - 123 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
ISBN 963 140915 5 fűzött
kultúra; művelődéstörténet; Európa


008 V 92
Vitányi Iván
  A magyar kultúra esélyei : Kultúra, életmód, társadalom / Vitányi Iván ; egyes fejezetek társszerzői Bánáti Ferenc [et al.]. - Budapest : MTA Társkut. Közp. , 2006. - 327 p. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. I. Rendszerváltoztatás: piacgazdaság, társadalom, politika, ISSN 1417-6467)
Bibliogr.: p. 313-327.
ISBN 963-508-543-5 fűzött
kultúra; művelődésszociológia; művelődéspolitika; Magyarország


008 V 92
Vitányi Iván
  Társadalom, kultúra, szociológia / Vitányi Iván. - [Budapest] : Kossuth, 1981. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 963 09 1859 5 kötött
kultúra; szociológia; érték; esztétika


008 W 40
Weinbrenner Rudolf
  Itt a világvége? / Weinbrenner Rudolf. - Budapest : Akad. K., 1987. - 184 p. ; 17 cm. - (4D, ISSN 0238-1273)
ISBN 963 05 4492 X fűzött
katasztrófaelméletek


008.2 W 69
Wieners, Brad
  Reality check / Brad Wieners and David Pescovitz. - San Francisco, CA : HardWired, 1996. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: "Valóság-ellenőrzés"
ISBN 1-888869-03-8 fűzött
jövőkutatás; trendek; technika


008 W 70
Wiesel Iván
  Jövőkép, 2000 / [az interjúkat készítette]. - [Budapest] : Kossuth, 1984. - 241 p. : ill. ; 20 cm
A Magyar Ifjúságban megjelent beszélgetések
ISBN 963 09 2490 fűzött
trendek


I-853
Wurster-Delitsch, Inge
  A kultúra mint gazdasági tényező [Fordítás] = Kultur als Wirtschafts-Faktor / Inge Wurster-Delitsch. - Közművelődési Információs Vállalat ; 1989 (In: Dokument + Analyse. 1988. 10. no. p. 35-36.). - 4 fol. ; 29 cm
kultúra; gazdaság


008 Y 50
Yi, O-nyong
  Smaller is better : Japan's mastery of the miniature / O-Young Lee. - Tokyo [etc.] : Kodansha International, 1984. - 192 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A kisebb jobb : Miniatürizálás japán módra
ISBN 0 87011 654 1 kötött
kultúra; miniatürizálás; Japán


008 Z 24
  Zárt, bizalmas, számozott : Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956-1963 / szerk. Cseh Gergő Bendegúz, Kalmár Melinda, Pór Edit. - Budapest : Osiris, 1999. - 541 p. ; 25 cm
ISBN 963-379-438-2 kötött
művelődéspolitika; cenzúra; tájékoztatás; Magyarország


008 Z 24
  Zárt, bizalmas, számozott, 2. : Irodalom-, sajtó- és tájékoztatáspolitika, 1962-1979 : Dokumentumok / szerk. Cseh Gergő Bendegúz [et al.]. - Budapest : Osiris, 2004. - 720 p. ; 25 cm
ISBN 963-389-597-9 kötött
művelődéspolitika; cenzúra; tájékoztatás; Kádár-korszak; Magyarország


I-637
Zelnik József
  Kultúránk helyzetéről és lehetőségeiről : Egy társadalmi kibontakozás kulturális alapjaihoz : Első változat / [szerk. Zelnik József]. - Budapest : [KII], 1988. - 14 p. ; 29 cm
Készült a Közművelődési Információs Intézetben a Hazafias Népfront Országos Elnökségének művelődéspolitikai bizottsága számára. - Soksz.
kultúra; művelődéspolitika; közművelődés


008 Z 32
Zelnik József
  A magyar kultúra selyemövezetei / Zelnik József. - Budapest : Ökotáj, 1998. - 306 p. : ill. ; 19 cm. - (Ökotáj könyvek)
Tanulmányok
ISBN 963-03-5375-X kötött
kultúra; közművelődés; társadalom; televízió; Magyarország


vissza