002+007 Dokumentáció. Információ, informatika


007 A 27
Ágoston Mihály
  Tudni vagy nem tudni! : [Gondolatok egy nemzeti információpolitikához] / Ágoston Mihály, Szluka Emil. - Budapest : Műszaki Kvk., 1989. - 178 p. ; 24 cm
ISBN 963 10 8264 4 fűzött
információpolitika; információelmélet; tájékoztatási rendszerek


002.6 A 54
  The American Library Association guide to information access : A complete research handbook and directory / Sandy Whiteley, ed. - New York, NY : Random House, 1994. - xxv, 533 p. ; 24 cm
Címford.: Információforrások kalauza : Kutatói kézikönyv és címjegyzék
ISBN 0-679-75075-4 fűzött
számítógépes keresés; információ; Amerikai Egyesült Államok; kézikönyv; címjegyzék


659 A 59
Andrássy Mária
  Nemzetközi és hazai információs rendszerek : A társadalomtudományi és kulturális-művészeti információ problémái / Andrássy Mária, Bozsó Ernő ; [kiadja a] Népművelési Intézet, Művelődéskutató Intézet. - [Budapest] : NI : Művelkut. Int., 1982. - 89 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 83-89.
Fűzött
információs rendszer; kulturális információ; művészet; társadalomtudomány


002 A 79
Arató István
  Információs rendszerek szervezési módszertana / Arató István, Schwarczenberger Istvánné. - Budapest : Computerbooks, 1993. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 963 7642 74 9 fűzött
információ; tájékoztatás


659.3 B 19
Balázs Sándor
  Az információk használata, hasznosítása és haszna / Balázs Sándor ; [közread. az] OMIKK. - Budapest : OMIKK, 1993. - 133 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 963 593 175 1 fűzött
információelmélet; tájékoztatástudomány


002 B 40
Basch, Reva
  Secrets of the super searches : [The accumulated wisdom of 23 of the world's top online searches] / Reva Basch. - Wilton, CT : Eight Bit Books, 1993. - 235 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A "szuper-keresés" titkai : Az online keresés legjobb huszonhárom szakemberének tapasztalatai
ISBN 0-910965-12-9 fűzött
számítógép; számítógépes keresés; online keresés


659.3 B 50
Beniger, James R.
  The control revolution : Technological and economic origins of the information society / James R. Beniger. - Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 1986. - x, 493 p. ; 24 cm
Címford.: Az ellenőrzés forradalma. - Bibliogr.: p. 439-476.
ISBN 0 674 16985 9 kötött
információs társadalom; számítástechnika; ellenőrzés; Amerikai Egyesült Államok


681.3 B 73
Bogard, William
  The simulation of surveillance : Hypercontrol in telematic societies / William Bogard. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - ix, 207 p. ; 23 cm. - (Cambridge cultural social studies)
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 0-521-55561-2 fűzött
ellenőrzés; információs társadalom; virtuális valóság; számítógépes társadalom


338 B 87
Brandin, David H.
  The technology war : A case for competitiveness / David H. Brandin, Michael A. Harrison. - New York [etc.] : Wiley-Interscience, 1987. - viii, 244 p. ; 24 cm
Címford.: Technológiai háború
ISBN 0 471 83455 6 kötött
információs technológia; számítástechnika; üzleti verseny


I-157
Burnham, David
  A computerizált állam jövője [Fordítás] : Szabadságunk, etikánk és demokratikus folyamataink fenyegetettsége : "A jövő" c. fejezet = The rise of the computer state : The threat to our freedoms, our ethics, and our democratic process / David Burnham. - Közművelődési Információs Intézet ; Kozma Katalin ; 1985 (In: The rise of the computer state. - New York : Random Hause, 1983. p. 226-258.). - 28 fol. ; 29 cm
Szemelvények
információs társadalom; trendek


621 D 12
Dallos György
  Hírközlő csatornák véletlen hozzáférési módszerei / Dallos György, Szabó Csaba. - Budapest : Akad. K., 1984. - 263 p. : ill. ; 21 cm. - (Műszaki tudományok : az elektronika újabb eredményei, ISSN 0236-6312 ; 1.)
ISBN 963 05 3565 3 kötött
információ; híradástechnika


007 F 48
Fercsik János
  Informatika / Fercsik János ; [közread. a] Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar. - Dunaújváros : ME DFK, 1999. - 277 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-661-396-6 fűzött
információelmélet


007 F 97
Fülöp Géza
  Az információ / Fülöp Géza. - 3., átd. és bőv. kiad. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 226-[240].
ISBN 973-8231-02-7 fűzött
információ


007 F 97
Fülöp Géza
  Ember és információ / Fülöp Géza. - 2. átd. kiad. - Budapest : Múzsák, [1984]. - 148 p. ; 19 cm
ISBN 963 563 138 3 fűzött
információ; tájékoztatás


659 F 97
Fülöp Géza
  Az információ / Fülöp Géza ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]. - Budapest : ELTE BTK, 1996. - 178 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 166-177.
Fűzött
informatika; információ; kommunikáció; kommunikációs társadalom


659.2 G 14
Gábor Kálmán
  Információs társadalom és az ifjúság / Gábor Kálmán, Kabai Imre, Matiscsák Attila. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2003. - 54 p. : ill. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 963-86240-9-4 fűzött
információs társadalom; ifjúság; szociológia; Magyarország


002 G 29
Gáspár Mátyás
  Építsünk teleházat! : Kisfalvak kapcsolata a jövővel / Gáspár Mátyás, Takáts Mária. - Csákberény : Erdei Iskola, 1997. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-04-7867-6 fűzött
információtechnológia; közhasznú információ; telekommunikáció; közművelődési intézmények; könyvtárak; falu


007 G 56
Gömbös Ervin
  Informatika és hatalom / Gömbös Ervin. - Budapest : SKV, 1984. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-233.
ISBN 963 340 706 0 fűzött
információ; politika; számítástechnika


I-597/1
Hald, Alan P.
  Az információgazdag társadalom felé [Fordítás] = Toward the information-rich society / Alan P. Hald. - Közművelődési Információs Intézet ; Perczel István ; 1987 (In: Communications tomorrow / ed. by Edward Cornish. - 2. print. - Bethesda, MD : World Future Society, 1983. p. 9-12.). - 14 fol. ; 29 cm
információs társadalom


I-614
Henderson, Hazel
  Az információ és az állampolgári részvétel új módozatai [Fordítás] = Information and the new movements for citizen participation / Hazel Henderson. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1987 (In: Creating alternative futures / H. Henderson. - New York : Videoview/Perigee Books, 1980 . p. 277-295.). - 23 fol. ; 29 cm
A könyv 16. fejezete
információ; társadalmi mozgalmak


I-679
Henson, Keith
  Memetika [Fordítás] : Az információ-vírusok tudománya = Memetics : The science of information viruses / Keith Henson. - Közművelődési Információs Intézet ; Hosszú Tamás ; 1988 (In: Whole Earth Review. 57. no. 1987. p. 50-55.) . - 18 fol. ; 29 cm
információ; ideológia


659.2 I 58
  Információáramlás a kora újkorban / szerk. Z. Karvalics László, Kis Károly . - Budapest : Gondolat : Infonia, 2004. - 194 p. : ill. ; 20 cm. - ( Információtörténelem, ISSN 1785-8585)
ISBN 963-9567-31-0 fűzött
információ; tájékoztatás; művelődéstörténet


007 I 58
  Az információs társadalom / [... összeáll. Demetrovics János és Keviczky László] ; [a köt. szerzői Bakonyi Péter et al.]. - Budapest : MTA, 2000. - 235 p. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VI. A közlekedés, hírközlés és az informatika fejlesztése ; 1585-9681)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-167-7 fűzött
informatika; információs társadalom; Magyarország


I-361
  Információtechnológia - Információkultúra : Elemző tanulmány / készítették Pesti Lajos [et al.] ; a tanulmány kidolgozását koordinálta Kiss István. - Budapest : OMFB Rendszerelemzési Iroda, 1986. - 126 p. ; 29 cm
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. 15-8202-Et
Fűzött
információ


007 K 92
  Informatika és közhasznúság : Szöveggyűjtemény / [szerk. Varga A. Tamás]. - Budapest : Közösségszolgálat, 1989. - 105 p. ; 29 cm
Fűzött
információ; közhasznú információ


I-668
  Az informatika helyzete a közművelődésben : Előterjesztés a Közművelődési Tanács 1988. június elsejei ülésére / összeáll. a Közművelődési Információs Intézet informatikai osztálya ; előterjeszti Zelnik József. - Budapest : KII, 1988. - 11 p. ; 21 cm
Az összeállításban közrem.: Csonka András, Márczi Imre, Simonyi Gyula. - Házi soksz.
információ; közművelődés; közhasznú információ


002 I 58
  Informatika Franciarszágban - ma : [Hol tart a számítógépesítés Franciaországban?] : [A Francia Informatikai Ügynökség jelentése]. - Budapest : SKV , 1986. - 207 p. ; 20 cm
Eredeti cím: L'etat d'informatisation de la France
ISBN 963 340 803 2 fűzött
informatika; számítástechnika; Franciaország


007 I 58
  Informatika, távközlés, média : Munkacsoport jelentés / [szerk. Pap László, Takács György]. - Budapest : OM Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, 2000. - 43 p. : ill. ; 30 cm. - (Technológiai Előretekintési Program)
ISBN 963-00-5361-6 fűzött
informatika; távközlés; tömegkommunikáció; Magyarország


007 I 58
  Information technology and people : Designing for the future / ed. by Frank Blackler and David Oborne. - Leicester, UK : The British Psychological Society ; Cambridge, MA : MIT Press, 1987. - viii, 262 p. ; 23 cm
Címford.: Az információs technológia és az emberek : Tervezés a jövő számára. - Tanulmányok
ISBN 0 262 02260 5 kötött
információs technológia; vezetés; szervezés; irodatechnika; egészségügy; oktatás; társadalom; számítástechnika


659.2 I 61
  Intelligens régiók Magyarországon / [szerk. Pócs Gyula]. - Budapest : Agroinform ; [Nagykovácsi] : Stratégiakut. Int., 2001- ; 24 cm
ISBN 963-502-746-X
1. - 2001. - 515 p. : ill.
ISBN 963-502-738-9
információs társadalom; területfejlesztés; Magyarország


659.2 K 22
Karvalics László, Z.
  Bevezetés az információtörténelembe / Z. Karvalics László. - Budapest : Gondolat : Infonia, 2004. - 247 p. ; 20 cm. - (Információtörténelem, ISSN 1785-8585)
Bibliogr.: p. 226-239.
ISBN 963-9567-32-9 fűzött
információ; informatika; történet


I-143/2
Klapp, Orrin E.
  Az értelmezés elmaradottsága az információs társadalomban [Fordítás] : [Részletek] = Meaning lag in the information society / Orrin E. Klapp. - Közművelődési Információs Központ ; Kozma Katalin ; 1985 (In: Journal of Communication. 32. vol. 2. no. 1982. p. 56-66.). - 6 fol. ; 29 cm
információs társadalom; információs válság; jelentés


I-257/2
Lalonde, Francine
  Az információ megvalósulásának társadalmi tétje [Fordítás] = Les enjeux sociaux de l'informatisation / Francine Lalonde et Richard Parent. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1986 (In: Sociologie et Sociétés. 16. vol. 1. no. 1984. p. 59-69.). - 26 fol. ; 29 cm
számítástechnika; információ; életmód


007 L 30
László Ervin
  Zene, rendszerelmélet, világrend / László Ervin. - Budapest : Gondolat, 1986. - 291 p. ; 19 cm
Tanulmányok. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 654 4 fűzött
rendszerelmélet; zene


659.3 L 96
Lussato, Bruno
  Az informatikai kihívás / Bruno Lussato. - [Budapest] : OMIKK, 1989. - 167 p. ; 24 cm. - (Technika, információ, társadalom, ISSN 0238-1958)
Eredeti cím: Le défi informatique
ISBN 963 592 926 9 fűzött
információelmélet; társadalom; tájékoztatástudomány; számítástechnika


I-603
Lutz, Christian
  Westeuropa auf dem Weg zur Informationsgesellschaft : Kritischer Üeberblick über Analysen, Prognosen und Optionen / Christian Lutz. - Rüschlikon : GDI, 1984. - 144 p. ; 29 cm. - (GDI-Schriften zur Wirtschafts- und Unternehmenspolitik ; 25.)
Címford.: Nyugat-Európa úton az információs társadalom felé : Elemzések, előterjesztések és vélemények kritikai áttekintése. - Fmás.
információs társadalom; trendek; Nyugat-Európa


007 M 39
Masuda, Yoneji
  Az információs társadalom mint posztindruális társadalom / Yoneji Masuda. - Budapest : OMIKK, [1988]. - 156 p. ; 24 cm. - (Technika, információ, társadalom, ISSN ISSN 0238-1958)
Eredeti cím: The information society
ISBN 963 592 761 4 fűzött
információs társadalom; posztindusztriális társadalom


I-299
Masuda, Yoneji
  Az információs társadalom - mint posztindusztriális társadalom [Fordítás] = The information society as post-industrial society / Yoneji Masuda. - Közművelődési Információs Intézet. Tömörítvény ; Kozma Katalin ; 1986 ( Washington : World Future Society, 1983). - 110 fol. ; 29 cm
információs társadalom; posztindusztriális társadalom; számítástechnika


007 M 39
Masuda, Yoneji
  The information society as post-industrial society / Yoneji Masuda. - 2. print. - Washington : World Future Society, 1983. - xiv, 171 p. ; 22 cm
Címford.: Az információs társadalom mint posztindusztriális társadalom
ISBN 0 93024 15 7 fűzött
információs társadalom; számítógép


301 M 43
Mattelart, Armand
  Az információs társadalom története / Armand Mattelart ; [ford. Gelléri Gábor]. - [Budapest] : Gondolat : Infonia, 2004. - 204 p. ; 25 cm. - (Az információs társadalom klasszikusai ; 2.)
Eredeti cím: Histoire de le société de l'information. - Bibliogr.: p. 178-0196.
ISBN 963-9567-35-3 kötött
információs társadalom; társadalomfilozófia


I-158
Mosco, Vincent
  Gombnyomásos elképzelések [Fordítás] : A videotex és az információ-technológia perspektívái, kritikájuk = Pushbutton fantasies / Vincent Mosco. - Közművelődési Információs Intézet. Szemelvények ; Kozma Katalin ; 1985 (In: Pushbutton fantasies. - Norwood, NJ : Ablex, 1982). - 69 fol. ; 29 cm
videotex; információs technológia


007 M 99
  Műveltség és kultúra a számítógépkorszakban : Informatika történetfilozófiai szempontból : A Magyar Filozófiai Társaság és a Goethe-intézet által 1990. márc. 22-23-án rendezett szimpózium anyaga / szerk. Nyíri Kristóf. - Budapest : M. Filozóf. Társ., 1990. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 963 04 0765 5 fűzött
informatika; történetfilozófia; számítógép hatása; kultúra


I-825
  The myth of the information revolution : Social and ethical implications of communication technology / ed. by Michael Traber. - London [etc.] : SAGE Publ. , 1986. - 146 p. ; 20 cm. - (Communications in society)
Címford.: Az információs forradalom mítosza : A kommunikációs technológia társadalmi és etikai vonatkozásai. - Fmás.
ISBN 0 8039 8005 0
információs kor; kommunikációs technológia; társadalom; etika; fejlődő országok


I-444
Newman, Rhona
  Information work: the new divorce? / Rhona Newman and Julian Newman == The British Journal of Sociology. 36. vol. 4. no. 1985. p. 497-515.
Címford.: Információs munka: az új szétválás?. - Fmás. (10 fol.)
munka; információ


025 O 38
  Az online szakirodalmi információkeresés kézikönyve / [szerk. Novák Teréz, Roboz Péter]. - Budapest : OMIKK, 1985 [!1986]. 2 db ; 24 cm
ISBN 963 592 505 0 fűzött
tájékoztatás; információs rendszer; kézikönyv
1. r. - 225 p. - (Tudományos-műszaki információ szakkönyvtára, ISSN 0230-290X ; 16.)
ISBN 963 592 504 2
2. r. - p. 227-550. - (Tudományos-műszaki információ szakkönyvtára, ISSN 0230-290X ; 17.)
ISBN 963 592 503 4


002.6 O 38
  Az online szakirodalmi információkeresés kézikönyve / [szerk. Novák Teréz, Roboz Péter]. - Budapest : OMIKK, 1985 [!1986]- . - 24 cm
ISBN 963 592 505 0
3. r., Online elérhető adatbázisok katalógusa / [összeáll. Novák Teréz]. - 1987. - 359 p. - (Tudományos-műszaki információ szakkönyvtára, ISSN 0230-290X ; 18.)
ISBN 963 592 632 4
adatbank; tájékoztatás; katalógus


002 P 57
  Personalinformationssysteme : Auf dem Weg zum Arbeitsplatzgerechten menschen / hrsg. von Ulrich Klotz und Klaus Meyer-Degenhardt. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1984. - 267 p. : ill. ; 19 cm. - (Rororo Aktuell)
Címford.: Személyi információs rendszerek
ISBN 3 499 15255 X fűzött
információs rendszer; üzemszervezés


007 P 78
  The political economy of information / ed. by Vincent Mosco and Janet Wasco . - Madison, WI : University of Wisconsin Press, 1988. - vi, 334 p. ; 23 cm. - (Studies in communication and society)
Címford.: Az információ politikai gazdaságtana
ISBN 0 299 11574 7 fűzött
információgazdaság; politika; közgazdaságtan; információs társadalom


002 P 85
Poprády Géza
  A vállalati információellátás modelljei / Poprády Géza. - Budapest : OSZK KMK, 1985. - 40 p., [6] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 201 229 1 [!ISBN 963 201 504 5] fűzött
információ; vállalat


002 P 92
  Programme of the Federal Republic of Germany for specialized information 1985-88. - Bonn : The Federal Minister for Research and Technology, 1985. - 111 p. ; 21 cm
Címford.: Az NSZK szövetségi kormány 1985-88 évi szakmai információs programja. - Borítócím: Specialized information : Programme of the Federal Government
ISBN 3 88135 167 1 fűzött
információpolitika; Német Szövetségi Köztársaság


659.2 R 49
  Régiók az információs társadalomban / szerk. Nagy Gábor és Kanalas Imre ; [kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. - Kecskemét : MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2003. - 167 p. : ill. ; 23 cm
Borítócím: Info-régió. - Bibliogr.: p. 158-164.
ISBN 963-206-760-6 fűzött
regionáis tervezés; információs társadalom; tömegkommunikáció


I-132
Rouse, William B.
  Az emberi információ-keresés és az információs rendszerek tervezése [ Fordítás] = Human information seeking and design of information systems / William B. Rouse, Sandra H. Rouse. - Közművelődési Információs Intézet ; Csákó Mihály ; 1985 (In: Information Processing and Management. 20. vol. 1/2. no. 1984. p. 129-138.). - 13 fol. ; 29 cm
információkeresés; információs rendszer


621.39 S 10
Saffady, William
  Video-based information systems : A guide for educational, business, library and home use / William Saffady. - Chicago : American Library Association, 1985. - ix, 240 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Videón alapuló információs rendszerek : Útmutatási és oktatási, üzleti, könyvtári és házi alkalmazásukhoz. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 8389 0425 4 fűzött
videó; információs rendszer


002 S 36
  Schöne elektronische Welt : Computer - Technik der totalen Kontrolle / hrsg. und zgst. von Norbert Müllert. - 11-13. Tausend. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1982. - 22 p. : ill. ; 19 cm. - (Rororo Aktuell) . (Technologie und Politik ; 19.)
Címford.: Szép elektronikus világ : A totális ellenőrzés technikája - a számítógép. - Tanulmányok
ISBN 3 499 14937 0 fűzött
információs társadalom; számítógép


I-396
Steinmüller, Wilhelm
  Információs technológiák és információs rendszerek [Fordítás] : Következmények és alternatívák = Informationstechnologien und Informationssysteme : Folgen und Alternativen / Wilhelm Steinmüller. - Közművelődési Információs Intézet ; Máthé-Tóth András ; 1986 (In: Schöne elektronische Welt / hrsg. von Norbert Müller. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt , 1984. p. 8-27.). - 43 fol. ; 29 cm
információs technológia; számítástechnika


I-228
  Szép elektronikus világ [Fordítás] : [Tartalomjegyzék és kiadói előszó]. - Közművelődési Információs Központ ; Máté-Tóth András ; 1986 (In: Schöne elektronische Welt. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1984. p. 1-6.). - 2, 5 fol. ; 29 cm
információs társadalom; számítástechnika


659.3 S 54
Shenk, David
  Data smog : Surviving the information glut / David Shenk. - London : Abacus , 1997. - 250 p. ; 22 cm
Címford.: Adatszmog : Hogyan éljük túl az információ-özönt?. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 219-242.
Fűzött
információ; kommunikáció; információs társadalom


002.6 T 14
  Tájékoztatás a szakmai tájékoztatásról / [szerk. Csengődy Lászlóné]. - 3. átd. kiad. - Budapest : OMIKK, 1985. - 336 p. ; 29 cm
ISBN 963 592 384 8 fűzött
információs intézmény


002.6 T 14
  Tájékoztatás a szakmai tájékoztatásról / [szerk. Csengődy Lászlóné] ; [közread. az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár]. - 4. bőv., átd. kiad. - Budapest : OMIKK, 1989. - 298 p. ; 29 cm
ISBN 963 592 901 3 fűzött
tájékoztatás; kézikönyv; címjegyzék


002 T 28
  Tanulmányok az információgazdaságról / szerk Szabó József. - Budapest : OMIKK, 1986. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 592 487 9 [!ISBN 963 592 614 6] fűzött
információgazdaság; művelődésgazdaságtan; tömegkommunikáció; számítástechnika; kulturális információ


002 T 28
  Tanulmányok az információgazdaságról / szerk. Nagy Ferenc, Szabó József. - 2. - Budapest : OMIKK : KSH, 1989. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISSN 0865-5332 fűzött
információgazdaság; modernizáció; Magyarország


007 T 28
Tapscott, Don
  The digital economy : Promise and peril in the age of networked intelligence / Don Tapscott. - New York, NY [etc.] : McGraw-Hill, 1996. - xviii, 342 p. ; 24 cm
Címford.: Digitális gazdaság : Igéret és veszedelem a hálózati intelligencia korában. - Bibliogr.: p. 331-333.
ISBN 0-07-062200-0 kötött
számítógép; számítógépes hálózat; társadalmi hatás; gazdasági hatás; politikai hatás; információs társadalom; információs technológia


002 T 39
  Teleházak és távmunka Magyarországon / [szerk. Bihari Gábor]. - [Csákberény] : Teleház Kht., 1999. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-401. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-8755-7 fűzött
teleház; távmunka; információtechnológia; közhasznú információ; telekommunikáció; közművelődési intézmények; könyvtárak; falu


002 T 41
  "Telekunyhók" a vidék fejlesztéséért? : Hogyan építsünk tájékoztató állomást? : Szakirodalmi szemle / [fel. szerk. Kovács Emőke] ; [szerk. Kovács Katalin] ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Budapest : OKSZK KMK, 1992. - 85 p. ; 29 cm
ISBN 963-201-319-0 fűzött
információtechnológia; közhasznú információ; telekommunikáció; közművelődési intézmények; könyvtárak


659.2 U 59
  Unesco információs világjelentés 1997-1998 / [ford. Bárdos Zsuzsanna]. - Budapest : M. UNESCO Biz. : ORTT : HÉA Stratégiakut. Int., 1998. - 365 p. ; 20 cm. - (Információs társadalom könyvek, ISSN 1418-7744 ; 4.)
Eredeti cím: World information report 1997/98
ISBN 963-8493-27-5 fűzött
információrendszerek; információs társadalom


002 V 29
Van Rijsbergen, C. J.
  Információ visszakeresés / C. J. van Rijsbergen. - Budapest : Múzsák, 1987. - 187 p. ; 22 cm
Eredeti cím: Information retrieval. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 564 302 0 fűzött
információ


I-729
  Verdatet, Verdrahtet, Verkauft : Beiträge zum Thema "Informatik und Gesellschaft" / Hrsg. Arbeitskreis Rationalisierung Bonn. - Stuttgart : Alektor-Verlag, 1982. - 263 p. ; 21 cm
Címford.: Agyonszámítógépezve, agyondrótozva, eladva. - Fmás.
ISBN 3 88425 018 3
információs társadalom; számítástechnika


008 V 90
Virilio, Paul
  Az információs bomba / Paul Virilio ; [ford. Ádám Anikó]. - [Budapest] : Magus Design Studio, 2002. - 147 p. : ILL. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86275-1-4 fűzött
információs társadalom; globalizáció; tömegkommunikáció


007 W 66
Whitaker, Marian
  Bibliography of information technology : An annotated critical bibliography of English language sources since 1980 / Marian Whitaker, Ian Miles with John Bessant, Howard Rush. - London : Edward Elgar, 1989. - vi, 313 p. ; 22 cm
Címford.: Az információs technológia irodalma : Az 1980 után megjelent angol nyelvű művek annotált, kritikai bibliográfiája
ISBN 1 85278 040 1 kötött
információs technológia; mikroelektronika; számítástechnika; információs társadalom; gazdaság; politika; bibliográfia


I-226
Winner, Langdon
  Információs mítosz [Fordítás] = Mythinformation / Langdon Winner. - Közművelődési Információs Központ ; Kozma Katalin ; 1986 (In: Whole Earth Review. 44. no. 1985. p. 22-28.). - 15 fol. ; 29 cm
információ; számítástechnika


659.2 Z 70
  Zöld könyv az információs társadalomról Portugáliában / [ford. Bárdos Zsuzsanna]. - Budapest : OMFB : ORTT : HÉA Stratégiakut. Int., 1998. - 152 p. ; 20 cm. - (Információs társadalom könyvek, ISSN 1418-7744 ; 2.)
Eredeti cím: Missao para a sociedade da informacao
ISBN 963-8493-25-9 fűzött
információrendszerek; információs társadalom; Portugália


vissza