001 Tudomány és ismeretek általában


001 B 12
Bachelard, Gaston
  A nem filozófiája : Az új tudományos gondolkodás filozófiájának vázlata / Gaston Bachelard ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Akad. K., 1997. - 134 p. : ill. ; 20 cm. - (Hermész könyvek)
Eredeti cím: La philosophie du non : Essai d'une philosphie du nouvel esprit scientifique
ISBN 963-05-7421-7 fűzött
tudományfilozófia


001 B 49
Benedek István
  A tudás útja / Benedek István. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, 1985. - 306 p., [64] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 281 526 2 kötött
tudomány; történet


001 B 96
Bujdosó Ernő
  Biometria és tudománymetria / írta Bujdosó Ernő. - Budapest : OSZK KMK : MTA Kvt., 1986 [!1987]. - 217 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 201 263 1 fűzött
tudomány


001 C 23
Cloitre, Michel
  A tudás elzárása és közzététele / Michel Cloitre, Terry Shinn . Ismeretterjesztés és televízió / Bernard Schiele. - Budapest : TK, 1987. - 61 p. ; 29 cm. - (Tájékozódás, ISSN 0237-3009 ; 18. évf. 4. sz.)
Fűzött
tudás; ismeretterjesztés; televízió


001 D 62
Dezső Zsigmondné
  A szellemi munka technikája : Ismeretszerzés (gyorsolvasás), -rögzítés, közlés / Dezső Zsigmondné ; [közread. az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár]. - 2. kiad. - Budapest : OMIKK, 1987. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 294-298.
ISBN 963 592 442 9 fűzött
ismeretszerzés; gyorsolvasás


001 E 13
Eco, Umberto
  Hogyan írjunk szakdolgozatot? / Umberto Eco ; [ford. Klukon Beatrix]. - [Szentendre] : Kairosz, [1997]. - 255 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Come si fa una tesi di laurea
ISBN 963-9137-01-4 fűzött
szakdolgozat


001 F 73
Fóris Ágota
  Kutatásról nyelvészeknek : Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába / Fóris Ágota. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 239 p.
Bibliogr.: p. 225-229.
ISBN 978-963-19-6323-6 fűzött
kutatás; nyelvészet


001 G 47
Glatz Ferenc
  Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán / Glatz Ferenc. - Budapest : MTA , 1998. - 123 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián : Tudománypolitika, ISSN 1418-656X) . (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások Programirodája, ISSN 1419-1822)
ISBN 963-508-076-X fűzött
tudománypolitika; Magyarország


001 G 48
Godwin, Joscelyn
  Athanasius Kircher : A renaissance man and the quest for lost knowledge / Joscelyn Godwin. - London : Thames and Hudson, 1979. - 96 p. : ill. ; 27 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Athanasius Kircher : A reneszánsz ember és az elveszett tudás keresése. - Bibliogr.: p. 94-96.
ISBN 0 500 81022 2 fűzött
tudomány; reneszánsz; történet; Kircher, Athanasius


001 H 37
Hársing László
  Bevezetés a tudományelméletbe / Hársing László. - Miskolc : Bíbor K., 1999. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 963-9103-24-1 fűzött
tudományfilozófia


001 H 37
Hársing László
  Tudományelméleti kisenciklopédia / Hársing László. - Miskolc : Bíbor K., 1999. - 284 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9103-22-5 fűzött
tudományfilozófia; lexikon


001 H 37
Hársing László
  A tudományos vita és érvelés / Hársing lászló. - Budapest : Akad. K., 1985. - 164 p. ; 20 cm. - (Korunk tudománya, ISSN 0075-6946)
ISBN 963 05 3640 4 fűzött
tudomány; vita; logika


001 H 97
Husserl, Edmund
  Az európai tudományok válsága / [Edmund Husserl] ; [ford. Berényi Gábor et al.]. - Budapest : Atlantisz, 1998. - 2 db ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379 )
Eredeti cím: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie
ISBN 963-7978-95-X kötött
tudományelmélet; tudomány; filozófia; történet
1. - 330 p.
ISBN 963-7978-96-8
2. - 346 p.
Bibliogr.: p. 339-346.
ISBN 963-7978-97-6


001 H 98
Huszár Tibor
  A hatalom rejtett dimenziói : Magyar Tudományos Tanács 1948-1949 / Huszár Tibor. - Budapest : Akad. K., 1995. - 378 p. ; 25 cm
Az életrajzi adatokat összeáll. Nattán Júlia. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-6867-5 kötött
tudománypolitika; történet; Magyarország; Magyar Tudományos Akadémia; Magyar Tudományos Tanács


001 H 98
  
Huszonegy tudós a huszonegyedik századról / [szerk. Erdélyi András] ; [az előszót írta Pataki Pál] ; [a bevezetőt írta Glatz Ferenc]. - Budapest : Tertia, 1999. - 235 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: 21 tudós a 21. századról. - Interjúk
ISBN 963-86024-1-4 fűzött
tudomány


I-531
Huxley, Aldous
  Tudomány, szabadság, béke / Aldous Huxley. - Budapest : Franklin, 1947. - 77 p. ; 18 cm
Eredeti cím: Science, liberty and peace. - Fmás. (39 fol.)
tudomány; technikai fejlődés; béke


001.8 I 61
  
International comparative research : Problems of theory, methodology and organisation in Eastern and Western Europe / ed. by Manfred Niessen and Jules Peschar for the European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences. - Oxford [etc.] : Pergamon Press, 1982. - xvi, 169 p. ; 26 cm
Címford.: Nemzetközi összehasonlító kutatás. - Az 1980. szept. 21-26. között, Varsóban megrendezett szeminárium anyagából. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0 08 027960 0 kötött
kutatás; társadalomtudomány; konferencia


I-172
Katzen, May
  Az új technológiák hatása a tudományos kommunikációra [Fordítás] : Részletek = The impact of new technologies on scholarly communication / May Katzen. - Közművelődési Információs Intézet ; Kozma Katalin ; 1985 (In: Multi-media communications. - London : Pinter, 1982. p. 16-50.). - 20 fol. ; 29 cm
ismeretterjesztés; tudomány; kommunikáció; információ


001 K 54
Kiss József
  Herman Ottó élete és munkássága / összeáll. Kiss József. - 3., jav. kiad. - [Miskolc] : Herman Ottó Múzeum, 2002. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött
tudomán; természettudomány; néprajz; Herman Ottó


001 K 66
Koltay Tibor
  A referálás elmélete és gyakorlata / Koltay Tibor. - Budapest : Könyvtári Int., 2003. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokonb1589-1682)
Bibliogr.: p. 67-71. - Az "Investing in nature" c. mintaszöveg német, spanyol és francia nyelven is. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-348-4 fűzött
könyvtártan; referálás


001 K 97
Kuhn, Thomas S.
  A tudományos forradalmak szerkezete / Thomas S. Kuhn ; [ford. Bíró Dániel] ; [az utószót írta Fehér Márta]. - Budapest : Osiris, 2000. - 261 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Filozófia, ISSN 1219-8358)
Eredeti cím: The structure of scientific revolutions. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-362-9 fűzött
tudomány; történet; tudományfilozófia


001 M 20
Majoros Pál
  Kutatásmódszertan, avagy Hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? : Módszertani tananyag a gazdasági felsőoktatás hallgatói számára / Majoros Pál . - Budapest : Nemz. Tankvk., 1997. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120-121.
ISBN 963-18-8369-8 fűzött
szakdolgozat


001 P 78
Polányi Mihály
  Tudomány és ember : Három tanulmány / Polányi Mihály ; [ford. Beck András, Bánki Dezső] ; [közread. a] Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság. - Budapest : Argumentum : Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társ., 1997. - 241 p. ; 20 cm
Tart.: Tudomány, hit és társadalom ; Az ember tudománya ; A hallgatólagos dimenzió. - Eredeti cím: Science, faith and society ; The study of man ; The tacit dimension. - Bibliogr.: p. 240-241. és a jegyzetekben
ISBN 963-446-049-6 fűzött
tudományelmélet; tudományfilozófia


001 R 41
Ratzsch, Del
  Miből lesz a tudomány? : Rövid bevezetés a tudományfilozófiába / Del Ratzsch ; [ford. Boros Attila]. - Budapest : Harmat, 2002. - 229 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Science and its limits. - Bibliogr.: p. 227-229. és a jegyzetekben
ISBN 963-9148-64-4 kötött
tudományelmélet; tudományfilozófia


001 R 85
Root-Bernstein, Robert Scott
  Discovering : [Inventing and solving problems at the frontiers of scientific knowledge] / Robert Scott Root-Bernstein. - Cambridge, MA : Harvard University Press ; London, 1989. - xiv, 501 p. : ill.
Címford.: Felfedezőben
ISBN 0-674-21176-6 fűzött
tudomány; történet


001 Sz 17
Szabó Katalin
  Kommunikáció felsőfokon : Hogyan írjunk, hogy megértsenek? : Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? / Szabó Katalin. - [Budapest] : Kossuth, 1997. - 184 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-09-3922-3 fűzött
kommunikáció; retorika; tudományos dolgozat; kézikönyv


001 Sz 17
Szabó Katalin
  Kommunikáció felsőfokon : Hogyan írjunk, hogy megértsenek? : Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? : Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? / Szabó Katalin. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Kossuth, 2001. - 404 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-09-4218-6 kötött
kommunikáció; retorika; tudományos dolgozat; kézikönyv


001 T 93
  Tudomány- és műszaki politika Magyarországon : Kutatás, fejlesztés, innováció, tudományszervezés / szerk. Vas-Zoltán Péter. - Budapest : Akad. K., 1986 . - 2 db ; 20 cm. - (Tudományszervezési füzetek, ISSN 0082-6707)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 05 3934 9 fűzött
tudományszervezés; tudománypolitika; innováció; kutatás; fejlesztés; Magyarország
1. köt. - 328 p. : ill.
ISBN 963 05 3935 7
2. köt.. - p. 337-669.
ISBN 963 05 3936 5


001 T 93
  Tudományfilozófia / [szerk. Laki János] ; [ford. Ambrus Gergely et al.]. - Budapest : Osiris : Láthatatlan Kollégium, 1998. - 218 p. ; 25 cm. - (Szemeszter, ISSN 1416-4183)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-397-1 kötött
tudományfilozófia; kézikönyv

vissza