A KÖNYVTÁR EGYÉB ÁLLOMÁNYRÉSZEI


A bibliográfiai leírások az Egyetemes Tizedes Osztályozáson alapuló
raktári szakjelek szerint csoportosítva követik egymást

(   )-ben a tételek száma001  Tudomány és ismeretek általában (29)
002+007  Dokumentáció. Információ, informatika (70)
003  Írás. Jelek és szimbólumok (115)
008  Művelődés. Civilizáció. Kultúra (159)
010  Könyvészet. Bibliográfiák és katalógusok (67)
020  Könyvtárak. Könyvtártan. Olvasás (117)
061.2  Nem hivatalos testületek. Alapítványok, egyesületek. Civil szervezetek (26)
069  Múzeumok. Muzeológia (25)
070  Sajtó (26)
100  Filozófia (140)
150  Pszichológia (129)
160  Logika. Ismeretelmélet (9)
170  Erkölcs. Etika (9)
180  Esztétika (8)
200+290  Vallás. Vallástudomány. Mitológia (96)
220  Biblia (15)
230/280  Keresztény vallás. Kereszténység (79)
292/299  Nem-keresztény vallások (70)
300/308  Társadalom. Szociológia. Szociográfia (310)
310  Statisztika. Demográfia (133)
320  Politika (194)
323.1  Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek. Határon túli magyarok (162)
330  Gazdaság. Közgazdaságtan (166)
340  Jog. Jogtudomány (58)
350  Államigazgatás. Közigazgatás (20)
355/359  Hadtudomány (23)
360  Szociális gondoskodás és gondozás (27)
370  Nevelés és oktatás (116)
374+379  Iskolán kívüli nevelés és oktatás. A szabadidő felhasználása (168)
389  Metrológia. Mértékek és súlyok (4)
390  Néprajz. Népművészet (248)
391  Ruházat. Viselet. Divat. Szépítés és díszítés (28)
398  Folklór. Szellemi néprajz. Néphit. Népszokások (130)
510  Matematika (14)
610  Orvostudomány (131)
620  Mérnöki tudományok. Technika (57)
630  Mezőgazdaság (69)
640  Háztartás. Vendéglátás. Élelmiszerek. Étkezés (44)
650  Szervezés. Vezetés (67)
655  Nyomdászat. Könyvkiadás és -kereskedelem (64)
656  Közlekedés. Posta (22)
659.3  Tömegkommunikáció. Kommunikáció. Reklám. Közvélemény-alakítás. Új médiumok (247)
670/680  Különféle iparágak. Mesterségek. Barkácsolás (42)
681.3  Számítástechnika (119)
690  Építőipar (43)
700  Művészet (161)
720  Építészet (176)
730  Szobrászat és rokon művészetek. Éremtan. Művészi kerámia. Ötvösművészet (37)
745  Iparművészet. Formatervezés (36)
746  Textilmunka. Kézimunka (39)
747+749  Lakásművészet. Bútorok (38)
750  Festészet (44)
760  Grafikai művészetek (26)
770  Fényképezés. Fotóalbumok (48)
780  Zene (137)
791  Szórakozás. Filmművészet (108)
792  Színház (26)
793.3  Tánc (27)
794  Játék (49)
796/799  Sport. Sportágak (25)
800  Nyelvészet (167)
810  Irodalomelmélet. Irodalomtudomány (65)
820/899  Az egyes nyelvek irodalma (20)
894  Magyar irodalom (77)
908  Honismeret (84)
910  Földrajz (188)
929  Életrajz. Címertan (34)
930  Történelem (95)
930.85  Művelődéstörténet (132)
931  Az ókori népek története (27)
940/990  A középkor, az újkor és a legújabb kor történelme. Az egyes országok és területek története (89)
943.9  Magyarország története (174)


vissza
számláló