Ökológiai Marshall-terv

A NÉMET KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTEREK
PÁRTSEMLEGES FELHÍVÁSA


[Rich Text formátumú változatban letölthető]


MINDENNAP
- 100 ezer ember hal éhen
- 100 állat- és növényfaj pusztul ki
- 86 millió tonna talaj lesz az erózió áldozata
- 55 ezer hektár trópusi erdőt irtanak ki
- 20 ezer hektár területet hódít meg a sivatag
- 100 millió tonna gáz kerül a levegőbe, amely növeli az üvegházhatást - több szántóföld válik termőképtelenné, mint amennyi ezer napon belül újra tud keletkezni.

A jövőben minden napnak így kell lezajlania?

Ez minden élet kipusztulásához vezetne a Földön.

Ezért szükségünk van egy, az egész világot átfogó, ökológiai Marshall-tervre.

A jelenkor gazdasági problémái nem akadályozhatnak meg minket abban, hogy a jövő drámai kimenetelű, globális környezeti veszélyeit eredményesen csökkentsük, illetve elkerüljük. A környezetet, amely gyermekeinké, csak környezetbarát emberek, szervezetek, vállalkozások és kormányok együttes, határozott cselekedeteivel lehet megmenteni a pusztulástól.

Ökológiai Marshall-tervvel kell csökkentenünk vagy még inkább megszüntetnünk

- a súlyosbodó éghajlati katasztrófát
- az ózonréteg ritkulását
- a fajok kihalását
- a népességrobbanást
- a nem biztonságos atomerőművek veszélyeit
- az olajért és a vízért folyó erőszakos helyi konfliktusokat.

Két dologra van sürgősen szükségünk:

1. Az embereknek a környezethez való pozitív hozzáállására mindennapi életük során. Ez azonban még nem elegendő a környezet megmentéséhez.

2. Ezért nem mondhatunk le egy globális környezetvédelmi programmal összekötött ökológiai Marshall-tervről, amelyet AL GORE amerikai alelnök "Az egyensúlyhoz vezető út" című, nagysikerű könyvében a "globális Marshall-terv" címszó alatt vázolt fel.

Ennél a globális környezetvédelmi tervnél a történelmi Marshall-terv szolgálhat példaképül: Európa 1945 utáni talpra állítását a különböző népek együttes erőfeszítésével és az USA komoly pénzügyi segítségével sikerült megvalósítani.

A környezet talpra állításához és fenntartásához most ugyanígy a különböző népek együttes erőfeszítésére van szükség.

A financiális "adakozó" országok egyidejűleg ökológiai "elvevő" országokká váltak: a természetes életfeltételek megmentése mindenkinek hasznára válik. Aki a legtöbbet teszi a környezetért, az segít a legtöbbet saját magának.

Eközben azonban nem várhatunk addig, míg minden ipari ország ugyanazokhoz az intézkedésekhez igazodik. A gazdasági fejlődés eddig sem attól függött, hogy minden ország egy egységes eljáráshoz alkalmazkodott volna. A környezet drámai kimenetelű hibás fejlődése miatt nem várhatunk addig, míg minden állam egységes lépésre szánja el magát. A fejlődés, a haladás úgy jön létre, ha egyesek megteszik az első lépéseket. A legkevesebb energiát és pénzforrást igénylő ökológiai gazdálkodás nemcsak a környezet, hanem a gazdaság számára is előnyös.

I.

A globális Marshall-terv kulcspontja, hogy az ipari országok először is csinálják meg saját ökológiai "házi feladatukat":

1. Az ipari társadalmakat ökoszociális piacgazdasággá kell fejleszteni. Új keretfeltételeket kell teremteni egy ökológiai adóreformhoz, egy átalakított felelősségi és szabályozási joghoz.
2. Energia-adóval kell ösztönözni az energiatakarékosságot és az emberi munka egyidejűleg történő adókönnyítését.
3. Konkrét programot kell összeállítani a széndioxid-kibocsátás csökkentésére.
4. Környezetvédelmi járulék bevezetésével kell hozzájárulni a bel- és külföldi környezetvédelmi programok célirányos finanszírozásához.
5. Támogatni kell a megújuló energiaforrásokat (nap, szél, víz, biomassza) és létre kell hozni egy nemzetközi napenergia-ügynökséget.
6. Ki kell fejleszteni a gazdaság megfelelő körforgását: a hulladék csökkentését, az előállítók következetes hulladék-visszavásárlását és felhasználását.
7. Véget kell vetni az állandó gyarapodásra irányuló törekvéseknek, újra kell értékelni a bruttó társadalmi terméket az ökotársadalmi termék bevezetésével.

II.

Az ipari országokban végrehajtandó ökológiai irányváltás mellett a Marshall-tervet, a globális környezetvédelmi részvétel keretén belül, négy konkrét ökológiai Marshall-tervvel kell megvalósítani:

- éghajlatvédelem energiatakarékossággal
- a (trópusi) erdők megmentése
- népességstabilizálás és
- nyugat/kelet környezetvédelmi együttműködés

1. Az energiatakarékosság és a megújuló energiák révén "éghajlatvédelmi ökológiai Marshall-terv" keretein belül az ipari országoknak Hollandiához és Németországhoz hasonlóan nemzeti éghajlatvédelmi programokat kell kifejleszteniük. Ezen belül az energiatakarékosságot és a széndioxid csökkentését szolgáló intézkedéseket állami előírásokkal, pénzügyi segítséggel és anyagi ösztönzéssel kell támogatni. Egyidejűleg a szükséges politikai változások kezdeményezéseit is meg kell nevezni és időzíteni. Ha a második és harmadik világ államai hasonló éghajlatvédelmi programokat állítanak össze, és saját országaikon belül elkötelezik magukat egy meghatározott célra irányuló adó szedésére, amellyel felléphetnek az ártó energiák ellen, ahogyan ezt az OECD-országok teszik, akkor ezeknek az országoknak ezen adók bevételéből támogatást kell nyújtani az önsegélyezéshez.

2. A "(trópusi) erdők megmentésére irányuló ökológiai Marshall-terv"-ben arról van szó, hogy minden államnak kötelező nemzeti erdőfejlesztési programokat keli kifejlesztenie, amellyel erdőiket tartósan tudják hasznosítani, védeni és fejleszteni. Az ökológiailag legértékesebb trópusi őserdőket csak akkor lehet megmenteni, ha a trópusi erdők országainak anyagi segítséget adunk.

Ezen belül kiemelten
- meg kell vizsgálni a trópusi erdő pusztulásának okait, vagyis:
- tömegszegénység
- népességrobbanás
- egyenlőtlen területi tagozódás és
- rendkívül nagymértékű külföldi tartozás,
- de hatékony, speciálisan erre a területre vonatkozó erdőtelepítési programot is meg kell valósítani
- és további intézkedéseket az ökológiailag különösen fontos őserdőterületek mindent átfogó védelme érdekében.

3. A "népességstabilizálására irányuló ökológiai Marshall-terv"-nek megfelelően a harmadik világ államai anyagi és egyéb segítségre szorulnak. Ha ezen államok népességstabilizációs terveket fejlesztenek ki és azokat megvalósítják, akkor az államok nemzetközi közösségétől hatékony segítséget kell kapniuk, különösen a következő területeken:

- a nők jobb felvilágosítása
- a csecsemőhalálozás csökkentése
- speciális szociális biztonsági rendszer fejlesztése
- születésszabályozás.

4. A "nyugat/kelet környezetvédelmi együttműködésre irányuló ökológiai Marshall-terv" értelmében az északi ipari államoknak kötelezniük kell magukat a környezetet veszélyeztető levegő- és vízszennyezés és az atomtechnikai létesítmények csökkentésére. A kelet-európai államoknak pénzügyi és egyéb segítséget kell nyújtani, hogy növelni tudják a biztonságos és minőségi környezetvédelmet.

Az emberiségnek meg kell szívlelnie az indiánok bölcsességét: "Környezetünket nem apáinktól örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön."

Ezért minden környezetbarátnak példaszerűen kell viselkednie és nyomást kell gyakorolnia, hogy megvalósuljon a globális Marshall-terv hatékony környezetvédő programja. Csak így kerülhetjük el a környezeti katasztrófát, csak így állhatunk meg önmagunk, és különösen gyermekeink és unokáink előtt.

A Rio de Janeiró-i környezetvédelmi világértekezlet 1995-ös utókonferenciájáig Németországban meg kell valósítani az "éghajlatvédelmi ökológiai Marshall-tervet", 2000-ig pedig a globális Marshall-terv fennmaradó részeit.

Fordította: Halász Réka