A Globalizációs Fórum hitvallása


[Rich Text formátumú változatban letölthető]A Nemzetközi Globalizációs Fórum polgárok szövetsége,
amely az igazságos, demokratikus és környezetileg fenn-
tartható gazdaságot támogatja.A Fórum válaszként jött létre a globalizált gazdasági rendszer világszerte tapasztalható előretörésére, amelyet a demokratikus folyamatok és a nemzeti kormányok által felelősségre nem vonható, nemzetek fölött szerveződő kereskedelmi és pénzintézetek uralnak. A globalizáció felé tartó aktuális tendenciák történelmileg nem elkerülhetetlenek és nem is kívánatosak. Ha folytatódnak, számos negatív következménnyel kell majd szembenéznünk:

- Minél több gazdasági és politikai hatalom száll át a globális és transznacionális intézményekre, annál kevesebb hatalmat gyakorolhatnak a helyi és belföldi közösségek, az államok és maguk a nemzetek jövőjük irányítása felett.

- A gazdasági fejlődést felgyorsító módszerek nincsenek tekintettel az egyenlőség vagy a természeti világ épségének szempontjaira, és bolygónkat a gazdasági, társadalmi és környezeti katasztrófa szélére juttatták.

- A déli országok gazdasági gyarmatosítása az északi országok által mind erőteljesebb és kiterjedtebb, miközben minden országban szélesedik a szakadék a gazdagok és szegények között.

- Rohamosan növekszik a munkanélküliség északon éppúgy, mint délen, mivel a munkafolyamatok egyre gépesítettebbek és automatizáltabbak, a vállalati tevékenységek pedig mind mobilabbá, korlátozatlanabbá és átláthatatlanabbá válnak, és egyre inkább kikerülnek a felelősségre vonhatóság alól.

- A lakosság tömegesen költözik vidékről városi környezetbe, ezzel arányosan növekszik a szegénység, éhínség, szaporodnak az etnikai súrlódások, romlanak az élet- és munkakörülmények, sérülnek az emberi jogok.

- A Föld még érintetlenül megmaradt természeti tájainak egyre gyorsuló meghódítása csökkenti az élővilág változatosságát, kimeríti a természeti erőforrásokat, lebontja bolygónk létfenntartó rendszerét, és megfosztja az őslakosságot földjeitől és jogaitól.

- A változatos helyi jellegű, illetve őshonos kulturális, társadalmi és gazdasági formák világszerte homogenizálódnak, ami az új globális monokultúra hatékonysági szükségleteit tükrözi.

A Nemzetközi Globalizációs Fórum véleménye szerint az érvényben levő nemzetközi kereskedelmi és beruházási megállapodások, így a GATT (Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény), a WTO (Világkereskedelmi Szervezet), a maastrichti szerződés és a NAFTA (Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás), kiegészülve a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank strukturális alkalmazkodási politikájával, közvetlen ösztönzést adnak azoknak a folyamatoknak, amelyek gyengítik a demokráciát, a transznacionális vállalatok által felügyelt világrendet hoznak létre, és elpusztítják a természetet.

A Fórum egy sokkal változatosabb, helyi ellenőrzés alatt álló, közösségre épülő gazdaság aktív védelmében a következők fontosságát hangsúlyozza:

- A helyi közösségek újraélesztése a maximális önállóság, gazdasági és politikai irányítás, és környezeti fenntarthatóság támogatásával. Nyomatékosan szorgalmazzuk a helyi források felhasználását a helyi termeléshez és fogyasztáshoz, annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a helyi és távolsági kereskedelem közötti arány.

- Gazdasági vállalkozások és egyéb kapcsolódó intézmények létesítése, hogy az emberekben erősödjenek meg az őket érintő kérdések feletti demokratikus kontroll gyakorlásához szükséges képességek, ugyanakkor értelmes és biztos kenyérkeresetet biztosítsunk mindenki számára.

- A helyi lakosság jogainak és szuverenitásának biztosítása. A biológiai, kulturális sokféleség, a társadalmi, gazdasági és politikai formák változatosságának elősegítése.

- A termelés és fogyasztás autonóm regionális és helyi ciklusainak kiaknázása, elsősorban a megújítható energiaforrásokra és nyersanyagokra, valamint az összes hulladékfajta újrahasznosítására alapozva, megőrizve így természeti kincseinket és a természet bölcsességét és szépségét a jövendő generációk számára.

Véleményünk szerint egy igazságosabb gazdasági rend megteremtése, mely a sokféleség, a demokrácia, a közösségek és az ökológiai egyensúly fenntarthatóságának az elvén alapszik, új nemzetközi egyezményeket tesz szükségessé, olyanokat, amelyek az emberek, a helyi gazdaságok, valamint a természeti világ szükségleteit helyezik előtérbe a vállalatok érdekeivel szemben. Lehetséges, szükséges és hosszú távon életképesebb is inkább ilyen utakat keresni, mint egy eleve kudarcra ítélt globalizált gazdasági rendszert létrehozni.