VILÁG-LÁTÓ-KÉP
World Watch Video

(VIDEOKATEDRÁLIS)


A Magyar Iparművészeti Főiskolán, a szokásos szemináriumi munka keretében
az itt következő feladatot kapták a videoszakos hallgatók 1996-ban.

Témavezető: Zelnik József egyetemi docens


[Rich Text formátumú változatban letölthető]


Képzeljük el, hogy a közeledő ezredfordulón a Föld egy kitüntetett helyén felépítünk egy videokatedrálist, amelynek tévémonitorokból (projektorokból) összeállított szentélyében 2000. január l-jén élő adásban bejelentkeznek, a millenáris úr- és képfelmutatás pillanatában jelenvalóvá teszik magukat a világ szent helyei (a világ legfontosabb szimbolikus formái). Ön hogyan mutatna be (föl), milyen keretben értelmezne egy szent helyet, milyen, az emberiség számára alapvető szimbólumokat választana, és azok milyen jellemző tulajdonságait emelné ki.

Háttéranyag a tervezéshez:

I. A VIDEOKATEDRÁLIS (VILÁG-LÁTÓ-KÉP) földi helyének kijelölése

Ezer évvel ezelőtt Kelet és Nyugat különválása befejeződött. I. Miklós (858-867), az egyik legnagyobb pápa egész életét annak szentelte, hogy megértse, mi vezetett Kelet és Nyugat különválásához.

Az új ezredfordulón talán érdemes visszatérni ehhez a kérdéshez. Látszik-e már, miért kellett Keletnek és Nyugatnak ennyire külön úton járnia?

Most mi akarja megszakítani (meg akarja-e egyáltalán valami) az európai fejlődés folyamatát?

Mit hoz a "megváltó ezredik év"? Kezdődik-e valahára a Vergilius IV. eklogájában ígért "századok nagy sora"? S eljön a gyermek, akit első ajándékkal elhalmoz majd maga jószántából a Föld. Elpusztul a kígyó, el a mérges növény; útszélen tenyészik Szíria balzsama.

Vélhetjük, hogy a Nyugaton és Keleten elterülő, egymással szembenálló (valóban Nyugat és Kelet áll egymással szemben, vagy ebben a dichotómiában egy sokkal mélyebb és más jellegű történelmi feszültség rejtőzködik?) civilizációk közötti tengely valahol itt, Közép-Kelet- Európában húzódik. Itt vonul végig a Baltikumtól a Balkánig egy történelmi rianásvonal. Vagy itt élek, így képzelem, és ezért így van.

Tehát a hely: Közép-Európa, vagy inkább Európa közepe. Európa szellemi közepe meghatározhatatlan, történelmileg mozgó fenomén. A mértani közepe talán megállapítható. Egy kísérletként lásd az itteni térképet. Ha összekötjük egy egyenessel azt a két pontot, amely a Lisszabonon túli fokot és a Kaszpi-tengerbe ömlő Ural folyót jelöli, akkor ennek a vonalnak a felezőpontján Budapestet találjuk és a Dunát, az ISTERT, a szent folyót. A közepén egy szigettel, a Hajógyári-szigettel, ahol a limes húzódott a Birodalom és a Barbaricum között.

Miért fontos a folyó?

Mint szimbólum egyidejűleg jelenti az egyetemes lehetőséget és a formák áradását, a termékenységet és a halált, és a megújulást.

A szemközti part - tanítja a zen pátriárka, Honeineng - paramita, s ez az állapot túl van léten és nemléten. A fentről eredő folyó a zsidó hagyományban a kegyelmet, az égi hatásokat jelképezi.

A legendabéli Szövőnő napéjegyenlőségkor átkel az Ég folyóján (Tejút), hogy egyesüljön az Ökörpásztorral. "Soha ne keljetek át - mondja Hesziodosz - a végtelen folyású folyók vizein, mielőtt el nem mondtatok volna egy imát..."

"Amikor az öregasszony eljön a folyópartra, letör egy kis darab kenyeret a part istenének, és leteszi a partra, majd lisztet és süteménymorzsát hint szét a parton, és borral locsolja, s mondja: "Partisten! Nézd! Eljöttem hozzád. És te, Folyóisten, kinek partjairól vettem e darabka anyagot, vedd kezedbe és tisztítsd meg ezt az embert agyaggal; tisztítsd meg testének mind a tizenkét darabkáját! ""

II. Mi a VIDEOKATEDRÁLIS?

Szent hely:

- ahol a menny összeér a földdel
- ahol az egyik kozmikus régióból átvezetés nyílik a másikba
- az ember a templomon át ébred a világra, s a templomon át hagyja el. És életének minden fontos állomásán újra templomba lép.

VILÁG-LÁTÓ-KÉP:

- Meditáción, belső látáson keresztül érzékelni a világot.
- Technikailag megteremteni a felülről körbenézés, a rálátás lehetőségét.
- A látófa minden földlakó eszköze és vágya.
- Rálátni a szellemiekre: égig érő fa.

Videokatedrális:

video (lásd!) vide = lásd!
video: szóösszetételek előtagjaként: kép
videokatedrális - képszékesegyház,
a képfelmutatás temploma. Képfelmutatás, hogy megszűnjön a képtelenség, a képmutatás képtelensége.
A videokatedrális tájolt világfa is. Köré van rendezve a kozmosz. Az "igazi föld" nem más, mint maga a kozmosz.

III. Mi jelenik meg a VILÁG-LÁTÓ-KÉP (VIDEOKATEDRÁLIS) monitorain (szemein)?

- A világ szent helyei. A világ volt vagy jelenlegi vallásainak kultikus központjai: Jeruzsálem, Róma, Mekka, Delphoi, Tibet, Stonehenge, Bodh-Gaja, Sínai-hegy, Lourdes, Iona stb.
- Az emberiség alapvető szimbólumai: Erosz, Thanatosz, ünnepek,
- Bejelentkezik élő adásban a transzcendens?