A SZERZŐKRŐL

[Rich Text formátumú, tömörített változatban letölthető]


Lester Brown amerikai ökológus a Worldwatch Institute nevű washingtoni magánintézmény igazgatója. Kiváló munkatársakkal, mint Erik Eckholm és Denis Hayes, sorozatot adnak ki a világ ökológiai problémáiról (The Worldwatch Papers). Szerepük volt az ENSZ környezetvédelmi programjának kialakításában, Carter elnök pedig hivatalosan elfogadta (Reagan azóta elvetette) ökológiai és nyersanyag-előrejelzésüket a századvégre. Az itteni szöveg a The Twenty-Ninth Day (Az utolsó előtti nap) című könyvének három első, valamint szemelvényes negyedik fejezete.

J. E. Lovelock angol tudós és feltaláló a légkör és a víz kémiai folyamatait kutatja, de munkásságának biológiai és földtörténeti tanulságai is fontosak. Gaia című világhírű könyvében azt az óriási önirányító rendszert ismerteti, amely Lynn Margulissal együtt végzett megfigyeléseiből bontakozott ki, s amely nem egyéb, mint maga a teljes bioszféra. Itt a Gaia különböző fejezeteiből közlünk szemelvényeket.

Fritz Schumacher német születésű angol közgazdász 1951-től 1971-ig a National Coal Board (Szénbányászati Hivatal) vezető szaktanácsadója volt. A közgazdasági ortodoxiával szembeforduló könyve, Small Is Beautiful (Szép, ami kicsi) világsiker lett. Két fejezetet közlünk itt belőle. Schumacher alapítója és elnöke volt az Intermediate Technology Development Groupnak (Köztes Technikai Kutatócsoport) és elnöke az organikus mezőgazdaságot támogató Soil Associationnak. Halála után alakult meg a Schumacher Társaság, amelyik folyóirata, a Resurgence révén az ökológiai mozgalom egyik központja lett Angliában. További művei: Guide to the Perplexed, Good Work, Schumacher on Energy.

Ivan Illich filozófus Bécsben született, apja dalmát származású volt. Teológiát végzett, és Poerto Ricóban folytatott katolikus lelkipásztori és tanári tevékenységet, amíg az egyház ki nem közösítette nézeteiért. A mexikói Cuernavacában telepedett le, és ott alapította meg "kutatóintézetét", amelyben a jövő intézmény- és értékrendszereit szeretné kidolgozni, valamint mindennapos stratégiákat a harmadik világ parasztjainak a sikeres fennmaradáshoz az ipari és ökológiai válság közepette. Főbb munkái: Deschooling Society, Tools of Conviviality, Toward a History of Needs, The Medical Nemesis, The Right to Useful Unemployment, Shadow Work.

László Ervin filozófus Budapesten született, itt végezte tanulmányait is. 1957 óta él külföIdön, amerikai állampolgár. Elsősorban az általános rendszerelmélettel foglalkozik Whitehead és Bertalanffy nyomán, valamint a rendszerelmélet társadalmi alkalmazási lehetőségeivel (jövőstratégiák).

Wendell Berry amerikai költő, esszéíró a hatvanas évek közepén visszatért nagyszülei tanyájára, Kentucky államba, és azóta maga műveli a földet, családjával. Idevágó könyvei: The Unsettling of America, The Gift of Good Land, Recollected Essays.

Gary Snyder kaliforniai költő és esszéíró az ellenkultúra majd az ökológiai mozgalom fontos alakja, szószólója. 1956 és 1965 között, két év szünettel, Japánban élt, és a Zen Buddhizmust meg a klasszikus japán kultúrát tanulmányozta. Japán feleségével a Sierra Nevadában él egy tanyán, gazdálkodik és ír. Idevágó könyvei: Earth House Hold, The Old Ways, The Real Work.

Satish Kumar Indiában született, Angliában él. A Resurgence szerkesztője. A folyóirat nemcsak az ökológia eszméinek és az alternatív életformáknak szenteli figyelmét, hanem a nukleáris háború és fegyverkezés elleni mozgalomnak is.

Theodore Roszak az ipari civilizáció válságának egyik legismertebb kutatója az Egyesült Államokban. Főbb művei: The Making of a Counter Culture, Where the Waste Land Ends, Unfinished Animal, valamint Person Planet.

Amory Lovins amerikai közgazdász az energiaválságnak szenteli figyelmét. Kutatásai felölelik e kérdés rengeteg társadalmi, politikai, technikai vonatkozását is. Idevágó művei: Non-Nuclear Futures (John H. Price-szal együtt), valamint Soft Energy Paths.

Karl Hess amerikai újságíró éveken át vezetett öntevékeny kísérletet Washington egyik kerületében olyan helyi módszerek kidolgozására, amelyek felválthatják a csőd szélén álló kommunális szolgáltatások központi rendszerét. E tapasztalatát adja közre Community Technology című könyvében.

John Seymour angol újságíró évtizedes tapasztalatot szerzett az organikus mezőgazdaságban, saját kis földjét művelve. Gyakorlati tanácsait a bestsellerré lett Complete Book of Self-Sufficiency-ben adja közre. Tagja a Resurgence szerkesztőbizottságának.

John Wood cikke a Radical Technology nevű évkönyvben jelent meg, a szelíd technika és az organikus mezőgazdaság e nagysikerű angol kiadványában.