ÖKOLÓGIAI

KAPCSOLATOK


SZERKESZTETTE
ENDREFFY ZOLTÁN - KODOLÁNYI GYULA

Budapest, Népművelési Intézet
1984
A címlap hátoldala
TARTALOM


ELŐSZÓ
1. Kodolányi Gyula
2. Endreffy Zoltán

A FEJLŐDÉS DÁRIDÓJA UTÁN
3. Lester Brown: Az utolsó előtti nap
4. Jim Lovelock: Gaia: új szemmel a földi életről.
Szemelvények

SZÉP, AMI KICSI
5. Fritz Schumacher: Béke és állandóság
6. Fritz Schumacher: Emberarcú technika
7. Ivan Illich: Laikusok forradalma
8. László Ervin: A modernség észrevétlen elavulása
9. Wendel Berry: A jó Föld adománya
10. Gary Snyder: Szeretni a Földet
11. Az én kiteljesedése és az ökológia.
Beszélgetés Theodore Roszakkal
12. Satish Kumar: Az önellátás filozófiája


SZELÍD TECHNIKÁK
13. Amory Lovins: Biztos energia
14. Ivan Illich: Energia és igazságosság
15. Karl Hess: Közösségi technika. Szemelvények
16. Wendell Berry: Ló és eke
17. John Seymour: Kisbirtok állattartással
18. John Wood: Kicsi a makk, de nagyra híznak rajta a sertések

UTÓSZÓ
19. Eff Lajos - Vass Csaba

      A szerzőkről
      Forrásjegyzék
Az eredeti (esetenként nyersfordítás szintű) kiadás szöveghű változata.
Az 5-8, 10, 11. és 13-16. sz. írások később újraszerkesztve (és többnyire rövidített formában) kaptak helyet a Budapesten 1990-ben megjelent Megérett az idő című ökológiai olvasókönyvben (bocs.hu/eletharm/idoer).


A számítógépes változat az Ökotárs Alapítvány támogatásával készült.

                  Digitalizált kiadványok

Katalógus