4. dosszié
Papír doboz, felirat a gerincen: Nomád.



1. Külügy 1985 feliratú dossziéban: töredékek (azonosítatlan gép-és kézirat-részletek, újságkivágások, fénymásolatok, feljegyzések stb.).
2. Bodor Ferenc: Bevezető. [Egy tervezett második Nomád nemzedék kötet elé.] Gépirat, kéziratos javításokkal. 1 lap.
3. Javaslat egy "kocsmazenészekről" szóló videoműsor elkészítésére. Gépirat. 1 lap.
4. Ledniczky Márton - Bodor Ferenc: Video-terv, 1986. január 15. Gépirat. 2, 15 lap.
A Selyemgombolyító videostúdiója számára.
5. Szövegválogatás a magyar táncéletről. 16-45. o. Gépirat. 31 lap.
6. Táncháztalálkozó műsorterve. Gépirat fénymásolata. 5 lap.
7. LeM [Ledniczky Márton]: Forgatjuk a Nomádot... Gépirat. 2 lap.
8. Protestáns bál, Sztána 1914. (Forrásmegjelölés: Kós Károly 1883-1977. Bp. Bercsényi, 28-30.) 1 fénymásolat + 2 o. gépirat. 3 lap.
9. "Táncos magyarok." A magyar faj táncszeretete és táncravalósága. (Réthei Prikkel Márian: A magyarság táncai. Budapest, 1924, Studium. 9-11. o. részletek.) Gépirat. 2 lap.
10. A táncz és tánczjátékok. (Forrásmegjelölés nélkül, 128-132. o.) Fénymásolat. 3 lap.
11. Apor Péter. Metamorphosis Transylvaniae azaz Erdélynek változása. Budapest, 1972, Magyar Helikon. 18-19. o. Fénymásolat. 1 lap.
Vö. 10. dosszié, 59. tétel.
12. Mola György: Szakadékon innen, szakadékon túl. (Magyar Ifjúság, év-, számjelzés nélkül, 26-28. o.) Fénymásolat. 3 lap. Beszélgetés Mártha Istvánnal.
13. Sebesi Kis Benjámin: Táncházi szomszédolás. Gépirat. 2 lap.
14. Régi mulatságokról előszó gyanánt. Gépirat. 1 lap.
15. Sz. J. A. [Szász János András]: Táncház a Népművészeti Egyesület ócsai házában. Gépirat. 2 lap.
16. Szász János beszámolója a Népművészeti Egyesület elmúlt évi munkájáról. Budapest, 1986. február 12. 5 oldalas gépirat fénymásolata. 3 lap.
17. V. Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár forgatókönyve. Budapest Sportcsarnok, 1986. március. 23. Gépirat fénymásolata. 13 lap.
18. Zelnik József: Folklór-ünnep. Gépirat másodpéldánya. 5 lap.
19. Ledniczky Márton: Az én légióm. Gépirat. 1 lap.
20. Néptáncosok naptára '86. Rendezvénynaptár, készült az Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete Tánc és Zenei Osztályán. 41x59 cm plakát. Negyedrét hajtva.
21. Néptáncosok naptára '87. Rendezvénynaptár, készült az Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete Tánc és Zenei Osztályán. 41x59 cm plakát. Negyedrét hajtva.
22. G. Morelli: Kocsmai mulatság. Metszet. A/3-as lap. Kettéhajtva.
23. Szekeres Ilona: Csipke, csanak, cserép. (Magyarország, 1968. 9. sz. 32. o.) Újságkivágás. 1 lap.
24. Magyar Katalin: A "tiszta forrás" partján. Volt egyszer egy csapat. l-2. r. (Ismeretlen forrás [Magyar Ifjúság?], év-, számjelzés nélkül, 32-37., 39-41. o.) Újságcikk fénymásolata. 5 lap.
25. Szín-Kép. A Népművelés melléklete. 1986. márciusi szám.
A teljes lapszám, benne Kővágó Zsuzsa - Péter Márta "Néptáncantológia '85" című cikke (2-5. o.).
26. Néptáncnyelven. Kalotaszegi táncrend. Budapest, 1987, Közművelődési Információs Intézet. 40 o.
27. Horváth Arany: Táncházasok - az asztal körül. (Művelődés, 1981. 8-9. sz. 16-21. o.) A teljes lapszám, a cikknél kihajtva.
28. Népművelési Intézet Igazgatóság: Igazgatói utasítás az AV Studió és a Néptáncos Szakmai Ház munkatársainak. Stencilezett gépirat. 1 lap.
A Magyar Tudományos Akadémia átmásolt archív anyagainak szigorú kezeléséről. (Ua. kifestett részletekkel: 10. dosszié, 90. tétel.) Széljegyzet a lap tetején: "Egy jellemző dokumentum a nyolcvanas évekből."
29. B. F. [Bodor Ferenc]: Népzene az NDK-ban. Gépirat. 1 lap.
30. K. Tóth László: Népzenei iskola Óbudán. Gépirat fénymásolata. 5 lap.
31. Hungarian Dancehouse Day on March 23, 1986. Szórólap.
32. Horváth Arany: Az első táncház-találkozó. (Művelődés, 1978. 12. sz. 2-3. o.) A teljes lapszám, a cikknél kihajtva.
33. Árgus, 1990. 4. sz.
A teljes lapszám, benne: "Hagyományőrzés - kamerával. Beszélgetés a Balladák filmjéről Gulyás Gyulával és Gulyás Jánossal" (83-89. o.).
34. Halmos Béla: A táncházmozgalom jövője. (Zöldövezet, 1992. 1. sz. 47-57. o.) A cikk fénymásolata. 5 lap.
35. Káli Híradó, 1992. május. 2 oldalas szórólap.
36. Tiszatáj, 1981. 10. sz.
A teljes lapszám, benne "Nyolcvan éve született Muharay Elemér" címmel összeállítás (17-35. o.).
37. A kézműves újjáéledésről. [Részletek a Ledniczky Márton által rendezett "Nomád nemzedék" című öt részes dokumentumfilmből, 1985-1989.] Gépiratos forrásokból szerkesztett anyag fénymásolata. 6 lap.
38. Mesterségek Ünnepe a Budai Várban, 1987. augusztus 20-22. Szórólap fénymásolata.
Kéziratos megjegyzéssel átragasztva: "Nyári népművészeti ünnep és tömegrendezvény meghívója a budai várba. Ezt az eseménysorozatot évente augusztus 18-19-20-án tartják."
39. Árgus, 1991. 3. sz.
A teljes lapszám, benne Sebő Ferenc "A revival mozgalmak és a táncház Magyarországon" című tanulmánya (68-73. o.)
40. Spencer-Wendel, Susan: Táncház. Dante Halls in Step With History. (The Budapest Post, 1992. No. 12. 1. o.) Újságkivágás. 1 lap.
41. -ő -ó: A Pozsonyi Szőttes missziója. (Új Magyarország, 1992. augusztus. 11. sz. 11. o.) Újságkivágás. 1 lap.

vissza