11. dosszié
Papír doboz.1. Andrássy Mária - Vitányi Iván: Ifjúság és kultúra. A fiatalok kulturális, művészeti magatartása. Budapest, 1979, Kossuth. 165 o.
2. Képeskönyv. Mesterségek ünnepe, 1987. augusztus 20. 21. 22. Budai vár. A katalógust szerk. Kriski Zoltán. Budapest, 1987, Népművészeti Egyesület. 72 o. (Benne képeslap.)
3. Meghívó A gyermek és környezete című kiállításra. Gödöllői Galéria, 1982. szeptember 4. és október 10. között.
4. Country blues. Mance Lipscomb. (Ismeretlen forrás, 4. o.) Fénymásolat.
5. Várfalvi kórustalálkozó. 1990. szeptember 9. Műsor. Szórólap.
6. Garami László: Faluház a pusztán. Ácslegények mesterműve. (Magyar Hírek, 1987. 3. sz. 23-24. o.) A teljes lapszám, a cikknél kihajtva.
7. Lvovi Magyarok Kulturális Szövetsége, Nemzetköz rendezvények Galíciai Alkotóközössége. Koncert. Előadások: 1991. március 28-án Nyíregyházán, 1991. március 29-30-án Budapesten. Szórólap.
8. A Guzsalyas Kör tájékoztatója (2 o.) és kérdőíve. Pécs, 1989. március 24. Stencilezett gépirat. 2 lap.
9. L'Escargot Folk? "Musiques traditionelles, musiques populaires, folk et autres." Paris. No. 54, 1978. 50 o.
A hátsó borítón Kolinda koncert hirdetése.
10. 10x15 cm fekete-fehér fénykép Robbie Lavën-ről.
Hátoldalán nyomtatva: marion arts - robbie lavën …; kézírással: 1984. júl. 15. Kaláka Folknapok Diósgyőri Vár, Arts and Lavën (Új Zéland).
11. Pesovár Ernő: A Magyar tánctörténet évszázadai. Szöveggyűjtemény. Budapest, [1977], Népművelési Propaganda Iroda. 119 o., 5 t. (Néptáncpedagógusok kiskönyvtára.)
12. A Bál. VI. Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár. Budapest Sportcsarnok 1987. március 29. Műsorfüzet. Készült a Közművelődési Információs Intézetben. 28 o.
13. Tanzhaustreff '87. VI. Tanzhaustreff und Folklore-Jahrmarkt in Ungarn. Gépirat fénymásolata. 3 old.
14. Szereted a népzenét? Gyere Óbudára! A Fővárosi III. kerületi Állami Zeneiskola népzenei tagozatának felhívása. Kézirat + gépirat másodpéldánya. 2 lap.
15. Rövidesen megjelenik az iskola népzenei folyóirata. A III. kerületi Állami Zeneiskola népzenei folyóiratának beharangozója. Kézirat + gépirat másodpéldánya. 2 lap.
16. X. Országos Népzenei Alkotótábor táncház zenekarok és kezdő muzsikusok részére. Püspökladány 1987. június 26 - július 5. Felhívás tervezete. Gépirat. 2 lap.
17. A III. kerületi Állami Zeneiskola népzenei tagozatának felhívása. Kézirat + gépirat. 2 lap.
18. Acta. Az ipari szövetkezetek kulturális és humánpolitikai értesítője, 1992. 3-4. sz. 32 o.
Hagyományőrző tematikus szám.
19. A Guzsalyas Kör tájékoztató levele. Pécs, [1989?] Stencilezett. 1 lap.
20. Káli Híradó, 1989. június. 2 oldalas szórólap.
21. Káli Híradó, 1990. október. Dupla szám, 1. 2 oldalas szórólap.
22. Káli Híradó, 1990. október. Dupla szám, 2. 2 oldalas szórólap.
23. Téka táncházi tájékoztató. 10. sz. A délvidéki magyarságról. Budapest, [1989?], Almássy téri Szabadidőközpont. 44 o.
24. Tokaj '76. Budapest, 1977, Népművelési Intézet. 18 o., 24 t.
25. Folklorismus Bulletin. Published by the Institute for Culture (Népművelési Intézet). Oktober 1980. Budapest, 1980. 109 o.
Angol, német és orosz nyelven.
26. Síppal, Dobbal. A Sebő Együttes Klubjának tájékoztatója. 3. sz. Budapest, 1974, XIV. ker. Tanács VB Művelődésügyi Osztály Népművelési Csoportja. 59 o.
27. Galambos Ágnes: …Menjen a táncház - az iskolába! Azonosítatlan cikk befejező része. (Szabadidő Magazin, 1984. 5. sz. 13. o.) Újságkivágás. 1 lap.
28. Örökség Népfőiskola. Gödöllő, 1989. augusztus 21-22. Felhívás a népfőiskolán való részvételre + Program + Jelentkezési lap. 4 lap.
29. Folklór és kulturális alternatívák. Szerk. Niedermüller Péter, Zelnik József. Budapest, 1983, Népművelési Intézet. 88 o. (Folklór, társadalom, művészet 14. kötet.)
30. Síppal, Dobbal. A Sebő Együttes Klubjának tájékoztatója. 4. sz. Budapest, 1975, XIV. ker. Tanács VB Művelődésügyi Osztály Népművelési Csoportja. 83 o.
31. Valóság, 1988. 12. sz.
A teljes lapszám, benne Hofer Tamás "A népi kultúra jelentésváltozatai a századfordulón" című tanulmánya (42-48. o.).
32. In memoriam Domokos Pál Péter. Pesti Vigadó, 1993. június 28. Műsor. Összehajtott szórólap. (4 o.)
33. Magyar népzene - Hungarian Folk Music - Musique folklorique hongroise - Ungarische Volksmusic. Folkcult/Selyemgombolyító, 1983. Kettéhajtott fedlap + 7 lap.
Borítófedél a "Nomád nemzedék" címmel 1981-ben megjelent kiadvány képanyagának felhasználásával. Benne a Nemzetközi Koncert Igazgatóság négy nyelvű ismertetői: Budai Ilona; Húzzad édes muzsikásom. Koncertprogram a magyar népzene hangszeres és énekes anyagaiból (Budai Ilona - ének, Birinyi József - hangszerszólista, TÉKA - népzenei együttes); Ötágú síp. Öt tájegység énekes és hangszeres népzenéje (Budai Ilona - ének, Birinyi József - népi hangszerek); Tücsökhívogató. Gyermekjátszó: népdalokkal, népijátékokkal, népmesével, hangicsáló eszközökkel (Budai Ilona - ének, Birinyi József - népi hangszerek); Birinyi József; Csodasíp. Népihangszer készítés a foglalkozáson résztvevő gyerekekkel és szülőkkel. Hangszer készítést vezeti: Birinyi József; TÉKA együttes. Valamint: a Budai Ilonát bemutató francia nyelvű szöveg kézirata és B[odor] Ferencnek címzett levelecske "Dzsupin, Ibafa, 1983. okt. 26." aláírással.
34. Beke György: Bod Péter Igenben. (A Hét, [1978. 2. sz.], 4. o.) Újságkivágás. 1 lap.
35. Görgei Katalin: Táncban az igazság. (Magyar Ifjúság, 1986. április18. 32-33. o.) Újságkivágás. 1 lap.
Képes beszámoló az V. Táncháztalálkozóról.
36. Kriston Vizi József: Nomád nemzedék - avagy hogyan lesz tíz év múlva? (Heves Megyei Népújság, 1982. július [?].) Újságkivágás. 1 lap.
37. P. Sz. E.: Népi iparművészet. (Magyar Ifjúság, 1982. január 29. 34-35. o.) Újságkivágás. 2 lap.
38. FNS Hírszolgálat, 1981. 2. sz. 4 o.
39. A Magyar Ifjúság kulturális melléklete, 1984. július. 23-42. o. Újságkivágás. 1 lap.
Javarészt a folklór- és táncházmozgalomról: Kiss Ferenc, Deme Tamás, Lukács Györgyi, Szász János András, Böjte József, Bodor Ferenc, Éri Péter írásaival.
40. Alkotótáborok, művésztelepek 1981. Felelős szerk. Mezei Ottó. Budapest, 1982, Népművelési Intézet. 65 o.
41. Molnár István: Magyar tánctanulási rendszerem. 1. Táncesztétika (Budapest, [1982], Népművelési Propaganda Iroda. 72 o. (Néptáncosok könyvtára.)
42. 16x18 cm fekete-fehér fotómásolat; pesti rakpart a Vámház körül, XIX. sz. vége?
43. Andrea Lauer: Stepping out at the Táncház. (Újságcikk azonosítatlan forrásból [Daily News - Neueste Nachrichten?], év-, szám- és oldaljelzés nélkül, 1992 körül.) Fénymásolat. 1 összehajtott lap.
44. Mezőségi néprajz tábor. Néptánc - népzene. Népi szövés - hímzés tanfolyamok fiataloknak és gyerekeknek. Visa, 1993. aug. 16-22. Kolozsvári Magyar Diákszövetség. 3 o. leporelló fénymásolata. 2 összehajtott A/4-es lap.
Az eredetit lásd 2a dosszié, 8. tétel.
45. FNS Hírszolgálat, 1980. 6. sz. 4 o.
46. Síppal, Dobbal. A Sebő-együttes klubjának tájékoztatója. II. Kassák Klub, [1974]. Stencilezett. 4 o.
47. Halasy Márta: Népviseletek úri, polgári használatban, Budapest, 1989. Különlenyomat az Ethnographia 1989. 1-4. számából. 303-312. o. (A népi kultúra a nemzettudatban.)
48. Azonosítatlan fekete-fehér fotó csíkmásolatok, 3,5x2,5 cm. Egy lapon, 5 db 6 tagú, 1 db 5 tagú csík.
49. Azonosítatlan fekete-fehér fotó másolatok. Egy lapon, 6 db 5,5x5,5 cm fénykép.
50. Kalotaszeg a magyar néprajzi tájak között. Ismeretlen forrásból térkép fénymásolata. 1 lap.
Bekerült a "Néptáncnyelven. Kalotaszegi táncrend" (Budapest, 1987, Közművelődési Információs Intézet) c. kiadványba. Lásd 4. dosszié, 26. tétel.
51. Zeiner, Johann: Traditionelle Kultur und Kreativität heute. Beitrag zur gleichnamigen Konferenz. Gépelt kézirat fénymásolata. 7 lap.
52. Érdiek. Cikk vázlata Bodor Ferenctől? Kézirat. 1 lap.
53. Bodor Ferenc: Érdi muzsikusok. + Cím nélküli, félbemaradt írás. Gépelt kéziratok másodpéldányai. 2 + 1 lap.
Az érdi bukovinai székely népi együttes "Mákvirág" elnevezésű zenekaráról.
54. Táncház. Cikk vázlata Bodor Ferenctől? Gépelt kézirat. 2 lap.
55. Bodor Ferenc azonosítatlan cikkének 2. oldala. Gépirat másodpéldánya. 1 lap.
56. Bodor Ferenc azonosítatlan cikkének 1. és 5. oldala. Gépirat másodpéldánya. 2 lap.
57. Staféta. A KISZ KB ifjúságpolitikai lapja. 1986. 6. sz. 46 o.
58. Közművelődési Információs Intézet, megbízási szerződés. 2 oldalas nyomtatvány. Stencilezett. 1 lap.
59. Muzsikás karácsony [?] dec. 20-21. Közreműködik: Ökrös Csaba, Juhász Zoltán. Táncház: Új Stílus. Szakszervezetek Fővárosi Művelődési Háza. Szórólap.
60. Táncháztalálkozó a Budapest Sportcsarnokban 1986. március 23-án. Műsorfüzet. 12 o.
61. A Kós Károly Kör rendezésében Szervátiusz Tibor és Wagner Péter grafikáiból kiállítás nyílik a MÉSZ székházában. Budapest, 1988. augusztus 15-21. 35x50 cm plakát.
62. A zene. Rövid cikkecske fénymásolata ismeretlen forrásból. 1 lap.
63. Folk Klub a Selyemgombolyítóban. 1989. március 18-25. Közművelődési Információs Vállalat "Selyemgombolyító". Szórólap.
64. Szövetségben a természettel. Bio… A Mezőgazdasági Kiadó, a Közművelődési Információs Intézet és a Magyar Televízió 1986-ban készült közös műsoros videokazettájának borítószövege. Fénymásolat. 1 lap.
65. Közművelődési Információs Intézet - Selyemgombolyító - Information Center for Community Culture. 2 oldalas angol nyelvű szórólap.
66. Legyen a vendégünk! Selyemgombolyító folklór Napok. [?] március 18-26. Programismertető és műsor. Szórólapok. 3 lap összetűzve.
67. Felhívás a Bethlen Gábor Alapítvány támogatására. Budapest, 1985. szeptember 20. 2 oldalas szórólap.
68. VIII. Táncháztalálkozó és Hagyományőrző Kirakodóvásár (magyarországi és erdélyi táncházak) "Húsvéti Bál." Budapesti Sportcsarnok, 1989. március 26-án. 28x41 cm plakát. Negyedrét hajtva.
69. Folk Klub. 1989. március 18-25. Közművelődési Információs Vállalat "Selyemgombolyító". 28x42 cm plakát. Negyedrét hajtva.
70. Meghívó. Lehet-e vonzó a művészettörténet? Szymon Bojko lengyel művészettörténész előadása a Műcsarnok Kamara-termében 1989. március 16-án. Szórólap.
71. '89 őszén megjelenik a harmadik part teljességügyi értesítő. 2 oldalas szórólap.
72. Érdi bukovinai székely népdalkör. SLPX 18120. - Lőrincréve népzenéje. Maros menti táncmuzsika SLPX 18102. Hanglemezborító szövegek fénymásolata. 1 lap.
73. Síppal, Dobbal. A Sebő Együttes Klubjának tájékoztatója. 6. sz. Budapest, 1977, Népművelési Intézet. 80 o.
74. Bodor Ferenc: Maros menti népzene. (Újságcikk azonosítatlan forrásból [Magyar Hírek?], év-, szám- és oldaljelzés nélkül.) Fénymásolat. 1 lap.
SLPX 18102 jelű Hungaroton hanglemez ismertetése.
75. Fais-Dodo Breakdown. (Michel, év-, számjelzés nélkül, 24. o.) Fénymásolat. 1 lap.
76. Kleff, Michael: Newport Folk Festival 1985. (Michel, év-, számjelzés nélkül, 16-17. o.) 2 oldalas fénymásolat. 1 lap.
77. Buchtips. John Broven South to Louisiana. The music of the Cajun Bayous; Franz Joseph Krafeld: Wir tanzen nicht nach Eurer Pfeife. Zur Sozialgeschichte von Volkstanz u. Volkstanzpflege. (Michel, év-, számjelzés nélkül, 40. o.) Fénymásolat. 1 lap.
78. A Népművészeti Egyesület Budapesti Ifjúsági Területi Szervezetének tájékoztatója. Fénymásolat. 1 A/3-as lap kettéhajtva.
79. Bankó András: Vadontermő hagyomány. (Staféta, 1986. 7. sz.. 32-35. o.) A teljes lapszám, a cikknél kihajtva.
80. J N J [Juhani Nagy János]: Szennán szép. (Magyar Ifjúság, 1986. augusztus 15. 15. o.) Újságkivágás. 1 lap.
81. Bakonyi Péter: Táncház - táncláz. Folklórklub az egyetemen. (Esti Hírlap, 1976. október 22. 2. o.) Újságkivágás. 1 lap.
82. Jensen, Mary Bee: Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore. 1981 Annual Report. 23 o.
83. Pribojszky Mátyás: A lelkesedés "működő tőkéje". (Élet és Irodalom, 1989. március 31. 12. o.) Fénymásolat. 1 lap.
84. Tranz-Danz, Szkéné színház, 1988. november 5. Szórólap.
85. Le P'tit Blanc. Groupe folk d'Alsace. 2 oldalas szórólap.
86. Pesovár Ferenc: A magyar nép táncélete. Tánctanulás, táncalkalmak, táncrendezés. Budapest, [1978], Népművelési Propaganda Iroda. 114 o. (Néptáncpedagógusok kiskönyvtára.)
87. 9x13 cm színes fénykép. (Hátoldalán kézírással: Röder Familie, 1984. július 14. Kaláka Folknapok, Diósgyőri Vár.)
88. Fü1ep, Zs[ófia]: Die Jugend liebt auch Volkstänze. Nicht nur Rock and Beat. (Daily News - Neueste Nachrichten, 1977, szám jelzése nélkül, 3. o.) Újságkivágás. 1 lap.
89. Meghívó a Talpalávaló 1988. november 14-i hangversenyére. Közreműködik a TÉKA együttes. 29,5x42 cm, fénymásolt plakát.
90. "Selyemgombolyító" Folklór napok. [?] március 18-26. Fénymásolt plakát tervezet. 2 db A/3-as lap, félbehajtva.
Vö. 1a dosszié, 5. tétel.
91. Gyűjtőúton. (Népszava, 1983. március 23.) Újságkivágás. 1 lap.
Hír a Magyar Néprajzi Múzeum dokumentumkiállításának megnyitásáról.
92. Népzenei alkotótábor Püspökladány. Embléma. 18x18 cm, fekete-fehér fényképmásolat.
93. Kaláka gyermekünnep. 1984. július 15, Diósgyőri vár. Szórólap.
94. Kaláka folknapok 1980-84-ig. Programtervezet, a költségvetés kimutatásával. Gépelt kézirat. 5 A/4-es, 1 A/3-as lap. + Lászlóné Berzi Mariann Birinyi Józsefnek címzett kézírásos kísérőlevele.
95. A Bál. V. Táncháztalálkozó '86. Budapest Sportcsarnok. 1986. március 23. Szerkesztette Bodor Ferenc, kiadta a Közművelődési Információs Intézet. 4 o. Fesztiválújság. 50x70 cm. Negyedrét hajtva.
96. Kaláka nemzetközi folknapok a Diósgyőri Várban. [?] július 3-4. A/3-as szórólap. Kettéhajtva.
97. Kaláka nemzetközi folknapok a Diósgyőri Várban. [?] július 3-4. A/4-es szórólap.
98. Kaláka nemzetközi folknapok a Diósgyőri Várban. 1983. július 2-3. 29,5x42 cm plakát. Kettéhajtva.
99. Miskolci programok, köztük: Kaláka nemzetközi folknapok 1984. július 14-15. a Diósgyőri Várban. Kettéhajtott négy tagú A/3-as szórólap.
100. Kaláka nemzetközi folknapok a Diósgyőri Várban. 1984. július 14-15. 27,5x37 cm plakát.
101. Kalamajka táncház minden szombaton. Belvárosi Művelődési és Ifjúsági Ház. Szórólap.
102. Meghívó a Talpalávaló 1988. november 14-i hangversenyére. Közreműködik a TÉKA együttes. Szórólap.
103. Meghívó a Talpalávaló 1987. január 5-i hangversenyére. Kalamajka együttes, Karikás együttes. Szórólap.
104. Méta együttes. Fénymásolt szórólap. Kettéhajtva.
105. Otthontól - hazáig. Almássy téri Szabadidő Központ, 1988. november 23-25. Köszönő kártya.
A rendezvényen résztvevők hozzájárulnak az Erdélyből Magyarországra menekült fiatal művészek számára létrehozandó alapítványhoz.
106. Muzsikás karácsony. [?] december 17-18. Közreműködik: Sebestyén Márta, Dresch Mihály, Ökrös Csaba. Szakszervezetek Fővárosi Művelődési Háza. Fénymásolt szórólap.
107. Szász János beszámolója a Népművészeti Egyesület tevékenységéről. Budapest, 1986. február 12. 5 oldal gépirat fénymásolata. 3 lap.
108. A Népművészeti Egyesület Ócsai Házának programvázlata. Budapest, 1986. február 12. 2 oldal gépelt kézirat fénymásolata. 1 lap.
109. Örökség. A Baranya Megyei Múzeumok kiadványa. 2. sz. 1987. tavasz. 62 o.
110. Örökség. A Baranya Megyei Múzeumok kiadványa. 3. sz. 1987. ősz. 60 o.
111. Fesztivál újság. Megjelent a VII. Duna menti folklór fesztiválra. Kecskemét, 1981. július 22. 8 o.
112. Tervezet. A Népművelési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete az Országos Amatőr Képzőművészeti Tanács feladatairól, szervezetéről és működésének szabályairól. Budapest, 1980. december 18. Sokszorosított gépirat. 11 o.
113. "Szabadidő kutatási központ". Vázlat funkció-terv készítéséhez. Budapest, 1976, Népművelési Intézet Vizuális Művészeti Osztálya. Sokszorosított gépirat. 3 o.
114. Bakonyi vízimalmok. Felelős szerk. Héra Istvánné. Budapest, 1975, Népművelési Intézet. 47 o.
115. Meghívó a Bakonyi vízimalmok című kiállítás megnyitására a Kassák Klubba, [?] április 27-ére.

vissza