Bodor Ferenc hagyatékából

"Nomád dossziék"
Bodor Ferenc


  1. dosszié
1a. dosszié
  2. dosszié
2a. dosszié
  3. dosszié
  4. dosszié
4a. dosszié
  5. dosszié
  6. dosszié
  7. dosszié
  8. dosszié
  9. dosszié
10. dosszié
11. dosszié
12. dosszié
13. dosszié
14. dosszié
15. dosszié

A teljes lista
Word-formátumban
 

Bodor Ferenc a Magyar Iparművészeti Főiskola könyvtárosa, majd a Tölgyfa Galéria vezetője, újabb kori művelődéstörténetünk ismerője és népszerűsítője volt. Széles körű érdeklődése a népi hagyományokra és a polgári életvilágra egyaránt kiterjedt; szakmai munkálkodásában elsősorban a tárgykultúra, a mindennapi élet és annak színterei foglalkoztatták. Jóllehet, egyik avatott méltatója szerint legfőbb műfaja "az élőbeszéd volt, a személyes kapcsolat", életműve számtalan írásban, s szerkesztett művekben tárgyiasult. Ilyen például a "Nomád nemzedék. Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970-1980" a Népművelési Intézet kiadásában (1981), vagy a népszerű Magyar Narancsos sorozatot tartalmazó "Pesti Presszók" (1992), illetőleg a válogatott írásait egybegyűjtő emlékkötet, a "Városkapu" (2001).

Közismert volt gyűjtő-értékmentő szenvedélye is; minden tárgyi, írásos és képes emléket fontos kordokumentumnak tartott. Gyűjteményeinek java része közintézményekbe került. 1995-1996 során leveleit, levelezőlapjait és fényképeit a Nemzeti Múzeum, XIX. századi fotógyűjteményét a Néprajzi Múzeum, a korabeli formatervezést reprezentáló technikai eszközeit az Országos Műszaki Múzeum, könyvei zömét a Lónyay utcai Református Gimnázium, kávéházi és presszós fotó- és kéziratanyagát a Magyar Kávéház Alapítvány vette át.

"Nomád újságok és fotók" témájú hagyatékának gondozását az örökösök a "Selyemgombolyító"-ra bízták, így került a 18 doboznyi cikk-, aprónyomtatvány- és fényképgyűjtemény 1996. március 6-án a Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtárába. Bodor Ferencet szoros szálak fűzték a Selyemgombolyítóhoz. Az épületben működő alapítvány könyvtárának létrehozója és korábbi fenntartója, a Közművelődési Információs Intézet (kezdetben: Népművészeti és Közművelődési Információs és Módszertani Központ) a Fiatal Népművészek Stúdiójából nőtt ki. Ez a műhely fogta egybe a hetvenes években kibontakozott hazai ifjúsági népművészeti mozgalmat. E kornak állított emléket a mozgalom autentikus résztvevőjeként és szervezőjeként Bodor Ferenc, az általa szerkesztett "Nomád nemzedék" című, a stúdió gondozásában megjelent, mára már legendássá vált emblematikus dokumentumkötettel. Kapcsolata a Fiatal Népművészek Stúdiója körül szerveződött szellemi műhellyel az intézmény megszűnte-átalakulása után sem szakadt meg. A nyolcvanas évek útkeresése nyomán a Kulturális Innovációs Alapítvány égisze alatt e kör által 1992-ben létrehozott Ökotáj c. folyóirat egyik megálmodója, ötletgazdája, s korai haláláig szerkesztőségi tagja volt.

A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtárához került hagyaték érdemi feltárásának első lépése Bodor Ferenc "Nomád nemzedék"-es gyűjteményének felleltározása s a jegyzék közkinccsé tétele a világhálón. A tételes katalógus létrejöttét és internetes megjelenítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása tette lehetővé.

A hagyaték mintegy 1800 képet (fénykép, dia, csíkmásolat, nézőkép, negatív csík), több mint 700 nyomtatott dokumentumot (újság, újságcikk-kivágat, meghívó, szórólap, belépőjegy, programfüzet, katalógus, plakát) és 370 oldal gépelt kéziratot foglal magában. E sokrétű dokumentáció minden helybeni kutatónak szabadon rendelkezésére áll.

Egyúttal megkezdtük a dokumentumok egy részének (fényképek, negatívok, diák) digitalizálását. Az elsőként elkészült képeket (a 6. számú dossziéból) elhelyeztük a világhálón is. Kérjük az oldal látogatóit, tekintsék meg a képeket és segítsék feltáró munkánkat a felirat nélküli képek (a helyszín, a résztvevők, az esemény, a felvétel készítője) beazonosításában. Jelezzék azt is, ha érdekeltként valamilyen (pl. szerzői, személyiségi jogi) okból nem járulnak hozzá a beolvasott kép világhálón történt megjelenítéséhez; ez esetben az illető képet levesszük az oldalról.

nekom   nka

vissza