A KULTURÁLIS INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY KÖNYVTÁRA


Az Óbudai Selyemgombolyító épületében található könyvtárat 1985-ben létesítette a Közművelődési Információs Intézet, majd később Vállalat, melynek privatizációja óta az alapítvány működteti. A gyűjtemény az utóbbi években országos zöld könyvtárként vált ismertté.

Feladata elsősorban az alapítvány, illetve az épületben dolgozó környezetvédő szervezetek igényeinek kielégítése, de természetesen minden érdeklődőnek a rendelkezésére áll. Elsősorban az ökológia és a környezetvédelem kulturális, gazdasági és társadalmi vonatkozású irodalmát gyűjti, de állományában az alternatív energiahasznosítási és építési eljárások kézikönyvei éppúgy megtalálhatók, mint a környezeti nevelés szakirodalma, vagy a biogazdálkodással és egészséges életmóddal kapcsolatos könyvek. A könyvtárban olvashatók a Független Ökológiai Központ könyvei és folyóiratai, illetve a KÖRLÁNC és az ELTE közös környezetpedagógiai továbbképzési programjának záródolgozatai is.

A könyvtár és a videótéka teljes állománya 18,1 ezer (a zöld könyvtári állományrészé pedig 8,5 ezer) egység. Összesen 15 ezer (a zöld könyvtáron belül 7800) a könyvek és egyéb sokszorosított kiadványok és 1000 (a zöld könyvtáron belül 450) a fordítások, kéziratos tanulmányok száma. A fennmaradó részt a videó- és egyéb nem hagyományos dokumentumok teszik ki. (Mindezen felül mintegy 3 ezer egységnyi folyóirat-állományt is őrzünk.) Az állomány egyharmada - ezen belül a zöld könyvtári állomány 40 százaléka - idegen, főként angol és német nyelvű. A 80 rendszeresen járó folyóiratból 10 a külföldi. Közöttük néhány jelentős ökológiai, környezetvédelmi szakfolyóirat is megtalálható. A könyvtári állomány egésze Micro ISIS alapú számítógépes adatbázisban kereshető.

Az éves gyarapodás átlagosan 500 kötet. Az állomány fejlesztése korábban két kiemelt programhoz kapcsolódott. Az Ökológiai Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány a humánökológiai gyűjteményrész módszeres gyarapítását támogatta. A Soros Alapítvány közoktatás-fejlesztési programjának köszönhetően pedig 1995-1998 között környezeti nevelési báziskönyvtár jött létre.

A könyvtár állománygyarapításához és dokumentációs tevékenységéhez 1997-2005 között a környezetvédelmi tárcától is támogatásban részesült.
Működési költségeihez 2004 óta a Nemzeti Civil Alapprogram járul hozzá.vissza