Természettudomány524.8 A 43
Allegre, Claude
  Bevezetés a természettörténetbe : A nagy bummtól az ember kihalásáig / Claude Allegre ; [ford. Bognár Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 1994. - 392 p. ; 19 cm . - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Eredeti cím: Introduction á une histoire naturelle
ISBN 963-07-5740-0 fűzött
természettudomány; történet; világkép; kozmológia; humánökológia - történeti ökológia


577 A 88
Asimov, Isaac
  Ameddig a szem ellát / Isaac Asimov ; [ford. Füssi-Nagy Géza]. - Szeged : Szukits, 1997. - 214 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Far as human eye could see
ISBN 963-9020-41-9 fűzött
természettudomány; csillagászat; biokémia


500 B 49
Benedek István
  Hippokratésztől Darwinig : A természettudomány nagy korszakai / Benedek István. - Budapest : Népszava, 1986. - 151 p. : ill. ; 23 cm. - (Mi világunk, ISSN 0236-5413)
ISBN 963 322 338 5 kötött
természettudomány; történet


500 B 83
Both Mária
  Tudománytörténet I. : Szöveggyűjtemény / vál. és szerk. Both Mária, Csorba László. - Budapest : Gondolat, 1994. - 121 p. ; 29 cm
ISBN 963-282-701-5 fűzött
természettudomány; történet; tudománytörténet


500 B 83
Both Mária
  Tudománytörténet I., avagy Kísérlet az európai természettudományokat magába foglaló vagy azokat közvetlenül érintő gondolati rendszerek áttekintésére a mítikus formáktól a mechanikus gondolkodásmódig / Both Mária, Csorba László. - Budapest : Gondolat, 1993. - 267 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 260-262.
ISBN 963-282-694-9 fűzött
természettudomány; történet; tudománytörténet


930.85 B 96
Burke, James
  A nap, amely megváltoztatta a világot / James Burke ; [ford. Babits Péter] . - [Pécs] : Alexandra, [1998]. - 414 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: The day the universe changed
ISBN 963-367-395-X kötött
tudomány; történet


500 B 97
Burnie, David
  A természet kisenciklopédiája / David Burnie ; [ford. Pesthy Gábor]. - [Budapest] : Talentum, 1995. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
Eredeti cím: Dictionary of nature
ISBN 963-8396-21-0 kötött
természettudomány; biológia; lexikon


001 D 31
Dawkins, Richard
  Szivárványbontás : Tudomány, szemfényvesztés és a csoda igézete / Richard Dawkins ; [ford. Kertész Balázs]. - Budapest : Vince K., 2001. - 326 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Unweawing the rainbow. - Bibliogr.: p. 307-313.
ISBN 963-9323-31-4 kötött
tudomány; babonák; posztmodern


794 E 33
Eigen, Manfred
  A játék : Természeti törvények irányítják a véletlent / Manfred Eigen, Ruthild Winkler. - Budapest : Gondolat, 1981. - 425 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Das Spiel : Naturgesetzte steuern den Zufall
ISBN 963 281 019 8 v.
játék; természet


502 E 13
  Ecological design : Exempelsamling Ma, Fy, Ke, Ti, Kon, By, VVS, Prd / under redaktion av Stefan Bartha. - Malmö : Team Offset, 1984. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: A természet formái : Példák a matematika, fizika, kémia, technika, szerkezettan, építészet és termelés köréből
ISBN 91 7810 081 X fűzött
ökológikus tervezés; természet; forma


500 B 29
  Az Élet és Tudomány repertóriuma, 1977-1993 / szerk. Barabás Zoltán ; [közread. az] Élet és Tudomány Egyesület. - Budapest : Élet és Tudomány Egyes., 1994. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-04-4299-X fűzött
természettudomány; tudomány; Élet és Tudomány; repertórium
1. köt. - XII, 494 p.
ISBN 963-04-4300-7
2. köt. - 495-758. p.
ISBN 963-04-4301-5


502 G 11
Gaál István
  Amit rosszul tudunk : Természettudományi koholmányok és balítéletek / Gaál István. - Budapest : Terra, 1987. - 437 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Természettudományi koholmányok. - Az 1936-ban Budapesten, a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda által kiadott mű reprintje. - Bibliogr.: p. 431-433.
ISBN 963 205 201 3 kötött
természettudomány; hiedelem


500 G 31
Gazda István
  Magyar tudománytörténet / Gazda István. - Piliscsaba : Magyar Tudománytört. Int., 1997. - 199 p. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-04-8737-3 fűzött
tudománytörténet; természettudomány; matematika; fizika; csillagászat; kémia; földtudományok; történet


500 G 31
Gazda István
  Reáltudományaink történetéből / Gazda István ; [közread. a] Magyar Tudománytörténeti Intézet. - Budapest : M. Tudománytört. Int., 1996. - 199 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-199.
ISBN 963-04-6033-5 fűzött
természettudomány; történet; tudománytörténet


510 H 25
Hámori Miklós
  Arányok és talányok / Hámori Miklós. - Budapest : Typotex, 1994. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-154. p.
ISBN 963-7546-46-4 fűzött
arány; természet; matematika; művészet


520 K 63
Koestler, Arthur
  Alvajárók / Arthur Koestler ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 1996. - 811 p. ; 19 cm
Eredeti cím: The sleepwalkers. - Bibliogr.: p. 737-740.
ISBN 963-07-6108-4 fűzött
természettudomány; csillagászat; fizika; filozófia; történet


500 L 19
Lamarck, Jean-Baptiste Antoine de
  A természet fejlődése / Lamarck ; bev. és jegyz. ell. Szász-Fejér János ; vál. és ford. Szász-Fejér Gyöngyi. - Bukarest : Kriterion, 1986. - 201 p. ; 18 cm. - (Téka)
Kötött
természetrajz; evolúció


500 K 78
Kovács István
  Minden nap jeles nap : A biológia és környezetvédelem úttörői / Kovács István. - Budapest : Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1993. - 259 p. ; 21 cm. - (Békében a természettel)
Fűzött
biológia; természettudomány; tudománytörténet; életrajz; Magyarország


001 K 99
  Kutatás és közlés a természettudományokban / Csermely Péter [et al.] ; [szerk. Koltay Tibor]. - Budapest : Osiris, 1999. - 318 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 269-315.
ISBN 963-379-528-1 kötött
természettudomány; kutatásmódszertan; publikáció; kézikönyv


510 L 36
Lawlor, Robert
  Sacred geometry : Philosophy and practice / Robert Lawlor. - Repr. - London : Thames and Hudson, 1998. - 111 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Szent geometria : Filozófia és gyakorlat. - Bibliogr.: p. 110.
ISBN 0-500-81030-3 fűzött
geometria; forma; rend; teremtés; szimbólum; történet; természet; művészet; építészet; érzékelés


500 L 98
Lux, Claude
  Kalandozások és felfedezések a természetben / Claude Lux ; [ford. Takács Márta] ; [ill. Francois Charles, Anne Cinquanta]. - Budapest : M. Kvklub, 1997. - 237 p. : ill., színes ; 26 cm
Eredeti cím: Aventures et découvertes dans la nature
ISBN 963-548-446-1 kötött
természettudomány; gyermekirodalom


133 M 13
  Magia naturalis / [vál., ford., az előszót, a magyarázatokat és a kislexikont írta Magyar László András]. - Budapest : Kairosz, 2005. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Orvostörténeti ritkaságok, ISSN 1786-0628 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9568-97-X fűzött
mágia; természettudományok


929 M 14
  Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig / főszerk. Nagy Ferenc. - Budapest : Better : MTESZ : OMIKK, 1997. - 1024 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85433-5-3 v.
tudománytörténet; természettudomány; technika; orvostudomány; tudósok; életrajz; Magyarország; lexikon


929 M 16
  Magyarok a természettudomány és technika történetében : Életrajzi lexikon A-Z-ig és dokumentumok : Első gyűjtés / főszerk. Nagy Ferenc, Nagy Dénes ; [közread. az] Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár etc. - [Budapest] : OMIKK, 1986. - 450 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 343-346.
ISBN 963 592 547 6 fűzött
természettudomány; technika; életrajz; lexikon


500 M 16
  Magyarok a természettudomány és technika történetében / főszerk. Nagy Ferenc, Nagy Dénes ; [közread. az] Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. - Budapest : OMIKK, 1986- . - 24 cm
ISBN 963 593 024 0 fűzött
természettudomány; technika; életrajz; lexikon
2., Életrajzi lexikon (második gyűjtés A-tól Z-ig) és tanulmányok / [az első részt szerk. Füzeséri András et al.] ; [a második részt szerk. Nagy Dénes, Nagy Ferenc]. - 1989. - 319 p. : ill.
Bibliogr.: p. 193-198. és a tanulmányok végén
ISBN 963 593 023 2


929 M 16
  Magyarok a természettudomány és technika történetében : Életrajzi lexikon A-Z-ig / főszerk. Nagy Ferenc ; [... szerkbiz. Bérczi Szaniszló et al.] ; [közread. az] Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár [etc.]. - [Budapest] : OMIKK, 1992. - 639 p. ; 24 cm
Az 1986-ban indított kiadványsorozat harmadik gyűjtése. - Bibliogr.: p. 603-613.
ISBN 963-593-171-9 kötött
természettudomány; technika; orvostudomány; életrajz; Lexikon


060 M 17
  Magyarországi kutatóhelyek. - Budapest : MTA, 2001. - 4 db ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. XIV., Tudománypolitika, ISSN 1587-2408)
ISBN 963-508-277-0 fűzött
tudomány; Magyarország; adattár
[1.], Élettudományok / [... összeáll. Pótó János, Tolnai Márton]. - 279 p.
ISBN 963-508-280-0
[2.], Természettudományok / [... összeáll. Pótó János, Tolnai Máron. - 271 p.
ISBN 963-508-281-9
[3.], Társadalomtudományok / [... összeáll. Pótó János, Tolnai Márton]. - 357 p.
ISBN 963-508-282-7
[4.], Mutatók / [... összeáll. Macsi Gyuláné, Pótó János]. - 128 p.
ISBN 963-508-316-5


502 M 63
Michell, John
  Simulacra : Faces and figures in nature / John Michell. - London : Thames and Hudson, 1979. - 126 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Hasonlóságok : Arcok és alakok a természetben
ISBN 0 500 27159 3 fűzött
természet; forma; hasonlóság; arc; alak


500 R 83
Ronan, Colin A.
  Megmagyarázzuk a tudományt : Kalauz a tudomány rejtélyeihez / Colin A. Ronan ; [ford. Pákozdi Tivadar]. - Budapest : M. Kvklub : Helikon, 1997. - 240 p. : ill., színes ; 27 cm
Eredeti cím: Science explained. - Bibliogr.: p. 234.
ISBN 963-548-534-4. ISBN 963-208-389 kötött
tudomány; csillagászat; világegyetem; fizika; kémia; energia; élet; számítógép; kézikönyv


575 S 54
Sheldrake, Rupert
  Seven experiments that could change the world : A do-it-yourself guide to revolutionary science / Rupert Sheldrake. - London : Fourth Estate, 1995. - xi, 269 p. : ill. ; 20 cm
Címford.: Hét kísérlet, ami megváltoztathatja a világot. - Bibliogr.: p. 247-260.
ISBN 1-85702-298-X fűzött
tudomány; biológia; állatok; evolúció; pszi mező


500 S 58
Simmons, John
  100 tudós / John Simmons ; [ford. Bihari György]. - Budapest : M. Kvklub, 1999. - 399 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: The scientific 100
ISBN 963-547-082-7 kötött
tudomány; természettudomány; történet; életrajz; kézikönyv


510 S 67
Skinner, Stephen
  Szakrális geometria : A kód megfejtése / Stephen Skinner ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 157 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Eredeti cím: Sacred geometry
ISBN 978-963-9652-26-2 fűzött
geometria; természeti jelenség; rejtély; csillagászat; kozmológia; táj; építészet; művészet


510 S 91
Stewart, Ian
  A természet számai : A matematikai képzelet irreális realitása / Ian Stewart ; [ford. Bacsó Gábor]. - Budapest : Kulturtrade, 1995. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ-egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: Nature's numbers. - Bibliogr.: p. 130-133.
ISBN 963-7826-66-1 kötött
matematika


500 S 96
Suplee, Curt
  Everyday science explained / by Curt Suplee. - Washington, D.C. : National Geographic Society Book Division, 1996. - 272 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Címford.: Mindennapi tudomány
ISBN 0-7922-3410-3 kötött
természettudomány


802 S 99
Swanland, Charles
  Basic English for science & technology : Vol. III / Charles Swanland. - Chicago : Intercultural Press, Inc., 1981. - vii, 266, 9 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Angol szaknyelvi alapismeretek a tudomány és a technika köréből
ISBN 0-933662-19-X fűzött
angol nyelv; szaknyelv; tudomány; technika


500 T 46
  Természettudományi alapismeretek : Matematika, fizika, kémia, antropológia, környezettudomány / [szerk. Iszáj Ferenc]. - [Nyíregyháza] : Bessenyei, 2000. - 480 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 478-480.
ISBN 963-9130-81-8 fűzött
természettudomány; matematika; fizika; kémia; antropológia; környezettudomány


500 T 46
  Természettudományi kisenciklopédia / [szakszerk. Walter Gellert et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Gondolat, 1987. - 980 p., [80] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Címford.: Kleine Enzyklopädie Natur
ISBN 963 281 740 0 kötött
természettudomány; enciklopédia


500 T 46
  Természettudományi kislexikon / [a lexikonszerk. vezetője Kicsi Sándor] ; [fel. szerk. Somogyi Béláné]. - 4. kiad. - Budapest : Akad. K., 1992. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963 05 6378 9 kötött
természettudomány; lexikon
1. köt., A-K. - 678 p., [16] t.fol.
ISBN 963 05 6379 7
2. köt., L-Z. - p. 680-1285., [8] t.fol.
ISBN 963 05 6380 0


500 T 46
  Természettudományi lexikon / főszerk. Erdey-Grúz Tibor ; szerk.biz. Bálint Andor [et al.]. - Budapest : Akad. K., 1964- . - 25 cm
természettudomány; lexikon
1. köt., A-C. - 1964. - XV, 816 p., [4] t.fol. : ill.
2. köt., D-G. - 1965. - 931 p., [12] t.fol. : ill.
3. köt., Gy-K. - 1966. - 992 p., [2] t.fol. : ill.
4. köt., L-Ny. - 1967. - 735 p., [8] t.fol. : ill.
5. köt., O-S. - 1968. - 784 p., [6] t.fol. : ill.
6. köt., Sz-Z. - 1968. - 891 p., [8] t.fol., 7 térk.mell. : ill.
7., kiegészítő köt., A-Z. - 1976. - 966 p., 3 öh.t. : ill.


502 T 46
  Természettudományos vizsgálatok / [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet] . - Budapest : KGI, 2000-2001. - 2 db : ill. ; 29 cm
Fűzött
természettudományos vizsgálat; fizika; kémia; biológia
1. / [Birkó Sándor et al.]. - 3. utánny. - 2001. - 221 p.
2. / Fekete Jenőné, Lévai Tibor, Válentinné Báldos Éva]. - 2. átdolg. kiad. - 2000. - 127 p.


570 T 50
Thompson, D'Arcy
  On growth and form / by D'Arcy Wentworth Thompson. - abridged ed. repr. / ed. by John Tyler Bonner. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - xxii, 345 p., [1] t. : ill. ; 22 cm
Címford.: A növekedésről és a formáról
ISBN 0-521-43776-8 fűzött
természet; forma; biológia; anatómia


510 T 74
Tóth Imre
  Isten és geometria / Tóth Imre. - Budapest : Osiris, 2000. - 455 p. ; 19 cm. - (Horror metaphysicae)
ISBN 963-379-638-5 fűzött
geometria; filozófia


001 T 93
  A tudomány térképe : Kisenciklopédia a tudomány egészéről / főszerk. Schranz András ; [szerk. Szelle Béla] ; [... közrem. Poros Tamásné]. - [Budapest] : Keraban, 1995. - 199 p., [1] t.fol. ; 25 cm
ISBN 963-8146-33-8 kötött
tudományrendszertan; kézikönyv


502[37] U 31
  Az új Természettudományi Múzeum / [szerk. Bajzáth Judit]. - Budapest : M. Természettud. Múz., 1996. - 35 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Múzeumi ismertető
ISBN 963-7093-35-4 fűzött
környezeti nevelés; múzeum; természettudomány


500 V 72
Veress Zoltán
  Jókai természettudománya / bemutatja Veress Zoltán. - Bukarest : Kriterion, 1976. - 254 p. ; 18 cm
Kötött
természettudomány; irodalom; Jókai Mór


500 V 95
Volk, Tyler
  Metapatterns : Across space, time, and mind / Tyler Volk. - New York, NY : Columbia University Press, 1995. - ix, 296 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Alapformák : Egyetemes formák térben, időben és a gondolkodásban. - Bibliogr.: p. 269-277.
ISBN 0-231-06750-X fv.
forma; szimbólum; ismeretelmélet; természetfilozófia; gondolkodás


500 W 24
Walter János
  Isten képe a természetben / Walter János. - Budapest : Windsor, 1996. - 211 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9042-01-3 v.
természet; forma; természeti törvények


802 Z 55
Zimmerman, Fran
  English for science / Fran Zimmerman. - Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall Regents, 1989. - xxii, 186 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Angol tudományos szaknyelv
ISBN 0-13-28179-6 fűzött
angol nyelv; természettudomány; szaknyelv; középiskola; nyelvkönyv


vissza