Település, táj

Település, táj. Vidék. Város711 A 69
  Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében : A Kárpát-medence felszínének változása a földhasználat és az életmód változásának következtében / szerk. Andrásfalvy Bertalan, Vargyas Gábor ; a szerk. munkatársai Farkas Judit, Máté Gábor. - [Pécs] : PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék ; Budapest : L'Harmattan, 2009. - 346 p., XVI t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-236-217-5 kötött
tájalakítás; társadalomföldrajz; megművelt terület; tájökológia; földhasználat; életmód; történeti ökológia; Kárpát-medence


711.4 A 97
  Autonóm város : Szakértői vízió - 2004 / [szerk. Ertsey Attila, Medgyasszay Péter] ; [szerk. közrem. Szántó Katalin]. - Budapest : Független Ökológiai Központ, 2004. - 194, ism. lapsz. [61] p., 2 öh. t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-194. p.
Fűzött
környezeti tervezés; fenntarthatóság; város


502 A 37
  Az Alföld jelene és jövője : Az 1991. április 26-án Debrecenben rendezett vitaülés anyagai / [szerk. Rakonczai János] ; [kiad. a Tisza-klub]. - [Szolnok] : Tisza-Klub, 1991. - 69 p. ; 24 cm. - (Tisza-klub füzetei ; 1.)
Fűzött
regionális tervezés; területfejlesztés; környezetvédelem; környezetgazdálkodás; Alföld


911 A 37
  Az Alföld hosszú távú területfejlesztési és tájhasznosítási koncepciója : Tervezet / Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Alföldi Tudományos Intézet ; témavezető Illés Iván. - Kecskemét : Alföldi Tudományos Intézet, 1993. - 142 p. ; 30 cm. - (Alföld kutatási program ; 10.)
Fűzött
gazdaságföldrajz; településföldrajz; regionális tervezés; területfejlesztés; környezetvédelem; környezetgazdálkodás


502 A 98
Ax, Christine
  Umweltfibel Hamburg / [Text und Red. Christine Ax] ; [Hrsg. Behörde für Bezirksangelegenheiten, Naturschutz und Umweltgestaltung]. - Hamburg : Behörde für Bezirksangelegenheiten..., 1982. - 96 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Hamburg és környezete
Fűzött
város; környezetvédelem; Németország; Hamburg


574 U 82
Baker, George
  Principles for nature conservation in towns and cities / George Baker and Annerose Graf. - Peterborough : Nature Conservancy Council, 1989. - 59 p. ; 30 cm. - (Urban wildlife now, ISSN 0954-545X ; 3.)
Címford.: A természetvédelem alapelvei a városokban
ISBN 0 861 139 530 1 fűzött
természetvédelem; város


502 Z 70
Balogh Ákos
  A "Tájkonvenció" átvételének hazai feltételei és az EU-val harmonizáló tájgazdálkodási stratégia megalapozása / Balogh Ákos, Kollányi László. - Budapest : BKE, 1999. - 50 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 68.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 49-50.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
táj; tájvédelem; tájgazdálkodás; tájrendezés; mezőgzdaság; Európai Unió


711.4 B 40
Barton, Hugh
  Sustainable settlements : A guide for planners, designers and developers / researched, written and illustrated by Hugh Barton, Geoff Davis and Richard Guise. - Bristol : University of the West of England ; Luton, Bedfordshire : The Local Government Management Board, 1995. - 247, [12] p. : ill. ; 21x30 cm
Címford.: Fenntartható települések : Tervezők és fejlesztők kézikönyve
Fűzött
településtervezés; fenntartható település


712.3 B 42
Bauer, Ludwig
  Tájrendezés / Ludwig Bauer, Hugo Weinitschke. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1976. - 254 p., 1 t. ; 25 cm
Eredeti cím: Landschaftpflege und Naturschutz. - Bibliogr.: p. 219-235.
ISBN 963 230 809 3 fűzött
környezetvédelem


712.2 B 42
  Bäume Brauchen Hilfe - Schutzmassnahmen für das Öffentliche Grün : Programme zum erhalt der Stadtbäume. - Hamburg : Umweltbehörde, 1988. - 64 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: A fáknak segítségre van szükségük. - Bibliogr.: p. 48-50.
Fűzött
város; zöldterület; Németország


712.2 B 42
  "Bäume brauchen Hilfe - Schutzmassnamen foor das Öffentliche Grün" : 21. Ökologie-Forum. - Hamburg : [s.n.], [s.d.]. - 55 p. ; 20 cm
Címford.: A fáknak segítségre van szükségük
Fűzött
város; zöldterület; Németország


711.4 B 45
Beke Pál
  Ajánlások a községi és kisvárosi településfejlesztési koncepciók készítéséhez / [írta és szerk. Beke Pál és Kováts Flórián] ; [közr. a Belügyminisztérium Településfejlesztési és Lakásügyi Főosztálya]. - [Budapest] : BM Kiadó, 1995. - 59 p. ; 28 cm. - (Településfejlesztési füzetek, ISSN 1216-4606 ; 14.)
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 963-8036-15-X fűzött
településfejlesztés; közösségfejlesztés; falufejlesztés; tervezés; környezetgazdálkodás


911.3 B 46
Beluszky Pál
  Változó falvaink : Magyarország falutípusai az ezredfordulón / Beluszky Pál, Sikos T. Tamás. - Budapest : MTA TAKI, 2007. - 459 p., XVIII t. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. IV., A területfejlesztési program tudományos megalapozása, ISSN 1419-3507)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 445-454. és a jegyzetekben
ISBN 963-508-487-0 fűzött
területfejlesztés; falu; Magyarország


I-769/14
Berg, Peter
  A helybenélés elsajátítása [Fordítás] = Learning to live-in-place / Peter Berg and Raymond Dasmann. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 82-85.). - fol. 34-38. ; 29 cm
alternatívák; regionalizmus


502 B 70
Bockemühl, Jochen
  Életösszefüggések megismerése, átélése, alakítása / Jochen Bockemühl ; [ford. Kádas Ágnes]. - [S.l.] : Ita Wegman Alapítvány, 1995. - 95 p. : ill. ; 31 cm + 13 t.
Eredeti cím: Lebenszusammenhänge erkennen, erleben, gestalten. - Bibliogr.: p. 92-94.
ISBN 963-04-5615-X fűzött
természet; környezet; tájépítészet; biodinamikus mezőgazdaság; antropozófia; ökologikus tervezés; ökofilozófia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - tudományelmélet; Steiner, Rudolf


745 B 72
Bodor Ferenc
  Városkapu : Bodor Ferenc válogatott írásai / vál. és szerk. Bodor Katalin ; mtárs Götz Eszter ; [közread. a] Magyar Iparművészeti Egyetem. - Budapest : M. Iparműv. Egy., 2001. - 331 p. : ill. ; 21x26 cm
Bodor Ferenc írásainak jegyzéke: p. 315-325.
ISBN 963-7164-71-5 kötött
iparművészet; művészet; történet; művelődéstörténet; kulturális ökológia; Magyarország


320 B 77
Bookchin, Murray
  The new municipal agenda / Murray Bookchin == The rise of urbanization and the decline of citizenship. - San Francisco, CA : Sierra Club Bokks, [s.d.]. p. 225-288. ; 29 cm
Az Új cselekvési program a települések számára c. fejezet a szerző "Erősödő urbanizáció, hanyatló polgárság" c. könyvéből. - Fmás.
Fűzött
város; urbanizáció; történet; polgárság; helyi társadalom; helyi közigazgatás; állampolgári részvétel


711.4 B 77
Bookchin, Murray
  Urbanization without cities : The rise and decline of citizenship / Murray Bookchin. - Montréal : Black Rose Books ; New York, NY, 1992. - xxvi, 316 p. ; 23 cm
Címford.: Urbanizáció városok nélkül : A polgárság emelkedése és hanyatlása
ISBN 1-895431-00-X fűzött
állampolgári részvétel; helyi közösségek; demokrácia; város; urbanizáció; humánökológia


711.4 B 80
Boros Tiborné
  Városi zöldterületek társadalmi haszna és költsége / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 1993. - 18 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1993/16.)
Bibliogr.: p. 18.
Fűzött
zöldterület; város; költség


711.4 B 90
Brown, Lester R.
  The future of urbanization : Facing the ecological and economic constrainte / Lester R. Brown and Jodi L. Jacobson. - Washington : Worldwatch Institute, 1987. - 58 p. ; 22 cm. - (Worldwatch Paper ; 77.)
Címford.: Az urbanizáció jövője
ISBN 0 916468 78 X fűzött
város; ökoszisztéma; urbanizáció; ökológia; gazdaság


570 C 17
Chinery, Michael
  Wildlife in towns and cities gardens, parks and waterways / Michael Chinery and W. G. Teagle. - Feltham, Middlesex : Country Life Books, 1985. - 221 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Country Life guides)
Címford.: A városi kertek, parkok és vizek élővilága
ISBN 0 600 35763 5 fűzött
növények; állatok; város


711 C 21
  Cities : Life in the World's 100 larget metropolitan areas / [ed.] Sharon L. Camp. - Washington, D.C. : Population Crisis Committee, 1990. - 1 öh. t. ; 28 cm
Címford.: Nagyvárosok : Az élet a világ 100 legnagyobb városában és azok vonzáskörzetében
város; statisztika; népességnövekedés; fejlődő országok; urbanizáció; életkörülmények; környezeti problémák


711 C 21
  Cities : La vie dans les 100 plus grandes zones metropolitaines du monde / [ed.] Sharon L. Camp. - Washington, D.C. : Population Crisis Committee, 1990. - 1 öh. t. ; 28 cm
Címford.: Nagyvárosok : Az élet a világ 100 legnagyobb városában és azok vonzáskörzetében
város; statisztika; népességnövekedés; fejlődő országok; urbanizáció; életkörülmények; környezeti problémák


711 C 21
  Cities : Condiciones de vida en las 100 areas metropolitanas mas grandes del mundo / [ed.] Sharon L. Camp. - Washington, D.C. : Population Crisis Committee, 1990. - 1 öh. t. ; 28 cm
Címford.: Nagyvárosok : Az élet a világ 100 legnagyobb városában és azok vonzáskörzetében
város; statisztika; népességnövekedés; fejlődő országok; urbanizáció; életkörülmények; környezeti problémák


711.4 C 22
  The cities environment kit : European Union and Central and Eastern Europe / adaptation Valérie Schweizer. - Levallois-Perret : United Towns Organization, 1996. - 299 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Városi környezeti eszköztár : Az Európai Unió és Közép-, Kelet-Európa. - Bibliogr.: p. 268-275.
ISBN 2-912260-01-9 fűzött
város; környezeti állapot; fenntartható fejlődés; esettanulmányok; Európai Unió; Közép-Európa; Kelet-Európa


502 C 22
  Civil szervezetek a budapesti agglomeráció fenntarthatóságáért / [Tatár Sándor szerk.]. - Budapest : EMLA Egyesület ; Veresegyház : Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület, 2008. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Agglomerációs füzetek ; 1.)
Fűzött
területfejlesztés; településfejlesztés; környezetvédelem; fenntarthatóság; civil szervezetek; társadalmi részvétel; útépítés; agglomeráció; Budapest


700 C 23
Claus, Jürgen
  Umweltkunst : Aufbruch in neue Wirklichkeiten / Jürgen Claus. - Zürich ; Osnabrück : Interform : Fromm, 1982. - 86 p., [4] t.fol. : ill. ; 19 cm. - (Texte + Thesen : Sachgebiet Kultur/Bildung ; 151.)
Címford.: Környezet-művészet. - Bibliogr.: p. 83-86.
ISBN 3 7201 5151 4 fűzött
művészet; természet; környezet; város; elektronika


711.4 C 25
  The compact city: a sustainable urban form? / ed. by Mike Jenks, Elizabeth Burton and Katie Williams. - Repr. - London ; New York, NY : E and FN Spoon, 2000. - x, 350 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: A "tömörített" város : A fenntartható város egyik formája?
ISBN 0-419-21300-7 fűzött
fenntartható fejlődés; város; gazdaság; társadalom; közlekedés; környezeti hatás


711.4 C 30
  Counterurbanization : The changing face and nature of population deconcentration / ed. by A. G. Chamnpion. - Repr. with corrections. - London [etc.] : Edward Arnold, 1991. - xxii, 266 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Ellenurbanizáció : A népességi dekoncentráció változó irama és természete
ISBN 0 7131 6573 1 fűzött
urbanizáció; népsűrűség; vidéki népesség; városi népesség; népességmegoszlás; településföldrajz


712 C 31
Cros Kárpáti Zsuzsa
  Kertségek és kertművelők : Urbanizáció vagy vidékfejlesztés? / [Cros Kárpáti Zsuzsa, Gubicza Csilla, Ónodi Gábor]. - Budapest : Mezőgazda, 2004. - 183 p., XXVIII t. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 4.)
Bibliogr.: p. 182-[184].
ISBN 963-286-054-3 fűzött
kertészet; kiskertek; kertbarát mozgalom; településrendezés; területrendezés; Magyarország


502 Ö 17
Csanády Lili
  Ökoplan : Hollókő - Inner Nógrád / [Lili Csanády, Wolfgang Lehner]. - Budapest : ACCES Bt., 1992. - [46] fol. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: "Ökoterv" : Hollókő - Belső-Nógrád. - Regionális fejlesztési terv
Fűzött
környezetvédelem; állampolgári részvétel; természetvédelem; gazdasági fejlődés; idegenforgalom; világörökség; fejlesztés; tervezet; humánökológia - gyakorlat; humánökológia - Magyarország; Magyarország; Hollókő


502 C 42
Csapóné Felleg Ágota
  Települési környezetvédelem / [Csapóné Felleg Ágota] ; [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - 3. utánny. - Budapest : KGI, 2001. - 173 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
környezetvédelem; települési környezet


502 Z 70
Csemez Attila
  Egyedi tájértékek jelentősége a rurál táj fejlesztésében / Csemez Attila, Mőcsényi Mihály. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 45 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 17.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Természetvédelem és mezőgazdaság c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
táj; tájérték


502 C 54
Csemez Attila
  A tájképi potecniál és a tájjelleg meghatározása / Csemez Attila. - Budapest : MTA, 2001. - 24 p. ; 21 cm. - (MTA doktori értekezés : Tézisek)
Fűzött
táj; tájérték; tájkép


502 Z 70
Csemez Attila
  A tájrendezési tervek egységesítése Közép-Európában / összeáll. Csemez Attila, Balogh Ákos. - Budapest : [s.n.], 1997. - 33 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 13.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
tájtervezés; Európai Unió; Magyarország


710 C 54
Csemez Attila
  Tájtervezés - tájrendezés / Csemez Attila ; [az ábrákat rajz. Balogh Ágnes et al.]. - [Budapest] : Mezőgazda, 1996. - 296 p. : ill., főként térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 291-296.
ISBN 963-7362-56-8 kötött
tájtervezés; tájrendezés


332 C 63
Csete László
  A vidék fenntartható fejlődése : A vidék fejlődésének fenntarthatósága - hétköznapi megközelítésben / Csete László, Láng István. - Budapest : MTA Törttud. Int. : MTA Társadalomkut. Közp., 2009. - 170 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN 2060-5498)
Bibliogr.: p. 169-[171].
ISBN 978-963-508-585-9 fűzött
fenntartható fejlődés; vidékfejlesztés; Európai Unió; Magyarország


712.2 C 67
  Csíkszereda - Nagyrét : Pihenő-játszó-öko-dendrológiai tájkert. - Csíkszereda : Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület, 1997. - 12 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Román, német, angol, francia nyelven is
Fűzött
tájkert; parképítés; kerttervezés; Csíkszereda


502 C 69
Csiky Mónika
  Fenntartható településfejlesztés ökológiai nézőpontból : Szakdolgozat / kész. Csiky Mónika ; ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Magyar-Művelődésszervező Szak. - Budapest : ELTE Tanárképző Főisk. Kar, 1998. - 40 p. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 38-40.
Fűzött
településfejlesztés; fenntarthatóság; ökofalu; biogazdálkodás; Galgafarm; Magyarország; Galgahéviz


712 D 12
Dalányi László
  Környezetarchitektúra : Tájépítészeti terek építményei / Dalányi László ; [az ábrákat szerk. és rajz. Demjénné Medvigy Ágnes és Demjén István]. - Budapest : Mezőgazda, 1998. - 329 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 327-328.
ISBN 963-9121-11-8 kötött
tájépítészet


711.4 D 55
  Designing ecological settlements : Ecological planning and building: experiences in new housing and in the renewal of existing housing quarters in European countries / Margrit Kennedy, Declan Kennedy eds. - Berlin : Dietrich Reimer Verlag : European Academy of the Urban Environment, 1997. - 230 p. : ill. ; 30 cm. - (The Urban Environment in Europe, ISSN 0949-5029)
Címford.: Ökologikus települések tervezése : Ökologikus tervezés és építés : Európai országok tapasztalatai új lakónegyedek építése és régiek felújítása terén
ISBN 3-496-02630-8 fűzött
településtervezés; lakónegyed; felújítás; környezetbarát építészet; Európa


711.4 D 99
  Dwelling, seeing, and designing : Toward a phenomenological ecology / ed. by David Seamon. - Albany, NY : State University of New York Press, 1993. - xv, 363 p. : ill. ; 23 cm. - (SUNY series in environmental and architectural phenomenology)
Címford.: Lakni, látni, tervezni : Az ökológia fenomenológiai megközelítése . - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-7914-1278-4 fűzött
építészet; környezettervezés; épített környezet; fenomenológia; ökológia; humánökológia - gyakorlat; humánökológia - kulturális ökológia


711 D 99
  Dwelling, place and environment : Towards a phenomenology of person and world / ed. by David Seamon and Robert Mugeraver. - New York, NJ ; London : Columbia University Press, 1985. - vi, 310 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Lakás, lakóhely és környezet : Személy és világ fenomenológiája felé. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0 231 07113 2 fűzött
környezet; lakóhely; fenomenológia; hermenautika; építészet; humánökológia


390 E 41
  Élő táj : Válogatott írások természetről, térről, teremtésről / szerk. Buka László. - Debrecen : Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyes., 2000. - 305 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-03-9415-4 fűzött
hagyomány; magyar néprajz; hiedelem; szimbólum; természet; táj


390 E 41
  Élő táj : Válogatott írások természetről, térről, teremtésről. - Debrecen : Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyes., 2000- . - 29 cm
ISBN 963-204-446-0
2. / szerk. Buka László és Gyarmathy István. - 2002. - 237 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-447-9
hagyomány; magyar néprajz; hiedelem; szimbólum; természet; táj


911.3 E 60
Enyedi György
  Falvaink sorsa / Enyedi György. - Budapest : Magvető, 1980. - 183 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-271-175-0 fűzött
településföldrajz; falu; Magyarország


911.3 E 60
Enyedi György
  Városi világ - városfejlődés a globalizáció korában / Enyedi György. - Pécs : PTE Közgazdaság-tudományi Kar, 2003. - 25 p. : ill. ; 24 cm. - (Habilitációs előadások, ISSN 1587-6217 ; 4.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 963-641-956-6 fűzött
urbanizáció; globalizáció


711.4 E 60
Enyedi György
  A városnövekedés szakaszai / Enyedi György. - Budapest : Akad. K., 1988. - 115 p. ; 17 cm. - (Kérdőjel, ISSN 0237-7667)
Bibliogr.: p. 112-[116].
ISBN 963-05-4814-3 fűzött
urbanizáció


720 E 64
  Épített jövőnk / szerk. Finta József. - Váltl. utánny. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2005. - 333 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1419-3507)
Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
ISBN 963-508-431-5 fűzött
településtervezés; urbanisztika; építészet


502 N 15
  Az épített környezet és környezetpolitika kapcsolata, együttes hatásuk az ökölógiai egyensúlyra, figyelemmel a lakosság környezeti tudatosságára : I-II. / Nagy Béla ; Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Mélyépítési és Szervezési Intézet. - Budapest : YMÉMF Mélyépítési és Szervezési Int., 1990. - 226 fol. ; 29 cm
Gépirat. - Bibliogr.: fol. 219-226.
Fűzött
épített környezet; környezetvédelem; környezetpolitika; környezeti tudatosság


712 E 76
  Az erdélyi táj kérdései / szerk. Fekete Albert. - Kolozsvár : Művelődés, 2004. - 118 p. : ill., részben térk. ; 21x24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 963-86529-03-06 fűzött
tájépítészet; Erdély


301 F 26
Farkas Péter
  Egymásba kapaszkodva : Település- és közösségfejlesztés a globalizáció korában / Farkas Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 197 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 189-197. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-68-7 fűzött
településfejlesztés; civil társadalom; globalizáció; humánökológia


502 F 26
Farkas Péter
  Település- és környezetszociológia : [Egyetemi jegyzet] / Farkas Péter ; [Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar]. - Budapest : PPKE, 1999. - 199 p. : ill., részben térk. ; 28 cm. - (Bibliotheca Cathedrae Publici Juris Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominate Budapest)
Bibliogr. a fejezetek végén és p. 111-112.
Fűzött
településszociológia; város; falu; környezetszociológia; jegyzet


911.3 F 30
Fazekas József
  Térségfejlesztési kezdeményezések kézikönyve / Fazekas József, Rátvai Miklós, Weisz Zoltán. - [Budapest] : USDOL Hungary Gyors Reagálás Projekt, [1999] ; 32 cm
területfejlesztés; gazdaságfejlesztés; kistérségek; Magyarország
1., Önsegítő kézikönyv. - 231 p. : ill.
3., Gyakorlati útmutató. - 281 p.


502 F 56
Fiebig, Karl-Heinz
  A települések által végzett környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos anyagok : Az állami és a kommunális környezeti hatásvizsgálat összehasonlítása kiegészítő példákkal / szerzők Karl-Heinz Fiebig, Bernhard Hühn, Cornelia Rösler ; szakértő Csokonay Józsefné ; [a m. kiadást szerk. Szemeréné Garzó Judit]. - Berlin : Német Urbanisztikai Intézet, [1993]. - 152 p. : ill. ; 30 cm. - (Környezetvédelmi tanácsadás települések számára)
Bibliogr.: p. 131-148.
Fűzött
környezeti hatásvizsgálat; Németország; Magyarország


711.4 F 60
Fischer, Claudia
  Besser leben in der Stadt - gesund und umweltbewusst / Claudia Fischer. - Frankfurt am Main ; Berlin ; Wien : Ullstein, 1983. - 178 p., [8] t.fol. : ill. ; 18 cm. - (Ullstein-Sachbuch)
Címford.: Éljünk jobban a városban - egészségesen és környezet-öntudattal
ISBN 3 548 34162 4 fűzött
város; életmód; alternatívák; ökológia


551.4 F 85
  Földtani és felszínalaktani értékek védelme : A 2002. október 4-5-én az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke szervezésében megrendezett Geomorfológus Találkozó előadásai / szerk. Dobos Anna, Ilyés Zoltán ; [kiad. az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék]. - Eger : EKF Földrajz Tansz. : EKF Környezettud. Tansz., 2005. - 382 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9417-28-9 fűzött
geomorfológia; tájökológia; konferencia; Geomorfológus Találkozó (2002.) (Eger)


820 F 95
Fulford, Tim
  Landscape, liberty and authority : Poetry, criticism and politics from thomson to Wordsworth / Tim Fulford. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - xiii, 251 p. ; 23 cm. - (Cambridge studies in eighteenth-century English literature and thought ; 30)
Címford.: Táj, szabadság és hatalom : Költészet, kritika és politika Thomsontól Wordsworthig
ISBN 0-521-55455-1 kötött
táj; angol irodalom; politika; Wordsworth, William; Thomson, James; Nagy-Britannia


711.4 F 93
Frieden, Bernard J.
  The environmental protection hustle / Bernard J. Frieden. - 3. print. - Cambridge ; Massachusetts ; London : MIT Press, 1979. - xi, 211 p. ; 24 cm
Címford.: Környezetvédelmi buzgalom
ISBN 0 262 06068 X kötött
lakásépítés; lakáspolitika; környezetpolitika; környezetvédelem; várostervezés; Amerikai Egyesült Államok


502 F 95
  Futures by design : The practice of ecological planning / ed. by Doug Aberley. - Gabriola Island, BC ; Philadelphia, PA : New Society Publishers, 1994. - ix, 214 p. : ill. ; 23 cm. - (The new catalyst bioregional series ; 7-8)
Címford.: Megtervezett jövő : Ökologikus tervezés a gyakorlatban. - B ibliogr.: p. 196-210.
ISBN 1-55092-241-6 fűzött
bioregionalizmus; humánökológia; területhasználat; környezeti hatás; város; permakultúra; fenntartható közösségek; ökologikus tervezés; humánökológia - gyakorlat; humánökológia - politikai ökológia


712 G 17
Gál Éva
  Margitsziget / Gál Éva. - Budapest : Városháza, 2000. - 59 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 963-9170-12-7 fűzött
park; Budapest; Margitsziget


338 G 31
  Gazda(g)ságunk újrafelfedezése : Fenntartható vidéki gazdaságfejlesztés elméletben és gyakorlatban / szerk. Kajner Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 153 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Fenntarthatóság és globalizáció, ISSN 1788-9731 ; 3.)
Bibliogr.: p. 145-153.
ISBN 978-963-9683-92-1 fűzött
gazdaságpolitika; mezőgazdaság; területfejlesztés; fenntarthatóság; vidék; Magyarország


711.4 G 42
Gerle György
  Környezet és településhálózat / Gerle György. - Budapest : Akad. K., 1974. - 301 p., [2] t.fol. ; 25 cm + 3 mell.
Bibliogr.: p. 279-284.
ISBN 963 05 0190 2 kötött
településhálózat; települési környezet; környezetfejlesztés; természeti környezet; urbanizáció


711.4 G 42
Gerle György
  Tervszerű környezetfejlesztés : Az alkalmazás indítékai, lehetőségei és korlátai / Gerle György. - Budapest : Akad. K., 1982. - 172 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 170-172.
ISBN 963-05-2853-3 kötött
települési környezet; környezetfejlesztés; természeti környezet; urbanizáció


I-769/12
Girodias, Maurice
  Háromezer ökorégió! [Fordítás] = Three thousand ecoregions! / Maurice Girodias. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 59-63.). - fol. 25-30. ; 29 cm
alternatívák; regionalizmus


711.4 G 46
Girardet, Herbert
  The Gaia atlas of cities : New directions for sustainable urban living / Herbert Girardet. - London : Gaia Books, 1996. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Címford.: A városok Gaia atlasza : Új irányzatok a fenntartható városi életért. - Bibliogr.: p. 186-187.
ISBN 1-85675-097-3 fűzött
város; fenntartható fejlődés


I-379/1-2
Girardet, Herbert
  A városok Gaia atlasza [Fordítás] = The Gaia atlas of cities / Herbert Girardet. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Darvas Katalin ; 1998 (London : Gaia Books, 1996. p. 1-10., 86-115., 117-174.). - 22, 34 fol. ; 29 cm
város; fenntartható fejlődés


332 G 47
Glatz Ferenc
  Új vidékpolitika / Glatz Ferenc. - Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, 2008. - 270 p. : ill., főként színes, részben térk.. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN 2060-5498)
Bibliogr.: p. 255-270.
ISBN 978-963-508-572-9 kötött
regionális gazdaság; gazdaságpolitika; gazdaságföldrajz; társadalomföldrajz; vidék; Magyarország


711.4 G 49
Goethert, Reinhard
  Making microplans : A community-based process in design and development / Reinhard Goethert and Nabeel Hamdi with Sebastian Gray and Andrew Slettebak. - London : Intermediate Technology, 1988. - 85, 79 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Mikrokörnyezetek létrehozása : Közösségépítési folyamat a tervezésben és a fejlesztésben
ISBN 1 85339 085 2 fűzött
településfejlesztés; közösségfejlesztés; lakókörnyezet; fejlődő országok


332 G 52
  Gondolatok az ökológikus vidékfejlesztésről / szerk. Kocsis Anikó. - Budapest : Agroinform Kiadóház, 2001. - 154 p. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára, ISSN 1587-9003)
ISBN 963-502-764-8 fűzött
vidékfejlesztés; fenntartható fejlesztés; tájvédelem; ökoturizmus; szennyvíztisztítás; Magyarország; Tisza


711.4 G 52
Gorringe, T. J.
  A theology of the built environment : Justice, empowerment, redemption / T. J. Gorringe. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002. - ix, 282 p. ; 23 cm
Címford.: Az épített környezet teológiája : Igazságosság, felhatalmazás, megváltás. - Bibliogr.: p. 262-274.
ISBN 0-521-89144-2 fűzött
épített környezet; kereszténység; tér; Isten; teológia; közösség; város; humánökológia; területhasználat


720 G 61
Granasztói Pál
  Budapest egy építész szemével / Granasztói Pál ; fényk. Czeizing Lajos. - Budapest : Corvina, 1971. - 241 p. : ill., fotók ; 23 cm
Kötött
építészet; Budapest; fényképgyűjtemény


720 G 61
Granasztói Pál
  Szép magyar városok egy építész szemével / Granasztói Pál ; fényk. Czeizing Lajos. - Budapest : Corvina, 1978. - 263 p. : ill., fotók ; 23 cm
Kötött
építészet; Magyarország; fényképgyűjtemény


712 G 69
Grub, Hermann
  Zöld a házak között : Tanácsok városlakóknak / Hermann Grub. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1986. - 159 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Eredeti cím: Grün zwischen Häusern
ISBN 963 232 298 3 fűzött
városépítészet; zöldterület; környezetvédelem


712.2 G 69
  Grün in der Stadt / Hrsg. Michel Andritzky, Klaus Spitzer. - 13-15. Tausend . - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1983. - 477 p. : ill. ; 19 cm. - (Rororo Sachbuch)
Címford.: Zöld a városban. - Tanulmányok
ISBN 3 499 27464 2 fűzött
város; zöldterület; környezetvédelem


711 H 10
  Habitat / ed. Eleanor C. Goldstein. - Vol. 3. - Boca Raton, FL : Social Issues Resources Series, Inc., 1990. - [566] p. : ill. ; 30 cm. - (SIRS series , ISSN 0740-3127)
Címford.: Élőhely. - Cikkgyűjtemény
ISBN 0 89777 081 1 ISSN 0272-9946 kötött
város; lakásügy; ökológia; egészségügy; környezeti hatás; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia; Amerikai Egyesült Államok


711.4 H 13
Hajnóczi Gábor
  Az ideális város a reneszánszban / Hajnóczi Gábor. - Budapest : Akad. K., 1994. - 272 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 261-269.
ISBN 963-05-6735 kötött
város; építészet; történet; várostervezés; reneszánsz; Itália


711.4 H 22
Hall, Peter
  Cities of tomorrow : An intellectual history of urban planning and design in the twentieth century / Peter Hall. - Repr. - Oxford ; Cambridge, MA : Basil Blackwell, 1990. - xvi, 473 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A jövő városai : A városrendezés és tervezés története a XX. században
ISBN 0 631 17567 9 fűzött
várostervezés; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - gyakorlat


I-433
Hamm, Bernd
  Aktuelle Probleme sozialökologischer Analyse / Bernd Hamm == Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 36. Jg. 2. no. 1984. p. 277-292.
Címford.: A társadalomökológiai elemzés aktuális problémái. - Fmás. (8 fol.)
ökológia; társadalom; várostervezés


301 H 25
Hamm, Bernd
  Siedlungs-, Umwelt- und Planungssoziologie / Bernd Hamm, Ingo Neumann ; Unter Mitarbeit von Peter Suska und Gabi Gotzen. - Opladen : Leske + Budrich, 1996. - 432 p. ; 19 cm. - (Ökologische Soziologie ; Bd. 2)
Címford.: Település,- környezet- és tervezésszociológia. - Bibliogr.: p. 399-428.
ISBN 3-8252-1884-8 fűzött
humánökológia; társadalomökológia; szociológia; település; tervezés; környezettervezés


711 H 31
Hardoy, Jorge
  Squatter citizen : Life in the urban third world / Jorge Hardoy and David Satterthwaite. - London : Earthscan Publications, 1989. - ix, 374 p. ; 22 cm
Címford.: Engedély nélküli lakosok : Élet a harmadik világ városaiban. - Bibliogr. a jegyzetekben és p. 352-365.
ISBN 1 85383 020 8 fűzött
környezeti problémák; város; fejlődő országok; lakásviszonyok; lakáspolitika; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia


712 H 71
Hlatky Katalin, K.
  Budapesti zöldkalauz : Parkok, közterek, szobrok, zöldterületek / K. Hlatky Katalin. - Budapest : M. Almanach K., 2001. - 255 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963.85573-5-4 fűzött
park; zöldterület; terek; Budapest


301 H 75
Hoggart, Keith
  Rural Europe : Identity and change / Keith Hoggart, Henry Buller, Richard Black. - London [etc.] : Arnold, 1995. - xiii, 319 p. ; 24 cm
Címford.: A vidéki Európa : Azonosság és változás. - Bibliogr.: p. 265-311.
ISBN 0-340-59699-6 fűzött
vidék; globalizáció; környezetvédelem; gazdaság; földrajz; társadalmi változás; Európa


712 H 93
Hough, Michael
  Out of place : Restoring identity to the regional landscape / Michael Hough . - New Haven ; London : Yale University Press, 1990. - 230 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Nem odaillő : A táj sajátosságainak figyelembevétele
ISBN 0 300 04510 7 kötött
tájépítészet; regionális tervezés; épített környezet; természetes környezet; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia


711.4 H 95
  Humanising the city? : Social contexts of urban life at the turn of the millenium / ed. by Anthony P. Cohen and Katsuyoshi Fukui. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 1993. - xii, 228 p. ; 24 cm
Címford.: A város humanizálása? : A városi élet társadalmi összefüggései az ezredfordulón. - A 'The age of the city: Human life in the twenty first century' címmel Osakában 1990. március 27. és 30. között megrendezett szimpozionra készült tanulmányok
ISBN 0-7486-0388-3 kötött
város; társadalmi szerep; konferencia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - társadalomökológia


914 I 17
Ignácz Erzsébet
  Gömörszőlős : [Gömörszőlősi falukalauz] / [szerk. Ignácz Erzsébet, Gyulai Iván, Barati Sándor]. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1997. - 14 p. ; 21 cm
Fűzött
fenntartható falu; falusi turizmus; falukalauz


712.3 I 59
  Initiative für die Natur : Konzept zur Verbesserung des Kapser Grabens (Gemeinde Trostberg A. D. Alz) unter ökologischen Gesichtpunkten / Idee und Konzeption Peter Kirchgeorg, Nikolaus Döring ; Bearbeitung und Planung Achim Bock. - München : Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., 1988. - 120 fol. : ill. ; 30 cm
Címford.: Kezdeményezés a természetért : A Kapser-árok (Trostberg község) ökológiai szempontú átalakításának tervezete
Fűzött
környezettervezés; tájrendezés; környezeti hatástanulmány; természetvédelem


711.4 I 59
  Innovations for the improvement of the urban environment : A European overview / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1993. - xi, 545 p. ; 30 cm
Címford.: Újítások a városi környezet javítása érdekében : Európai körkép
ISBN 92-826-6302-7 fűzött
város; környezet; fenntartható fejlődés; Európai Unió; Európa


711.4 I 59
  Innovations for the improvement of the urban environment : Austria, Finland, Sweden / Igor Dergalin, Helka-Liisa Hentilä, Jerker Söderlind, Franz Demblin ; European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1996. - vii, 327 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Újítások a városi környezet javítása érdekében : Ausztria, Finnország, Svédország
ISBN 92-827-9014-2 fűzött
város; környezet; fenntartható fejlődés; Európai Unió; Ausztria; Finnország; Svédország


338 I 61
  Integrált vidékfejlesztés : V. Falukonferencia / szerk. Kovács Teréz ; [rend., közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja. - Pécs : MTA RKK, 2000. - 532 p. : ill. ; 24 cm
A 2000. június 26-27-én Pécsett tartott konferencia előadásai. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9052-19-1 fűzött
vidékfejlesztés; falu; mezőgazdaság; környezetvédelem; természetvédelem


711.4 I 99
Izsák Éva
  A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői : Budapest és környéke / Izsák Éva. - Budapest : Napvilág, 2003. - 177 p., [2] t.fol. : ill., részben színes, főként térk. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr.: p 169-175.
ISBN 963-9350-34-6 fűzött
településföldrjaz; urbanisztika; Budapest


711.4 J 24
Jámbor Imre
  Környezetértékelés : Táj és település : Egyetemi jegyzet / írták Jámbor Imre, Mezősné Szilágyi Kinga ; Veszprémi Egyetem poszt-graduális környezetmenedzser képzés. - Veszprém : Veszprémi Egyetem, 1995. - 151, [3] fol. : ill. ; 29 cm
Fűzött
települési környezet; település; táj; ökológia; zöldfelület; jegyzet


502.3 J 52
Jávor Benedek
  Mielőtt odaláncolod magad : Útmutató a városi zöldfelületek és fák védelméhez / Jávor Benedek, Várady Tibor, Toma Gábor. - Budapest : Védegylet, 2006. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 8.)
ISBN 963-87081-1-5 fűzött
természetvédelem; zöldfelület; város; fák


711 J 72
Jones, Emrys
  Towns and cities / Emrys Jones. - 6. impr. - London [etc.] : Oxford University Press, 1976. - 152 p. ; 20 cm
Címford.: Városok és nagyvárosok. - Bibliogr.: p. 143-145.
ISBN 0 19 888 013 8 fűzött
városépítészet


712.2 J 79
Jószainé Párkányi Ildikó
  Zöldfelület-gazdálkodás, parkfenntartás / Jószainé Párkányi Ildikó. - Budapest : Mezőgazda, 2007. - 360 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 351-354.
ISBN 978-963-286-366-5 kötött
park; kertépítés; területfejlesztés; zöldterület


711 J 83
József Dénes
  Bevezetés a környezetesztétikába / József Dénes. - Budapest : Műegyetemi K., 1997. - 149 p. ; 29 vm
A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar jegyzete. - Bibliogr.: p. 147-149.
Fűzött
környezetesztétika


711.4 J 86
Juffermans, Jan
  Sustainable lifestyles : Strengthening the global dimension to local agenda 21 / Jan Juffermans. - Hague : Towns and Development, 1995. - 80 p. ; 21 cm. - (A guide to good practice ; 4)
Címford.: Fenntartható életformák : A globális szempontok érvényesítése a XXI. századra szóló napi feladatok meghatározásában
ISBN 90-801-139-0-5 fűzött
város; környezetvédelem; helyi közösségek; fenntartható fejlődés; fenntartható közösség; állampolgári részvétel


711.4 K 11
Kaiser, Edward J.
  Urban land use planning / Edward J. Kaiser, David R. Godschalk, and F. Stuart Chapin, Jr.. - 4. ed. - Urbana ; Chicago, IL : University of Illinois Press, 1995. - xv, 493 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Városi területhasználat-tervezés. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-252-02101-0 kötött
várostervezés; területhasználat; területhasználat tervezés; gazdaság; környezet; Amerikai Egyesült Államok; kézikönyv


720 K 22
  Karták könyve : Műemlékvédelmi dokumentumok gyűjteménye / [gyűjt., vál. és szerk. Román András] ; [közread. az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság]. - Budapest : ÉTK, 2002. - 383 p. ; 22 cm
ISBN 963-513-157-7 fűzött
műemlékvédelem; kulturális örökség védelme; természeti örökség védelme; tájvédelem; nemzetközi egyezmények


720 K 27
Katz, Peter
  The new urbanism : Toward an architecture of community / Peter Katz ; afterword by Vincent Scully ; essays by Todd W. Bressi [et al.]. - New York, NY [etc.] : McGraw-Hill, 1994. - xlii, 245 p. : ill., színes ; 23x27 cm
Címford.: Az új városépítészet : Közösséget szolgáló építészet
ISBN 0-07-03389-2 kötött
város; építészet; városépítés; közösség; Amerikai Egyesült Államok


502 K 41
Kertész Ádám
  Tájökológia : [Biológia, tájtipológia, tájbeosztás, környezet, földrajz, természet] / Kertész Ádám. - Budapest : Holnap, 2003. - 166 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-160.
ISBN 963-346-590-7 fűzött
tájökológia


I-769/13
Kinzley, Mark
  Bioregionalizmus - a hely politikája [Fordítás] = Bioregionalism - the politics of place / Mark Kinzley. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 80-82.). - fol. 31-33. ; 29 cm
alternatívák; regionalizmus


711.4 K 58
Kleineisel János
  Tér és ember : [A svéd társadalom politikai, gazdasági és humán természetű jelenségeinek építészeti vetülete, különös tekintettel az otthonalakításra] / Kleineisel János ; [közr. a Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet]. - [Budapest] : TTI, [1984]. - 279 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 267-269.
ISBN 963-7683-43-7 fűzött
településtervezés; városépítés; lakóház; lakás; társadalom; Svédország


502 K 68
Konkolyné Gyúró Éva
  Környezettervezés / Konkolyné Gyúró Éva ; [... közrem. Gergely Erzsébet et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 398 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Környezet és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 2.)
Bibliogr.: p. 372-381.
ISBN 963-286-107-8 kötött
környezetvédelem; környezetgazdálkodás; környezettervezés


711.4 K 72
  Korunk évkönyv, 1980 : Ember, város, környezet / [szerk. Veress Zoltán]. - Kolozsvár-Napoca : Korunk, 1980. - 290 p., [8] t., 1 öh. térk. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
város; környezet; Románia; Erdély


711.4 K 80
Kovács Margit
  A nagyvárosok környezete / Kovács Margit. - Budapest : Gondolat, 1985. - 107 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 98-107.
ISBN 963 281 474 6 fűzött
város; környezet; környezetvédelem; humánökológia - ökológia; humánökológia - társadalomökológia; Budapest


332 K 81
Kovács Teréz
  Vidékfejlesztési politika / Kovács Teréz. - Budapest ; Pécs : Dialog Campus, 2003. - 284 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Dialog campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986) . (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0522 ; 22.) . (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 261-275.
ISBN 963-9310-89-1 kötött
vidékfejlesztés; Európai Unió; Magyarország; kézikönyv


711.4 K 95
Krier, Bob
  Urban space / Bob Krier ; foreword by Colin Rowe. - London : Academy, 1979. - 174 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Városi tér
Kötött
városépítészet; Német Szövetségi Köztársaság


I-273
Krusche, Per
  Az ökológiai városfelújítás teendői [Fordítás] = Massnahmen zur ökologischen Stadterneuerung / Per Krusche. - Közművelődési Információs Intézet ; Szimon Zsuzsa ; 1986 (In: Öko-Stadt / hrsg. von M. Kennedy. - Bd. 1 . - Frankfurt am Main : Fischer, 1984. p. 88-93.). - 7 fol. ; 29 cm
Részletek
várostervezés; ökológia


712 K 97
Kubinszky Mihály
  Táj + építészet : A természeti környezet egy építész szemével / Kubinszky Mihály. - Budapest : Mezőgazda, 1995. - 172 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8439-65-3 kötött
táj; építészet; tájvédelem; természeti környezet; zöldterület; kert; park


CDR-51
  Kulcs a Tiszához, 1-2. [elektronikus dok.] : A korszerű ártéri tájgazdálkodás lehetőségei és szükségessége a Tisza mentén / rendező-operatőr Koszteczky László ; szakértő-riporter Tóth Ildikó. - [Debrecen] ; [Zalkod] : Palocsa Egyesület ; [Nagykörű] : SZÖVET, 2001-2007. - 1 DVD ; 12 cm
Színes magyar ismereretterjesztő film. - A témával kapcsolatos irodalommal (word és pdf formátumok)
ártéri gazdálkodás; tájgazdálkodás; Tisza


711.4 L 10
Lábass Endre
  Az ünnep : Laudatio urbis / Lábass Endre. - Budapest : Magvető, 1987. - 180 p., LXX t. : ill. ; 20 cm. - (JAK füzetek, ISSN 0231-1593 ; 25.)
Karcolatok
ISBN 963-14-1131-1 fűzött
város; Budapest


502 L 21
  The land, the city, and the human spirit : America the beautiful - an assesment / ed. by Larry Paul Fuller. - [S.l.] : LBJ School : LBJ Library, 1985. - xx, 146 p. ; 23 cm
Címford.: A föld, a város és az ember : A "Gyönyörű Amerikáért" terv értékelése
ISBN 0 89940 414 6 fűzött
környezet; város; humánökológia - társadalomökológia; kogníció; környezeti pszichológia; tér; Amerikai Egyesült Államok


500 L 21
  Landscape, natural beauty, and the arts / ed. by Salim Kemal [...] and Ivan Gaskell. - Cambridge : Cambridge University Press, 1995. - ix, 288 p. ; 23 cm. - (Cambridge studies in philosophy and the arts)
Címford.: A táj, a természet szépsége és a művészetek. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0-521-55854-9 kötött
természet; esztétika; művészet


711.4 L 24
Láng Tivadar
  Városépítés : 2., A település környezetalakítása / Láng Tivadar. - 4. változatlan kiad. - Budapest : Tankvk., 1985. - 212 p. ; 24 cm
Címford.: Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola jegyzete. J 15-454
Fűzött
városépítészet


502 L 75
Lóczy Dénes
  Tájértékelés, földértékelés / Lóczy Dénes. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 307 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822) . (Dialógus campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 273-301.
ISBN 963-9310-27-1 kötött
földértékelés; tájökológia


I-310
Lötsch, Bernd
  Mi a város-ökológia? [Fordítás] = Was ist Stadtökologie? / Bernd Lötsch. - Közművelődési Információs Intézet ; Szimon Zsuzsa ; 1986 (In: Öko-Stadt / hrsg. von Margit Kennedy. - Bd. 1. - Frankfurt an Main : Fischer, 1984. p. 23-55.). - 24 fol. ; 29 cm
város; ökológia


332 L 91
Lukács Gergely Sándor
  Sikeres vidék / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 216-219.
ISBN 978-963-9736-69-6 fűzött
regionális politika; vidékfejlesztés; kistérség; Európai Unió; Magyarország


711.4 L 95
Lukovich Tamás
  A posztmodern kor városépítészetének kihívásai / Lukovich Tamás. - Budakalász : Szószabó Stúdió, 1997. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-190.
ISBN 963-04-8684-9 fűzött
városépítészet


332 M 11
Madarász Imre
  Hogyan készítsünk vidékfejlesztési programot? / Madarász Imre. - Budapest : Agroinform, 2000. - 194 p. : ill. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára)
Bibliogr.: p. 189-194.
ISBN 963-502-705-2 fűzött
vidékfejlesztés; tervezés


502 M 16
  Magyarország településkörnyezete / szerk. Enyedi György. - Budapest : MTA, 2000. - XXVI, 465 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VI. [!IV.] A területfejlesztési program tudományos megalapozása, ISSN 1419-3507)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-166-9 fűzött
környezetvédelem; településfejlesztés; területfejlesztés; város; közlekedés; Magyarország; kézikönyv


911 M 22
Makkai Gergely
  Az erdélyi Mezőség tájökológiája : Tanulmányok / Makkai Gergely. - Marosvásárhely : Mentor, 2003. - 128 p. : ill., színes térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 123-128.
ISBN 973-599-079-2 fűzött
tájökológia; Erdély; Mezőség


711.4 M 26
  Managing fast growing cities : New approaches to urban planning and management in the developing world / ed. by Nick Devas and Carole Rakodi. - Harlow : Longman Scientific and Technical ; New York, NY : John Wiley and Sons , 1993. - xii, 337 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A gyorsan növekvő városok kezelése : A várostervezés és igazgatás új megközelítése a fejlődő országokban. - Bibliogr.: p. 297-328.
ISBN 0-582-09304-X fűzött
város; várostervezés; városigazgatás; városi népesség; várospolitika; városnövekedés; fejlődő országok


711.4 M 36
Martinotti, Guido
  Perceiving, conceiving, achieving : The sustainable city : A synthesis report / Guido Martinotti ; European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. - x, 64 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Észlelés, megértés, megvalósítás : A fenntartható város : Összefoglaló jelentés. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 59-64.
ISBN 92-827-9704-X fűzött
város; környezet; urbanizáció; fenntartható fejlődés; globalizáció; népesség; Európa


711 M 26
Mantell, Michael A.
  Creating successfull communities : A guidebook to growth management strategies / Michael A. Mantell, Stephen F. Harper and Luther Propst ; The Conservation Foundation. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1990. - xv, 233 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Sikeres közösségek teremtése : Fejlesztési stratégiai útmutató. - Bibliogr. és címjegyzék a fejezetek végén
ISBN 1 55963 014 0 fűzött
környezettervezés; lakókörnyezet; közösségfejlesztés; várostervezés; természetvédelem; területhasználat; mezőgazdasági földterület megőrzése; vizes terület; nonprofit szervezetek; állampolgári részvétel; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


711 M 26
Mantell, Michael A.
  Resource guide for creating succesfull communities / Michael A. Mantell, Stephen F. Harper, Luther Propst ; The Conservation Foundation. - Washington, D.C. : Island Press, 1990. - x, 209 p. ; 28 cm
Címford.: Sikeres közösségek teremtése : Forrásgyűjtemény. - Iratminták a helyi közösségek, szervezetek számára szabályzataik, előírásaik, rendeleteik megalkotásához
ISBN 1-55963-015-9 fűzött
várostervezés; közösségfejlesztés; környezetvédelmi jog; mezőgazdasági földterület megőrzése; területhasználat; vizes terület; Amerikai Egyesült Államok


711.4 M 50
  Mega-city growth and the future / ed. by Roland J. Fuchs [et al.]. - Tokyo ; New York, NY : United Nations University Press, 1994. - 428 p. ; 24 cm
Címford.: A megalopoliszok növekedése és a jövő. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 92-808-820-6 fűzött
város; népességnövekedés; társadalom; gazdaság; fejlődő országok


711.3 M 62
  A mezőgazdasági települések rendezése, vízgazdálkodása, zöldfelületeinek kialakítása / Botta Pál [et al.]. - [Budapest] : Mezőgazd. K., 1979. - 222 p. ; 24 cm. - (Biológiai környezetünk védelme, ISSN 0324-4016)
További szerzők: Jándy Klára, Mesterházi Sz. Tihamér, Selmeczy Hubertné. - Bibliogr.: p. 208-209.
ISBN 963-230-023-8 fűzött
településrendezés; falu; mezőgazdasági település; víz; vízgazdálkodás; szennyvíz


574 U 82
Milward, Alison
  People and nature in cities : A summary of the report The social aspects of planning and managing natural parks in urban areas for the trust for urban ecology / Alison Milward and Barbara Mostyn. - Peterborough : Nature Conservancy Council, 1988. - 16 p. ; 30 cm. - (Urban wildlife now, ISSN 0954-545X ; 1.)
Címford.: Az emberek és a természet a városokban
ISBN 0 86139 488 7 fűzött
város; ökológia


574 U 82
Millward, Alison
  People and nature in cities : The social aspects of planning and managing natural parks in urban areas : A report for the Trust for Urban Ecology / Alison Millward and Barbara Mostyn. - Peterborough : Nature Conservancy Council, 1989. - 161 p. ; 30 cm. - (Urban wildlife now, ISSN 0954-545X ; 2.)
Címford.: Az emberek és a természet a városokban. - Bibliogr.: p. 148-161.
ISBN 0 86139 512 3 fűzött
ökológia; város


711.4 M 73
  A modern város történeti dilemmái / vál. és szerk. Gyáni Gábor ; [ford. Gyáni Gábor et al.]. - Debrecen : Csokonai, 1995. - 216 p. ; 24 cm. - (Csokonai História könyvek, ISSN 1219-1086)
Bibliogr. a tanulmányok végén a jegyzetekben
ISBN 963-260-074-6 fűzött
város; történelem; társadalom; környezet


630 M 80
Molnár Géza
  Az ártéri tájgazdálkodás : Elmélet és gyakorlati megvalósítás terve egy konkrét mintaterületen / Molnár Géza. - Karcsa : BOKARTISZ Kht., 2005. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86904-0-2 fűzött
ártéri gazdálkodás; tájgazdálkodás; élőhelykezelés; természetvédelem; Bodrogköz; Karcsa-tó


711.4 M 92
Moughtin, Cliff
  Urban design : Green dimensions / Cliff Moughtin. - 2. repr. - Oxford [etc.] : Architectural Press, 2002. - vii, 183 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Várostervezés : Zöld szempontok. - Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 0-7506-2659-3 kötött
várostervezés; környezetbarát építészet; energiatakarékosság; fenntarthatóság; fenntartható város; épített környezet; közlekedés


711.4 M 94
Munkstrup, Nina
  Byokologisk guide = Urban ecology guide / Nina Munkstrup, Jakob Lindberg. - Copenhagen : Dansk Byplanplaboratorium, 1996. - 144 p. : ill., színes ; 23 cm
Címford.: Városökológia : Útmutató
ISBN 87-87487-993 fűzött
városökológia; fenntarthatóság; város; alternatív energiaforrások; újrahasznosítás; komposztálás; Dánia


502.3 N 37
Naveh, Zev
  Landscape ecology : Theory and application / Zev Naveh, Arthur S. Lieberman . - 2. ed. - New York [etc.] : Springer, 1994. - xxvii, 360 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Táj-ökológia : Elmélet és alkalmazás. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-387-94059-6 fűzött
tájökológia; tájvédelem; természetvédelem; területhasználat tervezés; humánökológia - ökológia; Közép-Európa


502 O 15
Ohligschläger, Gerd
  Környezeti atlasz : Metodikai útmutató és gyakorlati példák egy települési környezeti atlasz kidolgozásához / szerzők Gerd Ohligschläger, Cornelia Rösler, Karl-Heinz Fiebig, Éva Török ; [a m. kiadást szerk. Török Éva]. - Berlin : Német Urbanisztikai Intézet, [1993]. - 119 p. : ill. ; 30 cm. - (Környezetvédelmi tanácsadás települések számára)
Bibliogr.: p. 111-119.
Fűzött
környezeti állapot; területhasznosítás; környezetvédelmi tervezés; környezet állapota; térkép; Német Szövetségi Köztársaság


502 O 74
Országos Környezetvédelmi Nyári Akadémia (2.) (1993.) (Kaposvár)
  II. Országos Környezetvédelmi Nyári Akadémia : Területfejlesztés - környezetvédelem : Kaposvár, 1993. június 2-4. / [kiad. a] Környezetvédelmi Információs Klub. - Budapest : Környezetvédelmi Inf. Klub , 1993. - 255 p. ; 24 cm
Előadások
Fűzött
környezetvédelem; területfejlesztés; konferencia


911 O 74
  Országos területfejlesztési koncepció : Háttéranyag a H/4960. sz. országgyűlési határozati javaslathoz / a Magyar Köztársaság Kormánya. - [Budapest] : A Magyar Köztársaság Kormánya, 1997. - 177 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
területfejlesztés; földrajz; gazdasági földrajz; társadalomföldrajz; Magyarország


711.4 Ö 17
  Öko-Stadt : Materialen zur Internationalen Bauaustellung Berlin / hrsg. von Margrit Kennedy. - Frankfurt am Main : Fischer, 1984. - 2 db : ill. ; 19 cm. - (Fischer alternativ)
Tanulmányok
várostervezés; ökológia; környezet; természet
Bd. 1., Prinzipien einer Stadtökologie. - 169 p.. - (Magazin Brennpunkte ; 31.)
Címfordítás: Egy városökológia alapjai
ISBN 3 596 224096
Bd. 2., Mit der Natur die Stadt planen. - 144 p.. - (Magazin Brennpunkte ; 32.)
Címfordítás: Várost tervezni a természet figyelembevételével
ISBN 3 596 224097 2


502.3 Ö 88
  Ötletek a fenntartható vidékfejlesztési programok tervezéséhez / szerzők Borsos Béla [et al.]. - Miskolc : CEEWEB, 1998. - 76 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
vidékfejlesztés; fenntartható falu; tájvédelem; Gömörszőlős; Gyűrüfű; Ormánság; Dráva; Somogy megye; Hollandia


711.4 P 23
  Panik Stadt / [Redaktion Ulrich Conrads et al.]. - Berlin ; Braunschweig : Vieweg, 1979. - 128 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 3 528 08668 8 fűzött
város


911 P 27
Pap Norbert
  Kistérségfejlesztés : A kistérségfejlesztés elmélete és gyakorlata Magyarországon a rendszerváltás után / Pap Norbert. - Pécs : Alexandra, 2007. - 199 p. : ill. ; 25 cm. - (Terület- és településfejlesztési szakkönyvek, ISSN 1787-324X ; 4.)
Bibliogr.: p. 144-149.
ISBN 978-963-369-049-9 kötött
területfejlesztés; regionális tervezés; kistérség; Magyarország


710 P 56
Perényi Imre
  A lakókörnyezet : Adottságok és lehetőségek / Perényi Imre. - [Budapest] : Kossuth, 1984. - 106 p. ; 20 cm. - (Távlatok, ISSN 0236-8714)
ISBN 963 09 2499 4 fűzött
település; környezet; humánökológia - társadalomökológia


712 P 59
Pesti László
  [Parkok és kertek Pesten és Budán] : [Pesti László és Tarjányi Ferenc leírásai Budapest nevezetes kertjeiről] : [Helyszín-rajzokkal és Fery Antal, Kőnig Róbert, valamint Kerékgyártó László metszeteivel]. - [Budapest] : [Szerzők], [2008-2010]. - [14] öh. fol. : ill. ; 29 cm
Összefoglaló cím nélküli, térképes vázlatokkal és metszetekkel illusztrált gépirat fénymásolata
zöldterület; kert; park; Budapest


574 P 73
  Placing nature : Culture and landscape ecology / ed. by Joan Iverson Nassauer. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1997. - xii, 179 p. : ill. ; 22x28 cm
Címford.: A természet helye : Kultúra és tájökológia. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 1-55963-559-2 fűzött
tájökológia; mezőgazdaság; társadalmi hatás


574 T 95
  Quantitative methods in landscape ecology : The analysis and interpretation of landscape heterogeneity / eds. Monica G. Turner, Robert H. Gardner. - New York etc : Springer Verlag, 1991. - xv, 536 p.[283] p. : ill. ; 32 cm. - (Ecological studies. Analysis and synthesis ; 82)
Címford.: A tájökológia mennyiségi módszerei : A táj sokféleségének elemzése és értelmezése. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Fmás. (283 fol.)
ISBN 0-387-97326-5 kapcsos dosszié
tájökológia; módszertan; szimuláció


711.4 R 16
Ráday Mihály
  Új városvédőbeszédek / Ráday Mihály ; [mtárs Fukk Enikő] ; [mutató Pongrácz Erzsébet] ; [fotók Ráday Mihály et al.]. - Budapest : Tarsoly, 2001. - VIII, 944 p. : ill., részben színes ; 35 cm + mell.
ISBN 963-86162-2-9 kötött
műemlékvédelem; városépítészet; Magyarország


711.4 R 16
Ráday Mihály
  Unokáink sem fogják látni, avagy Városvédő Pallasz Athéné kezéből időnként ellopják a lándzsát / Ráday Mihály. - Budapest : RTV-Minerva, 1982. - [188] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 963-223-253-4 kötött
városi környezet; műemlékvédelem


711.4 R 16
Ráday Mihály
  Városvédőbeszédek / Ráday Mihály. - Budapest : Széchenyi, 1988. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-01-8855-4 fűzött
városi környezet; műemlékvédelem; városszépítés; Magyarország; Budapest
1. - 425 p.
2. - 435-502., XL p., 159 t. + 2 térk.


710 R 37
Rapoport, Amos
  Human aspects of urban form : Towards a man-environment approach to urban form and design / Amos Rapoport. - Oxford [etc.] : Pergamon Press, 1977. - 438 p. : ill. ; 26 cm. - (Urban regional planning series ; 15.)
Címford.: A város emberi vonatkozásai : Az ember és környezetének figyelembevétele a várostervezésben. - Bibliogr.: p. 385-419.
ISBN 0 08 017974 6 v.
várostervezés; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia; bibliográfia


333 R 44
Rechnitzer János
  A területi stratégiáktól a monitoringig : Módszertan, gyakorlati praktikumok / Rechnitzer János, Lados Mihály. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2004. - 364 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899) . (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 353-358.
ISBN 963-9542-18-0 kötött
regionális gazdaság; területfejlesztés; Európai Unió


711.4 R 49
Register, Richard
  Ecocity Berkeley : Building cities for a healthy future / by Richard Register. - Berkeley, CA : North Atlantic Books, 1987. - 140 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Berkeley ökováros : Várostervezés az egészséges jövő érdekében
ISBN 1 55643 009 4 főzött
várostervezés; ökováros; környezetvédelem; humánökológia - gyakorlat; Amerikai Egyesült Államok


574 R 51
Reichholf, Josef
  A települések ökológiája : Falvak, városok, utak / Josef Reichholf ; [ford. Schmidt Egon] ; ill. Fritz Wendler. - Budapest : M. Kvklub, 1999. - 223 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Siedlungsraum
ISBN 963-548-980-3 kötött
ökológia; települések; településfejlesztés; természetvédelem; kézikönyv


620 R 55
  Remote areas : Development manual / compiled by Community Development Counselling Service. - Repr. - Washington, D.C. : Peace Corps ICE, 1980. - v, 546 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Távoli területek fejlesztése : Kézikönyv
Fűzött
vidékfejlesztés; háziipar; építkezés; építőanyag; egészségügy; mezőgazdaság; gardening; animal husbandry; fejlődő országok; megfelelő technológia; kézikönyv


574 R 58
  Restoration ecology and sustainable development / ed. by Krystyna Urbanska, Nigel R. Webb and Peter J. Edwards. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997. - xv, 397 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Élőhelyek visszaállítása : Rekonstrukciós ökológia és fenntartható fejlődés. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-521-58160-5 kötött
ökológia; fenntartható fejlődés; gazdaság; ökoszisztéma; helyreállítás; talaj; tájökológia


711.4 R 76
Robertson, James
  The small towns book : Show me the way to go home / James and Carolyn Robertson. - Garden City, New York : Anchor Press : Doubleday, 1978. - 208 p. : ill. ; 27 cm. - (Anchor books)
Címford.: A kis város könyve : Mutasd az utat hazafelé
ISBN 0 385 11012 X fűzött
város; Amerikai Egyesült Államok


301 R 85
  Rooted in the land : Essays on community and place / ed. by William Vitek and Wes Jackson. - New Heaven, CT ; London : Yale University Press, 1996. - xiii, 285 p. ; 24 cm
Címford.: A földben gyökerezve : Tanulmányok a közösségről és a helyről. - Bibliogr.: p. 273-280.
ISBN 0-300-06961-8 fűzött
humánökológia; hely; helyi közösségek; közösségi élet


711.4 R 86
Roseland, Mark
  Toward sustainable communities : A resource book for municipal and local governments / Mark Roseland ; National Round Table on the Environment and the Economy. - Ottawa : NRTTE, 1992. - xii, 340 p. : ill. ; 22 cm. - (National Round Table series on sustainable development ; 6.)
Címford.: Fenntartható közösségek felé : Kézikönyv a helyi önkormányzatok számára. - Címjegyzék, bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 1-895643-09-0 fűzött
várostervezés; fenntartható fejlődés; fenntartható közösség; levegőminőség; szennyvízkezelés; hulladékgazdálkodás; közlekedés; területhasználat; energia; Kanada; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


711.4 R 96
Rudlin, David
  Building the 21st century home : The sustainable urban neighbourhood / David Rudlin and Nicholas Falk. - [2.] repr. - Oxford [etc.] : Architectural Press, 2001. - xvi, 271 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: A XXI. század otthon-építése : Fenntartható városi szomszédság
ISBN 0-7506-2528-7 fűzött
város; fenntarthatóság; várostervezés; lakásépítés; környezet; történet; humánökológia; esettanulmányok


502 R 96
  Rural sustainable development guide : "Green agenda" method / [eds. Zoltán Hajdu, George Todor]. - Amsterdam : Milieukontakt Oost-Europa ; Tg. Mures : Focus Eco Center, 2003. - 70 p. : ill. ; 30 cm
Útmutató vidéki térségek fenntartható fejlesztéséhez
Fűzött
fenntartható fejlesztés; vidék; esettanulmányok; Románia; Erdély


711.4 R 72
Rybczynski, Witold
  City life : [Urban expectations in a new world] / Witold Rybczynski. - New York, NY [etc.] : Touchtone, 1996. - 256 p. ; 21 cm
Címford.: Városi élet : Városi kilátások egy új világban. - Bibliogr.: 237-246.
ISBN 0-684-82529-5 fűzött
város; történet; társadalom; várostervezés; Amerikai Egyesült Államok


711.4 S 22
Sassen, Saskia
  Cities in a world economy / Saskia Sassen. - 2. ed. - Thousand Oaks, CA ; London ; New Delhi : Pine Forge Press, 2000. - xviii, 182 p. : ill. ; 23 cm. - (Sociology for a new century)
Címford.: Városok a világ gazdaságban. - Bibliogr.: p. 153-174.
ISBN 0-7619-8666-9 fűzött
város; gazdaság; globalizáció; szociológia; esettanulmányok


711.4 S 34
Schneider, Wolf
  Városok Urtól Utópiáig / Wolf Schneider ; [ford. T. Tedeschi Mária]. - Budapest : Gondolat, 1973. - 323 p., [88] t. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Überall ist Babylon : Die Stadt des Menschen von Ur bis Utopia . - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 315-321.
v.
város; történet


911.3 S 52
Sersli, Stephanie
  A határon átnyúló együttműködések irányvonalai = Trends of trans-frontier co-operations = Trendy cezhranicnych spoluprác = Liniile principale a cooperarilor transfrontiere / Stephanie Sersli, Kiszel Vilmos. - Balassagyarmat : Ipoly Unió, 2000. - 180 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-9746-3 fűzött
regionális együttműködés; nemzetközi együttműködés; területfejlesztés; régiók


711.4 S 54
  Shelter, settlements, policy and the poor : Proceedings of the 8th Inter-schools Conference on Appropriate Technologies and Policies for Low-Income Settlements. - London : IT Publications, 1991. - 137 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Menedék, települések, intézkedések és a szegények : A nyolcadik "Inter-schools" konferencia előadásai a kisbevételű települések számára megfelelő intézkedésekről és technológiákról
ISBN 1 85339 125 5 fűzött
településtervezés; település-egészségügy; infrastuktúra; lakáspolitika; közgazdaságtan; konferencia; Inter-Schools Conference on Development (8.) (1991.) (Stoneleigh)


502 S 54
Shepard, Paul
  Man in the landscape : A historic view of the aesthetics of nature / by Paul Shepard. - College Station, TX : Texas A & M University Press, 1991. - xxxviii, 290, v p. : ill. ; 23 cm. - (Environmental history series ; no. 11)
Címford.: Ember a tájban : A természet esztétikájának történeti áttekintése . - Bibliogr.: p. 275-290.
ISBN 0-89096-421-1 kötött
humánökológia; történeti ökológia; ökofilozófia; természet; esztétika


332 S 56
  Sikeres helyi társadalmak Magyarországon / szerk. Bódi Ferenc, Bőhm Antal . - Budapest : Agroinform, 2000. - 179 p. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 3.)
ISBN 963-508-184-9 fűzött
vidék; helyi társadalom


712.2 S 68
  So Helfen wir Unseren Parkbäumen / [Hrsg. Umweltbehörde Hamburg]. - Hamburg : Umweltbehörde, [s.d.]. - [8] p. ; 21 cm
Címford.: Így segíthetünk a parkok fáinak
város; zöldterület


574 U 82
Simmons, Stephen A.
  Nature conservation in towns and cities : A framework for action / Stephen A. Simmons, Robert L. Pocock and Ann Barker. - Peterborough : Nature Conservacy Council, 1990. - 50 p. ; 30 cm. - (Urban wildlife now, ISSN 0954-545X ; 4.)
Címford.: Természetvédelem a kis- és nagyvárosokban. - A brit városi természetvédő csoportok címjegyzékével
Fűzött
természetvédelem; város; Nagy-Britannia; címjegyzék


711.4 S 85
  Stadtökologie : Das beispiel Berlin / hrsg. Herbert Sukopp. - Berlin : Reimer, 1990. - 455 p. : ill. ; 25 cm + 1 térk.
Címford.: Városökológia : Berlin példája. - Bibliogr.: p. 391-425.
ISBN 3 496 00970 5 fűzött
város; ökológia; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - ökológia


711.5 S 86
  Städtebauliche Rahmenplanung Gelsenkirchen-Ückendorf / Leiter Ulrich Röhren ; [Hrsg.] Kommunalverband Ruhrgebiet. - Essen : Kommunalverband Ruhrgebiet, 1982. - 77 p., 50 t., [4] öh.t. : ill. ; 30 cm. - (Planungshefte Ruhrgebiet)
Címford.: Városépítési kerttervezés : Gelsenkirchen-Ückendorf
ISBN 3 923494 00 9 fűzött
városépítészet; kerttervezés; Német Szövetségi Köztársaság


711.4 S 98
  Sustainable cities : Concepts and strategies for eco-city development / ed. by Bob Walter, Lois Arkin and Richard Crenshaw. - 2. print. - Los Angeles, CA : Eco-Home Media, 1993. - 354 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Fenntartható városok : Elképzelések és fejlesztési stratégiák. - Könyv- és címjegyzékkel
ISBN 0-9633511-0-9 fűzött
város; várostervezés; városfejlesztés; ökológia; fenntartható fejlődés; konferencia; bibliográfia; címjegyzék


750 Sz 16
Szabó Júlia
  A mítikus és a történeti táj / Szabó Júlia ; [közread. az] ... MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. - Budapest : Balassi : MTA Művtört. Kut. Int., 2000. - 351 p., [88] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-339-3 kötött
ikonológia; tájképfestészet


908 Sz 22
Szabó Zoltán
  Szerelmes földrajz / Szabó Zoltán ; [utószó Czigány Lóránt]. - Budapest : Osiris , 1999. - 158 p. ; 19 cm. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 21.)
ISBN 963-379-612-1 kötött
honismeret; földrajz; táj; irodalom; Magyarország


502 Z 70
Szakál Ferenc
  A hazai vidékfejlesztés rendszerének EU-konform kialakítási lehetőségei I. : A vidékfejlesztés szervezési és ökonómiai problémái, a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politikák összefüggései / Szakál Ferenc. - Budapest : BKE, 1999. - 105 p. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 70.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 101-105.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
vidékfejlesztés; mezőgazdaság; agrárpolitika; Európai Unió; Magyarország


711.4 Sz 50
Székely Tibor
  A város, ahol élünk : Környezetismeret tanároknak / Székely Tibor. - Budapest : Karakó K., 1994. - 79 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mi városunk ; 1.)
ISBN 963-851-40-0 fűzött
város; környezeti állapot; ökológia


502 Sz 70
Szepesi Attila
  Szélrózsa / Szepesi Attila. - Budapest : Liget Műhely Alap., 1994. - 284 p. ; 20 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Esszék
ISBN 963-7907-30-0 fűzött
környezet; táj; humánökológia - szépirodalom


502 Z 70
Szokolay Örs
  A fenntartható településfejlesztés és kistérségfejlesztés összefüggései / Szokolay Örs. - Budapest : BKE, 1998. - 29 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 55.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 28-29.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
településfejlesztés; fenntarthatóság


I-1055
  A táj legyen táj - legfőbb ideje! : Dornachi kiáltvány : Rövidített változat / ford. Litván Péter. - Budapest : Ars Topia Alapítvány, 2000. - 6 p. ; 29 cm
Készült "Az európai tájkultúra mint feladat" címmel Dornach Goetheanumában 2000. szeptember 6-9 között megrendezett nemzetközi tanácskozás alkalmából
tájkultúra; konferencia


711.4 T 28
  A tanyák értékei : "A tanyák értékei '97" című tanyasiaknak meghirdetett pályázat díjazott pályaművei és összefoglaló értékelésük / [szerk. Ónodi Gábor] ; [a szerkesztésben közreműködtek Bozsik László et al.] ; [kiad. a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet]. - Gödöllő : GATE KTI ; Budapest : Agroinform, 1999. - 216 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-8140-99-2 fűzött
tanya; építészet; településtervezés; Magyarország


712 T 30
Tarjányi Ferenc
  Budapest, Margitsziget / [Tarjányi Ferenc, Pesti László]. - [Budapest] : TKM Egyes., 1993. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak-korok-múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 471.)
ISBN 963-555-939-9 fűzött
park


712 T 30
Tarjányi Ferenc
  Budapest, Városliget / [Tarjányi Ferenc, Pesti László]. - [Budapest] : TKM Egyes., 1992. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak-korok-múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 443.)
ISBN 963-555-864-3 fűzött
park


502 T 32
  Társadalom és környezet : tanulmányok a Tudomány Világkonferenciájára : a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, az MTA Regionális Kutatások Központja és a Janus Pannonius Tudományegyetem által szervezett nemzetközi konferencia kötete / szerk. Fodor István, Kovács Bernadett, Tésits Róbert. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2000. - 317 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - ( Conpendarium, ISSN 1418-1290) . (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Az 1999. júl. 1-3. között Pécsett "A környezetvédelem regionális fejlesztésének főbb kérdései" címmel rendezett konferencia anyaga . - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9123-89-7 kötött
környezetvédelem; ökológia; régió; földrajz; társadalom; társadalomföldrajz


720 T 34
Tatai Mária
  Az épített környezet : Vezérfonal a korszerű építészetszemlélethez / Tatai Mária. - Budapest : Enciklopédia, 2003. - 142 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8477-73-3 fűzött
építészet; környezeti nevelés


301 T 41
  Település- és városszociológia : Szöveggyűjtemény / szerk. Csizmady Adrienne, Husz Ildikó. - Budapest : Gondolat, 2004. - 267 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9567-46-9 fűzött
településszociológia; városszociológia; Magyarország


911.3 T 41
  
Településfejlesztés és társadalom : Posztgraduális továbbképzés, 1997-1998 / szerk. Tasnádi Gábor. - Bp. : Kós Károly Egyesülés, 1999. - 2 db : ill. ; 30 cm
Fűzött
1. köt. - 141 fol
2. köt. - fol. 144-347.
településfejlesztés; településhálózatk


711 T 41
Települési Környezet Konferencia (2.) (2009.) (Debrecen)
  Települési környezet : [II. Települési Környezet Konferencia] : [Debrecen, 2009. november 27-28.] / szerk. Szabó Valéria, Fazekas István ; [rend., kiad. a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék]. - Debrecen : DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tansz., 2009. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-336-2 fűzött
területrendezés; környezetvédelem; települési környezet; településökológia; környezetminőség; településpolitika; településfejlesztés; településtervezés


502 T 41
  A települési környezet védelmények szakterületi koncepciója / [szerk. Jancsó Gábor]. - Budapest : ÉTK, 1983. - 53 p. ; 22 cm. - (Település, környezet sorozat. T, ISSN 0230-9424 ; 1.)
ISBN 963-512-667-0 fűzött
környezetvédelem; települési környezet


502 T 41
  Települési környezetvédelmi programok jellemző problémái / [szerk., összekötő szövegeket írta Kalas György] ; [kiad. Ökológiai Stúdió Alapítvány] . - Győr : Ökológiai Stúdió Alapítvány, 2003. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Jogra át!)
Fűzött
környezetvédelmi program; település


301 T 41
  Településkutatás : A települési és térségi tervezés társadalomtudományi alapozása. - Budapest : L'Harmattan, 2004-2005. - 2 db ; 24 cm
[1.], Módszertani tankönyv és szöveggyűjtemény : Résztvevő megfigyelés, fókuszcsoportos interjú, rugalmas kérdőív, mentális térkép, kapcsolatháló-elemzés, interpretációs technikák / Letenyei László. - 2005. - 313 p. : ill.
Bibliogr.: p. 299-313. és a jegyzetekben
ISBN 963-9457-91-4
településtervezés; közvéleménykutatás; kutatásmódszertan; tankönyv


301 T 41
  Településkutatás : A települési és térségi tervezés társadalomtudományi alapozása. - Budapest : L'Harmattan, 2004-2005. - 2 db ; 24 cm
[2.], Módszertani szöveggyűjtemény / szerk. Letenyei László. - 2004. - p. 326-728.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9457-92-2
településtervezés; közvéleménykutatás; kutatásmódszertan; tankönyv


502 T 47
  Térségfejlesztés / [szerk. Herczeg Ágnes et al.] ; [kiad. a Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület]. - Csíkszereda : Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyes., 2001. - 51 p. : ill. ; 28 cm
Fűzött
területfejlesztés; környezetvédelem; természetvédelem; Székelyföld; Csomád-Bálványos régió


911.3 T 47
  A terület- és településfejlesztés alapjai / szerk. Süli-Zakar István. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 471 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274) . (Studia geographica, ISSN 1585-2822)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9310-70-0 kötött
területfejlesztés; régiók; Európai Unió; Magyarország


911.3 T 47
  A terület- és településfejlesztés kézikönyve / szerk. Beluszky Pál, Kovács Zoltán, Olessák Dénes. - [Budapest] : CEBA K., 2001. - 423 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország kézikönyvtára, ISSN 1585-5953)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9089-85-0 kötött
területfejlesztés; településfejlesztés; kézikönyv


911.3 T 47
  Terület- és településfejlesztés Tolna megyében / szerk. Pap Norbert. - Szekszárd : Babits, 2005. - 427 p. : ill., főként térk. ; 27 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9556-28-9 kötött
területfejlesztés; településfejlesztés; Tolna megye


911 T 47
  Területfejlesztés : Kistérségek : Egyetemi jegyzet / szerk. Winkler György ; [Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 1999. - 110 p. ; 24 cm
Fűzött
területfejlesztés; kistérségek; jegyzet


711 T 47
  Területfejlesztés Magyarországon / [szakmai szerkesztő Hörcher Ferencné]. - Budapest : KTM, 1998. - 125 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
területfejlesztés; Magyarország


710 T 74
Tóth József
  Ősi épített tájak a Kárpát-medencében / Tóth József. - [Budapest] : Fríg K., 2007. - 255 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 978-963-87520-5-5 fűzött
tájalakítás; magyar őstörténet; művelődéstörténet; Kárpát-medence


711.4 T 80
  Towards an urban renaissance / [final report of the Urban Task Force]. - Repr. - [London] : Urban Task Force, 1999. - 328 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: Városi reneszánsz felé
ISBN 1-85112-165-X fűzött
város; fenntartható fejlődés; környezeti hatás; területhasználat


301 T 88
  A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai / szerk. Enyedi György. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2007. - 320 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-508-548-4 fűzött
városszociológia; városközpont; településtervezés; Magyarország


710 T 95
Turner, Tom
  City as landscape : A post-postmodern view of design and planning / Tom Turner. - London [etc.] : E & FN Spon, 1996. - viii, 248 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: A város mint táj : Terv és tervezés poszt-posztmodern nézőpontból. - Bibliogr.: p. 238-241.
ISBN 0-419-20410-5 fűzött
táj; város; építészet; humánökológia; épített környezet; várostervezés; területhasználat; ökováros; kert; park; történet


502 U 80
  The urban ecology : A sourcebook for the 1990s / ed. by Gerald F. M. Dawe ; published by the Centre for Urban Ecology. - Birmingham : Centre for Urban Ecology, 1990. - 636 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: A városi környezet : Forrásgyűjtemény az 1990-es évekre
ISBN 0-907272-07-X fűzött
környezetvédelem; város; éghajlat; levegőszennyezés; ökoszisztéma; tájtervezés; állatvilág; bibliográfia


711.4 U 83
  Urbanisztika 2000 / szerk. Csontos János, Lukovich Tamás ; [a városképek Aczél Gábor et al. felvételei] ; [kiad. ... a Magyar Urbanisztikai Társaság] . - Budapest : Akad. K. : MUT, 1999. - 266 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-265.
ISBN 963-05-7685-6 kötött
településfejlesztés; városépítészet; várostervezés


911.3 V 10
  A váci kistérség területfejlesztési koncepciója és programja, 2002 : Rövidített változat : Ismertető / kész. a Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete. - Vác : Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete, 2002. - 25 p. : ill. ; 21x30 cm
Fűzött
területfejlesztés; vidékfejlesztés; kistérségek; Váci kistérség; Dunakanyar


374 V 37
Varga A. Tamás
  Közösségfejlesztés / Varga A. Tamás, Vercseg Ilona ; [kiad. a Magyar Művelődési Intézet]. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Művel. Int., 2001. - 277 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-261. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-651-439-9 fűzött
közösségfejlesztés; településfejlesztés; helyi közösség; kulturális fejlesztés


332 V 37
Varga Csaba
  Vidékfejlesztés az információs korban avagy A lokalitás esélyei / Varga Csaba. - Budapest : Agroinform, 2000. - 149 p. : ill. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 4.)
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 963-502-711-7 fűzött
vidékfejlesztés; információs társadalom


574 V 79
Vessel, Matthew F.
  Natural history of vacant lots / Matthew F. Vessel and Herbert H. Wong. - Berkeley ; Los Angeles ; London : Universtiy of California Press, 1987. - xii, 284 p., 16 t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (California natural history guide ; 50.)
Címford.: A városi közterületek természettörténete
ISBN 0 520 05250 1 kötött
természet; város; ökoszisztéma; állatok; növények


332 V 84
  Vidékfejlesztés, vidékpolitika : Cikkek, tanulmányok : Válogatás az A Falu c. folyóiratban 1996-99 között megjelent tanulmányokból / [... vál. és a kötetet szerk. Pócs Gyula]. - Budapest : Agorinform, 1999. - 373 p. ; 22 cm
ISBN 963-502-691-9 fűzött
vidékfejlesztés; falu; szociológia; gazdaság; mezőgazdaság; helyi társadalom


332 V 84
  Vidékgazdaságtan / szerk. Magda Róbert, Marselek Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2010- . - 24 cm
ISBN 978-963-9935-51-8
1., A vidékfejlesztés gazdasági folyamatai. - 2010. - 297 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 277-281.
ISBN 978-963-9935-4-6
gazdaság; regionális gazdaság; vidékfejlesztés; Magyarország


711.4 V 87
  Világváros vagy világfalu, avagy Fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban : Építész szeminárium / [szerk. biz. ... Novák Ágnes, Medgyasszay Péter, Szántó Katalin, Beliczay Erzsébet] ; [kiad. a Független Ökológiai Központ Alapítvány]. - Budapest : FÖK, 2004. - 114 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
településfejlesztés; környezetbarát építészet; Budapest


711.4 V 87
  Világváros vagy világfalu, avagy Fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban : Önkormányzati anyag / [szerk. biz. ... Novák Ágnes, Medgyasszay Péter, Szántó Katalin, Beliczay Erzsébet] ; [kiad. a Független Ökológiai Központ Alapítvány]. - Budapest : FÖK, 2004. - 102 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
településfejlesztés; környezetbarát építészet; Budapest


620 V 88
  Village technology handbook / Volunteers in Technical Assistance. - 3. ed . - Arlington, VA : Volunteers in Technical Assistance, 1988. - xviii, 422, [8] p : ill. ; 23 cm
Címford.: A falusi technika kézikönyve. - Bibliogr.: p. 415-422.
ISBN 0-86619-275-1 fűzött
vidék; életmód; építészet; technika; barkácsolás; kézművesség; papírkészítés; gyertyaöntés; szappankészítés; háztartás; mezőgazdaság; vízellátás; egészségtan; megfelelő technológia; háztartásgazdaságtan; kézikönyv


502 W 63
Westman, Walter E.
  Ecology, impact assessment, and environmental planning / Walter E. Westman . - New York [etc.] : John Wiley and Sons, 1985. - xi, 532 p. : ill.. - (Environmental science and technology, ISSN 0194-0287)
Címford.: Ökológia, hatásvizsgálat, környezettervezés. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-471-80895-4 fűzött
ökológia; környezeti hatásvizsgálat; környezettervezés; környezetvédelmi tervezés; területhasználat; területhasználat tervezés; környezetvédelmi jog; kézikönyv


712 Z 70
Zöch, Peter
  Európai tájépítészet : Válogatott projektek, 2000-2005 = European landscape architecture : Squares, parks and promenades : Recent projects / [a szöveget írta és] szerk. ... Peter Zöch, Gesa Loschwitz ; [angolra ford. Almuth Seebohm] ; [magyarra ford. Csukás Judit]. - [Budapest] : Terc, 2008. - 160 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9535-78-7 kötött
tájalakítás; településtervezés; Európa


vissza