Talaj

Talajszennyezés. Talajvédelem
Talajművelés. Komposztálás


631 A 76
Alexa László
  Komposzt kalauz / Alexa László. - Budapest : M. Biokultúra Szövetség, 2007. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Biokultúra füzetek, ISSN 1787-8721 ; 4.)
ISBN 978-963-06-2486-2 fűzött
komposztálás


631 A 36
Alexa László
  A komposztálás elméleti és gyakorlati alapjai / Alexa László, Dér Sándor. - [Gödöllő] : Bio-szaktanácsadó BT, [1998]. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-119.
ISBN 963-03-6859-5 fűzött
komposztálás


502 Z 70
Birkás Márta
  A talajhasználat és talajművelés EU-konform fejlesztésének területei, rövid és hosszú távú teendői / Birkás Márta. - Budapest : [BKE] , 1997. - 32 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 30.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 30-32.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
talajhasználat; talajművelés; Európai Unió; Magyarország


631.4 B 80
Boros Tiborné
  Gázművek hátrahagyott szennyezésének remediációja / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2312)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 963-420-761-8 fűzött
gázgyártás; talajszennyezés; remediáció; talajtisztítás


631.4 M 33
Boros Tiborné
  Klórtartalmú oldószerekkel szennyezett talajok és talajvizek remediációja / Boros Tiborné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/4.)
Bibliogr.: p. 51-55.
ISBN 963-963-9754-01-0 fűzött
talajszennyezés; klór; talaj; talajvíz; remediáció


628.4 B 80
Boros Tiborné
  Nehézfém-szennyeződések megszüntetése kémiai stabilizációs eljárással / Boros Tiborné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2004. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/9.)
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 963-86733-7-0 fűzött
nehézfém-szennyezés; talajszennyezés


631.4 B 80
Boros Tiborné
  Nehézfémmel szennyezett talajok elektrokinetikai tisztítása (remediációja) / Boros Tiborné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/8.)
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 963-87034-1-5 fűzött
talajszennyezés; fémszennyezés; nehézfém; talaj; remediáció


631.4 B 80
Boros Tiborné
  A remediáció kockázatelemzése / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2001. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 963-593-452-1 fűzött
talajszennyezettség; remediáció; bioremediáció; talajtisztítás


631.4 B 80
Boros Tiborné
  Szénhidrogénekkel és fémekkel szennyezett talajok biológiai tisztításának, valamint elektro-bioremediációjának módszerei / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 1998. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/23.)
Bibliogr.: p. 35-36.
Fűzött
talajszennyezés; nehézfém; fémszennyezés; biológiai tisztítás


631.4 K 10
Kádár Imre
  Talajtulajdonságok és talajszennyezettségi határértékek - ásványi elemek / Kádár Imre. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/12.)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-86517-3-3 fűzött
talaj; talajszennyezés; talajvédelem; ásványi szennyezők


631.4 B 87
Braun, Christian
  Der Boden : Unsere Lebensgrundlage in Gefahr? / [Christian Braun] ; [Hrsg.] Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz. - Wien : ARGE Umwelterziehung in der ÖGNU, 1986. - 90 p. ; 30 cm. - (Umwelterziehung ; H. 10)
Címford.: A talaj. - Bibliogr.: 87-90.
ISBN 3 90071 701 X fűzött
talaj; talajszennyezettség


631.4 B 90
Brown, Lester R.
  Soil erosion : Quiet crisis in the world economy / Lester R. Brown and Edward C. Wolf. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1984. - 49 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 60)
Címford.: Talajerózió : Csendes válság a világgazdaságban. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 45-49.
ISBN 0 916468 60 7 fűzött
talajerózió; talajvédelem; fejlődő országok


631 C 38
Csanádi Ibolya
  Gombácska komposztot készít, avagy hogyan komposztáljunk házilag? / Csanádi Ibolya és Gál Anita. - Győr : Hulladék Munkaszövetség, 1998. - 18 p. : ill. ; 21 cm. - (Fogyasztóvédelmi füzetkék, ISSN ISSN 1418-0200 ; 3.)
Fűzött
komposztálás; hulladék-ártalmatlanítás


577 C 46
Csathó Péter
  A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés : Tematikus szakirodalmi szemle / Csathó Péter. - Budapest : MTA Talajtani és Agrokémiai Kut. Int., 1994. - 176 p. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-04-4857-2 fűzött
fémek; mezőgazdaság; talaj; szennyezettség


631.4 D 70
Dobolyi Elemér
  Biológiai talajtisztítási eljárások (bioremediáció) technikai méretekben / Dobolyi Elemér. - Budapest : OMIKK, [1996]. - 32 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1996/14.)
Bibliogr.: p. 29-32.
Fűzött
talajszennyezettség; tisztítás


631.4 D 71
Dobos Endre
  Talajtan - talajvédelem / szerk. Dobos Endre. - 2. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1996. - 35 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 35.
Fűzött
talajtan; talajvédelem; oktatási segédanyag


631.4 E 40
Ellis, Steve
  Soils and environment / S. Ellis and A. Mellor. - London ; New York, NY : Routledge, 1995. - xx, 364 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Routledge physical environment series)
Címford.: Az egyes talajfajták és a környezet kölcsönhatása. - Bibliogr.: p. 326-351.
ISBN 0-415-06888-6 fűzött
talaj; talajvizsgálat; területhasználat; környezeti problémák; humánökológia - ökológia; humánökológia - társadalomökológia; kézikönyv


635 F 76
Foster, Osgood Carharine
  The organic gardener / Osgood Foster Catharine. - New York : Vintage Books, 1972. - VIII, 234 , VIII p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Az organikus kertész : Talajjavítás szerves anyagokkal. - Bibliogr.: p. 221-234.
ISBN 394 71785 6 fűzött
kertészet; talaj


631.4 F 96
Füleky György
  A talaj / Füleky György ; [ill. Kolozsváry György és Gál Hedvig]. - Budapest : Gondolat, 1988. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Gondolat zsebkönyvek, ISSN 0133-0489)
ISBN 963 282 106 8 fűzött
talaj


631 G 35
Gellért Miklós
  Mindennapi komposztálás : A házikerti komposztálás kézikönyve / [írták Gellért Miklós, Ruepp-Vargay Mária]. - [Budapest] : Öko-Fórum Alapítvány, 2001. - 23 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-7155-X fűzött
komposztálás


631.4 G 92
Győri Dániel
  A talaj és a környezet / Győri Dániel. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 1997. - 108 p. ; 23 cm
Fűzött
talaj; talajszennyezés; jegyzet


I-357
  Házi hulladékból komposzt [Fordítás] = Aus Hausmüll wird Kompost / [írta] HAM. - Közművelődési Információs Intézet ; Tőkés Ildikó ; 1986 (In: Öko-Test. 1986. September. p. 47.). - 3 fol. ; 29 cm
hulladék; háztartás; komposzt


631.4 I 47
Imre József
  Termőföldünk / Imre József. - Budapest : Mezőgazdasági Szaktudás K., 1998. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 963-356-242-2 fűzött
talaj; mezőgazdaság; Magyarország


631 J 15
Jakab Sámuel
  Életünk forrása, a termőföld : Talajtan- és környezettudomány-népszerűsítő írások / Jakab Sámuel. - Marosvásárhely : Mentor, 2009. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-973-599-355-9 fűzött
talajtan; termőföld; környezettudomány; Erdély; Románia


631.4 J 15
Jakab Sámuel
  Környezetvédelem - talaj = Protectia mediului - sol / Jakab Sámuel, Füleky György. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 175 p. ; 19 cm + CD-ROM. - (Többnyelvű fogalomtár, ISSN 1758-8461)
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 174.
ISBN 963-19-4581-2 kötött
környezetvédelem; talajtan; fogalomtár; szakszótár


628.473 J 24
Jámbor Imre
  Helyi komposztálás : Tanfolyami jegyzet / [írták Jámbor Imre, Mezősné Szilágyi Kinga, Takács Mónika]. - Budapest : Öko-Fórum Alapítvány, 1996. - 87 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
komposztálás; hulladék-ártalmatlanítás


631 J 52
Jauch, Martin
  Komposztálás helyesen / Martin Jauch ; [ford. Káldos Zsolt]. - [Kaposvár] : Holló, [1999]. - 62 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Kosmos)
Eredeti cím: Kompostieren - so geht's
ISBN 963-9202-00-2 kötött
komposztálás; kert


628.4 J 60
Jenkins, Joseph C.
  The humanure handbook : A guide to composting human manure / Joseph C. Jenkins. - 2. ed., completely rev., updated and expanded . - White River Junction, VT : Chelsea Green Publishing, cop. 1999. - 302 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Útmutató az emberi eredetű szervestrágya komposztálásához. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 259-268.
ISBN 0-9644258-9-0 fűzött
komposztálás; komposzt-toalett


631.4 J 64
   mezőgazdasági gyakorlat : Tápanyaggazdálkodás, talajvédelem : A nitrát irányelv végrehajtása érdekében / [közread. a] Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat. - Budapest : NTKSZ, 2003. - 20 cm : ill. ; 21 cm
Fűzött
talajvédelem; nitrát; Magyarország


502 J 67
Johnson, Douglas L.
  Land degradation : Creation and destruction / Douglas L. Johnson and Laurence A. Lewis. - Oxford ; Cambridge : Blackwell Publishers, 1995. - xx, 335 p. : ill. ; 25 cm. - (The natural environment)
Címford.: Talajpusztulás : Teremtés és rombolás. - Bibliogr.: p. 306-328.
ISBN 0-631-19244-1 fűzött
területhasználat; talajerózió; környezeti hatás; történeti ökológia; humánökológia


631.4 K 10
Kádár Imre
  Az EU-országok talajvédelmi politikája / Kádár Imre. - Budapest : OMIKK, 2001. - 36 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2003)
Bibliogr.: p. 32-36.
ISBN 963-593-447-5 fűzött
talajvédelem; környezetpolitika; Európai Talaj Charta; talajszennyezettség; határérték; Lengyelország; Nagy-Britannia; Németország; Franciaország; Hollandia; Dánia; Norvégia; Finnország; Svájc; Svédország


630 K 10
Kádár Imre
  A kálium-ellátás helyzete Magyarországon / írta Kádár Imre ; [kiad. a] Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. - Budapest : KTM : MTA Talajt. és Agrokém. Kut. Int., 1993. - 112 p. ; 24 cm. - (Környezet- és természetvédelmi kutatások)
Bibliogr.: p. 90-93.
ISBN 963-04-3617-5 fűzött
toxikológia; kálium; környezetterhelés; agrokémia; mezőgazdaság; műtrágyázás


631.4 K 10
Kádár Imre
  A szennyezett talajok vizsgálatáról / Kádár Imre. - [Budapest] : Környezetvédelmi Min., 1998. - 151 p. : ill. ; 25 cm. - ( Kármentesítési kézikönyv, ISSN 1418-9445 ; 2.)
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 963-04-5362-2 fűzött
talajvizsgálat; talajszennyezés


631.4 K 10
Kádár Imre
  A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon / írta Kádár Imre. - Budapest : KTM : MTA Talajtani és Agrokémiai Kut. Int., 1995. - 388 p. ; 24 cm. - (Környezet- és természetvédelmi kutatások )
Bibliogr.: p. 374-384.
ISBN 963-04-5362-2 fűzött
talajszennyezettség; toxicitás; nehézfémek; kemizálás; környezet-egészségügy; talajterhelés; környezetterhelés; tápláléklánc


577 K 10
Kádár Imre
  A talajok és növények nehézfémtartalmának vizsgálata / írta Kádár Imre ; [kiad.] Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. - Budapest : KTM : MTA Talajtani és Agrokémiai Kut. Int., 1991. - 104 p. ; 24 cm. - (Környezet- és természetvédelmi kutatások)
Bibliogr.: p. 41-42.
Fűzött
nehézfém; környezetszennyezés; talaj; mezőgazdaság


631.4 K 10
Kádár Imre
  A talajok savanyodása / Kádár Imre. - Budapest : OMIKK, [1999]. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/21.)
Bibliogr.: p. 21-24.
ISBN 963-593-392-4 fűzött
talaj; talajsavanyodás; savanyú talaj


628.473 K 67
  Kompostfibel / Red. Detlef Bramigk, Gabriele Bramigk, Rudolf E. Mach. - 16. geänd. Aufl. - Berlin : Aktionzentrum Umweltschutz Berlin, 1989. - 36 p. : ill. ; 19 cm. - (Gesunde Umwelt)
Címford.: Komposzt. - Bibliogr.: p. 35.
Fűzött
komposztálás


631 K 11
Kahnt, Günter
  Zöldtrágyázás / Günter Kahnt. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1986. - 137 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Gründüngung. - Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 963 232 256 8 fűzött
trágyázás; biokertészet


631 K 62
Kocsis István
  Komposztálás / Kocsis István. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963-9553-37-9 fűzött
komposztálás


628.4 K 67
  Kompost-Toiletten : Wege zur sinnvollen Fäkalien-Entsorgung / Claudia Lorenz-Ladener, Hrsg. - 2. Aufl. - Staufen bei Freiburg : ökobuch, 1993. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Címford.: Komposzt-toalett : Utak az ésszerű fekáliakezeléshez
ISBN 3-922964-27-3 fűzött
komposzt-toalett


631 K 67
  Komposztálás a családban : Gyakorlati útmutató / [szerk. Ilyés Tímea, Tömöri László]. - [Nyíregyháza] : E-Misszió Természet- és Környezetvéd. Egyes. , [2002]. - 15 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
komposztálás


632.95 L 75
Loch Jakab
  Agrokémia és növényvédelmi kémia / Loch Jakab, Nosticzius Árpád. - Budapest : Mezőgazda, 1992. - 399 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-81-6001-2 kötött
agrokémia; növényvédelem; trágyázás; peszticid; talaj; kézikönyv


631.4 M 24
Makó András
  Kőolajszármazékok vándorlásának modellezése talajokban / Makó András. - Budapest : OMIKK, [1999]. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/22.)
Bibliogr.: p. 34-40.
ISBN 963-593-394-0 fűzött
talajszennyezés; kőolajipar


631.4 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Halogénezett szénhidrogének a talajban és a talajvízben / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, 2001. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2020)
Bibliogr.: p. 49-52.
ISBN 963-593-448-3 fűzött
talajszennyezés; talajvíz-szennyezés; halogéntartalmú szerves vegyületek


631.4 N 13
Nádudvari Zoltán
  Szennyezett talajok jellemzése - kockázatalapú miniségi kritériumok / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/9.)
Bibliogr.: p. 69-72.
ISBN 978-963-9754-00-3 fűzött
talajszennyezés; talajminőség; talajvédelem; környezeti kockázat


631.4 N 13
Nádudvari Zoltán
  Talajszennyezés tényfeltárása, mérési bizonytalanságok és költségeik / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/1.)
Bibliogr.: p. 56-60.
ISBN 963-86733-9-7 fűzött
talajszennyezés; mérés


595.1 N 41
  Nematodes in soil ecosystems / ed. by Diana W. Freckman. - Austin, TX : University of Texas Press, 1982. - xiv, 206 p. ; 24 cm
Címford.: Fonalférgek a talaj ökológiai rendszerében. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 292 75526 0 kötött
fonalférgek; talaj; ökoszisztéma


630 N 78
Nobbe, Sibrand
  Kompost / Sibrand Nobbe. - Boxtel : De Kleine Aarde, 1988. - 36 p. : ill. ; 15 p.. - (Ekologische alternatieven ; 3)
Címford.: Komposzt
ISBN 90-6454-253-6 fűzött
komposztálás


631.4 P 87
Postel, Sandra
  Altering the Earth's chemistry : Assessing the risks / Sandra Postel. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1986. - 66 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 71)
Címford.: Változóban a Föld kémiája : Kockázatbecslés. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 55-66.
ISBN 0 9164648 72 0 fűzött
talajszennyezettség; kockázatbecslés; vegyi szennyezés; éghajlati változás; egészségveszélyeztető tényezők; levegőszennyezés


635 R 89
Roulac, John
  Backyard composting / John Roulac. - Totnes, Devon : Green Earth Books, 1996. - 96 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Komposztálás a kiskertben
ISBN 1-900322-0-8 fűzött
komposztálás


I-1015
Roulac, John
  Kiskerti komposztálás [Fordítás] = Backyard composting / John Roulac. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Darvas Katalin ; 1999 (Totnes, Devon : Green Earth Books, 1996 ; 96 p.). - 34 fol. ; 29 cm
komposztálás


628.4 S 11
  Saját építésű komposztáló toalettek / szerk. Ertsey Attila. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1997. - 39, [20] p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
komposzt-toalett


550.3 S 36
Schőnviszky László
  Talajok és talajvizek szennyezettségének felkutatása és lehatárolása geofizikai módszerekkel / Schőnviszky László. - Budapest : OMIKK, [1994]. - 36 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1993/7.)
Bibliogr.: p. 32-34.
ISBN 963-593-264-2 fűzött
geofizika; talajszennyezés; talajvíz-szennyezés


502 S 60
Simon László
  Fitoremediáció / Simon László. - Budapest : BME OMIKK, 2004. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2318)
Bibliogr.: p. 52-57.
ISBN 963-593-492-0 fűzött
remediáció; fitoremediáció


631.4 S 69
Solti Gábor
  Talajjavítás és tápanyag-utánpótlás az ökogazdálkodásban / Solti Gábor. - Budapest : Mezőgazda, 2000. - 208 p. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 200-205.
ISBN 963-9239-43-7 kötött
talajjavítás; trágyázás; biogazdálkodás; biorendelet


631.8 S 82
Sowa, Peter
  Biolevek természetes anyagokból / Peter Sowa. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1986. - 29 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofüzetek, ISSN 0231-486 X ; 12.)
Eredeti cím: Pflanzenschutz anders
ISBN 963 232 229 0 fűzött
biokertészet; trágyázás


631.4 S 87
Stefanovits Pál
  Magyarország talajai / írta Stefanovits Pál. - 2., bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 1963. - 442 p., 24 t., [6] öh.t. : ill., részben színes ; 25 cm + 1 térk.
Bibliogr.: p. 403-409.
v.
talajtan; talajtípusok; talajföldrajz; Magyarország; kézikönyv


631.4 S 87
Stefanovits Pál
  Talajtan / Stefanovits Pál. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 1992. - 379 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi és főiskolai tankönyv
ISBN 963-81-6001-2 kötött
talajtan; talajföldrajz; Magyarország; tankönyv; kézikönyv


631.4 Sz 15
Szabó István Mihály
  Az általános talajtan biológiai alapjai / Szabó István Mihály. - Budapest : Mezőgazdasági K., 1986. - 373 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 342-353.
ISBN 963-232-249-5 kötött
talajtan; biológia


631.4 Sz 15
Szabó István Mihály
  Az általános talajtan biológiai alapjai / Szabó István Mihály. - 3. kieg. kiad. - Budapest : Mundus, 2008. - 405 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus - természettudományok, ISSN 1419-5151)
Bibliogr.: p. 369-383.
ISBN 978-963-9713-05-5 kötött
talajtan; talajbiológia


631.4 Sz 18
Szabó Lajos
  A termőföld védelme / [írta Szabó Lajos, Tóthné Surányi Klára, Orlovits Zsolt]. - Budapest : Agroinform, 2006. - 233 p. : ill, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-217.
ISBN 963-502-854-7 fűzött
talajvédelem; Magyarország


631.4 Sz 20
Szabó P.
  Changes of soil reaction and fertility in Hungary / P. Szabó == Ecological impact of acidification : Proceedings of the Joint Symposium "Environmental Threats to Forest and Other Natural Ecosystems" held at the University of Oulu, Finland, November 1-4, 1988 / organized by The Academy of Finland [etc.] . - Budapest : [s.n.], 1989. p. 95-102. ; 24 cm
Címford.: A talajreakció és a termőképesség változása Magyarországon. - A finnországi Oulu egyetemén 1988. nov. 1-4. között rendezett "Az erdőket és más természetes ökoszisztémákat fenyegető környezeti veszélyek" c. tudományos tanácskozáson elhangzott közlemény. - Klny.
Fűzött
savasodás; talajerózió; talajvédelem; konferencia


631.4 Sz 23
Szabolcs István
  Salt-affected soils / István Szabolcs. - Boca Raton, FL : CRC Press, 1989. - 274 p. ; 26 cm
Címford.: Szikes talajok
ISBN 0 8493 4818 8 kötött
szikes terület; szikes talaj; Európa; Ázsia; Afrika; Észak-Amerika; Közép-Amerika; Dél-Amerika; Ausztrália


633 T 22
  Talajművelés a fenntartható gazdálkodásban / szerk. Birkás Márta. - [Gödöllő] : Szt. István Egyet., 2001. - 292 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9256-30-7 fűzött
talajművelés; növénytermesztés; biogazdálkodás


635 T 22
  Talajművelés másképpen : Komposzttal, talajtakarással / [öszeáll. Seléndy Szabolcs]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1986. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofüzetek, ISSN 0231-486X ; 3.)
ISBN 963 232 279 7 fűzött
biokertészet; komposzt


631.4 T 22
  A talajok jelentősége a 21. században / szerk. Stefanovits Pál, Michéli Erika. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2005. - 403 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. II. Az agrárium helyzete és jövője, ISSN 1417-8435)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-508-477-3 fűzött
talajtan; mezőgazdaság


631.4 T 22
  Talajszennyeződés, talajtisztítás / Anton Attila [et al.] ; [... szerk. Simon László]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Környezetgazd. Int., 1999. - IV, 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 5.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-602-740-4 fűzött
talajszennyezettség; kockázatbecslés; egészségveszélyeztető tényezők; talajtisztítás; remediáció; Magyarország


631.4 T 22
  Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken / szerk. Thyll Szilárd. - Budapest : Mezőgazda, 1992. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 347-350.
ISBN 963-81-6009-8 kötött
talajvédelem; vízrendezés; vízgazdálkodás; dombvidék; kézikönyv


631.4 T 65
Tomschey Ottó
  Nehézfémekkel és vegyületeikkel szennyezett talajok tisztítási technológiái / Tomschey Ottó. - Budapest : OMIKK, [1993]. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1993/10.)
Bibliogr.: p. 21-22
ISBN 963-593-259-6 fűzött
nehézfém; fémszennyezés; talajszennyezés; tisztítás


631.4 T 92
Trudgill, Stephen
  Soil types : A field identification guide / Stephen Trudgill. - Shrewsbory : Field Studies Council, 1989. - p. 337-363., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
Címford.: Talajtípusok : Határozó terepgyakorlatokhoz. - Klny. Field stuies, Vol. 7, No. 2 (1989)
ISBN 1-85153-196-3 fűzött
talaj; talajtípusok; környezeti nevelés; Nagy-Britannia


631.4 V 36
Várallyai György
  Talaj, talajvédelem, talajhasználat / Várallyai György ; Talajerózió, talajvédelem / Kerényi Attila ; A környezetföldtani állapotfelmérés terepi lépései / Orsovai Imre. - Budapest : ELTE TTK, 1994. - 128 p. ; 24 cm. - (Természeti és társadalmi környezetünk, ISSN 1217-9965)
Készült a környezeti komplex oktatásban résztvevők számára
ISBN 963-462-847-8 fűzött
talaj; talajvédelem; talajerózió; talajhasználat; környezetvédelmi képzés; felsőoktatás


631.4 W 35
Weber, Fred
  Understanding soil conservation techniques / by Fred Weber, Carol Stoney, Edward Pytlik ; publ. by Volunteers in Technical Assistance. - Arlington, VI : VITA, 1989. - 15 p. ; 28 cm. - (Technologies for Development ; 58)
Címford.: Talajvédelmi eljárások
Fűzött
talajvédelem


620 W 77
Winblad, Uno
  Sanitation without water / Uno Winblad and Wen Kilama. - rev. and enlarged ed. - Basingstoke ; London : Macmillan Education Ltd, 1988. - xi, 161 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Víz nélkül működő egészségügyi berendezések. - Bibliogr.: p. 151-153.. - Szójegyzék: p. 154-158.
ISBN 0-333-39140-3 fűzött
alternatív technológia; közegészségügy; fejlődő országok; komposzt-toalett


vissza