Környezetszennyezés

Szennyező anyagok, kezelésük. Szennyezéscsökkentés.

Ld. még: Hulladék;
Levegő, légkör (Levegőszennyezés);
Mezőgazdaság (Peszticid)
Talaj (Talajszennyezés) ;
Víz (Szennyvíz)


577 B 19
Balázsy Sándor
  Fémek szóródása az ökológiai rendszerekben / Balázsy Sándor. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2000. - 183 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169-183.
ISBN 963-9130-75-3 fűzött
fémek; környezetvédelem


502 B 41
Batizné Ferdinánd Judit
  Ipari környezetszennyezés detektálása távérzékeléssel / Batizné Ferdinánd Judit. - Budapest : Ybl Miklós Műsz. Főisk., 1994. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Főiskolai jegyzet. J-66/94
Fűzött
környezetszennyezés; ipar; távérzékelés


628.4 B 43
Becker Károly
  A nehézfém-szennyezések ártalmatlanítása : Nemzetközi szakirodalmi ismertetés / összeáll. Becker Károly. - Budapest : KGI, 1992. - 144 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 109-144.
Fűzött
nehézfém; szennyezéscsökkentés; határérték


615 B 80
Boros Tiborné
  Gyógyszermaradványok a környezetben / Boros Tiborné. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2118)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 963-593-480-7 fűzött
gyógyszerterhelés; antibiotikumok; hormonok


502 B 80
Boros Tiborné
  A hátrahagyott szennyezés kezelésének vállalati feladatai / Boros Tiborné . - Budapest : OMIKK, 1999. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/14.)
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 963-593-409-2 fűzött
környezetszennyezés; vállalat; kármentesítés


628.4 B 80
Boros Tiborné
  A kadmium élettani hatásai, kezelése hulladékként / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, [1998]. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/18.)
Bibliogr.: p. 32-34.
Fűzött
nehézfém-szennyezés; kadmium; hulladékkezelés


628.3 B 80
Boros Tiborné
  Mosószerek és alkotóik a környezetben / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2004. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2213)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-593-491-2 fűzött
mosószerek; környezetszennyezés; vegyi anyagok; szennyvíz; vízszennyezés


502 B 80
Boros Tiborné
  Több közegben megjelenő szennyezők kockázatbecslése / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 32 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2204)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-593-493-9 fűzött
kockázatbecslés; környezetszennyezés; vegyi anyagok


502 B 80
Boros Tiborné
  Veszélyes anyagok logisztikája / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 1996. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 25-26.
Fűzött
veszélyesanyag-szállítás; kockázatbecslés; kockázatkezelés; kockázati kommunikáció; logisztika; baleseti kockázat


540 C 17
  Chlorine safety pays : An overview of hazards and safe practices. - New York, NY : Eorld Environment Center, 1988. - 31 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A klórral kapcsolatos biztonsági előírások betartása megtérül : A veszélyek és a biztonsági intézkedések áttekintése
ISBN 0-9104099-07-1 fűzött
vegyi anyag; vegyi biztonság; klór


502 C 31
Crone, Hugh D.
  Chemicals and society : A guide to the new chemical age / Hugh D. Crone. - Repr. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1988. - x, 245 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A vegyszerek és a társadalom
ISBN 0 521 31359 7 fűzött
környezetszennyezés; vegyszer


628.4 D 70
Dobolyi Elemér
  A dioxinok előfordulása, emissziójának csökkentése és méréstechnikája / Dobolyi Elemér. - Budapest : OMIKK, [1999]. - 48 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/10.)
Bibliogr.: p. 44-48.
ISBN 963-593-389-4 fűzött
dioxin; kibocsátáscsökkentés; mérés; toxicitás; mérgező hulladék; környezet-egészségügy


502 D 90
Dragos Tibor
  Vegyi anyagok kívül-belül / Dragos Tibor, Simon Gergely. - Budapest : Levegő Munkacsoport, 2004. - 14 p. ; 21 cm. - (Levegő füzetek)
Fűzött
vegyi anyagok; környezetszennyezés


502 E 42
  Előzetes vizsgálat - hatásvizsgálat - IPPC / [szerzők Magyar Emőke et al.] . - Budapest : Complex K., 2007. - 692 p. : ill., színes térk. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 16.)
Lezárva: 2007. jan. 1. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-224-915-5 fűzött
környezetvédelem; környezeti hatásvizsgálat; környezetvédelmi jog; integrált szennyezés-megelőzés és szabályozás; IPPC


502 F 16
  A fáradtolaj környezetszennyező, illetve környezetkárosító hatásai, ártalmatlanítási lehetőségek / szerk. Udvardy Jenőné. - Budapest : OMIKK, 1991. - 24 p. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 1991/16.)
ISSN 0866-6091 fűzött
olajszennyezés; fáradtolaj; újrahasznosítás


502.4 F 44
  Felszabadított természet : Felszámolt katonai területek környezet- és természetbarát hasznosítása / szerk. Németh Ferenc ; [kiad. az IUCN Természetvédelmi Világszövetség Európai Programja]. - Gland : IUCN, 1995. - 36 p. ; 29 cm + 2 színes térk.
ISBN 2-8317-0284-4 fűzött
környezetszennyezés; természetvédelem; katonai terület; Magyarország; Strázsa-hegy; Dorog


502 F 74
  A forráspont közelében : A vegyi anyagok problematikája és szabályozásuk / [szerk. Dragos Tibor, Simon Gergely]. - Budapest : Levegő Munkacsoport, 2006. - 38 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vegyi anyagok; környezet-egészségügy; környezetszennyezés


502 J 52
Fülöp Sándor
  Javaslatok a magyar szennyezéskibocsátási és átviteli nyilvántartási rendszer (PRTR) kialakításához / Fülöp Sándor. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, 2006. - 210 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86712-8-9 fűzött
környezetszennyezés; nyilvánosság; környezetvédelmi jog; jogszabályok; Magyarország


502 I 61
  Integrated pollution control in Europe and North America / ed. by Nigel Haigh and Frances Irwin ; The Conservation Foundation, Institute for European Environmental Policy. - Washington, D.C. : Conservation Foundation ; Bonn [etc.] : Institute for European Environmental Policy, 1990. - xiii, 242 p. ; 23 cm
Címford.: Integrált szennyezésellenőrzés Európában és Észak-Amerikában. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 89164 117 3 fűzött
szennyezésellenőrzés; környezetpolitika; környezetvédelmi jog; Európa; Amerikai Egyesült Államok; Kanada


502 I 68
  Irányelvek a vegyi balesetek megelőzésére, a felkészülésre és az elhárításra / [ford. Bognár Botond]. - Budapest : KTM, 1998. - 96 p. ; 24 cm. - ( Szemelvények az OECD környezetpolitikájából ; 1417-9172)
Eredeti cím: Guiding principles for chemical accident prevention, preparedness and response
ISBN 963-03-5232-X fűzött
veszélyes anyagok; veszélyes létesítmények; környezeti biztonság; környezeti baleset; vegyi anyagok; Organisation for Economic Co-operation and Development (Paris)


502 K 20
  Kármentesítési technológiák / [főszerk. Németh Tamás]. - [Budapest] : KÖM, 2001. - 170 p. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési kézikönyv ; 4.)
ISBN 963-03-4604-4 fűzött
környezetszennyezés; talajszennyezés; vízszennyezés; szennyezett terület; kármentesítés; környezettechnika


574.64 K 90
  A környezet arzén szennyezettségének település egészségügyi kérdései a dél-alföldi régióban : A Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottságának Környezetegészségügyi Munkabizottsága ... [et al.] által 1988. április 29-én rendezett ankét anyaga / [szerk. Dési Illés]. - Szeged : MTA Szegedi Akadémiai Bizottság : Kiss Ferenc Csongrád megyei Természetvédelmi Egyesület, 1988. - 68 p. ; 21 cm
Fűzött
környezet-egészségügy; toxikológia; ivóvíz; vízsszennyezés; konferencia; Magyarország


I-947
  Környezetszennyezés [Fordítás] = Pollution / ed. Eleanor C. Goldstein. - Kulturális Innovációs Alapítvány ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1995 (Boca Raton, FL : Social Issues Resources Series, Inc., 1988). - 43 fol. ; 29 cm
A SIRS digest sorozat részeként kiadott könyv 1,2,8,21,29. fejezeteinek fordítása
környezetszennyezés; éghajlat; munkahely; ólom; oktatási segédanyag


I-947/II.
  Környezetszennyezés [Fordítás] = Pollution / ed. Eleanor C. Goldstein. - Kulturális Innovációs Alapítvány ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1995 (Boca Raton, FL : Social Issues Resources Series, Inc., 1988). - 33 fol. ; 29 cm
A SIRS digest sorozat részeként kiadott könyv 9,14,22,35,39. fejezeteinek fordítása
környezetszennyezés; település; tenger; vízszennyezés; gazdaság; sugárzás; kozmikus szennyezés; oktatási segédanyag


I-947/III.
  Környezetszennyezés [Ismertetés] = Pollution / ed. Eleanor C. Goldstein. - Kulturális Innovációs Alapítvány ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1995 (Boca Raton, FL : Social Issues Resources Series, Inc., 1988 ; 182 p.). - 8 fol. ; 29 cm
környezetszennyezés; település; tenger; vízszennyezés; gazdaság; sugárzás; kozmikus szennyezés; oktatási segédanyag


502[33] L 81
Lotz Tamás
  Forgalmazható kibocsátási engedélyek mint gazdasági szabályozók a környezetvédelemben / Lotz Tamás. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 24 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/12.)
Bibliogr.: p. 21-23.
ISBN 963-593-296-0 fűzött
környezetgazdaságtan; kibocsátáskereskedelem; kibocsátási engedély


502 M 16
  Magyarország környezetterhelési mutatói = Environmental pressure indicators of Hungary / Központi Statisztikai Hivatal ; összeáll. ... Aujeszky Pál [et al.]. - 2005. - Budapest : KSH, 2006. - 111 p. : ill. ; 29 cm
ISSN 1785-4075 fűzött
környezetszennyezés; környezetterhelés; környezetstatisztika; Magyarország


502 M 32
Markham, Adam
  A brief history of pollution / Adam Markham. - London : Earthscan, 1994. - xiv, 162 p. ; 22 cm
Címford.: A környezetszennyezés rövid története. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 144-157.
ISBN 1-85383-213-8 fűzött
környezetszennyezés; történet; történeti ökológia; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - társadalomökológia


I-977
Markham, Adam
  A környezetszennyezés rövid története [Fordítás] = A brief history of pollution / Adam Markham. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1996 (London : Earthscan, 1994. p. 1-11.). - 5 fol. ; 29 cm
környezetszennyezés; történet; történeti ökológia


628.4 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Gyógyszermaradék a települési hulladékban, környezetre gyakorolt hatása / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2218)
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 963-420-736-7 fűzött
gyógyszermaradvány; települési hulladék; hulladéklerakó; környezetszennyezés


665.7 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  A kenőanyagok toxicitásának, biológiai lebonthatóságának és alkalmazási tulajdonságainak vizsgálata / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2120)
Bibliogr.: p. 53-55.
ISBN 963-593-476-9 fűzött
kenőanyag; környezetvédelem; környezetszennyezés


546 M 84
Markóné Monostory Bernadett
  Poliklór-bifenilek a környezetben és a szennyezések kezelése / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/2.)
Bibliogr.: p. 55-59.
ISBN 963-87034-7-7 fűzött
PCB; környezetszennyezés; hulladék; hulladékkezelés; környezet-egészségügy


502[33] T 56
Máyer Zoltán
  Az integrált szennyezés-megelőzés és -szabályozás irányelv (IPPC), és magyarországi megvalósítása: az egységes környezethasználati engedélyezés / Máyer Zoltán. - Budapest : TTMK, 2002. - 64 fol. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 7.)
Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-503-284-6 kapcsos dosszié
szennyezésmegelőzés; integrált szennyezés-megelőzés és szabályozás; IPPC


I-302/3
Meyer, William B.
  Ionizáló sugárzások [Fordítás] = The ionizing radiations / William B. Meyer . - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1998 (In: Human impact on the Earth. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. p. 178-180.). - 2 fol. ; 29 cm
környezeti hatás; történeti ökológia; humánökológia; sugárzás


636 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Állatgyógyászati szerek a környezetben / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/8.)
Bibliogr.: p. 49-52.
ISBN 963-86733-2-X fűzött
állatgyógyászati szerek; környezeti kockázat


631.4 M 93
Mueller Othmar
  Robbanóanyagokkal szennyezett talajok mentesítése, remediációja / Mueller Othmar. - Budapest : OMIKK, 2000. - 28 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 9928)
Bibliogr.: p. 21-28.
ISBN 963-593-434-3 fűzött
katonai szennyezés; robbanóanyag; talajszennyezés; remediáció; bioremediáció; talajtisztítás


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  Elhagyott ipartelepek, iparcsarnokok új célú hasznosítása a települési környezet védelmében / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1997. - 41 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/28.)
Bibliogr.
Fűzött
környezeti terhelés; ipari létesítmény; ártalmatlanítás


628.4 N 13
Nádudvari Zoltán
  Az integrált szennyezésmegelőzés és gyakorlati alkalmazásai / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1999. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 963-593-398-3 fűzött
környezetszennyezés; szennyezésmegelőzés; Európai Közösség


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  Vagyonértékelés és környezetterhelő visszamaradt szennyezés / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1994. - 36 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/2.)
ISBN 963-593-268-5 fűzött
környezetszennyezés


502 N 62
  Nemzeti profil : Részben szerkesztett munkaanyag. - Budapest : [Orsz. Munka- és Üzemegészségügyi Int.], 1997. - 2 db : ill. ; 30 cm
A "Kémiai Biztonság Magyarországon. Nemzeti Profil" második országos értekezletére (Budapest, 1997. június) készített munkaanyag
Fűzött
1. - 84 fol., [39] t.fol.
2. - fol. 85-213.
vegyi anyag; veszélyes hulladék; veszélyes anyag; mérgező anyag; vegyi anyagok ellenőrzése; munkavédelem; mérgező anyagok ellenőrzése; környezetvédelmi jog; vegyi biztonság; Magyarország


502 N 62
  Nemzeti profil készítése a vegyi anyagok kezelésére rendelkezésre álló nemzeti infrastruktúra felmérésére / Egyesült Nemzetek Oktatási és Kutatási Intézete. - Geneva : UNITAR, [1996]. - 102 fol. : ill. ; 30 cm
Fűzött
vegyi anyag; vegyi anyagok ellenőrzése; vegyi anyagok kezelése; vegyi biztonság


502 O 13
  Az OECD-országok környezeti mutatói, 2004 = Environmental indicators of OECD countries, 2004 / [szerk. ... Mészáros Andrea] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005. - 99 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-856-3 fűzött
környezetszennyezés; statisztika; OECD-országok; gazdasági ágazatok


502 P 13
Pál János
  Mit gondolunk a vegyi anyagokról? : Országos vegyi anyag felmérés zárótanulmánya / írta Pál János. - Budapest : Levegő Munkacsoport : Magyar Természetvédők Szövetsége, 2006. - 11 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
vegyi anyagok; felmérés; környezeti attitűd; közvéleménykutatás; Magyarország


546 P 13
Pál Károlyné
  Alumínium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/4.)
Bibliogr.: p. 59-63.
ISBN 963-86517-7-6 fűzött
alumínium; környezetszennyezés; fémszennyezés; környezet-egészségügy


546 P 13
Pál Károlyné
  Arzén a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : BME OMIKK, 2002. - 92 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2215)
Bibliogr.: p. 86-89.
ISBN 963-420-729-4 fűzött
arzén; környezet-egészségügy


546 P 13
Pál Károlyné
  Bárium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/11.)
Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 978-963-9754-05-8 fűzött
bárium; környezetszennyezés; környezet-egészségügy


546 P 13
Pál Károlyné
  Berillium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 50 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/5.)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 978-963-9754-14-0 fűzött
berillium; környezetszennyezés; környezet-egészségügy


546 P 13
Pál Károlyné
  Bór a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/4.)
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-963-9754-16-4 fűzött
bór; környezetszennyezés; környezet-egészségügy


577 P 13
Pál Károlyné
  Cink a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, 2000. - 67 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2019)
Bibliogr.: p. 62-67.
ISBN 963-593-436-X fűzött
cink; nehézfém; fémszennyezés


546 P 13
Pál Károlyné
  Foszfor a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 76 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/5.)
Bibliogr.: p. 69-75.
ISBN 963-9754-02-7 fűzött
foszfor; környezetszennyezés; környezet-egészségügy


546 P 13
Pál Károlyné
  A higany egészségi hatásai, a higanytartalmú hulladékok ártalmatlanítása / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/20.)
Bibliogr.: p. 23-26.
ISBN 963-593-298-7 fűzött
higany; környezet-egészségügy; hulladék-ártalmatlanítás


546 P 13
Pál Károlyné
  Higany a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, 1999. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/25.)
Bibliogr.: p. 50-56.
ISBN 963-593-404-1 fűzött
higany; környezet-egészségügy; szennyezés


546 P 13
Pál Károlyné
  Kadmium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 91 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2217)
Bibliogr.: p. 86-91.
ISBN 963-420-739-1 fűzött
kadmium; környezet-egészségügy


628.4 P 13
Pál Károlyné
  Króm a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, 2001. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2018)
Bibliogr.: p. 59-62.
ISBN 963-593-441-6 fűzött
nehézfém-szennyezés; króm; hulladékkezelés


546 P 13
Pál Károlyné
  Mangán a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/5.)
Bibliogr.: p. 64-67.
ISBN 963-86517-6-8 fűzött
mangán; környezetszennyezés; fémszennyezés; környezet-egészségügy


628.3 P 13
Pál Károlyné
  Nehézfémek eltávolítása a szennyvíziszapból mezőgazdasági felhasználás előtt / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/6.)
Bibliogr.: p. 60-63.
ISBN 978-963-9754-11-9 fűzött
nehézfém-szennyezés; szennyvíziszap; víztisztítás; iszapkezelés; talajszennyezés


546 P 13
Pál Károlyné
  Nemesfémek a környezetben : A platinacsoport (Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Os) fémei / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 2006/7.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-87034-5-8 fűzött
nemesfémek; platinafémek; környezetszennyezés; fémszennyezés; környezet-egészségügy


628.4 P 13
Pál Károlyné
  Nikkel a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, 2001. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2119)
Bibliogr.: p. 69-72.
ISBN 963-539-451-3 fűzött
nikkel; nehézfém; fémszennyezés


546 P 13
Pál Károlyné
  Ólom a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/5.)
Bibliogr.: p. 105-112.
ISBN 963-86517-9-2 fűzött
ólom; környezetszennyezés; fémszennyezés; környezet-egészségügy; remediáció


546 P 13
Pál Károlyné
  Ón a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2316)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 963-420-763-4 fűzött
ón; fémszennyezés; környezet-egészségügy


546 P 13
Pál Károlyné
  Réz a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2315)
Bibliogr.: p. 76-79.
ISBN 963-420-758-8 fűzött
réz; fémszennyezés; környezet-egészségügy


546 P 13
Pál Károlyné
  Szelén a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2214)
Bibliogr.: p. 46-48.
ISBN 963-593-485-8 fűzött
szelén; környezet-egészségügy


546 P 13
Pál Károlyné
  Vanádium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/6.)
Bibliogr.: p. 52-54.
ISBN 963-86517-8-4 fűzött
vanádium; fémszennyezés; környezet-egészségügy


502 P 35
Papp Lajos
  Környezeti minták analitikai kémiai vizsgálata : Szervetlen rész : Jegyzet környezetten, környezettudomány és kémia szakos hallgatók részére / Papp Lajos ; [közread. a] Kossuth Lajos Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék. - Debrecen : Kossuth Egetemi K., 1998. - 132 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
környezetvizsgálat; környezetminőség; környezetszennyezés; környezeti minta; kémiai analitika


502 P 57
  Perzisztens szerves szennyezők, szlovákai és magyarországi helyzetkép / [szerk. Lengyel Zsuzsanna, Sándor Csaba]. - Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására : Pont Intézet, 2005. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-128.
ISBN 963-87612-2-X fűzött
környezetszennyezés; környezetvédelem; veszélyes anyag; felmérés; statisztika; Európai Unió; Magyarország; Szlovákia


502 P 80
  Pollution / ed. Eleanor C. Goldstein. - Boca Raton, FL : Social Issues Resources Series, Inc., [1988]. - [182] p. : ill. ; 30 cm. - (SIRS digest series, ISSN 0747-685X)
Címford.: Szennyezés. - Kivonatos cikkgyűjtemény
ISBN 0-89777-106-0 kötött
környezetszennyezés; veszélyes hulladék; levegőszennyezés; belsőtér levegője; vízszennyezés; egészségveszélyeztető tényezők; környezeti nevelés; oktatási segédanyag


502 P 80
  Pollution / ed. Eleanor C. Goldstein. - Vol. 4. - Boca Raton, FL : Social Issues Resources Series, Inc., 1990. - [578] p. : ill. ; 30 cm. - (SIRS series , ISSN 0740-3127)
Címford.: Szennyezés. - Cikkgyűjtemény
ISBN 0-89777-118-4 ISSN 0273-253X kötött
környezetszennyezés; veszélyes hulladék; levegőszennyezés; belsőtér levegője; vízszennyezés; egészségveszélyeztető tényezők; Amerikai Egyesült Államok


502 S 12
Salánki János
  Új utak a környezetszennyezés biológiai indikálásában : Akadémiai székfoglaló, 1988. március 25. / Salánki János. - Budapest : Akad. K., 1992. - 45 p. ; 20 cm. - (Értekezések, emlékezések)
ISBN 963-05-6404-1 fűzött
környezetszennyezés; biológiai indikátor


502 Sz 68
  Szennyezett területek részletes mennyiségi kockázatfelmérése : Elméleti és módszertani alapok / Dura Gyula [et al.]. - Budapest : KÖM, 2001. - 128 p. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési kézikönyv ; 3.)
További szerzők: Gruiz Katalin, László Erzsébet, Vadász Zsolt
ISBN 963-03-4604-4 fűzött
környezeti kockázat; kockázatfelmérés; vegyi szennyezés; talajszennyezés; egészségveszélyeztető tényezők; környezetszennyezés


502 T 56
  Tiszta, egészséges Ipoly mentéért : Szennyezőforrás-felmérési és -felszámolási program az Ipoly menta alsó folyásán : Zárókiadvány / szerk. Kelemen Zoltán. - Vác : Magosfa, 2005. - 47 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-219-043-2 fűzött
környezetszennyezés; szennyezőforás-felszámolás; Ipoly; Börzsöny; Dunakanyar


I-892
Tokar, Brian
  Monsanto: egy vegyi üzem bámulatos átváltozásai [Fordítás] = Monsanto: a checkered history / Brian Tokar. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; György Lajos ; 1998 (In: The Ecologist. 28. vol. 5. no. 1998. p. 254-260.). - 7 fol. ; 29 cm
Megjelent: Ökotáj, ISSN 1216-6871, 20-21. sz., 1999. p. 77-85.
szennyezés; vegyi üzem; veszélyes hulladék; vegyi anyag; géntechnológia; mezőgazdaság


502 T 63
Tombácz Endre
  Az IPPC direktíva alkalmazásának problémái az EU-ban / Tombácz Endre, Marossy Zoltán. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 49 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 8.)
ISBN 963-503-274-9 fűzött
szennyezésmegelőzés; integrált szennyezés-megelőzés és szabályozás; IPPC; Európai Unió


502 W 40
Weingran, Cristian
  Régi környezetszennyezésből eredő problémák : Útmutató / szerzők Cristian Weingran, Cornelia Rösler ; szakértő Rácz Ferencné. - Berlin : Német Urbanisztikai Intézet, [1993]. - 118 p. ; 30 cm. - (Környezetvédelmi tanácsadás települések számára)
Bibliogr.: p. 98-118.
Fűzött
környezetszennyezés; környezeti kár; határérték; Német Szövetségi Köztársaság ; Magyarország


614 T 18
Takács Sándor
  Az ember és környezete : A környezetszennyezés humán következményei / Takács Sándor. - Veszprém : Veszprémi Egyetem, 1994. - 155 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7332-28-6 fűzött
környezet-egészségügy; környezetvédelem; környezetszennyezés; egészségveszélyeztető tényezők; levegőszennyezés; vízszennyezés; talajszennyezés; Veszprémi Egyetem


620.26 V 79
  Veszélyes anyagok és készítmények / [szerk. Kozák Kristóf]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1998. - 325 p. : ill. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-224-246-7 fűzött
veszélyes anyagok; vegyszerek; környezetvédelem


502[34] W 96
Worobec, Mary Devine
  Toxic substances controls guide : Federal regulation of chemicals in the environment / Mary Devine Worobec, Girard Ordway. - [3., rev. ed.]. - Washington, D.C. : The Bureau of National Affairs, Inc., 1989. - 239 p. ; 23 cm
Címford.: Útmutató a mérgező anyagok ellenőrzéséhez : A vegyi anyagok környezetvédelmi kérdéseinek szövetségi szintű szabályozása
ISBN 0 87179 632 5 fűzött
vegyi anyag; veszélyes hulladék; veszélyes anyag; mérgező anyag; vegyi anyagok ellenőrzése; peszticid; munkavédelem; munkaegészségügy; hulladékelhelyezés; veszélyesanyag-szállítás; mérgező anyagok ellenőrzése; környezetvédelmi jog; szabvány; környezetellenőrzés; Amerikai Egyesült Államok


vissza