Politika

Környezetpolitika. Nemzetközi együttműködés
Környezetvédő mozgalmak. Nem-kormányzati szervezetek
Állampolgári részvétel502[32] A 24
  Adising citizens : Grants for public participation advisory services. - Szentendre : The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 1996. - 41 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Lakossági tanácsadás : Ösztöndíjak az állampolgári részvételt támogató tanácsadó szolgálatok számára
ISBN 963-84544-44-X fűzött
környezetvédelem; állampolgári részvétel; nem-kormányzati szervezetek; Közép-Európa; Kelet-Európa


502 A 56
  After Earth Day : Continuing the conservation effort / Max Oelschlaeger, editor. - Denton, TX : University of North Texas Press, 1992. - XX, 241 p. ; 23 cm
Címford.: A Föld Napja után : Folytatódó környezetvédelmi erőfeszítések
ISBN 0-929398-40-8 fűzött
környezetpolitika; fenntartható fejlődés; energia; környezetgazdaságtan; ökofilozófia; vallás; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - gyakorlat; humánökológia - ökológia; konzervációbiológia; Amerikai Egyesült Államok


502 A 27
Agócs József
  A jó kormányzás : Bevezetés a jóirodalomba III. / Agócs József. - Sopron : [Erdészeti és Faipari Egyetem], 1997. - 143 p. ; 20 cm
Fűzött
ökológia; politikai ökológia; bioszféra


502[32] A 42
  Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban : Kézikönyv : A jelenlegi gyakorlat és a jövő lehetőségei : Magyarország / szerk. Tóthné Nagy Magdolna [et al.] ; a könyv II. részét írták Fülöp Sándor [et al.]. - Budapest : Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetv. Közp., 1994. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 963-04-4162-4 fűzött
környezetpolitika; állampolgári részvétel; döntéshozatal; környezetvédelmi jog; jogi szabályozás; Magyarország


I-858
Alles, J. C. Th.
  Environmental movement and environmental information / J. C. Th. Alles. - [S.l.] : [s.n.], 1986. - 18 fol. ; 29 cm
Soksz. konferenciaanyag fmás.
környezetvédő mozgalmak; információ


331.5 A 83
  Arme und Arbeitslose im reichen Baden-Württemberg? : Analyse, Lösungsvorschläge / Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg. - Berlin : Der goldene Topf, 1986. - 140 p. ; 21 cm
Címford.: Szegények és munkanélküliek a gazdag Baden-Württembergben? : Analízis és megoldásjavaslat. - A Zöld parlamenti frakció 1986-os fórumának anyaga
Fűzött
szegénység; munkanélküliség; környezetvédő mozgalmak; program; foglalkoztatás; nők; szociális biztonság; Német Szövetségi Köztársaság


502[32] A 94
Atkinson, Adrian
  Principles of political ecology / Adrian Atkinson. - London : Belhaven Press, 1991. - ix, 251 p. ; 23 cm
Címford.: A politikai ökológia alapjai. - Bibliogr.: p. 220-245.
ISBN 1-85293-183-3 fűzött
politikai ökológia; posztmodern; ökofilozófia; környezeti hatás; társadalom


502[32] A 94
Atkinson, Robert
  Planning for sustainability : Supporting NGO self-financing ventures / written by Robert Atkinson and Joanna Messing with contribution from Lee Davis, Nicole Etchart and Derek Urbaniak. - Szentendre : REC, 2002. - 113 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Tervezés a fenntarthatóságért : Önfinanszírozó civil szervezetek támogatása. - Cseh, magyar, szlovák és szlovén ny. összefogl.
ISBN 963-9424-10-2 fűzött
nem-kormányzati szervezetek; finanszírozás; Csehország; Szlovákia; Magyarország; Szlovénia


502[32] A 94
  Az átmenet irányítása a fenntartható fejlődés felé : Az OECD kritikus szerepe / [ford. Galló Judit]. - Budapest : KTM, 1998. - 51 p. ; 24 cm. - (Szemelvények az OECD környezetpolitikájából ; 1417-9172)
Eredeti cím: Guiding the transition to sustainable development : A critical role for the OECD
ISBN 963-03-4402-X fűzött
környezetpolitika; fenntartható fejlődés; nemzetközi együttműködés; Organisation for Economic Co-operation and Development (Paris)


502[32] B 46
Bela Györgyi
  Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban / Bela Györgyi, Pataki György, Valené Kelemen Ágnes. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 94 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 20.)
Bibliogr.: p. 86-90.
ISBN 963-503-298-6 fűzött
környezetpolitika; döntéshozatal; társadalmi részvétel


502[32] B 60
  Beyond boundaries : The international dimensions of public participation for the countries of Central and Eastern Europe : Manual on public participation in environmental decisionmaking. - Szentendre : The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 1996. - 181 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Határokon túl : Állampolgári részvétel a környezettel kapcsolatos döntéshozatalban. - Kézikönyv
ISBN 963-8454-43-1 fűzött
környezetvédelem; állampolgári részvétel; nem-kormányzati szervezetek; nemzetközi jog; nemzetközi együttműködés; környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[32] B 64
Bingham, Gail
  Resolving environmental disputes : A decade of experience / Gail Bingham. - Washington, D.C. : The Conservation Foundation, 1986. - xxviii, 284 p. ; 23 cm
Címford.: A környezeti viták feloldása. - Bibliogr.: p. 257-274.
ISBN 0 89164 087 8 fűzött
környezetpolitika; Amerikai Egyesült Államok


502[32] B 70
Bocking, Stephen
  Ecologists and environmental politics : A history of contemporary ecology / Stephen Bocking. - New Haven ; London : Yale University Press, 1997. - xiv, 271 p. ; 24 cm
Címford.: Az ökológusok és a környezetpolitika : A jelenkori ökológia története. - Bibliogr.: p. 236-265.
ISBN 0-300-06763-1 kötött
ökológia; környezetpolitika; történet


061.2 B 70
Bódi György
  Civil partnerség / Bódi György, Jung Adrienn, Lakrovits Elvira. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 261 p. ; 24 cm. - (Nonprofit segédkönyvek, ISSN 1587-4486 ; 5.)
Bibliogr.: p. 193-194. - Lezárva 2003. okt.
ISBN 963-224-734-5 fűzött
nonprofit szervezetek


502 B 90
Brown, Lester R.
  Saving the planet : How to shape an environmentally sustainable global economy / Lester R. Brown, Christopher Flavin, Sandra Postel. - New York ; London : W. W. Norton, 1991. - 224 p. ; 21 cm. - (The Worldwatch environmental alert series)
Címford.: A Föld megmentése : Hogyan alakítsunk ki egy globális környezetbarát gazdaságot
ISBN 0-393-30823-3 fűzött
környezetpolitika; gazdasági fejlődés; fenntartható fejlődés; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - gyakorlat


502[32] B 90
Brubaker, Sterling
  In command of tomorrow : Resource and environmental strategies for Americans / Sterling Brubaker ; Resources for the Future Study. - Baltimore ; London : The Johns Hopkins University Press, 1977. - xii, 177 p. ; 23 cm
Címford.: A jövő birtokában : Források és környezeti stratégiák a amerikaiak számára
ISBN 0 8018 1957 1 fűzött
környezetpolitika; természeti erőforrások védelme; energiapolitika; környezetszennyezés; Amerikai Egyesült Államok


502 C 12
Capra, Fritjof
  Green politics / Fritjof Capra and Charlene Spretnak ; in collaboration with Rüdiger Lutz. - New York : Dutton, 1984. - 244 p. ; 22 cm
Címford.: Zöld politika
ISBN 0 525 24231 7 kötött
környezetvédő mozgalmak; humánökológia - politikai ökológia; Német Szövetségi Köztársaság


I-478
Capra, Fritjof
  A Zöldek politikája [Fordítás] = Green politics / Fritjof Capra, Charlene Spretnak ; Rüdiger Lutz közreműködésével. - Közművelődési Információs Intézet ; Tóth Anikó ; 1987 (In: Green politics. - New York : Dutton, 1984. p. 3-28.). - 38 fol. ; 29 cm
A könyv első fejezetének fordítása
környezetvédő mozgalmak; Német Szövetségi Köztársaság


502[061] C 12
  Caring for nature : The Nature Conservancy Council in Scotland. - Peterborough : NCC, 1989. - 28 cm : ill. ; 21 cm
Címford.: Törődés a természettel : A brit Természetvédelmi Tanács Skóciában
ISBN 0-86139-5654 fűzött
környezetvédelmi szervezetek; természetvédelem; Nagy-Britannia; Skócia; Nature Conservancy Council (Peterborough)


502[32] C 22
  Civil beszámoló és vélemény az aaurhus-i egyezmény végrehajtásáról : 2005-2007 : Magyarország / szerk. F. Nagy Zsuzsanna, Gubek Nóra, Móra Veronika. - [Budapest] : Környezetei Tanácsadó Irodák Hálózata, 2008. - 28 p. ; 25 cm
Fűzött
társadalmi részvétel; környezetpolitika; környezetvédelmi jog; Aarhus-i egyezmény; Magyarország


502[32] C 22
  Civil society and the environment in Central and Eastern Europe / ed. by Duncan Fisher [et al.]. - London : Ecological Studies Instiute ; Bonn : Institut für Europäische Umweltpolitik ; Belgrade : Eko-Center, 1992. - 209 p. ; 29 cm
Címford.: Civil társadalom és környezet Közép- és Kelet-Európában. - Tanulmányok
ISBN 3-89347-008-5 fűzött
környezetvédő mozgalmak; állampolgári részvétel; nem-kormányzati szervezetek; Bulgária; Csehszlovákia; Magyarország; Lengyelország; Románia; Szovjetunió; Jugoszlávia


502[32] C 23
Cleveland, Harlan
  The global commons : Policy for the planet / by Harlan Cleveland. - Aspen, CO : The Aspen Institute ; Lanham, MD : University Press of America, 1990. - xi, 118 p. ; 23 cm
Címford.: Globális közösség : Politika a Földért. - Összeállítás az Aspen Institute 40. jubileumi konferenciájának (Aspen, 1989. július 5-7.) anyagából
ISBN 0 8191 7836 5 fűzött
környezetpolitika; globális problémák; nemzetközi együttműködés; konferencia


502[32] C 24
Coleman, Daniel A.
  Ecopolitics : Building a green society / Daniel A. Coleman. - New Brunswick, NJ : Rutgers University Press, 1993. - 230 p. ; 23 cm
Címford.: "Ökopolitika" : "Zöld" társadalom építése
ISBN 0-8135-2055-X fűzött
környezetpolitika; környezeti válság; népesség; fogyasztói társadalom; gazdaság; állampolgári részvétel; humánökológia - politikai ökológia


502[32] C 27
  Controversies in environmental policy / ed. by Sheldon Kamieniecki, Robert O'Brien and Michael Clarke. - Albany, NY : State University of New York Press, 1986. - vi, 322 p. ; 23 cm. - (SUNY series in environmental public policy)
Címford.: Viták a környezeti politikában. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 88706 112 5 fűzött
környezetpolitika; Amerikai Egyesült Államok


502 C 32, 502[32] C 32
  Croosroads : Environmental priorities for the future / ed. by Peter Borelli . - Washington ; Covelo, CA : Island Press, 1988. - xiii, 339 p. ; 23 cm
Címford.: Keresztutak : Elsőbbséget a környezetelvűségnek a jövőben. - Tanulmányok
ISBN 0 933280 67 X fűzött
környezetvédő mozgalmak; környezetelvűség; környezetvédelem; természetvédelem ; Amerikai Egyesült Államok; humánökológia - politikai ökológia;


320 C 45
Császi Lajos
  Biopolitika és kultúra : Késő modern perspektívák / Császi Lajos. - Budapest : Ú-M-K, 2007. - 195 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 18.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9609-49-8 fűzött
politikai filozófia; biopolitika; természetkép; egészségpolitika


061.2 C 49
Csegény Péter
  Köztes helyzet? : A civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatában az ezredforduló Magyarországán / Csegény Péter, Kákai László. - Budapest : Miniszterelnöki Hivatal, 2001. - 211 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-211.
ISBN 963-9284-72-6 fűzött
nonprofit szervezetek; önkormányzat; Magyarország


502[32] C 79
Csontos György
  A zöldek / Csontos György. - Budapest : Kossuth, 1982. - 120 p., [12] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 09 1957 5 fűzött
környezetvédő mozgalmak


502[37] D 12
Dale, Stephen
  McLuhan's children : The Greenpeace message and the media / Stephen Dale. - Toronto, ON : Between The Lines, 1996. - viii, 220 p. ; 23 cm
Címford.: McLuhan gyermekei : A Greenpeace üzenete és a média
ISBN 1-896357-04-0 fűzött
környezetvédő mozgalmak; környezetvédelem; természetvédelem; tömegkommunikáció; Greenpeace


502[32] D 31
Davidson, Joan
  How green is your city? : Pioneering approaches to environmental action / by Joan Davidson. - London : Bedford Square Press, 1988. - ix, 110 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Mennyire zöld a városotok? : A környezetvédelmi mozgalmak új megközelítése
ISBN 0 7199 1215 6 fűzött
környezetvédő mozgalmak


502[058.7] D 34
Deal, Carl
  The Greenpeace guide to anti-environmental organizations / Carl Deal. - Berkeley, CA : Odonian Press, 1993. - 110 p. ; 18 cm. - (Real story series)
Címford.: Anti-környezetvédő szervezetek Greenpeace kalauza
ISBN 1-878825-05-4 fűzött
környezetvédő mozgalmak; környezetpolitika; környezetvédő szervezetek; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


502[32] D 59
  Developing Environmental Policy in an Open Society : Proceedings of the Conference in Riga, 24-26 May 1993 / Dutch Council for Environmental Policy [...] in association with Latvia Environmental Protection Committee ; conference summary report preparad by Peter Maxson, Institute for European Environmental Policy. - Brussels : Institute for European Environmental Policy , 1993. - 115 p. : ill. ; 30 cm. - (Report / Dutch Council for Environmental Policy ; 93/8)
Címford.: A környezetpolitika fejlesztése egy nyitott társadalomban. - Konferenciaanyag
Fűzött
környezetpolitika; konferencia; Kelet-Európa


502[32] E 12
  DG ENV-NGO dialogue group : Summary of the third meeting : Brussels, Belgium, November 28-29, 2000 / prep. by the NGO Support Program, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2000. - 52 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Az Európai Közösség és a környezetvédelmi nem-kormányzati szervezetek párbeszéde : Összefoglaló a harmadik találkozóról (Brüsszel, 2000. november 28-29.)
ISBN 963-8454-91-1 fűzött
Európai Unió; nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő szervezetek; környezetvédelem; uniós csatlakozás; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[32] E 12
  DG ENV-NGO dialogue group : Summary of the fourth meeting : Brussels, Belgium, April 22-23, 2001 / prep. by the NGO Support Program, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2001. - 62 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Az Európai Közösség és a környezetvédelmi nem-kormányzati szervezetek párbeszéde : Összefoglaló a negyedik találkozóról (Brüsszel, 2001. április 22-23.)
ISBN 963-8454-95-4 fűzött
Európai Unió; nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő szervezetek; környezetvédelem; uniós csatlakozás; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[32] E 12
  DG ENV-NGO dialogue group : Summary of the fifth meeting : Brussels, Belgium, 9-10 December 2001 / prep. by the NGO Support Program, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2001. - 62 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Az Európai Közösség és a környezetvédelmi nem-kormányzati szervezetek párbeszéde : Összefoglaló az ötödik találkozóról (Brüsszel, 2001. december 9-10.)
Fűzött
Európai Unió; nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő szervezetek; környezetvédelem; uniós csatlakozás; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[058.7] D 68
  Directory of environmental non governmental organizations in Central and Eastern Europe. - Geneva : Centre for Applied Studies in International Negotiations, 1992. - 52, [26] p. ; 30 cm
Kelet- és közép-európai nem-kormányzati környezetvédő szervezetek címjegyzéke
Fűzött
környezetvédelmi szervezetek; nem-kormányzati szervezetek; Kelet-Európa; Közép-Európa; címjegyzék


502[058.7] D 68
  Directory of funding sources for environmental NGOs / ed. by Grazyna Krzywkowska and Ausra Jurkeviciute. - 2. ed. - Szentendre : REC, 2002. - 131 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi nem-kormányzati szervezeteket támogató források címjegyzéke. - Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 963-9424-03-X fűzött
környezetvédelem; pénzalap; nem-kormányzati szervezetek; támogatás; Közép-Európa; Kelet-Európa; címjegyzék


502[32] D 73
Dobson, Andrew
  Citizenship and environment / Andrew Dobson. - Repr. - Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2006. - ix, 227 p. ; 22 cm
Címford.: Polgárság és környezet. - Bibliogr.: p. 212-222.
ISBN 0-19-925844-9 fűzött
környezetpolitika; liberalizmus; fenntarthatóság; fogyasztói társadalom; környezeti nevelés


502[32] D 73
Dobson, Andrew
  Green political thought / Andrew Dobson. - 2. ed. - London ; New York, NY : Routledge, 1995. - xii, 225 p. ; 22 cm
Címford.: A "zöld" politikai gondolkodás. - Bibliogr.: p. 211-217.
ISBN 0-415-12443-3 fűzött
környezetpolitika; ökofilozófia; fenntartható társadalom; környezetvédő mozgalmak


502[32] D 81
  Doors to democracy : Current trends and practices in public participation in environmental decisionmaking in Central and Eastern Europe / [published by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 1998. - 445 p. : ill., térk. ; 21 cm
Címford.: Ajtók a demokráciához : Trendek és gyakorlat. - Társadalmi részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Közép- és Kelet-Európában
ISBN 963-8454-56-3 fűzött
környezetpolitika; környezetvédelmi jog; döntéshozatal; állampolgári részvétel; nem-kormányzati szervezetek; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[32] D 81
  Doors to democracy : Current trends and practices in public participation in environmental decisionmaking in Central and Western Europe / [published by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 1998. - 193 p. : ill., térk. ; 21 cm
Címford.: Ajtók a demokráciához : Trendek és gyakorlat. - Társadalmi részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Nyugat-Európában
ISBN 963-8454-58-X fűzött
környezetpolitika; környezetvédelmi jog; döntéshozatal; állampolgári részvétel; nem-kormányzati szervezetek; Nyugat-Európa


502[32] D 81
  Doors to democracy : Current trends and practices in public participation in environmental decisionmaking in the newly independent states / [published by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 1998. - 172 p. : ill., térk. ; 21 cm
Címford.: Ajtók a demokráciához : Trendek és gyakorlat. - Társadalmi részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban az újonnan függetlenné vált államokban
ISBN 963-8454-54-7 fűzött
környezetpolitika; környezetvédelmi jog; döntéshozatal; állampolgári részvétel; nem-kormányzati szervezetek; Örményország; Fehéroroszország; Moldovai Köztársaság; Oroszország; Ukrajna


502[32] D 86
Doyle, Timothy
  Environment and politics / Timothy Doyle and Doug McEachern. - London ; New York, NY : Routledge, 1998. - xvi, 206 p. : ill. ; 24 cm. - (Routledge introductions to environment)
Címford.: Környezet és politika. - Bibliogr.: p. 190-200.
ISBN 0-415-14776-X fűzött
környezetpolitika; környezetvédő mozgalmak


930 D 93
Duchrow, Ulrich
  Lehetséges az igazságosság? : Európa a világrendszerben, 1492-1992 / Ulrich Duchrow. - Székesfehérvár : Gaja Egyes., 1993. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-04-3557-8 fűzött
történelem; kapitalizmus; gazdaság; Európai Közösség; Európa


502 D 98
Durning, Alan B.
  Action at the grassroots : Fighting poverty and environmental decline / Alan B. Durning. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1989. - 70 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 88)
Címford.: Cselekvés lakossági szinten : Harc a szegénység és a környezet pusztulása ellen. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 56-70.
ISBN 0 916468 89 5 fűzött
környezetvédelem; fejlődő országok; állampolgári részvétel


502 E 11
  Ébredés/találkozás : Civil kezdeményezések ösztönzése a területfejlesztésben / [kész.] Környezeti Tanácsadók Egyesülete ; [szerk. Trombitásné Hargitai Judit, Mátyás Mónika]. - Veszprém : KÖTE, 2006. - 47 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
területfejlesztés; civil szervezetek; kistérségek


502[32] E 12
  EC-NGO dialogue group : Summary of the second meeting : Szentendre, Hungary, June 17-19, 2000 / prep. by the NGO Support Program, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2000. - 68 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Az Európai Közösség és a környezetvédelmi nem-kormányzati szervezetek párbeszéde : Összefoglaló a második találkozóról (Szentendre, 2000. jún. 17-19.)
ISBN 963-8454-88-1 fűzött
Európai Unió; nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő szervezetek; környezetvédelem; uniós csatlakozás; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[32] E 12
Eckersley, Robyn
  Environmentalism and political theory : Toward an ecocentric approach / Robyn Eckersley. - Albany, NY : State University of New York Press, 1992. - xii, 274 p. ; 24 cm. - (SUNY series in environmental public policy)
Címford.: Környezetelvűség és politikai elmélet : Egy környezetközpontú megközelítés felé. - Bibliogr.: p. 237-261.
ISBN 0-7914-1013-7 fűzött
környezetelvűség; környezetpolitika; ökofilozófia; környezetvédő mozgalmak; környezetgazdaságtan; humánökológia - politikai ökológia


502[32] E 13
  Ecological resistance movements : The global emergence of radical and popular environmentalism / ed. by Bron Raymond Taylor. - Albany, NY : State University of New York Press, 1995. - xii, 422 p. ; 23 cm. - (SUNY series is international environmental policy and theory)
Címford.: Ökológiai "ellenállási" mozgalmak : Radikális és "népi" környezetvédő mozgalmak megjelenése világszerte. - Bibliogr.: p. 355-405.
ISBN 0-7914-2646-7 fűzött
környezetvédő mozgalmak; állampolgári részvétel; környezeti problémák; társadalmi hatás; mély-ökológia; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - társadalomökológia


320 E 18
Edwards, David
  The compassionate revolution : Radical politics and buddhism / David Edwards. - Devon : Green Books, 1998. - 228 p. ; 22 cm
Címford.: Könyörületes forradalom : Radikális politika és buddhizmus. - Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 1-870098-70-6 fűzött
politika; észak-dél; buddhizmus; tömegkommunikáció


320 E 18
Edwards, David
   Free To be Human : Intellectual Self-Defence in an Age of Illusions / David Edwards. - Devon : Green Books, 1995. - ix, 288 p. ; 22 cm
Címford.: Könyörületes forradalom : Radikális politika és buddhizmus. - Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 1-870098-56-0 fűzött
fogyasztói társadalom; tömegkommunikáció; demokrácia; politika; propaganda; manipuláció; tömegkommunikáció


502 D 34
Ekins, Paul
  A new world order : Grassroots movements for global change / Paul Ekins. - Repr. - London ; New York, NY : Routledge, 1993. - x, 248 p. ; 22 cm
Címford.: Új világrend : Helyi mozgalmak egy globális változásért. - Bibliogr.: p. 224-234.
ISBN 0-415-07115-1 fűzött
globális problémák; állampolgári részvétel; alternatívák; emberi jogok; biztonság; környezetvédelem


502 E 35
  Elég volt.. : Tények, információk, kampányötletek : Útmutató a Szolidaritás, Egyenlőség, Környezet és Fejlődés Akcióhoz / [a magyar kiadás szerk. Lugosi Krisztián]. - Amsterdam : SEED Europe, 1995. - 79 p. : ill. ; 20 cm
Készült az "Enough is enough" c. kiadvány (Amsterdam, 1993) alapján
Fűzött
környezeti problémák; környezetkárosítás; környezetvédő mozgalmak; állampolgári részvétel; tömegkommunikáció


I-091
Elliot, Dave
  Lehetséges-e zöld szocializmus? [Ismertetés] = Can there be green socialism? / Dave Elliot. - Népművelési Intézet ; s. d. (In: Resurgence. 10. vol. 3. no. 1979. p. 12-13.). - 2 fol. ; 29 cm
Társadalmi rendszer; Politikai rendszer; környezetvédő mozgalmak; Nagy-Britannia


502[32] E 42
  Élőlánc Magyarországért! : Politikai vitairat 2010 / [szerk. Lányi András, ifj. Bárdy Péter]. - [Budapest] : Élőlánc Magyarországért, 2010. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 976-963-88788-0-9 fűzött
környezetpolitika; környezetvédő mozgalmak; választás; ökológiai politika; Magyarország


502[32] E 42
  Az Élőlánc Magyarországért választási programja, 2006. - Budapest : Élőlánc Magyarországért, 2006. - 64 p. ; 22 cm
fűzött
környezetpolitika; környezetvédő mozgalmak; választás; Magyarország


502 E 58
  Enough is enough! : The A SEED Europe guide to Action for Solidarity, Equality, Environment and Development. - Amsterdam : A SEED Europe, 1993. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Elég volt
Fűzött
környezeti problémák; környezetkárosítás; környezetvédő mozgalmak; állampolgári részvétel; tömegkommunikáció


502[32] E 59
  Environmental action in Eastern Europe : Responses to crisis / ed. by Barbara Jancar-Webster. - Armonk, NY ; London : M. E. Sharpe, 1993. - 238 p. ; 23 cm
Címford.: Környezetvédelmi tevékenység Kelet-Európában : Válaszok a válságra
ISBN 1-56324-187-0 fűzött
politika; környezetpolitika; környezetvédő mozgalmak; gazdaság; Kelet-Európa


502 E 59
  Environmental decision making : A multidisciplinary perspective / ed. by Richard A. Chechile and Susan Carlisle. - New York, NY : Van Nostrand Reinhold , 1991. - xv, 296 p. ; 24 cm
Címford.: Döntéshozatal a környezetet érintő ügyekben : Multidiszciplináris megközelítés. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0-442-00659-4 kötött
döntéshozatal; környezetvédelem; állampolgári részvétel; környezeti etika; környezetvédelmi jog; pszichológia


502[32] L 25
  Environmental leadership : A sourcebook for staff and volunteer leaders of environmental organizations / ed. by Stuart Langton. - Lexington, MA ; Toronto : Lexington Books, 1984. - ix, 138 p. ; 24 cm
Címford.: Környezetvédelmi vezetés : Kézikönyv hivatásos és önkéntes környezetvédő szervezetek vezetői számára
ISBN 0-669-03698-6 kötött
környezeti politika; állampolgári részvétel; környezetvédő szervezetek; támogatás; szervezés; tömegkommunikáció


502[32] E 59
  Environmental policy in the 1990s : Toward a new agenda / ed. by Norman J. Vig, Michael E. Kraft. - 3. print. - Washington, D.C. : CQ Press, 1990. - xiv, 418 p. ; 23 cm
Címford.: Környezeti politika a kilencvenes években : Egy új cselekvési program irányában. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 87187 544 6 fűzött
környezetpolitika; Amerikai Egyesült Államok


502[32] E 59
  Environmental politics and policy : Theories and evidence / ed. by James P. Lester. - 3. print. - Durham, NC ; London : Duke University Press, 1991. - x, 405 p. ; 24 cm
Címford.: Környezetvédelmi politika : Elmélet és gyakorlat
ISBN 0 8223 0942 4 fűzött
környezetpolitika; környezetvédő mozgalmak; közvélemény; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - gyakorlat; Amerikai Egyesült Államok


502[33] E 59
  Environmental politics in the international arena : Movements, parties, organizations, and policy / ed. by Sheldon Kamieniecki. - Albany, NY : State University of new York Press, 1993. - vi, 291 p. ; 23 cm. - (SUNY series in environmental policy)
Címford.: Környezetpolitika a nemzetközi színtéren : Mozgalmak, pártok, szervezetek és politika. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0-7914-1664-X fűzött
környezetpolitika; környezetvédő mozgalmak; Európa


502 E 59
  Environmental stewardship : Studies in active earthkeeping / ed. by Sally Lerner. - Waterloo, OT : University of Waterloo, 1993. - xviii, 453 p. ; 22 cm . - (Department of Geography publication series / University of Waterloo ; no. 39)
Címford.: Környezeti "intézőség" : Esettanulmányok a környezetvédelem gyakorlatából. - Bibliogr.: p. 417-448.
ISBN 0-921083-46-7 fűzött
környezetvédelem; állampolgári részvétel; nem-kormányzati szervezetek; helyi közösségek; Kanada


502[33] E 96
  Az Európai Gazdasági Közösség negyedik környezetvédelmi akcióprogramja, 1987-1992 / [Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály]. - Budapest : KVM, 1990. - 44 p. ; 28 cm. - (A környezet- és vízgazdálkodás nemzetközi tapasztalatai, ISSN 0865-610X ; 3.)
ISBN 963-7702-33-4 fűzött
környezetpolitika; Európai Gazdasági Közösség


502[32] E 97
  Éves jelentés 1998 / E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. - Nyíregyháza : E-misszió, 1999. - 28 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
környezetvédő mozgalmak; egyesület; Magyarország


061.2 F 12
  Facing toward governments : Nongovernmental organizations and scientific and technical advice / a report of the Carnegie Commission on Science, Technology, and Government. - New York, NY : Carnegie Commission on Science, Technology, and Government, 1993. - 113 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: A tudomány és technika területén működő nem-kormányzati szervezetek és a kormányzatok kapcsolata
ISBN 1-1881054-07-1 fűzött
nem-kormányzati szervezetek; tudomány; technológia; Amerikai Egyesült Államok


502[058.7] F 19
Faragó Tibor
  Nemzetközi környezetvédelmi betűszótár : Nemzetközi szervezetek és intézmények : Bizottságok és testületek : Környezetvédelmi programok : Nemzetközi egyezmények : Kifejezések és fogalmak rövidítései / összeáll. Faragó Tibor, Lakosné Horváth Alojzia, Pásztor János ; kiad. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - Budapest : KTM, 1995. - 91 p. ; 29 cm
ISBN 963-03-3872-6 fűzött
környezetvédelem; nemzetközi környezetvédelmi szervezetek; betűszavak; rövidítések


I-397
Fend, Helmut
  Wie wird man Gruenwähler? : Sozialer Wandel und Sozialisation von Parteipräferenzen / Helmut Fend und Hans-Georg Prester == Schweizerische Zeitschrift für Soziologie = Revue Suisse de Sociologie. 11. vol. 2. no. 1985. p. 373-390.
Címford.: Hogyan lesz valakiből a Zöldekre szavazó választó? : Társadalmi változás és a pártpreferenciák szocializációja
környezetvédő mozgalmak; politika; Német Szövetségi Köztársaság


502 F 45
  A fenntarthatóság felé : Egy környezettel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politika és cselekvés Európai Közösségi programja / [ford. Galló Judit] ; [a magyar kiadást szerk. Pomázi István, Szabó Teréz, Csanády R. András]. - Budapest : Környezet és Fejlődés K., 1997. - 157 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Eredeti cím: Towards sustainability : A European Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development. - Az Európai Közösség Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogramja (1992)
ISBN 963-85256-3-0 fűzött
fenntartható fejlődés; környezetpolitika; környezeti állapot; környezetvédelem; nemzetközi együttműködés; Európa; Európai Közösség


327.37 F 49
Ferencz, Benjamin B.
  Planethood : The key to your survival and prosperity / Benjamin B. Ferencz in cooperation with Ken Keyes. - Coos Bay, OR : Vision Books, 1988. - 188 p. ; 18 cm
Címford.: Bolygónk korszaka : Kulcs az ön túléléséhez és jólétéhez
ISBN 0 915972 14 X fűzött
atomfegyverkezés; leszerelés; béke; állampolgári részvétel


502[32] F 61
Fisher, Duncan
  Paradise deferred: environmental policymaking in Central and Eastern Europe / Duncan Fisher. - London : Royal Institute of International Affairs : Ecological Studies Institute, [1992]. - 82 p. ; 30 cm
Címford.: Édentől keletre : A környezetvédelmi politika alakulása Kelet- és Közép-Európában
ISBN 0 905031 47 4 fűzött
környezetpolitika; környezetvédő mozgalmak; Lengyelország; Csehország; Szlovákia; Magyarország; Románia; Bulgária; Szlovénia; Horvátország; Szerbia


502[37] F 64
Fleisher, Paul
  Changing our world : A handbook for young advocates / by Paul Fleisher ; illustrated by Patricia Keeler. - Tucson, AR : Zephyr Press, 1993.. - ix, 236 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Megváltoztatjuk a világot : Fiatal érdekképviselők kézikönyve
ISBN 0-913705-82-9 fűzött
állampolgári részvétel; középiskola; politika; környezetvédelem; érdekképviselet; önkéntesek


I-502
Foran, John
  Green politics : A review essay / by John Foran == Berkeley Journal of Sociology. 30. vol. 1985. p. 167-188.
Címford.: A Zöldek politikája : Könyvszemle. - Fmás. (12 fol.)
környezetvédő mozgalmak


502[33] F 92, I-905
French, Hilary F.
  Green revolutions : Environmental reconstruction in Eastern Europe and the Soviet Union / Hilary F. French. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1990. - 62 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 99)
Címford.: Zöld forradalmak : A környezet helyreállítása Kelet-Európában és a Szovjetunióban. - Egy példány fénymásolatként
ISBN 1 878071 00 9 fűzött
környezetvédő mozgalmak; környezetszennyezés; környezet-egészségügy; Kelet-Európa; Szovjetunió


502[32] F 98
Fülöp Sándor
  Környezetvédelmi demokrácia a gyakorlatban : Kézikönyv a közösségi részvételről környezetvédedelmi és vízügyi hatóságok szakemberei részére / írta Fülöp Sándor. - Szentendre : Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Közp., 2002. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 963-9424-07-2 fűzött
környezetvédelem; közösségi részvétel; környezetvédelmi jog; vízügy; Európai Unió


502[32] K 90
  Gazdasági vezetői vélemények a környezetvédelemről a Békés megyei mezőgazdasági nagyüzemekben : Esettanulmány-kötet / szerk. Szirmai Viktória. - Budapest : MTA Szoc. Kut. Int., 1990. - 140, [32] fol. ; 30 cm. - (A környezet és a társadalom kapcsolatrendszerei ; 14.)
Borítócím: Vezetők és környezetvédelem a mezőgazdaságban
Fűzött
környezetpolitika; környezetvédelem; mezőgazdaság; közvéleménykutatás; Békés megye


502[32] K 90
  Gazdasági vezetői vélemények a környezetvédelemről a Békés megyei mezőgazdasági nagyüzemekben : Mellékletek / szerk. Szirmai Viktória. - Budapest : MTA Szoc. Kut. Int., 1990. - 74 fol. ; 30 cm. - (A környezet és a társadalom kapcsolatrendszerei ; 15.)
Borítócím: Vezetők és környezetvédelem a mezőgazdaságban
Fűzött
környezetpolitika; környezetvédelem; mezőgazdaság; közvéleménykutatás; Békés megye


502[32] G 62
  The green challenge : The development of green parties in Europe / ed. by Dick Richardson and Chris Rootes. - London ; New York, NY : Routledge, 1995. - xii, 268 p. ; 22 cm
Címford.: A "zöld kihívás" : A zöld pártok fejlődése Európában. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0-415-10650-8 fűzött
környezetpolitika


I-374
  Greenpeace. - Hamburg : Greenpeace e. V., [1986]. - [24] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédő mozgalmak


502 G 69
  Die Grünen : Regierungspartner von morgen? / Hrsg. Jörg R. Mettke. - Reinbek bei Hamburg : Rohwolt, 1982. - 270 p. ; 19 cm. - (Spiegel-Buch ; 27.)
Címford.: A zöldek : Holnapi kormányzó partnereink?. - Tanulmányok
ISBN 3 499 33027 X fűzött
környezetvédő mozgalmak; humánökológia - politikai ökológia; Német Szövetségi Köztársaság


502[32] G 70
Guha, Ramachandra
  Varieties of environmentalism : Essays North and South / Ramachandra Guha and J. Martinez-Alier. - London : Earthscan, 1997. - xxiii, 256 p. ; 24 cm
Címford.: Változatok a környezetvédelemre : Tanulmányok nyugatról és délről . - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 203-224.
ISBN 1-85383-329-0 fűzött
környezetvédő mozgalmak; környezetvédők; politikai ökológia


502[32] H 61
Herczeg Ildikó
  A közhasznú környezetvédő szervezetek nyilvántartásba vételének tapasztalatai / Herczeg Ildikó. - Budapest : Környezettudományi Központ, 1999. - 17 p. ; 21 cm
ISBN 963-03-7015-8 fűzött
környezetvédő szervezetek


502[32] H 75
  Hogyan készül a vakond nadrágja, avagy a partnerség praktikái / szerk. Toldy-Schedel Emil, Czippán Katalin, A. Rahman Dóra, Danny Hearty. - Vác : Göncöl Alapítvány, 1997. - Ism. oldalsz. [180] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-04-8733-0 kapcsos dosszié
környezetvédelmi szervezetek; nem-kormányzati szervezetek


061.2 H 75
  Hogyan? Tovább! : Szervezetfejlesztés civileknek / [szerk. Móra Veronika] . - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2005. - 144 p. : ill. ; 24cm
Bibliogr.: p.133-134.
ISBN 963-217-999-4 fűzött
nonprofit szervezet; szervezetfejlesztés


502[34] H 76
  A holland környezetvédelmi szervezetek a joghoz fordulnak : Egy lehetséges példa a közép- és kelet-európai NGO-k számára : Esettanulmány / [szerk. Ton van Eck et al.]. - Amsterdam : Milieukontakt Oost-Europa, 1994. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; állampolgári részvétel; környezetvédelmi jog; esettanulmány ; Hollandia


502 H 79
Hontelez, John
  The European Community and the environment : With or without Maastricht / by John Hontelez, Bram van der Lek ; published by Friends of the Earth European Coordination. - Brussels : FOE European Coordination, 1992. - 82 p. ; 20 cm. - (New items for Central and Eastern Europe ; Vol. 2/3)
Címford.: Az Európai Közösség és a környezet : Maastrichttal vagy anélkül
Fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi szervezetek; nemzetközi szervezetek; Közép-Európa; Kelet-Európa; European Community


502[32] H 80
Hontelez, John
  A Európai Közösség és a környezetvédelem : Maastrichttal vagy Maastricht nélkül / John Hontelez és Bram van der Lek. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1993. - 67 p. ; 20 cm. - (Új tények Közép- és Kelet-Európában ; 2-3.)
Fűzött
környezetpolitika; környezetvédelmi jog; Európai Közösség


301 H 93
  How to save the world : A fourth world guide to the politics of scale / ed. by Nicholas Albery and Mark Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. - 318 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Hogyan őrizzük meg a Földet. - Tanulmányok
ISBN 0 8550 209 3 fűzött
alternatívák; helyi társadalom; megfelelő technológia; oktatás; közösség; békemozgalom; mezőgazdaság; életmód; város; humánökológia - politikai ökológia


502[32] H 93
Hrabovszky Melinda
  Kézikönyv az önkéntességről / [szerzők Hrabovszky Melinda, Lencsó Rita, Máthé Orsolya]. - Budapest : Ökotárs, 1999. - 58 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
környezetvédő szervezetek; önkéntes munka


329 H 94
Huber, Joseph
  Wer soll das alles ändern : Die Alternativen der Alternativbewegung / Joseph Huber. - [Nachdruck]. - Berlin : Rotbuch, 1981. - 143 p. ; 20 cm
Címford.: Ki változtassa meg mindezt? : Az alternatív mozgalom alternatívái
ISBN 3 88022 229 0 fűzött
alternatív mozgalmak; Német Szövetségi Köztársaság


360 H 95
  Human development and the international development strategy for the 1990s / ed. by Keith Griffin and John Knight. - Hampshire ; London : Macmillan, 1990 . - viii, 258 p.
Címford.: Az emberi kiteljesedés és a kilencvenes évek nemzetközi fejlesztési stratégiája
ISBN 0 333 53513 8 fűzött
szociálpolitika; gazdasági fejlődés; egészségügy; technika; emberi erőforrás; oktatáspolitika; fejlődő országok


331 H 95
  Human resources development handbook : Guidelines for ministries and agencies responsible for water supply and sanitation / ed. by Neil Carefoot and Howard Gibson ; Division of Environmental Health, World Health Organization. - Geneva : WHO, 1984. - 227 p. ; 30 cm
Címford.: Emberi erőforrás fejlesztési kézikönyv : Irányelvek a vízellátásért és közegészségügyért felelős minisztériumok és intézmények számára
Fűzött
munka; személyzeti politika; emberi erőforrás; oktatáspolitika; környezet-egészségügy; vízellátás; fejlődő országok


502[32] I 45
  Improving the quality of environmental decision-making : Environmental Law Institute 1988 annual report. - Washington, D.C. : ELI, 1988. - 40 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A környezetvédelmi döntéshozatal minőségének javítása
Fűzött
környezetpolitika; környezetvédelmi jog; döntéshozatal; Amerikai Egyesült Államok


502 I 52
  In our hands : Directory of non-governmental organisations accredited to the United Nations Conference on Environment and Development / [coordination Marisol Tovarias Ferrada] ; [publ. by the UNCED Secretariat]. - [Geneva] : UNCED, 1992. - 229 p. ; 21 cm
Címford.: Rajtunk múlik : Az Egyesült Nemzetek környezetről és fejlődésről tartott konferenciáján résztvevő nem-kormányzati szervezetek címjegyzéke
Fűzött
környezetvédelmi szervezetek; nem-kormányzati szervezetek; United Nations Conference on Environment and Development (1992.) (Rio de Janeiro); címjegyzék


502[32] I 60
  Institute for European Environmental Policy : Annual report 1991. - Amsterdam : Foundation for European Environmental Policy, 1992. - 71 p. ; 22 cm
Fűzött
környezetvédelmi intézmények; környezetpolitika; Institute for European Environmental Policy (London)


502 I 75
  Ismerd, értsd, hogy cselekedhess : Nonprofit szektor analízis : Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról / szerk. Márkus Eszter. - Budapest : EMLA Egyes., 2005. - VI, 156 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86712-1-1 fűzött
emberi jog; környezetvédelem; nonprofit szervezet; közösségi részvétel; állampolgári részvétel


502 I 61
  International environment : International agreements are not well monitored : Report to congressional requesters / United States General Accounting Office . - Washington, D.C. : GAO, 1992. - 60 p. ; 28 cm
Címford.: Nemzetközi környezetvédelem : A nemzetközi megállapodásokat nem követi elég figyelem
Fűzött
környezetvédelem; nemzetközi együttműködés; környezetvédelmi jog


502 I 61
  International environment : Strengthening the implementation of environmental agreements / United States General Accounting Office. - Washington, D.C. : GAO, 1992. - 17 p. ; 28 cm
Címford.: Nemzetközi környezetvédelem : A környezetvédelmi megállapodások bevezetésének erősítése
Fűzött
környezetvédelem; nemzetközi együttműködés; környezetvédelmi jog


502[058.7] I 61
  International NGO directory / Climate Action Network. - Brussels : Climate Action Network, 1992. - 102 p. ; 21 cm
Címford.: Nemzetközi NGO-címjegyzék
Fűzött
nem-kormányzati szervezetek; környezetvédelmi szervezetek; címjegyzék


502[32] I 61
  International workshop on public participation in environmental decisions: a challenge for Central and Eastern Europe : October 18-21, 1992, Budapest, Hungary / [organized by the Center for Policy Research, State University of New York at Albany and the Hungarian Committee for Applied Systems Analysis at the Hungarian Academy of Sciences] ; [proceedings compiled by Anna Vari]. - Budapest : Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 1992. - [240 p.] ; 29 cm
Címford.: Közösségi részvétel a környezeti döntésekben: Kelet- és Közép-európai kihívás. - Nemzetközi munkaműhely előadásai
Fűzött
állampolgári részvétel; döntéshozatal; környezetpolitika; nem-kormányzati szervezetek; konferencia; Kelet-Európa; Közép-Európa; Ausztria; Lengyelország; Kanada; Amerikai Egyesült Államok


502[32] J 52
  Javaslat a környezetpolitika alapelveire, céljaira, eszközeire / Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Környezetpolitikai Főosztály . - Budapest : KVM Környezetpolitikai Főosztály, 1989. - 17 p. ; 29 cm. - (Környezetpolitika ; 3.)
Fűzött
környezetpolitika; Magyarország


502[32] J 55
  Jegyzőkönyv : Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XI. Országos Találkozója : Vác, 2001 / [szerk. Kurucz Márta]. - Vác : Göncöl Szövetség, 2001. - 55, XLII, [12] p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
környezetvédő szervezetek; konferencia; Magyarország


502[32] J 55
  Jegyzőkönyv : Környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek XII. országos találkozója : 2002, Szarvas / [szerk. Barna Tamás]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédő Egyes. és Tagszervezeteinek Központi Irodája, 2002. - 94, 43 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-204-253-0 fűzött
környezetvédelem; környezetvédő szervezetek; konferencia; Magyarország


502[32] J 67
Johnson, Huey D.
  Green plans : Greenprint for sustainability / Huey D. Johnson. - Lincoln, NE : University of Nebraska Press ; London, 1995. - xiv, 206 p. : ill. ; 24 cm . - (Our sustainable future ; 7.)
Címford.: Zöld tervek. - Bibliogr.: p. 193-197.
ISBN 0-8032-2579-2 kötött
környezetvédő mozgalmak; környezetpolitika; fenntartható fejlődés; Új-Zéland; Hollandia; Kanada; Egyesült Államok


502[058.7] J 96
Juras, Alexander
  NGO directory for Central and Eastern Europe / compiled and edited by Alexander Juras. - Bonn : Institut für Europäische Umweltpolitik, 1992. - 712 p. ; 21 cm
Címford.: Nem-kormányzati szervezetek címjegyzéke Kelet- és Közép-Európában
ISBN 3-89347-007-7 fűzött
nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő mozgalmak; Kelet-Európa; Közép-Európa; címjegyzék


502[058.7] J 96
Juras, Alexander
  NGO directory for Central and Eastern Europe / edited by Alexander Juras. - Budapest : REC, 1994. - VII, 846 p. ; 21 cm
Címford.: Nem-kormányzati szervezetek címjegyzéke Kelet- és Közép-Európában
ISBN 963-04-4435-6 fűzött
nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő mozgalmak; Kelet-Európa; Közép-Európa; címjegyzék


502[32] K 12
Kalas György
  A mozgalmár bekever : Munkafüzet a környezetvédő társadalmi szervezetek részére / Kalas György. - Győr : Reflex, 1997. - 27 p. : ill. ; 25 cm. - (Jogra át!)
Fűzött
környezetvédő szervezetek; szervezés


502[32] K 12
Kalas György
  Ökohepaj kiskáté : Környezetkímélő javallatok környezetbarát szervezetek környezetbarát rendezvényeihez / Kalas György. - Győr : Ökológiai Stúdió Alapítvány, 1994. - 21 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédő szervezetek; rendezvények; szervezés


502[32] K 12
Kalas György
  Az ügyfél belekavar : Jogi munkafüzet a társadalmi környezetvédő szervezetek részére : 2. r. / Kalas György. - Győr : Reflex, 1997. - 23 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
környezetvédő szervezetek; jog


502 K 14
  Kampány a környezeti jogokért / [a kampány szervezője: Magyar Természetvédők Szövetsége] ; [... szervezése, értékelése: Nagy Dezső, Nagy Andrea]. - [Miskolc] : II. Rákóczi Ferenc M. Kvtár, 1993. - 48 p. ; 20 cm
Fűzött
környezeti problémák; környezetvédelmi jog; közvéleménykutatás


502[32] K 38
  Kérdés válasz füzet, avagy egy segítő kéz környezeti tanácsadók részére / Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata. - [Budapest] : Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata, 1999. - 42 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédő szervezetek; környezeti tanácsadás; környezeti információ; állampolgári részvétel


502[32] K 38
Kerekes Sándor
  Környezetpolitikánk az EU-elvárások hálójában / Kerekes Sándor, Kiss Károly . - Budapest : Agroinform, 2001. - 254 p. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára, ISSN 1587-9003 ; 2.)
Bibliogr.: p. 246-254.
ISBN 963-502-752-4 fűzött
környezetpolitika; Európai Unió; környezeti állapot; környezetvédelem; környezetgazdaságtan; Magyarország


502[32] K 63
Kohlheb Norbert
  A környezetvédelmi felügyelőségek mint street-level bureaucracy szerepe a környezetpolitikában / Kohlheb Norbert, Pataki György . - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 57 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 14.)
ISBN 963-503-291-9 fűzött
környezetpolitika; környezetvédelmi felügyelőség


I-769/11
Kohr, Leopold
  A kicsi demokratikus [Fordítás] = Small is democratic / Leopold Kohr. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 57-59.). - fol. 21-24. ; 29 cm
alternatívák


327 K 75
Kothari, Rajni
  Transformation and survival : In search of humane world order / Rajni Kothari. - Delhi : Ajanta Publications, 1988. - vi, 220 p. ; 24 cm
Címford.: Átalakulás és túlélés : Humánus világrendet keresve
Kötött
világpolitika; béke; leszerelés; nemzetállam; Fejlődő országok; globális problémák; emberi jogok; technikai fejlődés


502[32] K 90
  A környezet és társadalom kapcsolatrendszere : Kutatási zárótanulmány : Budapest 1987-1991 / Szirmai Viktória ; készült az MTA Társadalmi Konfliktusok (Szociológiai) Kutatási Központjában. - Budapest : MTA Szoc. Kut. Int., 1991. - 156 fol. ; 30 cm. - (A környezet és a társadalom kapcsolatrendszerei ; 17.)
Bibliogr.: fol. 153-156.
Fűzött
környezetpolitika; környezeti konfliktus; vállalatok; ipar; mezőgazdaság; közvéleménykutatás; Magyarország


502[32] K 90
  Környezet- és természetvédelem? : Az Antall-kormány egyéves tevékenységének mérlege / [szerk. Illés Zoltán, Medgyesy Balázs]. - Budapest : FIDESZ, 1991. - 34 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetpolitika; kormány; Magyarország


502[32] K 90
Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója (15.) (2005.) (Zalaegerszeg)
  Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XV. Országos Találkozója : Zalaegerszeg, 2005. március 31. - április 3. - [Dötk] : Ökorégió Alapítvány, 2005. - 84 p. ; 30 cm
Hírlevél, 2005. 2. sz.
Fűzött
környezetvédő szervezetek; konferencia; Magyarország


502[32] K 90
  Környezetpolitika és uniós csatlakozás / összeáll. Kerekes Sándor és Kiss Károly. - Budapest : MTA, 1998. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 3. Környezetvédelem és integráció, ISSN 1418-7787)
ISBN 963-508-073-5 fűzött
környezetpolitika; környezetvédelem; településfejlesztés; környezeti tudat; Európai Unió


502[32] K 90
  A környezetpolitikai teljesítmény az OECD országokban / [szerk. Buzás Kálmánné és Pomázi István]. - Budapest : KTM, 1998. - 184 p. ; 24 cm. - (Szemelvények az OECD környezetpolitikájából ; 1417-9172)
ISBN 963-03-6431-X fűzött
környezetpolitika; Ausztria; Franciaország; Lengyelország; Spanyolország; Amerikai Egyesült Államok; Japán; Új-Zéland; Organisation for Economic Co-operation and Development (Paris)


502[32] K 90
  Környezetpolitikánk európai dimenziói / szerk. Kerekes Sándor, Kiss Károly. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2004. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-436-6 fűzött
környezetpolitika; környezetgazdaságtan; környezetvédelem; szabályozás; vállalat; adó; Magyarország


502[32] K 90
  A környezetvédelem érdekviszonyai és a környezetvédelmi politika : Mellékletek / [Szirmai Viktória et al.]. - Budapest : MSZMP Pol. Főisk., 1989. - 84 fol. ; 30 cm. - (A környezet és a társadalom kapcsolatrendszerei ; 10.)
Fűzött
környezetpolitika; környezeti konfliktus; közvéleménykutatás; Százhalombatta; Ajka; Pápa


502[32] K 90
  Környezetvédelmi civil kezdeményezések Magyarországon, 1988-1998 : Tanulmányok / [szerk. Szabó Máté]. - Budapest : Villányi úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 1999. - 217 p. ; 20 cm. - (Villányi úti könyvek, ISSN 1215-3338 ; 16.) . (Politikatudományi sorozat, ISSN 1219-9400 ; 12.)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-7580-22-0 fűzött
környezetvédelem; környezetvédő mozgalmak; állampolgári részvétel; lakossági kezdeményezés


502 K 92
  Közép- és kelet-európai környezeti intézkedési terv / [ford. Márkus Zoltán] . - [S.l.] : [s.n.], 1994. - ism. oldalsz. [150] p. : ill. ; 30 cm
Eredeti cím: Environmental action programme for Central and Eastern Europe. - A svájci Luzernben 1993. április 28-30. között rendezett miniszteri konferencián jóváhagyott dokumentum rövidített változata
ISBN 963-8454-04-0 fűzött
környezetvédelem; nemzetközi kapcsolatok; környezeti állapot; környezeti problémák


502[32] K 93
  Közösségi környezetvédelmi akcióterv : Kézikönyv / [összeáll. Paul Markowitz] ; [közrem. Jonathan Gibson, Saniel von Moltke] ; [a m. nyelvű változatot szerk. Vásárhelyi Judit]. - Budapest : Környezettudományi Központ, 1997. - 92 p. ; 29 cm
ISBN 963-04-7894-3 fűzött
állampolgári részvétel; környezetvédelmi akció; környezetpolitika


502[058.7] K 93
  Közösségi tevékenységek, társadalmi részvétel és fenntartható földhasználat : [European Center for Nature Conservation] : [Göncöl Alapítvány és Szövetség] : [Ormánság Alapítvány] : [Ökotárs Alapítvány]. - Budapest [etc.] : ECNC [et al.], [1998]. - 4 fol. ; 22 cm
A négy környezetvédő szervezet ismertetése
Közös borítóban
környezetvédelmi szervezetek; Magyarország; Ormánság Alapítvány (Pécs); European Centre for Nature Conservation (Budapest); Ökotárs Alapítvány (Budapest); Göncöl Alapítvány és Szövetség (Vác)


502[32] K 38
  Lakossági megkeresések elemzése az ország különböző régióiban : Megfigyelt időszak: 1998. január 1. - 1998. szeptember 30. / Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata. - [Budapest] : Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata, 1999. - 30 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédő szervezetek; környezeti tanácsadás; környezeti információ; állampolgári részvétel


502[32] L 19
Lamb, Robert
  Promising the Earth / Robert Lamb ; in cooperation with Friends of the Earth. - London ; New York, NY : Routledge, 1996. - xvii, 224 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Ígéret a Földnek
ISBN 0-415-14444-2 fűzött
környezetvédelem; környezetvédő mozgalmak; környezetvédelmi szervezetek; történet; Nagy-Britannia; Friends of the Earth


502 L 24
Lange, Volker
  Retten, was zu retten ist... : Die Geschichte von Robin Wood / Volker Lange . - Baden-Baden : Signal-Verlag, 1986. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Menteni, ami menthető : Robin Wood története
ISBN 3 7971 0248 8 kötött
környezetvédő mozgalmak


502[32] L 25
  "Die langfristige Entwicklung der Umweltpolitik und Umwelterziehung in Europa" : Wien 9-11. 6. 1983 / Österreichische Gesellschaft für Natur-und Umweltschutz = "Long-term Development of Environmental Policy and Environmental Education in Europe" : Vienna 9-11. 6. 1983 / Austrian Society for the Protection of Nature and the Environment. - Wien : ÖGNU, 1983. - 177 p. ; 21 cm. - (Veröffentlichungen der ÖGNU ; 14)
Címford.: Az Osztrák Környezet- és Természetvédelmi Társaság rendezésében 1983 június 9 és 11. között "A környezetvédelmi politika és oktatás hosszútávú fejlesztése Európában" címmel megtartott tudományos tanácskozás anyaga
Fűzött
környezetpolitika; környezeti nevelés; konferencia


329 L 25
Langguth, Gerd
  Der grüne Faktor : Von der Bewegung zur Partei / Gerd Langguth. - 2. Aufl . - Osnabrück : Fromm ; Zürich : Interform, 1984. - 139 p. : ill. ; 20 cm. - (Texte + Thesen ; 169.)
Címford.: A zöld faktor : A mozgalomtól a pártig?. - Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 3 7201 5169 7 fűzött
környezetvédő mozgalmak; Német Szövetségi Köztársaság


502[058.7] L 25
Lanier-Graham, Susan D.
  The nature directory : A guide to environmental organizations / Susan D. Lanier-Graham. - New York : Walker and Co., 1991. - xiv, 190 p. ; 23 cm
Címford.: Zöld címjegyzék : Környezetvédő szervezetek mutatója
ISBN 0-8027-7348-6 fűzött
környezetvédelmi szervezetek; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


323 L 27
Lányi András
  Egy örömóda titkos záradéka / Lányi András. - Budapest : "Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyes., 1990. - 181 p. ; 20 cm. - (Liget, ISSN 0865-008X)
Cikkek, tanulmányok
ISBN 963 04 0216 5 fűzött
Politika; Belpolitika; Magyarország


502 L 27
Lányi András
  A másik köztársaság / Lányi András. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 1993 . - 212 p. ; 20 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Esszék
ISBN 963 7907 23 8 fűzött
politika; szimbólum; nacionalizmus; zsidóság; ökológia; szerelem; pornográfia; humánökológia - szépirodalom


502[32] L 27
Lányi András
  Porcelán az elefántboltban : Az ökológiai politika kezdetei Magyarországon / Lányi András. - [Budapest] : Heti Válasz Lap- és Kvk., 2009. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9461-24-6 fűzött
környezetvédelem; belpolitika; környezetpolitika; Magyarország


502 L 42
Lee, Virginia
  National directory of citizen volunteer environmental monitoring programs / Virginia Lee, Eleanor Ely. - 3. ed. - Narragansett, RI : The University of Rhode Island, 1990. - 43 p. ; 29 cm
Címford.: Az állampolgárok önkéntes környezeti megfigyelési programjainak adattára
Fűzött
környezetmegfigyelés; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


502 L 54
Leonard, Pamela
  Effective global environmental protection : World Federalist proposals to strengthen the role of the United Nations / by Pamela Leonard ; in collaboration with Walter Hoffmann. - 2. ed. - Washington, D.C. : World Federalist Association, 1990. - vi, 42 p. ; 28 cm
Címford.: Globális környezetvédelem hatékonyan : Javaslat az ENSZ szerepének megerősítésére
Fűzött
környezetvédelem; nemzetközi együttműködés; környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények; éghajlati változás; ózonréteg védelme; United Nations


502[32] L 69
Lipschutz, Ronnie D.
  Global civil society and global environmental governance : The politics of nature from place to planet / Ronnie D. Lipschutz with Judith Mayer. - Albany, NY : State University of New York Press, 1996. - xiv, 365 p. : ill. ; 23 cm. - (SUNY series in inetrnational environmental policy and theory)
Címford.: Világméretű civil társadalom és környezeti kormányzás : A természetre vonatkozó politika és helyi szinttől a bolygóig. - Bibliogr.: p. 305-348.
ISBN 0-7914-3118-5 fűzött
környezetvédelem; helyi közösség; állampolgári részvétel; nemzetközi együttműködés; politikai ökológia; környezetpolitika; esettanulmány; Amerikai Egyesült Államok; Indonézia; Magyarország


502[32] L 71
List, Peter
  Radical environmentalism : Philosophy and tactics / Peter List. - Belmont, CA : Wadsworth, 1993. - x, 276 p. ; 23 cm
Címford.: Radikális környezetvédelen : Filozófia és taktika. - Bibliogr.: p. 266-272.
ISBN 0-534-17790-5 fűzött
környezetvédő mozgalmak; állampolgári részvétel; környezetpolitika; mély-ökológia; ökofilozófia


502 L 73
Litvinoff, Miles
  The Earthscan action handbook : For people and planet / by Miles Litvinoff . - London : Earthscan, 1990. - xiii, 337 p. ; 20 cm
Címford.: Earthscan kézikönyv az ember és a Föld érdekében történő cselekvésről
ISBN 1 85383 062 3 fűzött
környezetvédelem; környezetvédő mozgalmak


I-268
Lowe, Philip
  Bad news or good news : Environmental politics and the mass media / Philip Lowe and David Morrison = = Sociological Review. 32. vol. 1. no. 1984. p. 75-90.
Címford.: Rossz hírek vagy jó hírek : Környezetpolitika és tömegkommunikáció. - Fmás.
környezetpolitika; tömegkommunikáció


502[32] L 94
Luke, Timothy W.
  Ecocritique : Contesting the politics of nature, economy, and culture / Timothy W. Luke. - Minneapolis, MN ; London : University of Minnesota Press, 1997. - xx, 253 p. ; 23 cm
Címford.: Ökokritika : Érvek és ellenérvek környezetpolitikáról, gazdaságról és kultúráról. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 211-247.
ISBN 0-8166-2847-5 fűzött
környezetpolitika; környezetvédő mozgalmak; gazdaság; kultúra; társadalom


I-812
  A Magyar Demokrata Fórum környezetvédelmi és ökológiai programja. - [Budapest] : MDF, [1989]. - 7 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
ökológia; környezetvédelem; Magyar Demokrata Fórum


502[32] M 19
  Maintaining a satisfactory environment : An agenda for international environment policy / ed. by Nordal Akerman. - Boulder, CO [etc.] : Westview Press, 1990. - viii, 81 p. ; 23 cm. - (Westview special studies in West European politics and society)
Címford.: Egy megfelelő környezet fenntartása : Cselekvési program a nemzetközi környezetvédelmi politika számára. - Bibliogr.: p. 25-33.
ISBN 0 8133 7914 8 fűzött
környezetpolitika; nemzetközi együttműködés


502[32] M 22
  Making a difference : NGOs and development in a changing world / ed. by Michael Edwards and David Hulme. - Repr. - London : Earthscan, 1997. - 240 p. ; 24 cm
Címford.: Változtatni : A nem-kormányzati szervezetek és a fejlődés a változó világban. - Bibliogr.: p. 217-231.
ISBN 1-85383-144-1 fűzött
nem-kormányzati szervezetek


017 M 26
  Managing a nation : The microcomputer software catalog / ed. by Gerald O. Barney, W. Brian Kreutzer, and Martha J. Garrett. - 2. ed, fully revised and updated. - Boulder, CO ; San Francisco, CA ; Oxford : Westview Press, 1991. - xvi, 338 p. ; 28 cm
Címford.: Egy nemzet kormányzása : Mikroszámítógép szoftver katalógus
ISBN 0-8133-8297-1 fűzött
mikroszámítógép; szoftver; gazdaság; mezőgazdaság; nemzetbiztonság; politika; közlekedés; energia; környezetvédelem; természeti erőforrások; oktatás; egészségügy; katalógus


502 M 26
Mansfeld, Louis Hutten
  A környezetvédelmi politika megvalósítása : Segédkönyv : Terv, program, projekt, ötletek / Louis Hutten Mansfeld ; [ford. Pálovits Károly]. - Boskoop : Impleco, 1996. - xi, 293 p. ; 30 cm
Eredeti cím: Workbook on implementation of environmental policies. - Bibliogr.: p. 282-288.
Fűzött
környezetvédelem; környezetpolitika; környezetgazdálkodás


502[32] M 26
  Manual on public participation in environmental decisionmaking : Current practice and future possibilities in Central and Eastern Europe / ed. by Magdolna Tóth Nagy [et al.]. - Budapest : REC, 1994. - ix, 365 p. ; 21 cm
Címford.: Nyilvános részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban : Általános gyakorlat és a jövő lehetőségei Közép- és Kelet-Európában
ISBN 963-04-4162-4 fűzött
környezetpolitika; állampolgári részvétel; döntéshozatal; környezeti problémák; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[33] M 37
Marton Miklós
  Zöld ars politika, avagy A politikai elit a környezevédelemről : Interjúkötet / [az interjúkat kész. Éri Vilma és Marton Miklós] ; [szerk. Marton Miklós]. - Budapest : Környezettud. Közp., 2001. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7615-2 fűzött
környezetvédelem; politika; politikusok; Magyarország


320 M 39
Masters, Roger D.
  The nature of politics / Roger D. Masters. - New Haven ; London : Yale University Press, 1989. - xvii, 320 p. ; 23 cm
Címford.: A politika természete. - Bibliogr.: p. 263-291.
ISBN 0-300-04981-1 fűzött
politikatudomány; biológia; biopolitika


502 M 49
McCormick, John
  Reclaiming paradise : The global environmental movement / John McCormick. - Bloomington, IN : Indiana University Press, 1989. - xv, 259 p. ; 25 cm
Címford.: A paradicsom követelése : A világ környezetvédő mozgalmai. - Bibliogr.: p. 236-250.
ISBN 0 253 34952 4 kötött
környezetvédő mozgalmak; környezetpolitika; állampolgári részvétel; történet; humánökológia - politikai ökológia


502[32] M 49
McLaughlin, Andrew
  Regarding nature : Industrialism and deep ecology / Andrew McLaughlin. - Albany, NY : State University of New York Press, 1993. - x, 280 p. ; 23 cm. - (SUNY series in radical social and political theory)
Címford.: Ami a természetet illeti : Indusztrializmus és mély-ökológia. - Bibliogr.: p. 261-272.
ISBN 0-7914-1384-5 fűzött
környezetvédő mozgalmak; környezetpolitika; közgazdaságtan; ökofilozófia; mély-ökológia; fogyasztás; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia


502 M 68
Milne, Janet E.
  The landowner's options : A guide to the voluntary protection of land in Maine / Janet E. Milne. - 3. ed. - [S.l.] : Maine State Planning Office, 1985. - 37 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A földtulajdonosok választási lehetőségei : Maine állam lakossági környezetvédelmi kalauza
Fűzött
környezetvédelem; állampolgári részvétel; Amerikai Egyesült Államok


I-782
Moksony László
  Környezet- és emberzetvédelmi társadalmi szolgálat tervezete / Moksony László. - [Budapest] : Moksony L., [1989]. - 9 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
társadalmi ökológiai szolgálat; környezetvédelem


I-768
Moksony László
  Próbakörök a "pannon savsztyeppén" : A magyar zöldek tinédzserkorszakban / Moksony László. - Budapest : Moksony L., [1988]. - 12 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
környezetvédő mozgalmak; Magyarország


502[32] M 99
Myers, Norman
  Ultimate security : The environmental basis of political security / Norman Myers. - New, York, NY : Norton ; London, 1993. - xi, 308 p. ; 23 cm
Címford.: Alapvető biztonság : A politikai stabilitás környezeti alapja. - Bibliogr. a jegyzetekben: 265-295.
ISBN 0-393-03545-X kötött
környezeti biztonság; környezetpolitika; környezetvédelem; menekültek; népesség; ózonréteg; globális felmelegedés; Amerikai Egyesült Államok


502[32] N 30
Nagy Zsuzsanna, F.
  Hol, kitől, mit, hogyan? : A környezeti tanácsadásról Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Magyarországon és Európában / [összeáll. F. Nagy Zsuzsanna]. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2000. - 31, [14] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédő szervezetek; környezeti tanácsadás; környezeti információ; állampolgári részvétel; Borsod-Abaúj-Zemplén megye


502[32] N 30
Nagy Zsuzsanna, F.
  A környezeti demokrácia megvalósulása Magyarországon / [írta F. Nagy Zsuzsa, Fülöp Sándor, Móra Veronika]. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2002. - 84 p. ; 24 cm
ISBN 963-204-365-0 fűzött
környezetvédelem; közösségi részvétel; környezeti információ; döntéshozatal


502 N 37
  National environmental policy / Ministry of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry. - Warsaw : Ministry of Environmental Protection, 1990. - 21 p. ; 29 cm
Címford.: Lengyelország nemzeti környezetvédelmi politikája
Fűzött
környezetpolitika; környezetvédelmi jog; Lengyelország


502[32] N 38
  Nederlands milieubeleid = Environmental policy in the Netherlands = Politique de l'environnement aux Pays-Bas = Niederländische Umwelt-Politik. - Hague : Ministry of Housing, Physical Planning and Environment, 1992. - 52 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Hollandia környezetpolitikája
fűzött
környezetpolitika; Hollandia


502 N 41
  Nem mind csillag, ami fénylik, avagy Az Európai Unió más nézőpontból / [szerk. ... Lugosi Krisztián, Móra Veronika]. - Szentendre : Fiatalok az Erdőért Akció, 1994. - 64 p. ; 20 cm
Az "It's not all stard that are twinkling" c. kiadvány (Amsterdam : SEED) alapján
Fűzött
nemzetközi együttműködés; integráció; környezetvédelem; Európai Közösség


502 N 74
  New horizons? : Possibilities for cooperation between environmental NGOs and governments in Central and Eastern Europe / ed. by Peter Hardi, Alexander Juras and Magda Tóth Nagy. - Budapest : REC ; Bonn : IEEP, 1993. - 354 p. ; 21 cm
Címford.: Új távlatok? : A környezetvédelmi ngo-k és a kormányok közötti együttműködés lehetőségei Közép- és Kelet-Európában. - Az 1992. július 3-5. között, a csehszlovákiai Rez-ben rendezett konferencia anyaga
ISBN 963-04-2776-1 fűzött
környezetvédelem; nem-kormányzati szervezetek; konferencia; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - Magyarország; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[058.7] N 74
  NGO directory : A directory of environmental nongovernmental organizations in Central and Eastern Europe : Including an NGO needs assessment / edited by Olinka Gjigas. - 3. ed. - Szentendre : REC, 1997. - 698 p. ; 21 cm
Címford.: Nem-kormányzati környezetvédelmi szervezetek címjegyzéke Kelet- és Közép-Európában
ISBN 963-8454-49-0 fűzött
nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő mozgalmak; Kelet-Európa; Közép-Európa; címjegyzék


502[32] O 13
  Az OECD Tanács környezetpolitikai eszközei. - Budapest : KTM, 1997. - 362 p. ; 24 cm. - (Szemelvények az OECD környezetpolitikájából ; 1417-9172)
Eredeti cím: OECD decisions, recommendations and other instruments in force
ISBN 963-03-4400-9 kötött
környezetpolitika; nemzetközi együttműködés; vegyi anyagok; vegyi baleset; hulladékgazdálkodás; környezetgazdálkodás; környezeti hatásvizsgálat; energia; vízvédelem; Organisation for Economic Co-operation and Development (Paris)


502[32] O 15
Ohnsorge-Szabó László
  Fenntartható EU felé (?) : Kritikai elemzés az Európai Unió és Magyarország környezetpolitikájáról / Ohnsorge-Szabó László, Kajner Péter, Ungvári Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 376 p. ; 24 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 367-376. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-20-2 fűzött
környezetpolitika; Európai Unió


502 O 15
  Oikosz és Polisz : Zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény / szerk. Scheiring Gábor és Jávor Benedek. - Budapest : L'Harmattan : BCE Társadalomelméleti Kollégium : PPKE JÁK Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék : Védegylet, 2009. - 630 p. : ill. ; 23 cm. - (Ökopolitika, ISSN 1786-7479)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-87081-3-7 fűzött
ökológia; környezetpolitika; környezetvédelem


I-417
Opielka, Michael
  Ökológiai szociálpolitika [Fordítás] : Gondolatok az ökológiai alapon álló szociális reformhoz = Ökologische Sozialpolitik : Überlegungen zu einer ökologischen Sozialreform / Michael Opielka. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1987 (In: Die ökosoziale Frage / M. Opielka. - Frankfurt am Main : Fischer, 1985. p. 282-310.). - 39 fol. ; 29 cm
társadalompolitika; ökológia


502[32] O 52
  Organize a town meeting : An adventure in creating a better world through political and community action / The National Audubon Society's Foreign Assistance Action Project. - Washington, D.C. : National Audubon Society, 1989 . - [147] p. ; 28 cm
Címford.: Városi találkozó szervezése : Lépés egy jobb világ felé a politikai és közösségi cselekvés útján
Fűzött
környezetvédő mozgalmak; állampolgári részvétel; fenntartható fejlődés; környezetpolitika; Amerikai Egyesült Államok


502[32] O 52
  Organizing guide : A complete guide to organizing a student environmental group / The Student Environmental Action Coalition ; Cris Moore, editor. - [Chapel Hill, NC] : SEAC, 1990. - 74 fol. ; 28 cm Címford.: Diák környezetvédő csoportok szervezési útmutatója. - Címjegyzék: p. 71-74. - Fmás.
Fűzött
környezetvédő szervezetek; szervezés; diákszervezetek; Amerikai Egyesült Államok


502[32] O 74
  Országos Környezetvédelmi Tanács : 2000-2001 / [szerk. Bulla Miklós]. - Budapest : OKT, 2002. - [28] p. ; 27 cm
Fűzött
környezetpolitika; Magyarország; Országos Környezetvédelmi Tanács


502 Ö 17
  Öko-Politik - aber wie? : Ergänzungsband zu "Der Fischer Öko-Almanach 82/83" / hrsg. von Gerd Michelsen und dem Öko-Institut Freiburg im Breisgau. - Frankfurt am Main : Fischer, 1983. - 171 p. ; 19 cm. - (Fischer alternativ)
Címford.: Öko-politika - de hogyan? : Kiegészítő kötet a Fischer öko-almanachhoz
ISBN 3 596 24061 1 fűzött
ökológia


502 Ö 17
  Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1999. - 21 p. ; 23 cm
Fűzött
környezetvédő szervezetek; Magyarország; Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány (Miskolc)


304 Ö 17
  Die ökosoziale Frage : Alternativen zum Sozialstaat / hrsg. von Michael Opielka. - Frankfurt am Main : Fischer, 1985. - 332 p. ; 19 cm. - (Fischer alternativ) . (Magazin Brennpunkte ; 31.)
Címford.: Ökoszociális kérdés. - Tanulmányok
ISBN 3 596 24090 5 fűzött
társadalompolitika; humánökológia - politikai ökológia


502 Ö 35
  Az önkormányzatok új környezetvédelmi gyakorlata / szerk. Orosz G. Tamás ; Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Csoportja. - Budapest : Szelén, 1994. - 152 p. : ill. ; 28 cm
Az "Önkormányzat és Környezet" 1994/3. száma
Fűzött
környezetvédelmi igazgatás; Debrecen


502 Ö 84
  Összefoglaló áttekintés a Magyar Környezetvédelmi Egyesület működésének első három évéről : 1988-1991 / [szerk. Domonkos János] . - Budapest : M. Környezetvédelmi Egyes., 1991. - 84 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; Magyarország; Magyar Környezetvédelmi Egyesület


502 K 72
Paczolay Péter
  Az ökológiai válság társadalomirányítási dilemmái / Paczolay Péter. - Budapest : OMFB Rendszerelemzési Iroda, 1986. - 40 p. ; 21 cm
A korszerű kiegészítő technológiák helye és szerepe Magyarországon c. téma munkaközi tanulmánya
Fűzött
ökológia; társadalom; irányítás


I-765/9
Papworth, John
  A gigantizmus: az emberi faj első számú közellensége [Fordítás] = Giantism - public enemy number one of the human race / John Papworth. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: How to save the World / ed. by N. Albery and M. Kinzley. - Wellingborough : Turnstone, 1984. p. 19-23.). - fol. 5-13. ; 29 cm
alternatívák; Negyedik Világ


502 P 38
Parkin, Sara
  Green parties : An international guide / Sara Parkin. - London : Heretic Books, 1989. - 335 p. ; 20 cm
Címford.: Zöld pártok : Nemzetközi útmutató
ISBN 0 946097 27 5 fűzött
Környezetvédő mozgalmak; humánökológia - politikai ökológia; Nyugat-Európa; Amerikai Egyesült Államok; Kanada; Ausztrália; Új-Zéland


502 P 45
Pató Zsuzsanna
  A magyarországi környezet- és természetvédő szervezetek javaslatai az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokhoz : Strukturális politika / írta és szerk. Pató Zsuzsanna. - Budapest : M. Természetvédők Szöv., 1999. - 12 p. ; 30 cm
Fűzetlen
politika; környezetvédelem


502 P 49
  Peace Corps/Hungary, 1990-1997. - [S.l.] : Peace Corps, 1977. - xiii, 92 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Fűzött
önkéntes munka; Magyarország; Peace Corps Hungary


327.37 P 49
  A peace reader : Essential readings on war, justice, non-violence and world order / ed. by Joseph Fahey and Richard Armstrong. - Mahwah, NJ : Paulist Press, 1987. - vii, 477 p. ; 23 cm
Címford.: A béke : Írások a háborúról, igazságról, erőszaknélküliségről és a világrendről
ISBN 0 8091 2914 0 fűzött
béke; globális problémák; atomfegyverkezés; nemzetközi kapcsolatok; erőszaknélküliség


502[32] P 54
Pelcl, Petr
  Társadalmi részvétel a területfejlesztésben Közép-Európában : Aarhusi Egyezmény és Regionális Fejlesztési Project / írta Petr Pelcl ..., Piotr Handerek ..., Farkas István ; [ford. Alföldi Orsolya, Gulyás Róbert és Faragó Attila] ; [kiad. a Magyar Természetvédők Szövetsége]. - Budapest : M. Természetvédők Szövetsége, 2002. - 86 p. ; 21 cm
A legfontosabb magyarországi jogszabályokkal
Fűzött
társadalmi részvétel; területfejlesztés; környezetvédelmi jog; Lengyelország; Csehország; Magyarország


502 P 55
Pepper, David
  Eco-socialism : From deep ecology to social justice / David Pepper. - London ; New York, NY : Routledge, 1993. - xiii, 266 p. ; 24 cm
Címford.: "Öko-szocializmus" : A mély-ökológiától a szociális igazságosságig. - Bibliogr.: p. 249-260.
ISBN 0-415-09718-5 kötött
környezetvédő mozgalmak; ökológia; társadalom; ökofilozófia; humánökológia; humánökológia - politikai ökológia


502[32] P 55
Pepper, David
  Modern environmentalism : An introduction / David Pepper. - Repr. - London ; New York, NY : Routledge, 1997. - viii, 376 p. ; 24 cm
Címford.: A modern környezetvédő mozgalom : Bevezetés. - Bibliogr.: p. 343-362.
ISBN 0-415-05745-0 fűzött
környezetvédő mozgalmak; történet


I-510
Persányi Miklós
  A környezetvédő állampolgári és mozgalmi aktivitás fejlődése külföldön és hazánkban : Kandidátusi értekezés : Tervezet / Persányi Miklós. - Budapest : MSZMP Pol. Főisk., 1986. - I-VI, 281, VII-LXII. p. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben és hívatkozásokban: p. XI-LXII. - Gépelt kézirat fmás.
környezetvédő mozgalmak


502 K 72
Persányi Miklós
  A környezetvédő társadalmi aktivitás feltételei, gyökerei és társadalmi bázisa / Persányi Miklós. - Budapest : OMFB Rendszerelemzési Iroda, 1986. - 51 p. ; 20 cm
A korszerű kiegészítő technológiák helye és szerepe Magyarországon c. téma munkaközi tanulmánya
Fűzött
környezetvédő mozgalmak


502[32] P 69
Pick, Maritza
  How to save your neighborhood, city, or town : The Sierra Club guide to community organizing / by Maritza Pick. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1993. - x, 213 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Hogyan őrizhetjük meg közvetlen környezetünket, kis és nagyvárosainkat : A közösség-szervezés Sierra Club útmutatója. - Az amerikai környezetvédő szervezetek címjegyzékével
ISBN 0-87156-522-6 fűzött
közösségszervezés; állampolgári részvétel; környezetvédő mozgalmak; környezetvédő szervezetek; környezetvédők; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


502 P 79
  Politikai ökológia : Szemelvények a nyugati alternatív mozgalmak elméletéről és politikájáról / szerk. Szabó Máté. - Budapest : ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1989. - 277 p. ; 20 cm. - (Bölcsész index centrál könyvek, ISSN 0238-5120 ; 2.)
ISBN 963 462 4499 fűzött
ökológia; politika; ökofilozófia; környezetvédő mozgalmak; humánökológia - politikai ökológia; Német Szövetségi Köztársaság


502 Z 70
Pomázi István
  Az Európai Unió környezetpolitikája és a szabályozás várható tendenciái / Pomázi István. - Budapest : [BKE], 1997. - 26 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 44.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Gazdaság és környezet. Útban az Európai Unió felé c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetpolitika; Európai Unió


502 P 86
Porritt, Jonathon
  The coming of the greens / Jonathon Porritt and David Winner. - London : Fontana, 1989. - 287 p. ; 20 cm
Címford.: A zöldek eljövetele. - Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 0 00 637244 9 fűzött
környezetvédő mozgalmak; szociológia; életmód; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; Nagy-Britannia


502 P 86
Porritt, Jonathon
  Seeing green : The politics of ecology explained / Jonathon Porritt. - [5.] repr. - Oxford : Blackwell, 1987. - 249 p. ; 22 cm
Címford.: Zöldet keresve : Az ökológia politikájának vázlata. - Bibliogr.: p. 241-245.
ISBN 0 631 13893 5 fűzött
Politika; Környezetvédő mozgalmak; Önfenntartás; humánökológia - politikai ökológia


502[32] P 89
  Praxis der Bürgerbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung : Bericht zum Seminar vom 24.11.1988 / [Medieninhaber, Herausgeber und Verleger Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz]. - Wien : ÖGNU, 1989 . - 261 p. ; 21 cm. - (ÖGNU-Text ; 1/89)
Címford.: Az állampolgári részvétel és a környezet tűrőképességének vizsgálata : Az 1988. november 24-i előadássorozat anyaga
ISBN 3 900 71122 4 fűzött
környezetpolitika; állampolgári részvétel; Ausztria; Amerikai Egyesült Államok


502[32] P 92
  Problems, progress and possibilities : A needs assessment of environmental NGOs in Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 1997. - 96 p ; 30 cm
Címford.: Gondok, fejlődés, lehetőségek : Helyzetfelmérés a közép- és kelet-európai környezetvédelmi nem-kormányzati szervezetek körében
ISBN 963-8454-45-8 fűzött
nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő szervezetek; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[32] P 95
  Public policies for environmental protection / ed. Paul R. Portney. - 3. print. - Washington, D.C. : Resources for the Future, 1990. - xv, 308 p. ; 23 cm
Címford.: Környezetvédelmi politika. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-915707-53-5 fűzött
környezetpolitika; környezetvédelmi jog; környezetgazdaságtan; környezetszennyezés; Amerikai Egyesült Államok


502[32] R 54
  Relations between environmental NGO's and the government : Papers and proceedings of the Dutch-Russian conference, Moscow, 23-26 November 1992 / [ed. René Dool]. - Amsterdam : Milieukontakt Oost-Europa, [1992]. - 63 p. ; 30 cm
A környezetvédő NGO-k és a kormányzat közötti kapcsolatokról 1992. november 23-26. között Moszkvában rendezett holland-orosz konferencia előadásai
Fűzött
környezetvédő szervezetek; nem-kormányzati szervezetek; kormányzat; konferencia


502 R 57
Renner, Michael
  National security : The economic and environmental dimensons / Michael Renner. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1989. - 78 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 89)
Címford.: A nemzetbiztonság gazdasági és környezeti összefüggései. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 65-78.
Fűzött
nemzetbiztonság; gazdaság; környezetvédelem


502[061] R 59
  Resources for the Future : Annual report 1989. - Washington, D.C. : RFF, 1989. - 72 p. : ill. ; 26 cm
Fűzött
környezetvédelmi szervezetek; Amerikai Egyesült Államok; Resources for the Future (Washington, D.C.)


502 80
Romahn, Theo
  Die Grünen, der sichere Weg in die Katastrophe / Theo Romahn ; Hrsg. Initiative Automobile Gesellschaft. - 2. Aufl. - Düsseldorf : Drittes Jahrtausend, 1983. - 106 p. ; 21 cm
Címford.: A Zöldek, biztos út a katasztrófába
ISBN 3 923852 01 0 fűzött
Környezetvédelem; Trendek; környezetvédő mozgalmak; Város; Német Szövetségi Köztársaság


502[058.7] R 80
  Romanian ecological NGO : Directory / [editor István Sidó]. - Tirgu Mures : Rhododendron, 1993. - 126 p. ; 21 cm
Címford.: Környezetvédő NOG-k Romániában : Címjegyzék
Fűzött
nem-kormányzati szervezetek; környezetvédő szervezetek; Románia; címjegyzék


502[32] R 86
Rosenbaum, Walter A.
  Environmental politics and policy / Walter A. Rosenbaum. - 2. ed. - Washington, D.C. : CQ Press, 1991. - xiii, 336 p. ; 23 cm
Címford.: Környezetpolitika és politika. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 87187 546 2 fűzött
környezetpolitika; környezetvédelmi jog; energiapolitika; Amerikai Egyesült Államok


360 S 10
Sagoff, Mark
  The economy of the earth : Philosophy, law, and the environment / Mark Sagoff. - Repr. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1989. - x, 271 p.. - (Cambridge studeies in philosophy and public policy)
Címford.: A Föld gazdaságtana : Filozófia, jog és a környezet. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 225-262.
ISBN 0 521 34113 2 v.
szociális törvényhozás; környezetpolitika; gazdaságpolitika; társadalompolitika; környezetvédelmi jog; Amerikai Egyesült Államok


061.2 S 12
Salamon, Lester M.
  A civil társadalom "világnézetben" / Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, Regina List ; [ford. Haiderné Végh Zsuzsanna. - Budapest : Civitalis Egyes., 2003. - 73 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta civitalis, ISSN 1585-3519 ; 3.)
Eredeti cím: Global civil society. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 58-62.
ISBN 963-214-163-6 fűzött
nonprofit szektor


502[32] S 12
Sale, Kirkpatrick
  The green revolution : The American environmental movement, 1962-1992 / Kirkpatrick Sale. - New York, NY : Hill and Wang, 1993. - [20] 124 p. ; 21 cm. - (A critical issue series)
Címford.: A zöld forradalom : Az amerikai környezetvédő mozgalom, 1962-1992
ISBN 0-8090-1551-X fűzött
környezetvédő mozgalmak; történet; Amerikai Egyesült Államok


502[34] S 14
Sand, Peter H.
  Lessons learned in global environmental governance / Peter H. Sand. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1990. - vi, 60 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: A globális környezeti kormányzás tanulságai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0 915825 56 2 fűzött
környezetvédelem; nemzetközi kapcsolatok; nemzetközi együttműködés; nemzetközi egyezmények; globális problémák; környezetvédelmi jog


502[32] S 24
Scarce, Rik
  Eco-warriors : Understanding the radical environmental movement / Rik Scarce. - Chicago, IL : Noble Press, 1990. - xvii, 291 p. ; 23 cm
Címford.: Öko-harcosok : A radikális környezetvédelmi mozgalom
ISBN 0 9622683 3 X fűzött
környezetvédő mozgalmak; radikálisok; állampolgári részvétel; Amerikai Egyesült Államok


502 S 43
  Scientific Committee on Problems of the Environment : 1986-1988. - Paris : SCOPE, 1986. - 38 p. ; 21 cm
Fűzött
Környezetpolitika; Nemzetközi környezetvédelmi szervezetek; Scientific Committee on Problems of the Environment (Paris); International Council of Scientific Unions (Paris); Címjegyzék


502 S 43
  Scientific Committee on Problems of the Environment : 1989-1991. - Paris : SCOPE, 1989. - 42 p. ; 21 cm
Fűzött
Környezetpolitika; Nemzetközi környezetvédelmi szervezetek; Scientific Committee on Problems of the Environment (Paris); International Council of Scientific Unions (Paris); Címjegyzék


502 S 44
Sebeők János
  Nyerünk vagy ellenünk? : Voks Humana a Bioszféra Pártja / [Sebeők János]. - Budapest : Voks Humana Mozgalom, 1990. - 30 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
ökológia; környezetvédő mozgalmak; Voks Humana. A Bioszféra Pártja


320 S 52
  Setting national priorities : Policy for the nineties / ed. Henry J. Aaron . - Washington, D.C. : The Brookings Institution, 1990. - xv, 317 p. ; 23 cm
Címford.: Nemzeti prioritások felállítása : Politika a kilencvenes évekre
ISBN 0 8157 0047 4 fűzött
politika; külpolitika; védelmi politika; környezetvédelmi politika; oktatás; egészségügy; Amerikai Egyesült Államok


061.2 S 55
Siegel, Daniel
  A civil társadalom újjászületése : A nonprofit szektor fejlődése Kelet-Közép-Európában és a nyugati segítségnyújtás szerepe / írta Daniel Siegel és Jenny Yancey. - New York, NY : Rockefeller Brothers Fund, 1992. - 84 p. ; 26 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; Kelet-Európa; Közép-Európa


502 K 72
Sólyom László
  A társadalom részvétele a környezetvédelemben / Sólyom László. - Budapest : OMFB Rendszerelemzési Iroda, 1986. - 42 p. ; 20 cm
A korszerű kiegészítő technológiák helye és szerepe Magyarországon c. téma munkaközi tanulmánya
Fűzött
környezetvédő mozgalmak


502[058.7] S 98
  A survey of environmental monitoring and information management programmes of international organizations / researched, compiled and written by Jan-Stefan Fritz ; UNEP-Harmonization of Environmental Measurement (HEM) office. - 2. ed. - München : UNEP-HEM office, 1991. - [214] p. ; 21 cm
Címford.: Nemzetközi szervezetek környezetmegfigyelési és információszervezési programjai. - Címjegyzék
fűzött
környezetmegfigyelés; környezetvédelmi szervezetek; információ; címjegyzék


502[32] Sz 19
Szabó Máté
  Alternatív mozgalmak Magyarországon / Szabó Máté. - Budapest : Gondolat, 1993. - 162 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 157-163.
ISBN 963 282 682 5 fűzött
környezetvédő mozgalmak; Magyarország; Németország; Lengyelország


502 K 72
Szabó Máté
  Társadalmi mozgalmak, politikai rendszer, modernizáció : Vannak-e alternatív társadalmi mozgalmak Magyarországon? / Szabó Máté. - Budapest : OMFB Rendszerelemzési Iroda, 1986. - 36, 6 p. ; 20 cm
A korszerű kiegészítő technológiák helye és szerepe Magyarországon c. téma munkaközi tanulmánya
Fűzött
társadalmi mozgalmak; környezetvédő mozgalmak; alternatív mozgalmak


502[32] Sz 19
Szabó Máté
  A társadalmi mozgalom és a politikai változás: a zöldek / Szabó Máté. - [Budapest] : [Alapítvány a Pol. Kultúráért], 1992. - 160 p. ; 20 cm
Közread. az Alapítvány a Politikai Kultúráért. - Bibliogr.: p. 151-157.
ISBN 963 04 2152 6 fűzött
ökológia; környezetvédő mozgalmak


502 Sz 19
Szabó Máté
  Az új társadalmi mozgalmak és a politikai rendszer változásai a fejlett tőkésállamokban: a zöldek / Szabó Máté . - Társadalomtudományi Intézet. - Budapest : ELTE, 1987. - 31 p. ; 20 cm. - (Kandidátusi értekezés tézisei)
Fűzött
környezetvédő mozgalmak


I-300
Szabó Máté
  Zöldek, alternatívok, környezetvédők : Az ökológiai mozgalmak elmélete és politikája / Szabó Máté. - [Budapest] : Szabó M., [1984]. - 160, 15 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.. - Bibliogr. a jegyzetekben: 1-15. fol.
Környezetvédő mozgalmak; humánökológia - politikai ökológia; Német Szövetségi Köztársaság


502 Sz 19
Szabó Máté
  Zöldek, alternatívok, környezetvédők : Az ökológiai mozgalmak elmélete és politikája / Szabó Máté. - Budapest : Gondolat, 1985. - 237 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 226-[238].
ISBN 963 281 525 4 fűzött
Környezetvédő mozgalmak; Alternatívák; humánökológia - politikai ökológia; Német Szövetségi Köztársaság


I-538
  Szakkollégiumi Értesítő / Az ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium belső kiadványa ; szerk. Fodor Gábor, Molnár Péter. - 5. évf., Környezetvédelmi különszám (1987). - Budapest : ELTE, 1987. - 83 p. ; 29 cm
Fmás. (85 fol.). - A Duna Kör dokumentumaival
környezetvédelem; Duna Kör


502 Sz 76
  Szigorodó környezetpolitika : Útban az Európai Unió felé / [a kötet szerzői Auer Tibor et al.]. - Budapest : MTA, 1998. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Környezetvédelem és integráció, ISSN 1418-656X) . (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások Programirodája, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-075-1 fűzött
környezetvédelem; ipar; radioaktív hulladék tárolása; levegőtisztaság védelme; élelmiszeripar


621.039 Sz 76
Szijártó Zsolt
  Kockázat, társadalom, átmenet : Az ófalui "atomtemető" körüli konfliktusról : [Egy esettanulmány] / Szijártó Zsolt. - Pozsony : Kalligram, 2010. - 205 p. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr.: p. 189-197. és a jegyzetekben
ISBN 978-80-8101-270-9 fűzött
radioaktív anyag; veszélyes hulladék; környezetpolitika; környezeti konfliktus; Magyarország


502[32] K 90
Szirmai Viktória
  A környezetvédelem érdekviszonyai és a környezetvédelmi politika : Összegző tanulmány / Szirmai Viktória. - Budapest : MSZMP Pol. Főisk., 1989. - 76 fol. ; 30 cm. - (A környezet és a társadalom kapcsolatrendszerei ; 9.)
Bibliogr.: fol. 75-76.
Fűzött
környezetpolitika; környezeti konfliktus; közvéleménykutatás; Százhalombatta; Ajka; Pápa


502[32] T 30
Tarján Lászlóné
  A Nemzetközi Zöld Kereszt Magyarországi Szervezete a környezetért, 1994-1999 / Tarján Lászlóné. - Budapest : Magyarországi Zöld Kereszt, 1999. - 61 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 59-61.
ISBN 963-03-9630-0 fűzött
környezetvédő szervezet; MagyarországInternational Green Cross. Magyarországi Szervezet


502[32] T 37
  "Te ilyennek képzelted a paradicsomot? : Környezetvédelmi kampányok Közép-Európában és Hollandiában / szerk. Wouter Pronk ; ford. Trombitás Gábor . - Amsterdam : Milieukontakt Oost-Europa, 2000. - 36 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
környezetvédelmi akciók; Lengyelország; Szlovákia; Csehország; Magyarország; Hollandia


502 T 43
  Ten years of European Environmental Bureau (EEB) : 1974-1984 : Ten years of European community environment policy. - Bruxelles : EEB, 1984. - 52, [74] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; környezetpolitika; European Environmental Bureau; címjegyzék


502[32] T 50
Thiele, Leslie Paul
  Environmentalism for a new millennium : The challenge of coevolution / Leslie Paul Thiele. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2002. - xxviii, 302 p. ; 24 cm
Címford.: Környezetvédelem az új évezredre : Az együttes fejlődés kihívása. - Bibliogr.: p. 279-296.
ISBN 0-19-514984-X fűzött
környezetvédelem; környezetvédő mozgalmak; környezetpolitika; Amerikai Egyesült Államok


502[32] T 56
  
Tizenöt év a természet megőrzéséért : A Magyar Természetvédők Szövetsége 15 éve és ennek tükrében a hazai környezetvédő mozgalom fejlődése / [szerk. Schmuck Erzsébet, Sallai R. Benedek]. - Budapest : M. Természetvédők Szövetsége, 2005. - 355 p. : ill. ; 24 cm + Javítás, kiegészítés (19 p.)
ISBN 963-218-602-8 fűzött
környezetvédő mozgalmak; környezetvédő szervezetek; természetvédelem; Magyarország; Magyar Természetvédők Szövetsége


502[32] C 19
  To choose or to lose : National Environmental Policy Plan : Second Chamber of the States General : Session 1988-1989, 21 137, nos. 1-2 / Ministry of Housing, Physical Planning and Environment, Department for Information and International Relations. - The Hague : SDU Publishers, 1989. - 257 p. : ill. ; 28 cm + 1 suppl.
Címford.: Választani vagy veszteni : Nemzeti környezetpolitikai terv
ISBN 90 12 06258 6 ISSN 0921-7371 fűzött
környezetpolitika; Hollandia


502[32] T 58
Tokar, Brian
  Earth for sale : Reclaiming ecology in the age of corporate greenwash / by Brian Tokar. - Boston, MA : South End Press, 1997. - xxii, 269 p. ; 22 cm
Címford.: Föld eladó : Az ökológia visszakövetelése az intézményes "zöld szerecsenmosdatás" idején. - Bibliogr.: p. 223-258.
ISBN 0-89608-557-0 fűzött
környezetvédő mozgalmak; környezetpolitika; Amerikai Egyesült Államok


502[32] T 58
Tokar, Brian
  The green alternative : Creating an ecological future / Brian Tokar. - San Pedro, CA : R. and E. Miles, 1987. - 174 p. ; 22 cm. - (Peace and plenty)
Címford.: A zöld alternatíva : Ökologikus jövő teremtése. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0 936810 10 6 fűzött
környezetvédő mozgalmak; állampolgári részvétel; humánökológia - politikai ökológia; Amerikai Egyesült Államok


502 T 58
Tolba, Mostafa Kamal
  Sustainable development : Constraints and opportunities / Mostafa Kamal Tolba. - London [etc.] : Butterworth, 1987. - ix, 221 p. ; 24 cm
ISBN 0 408 00877 6 kötött
környezetpolitika; környezetvédelem; gazdasági fejlődés; humánökológia


502 T 80
  Towards sustainability : A European Community Programme of Policy and Action in relation to the environment and sustainable development / proposed by the Commission of the European Communities. - Brussels : CEC, 1992. - 98 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: A fenntarthatóság felé : Az Európai Közösség környezettel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politikai és cselekvési programja
Fűzött
fenntartható fejlődés; környezetvédelem; nemzetközi együttműködés; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - gyakorlat; környezetpolitika; Európai Közösség


502 U 57
  Umweltschutz-Abenteuer : Aktionen Greenpeace und Robin Wood / [hrsg. von Gaby Schmidt und Günter Zint]. - München : Heyne, 1985. - 191 p. : ill. ; 18 cm. - (Heyne Scene ; 18/16.)
Címford.: Környezetvédelmi kalandok : A Greenpeace és a Robin Wood akciói
ISBN 3 453 35044 8 fűzött
környezetvédő mozgalmak; Greenpeace; Robin Wood


I-734
  Valódi életet adva a Helsinki egyezménynek : Memorandum az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencián résztvevő országok polgáraihoz, csoportjaihoz és kormányzataihoz. - [Budapest] : Vízjel, 1986. - 24 p. ; 21 cm
Vízjel-melléklet. - Soksz.
környezetvédelem; környezetvédő mozgalmak; emberi jogok; Magyarország


I-333/3
  Valódi életet adva a Helsinki egyezménynek : Memorandum az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencián résztvevő országok polgáraihoz, csoportjaihoz, kormányzataihoz. - [Budapest] : [s.n.], [1987]. - 24 p. ; 30 cm
Vízjel-melléket. - Sokszorosítás fmás. (7 fol.)
Környezetvédelem; Környezetvédő mozgalmak; Magyarország


502[32] K 90
  Vezetői vélemények a környezetvédelemről : Esettanulmányhoz kapcsolódó interjúgyűjtemény / szerk. Szirmai Viktória. - Budapest : MTA Szoc. Kut. Int., 1990 . - 38 fol. ; 30 cm. - (A környezet és a társadalom kapcsolatrendszerei ; 16.)
Borítócím: Vezetők és környezetvédelem a mezőgazdaságban
Fűzött
környezetpolitika; környezetvédelem; mezőgazdaság; közvéleménykutatás; Békés megye


502[32] K 90
  "Vezetői vélemények a környezetvédelemről Budapesten" : Esettanulmány / szerk. Berki Sándor. - Budapest : MTA Szoc. Kut. Int., 1990. - 229 fol. ; 30 cm. - (A környezet és a társadalom kapcsolatrendszerei ; 11.)
Borítócím: Vezetők és a környezetvédelem
Fűzött
környezetpolitika; környezetvédelem; vállalatok; környezetszennyezés; környezeti konfliktus; közvéleménykutatás; Budapest, XXII. kerület; Nagytétény


502[32] K 90
  "Vezetői vélemények a környezetvédelemről Budapesten" c. esettanulmányhoz kapcsolódó interjúgyűjtemény / szerk. Berki Sándor. - Budapest : MTA Szoc. Kut. Int., 1990. - 140 fol. ; 30 cm. - (A környezet és a társadalom kapcsolatrendszerei ; 12.)
Borítócím: Vezetők és a környezetvédelem
Fűzött
környezetpolitika; környezetvédelem; vállalatok; környezetszennyezés; környezeti konfliktus; közvéleménykutatás; Budapest, XXII. kerület; Nagytétény


502[32] K 90
  "Vezetői vélemények a környezetvédelemről Budapesten" c. esettanulmányhoz kapcsolódó válogatott dokumentumok / vál. Gálos János ; szerk. Berki Sándor. - Budapest : MTA Szoc. Kut. Int., 1990. - 156 fol. ; 30 cm. - (A környezet és a társadalom kapcsolatrendszerei ; 13.)
Borítócím: Vezetők és a környezetvédelem
Fűzött
környezetpolitika; környezetvédelem; vállalatok; környezetszennyezés; környezeti konfliktus; közvéleménykutatás; Budapest, XXII. kerület; Nagytétény


I-833
  Viharjelzés [Fordítás] : Jobb és bal: idejétmúlt kategóriák? : Szimpózium = Storm warning : Are left and right obsolate? : A symposium. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Malecz Attila ; 2001 (In: Whole Earth. 101. no. Summer 2000. p. 44-48.). - 11 fol. ; 29 cm
ideológia; politika; fenntarthatóság


I-333
  Vízjel : Környezetvédő szemle. - 1. sz. (1986 június). - [Budapest] : [s.n.], 1986. - 36 p. ; 30 cm
Házi soksz.
környezetvédelem; környezetvédő mozgalmak; Magyarország


I-331/1
  Vízjel : Környezetvédő szemle. - 3. sz. - [Budapest] : [s.n.], [1987]. - 51 p. ; 30 cm
Soksz.
környezetvédelem; környezetvédő mozgalmak; Magyarország


502[32] V 94
  Voices from the environmental movement : Perspectives for a new era / ed. by Donald Snow. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1992. - xiv, 237 p. ; 23 cm
Címford.: Hangok a környezetvédő mozgalomból : Egy új korszak kilátásai
ISBN 1-55963-132-5 fűzött
környezetvédő mozgalmak; természeti erőforrások védelme; környezetvédők; természetvédők; Amerikai Egyesült Államok


502 W 18
  Wahlprogramm '80 für Nordrhein-Westfalen : Die Grünen / [Informations- und Koordinationsgruppen der Grünen in NRW]. - [S.l.] : [s.n.], 1980. - 157 p. ; 22 cm
Címford.: Választási program Észak-Rajna-Vesztfáliában, 1980 : A Zöldek
Fűzött
környezetvédő mozgalmak; Választás; Német Szövetségi Köztársaság


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 1. füzet / szerk. Bényei Andrásné ..., Kövér Ágnes . - Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 20 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; terhesség; szülés; örökbeadás


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 2. füzet / szerk. Bényei Andrásné ..., Kövér Ágnes . - Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 17 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; gyermekvédelem


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 3. füzet / szerk. Bényei Andrásné ..., Kövér Ágnes . - Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 27 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; esélyegyenlőség; fogyatékosok; epilepszia


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 4. füzet / szerk. Bényei Andrásné ..., Kövér Ágnes . - Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 49 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 45-47.
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; pszichiátria; kényszergyógykezelés


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 5. füzet / szerk. Bényei Andrásné. - Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 23 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; fogyatékosok; esélyegyenlőség


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 6. füzet / szerk. Bényei Andrásné. - Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 19 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; fogyatékosok; esélyegyenlőség


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 7. füzet / szerk. Bényei Andrásné. - Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 19 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; gyermekvédelem; helyettes szülői ellátás


061.2 W 35
  Watch dog ("Őrkutya") : 8. füzet / szerk. Bényei Andrásné. - Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, [2005]. - 23 p. ; 24 cm
Fűzött
nonprofit szervezetek; szociális ellátás; jogszabályok; gyermekvédelem


502 W 66
  Who's who in the environment England / compiled and ed. by Sarah Cowell ; The Environment Council. - London : Environment Council, 1990. - iii, 337 p. ; 21 cm
Címford.: Ki kicsoda az angliai környezetvédelemben
ISBN 0 903158 35 3 fűzött
környezetvédelmi szervezetek; Nagy-Britannia; címjegyzék


502[058.7] W 66
  Who's who in the environment Scotland / compiled and edited by Sarah Cowell, The Environment Council. - Rev. ed. - Perth : Countryside Commission for Scotland, 1989. - 76 p. ; 21 cm
Címford.: Skóciai környezetvédelmi ki kicsoda
ISBN 1-85397-060-3 fűzött
környezetvédelmi szervezetek; Nagy-Britannia; címjegyzék


502 W 94
Women's Environment and Development Organization (New York)
  Official report : World Women's Congress for a Healthy Planet, 8-12 November 1991, Miami, Florida, USA : Including Women's Action Agenda 21 and findings of the tribunal / organized by the Women's Environment and Development Organization. - New York, NY : WEDO, 1992. - 38 p. : ill. ; 30 p. + szórólapok
Címford.: Nők nemzetközi kongresszusa egy egészségesebb világért, Miami, 1991. november 8-12. : Hivatalos jelentés
Fűzött
környezetvédelem; nők; konferencia; nemzetközi szervezetek


502 W 96
  The World Bank and the environment : First annual report : Fiscal 1990. - Washington : The World Bank, 1990. - 102 p. ; 23 cm
Címford.: A Világbank és a környezetvédelem : Első éves beszámoló, 1990. - Bibliogr.: p. 99-102.
ISBN 0 8213 1641 9 ISSN 1014-8132 fűzött
környezetvédelem; Világbank; környezetpolitika


502 W 96
  The World Bank and the environment : A progress report : Fiscal 1991 / World Bank. - Washington, D.C. : The World Bank, 1991. - vii, 131 p. ; 23 cm
Címford.: A Világbank és a környezet : Jelentés az 1991-es költségvetési évről. - Bibliogr.: p. 127-131
ISBN 0-8213-1903-5 ISSN 1014-8132 fűzött
környezetvédelem; környezetpolitika; Világbank


502[058.7] W 96
  World directory of environmental organizations : A handbook of national and international organizations and programs - govermental and non-governmental - concerned with protecting the Earth's resources / ed. by Thaddeus C. Trzyna and Roberta Childers. - 4. ed. - Sacramento, CA : California Institute of Public Affairs, 1992. - 231 p. ; 28 cm
Címford.: Környezetvédő szervezetek világszerte : Címjegyzék : A Föld természeti erőforrásainak védelmében elkötelezett nemzeti és nemzetközi, kormányzati és nem-kormányzati szervezetek és programok kézikönyve
ISBN 0-912102-97-7 ISSN 0092-0908 fűzött
környezetvédelmi szervezetek; program; címjegyzék


502[058.7] W 96
  World directory of environmental organizations : A handbook of national and international organizations and programs - governmental and non-governmental - concerned with protecting the Earth's resources / ed. by Ted Trzyna with the assistance opf Julie Didion. - 6. ed. - Sacramento, CA : California Institute of Public Affairs ; London : Earthscan, 2001. - 263 p. ; 28 cm
Címford.: Környezetvédő szervezetek nemzetközi címjegyzéke : A Föld természeti erőforrásainak védelmében elkötelezett nemzeti és nemzetközi, kormányzati és nem-kormányzati szervezetek és programok kézikönyve
ISBN 1-880028-10-7. ISBN 1-85383-794-6 ISSN 0092-0908 fűzött
környezetvédő szervezetek; címjegyzék


502[32] Z 40
  Zengő : Ökológia, politiak és társadalmi mozgalom a Zengő-konfliktusban / szerk. Vay Márton. - [Budapest] : Védegylet, 2005. - 230 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-217-747-9 fűzött
környezetvédő mozgalmak; Magyarország; Mecsek


502 Z 70
  A zöld hullám : Olvasókönyv a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakról / szerk. Sólyom László és Szabó Máté. - Budapest : ELTE ÁJTK, 1988. - 282 p. ; 24 cm
Fűzött
környezetvédő mozgalmak


I-087
  Zöld kiáltvány [Ismertetés] = Green Allience. - Népművelési Intézet ; s. d. (In: Resurgence. 9. vol. 5. no. 1978. p. 6.). - 2 fol. ; 29 cm
környezetvédő mozgalmak; Nagy-Britannia


502[32] Z 70
  Zöld szervezetek és környezeti információk : Kalauz civileknek / szerk. Móra Veronika. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 1998. - 60 p. ; 24 cm
ISBN 963-85876-0-1 fűzött
környezetvédő szervezetek; környezeti információ


I-916
  A Zöldek : Országos program. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 47 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
környezetvédő mozgalmak; választás; Német Szövetségi Köztársaság


I-888
  Zsámbéki Medence Tájvédelmi Klub : Egyesületi alapszabálytervezet. - Tök : Zsámbéki Medence Tájvédelmi Klub, 1989. - 6 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
egyesület; szabályzat; környezetvédő mozgalmak; Zsámbéki Medence Tájvédelmi Klub (Tök)


vissza