Növények. Erdő

Ld. még: Természet, természetvédelem (Veszélyeztetett növényfajok);
Egészség, gyógyítás (Gyógynövények);
Mezőgazdaság (Növénytermesztés, Gyümölcsök, Szőlészet, Erdészet);
Kertészet (Kerti virágok, dísznövények);
Étel, ital (Fűszernövények)


633.86 A 24
Adrosko, Rita J.
  Natural dyes and home dyeing / Rita J. Adrosko.... - New York : Dover, cop. 1971. - 154 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Természetes festékek és a házifestés. - Bibliogr.: p. 110-117.
ISBN 0 486 22688 3 fűzött
festék; növények


582 A 29
Aichele, Dietmar
  Mi virít itt? : Virágkalauz / [írta] D. Aichele ; [rajz] M. Golte-Bechtle . - Budapest : Gondolat, 1991. - 429 p. : ill., színes ; 19 cm
Eredeti cím: Was blüht denn da?
ISBN 963 282 419 9 kötött
virágok; növényhatározó


630.1 A 38
  Alföldi erdőssztyepp-maradványok Magyarorszon / szerk. Molnár Zsolt és Kun András. - Budapest : WWF Magyarország, 2000. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (WWF füzete, ISSN 1216-2825 ; 15.)
Bibliogr.: p. 49-53.
Fűzött
erdőssztyepp; természetvédelem; erdővédelem; Magyarország


615.9 A 51
Altmann, Horst
  Mérgező növények, mérgező állatok : [Mérgezés, hatás, terápia] / Horst Altmann. - [H.n.] : Lícium-Art, 1993. - 123 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Lícium könyvek)
Eredeti cím: Giftpflanzen, Gifttiere
ISBN 963-8030-05-4 kötött
növények; állatok; mérgező növények; mérgező állatok


581.526 A 57
  Alternatives to deforestation : Steps toward sustainable use of the Amazon rain forest / ed. by Anthony B. Anderson. - New York, NY : Columbia University Press, 1990. - xiv, 281 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Az erdőirtás alternatívái : Lépések Amazónia esőerdeinek fenntartható hasznosítása felé. - A brazíliai Belemben, 1988. január 27-30. között megtartott nemzetközi konferencia előadásai. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 231 06892 1 kötött
esőerdő; erdőirtás; erdőgazdálkodás; erdészet; konferencia; humánökológia - ökológia; humánökológia - társadalomökológia; Amazónia; Brazília


630 A 54
  Amerikából jöttünk... : Növények és állatok az Újvilágból / [szerk. Oroszi Sándor, Urbán László] ; [kiad. a Magyar Mezőgazdasági Múzeum]. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 1992. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm Kiállítás kísérőfüzete
ISBN 963-7092-17-X fűzött
növények; állatok; mezőgazdaság; növénytermesztés; állattenyésztés; Amerika


581 A 56
Anda Angéla
  Növény és víz kapcsolata a talaj-növény-légkör rendszerben / Anda Angéla és Burucs Zoltán ; [közread. a ... Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar]. - Keszthely : PATE Georgikon Mezőgazdtud. Kar, [1997]. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-139.
ISBN 963-9096-05-9 fűzött
növényélettan


630.1 A 61
Angelstam, Per
  Forests and biodiversity / [Per Angelstam]. - Strasbourg : Council of Europe, 1999. - 44 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Questions and answers ; 5.)
Címford.: Erdő és biológiai változatosság
Fűzött
erdő; biológiai változatosság


581.5 A 94
Attenborough, David
  A növények magánélete : A növények viselkedésének természetrajza / David Attenborough. - Budapest : Aqua, 1995. - 314 p. : ill., színes ; 26 cm
Eredeti cím: The private life of plants
ISBN 963-602-618-1 kötött
növények; etológia


630.2 A 97
Avery, Thomas Eugene
  Forest measurements / Thomas Eugene Avery, Harold E. Burkhart. - 4. ed. - New York, NY [etc.] : McGraw-Hill, 1994. - xxi, 408 p. : ill. ; 25 cm. - (McGraw-Hill series in forest resources)
Címford.: Mérések az erdőben
ISBN 0-07-002556-8 kötött
erdészet; mérések


582 B 15
  Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó / szerk. Simon Tibor. - [5. kiad]. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1991. - 792 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi és főiskolai tankönyv
ISBN 963-18-3313-5 kötött
baktériumok; algák; gombák; zuzmók; mohák; növényhatározó; tankönyv


581 B 14
Bajzáth Judit
  Flóra- és vegetációtörténet a Kárpát-Medencében : Az utolsó 2,5 millió év / Bajzáth Judit. - Budapest : M. Természettud. Múz., 1996. - 20 p. : ill. ; 21 cm. - (Lacertina füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 963-7093-36-2 fűzött
növényföldrajz; környezeti nevelés; múzeum; történeti ökológia; Kárpát-medence


630.1 B 31
Barati Sándor
  Az erdő / szerk. Barati Sándor. - 2., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1996. - 35 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
erdő; oktatási segédanyag


630.1 B 31
Barati Sándor
  Az erdő / szerk. Barati Sándor. - 3., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2001. - 39 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 38-39.
Fűzött
erdő; oktatási segédanyag


581 B 37
Bartha Dénes
  Fa- és cserjehatározó / Bartha Dénes. - Budapest : Mezőgazda, 1997. - 340 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 318-319.
ISBN 963-7362-44-4 kötött
fák; cserjék; erdészet; dendrológia; növényhatározó


582 B 37
Bartha Dénes
  Magyarország fa- és cserjefajai / Bartha Dénes. - Budapest : Mezőgazda, 1999. - 301 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293.
ISBN 963-9239-02-X kötött
cserjék; fák; Magyarország; kézikönyv


581 B 37
Bartha Dénes
  Őserdők a Kárpát-medencében / Bartha Dénes, Oroszi Sándor ; [... a függeléket összeáll. Báder László]. - Budakeszi : Ekvilibrium, 2004. - 203 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 963-216-793-7 kötött
erdő; erdészet; történet


630.1 B 37
Bartha Dénes
  Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon / Bartha Dénes. - Budapest : WWF Magyarország, 2001. - 31 p. ; 30 cm. - (WWF füzetek, ISSN 1216-2825 ; 18.)
Bibliogr.: p. 30-31.
Fűzött
erdő; erdővédelem; Magyarország


581 B 42
Bauer Norbert
  Dorog és Esztergom környékének növényvilága : Feichtinger Sándor esztergomi orvos-botanikus emlékének / Bauer Norbert, Barna János ; [a fényképeket kész. Bauer Norbert] ; [kiad. a Bakonyi Természettudományi Múzeum]. - Zirc : Bakonyi Termtud. Múz., 1999. - 80 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 963-03-8455-8 fűzött
növények; Dorog; Esztergom


581.5 B 42
Bazzaz, Fakhri. A.
  Plants in changing environments : Linking physiological, population, and community ecology / Fakhri. A. Bazzaz. - Repr. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - ix, 320 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Növények változó környezetben. - Bibliogr.: p. 280-312.
ISBN 0-521-39843-6 fűzött
ökológia; ökoszisztéma; környezeti változás; növények


570 B 54
Berend Mihály
  Biológia / Berend Mihály, Szerényi Gábor. - Budapest : Akad. K., 1994- . - 29 cm
Alternatív tankönyv
ISBN 963-05-6745-8
1., Növénytan. - 1994. - 150 p. : ill.
ISBN 963-05-6746-6
biológia; növénytan; kézikönyv; tankönyv


630.4 B 64
  Biologic markers of air-pollution stress and damage in forests / Committee on Biologic Markers of Air-Pollution Damage in Trees [et al.]. - Washington, D.C. : National Academy Press, 1989. - xi, 363 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A levegőszennyezés hatásának biológiai jelei az erdőkben. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 309 04078 7 fűzött
erdővédelem; levegőszennyezés; erdő; erdőpusztulás


633.86 B 46
Bemiss, Elijah
  The dyer's companion / Elijah Bemiss. - 3. enl. ed / with a new introd. by Rita J. Adrosko. - New York : Dover, 1973. - vi, 310 p. ; 22 cm. - (Dover books on folk art and crafts)
Címford.: A kelmefestés kézikönyve. - Reprint. - Az eredeti mű megjelenési éve: 1815
ISBN 0 486 20601 7 fűzött
festés; növények; textilmunka


581 B 79
Borhidi Attila
  Gaia zöld ruhája / Borhidi Attila. - Budapest : MTA, 2002. - 331 p., XXXII. t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X )
Bibliogr.: p. 311-316. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-335-1 fűzött
növényélettan; növényföldrajz; növénytan


581 B 79
Borhidi Attila
  Magyarország növénytársulásai / Borhidi Attila ; [Seregélyes Tibor fényképillusztrációival]. - Budapest : Akad. K., 2003. - 610 p., [56] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 548-581.
ISBN 963-05-7983-9 kötött
növénytársulások; Magyarország


581 B 79
Borhidi Attila
  Növényi társadalmak szerkezete és működése új megvilágításban : Akadémiai székfoglaló : 1994. február 21. / Borhidi Attila. - Budapest : Akad. K., 1997. - 37 p. : ill. ; 20 cm. - (Értekezések, emlékezések, ISSN 0236-6258)
Bibliogr.: p. 37-[38].
ISBN 963-05-7320-2 fűzött
növénytan; növényszociológia


582 B 79
Borhidi Attila
  A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana : [Egyetemi és főiskolai tankönyv] / Borhidi Attila. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1995. - 484 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
növényrendszertan; kézikönyv; tankönyv


580 B 83
  Botanika : Bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába / szerk. Tuba Zoltán [et al.] ; [rajz. Balogh János et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 3 db : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
növénytan; növényökológia
1., Sejttan - szövettan - alaktan. - X, 216, LXIV p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-19-5848-5
2., Rendszertan. - X, 218-523, LIXV p., [4] t.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-19-5849-2
3., Növényföldrajz - társulástan - növényökológia. - X, 527-760, LXIV p., [12] t.
Bibliogr.: a fejezetek végén
ISBN 978-963-19-5850-8


582 B 83
Botta Pál
  88 színes oldal a vízi- és a mocsári növényekről / írta és fényk. Botta Pál . - Budapest : Mezőgazd. K., 1987. - 88, [5] p. : ill., színes ; 20 cm. - (88 színes oldal, ISSN 0230-2845)
ISBN 963-232-412-9 fűzött
vízinövények; mocsár


582 B 97
Burnie, David
  A fa / David Burnie. - 3. kiad. - Budapest : Park, 1993. - 63 p. : ill. ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 3.)
Eredeti cím: Tree
ISBN 963-7737-55-3 kötött
fák; erdő


581 B 97
Burnie, David
  A növény / David Burnie ; [ford. Szollát György] ; [fképek Heather Angel et al.] ; [ill. Sandra Pond és Will Giles]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 1996. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 12.)
Eredeti cím: Plant
ISBN 963-530-339-4 kötött
növények


582 B 97
Buttler, Karl Peter
  Orchideák : Európában, Elő-Ázsiában és Észak-Afrikában vadon termő fajok és alfajok / Karl Peter Buttler ; a szerző rajz. ; [ford. Miklódy Dóra]. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 287 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Orchideen
ISBN 963-547-037-1 kötött
orchidea; vadontermő virágok; Európa


581 B 98
  A Bükk hegység növényvilága / szerk. Vojtkó András. - Eger : Sorbus 2001, 2001- ; 25 cm
ISBN 963-00-7537-7
1., A Bükk hegység flórája / [szerzők Less Nándor, Schmotzer András, Vojtkó András]. - 2001. - 340 p. : ill.
Bibliogr.: p. 55-64. - Összefoglalás angol nyelven
növényföldrajz; Bükk-hegység


580 A 98
  A bükki kaszálórétek botanikai vizsgálata / [szerk. Balog Ákos]. - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 1998. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
növények; rét; Bükk


582 C 27
Coombes, Allen J.
  Fák : [Képes ismertető a világ töb mint 500 fájáról] / Allen J. Coombes ; fkép. Matthews Ward. - Budapest : Panem : Grafo, 1993. - 320 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
Eredeti cím: Trees
ISBN 963 7628 68 1 kötött
fák; cserjék; növényhatározó


582 C 42
Csapody István
  Erdő-mező növényei / Csapody István, Csapody Vera, Jávorka Sándor. - Budapest : Natura, 1980. - 201 p., 120 t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963 233 063 3 kötött
növények; növényhatározó


581.526 C 30
Cowell, Adrian
  The decade of destruction : The crusade to save the Amazon rain forest / Adrian Cowell. - New York, NY : Henry Holt and Company, 1990. - 215 p., [14] t.fol. : ill., színes fotók ; 25 cm
Címford.: A rombolás évtizede : Kereszteshadjárat az Amazonas-vidék esőerdeinek megmentéséért
ISBN 0 8050 1494 2 kötött
esőerdő; erdőirtás; humánökológia - társadalomökológia; Amazónia; Brazília


582 C 42
Csapody Vera
  A colour atlas of flowering trees and shrubs / by Vera Csapody and I. Tóth . - Budapest : Akadémiai Kvk., 1982. - 310 p. : ill., színes ; 25 cm
Címford.: Virágzó fák és cserjék színes atlasza
ISBN 963 05 2783 9 kötött
fák; cserjék; virágzó növények; Közép-Európa; növényhatározó


502.6 C 88
Cummings, Barbara J.
  Dam the rivers, damn the people : Development and resistance in Amazonian Brazil / by Barbara J. Cummings. - London : Earthscan, 1990. - xi, 132 p. ; 20 cm
Címford.: Gát a folyókon, átok az embereken : Fejlesztés és ellenállás Brazíliában az Amazonas vidékén
ISBN 1 85383 067 4 fűzött
esőerdő; természeti erőforrások; természetvédelem; környezetvédő mozgalmak; környezetvédelmi nevelés; Brazília; Amazonas


582 C 60
  Cserjék / Bolliger [et al.] ; ill. Hans Held ; [fotók szerzői J. Apel et al.] ; [... m. vonatkozásokkal kieg. Borhidi Attila] ; [ford. B. Thúry Zsuzsanna]. - Budapest : M. Kvklub, 1998. - 287 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Strauchgehölze
ISBN 963-548-748-7 kötött
cserjék; növényhatározó


582 D 36
Debreczy Zsolt
  Fenyők a Föld körül / Debreczy Zsolt, Rácz István. - Budapest : Dendrológiai Alapítvány, 2000. - 552 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-00-5898-7 kötött
fenyők; kézikönyv


630.1 D 72
Dobrosi Dénes
  A Tisza ártéri erdeinek változása 1990 és 2000 között / Dobrosi Dénes és Szabó Gábor. - Budapest : WWF Magyarország, 2002. - 32 p., 2 öh. t.fol. : ill., részben színes ; 30 cn. - (WWF füzetek, ISSN 1216-2825 ; 20.)
Bibliogr.: p. 30-31.
Fűzött
erdő; árterület; vizes terület; élőhely; természetvédelem; Tisza


581 E 42
  Élővilág enciklopédia / szerk. Ujhelyi Péter. - Budapest : Kossuth, [2005-2006]. - 2 db ; 30 cm
A 2. köt. társszerkesztője Molnár V. Attila
2., A Kárpát-medence gombái és növényei. - 2006. - 526 p : ill., főként színes.
ISBN 963-09-4851-6
növények; gombák; Kárpát-medence; kézikönyv


630.4 E 67
  Erdei károsítók : Képes határozó / szerk. Pagony Hubert. - Budapest : Erdőrendezési Szolgálat, 1993. - 292 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-02-9407-9 fűzött
erdővédelem; kártevők


630.1 E 77
  Erdészeti ökológia / szerk. Mátyás Csaba. - Budapest : Mezőgazda, 1997. - 312 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 290-303.
ISBN 963-7362-95-9 kötött
erdészet; ökológia; kézikönyv


630.1 E 79
  Erdő. - Budapest : WWF Mo. Képviselet, [1998]. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (WWF Élő bolygó kampány)
Fűzött
erdő; erdővédelem; biológiai sokféleség megőrzése


630.1 E 79
  Erdő nélkül? / Somogyi Zoltán [et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2001. - 268 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
További szerzők: Bartha Dénes, Barovics Attila, Csóka György. - Bibliogr.: p. 251-268.
ISBN 963-00-5076-5 fűzött
erdő; erdészet; természetvédelem


630.1 E 79
   Erdőfigyelő jelentés : 1999. - Budapest : WWF Magyarország, [2000]. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
erdő; Magyarország


630.1 E 98
Exner Tamás
  Erdőfigyelő jelentés 2003 : A védett területek kezeléséről a WWF Magyarország felmérésének tükrében / Exner Tamás, Jávor Benedek. - Budapest : WWF Magyarország, 2003. - 28 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
erdő; Magyarország


630.1 E 98
  Expert meeting on rehabilitation of forest degraded ecosystems / comp. and ed. by Secretariat of the Organising Committe of the Expert Meeting on Rehabilitation of Forest Degraded Ecosystems. - Lisbon : Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries , 1996. - 165 p. ; 25 cm
Címford.: Szakértői találkozó a pusztuló erdei ökoszisztémák helyreállításáról (Lisszabon, 1996)
Fűzött
erdő; ökoszisztéma; sivatagosodás; újraerdősítés; konferencia


581 F 12
  Fák : Kertben, parkban és a szabad természetben. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 222 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Földön, vízben, levegőben, ISSN 1587-1819)
Ford. Horánszky András. - A ford. a "Bäume : In Garten, Park und freier Natur" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-547-312-5 kötött
fák; növényhatározó


582 F 21
Farkas Edit
  Lichenológia - a zuzmók tudománya / Farkas Edit ; [közread. a] MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2007. - 193 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-179.
ISBN 978-963-8391-38-4 kötött
növénytan; zuzmó


502.75 F 59
Fintha István
  Az Észak-Alföld edényes flórája / Fintha István. - Budapest : Természetbúvár Alap., 1994. - 359 p. ; 20 cm. - (Természetbúvár könyvek) . (A KTM Természetvédelmi hivatalának tanulmánykötetei ; 1.)
ISBN 963-85249-0-1 fűzött
növények; védett növények; természetvédelmi terület; Bodrogköz; Szatmár; Bereg


580 F 64
  
Flóra : A világ legnagyobb kertészeti enciklopédiája / [főszerk. Janet Parker, Margaret Malone]. - Budapest : Athenaeum, 2006. - 2 db : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9615-10-2 kötött, közös papírtokban
növénytan; kertészet; lexikon
1. köt., A-K. - 783 p.
2. köt., L-Z. - p. 786-1584.


630.2 F 71
  Forest history museums of the world / compiled by Kathryn A. Fahl. - Santa Cruz, CA : Forest History Society, 1983. - vii, 75 p., [4] t.fol. : ill. ; 28 cm. - (Guides to forest and conservation history of North America ; 6)
Címford.: A világ erdészeti múzeumai. - Címjegyzék
ISBN 0 89030 043 7 fűzött
erdő; erdőművelés; történet; címjegyzék


582 F 64
Forey, Pamela
  Ehető növények : Az erdőkben és a mezőkön gyűjthető gyümölcsök, zöldség- és fűszernövények színes képekkel illusztrált leírása / Pamela Forey és Cecilia Fitzsimons. - Budapest : Panem : Grafo, 1994. - 121 p. : ill. ; 17 cm. - (Kis természethatározó, ISSN 1216-8947)
ISBN 963-7628-89-4 kötött
növények; vadontermő növények; növényhatározó


582 F 71
Forey, Pamela
  Fák : A leggyakoribb európai fák és cserjék színes képekkel illusztrált leírása / Pamela Forey. - Budapest : Panem, 1993. - 128 p. : ill. ; 17 cm. - (Kis természethatározó, ISSN 1216-8947)
Eredeti cím: Trees
ISBN 963-7628-60-6 kötött
fák


582 F 71
Forey, Pamela
  Vadvirágok : A leggyakoribb európai vadvirágok / Pamela Forey és Cecilia Fitzsimons. - Budapest : Panem, 1993. - 122 p. : ill. ; 17 cm. - (Kis természethatározó, ISSN 1216-8947)
Eredeti cím: Wild flowers
ISBN 963-7628-34-7 kötött
vadvirágok


582 F 71
Forey, Pamela
  Which tree? : An instant guide to recognizing trees / Pamela Forey. - London [etc.] : Hamlyn, 1984. - 128 p. : ill., színes
Címford.: Melyik fa? : Útmutató a fák felismeréséhez
ISBN 0 600 30607 0 kötött
fák; növényhatározó


CDR-33
Fráter Erzsébet
  Fák és cserjék [elektronikus dok.] = Trees and shrubs / írta és fényk. Fráter Erzsébet ; ford. Batiz Eszter, Kőrös Edit. - Interaktív multimédia. - Budapest : Kossuth, [1999]. - 1 CD-ROM ; 12 cm ; tok: 22 cm. - (Magyarország flórája és faunája)
ISBN 963-09-4132-5 papírtokban
fák; cserjék; Magyarország


581 F 99
  Füvek / Grau [et al.] ; ill. Jürke Grau [et al.] ; [ford. Horánszky András] . - Budapest : M. Kvklub, 1998. - 285 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - ( Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Gräser. - Bibliogr.: p. [286].
ISBN 963-548-620-0 kötött
füvek; növényhatározó


633.88 F 99
  Füveskönyv / társszerk. Lesley Bremness. - Budapest : Novotrade, 1990. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Familia könyvtár, ISSN 0866-1065)
Eredeti cím: Pocket encyclopedia : Herbs
ISBN 963 585 094 8 fűzött
füvek; gyógynövények; kézikönyv


I-495
Gadó György
  Az erdészek lehetséges szerepe az emberiség ökológikus gondolkodásmódjának kialakításában / Gadó György. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 20 p. ; 29 cm
Gépelt kézirat
erdő; ökológia


582 G 22
Gamlin, Linda
  The Country Life pocket guide to trees / Linda Gamlin. - Feltham, Middlesex : Country Life Books, 1985. - 94 p. : ill., színes ; 19 cm
Címford.: Fák
ISBN 0 600 35772 4 kötött
fák


630.1 G 36
Gencsi László
  Dendrológia : Erdészeti növénytan 2. / Gencsi László, Vancsura Rudolf. - Budapest : Mezőgazda, 1992. - 728 p. : ill. ; 25 cm
Egyetemi és főiskolai tankönyv
ISBN 963-81-6008-X kötött
erdő; növénytan; tankönyv; kézikönyv


582 G 36
Gerard, John
  The herbal or general history of plants / John Gerard ; [...] revised and enlarged by Thomas Johnson. - New York, NY : Dover Publications, Inc., cop. 1975. - [xlv], 1630, [408] p. : ill. ; 32 cm
Címford.: Fűvészkönyv, vagy a növények általános történetete. - A Londonban 1633-ban megjelent mű reprint kiadása
ISBN 0-486-23147-X kötött
növények; gyógynövények


582 G 48
Godet, Jean-Denis
  Európa virágai : [Lágyszárúak] / Jean-Denis Godet ; [ford. Reményi K. András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Officina, 1999. - 264 p. : ill., színes ; 30 cm
Eredeti cím: Pflanzen Europas. - A kötéstáblán címadatként: Godet-növénykalauz
ISBN 963-9026-27-1 kötött
növények; növényhatározó


582 G 48
Godet, Jean-Denis
  Fák és cserjék : [Meglátni, meghatározni, védeni] / Jean-Denis Godet. - Budapest : Officina Nova, 1993. - 216 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Godet-növénykalauz)
Eredeti cím: Bäume und Sträucher
ISBN 963-8185-26-0 kötött
fák; cserjék; növényhatározó


582 G 62
Grau, Jürge
  Bogyósok, vadon termő zöldségnövények, gyógynövények / Grau, Jung, Münker ; [ford. Jeney Margit] ; ill. Monika Hänel és Fritz Wendler. - Budapest : M. Kvklub, 1996. - 287 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Beeren, Wildgemüse, Heilkräuter
ISBN 963-548-295-7 kötött
növények; vadon termő növények; gyógynövények; növényhatározó


582 G 64
Grey-Wilson, Christopher
  Vadvirágok : [Képes ismertető Északnyugat-, Nyugat-, és Közép-Európa több mint 500 növényfajáról] / Christopher Grey-Wilson ; fényk. Neil Fletcher ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Panemex : Grafo, 1999. - 319 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
Eredeti cím: Wild flowers of Britain and Northwest Europe
ISBN 963-9090-31-X kötött
vadontermő virágok; Európa; növényhatározó


582 G 69
Grünert, Helmut
  Gombák / Helmut és Renate Grünert ; Gunter Steinbach sorozata ; ill. Fritz Wendler ; [ford. Forró László]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 287 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Pilze
ISBN 963-7304-75-4 fűzött
gombák; határozó


630 G 78
Gyöngyössy Péter
  "Gyántásország" : Történeti adatok az őrségi erdők erdészeti és természetvédeli értékeléséhez : Tanulmány / kész. Gyöngyössy Péter ; [fotók Benkő Sándor et al.]. - Szombathely : Kerekerdő Alapítvány, 2008. - 110 p. : ill., részben színes térk. ; 30 cm. - ( Ciklámen füzetek, ISSN 1589-2719)
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-06-4800-4 fűzött
erdészet; természetvédelem; ökológia


580 G 97
Gyulai Ferenc
  Archeobotanika : A kultúrnövények története a Kárpát-medencében a régészeti-növénytani vizsgálatok alapján / Gyulai Ferenc. - Budapest : Jószöveg Műhely, 2001. - 221, [19] p. : ill. ; 21 cm. - (Jószöveg kézikönyvek, ISSN 1586-751X)
Bibliogr.: p. 205-221.
ISBN 963-9134-47-3 fűzött
archeobotanika; botanika; növények; történet; régészet; Magyarország


582 H 30
Haraszti Ede
  Mérgező növények, növényi mérgezések / Haraszti Ede. - Budapest : Mezőgazd. Kvk. , 1985. - 234 p., [36] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963 232 056 5 kötött
növények; méreg


635.9 H 45
Hayward, John
  A new key to wild flowers / John Hayward. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1987. - 278 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Vadvirág-mutató
ISBN 0 521 28566 6 fűzött
virágok; növénymutató; Brit-szigetek


CDR-21
  Hazánk növényvilága [Számítógépes dok.]. - [Budapest] : Terra Alapítvány, 1997. - 1 CD ; 13 cm
növények; Magyarország


582 H 81
Horánszky András
  Növényrendszertani praktikum : [Egyetemi segédkönyv] / Horánszky András, Járainé Komlódi Magda ; [az ábrákat Antónyiné Horánszky Judit, Csapody Vera és Széll Marianne kész.]. - Budapest : Tankvk., 1991. - 549 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963 18 2845 X kötött
növényrendszertan; kézikönyv


582 H 95
Humpries, C. J.
  Trees of Britain and Europe / C. J. Humpries, J. R. Press, D. A. Sutton ; ill. by I. Garrard, T. Hayward, D. More. - 3. impr. - Feltham, Middlesex : Country Life Books, 1985. - 320 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Country life guides)
Címford.: Európa és Britannia fái
ISBN 600 35728 1 fűzött
fák; Nagy-Britannia; Európa


582 H 95
Humphries, Christopher
  Vadvirágok / Christopher Humphries ; ill. Hilary Burn ; kieg. ill. Joyce Bee és Christine Howes ; [ford. Mázsa Katalin]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2001. - 63 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 1419-0559)
Eredeti cím: Wild flowers
ISBN 963-9205-84-2 kötött
virágok; vadontermő növények; növényhatározó


580 J 11
Jacob, F.
  Botanikai kompendium / Jacob, Jäger, Ohmann. - Budapest : Natura, 1985. - 609 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Kompendium der Botanik
ISBN 963-233-112-5 kötött
növénytan; kézikönyv


582 J 21
Jakucs Erzsébet
  A mikológia alapjai / Jakucs Erzsébet ; [az ábárkat rajz. Dóka Antal]. - Budapest : Eötvös, 1999. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233.
ISBN 963-463-241-6 fűzött
gombák; mikológia


580 J 45
Járainé Komlódi Magda
  Legendás növények / Járainé Komlódi Magda. - Budapest : Gondolat, 1987. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Gondolat zsebkönyvek, ISSN 0133-0489)
ISBN 963 281 777 X fűzött
növények; művelődéstörténet


581 J 45
Járainé Komlódi Magda
  Növényi csodák / Járainé Komlódi Magda. - Budapest : Gondolat, 1990. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Gondolat zsebkönyvek, ISSN 0133-0489)
ISBN 963 282 291 9 fűzött
növények; művelődéstörténet


580 J 52
Jávorka Sándor
  Erdő-mező virágai / Jávorka Sándor ; [a képeket kész.] Rogán Miklósné. - Budapest : Inkvizítor, [2001]. - 232 p., 120 t. ; 22 cm
ISBN 963-9030-18-X kötött
növények; virágok; vadontermő növények; Magyarország; növényhatározó


582 J 52
Jávorka Sándor
  Iconographia florae partis Austro-orientalis Europae Centralis = Iconography of the flora form the south-eastern part of Central Europe = Közép-Európa délkeleti részének flórája képekben / [Jávorka Sándor, Csapody Vera]. - Változatlan lenyomat. - Budapest : Akad. K., 1991. - 576 p., XL t. : ill., részben színes ; 35 cm
ISBN 963-05-5896-3 kötött
növények; Közép-Európa; növényhatározó


582 J 52
Jávorka Sándor
  Erdő mező virágai : A magyar flóra színes kis atlasza / [írta Jávorka Sándor] ; [a képeket festette és rajzolta Csapody Vera]. - 2., jav. kiad. - Budapest : Mezőgazd. K., 1955. - 155 p., 100 t. : ill., részben színes ; 21 cm
fv.
növények; virágos növények; Magyarország; növényhatározó


582 J 62
Jezek, Zdenek
  Pozsgás növények enciklopédiája / Zdenek Jezek, Libor Kunte ; [ford. Illés Beatrix]. - Budapest : Ventus Libro, 2007. - 303 p. : ill., színes ; 24 cm
Eredeti cím: Encyklopedie sukulentu. - A ford. a "The complete encyclopedia of succulents" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 297.
ISBN 978-963-9701-30-4 kötött
pozsgás növények


581 J 67
Johnson, Owen
  Európa fái : [1500 faj gazdagon illusztrált, szakszerű leírása] / Owen Johnson ; David More ill. ; [ford. Illés Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, 2007. - 463 p. : ill., színes ; 21 cm
Eredeti cím: Collins tree guide
ISBN 978-963-09-5519-5 kötött
fák; növényföldrajz; Európa; kézikönyv


582 J 99
Jüngling, Heinz
  Das Fischer Lexikon der Pflanzen in Farbe / von Heinz Jüngling und Siegmund Seybold ; ill. von Angela Paysan. - Frankfurt am Main : Fischer, 1983. - 352 p. : ill. ; 19 cm
Címford.: Színes növénylexikon
ISBN 3 596 24531 1 fűzött
növények; lexikon


582 K 13
Kalmár Zoltán
  Gombagyűjtés : Hogyan kerülhetők el a mérges gombák? / Kalmár Zoltán ; [a fotókat kész. Rimóczi Imre]. - [Budapest] : Zoo-Vita, 1995. - 61 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-04-5582-X fűzött
gombák


582 K 13
Kalmár Zoltán
  A gombák világa / Kalmár Zoltán. - Budapest : Gondolat, 1982. - 220 p., 32 t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 218-[221].
ISBN 963-281-128-3 kötött
gombák


582 K 13
Kalmár Zoltán
  Gombászkönyv / Kalmár Zoltán, Makara György, Rimóczi Imre. - [Budapest] : Natura , 1989. - 295 p., [64] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963 233 139 7 kötött
gombák; kézikönyv


930.85 K 15
Kapocsy György
  A magyarság nevezetes fái : Barangolás történelmi és irodalmi emlékhelyeken / Kapocsy György. - [Budapest] : Helikon, 2000. - 111 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-208-664-3 kötött
fák; emlékhelyek; irodalom; történelem; Kárpát-medence; fényképgyűjtemény


633.86 K 34
Kemendi Ágnes
  Festőnövények / Kemendi Ágnes. - Budapest : Móra, 1989. - 53, [6] p., [20] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. [3-5].
ISBN 963 11 5611 7 kötött
növények; etnobotanika; festék


582 K 40
Kereszty Zoltán
  "Nézzétek a mező liliomait..." : Bibliai növények a hit és a tudomány fényében / Kereszty Zoltán ; [... az előszót írták Seregély István és Borhidi Attila] ; [a sémi eredetű neveket összegyűjt. ... Medve Zoltán]. - Budapest : Simon L.-né, 1998. - 554, XXXVI p. : ill., részben színes ; 25 cm
Összefoglalás angol, német és spanyol nyelven. - Bibliogr.: p. 531-540.
ISBN 963-550-045-9 fűzött
növények; Biblia; kézikönyv


502.3 K 51
  A Kiskunság száraz homoki növényzete / [szerk. Molnár Zsolt] ; [a fényképeket kész. Vajda Zoltán et al.] ; [a térképeket kész. Biró Marianna et al.] ; [angol fordíts Pászty Gabriella és Micsinai Adrienne]. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány K., 2003. - 159 p., 1 öh. térk. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
Angol ny. összefoglalás és képszövegek. - Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 963-86107-2-7 kötött
növények; homokvidék; puszta; természetvédelem; történeti ökológia; Kiskunság


582 K 62
Koczuba József
  Gombák a Börzsönyben / Koczuba József. - Szob : Börzsöny Múzeum Baráti Köre, 2010. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm. - ( Börzsönyvidék, ISSN 1218-3202 ; 4.)
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 978-963-06-9014-0 fűzött
gombák; Börzsöny


630.4 K 93
  Közösségi részvétel az erdők védelmében / [szerk. Fülöp Sándor]. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, 2006. - 138 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136-138.
ISBN 978-963-86712-9-5 fűzött
erdővédelem; környezetvédelmi jog; civil mozgalom; jogszabályok; Magyarország


582 K 94
Krébecz Jenő
  Gombaatlasz : Kétszáz közép-európai nagygomba / Krébecz Jenő. - [Budapest] : PLKV, 1988. - 199 p. : ill., színes ; 34 cm
A bev. német és angol nyelven is
ISBN 963-02-4149-8 kötött
gombák; növényhatározó


582 K 94
Kremer, Bruno P.
  Fák : Őshonos és betelepített fafajok Európában / Bruno P. Kremer ; ill. Hans Held. - Budapest : Magyar Könyvklub, 1995. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz)
Eredeti cím: Bäume
ISBN 963-548-153-5 kötött
fák; kézikönyv


582 K 94
Kremer, Bruno P.
  Zuzmók, mohák és harasztok / Bruno P. Kremer, Hermann Muhle ; ill. Herbert Gambihler ... [et al.] ; [ford. és a hazai vonatkozásokkal kieg. Simon Tibor]. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 287 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Flechten, Moose, Farne. - Bibliogr.: p. 286.
ISBN 963-548-784-3 kötött
harasztok; mohák; zuzmók; kézikönyv


582 K 96
Kropog Erzsébet
  Fák és cserjék / Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Molnár Katalin ; Csapody Vera rajz. - Budapest : Műszaki Kvk., 2000. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Növényismeret mindenkinek)
ISBN 963-16-2703-9 kötött
cserjék; fák; növényhatározó


615.9 K 97
Kubinyi Ágoston
  Magyarországi nérges növények : Alsóbb osztályú, kivált nép iskolák számára / írta Kubinyi Ágoston. - Budapest : ÁKV, 1983. - 84 p., 30 t.fol. : ill., színes ; 21 cm. - (Reprint, ISSN 0231-1518)
Eredeti kiadása: Budán : M. Kir. Egyetem, 1842
ISBN 963-02-2555-7 kötött
növények; mérgező növények


582 L 13
Laessoe, Thomas
  Gombák : Képes ismertető több mint 500 gombáról / Thomas Laessoe ; fényk. Neil Fletcher ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 1998. - 303 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
Eredeti cím: Mushroms
ISBN 963-909-011-5 kötött
gombák; növényhatározó


635.9 L 29
Lászay György
  88 színes oldal az évelőkről / írta Lászay György ; a színes felvételeket Wenszky Béla kész. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1981. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 963 231 043 8 fűzött
virágok


633.88 L 34
Launert, Edmund
  The country life guide to edible and medicinal plants of Britain and Northern Europe / Edmund Launert. - 2. impr. - Feltham, Middlesex : Country Life Books, 1984. - 288 p. : ill., színes ; 19 cm
Címford.: A Brit szigetek és Észak-Európa ehető és gyógynövényei
ISBN 0 600 35281 1 fűzött
növények; gyógynövények; gombák; Nagy-Britannia; Észak-Európa


CDR-24
  Legszebb vadnövényeink [Számítógépes dok.] = The most beautiful wild plants . - Budapest : Kossuth, [1998]. - 1 CD ; 13x14 cm. - (Magyarország növényei)
ISBN 963-09-3905
vadnövények; Magyarország


633.86 L 56
Lesch, Alma
  Vegetable dyeing : 151 color recipes for dyeing yarns and fabrics with natural materials / Alma Lesch. - New York : Watson-Guptill, 1970. - 146 p. ; 24 cm
Címford.: Festés növényi színezőanyagokkal
ISBN 0 8230 5600 7 kötött
festés; növények; textilmunka


581.526 L 56
  Lessons of the rainforest / ed. by Suzanne Head and Robert Heinzman. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1990. - 275 p. ; 23 cm
Címford.: Az esőerdő leckéi. - Bibliogr.: p. 253-268.
ISBN 0 87156 682 6 fűzött
esőerdő; erdőirtás; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia


630.4 L 95
Lukschanderl, Leopold
  Die Wälder sterben : Eine Bestandsaufnahme / Leopold Lukschanderl ; [Österreiche Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz]. - Wien : ARGE Umwelterziehung in der ÖGNU, 1984. - 78 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Haldokló erdők
Fűzött
erdőpusztulás; Ausztria


582 M 10
Mabey, Richard
  Vadontermő ennivalók / Richard Mabey ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Trivium, 2004. - 237 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Fürkész könyvek, ISSN 0237-4935 ; 4.)
Eredeti cím: Food for free
ISBN 963-9367-61-3 kötött
növények; ehető növények


630.1 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Az erdők szerepe a környezetvédelemben / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, [1998]. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/30.)
Bibliogr.: p. 42-44.
Fűzött
erdő; környezetvédelem


581.526 M 30
Marent, Thomas
  Esőerdő : [Fényképes utazás] / Thomas Marent és Ben Morgan ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : M-érték K., 2007. - 360 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-9693-48-7 kötött
esőerdő; növényvilág; állatvilág; fényképalbum


630.2 M 39
Maser, Chris
  The redesigned forest / Chris Maser. - San Pedro, CA : R. and E. Miles, 1988. - xx, 234 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Az átformált erdő. - Bibliogr.: p. 203-216.
ISBN 0 936810 16 5 fűzött
erdő; erdőművelés


581.526 M 44
Matthews, Rupert
  Trópusi esőerdők a Földön / [szerző Rupert Matthews] ; [a fényképek szerzői Heather Angel et al.]. - [Kaposvár] : Holló, [1994]. - 190 p. : ill., színes ; 38 cm
Eredeti cím: The tropical rainforests. - A borítón címadatként: A természeti környezet védelméban
ISBN 963-8380-02-0 kötött
esőerdő; fényképgyűjtemény


630.1 M 44
Mátyás Csaba
  Az erdők nagy képeskönyve / Mátyás Csaba. - Budapest : Móra, 1986. - 116 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-11-5123-9 kötött
erdő; fa


582 M 52
Melius Juhász Péter
  Herbárium : Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól / Melius Péter ; bev., magyarázó jegyz. és sajtó alá rend. Szabó Attila ; [közrem. Kabán Annamária] ; [mutatók Sz. Tóth Magda]. - Bukarest : Kriterion, 1978. - 517 p., 6 t. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 338-340.
Fűzött
növények


582 M 77
Molnár Attila
  Vadon élő orchideák / Molnár Attila, Sulyok József, Vidéki Róbert ; [graf. Sulyok József] ; [a fényképeket kész. Bodor János et al.]. - Budapest : Kossuth, 1995. - 158 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (A hazai növényvilág kincsei)
Bibliogr.: p. 150-153.
ISBN 963-09-3796-4 kötött
orchidea; védett növények; Magyarország; növényhatározó


582 M 80
Molnár Ibolya
  Itt élnek a közelünkben : Lágyszárú növények / Molnár Ibolya. - [Nyíregyháza] : Szerző, 2000. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-6406-6 fűzött
növények; arborétum


582 M 87
Moore, David
  Fák / David Moore, Alastair Fitter. - Budapest : Gondolat, 1986. - 240 p. : ill., színes ; 12 cm. - (Fürkész könyvek, ISSN 0237-4935)
Eredeti cím: Gem guide to the trees
ISBN 963 281 754 0 fűzött
fák; növényhatározó


582 M 99
Münker, Bertram
  Közép-Európa vadvirágai / Bertram Münker ; ill. Fritz Wendler ; [ford. és a magyarországi viszonyokra alkalmazta Lászay György]. - Budapest : M. Kvklub, 1998. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Wildblumen Mitteleuropas
ISBN 963-548-672-3 kötött
virágok; vadontermő virágok; növényhatározó


581 N 22
Nagy József
  A Börzsöny hegység edényes flórája = Vascular flora of the Börzsöny Mountains / Nagy József. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2007. - 376 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 2.)
Bibliogr.: p. 319-324. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87687-0-4 kötött
növényföldrajz; Börzsöny


633.86 N 37
  Natural plant dyeing : This handbook is a special printing of Plants and Gardens, vol. 29. no. 2. / [editor Frederick McGourty ...]. - 4. print. - New York : Brooklyn Botanic Garden, 1978. - 64 p., [2] t.fol. : ill., fotók ; 23 cm. - (The world's best illustrated garten and horticultural handbooks ; 72.)
Címford.: Természetes növényi festőanyagok
Fűzött
festék; növények


634 N 87
Nowak, Bernd
  A trópusok gyümölcsei / Bernd Nowak, Bettina Schulz. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 239 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Tropische Früchte. - Ford. Lászay György
ISBN 963-547-672-8 kötött
gyümölcsök; fűszerek; zöldségek; trópusok; növényhatározó


581 N 88
  Növényélettan : A növényi anyagcsere : Egyetemi tankönyv / szerk. Láng Ferenc. - Budapest : Eötvös, 1998. - 998 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-239-4 fűzött
biológia; növényélettan; kézikönyv


581 N 88
  Növényföldrajz, társulástan és ökológia / [szerk. Hortobágyi Tibor, Simon Tibor]. - 2. kiad. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1991. - 546 p. : ill. ; 25 cm + 2 térk.
Egyetemi és főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. 519-527.
ISBN 963-18-3459-X kötött
növényföldrajz; növényökológia; ökoszisztéma; természetvédelem; veszélyeztetett növényfajok; kézikönyv; tankönyv


581 N 88
  Növénygenetika / szerk. Velich István. - Budapest : Mezőgazda, 2001. - 551 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 551.
ISBN 963-9239-98-4 kötött
genetika; növények


581 N 88
  Növényszervezettan és növényélettan : [Egyetemi és tanárképző főiskolai tankönyv] / szerk. Haraszty Árpád. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1996. - 798 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-18-7437-0 kötött
növényélettan; növényszervezettan; kézikönyv


582 O 48
Orbán Sándor
  Magyarország mohaflórájának kézikönyve / Orbán Sándor, Vajda László. - Budapest : Akad. K., 1983. - 518 p., [12] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 55-59.
ISBN 963 05 2889 4 kötött
mohások


581.9 O 75
Ortmann-né Ajkai Adrienne
  Vegetációtérképezés a Drávamenti-síkság erdőiben: cönológiai és térinformatikai elemzések / Ortmann-né Ajkai Adrienne. - Pécs : Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, 1999. - 13 p. ; 21 cm. - (PhD értekezés tézisei)
Készült a Botanika Doktorképzési Program "Vegetációtudomány" alprogram keretében. - Témavezető Borhidi Attila
Fűzött
növényökológia; cönológia; térinformatika


630 O 91
O'Toole, Randal
  Reforming the forest service / Randal O'Toole. - Washington ; Covelo, CA : Island Press, 1988. - xii, 247 p. ; 23 cm
Címford.: Az erdőgazdálkodás megújulása
ISBN 0 933280 45 9 fűzött
erdő; környezetgazdálkodás


581 P 23
  Pannon enciklopédia. - Budapest : Pannon, 1993- . - 31 cm
Kiad. a 2. kötettől a Dunakanyar 2000 Kft.
[3.], Magyarország növényvilága / [főszerk. Járainé Komlódi Magda] ; [szerk. Hably Lilla] ; [szerzők Bókáné Barbacka Mária et al.]. - 1995. - 430 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 430.
ISBN 963-8297-63-8
növényvilág; Magyarország; kézikönyv


582 P 48
Pázmány Dénes
  Növényhatározó / Pázmány Dénes ; [... az illusztrációkat Svoboda Grete kész.]. - Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1983. - 295 p., 32 t. : ill., részben színes ; 17 cm
Kötött
növények


630.1 P 57
Perlin, John
  A forest journey : The role of wood in the development of civilization / John Perlin. - Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 1991. - 445 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Erdő-utazás : A fa szerepe a civilizáció fejlődéstörténetében. - Bibliogr.: p. 363-430.
ISBN 0 674 30892 1 fűzött
erdő; faanyag; erdőirtás; erdőművelés; civilizáció; történelem; történeti ökológia; humánökológia - történeti ökológia; kézikönyv


635.9 P 57
Perry, Frances
  Flowers of the world / Frances Perry ; illustrated by Leslie Greenwood. - Twickenham, Middlesex : Spring Books, 1987. - 320 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 0 600 55400 7 kötött
virágok; kézikönyv


581.526 P 66
Petretti, Francesco
  A trópusi esőerdők világa / [írta Francesco Petretti] ; [ford. Urbán Erika]. - Pécs : Alexandra, [2000]. - 141 p. : ill., színes ; 37 cm
Eredeti cím: Foreste tropicali
ISBN 963-367-707-6 kötött
esőerdő; trópusok


581.1 P 73
  Plant physiology, biochemistry and molecular biology / ed. by David T. Dennis and David H. Turpin. - London : Longman, [?1989]. - xi, 529 p. ; 25 cm
Címford.: Növényfiziológia, biokémia és molekuláris biológia
ISBN 0 582 06114 8 fűzött
növényfiziológia; biokémia; molekuláris biológia


580 P 73
Plinius, Caius Secundus
  A természet históriája : A növényekről : Részletek a 11-12. kötetből / C. Plinius Secundus ; [vál. Zánkai Géza] ; [életrajz Kádár Zoltán]. - Budapest : Natura, 1987. - 194, [12] p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Natural history
ISBN 963-233-117-6 kötött
növények; növénytermesztés


582 P 74
Podhajská, Zdenka
  Európa vadvirágai / Zdenka Podhajská ; ill. Kvetoslav Hísek ; [ford. Fundárek Magda, Klokner Loránd, Mayer Judit]. - Bratislava : Madách, 1991. - 294 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 80-7089-146-7 kötött
virágok; Európa; kézikönyv


582 P 81
Polunin, Oleg
  Európa fái és bokrai / Oleg Polunin ; Barbara Everard rajzaival. - Budapest : Gondolat, 1981. - XXI, 210 p. : ill., színes ; 25 cm
Eredeti cím: Trees and bushes of Europe
ISBN 963 280 947 5 v.
fák; Európa; kézikönyv


390 R 10
Rab János
  Népi növényismeret a Gyergyói-medencében / Rab János. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2001. - 236 p., [10] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-[237].
ISBN 973-8079-20-9 fűzött
etnobotanika; népi növényismeret; növényismeret; magyar néprajz; Gyergyói-medence


582 R 13
Rácz János
  Növénynevek enciklopédiája : Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása / Rácz János. - Budapest : Tinta, 2010. - 812 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 19.)
Bibliogr.: p. 51-64.
ISBN 978-963-9902-40-4 kötött
magyar nyelv; névtan; növények; művelődéstörténet; enciklopédia


635 R 37
Rapaics Raymund
  A magyarság virágai : A virágkultusz története / írta Rapaics Raymund ; [a kötetet Sebestyén Lajos gond.]. - Budapest : ÁKV, 1986 [!1987]. - VIII, 423 p., [18] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Reprint, ISSN 0231-1518)
Az 1932-ben Budapesten, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat által kiadott mű reprintje
ISBN 963 292 024 4 kötött
virágok; művelődéstörténet; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - Magyarország; Magyarország; kézikönyv


630.2 P 87
Postel, Sandra
  Reforesting the Earth / Sandra Postel and Lori Heise. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1988. - 66 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 83)
Címford.: A Föld újrafásítása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 55-66.
ISBN 0 916468 84 4 fűzött
erdő; erdőirtás; újraerdősítés


581.9 S 77
Priszter Szaniszló
  A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve = Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae. - Budapest : Akad. K., 1964-1985. - 7 db ; 24 cm
ISBN 963-04-2130-X
növényföldrajz; cönológia; növényökológia; Magyarország; kézikönyv
7., Kiegészítések és mutatók az I-VI. kötethez = Addenda indicesque ad tomos I-VI. / írta Priszter Szaniszló. - 1985. - 682 p. Bibliogr.: p. 623-[683].
ISBN 963-05-3490-8


582 P 91
Priszter Szaniszló
  Növényneveink : A magyar és a tudományos növénynevek szótára / Priszter Szaniszló. - Budapest : Mezőgazda, [1999]. - 547 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 963-9121-22-3 kötött
növénynevek; névtan; latin nyelv; magyar nyelv; szótár


582 P 91
Priszter Szaniszló
  Növényneveink : Magyar-latin szógyűjtemény / Priszter Szaniszló. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1986. - 191 p. ; 25 cm
ISBN 963 232 211 8 kötött
névtan; növények; magyar nyelv; latin nyelv; szótár


581.526 R 11
  Race to save the tropics : Ecology and economics for a sustainable future / ed. by Robert Goodland. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1990. - xvi, 219 p. ; 23 cm
Címford.: Verseny a trópusok megmentéséért : ökológia és közgazdaságtan egy környezetbarát jövőért
ISBN 1 55963 039 6 fűzött
esőerdő; környezetpolitika; környezetgazdaságtan; fejlődő országok; humánökológia; ökológia


712 R 21
Radó Dezső
  A növényzet szerepe a környezetvédelemben / Radó Dezső. - Budapest : Zöld Érdek Alapítvány : Levegő Munkacsoport, 2001. - 141 p. : ill. ; 25 cm
Bibbliogr.: p. 140-[142].
ISBN 963-00-6536-3 fűzött
növényzet; települési környezet; város; környezetvédelem


582 R 43
Rayner, Ronald
  Mushrooms and toadstools / Ronald Rayner. - London [etc.] : Hamlyn, 1979. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Hamlyn nature guides)
Címford.: Ehető és mérges gombák
ISBN 0 600 36283 3 kötött
gombák


581 R 51
Reichholf, Josef
  Az erdő : A közép-európai erdők ökológiája / Josef Reichholf ; ill. Fritz Wendler ; [ford. Bécsy László]. - Budapest : M. Kvklub, 1999. - 223 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Wild
ISBN 963-548-949-8 kötött
erdő; ökológia; Európa; Közép-Európa; kézikönyv


630.9 R 58
Repetto, Robert
  The forest for the trees? : Government policies and the misuse of forest resources / Robert Repetto. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1990. - viii, 105 p. ; 26 cm
Címford.: Nem látják a fától az erdőt? : Kormányzati intézkedések és az erdők eltékozlása. - Bibliogr.: p. 99-105.
ISBN 0 915825 25 2 fűzött
erdészeti politika; természeti erőforrások; erdőirtás


581 R 61
Retkes József
  Lombor fák, cserjék / Retkes József, Tóth Imre. - Budapest : Botanika, 1997. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
Fotók Czika László et al. - Közread. a Dísznövény Szövetség és Terméktanács
ISBN 963-8286-01-6 fűzött
cserjék; fák; növényhatározó


581.526 R 72
Richards, Paul Westmacott
  The tropical rain forest : An ecology study / P. W. Richards. - 2. ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - xviii, 575 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A trópusi esőerdők. - Bibliogr.: p. 503-540.
ISBN 0-521-42194-2 fűzött
esőerdők; növénytan; ökológia


582 R 74
Rimóczi Imre
  88 színes oldal a leggyakoribb gombákról / írta és fényk. Rimóczi Imre. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1984. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm. - (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 963 231 673 8 fűzött
gombák


CDR-23
Rimóczi Imre
  Magyarország gombái [Számítógépes dok.] / írta és fényk. Rimóczi Imre. - Budapest : Kossuth, [1997]. - 1 CD ; 13x14 cm, tok: 22 cm. - (Magyarország flórája és faunája)
ISBN 963-09-3986-X
gombák


667 R 76
Robertson, Seonaid M.
  Dyes from plants / Seonaid M. Robertson. - New York [etc.] : Van Nostrand Reinhold, 1973. - 143 p. : ill. ; 24x21 cm
Címford.: Festés növényekből. - Bibliogr.: p. 132-135.
ISBN 0 442 26975 7 fűzött
festék; növények


582 R 78
Rohwer, Jens G.
  A trópusok növényei / Jens G. Rohwer. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Pflanzen der Tropen. - Ford. Lászay György
ISBN 963-547-622-1 kötött
növények; trópusok; növényhatározó


635.9 S 24
Schacht, Wilhelm
  Blumen Europas : Ein Naturführer für Blumenfreunde / Wilhelm Schacht. - Berlin ; Hamburg : Parey, cop. 1976. - 203 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Pareys Naturführer)
Címford.: Európa virágai
ISBN 3 489 77222 9 fűzött
virágok; Európa


CDR-28
Seregélyes Tibor
  Élőhelytípusok és társulások [Számítógépes dok.] = Habitat types and plant communities / írta és fényk. Seregélyes Tibor és Szollát György. - Budapest : Kossuth, [1998]. - 1 CD ; 13x14 cm, tok: 22 cm. - (Magyarország flórája és faunája)
ISBN 963-09-4004-3
növénytársulás; élőhely; virágok; vadvirágok; Magyarország


630.1 S 54
Sharpe, Grant W.
  Introduction to forestry / Grant W. Sharpe, Clare W. Hendee, Wenonah F. Sharpe. - 5. ed. - New York, NY [etc.] : McGraw-Hill, 1986. - ix, 629 p. ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in forest resources)
Címford.: Erdészet : Bevezetés. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Címjegyzék, szójegyzék
ISBN 0-07-056482-5 kötött
erdészet; erdő; történet; ökológia; erdőgazdálkodás; erdészeti politika; Amerikai Egyesült Államok; kézikönyv


582 S 54
Short, Marian
  The Country Life pocket guide to wild flowers / Marian Short. - Feltham, Middlesex : Country Life Books, 1985. - 94 p. : ill., színes ; 19 cm
Címford.: Vadvirágok
ISBN 0 600 35773 2 kötött
virágok


582 S 61
Simon Tibor
  Kis növényhatározó rendszertani és ökológiai tájékoztatóval / Simon Tibor, Csapody Vera. - 13. kiad. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1986. - 213 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-17-9256-0 fűzött
növényrendszertan; növényhatározó


582 S 61
Simon Tibor
  A magyarországi edényes flóra határozója : Harasztok - virágos növények / [írta] Simon Tibor ; [a rajzokat kész. Csapody Vera, kiegészítette Széll Marianne]. - 2. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1994. - 892 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi és főiskolai tankönyv
ISBN 963-18-6093-0 kötött
harasztok; virágos növények; Magyarország; növényhatározó; tankönyv


581.9 S 61
Simon Tibor
  Növényismeret : A hazai növényvilág kis határozója / Simon Tibor, Seregélyes Tibor ; [a fényképeket kész. Seregélyes Tibor] ; [a növényrajzokat kész. S. Csomós Ágnes] ; [a térképeket rajz. Németh Ferenc]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998. - 276 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 963-18-8254-3 kötött
növénytan; növényföldrajz; Magyarország


580 S 58
Simpson, Beryl Brintnall
  Economic botany : Plants in our world / Beryl Brintnall Simpson, Molly Conner Ogorzaly. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 1986. - 640 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Növénygazdaságtan
ISBN 0 07 057443 X kötött
növények; kézikönyv


581.526 S 66
Sizer, Nigel
  Profit without plunder : Reaping revenue from Guayana's tropical forests without destroying them / Nigel Sizer. - Washington, DC : World Resources Institute, 1996. - 68 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Profit rablás nélkül : Bevétel Guayana trópusi erdeiből pusztítás nélkül
ISBN 1-56973-103-9 fűzött
esőerdő; idegenforgalom; erdőgazdálkodás; természeti erőforrások megőrzése


630.2 S 70
Solymos Rezső
  Erdőfelújítás és -nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban / Solymos Rezső. - Budapest : Mezőgazdasági Szaktudás K., 2000. - 286 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 244-250.
ISBN 963-356-291-0 kötött
erdészet; erdőgazdálkodás; ökológia


581.9 S 77
Soó Rezső
  A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve = Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae : Magyarország növényföldrajza és magasabb szervezettségű (száras) növényeinek rendszertani feldolgozása, ökológiai-növényföldrajzi jellemzése / írta Soó Rezső. - Budapest : Akad. K., 1964-1985. - 7 db ; 24 cm
növényföldrajz; cönológia; növényökológia; Magyarország; kézikönyv
1., Általános rész, Magyarország növényföldrajza, mohák, harasztok, nyitvatermők = Pars generalis, geobotanica Hungariae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermatophyta. - 1964. - 589 p., 1 öh. térk.


581.9 S 77
Soó Rezső
  A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve = Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae : Magyarország növényföldrajza és magasabb szervezettségű (száras) növényeinek rendszertani feldolgozása, ökológiai-növényföldrajzi jellemzése / írta Soó Rezső. - Budapest : Akad. K., 1964-1985. - 7 db ; 24 cm
növényföldrajz; cönológia; növényökológia; Magyarország; kézikönyv
2., Zárvatermők. I. osztály: Kétszikűek, A. ágazat [...] - B. ágazat (első része) = Angiospermatophyta. Classis I.: Dicotyledonopsida, A. Linea prima [...] - B. Linea secunda (pars prima). - 1966. - 655 p.


581.9 S 77
Soó Rezső
  A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve = Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae : Magyarország növényföldrajza és magasabb szervezettségű (száras) növényeinek rendszertani feldolgozása, ökológiai-növényföldrajzi jellemzése / írta Soó Rezső. - Budapest : Akad. K., 1964-1985. - 7 db ; 24 cm
növényföldrajz; cönológia; növényökológia; Magyarország; kézikönyv
3., Zárvatermők. I. osztály: Kétszikűek, B. ágazat (második része) [...] - C. ágazat (első része) = Angiospermatophyta. Classis I.: Dicotyledonopsida, B. Linea secunda (pars secunda) [...] - C. Linea terta (pars prima). - 1968. - 506, 51 p.


581.9 S 77
Soó Rezső
  A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve = Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae : Magyarország növényföldrajza és magasabb szervezettségű (száras) növényeinek rendszertani feldolgozása, ökológiai-növényföldrajzi jellemzése / írta Soó Rezső. - Budapest : Akad. K., 1964-1985. - 7 db ; 24 cm
növényföldrajz; cönológia; növényökológia; Magyarország; kézikönyv
4., Zárvatermők. I. osztály: Kétszikűek, C. ágazat (második része) [...] - D. ágazat = Angiospermatophyta. Classis I.: Dicotyledonopsida, C. Linea tertia (pars secunda) [...] - D. Linea quarta. - 1970. - 614 p.


581.9 S 77
Soó Rezső
  A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve = Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae : Magyarország növényföldrajza és magasabb szervezettségű (száras) növényeinek rendszertani feldolgozása, ökológiai-növényföldrajzi jellemzése / írta Soó Rezső. - Budapest : Akad. K., 1964-1985. - 7 db ; 24 cm
növényföldrajz; cönológia; növényökológia; Magyarország; kézikönyv
5., Zárvatermők. II. osztály: Egyszikűek, A. ágazat [...] - B. ágazat = Angiospermatophyta. Classis II.: Monocotyledonopsida, A. Linea prima [...] - B. Linea secunda. - 1973. - 723 p.


581.9 S 77
Soó Rezső
  A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve = Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae : Magyarország növényföldrajza és magasabb szervezettségű (száras) növényeinek rendszertani feldolgozása, ökológiai-növényföldrajzi jellemzése / írta Soó Rezső. - Budapest : Akad. K., 1964-1985. - 7 db ; 24 cm
növényföldrajz; cönológia; növényökológia; Magyarország; kézikönyv
6., Pótlások és javítások az I-V. kötethez : Magyarország flórájának és növénytakarójának áttekintő összefoglalása = Addenda et corrigenda ad tomos I-V. : Conspectus florae vegetationisque Hungariae. - 1980. - 556 p.


582 S 92
Stirling János
  Lexicon nominum herbarum, arborum fructicumque linguae latinae / Iohannes Stirling. - Budapest : Ecyclopaedia, 1995- . - 24 cm
ISBN 963-8477-09-1
növénytan; nevek; lexikon
Vol. 1., A-B. - 1995. - LXXI, 148 p.
ISBN 963-8477-10-5


580 S 92
Stirling János
  Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque lingae latinae / ex pontibus Latinitatis ante s. XVII scriptis coll. et descriptionibus botanicis illustravit Iohannes Stirling. - Budapestini : Encyclopaedia, 1995- . - 24 cm
ISBN 963-8477-09-1
növénytan; nevek; lexikon
Vol 2., C-H. - 1997. - [6], 346 p.
ISBN 963-8477-11-3


580 S 92
Stirling János
  Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque lingae latinae / ex fontibus Latinitatis ante s. XVII scriptis coll. et descriptionibus botanicis illustravit Iohannes Stirling. - Budapestini : Encyclopaedia, 1995- . - 24 cm
ISBN 963-8477-09-1
növénytan; szakszótár
Vol 3., I-P. - 1998. - 411 p.
ISBN 963-8477-12-1


580 S 92
Stirling János
  Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque lingae latinae / ex fontibus Latinitatis ante s. XVII scriptis coll. et descriptionibus botanicis illustravit Iohannes Stirling. - Budapestini : Encyclopaedia, 1995-1998. - 24 cm
ISBN 963-8477-09-1
növénytan; szakszótár
Vol 4., Q-Z, Appendix. - 1998. - 278 p.
ISBN 963-8477-1-X


581 S 95
Suba János
  A Bükk növényvilága / Suba János ; [a színes felvételeket a szerző kész.] . - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 322 p., LXXII t. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Védett természeti értékeink)
ISBN 963-9358-52-5 kötött
növények; Bükk-hegység


582 S 95
Subik, Rudolf
  Cacti and succulents / by Rudolf Subik ; ill. by Jirina Kaplická. - 11. impr. - London [etc.] : Hamlyn, 1985. - 265 p. : ill., színes ; 17 cm. - (A consise guide in colour)
Címford.: Kaktuszok és pozsgás növények
ISBN 0 600 00892 4 kötött
kaktuszok; pozsgás növények


582 S 97
Surányi Dezső
  Lyra florae : A növények örök himnusza / Surányi Dezső. - Budapest : Tankönyvk., 1986. - 439 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-17-8579-3 kötött
növények; irodalom


582 S 99
Svrcek, Mirko
  The Hamlyn book of mushrooms and fungi / Mirko Svrcek ; [illustrations and line drawings by Bohumil Vancura]. - London [etc.] : Hamlyn, 1983. - 310 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: Ehető és mérges gombák Hamlyn könyve
ISBN 0 600 35670 1 v.
gombák


634 Sz 18
Szabó Lajos
  Trópusi-szubtrópusi gyümölcs- és élvezeti növények földrajza / Szabó Lajos. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2007. - 228 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Studia agriculturae, ISSN 1788-8352) . (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 196-200.
ISBN 978-963-9542-29-7 kötött
déligyümölcs; egzotikus gyümölcs; növénytermesztés; növényföldrajz; forró égöv; szakácskönyv


390 Sz 21
Szabó T. E. Attila
  Ezerjófű : Etnobotanikai útmutató / Szabó Attila, Péntek János. - 2. repr. kiad. - Bp : Nemz. Tankvk., 1996. - 217 p. : ill. ; 20 cm
A reprint kiadás a szerzők 1976-ban a Kriterion Kiadónál (Bukarest) megjelent munkája alapján készült. - Bibliogr.: p. 168-174.
ISBN 963-18-7495-8 kötött
növénytan; néprajz


635.9 Sz 31
Szántó Matild
  88 színes oldal az egy- és kétnyári virágokról / írta Szántó Matild ; fényk. Gál Lajos. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1980. - 96 p. : ill., színes ; 14 cm . - (88 színes oldal ...)
ISBN 963 231 005 5 fűzött
virágok


581 Sz 54
Szelekovszky László
  Békés megye famatuzsálemei / [Szelekovszky László]. - Békéscsaba : Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyes., 2000. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-03-8609-7 fűzött
fák; Békés megye


582 Sz 77
  Sziklakerti növények : [Képes ismertető több mint 450 sziklakerti és alpesi növényről méret, évszakonkénti díszérték és szín szerinti csoportosításban] / [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 1997. - 192 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Növénykalauz, ISSN 1417-2046)
Eredeti cím: Rock plants
ISBN 963-909-005-0 kötött
növények; virágok; sziklakert; növényhatározó


630.2 Sz 87
Szodfridt István
  Erdészeti termőhelyismeret-tan / Szodfridt István. - Budapest : Mezőgazda, 1993. - 317 p. ; 24 cm
ISBN 963-8439-14-9 kötött
erdészet; talaj; termőhely; kézikönyv


630.4 Sz 90
Szontagh Pál
  Erdővédelmi útmutató / Szontagh Pál, Tóth József. - Budapest : Mezőgazd. K., 1977. - 211 p., 8 t. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-230-282-6 kötött
erdővédelem; rovarkárosítók; gombabetegségek; kézikönyv


630.1 T 46
  Természet - erdő - gazdálkodás : [Mit tehetünk erdeink biológiai értékeinek megőrzése érdekében?] / szerk. Frank Tamás ; [ill. Kókay Szabolcs, Ilonczai Zoltán]. - Eger ; Budapest : M. Madártani és Természetvédelmi Egyes. ; Balassagyarmat : Pro Silva Hungaria Egyes., 2000. - 214 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az MME könyvtára, ISSN 1216-335X ; 16.)
ISBN 963-00-2467-5 fűzött
erdőgazdálkodás; természetvédelem


630.2 T 46
  A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása : Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé / szerk. Bartha Dénes . - Budapest : Természetbúvár Alapítvány K., 2001. - 286 p., VIII t. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetbúvár könyvek) . (A KÖM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei, ISSN 1218-8786 ; 7.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86107-1-9 fűzött
erdő; erdőművelés; erdőgazdálkodás; fenntarthatóság; ökológia


582 T 63
Tomanová, E.
  Das grosse Buch der Planzen in Feld und Wald / [Text E. Tomanová] ; [illustrationen E. Demartini und V. Nicová]. - Gütersloh : Prisma, 1985. - 311 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: Mezei és erdei növények
ISBN 3 570 03121 7 kötött
növények


581 T 79
Tóth Tamás
  Tájhonos fáink és cserjéink védelmében / Tóth Tamás. - Bőv., átd. kiad. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm . - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 3.)
ISBN 963-206-304-X fűzött
fa; cserje; tájhonos növények; Alföld


630.2 T 89
  Törvények az erdőkről a kezdetektől 1935-ig / kiad. az Erdészeti és Faipari Egyetem. - Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, 1992. - 87 p. ; 29 cm
A Helyzet (ISSN 0139-4274) 4. évf. 1. száma
Fűzött
erdő; erdészet; vadászat; természetvédelem; Magyarország; jogszabályok


CDR-22
Turcsányi Gábor
  Növénytan [Számítógépes dok.] : A növényekről és a gombákról alap-, közép- és felsőfokon / írta Turcsányi Gábor és Siller Irén. - Budapest : Kossuth, [1997]. - 1 CD ; 13x14 cm, tok: 22 cm
ISBN 963-09-3906-1
növénytan


582 U 77
  Urania növényvilág. - Budapest : Gondolat, 1974-1977. - 3 db : ill., részben színes ; 28 cm
Eredeti cím: Urania Pflanzenreich
növénytan; növényrendszertan; kézikönyv
[1.], Magasabbrendű növények 1. / [Siegfried Danert et al.]. - 1974. - 482 p., [48] t.
ISBN 963-280-139-3


582 U 77
  Urania növényvilág. - Budapest : Gondolat, 1974-1977. - 3 db : ill., részben színes ; 28 cm
Eredeti cím: Urania Pflanzenreich
növénytan; növényrendszertan; kézikönyv
[2.], Magasabbrendű növények 2. / [Siegfried Danert et al.]. - 1976. - 515 p., [48] t.
ISBN 963-280-083-4


582 U 77
  Urania növényvilág. - Budapest : Gondolat, 1974-1977. - 3 db : ill., részben színes ; 28 cm
Eredeti cím: Urania Pflanzenreich
növénytan; növényrendszertan; kézikönyv
[3.], Alacsonyabbrendű növények / [Erich Heinz Benedix et al.]. - 1977. - 502 p., [48] t.
ISBN 963-280-352-3


582 Ü 32
  Ültess fát utódaidnak! / [fel. szerk. Kovács Bence]. - Budapest : FÖK, 2005. - 25 p. : ill., színes ; 15x21 cm
A Független Ökológiai Központ programjának kiadványa
Fűzött
faültetés


582 V 19
Vajda Ernő
  A magyar növényvilág képeskönyve / Vajda Ernő. - Budapest : Művelt Nép, 1956. - 54 p., 120 t. : ill., fotók ; 37 cm
Kötött
növények; növényföldrajz; Magyarország; fényképgyűjtemény


582 V 19
Vajda Ernő
  Öreg fák : Devecseri Gábor verseivel / Vajda Ernő. - [Budapest] : Natura, 1969. - [280] p. : ill. ; 30 cm
v.
fák; fényképgyűjtemény


582 V 19
Vajda Ernő
  Sziklákon, kövek között / Vajda Ernő. - Budapest : Képzőművészeti Alap K., 1977. - 178 p. : ill., színes fotók ; 23 cm
ISBN 963-336-041-2 kötött
vadontermő virágok; hegyvidék; havasok; fényképgyűjtemény


582 V 19
Vajda Ernő
  Wild flowers in Hungary : The origin and development of plant communities / by Ernő Vajda ; [translated by Éva Rácz]. - Budapest : Corvina, 1956. - 49 p., 120 t. : ill, fotók ; 34 cm
Eredeti cím: A magyar növényvilág képeskönyve
Kötött
növények; növényföldrajz; Magyarország; fényképgyűjtemény


582 V 75
Verseghy Klára
  Magyarország zuzmóflórájának kézikönyve / Verseghy Klára. - Budapest : M. Természettud. Múz., 1994. - 415 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia naturalia, ISSN 1215-5365)
Bibliogr.: p. 373-383.
ISBN 963-7093-22-2 fűzött
zuzmók; növényökológia; Magyarország; növényhatározó


581 V 95
Vojnits András
  Bolygónk tüdeje : A Föld erdőségei / Vojnits András ; [a fotókat kész. Vojnits András et al.]. - [Budapest] : Kossuth, 2004. - 107 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fókuszban a Föld)
ISBN 963-09-4613-0 kötött
erdők; ökológia


582 W 14
Wagner János
  Magyarország virágos növényei : A Hoffmann K. Növényatlaszának képeivel / a dr. Hoffmann Gy. átdolgozta harmadik kiadás alapján írta Wagner János ; [a kötetet Sebestyén Lajos gond.]. - [Budapest] : ÁKV, 1988. - XXV, 241 p., LXVII t.fol. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Reprint, ISSN 0231-1518)
Hoffmann, Karl "Pflanzen-Atlas" c. műve alapján. - Az 1903-ban Budapesten, a Természettudományi Könyvkiadó Vállalat sorozatának 71. tagjaként megjelent mű reprintje
ISBN 963 292 043 0 kötött
virágos növények


630.1 W 19
  Die Waldstandorte im Kanton Zürich : Waldgesellschaften, Waldbau, Naturkunde / Peter Schmider, Martin Küper, Bettina Tschander, Brigitte Käser ; Hrsg. Oberforstamt und Amt für Raumplanung des Kantons Zürich. - Zürich : vdf, 1993. - 287 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Címford.: Erdei termőhelyek Zürich kantonban. - Bibliogr.: p. 282-286.
ISBN 3-7281-1951-2 kötött
erdő; Svájc


582 W 35
Watts, May Theilgaard
  Winter tree finder : A manual for identifying decidous trees in winter / by May Theilgaard Watts, Tom Watts. - Rochester, NY : Nature Study Guild, cop. 1970. - 58 p. : ill. ; 11x15 cm
Címford.: Fák télen : Kézikönyv a lombhullató fák téli meghatározásához
ISBN 0-912550-03-1 fűzött
környezeti nevelés; fák; tél; Amerikai Egyesült Államok; Kanada; növényhatározó


630.2 W 63
Westoby, Jack
  Introduction to world forestry : People and their trees / Jack Westoby. - Oxford ; New York : Basil Blackwell, 1989. - ix, 228 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Bevezetés a világ erdészetébe : Az emberek és fáik. - Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 0 631 16134 1 fűzött
erdészet; erdő; esőerdő; történeti ökológia


581.526 W 80
Winterbottom, Robert
  Taking stock : The tropical forestry action plan after five years / Robert Winterbottom. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1990. - vi, 59 p. ; 28 cm
Címford.: Értékelés : A trópusi erdészeti akcióprogram öt éve. - Bibliogr.: p. 35-39.
ISBN 0 915825 58 9 fűzött
esőerdő; erdészet


vissza