Levegő. Légkör, éghajlat

Levegő. Levegőszennyezés. Savas eső
Légkör. Éghajlat. Időjárás
Éghajlati változás. Globális felmelegedés. Üvegházhatás

Ld. még: Közlekedés, járművek


551.58 N 77
  1992 IPCC supplement: Scientific assessment of climate change / [World Meteorological Organization] ; [United Nations Environment Programme]. - [Geneva] : WMO ; [Nairobi] : UNEP, 1992. - 24 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Az éghajlati változással foglalkozó kormányközi bizottság 1992. évi kiegészítése: Az éghajlati változás tudományos becslése
Fűzött
éghajlati változás; Intergovernmental Panel on Climate Change


551.57 A 16
  Acid rain : Current situation and remedies / ed. by J. Rose. - Yverdon [etc.] : Gordon and Breach Science Publishers, 1994. - xi, 272 p : ill. ; 26 cm. - (Environmental topics, ISSN 1046-5294 ; 4)
Címford.: Savas eső : A jelenlegi helyzet és a kiutak. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 2-88124-850-0 kötött
savas eső; kézikönyv


551.57 A 16
  Acid rain : WWF special report. - Gland : WWF International, [1991]. - 12 p. : ill. ; 42 cm
Címford.: Savas eső
ISBN 2-88085-007-X fűzött
savas eső


551.57 A 16
  Acidification and air pollution : A brief guide / [ed. Peter Hanneberg]. - Solna : Swedish Environmental Protction Agency, 1993. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Savasodás és levegőszennyezés : Rövid útmutató
ISBN 91-620-1134-0 fűzött
savasodás; levegőszennyezés; Európa


614.71 A 29
  Air pollution in Central and Eastern Europe : Health end public policy : Edited proceedings of the Second Annual Symposium on Environmental and Occupational Health during Societal Transition in Central and Eastern Europe : Frydek-Mistek, Northern Moravia, Czechoslovakia (CSFR) June 14-19, 1991 / ed. by Barry S. Levy. - Boston, MA : Management Sciences for Health, 1991. - xvii, 258 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Levegőszennyezés Közép- és Kelet-Európában : Egészség és közérdek . - Konferenciaanyag
Fűzött
levegőszennyezés; környezet-egészségügy; környezetpolitika; konferencia


551.58 A 54
  America's climate change strategy : An action agenda. - [S.l.] : [s.n.], [1990]. - 19 p. : ill., színes ; 23 cm
Címford.: Az éghajlati változással kapcsolatos amerikai stratégia : Az akciók időzítése
Fűzött
éghajlati változás; Amerikai Egyesült Államok


551.58 A 66
Antal Emánuel
  Role of the climate and climate change in the life of Hungary : [Contribution of Hungary to the Second World Climate Conference] / by Emánuel Antal and Ödön Starosolszky. - Budapest : Hungarian Ministry for Environment and Regional Policy, 1990. - 42 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Az éghajlat és az éghajlati változás szerepe Magyarország életében. - Bibliogr.: p. 39-42.
ISBN 963-7702-36-9 fűzött
éghajlat; éghajlati változás; Magyarország


551.58 A 84
Arnell, Nigel W.
  Global warming, river flows and water resources / Nigel W. Arnell. - Repr . - Chichester [etc.] : John Wiley and Sons, 1997. - vii, 224 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Globális felmelegedés, folyóvizek és vízi erőforrások. - Bibliogr.: p. 205-219.
ISBN 0-471-96599-5 fűzött
globális felmelegedés; folyó; természeti erőforrások; víz; vízminőség; környezeti hatásbecslés; Nagy-Britannia


551.58 A 88
  ASEAN workshop on scientific, policy and legal aspects of global climate change : Bangkok, Thailand, 19-20 September 1990. - [Bangkok] : Government of Thailand National Environment Board, 1990. - 6 p. ; 30 cm
Címford.: A globális klímaváltozás tudományos, politikai és jogi összetevői : Munkaműhely az ASEAN országok részvételével
Fűzött
éghajlati változás; környezetpolitika; környezetvédelmi jog; Délkelet-Ázsia


551.51 A 94
  The atmosphere crisis : The greenhouse effect and ozone depletion / ed. Eleanor C. Goldstein. - Vol. 1. - Boca Raton, FL : Social Issues Resources Series, Inc., 1989. - [557] p. : ill. ; 30 cm. - (SIRS critical issues series, ISSN 0893-7605)
Címford.: Atmoszféra válság : Üvegházhatás és ózonritkulás. - Cikkgyűjtemény
ISBN 0-89777-841-3 ISSN 1043-5972 kötött
légkör védelme; ózonréteg; üvegházhatás


551.58 A 93
  Atmospheric carbon dioxide and the greenhouse effect / United States Department of Energy, Office of Energy Research. - Washington : United States Department of Energy, 1989. - 36 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A légkörbe jutó széndioxid és az üvegházhatás
Fűzött
üvegházhatás; széndioxid; gázkibocsátás


502 Z 70
Auer Tibor
  A levegőtisztaság-védelem helyzete, teendők az élelmiszeriparban, figyelembe véve a közeli EU-csatlakozást / Auer Tibor, Kutas József, Mohácsi Éva, Vattai József ; kiad. BKE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék. - Budapest : BKE, 1997. - 44 fol. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 22.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Szigorodó környezetpolitika. Útban az Európai Unió felé c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
levegőszennyezés; levegőtisztaság védelme; élelmiszeripar; Európai Unió; Magyarország


551.58 B 12
Bach, Wilfrid
  Klimaschutz : Von vagen Absichtserklärungen zu konkreten Handlungen / Wilfrid Bach. - Karlsruhe : Müller, 1991. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Umwelt aktuell)
Címford.: Klímavédelem : Konkrét kezelési módok és kilátások
ISBN 3 7880 7434 5 fűzött
éghajlat védelme


551.58 B 13
Báder László
  Öltöztessük fel a Földet : Az éghajlatváltoz(tat)ás testközelből / Báder László. - [Budakeszi] : Palocsa Egyes. : Ekvilibrium, 2006. - 95 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 963-218-669-9 fűzött
éghajlatváltozás; erdőgazdálkodás; vízgazdálkodás; környezetvédelem


551.51 B 31
Barati Sándor
  Az atmoszféra problémái / [szerk. Barati Sándor]. - 3., átdolg. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2002. - 36 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
légkör; légkör védelme; levegőminőség védelme; éghajlati változás; oktatási segédanyag


551.58 B 44
Behringer, Wolfgang
  A klíma kultúrtörténete : A jégkorszaktól a globális felmelegedésig / Wolfgang Behringer ; [ford. Tarnói Judit]. - Budapest : Corvina, 2010. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Kulturgeschichte des Klimas : Von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung. - Bibliogr. a jegyzetekben (p. 285-319.) és p. 320-321.
ISBN 978-963-13-5883-4 fűzött
éghajlat; éghajlatváltozás; kultúratörténet


502 K 90
Bencze Imre
  A környezet erősödő savasodása / [összeáll. Bencze Imre, Katona Sándor]. - Budapest : OKTH, 1985. - 167 p. ; 21 cm. - (Környezettudományi tematikus bibliográfiák)
Fűzött
környezetszennyeződés; savasodás; bibliográfia


551.51 B 49
Benedick, Richard Elliot
  Ozone diplomacy : New directions in safeguarding the planet / Richard Elliot Benedick. - Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 1991. - xvi, 300 p. ; 24 cm
Címford.: Ózon diplomácia : A Föld megőrzésének új irányai. - Bibliogr.: p. 270-293.
ISBN 0 674 65001 8 fűzött
ózonréteg védelme; környezetvédelmi jog; nemzetközi együttműködés; nemzetközi egyezmények; humánökológia - politikai ökológia


551.58 B 63
Bigg, Grant R.
  The oceans and climate / Grant R. Bigg. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - xii, 266 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Az óceánok és az éghajlat. - Bibliogr.: p. 258-262.
ISBN 0-521-58268-7 fűzött
éghajlati változás; óceán; légkör


551.58 B 65
Bíró Dávid
  A globális felmelegedés politikatörténete / Bíró Dávid. - Budapest : Napvilág, 2003. - 135 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 19.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-22-2 fűzött
globális felmelegedés; környezetvédelem; világpolitika


551.51 B 80
Boros Tiborné
  Ammónia a légkörben - emisszió, lerakódás, környezeti hatások / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2000. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 963-593-438-6 fűzött
ammónia; légkör; nitrogénterhelés; mezőgazdaság


551.58 B 80
Boros Tiborné
  Klímaváltozás és az emberiség egészsége / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2000. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/26. sz.)
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 963-593-419-X fűzött
éghajlati változás; üvegházhatás; környezet-egészségügy


614.71 B 83
Boschán Éva
  A levegőszennyezés mérésének fejlődési irányai / Boschán Éva. - Budapest : OMIKK, 2000. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008)
Bibliogr.: p. 36-40.
ISBN 963-593-430-0 fűzött
levegőszennyezés; mérés


551.58 B 84
Boyle, Stewart
  The greenhouse effect : A practical guide to the world's changing climate / by Stewart Boyle and John Ardill. - London : Hodder and Stoughton, 1989. - 298 p. : ill. ; 18 cm. - (New English library)
Címford.: Az üvegházhatás : Gyakorlati útmutató a Föld változó éghajlatáról
ISBN 0 450 50638 fűzött
üvegházhatás; éghajlati változás; globális felmelegedés; ózonréteg


551.51 B 84
Bozó László
  Levegőkörnyezet : Modellezés és megfigyelés : [Légszennyezés, mérőhálózatok] / Bozó László, Mészáros Ernő, Molnár Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2006. - 250 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8310-0 kötött
levegő; levegőszennyezés; légkör; megfigyelés; modellezés


614.71 B 88
Breiling, Meninhard
  Emergency air protection : A survey of smog alarm systems / Meinhard Breiling, Joseph Alcamo. - Laxenburg : IIASA, 1992. - 71 p. ; 30 cm. - ( Working papers / International Institute for Applies Systems Analysis)
Címford.: Sürgősségi levegővédelem : Szmogriadó rendszerek áttekintése
Fűzött
levegőminőség védelme; szmogriadó; Ausztria; Németország; Olaszország; Japán; Hollandia; Norvégia; Svájc; Amerikai Egyesült Államok


I-115/II.
Bright, Susan
  A savas eső [Fordítás] = Acid rain / Susan Bright, Nathaniel Bulkley, Bill Morgan, Andrea Sekela. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1997 (In: Teacher's supplement to the reporter's environmental handbook. - New Brunswick, NJ : Rutgers University Press, 1995. p. 15-25.). - fol. 3-5. ; 29 cm
savas eső; környezetvédelem; újságírás


551.58 C 11
Cameron, James
  The precautionary principle : A policy for action in the face of uncertainty / James Cameron and Jacob D. Werksman ; Centre for International Environmental Law, King's College London. - London : King's College London, 1991. - v, 35, 6 p. ; 30 cm. - (International convention on climate change : CIEL background papers on international environmental law ; 1/1991)
Címford.: Az óvatossági elv : Akciópolitika szemben a bizonytalansággal
Fűzött
éghajlati változás; környezetvédelmi jog


551.58 C 12
  Carbon charges as a response to global warming : The effects of taxing fossil fuels / The Congress of the United States, Congressional Budget Office . - Washington : CBO, 1990. - 69 p. ; 26 cm
Címford.: A széndioxid-kibocsátás bírságolása, mint a globális felmelegedésre adott válasz : A fosszilis tüzelőanyagok adóztatásának hatása
Fűzött
Üvegházhatás; Gázkibocsátás; Széndioxid; Széntüzelés; Környezetvédelmi jog


614.71 C 12
  Carbon emissions control strategies : Case studies in international cooperation / William U. Chandler, editor. - Washington, D.C. : WWF, 1990. - xviii, 263 p. ; 23 cm
Címford.: A szénkibocsátás ellenőrzés stratégiái : Esettanulmányok a nemzetközi együttműködés köréből. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 249-263.
ISBN 0 942635 19 1 fűzött
széndioxid kibocsátás; üvegházhatást kiváltó gázok; energiafelhasználás; energiahatékonyság; emisszió ellenőrzés; levegőszennyezés; humánökológia - gyakorlat; humánökológia - Magyarország; Szovjetunió; Lengyelország; Magyarország; Nagy-Britannia; Franciaország; Japán; Kanada; Amerikai Egyesült Államok


551.58 C 16
  Changing by degrees : Steps to reduce greenhouse gases / Office of Technology Assessment. - Washington : OTA, 1991. - x, 354 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Fokozatos változtatás : Lépések az üvegházhatást előidéző gázkibocsátás csökkentésére
Fűzött
Éghajlattan; Üvegházhatás; Levegőszennyezés; Gázkibocsátás; Amerikai Egyesült Államok


551.58 C 15
  The challenge of global warming / ed. by Dean Edwin Abrahamson. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1989. - xviii, 358 p. ; 23 cm
Címford.: A globális felmelegedés kihívása. - Bibliogr.: p. 325-336.
ISBN 0 933280 86 6 fűzött
globális felmelegedés; üvegházhatás; éghajlati változás; CFC gázok


551.5 C 15
Challoner, Jack
  Hurrikánok és tornádók : [Hogyan alakulnak ki a szélsőséges időjárási jelenségek] / írta Jack Challoner ; [ford. Káldos Zsolt] ; [ill. Eric Thomas és John Woodcock]. - Budapest : Park, 2001. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 46.)
Eredeti cím: Hurricane and tornado
ISBN 963-530-558-3 kötött
időjárás; gyermekkönyv


551.58 C 16
  Changing by degrees : Steps to reduce greenhouse gases : Summary / Office of Technology Assessment. - Washington : OTA, 1991. - 42 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Fokozatos változtatás : Lépések az üvegházhatást előidéző gázkibocsátás csökkentésére. - Összefoglaló
Fűzött
Éghajlattan; Üvegházhatás; Levegőszennyezés; Gázkibocsátás; Amerikai Egyesült Államok


551.58 C 23
Clarke, Hazel
  The impact of climate change / [text Hazel Clarke]. - Nairobi : UNEP, 1993. - 40 p. : ill. ; 25 cm. - (UNEP/GEMS environment library ; 10)
Címford.: Az éghajlati változás hatásai
Fűzött
éghajlati változás; környezeti hatás; társadalmi hatás; vízellátás; mezőgazdaság; egészségügy; menekültek


551.58 C 23
  Climate change : The IPCC response strategies / World Meteorological Organization, United Nations Environment Programme, Intergovernmental Panel on Climate Change. - Washington ; Covelo, CA : Island Press, 1991. - lvii, 272 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Éghajlati változás : Az éghajlati változással foglalkozó kormányközi bizottság stratégiái a probléma megoldására
ISBN 1 55963 102 3 fűzött
éghajlati változás


551.58 C 23
  Climate change : A reader's guide to the IPCC reports. - London : Climate Action Network, 1990. - 30 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Éghajlati változás : Olvasói vezérfonal az éghajlati változással foglalkozó kormányközi bizottság jelentéseihez
ISBN 1 87532 26 4 fűzött
éghajlati változás; Intergovernmental Panel on Climate Change


551.58 C 23
  Climate change. - [Gland] : WWF International, 1990. - 12 p. ; 30 cm. - ( WWF Position Paper)
Címford.: Éghajlati változás : WWF helyzetjelentés 1990 október
ISBN 2 88085 048 7 fűzött
éghajlati változás; üvegházhatást kiváltó gázok; nemzetközi együttműködés; környezetvédelmi jog; erdővédelem


551.58 C 23
  Climate change. - Gland : WWF, 1990. - 12 p. ; 30 cm. - (WWF position paper ; 5)
Címford.: Klímaváltozás. - A WWF 1990 októberi állásfoglalása
ISBN 2 88085 048 7 fűzött
éghajlati változás; környezeti nevelés


551.58 C 23
  Climate change: science, impacts and policy : Proceedings of the second world climate conference / ed. by J. Jäger and H. L. Ferguson. - Cambridge : Cambridge University Press, 1991. - xiii, 578 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Klímaváltozás: tudománya, hatása, kezelése : A klimaváltozással foglalkozó második világkongresszus dokumentumai
ISBN 0 521 41631 0 fűzött
éghajlati változás; üvegházhatás; egészségügy; várostervezés


551.58 C 23
  Climate change and agriculture, forestry and fisheries : FAO position paper : Second World Climate Change Conference, Geneva, 29 October to 7 November 1990. - Geneva : FAO, 1990. - 11 p. ; 30 cm
Címford.: A klímaváltozás valamint a mezőgazdaság, erdészet és halgazdaság : A FAO helyzetjelentése az 1990. okt. 29 - nov. 7- i genfi Nemzetközi Klímaváltozási Konferencián
Fűzött
klímaváltozás; mezőgazdaság; erdészet; halgazdaság; World Climate Change Conference (2.) (1990.) (Geneva)


551.58 C 23
  Climate change due to the greenhouse effect and its implications for China / written by Mike Hulme [et al.]. - Gland : WWF International, 1992. - 56 p. : ill., részben színes
Címford.: Az üvegházhatásnak köszönhető éghajlati változás és annak következményei Kínában
ISBN 2-88085-110-6 fűzött
üvegházhatás; éghajlati változás; Kína


551.58 C 23
  The climate change lexicon / provisional edition by W. J. Maunder. - Stockholm : Stockholm Environment Institute, 1990. - 131 p. ; 30 cm
Címford.: A klímaváltozás lexikona
Fűzött
éghajlati változás; lexikon


520 C 25
Comins, Neil F.
  Mi lenne a Földön, ha...? / Neil F. Comins. - Budapest : Panem : Grafo, 1994. - 218 p. ; 21 cm
Eredeti cím: What if the Moon didn't exist?
ISBN 963-545-008-7 kötött
Föld; csillagászat; ózonréteg


551.58 C 25
  A compendium of options for government policy to encourage private sector responses to potential climate chanege : Report to the Congress of the United States : Executive summary / U.S. Department of Energy, Office of Environmental Analysis Assistant Secretary for Environment, Safety and Health . - Washington : U.S. Department of Energy, 1989. - xxiii, 93 p. ; 28 cm
Címford.: A kormányzati politika lehetőségei a magánszektor által egy potenciális klímaváltozásra adható válaszok bátoritására
Fűzött
éghajlati változás; környezetpolitika; környezetgazdaságtan


620.92 C 26
  Confronting climate change : Strategies for energy research and development / Committee on Alternative Energy Research and Development Strategies, Energy Engineering Board, Commission on Engineering and Technical Systems National Research Council. - Washington, D.C. : National Academy Press, 1990. - xv, 127 p. ; 26 cm
Címford.: Szembesülve a klímaváltozással : Stratégiák az energetikai kutatás és fejlesztés számára. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 309 04347 6 fűzött
energia; alternatív energiaforrások; energiapolitika; üvegházhatást kiváltó gáz; Amerikai Egyesült Államok


551.58 C 29
Cotton, William R.
  Human impacts on weather and climate / William R. Cotton, Roger A. Pielke . - Cambridge : Cambridge University Press, 1995. - viii, 288 p. ; 23 cm
Címford.: Az ember hatása az időjárásra és az éghajlatra. - Bibliogr.: p. 233-278.
ISBN 0-521-49929-1 fűzött
időjárás; éghajlati változás; üvegházhatás; környezeti hatás


614.71 C 31
Crandall, Robert W.
  Controlling industrial pollution : The economics and politics of clean air / Robert W. Crandall. - Washington, D.C. : The Brookings Institution, 1983. - 199 p. ; 23 cm. - (Studies in the regulation of economic activity)
Címford.: Az ipari szennyezés ellenőrzése : Gazdaság és politika a levegőtisztaság védelmében
ISBN 0 8157 1603 6 fűzött
levegőszennyezés; ipari szennyezés; levegőminőség védelme; környezetpolitika; környezetgazdálkodás; környezetvédelmi jog; környezetgazdaságtan; szabvány; szennyezésellenőrzés; Amerikai Egyesült Államok


551.5 C 32
Crummener, Rainer
  A levegő és a víz / írta Rainer Crummenerl ; [ford. Rónaszegi Éva] ; ill. Gerd Ohnesorge. - Budapest : Tessloff és Babilon, 1999. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-169X ; 54.)
Eredeti cím: Luft und Wasser
ISBN 963-9182-15-X kötött
levegő; víz


614.71 D 16
  Damit unsere Luft sauberer wird / [Red. Ute Gräfin Rothkirch, Christa Solbach, Andreas Gallas] ; [Hrsg. Bundesministerium für Umwelt, naturschutz und Reaktorsicherheit]. - Bonn : BMU, 1988. - 32 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Legyen tiszta levegőnk
Fűzött
levegőszennyezés; Németország


620.9 D 29
Davis, Ged
  Global warming: the role of energy efficient technologies / by Ged Davis. - London : Group Public Affairs, Shell International Petroleum Company Ltd, Shell Centre, 1989. - 7 p. : ill. ; 30 cm. - (Selected papers)
Címford.: Globális felmelegedés: az energiatakarékos technológiák szerepe. - Az "Energiatechnológiák az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentésére" címmel, Párizsban megrendezett IEA/OECD szakértői szemináriumon elhangzott tanulmány alapján
Fűzött
energiahatékonyság; energiatakarékosság; globális felmelegedés


551.58 D 37
DeCicco, John
  CO2 diet for a greenhouse planet : A citizens's guide for slowing global warming / by John DeCicco, James Cook, Dorene Bolze, Jan Beyea. - New York, NY : National Audubon Society, 1990. - 75 p. ; 23 cm. - (Audobon policy reports)
Címford.: Széndioxid diéta egy üvegházban élő bolygó számára : Útmutató civileknek a globális felmelegedés lassításához
ISBN 0-9306-98-33-9 fűzött
globális felmelegedés; üvegházhatás; üvegházhatást kiváltó gáz; kibocsátáscsökkentés; környezetbarát életmód


551.58 D 45
Demeter Zoltán
  Klimatológia / szerk. Demeter Zoltán. - 2., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1996. - 36 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
éghajlattan; oktatási segédanyag


551.51 D 70
Dobó László
  Az ózonréteget károsító anyagok felhasználásának kiküszöbölése Magyarországon : Beszámoló az országos programról és az ózonréteget károsító anyagok kiváltásának Világbank-GEF támogatási projektjéről / [... Dobó László, Lotz Tamás, Pálos Endre]. - Budapest : Környezetvédelmi Minisztérium, 1998. - 74 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
ózonréteg védelme; Montreáli jegyzőkönyv; Magyarország


551.58 D 71
Dobos Endre
  Klimatológia / [összeáll. Dobos Endre, Barati Sándor]. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, [s.d.]. - 43 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
éghajlattan; oktatási segédanyag


502[33] D 86
Dower, Roger C.
  The right climate for carbon taxes : Creating economic incentives to protect the atmosphere / Roger C. Dower and Mary Beth Zimmerman. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1992. - 38 p. ; 28 cm
Címford.: Megérett az idő a szén-adó bevezetésére : Gazdasági ösztönzők kialakítása az atmoszféra védelme érdekében
ISBN 0-915825-78-3 fűzött
környezetgazdaságtan; széndioxid kibocsátás; éghajlati változás


614.71 D 94
Dukay Krisztina
  Levegőminőség-vizsgálat zuzmótérkép alapján / [szerzők Dukay Krisztina Nóra, Dukay Igor]. - Vác : Göncöl Alapítvány, 2002. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-202-067-7 fűzött
levegőminiség; környezetvédelmi vizsgálat; bioindikáció; zuzmótérkép


614.71 E 12
  EC(COST)-East Europe Workshop on Air Pollution Epidemiology : [Budapest, 23-25 May 1991]. - [Budapest etc.] : "Béla Johan" National Institute of Hygiene [etc.], 1992. - 179 p. ; 30 cm. - (COST 613/2 report series on air pollution epidemiology ; 3)
Címford.: EC(COST)-kelet-európai munkaműhely a levegőszennyezés járványtanáról
Fűzött
levegőszennyezés; járványtan; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - Magyarország; Kelet-Európa


551.58 E 13
  Economics and global change : New Haven Workshop, May 1990 / National Oceanic and Athmospheric Administration ; National Science Foundation ; National Aeronautics and Space Administration. - Washington : NOAA : NSF : NASA, 1990. - 45 p. ; 28 cm
Címford.: Közgazdaság és globális változás : A New Haven-ben 1990. májusában tartott munkaülés anyaga
Fűzött
éghajlati változás; környezetgazdaságtan


551.58 E 13
  The economics of long-term global climate change : A preliminary assessment : Report of an interagency task force / United States Department of Energy, Office of Policy, Planning and Analysis. - Washington : U.S. Department of Energy, 1990. - 49 p. ; 28 cm
Címford.: A hosszútávú globális klímaváltozás közgazdaságtana : Előzetes becslések. - Bibliogr.: p. 38-49 p.
Fűzött
éghajlati változás; környezetgazdaságtan; bibliográfia


551.58 E 17
Edgerton, Lynne T.
  The rising tide : Global warming and world sea levels / Lynne T. Edgerton . - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1991. - xviii, 139 p. ; 23 cm
Címford.: Dagály : Globális felmelegedés és a tengerszint
ISBN 1-55963-067-1 fűzött
éghajlati változás; globális felmelegedés; tengerszint emelkedés; tengerpart; erózió; üvegházhatás; Amerikai Egyesült Államok


551.58 E 20
  Az éghajlat változékonysága és változása / Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Országos Meteorológiai Szolgálat = Climate variabilitiy and change / Hungarian Ministry for Environment and Regional Policy, Hungarian Meteorological Service. - Budapest : Orsz. Met. Szolg. - 29 cm
ISBN 963 7702 44 X fűzött
[1]., Okok, folyamatok, regionális hatások, különös tekintetteé a lehetséges társadalmi-gazdasági következményekre, a nemzetközi együttműködésből adódó feladatokra = Causes, processes, regional impacts with special emphasis on the socio-economic impacts and the tasks related to the international cooperation / szerk. Faragó Tibor, Iványi Zsuzsanna, Szalai Sándor. - [1990]. - 100 p. Bibliogr.: p. 91-100.
ISBN 963 7702 35 0
éghajlati változás; üvegházhatás; nemzetközi együttműködés; Magyarország


551.58 E 20
  Az éghajlat változékonysága és változása / Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Országos Meteorológiai Szolgálat = Climate variabilitiy and change / Hungarian Ministry for Environment and Regional Policy, Hungarian Meteorological Service. - Budapest : Orsz. Met. Szolg. - 29 cm
ISBN 963 7702 44 X fűzött
2., A légkör összetételének és az éghajlat jellemzőinek változása, a változások megfigyelése, modellezése, előrejelzése és hatásai = Changes in composition of athmosphere and in the climatic characteristics, detection, modelling, scenarios and impacts of the regional changes / szerk. Faragó Tibor, Iványi Zsuzsanna, Szalai Sándor. - 1991. - 218 p. Bibliogr.: p. 201-218.
ISBN 963 7702 45 8
éghajlati változás; üvegházhatás; Magyarország


551.58 E 20
  Az éghajlati változás és következményei : Meteorológiai tudományos napok '97 / [szerk. Dunkel Zoltán]. - Budapest : Orsz. Meteorológiai Szolgálat, 1998. - 289 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9902-76-8 fűzött
éghajlati változás


551.58 E 20
  Éghajlatváltozás : [Az éghajlati változás hatása a természeti értékekre]. - Budapest : WWF Mo. Képviselet, 1999. - 12 p. : ill. ; 30 cm. - (WWF Élő bolygó kampány)
Fűzött
éghajlati változás; globális felmelegedés


551.58 E 20
  Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon / szerk. Takács-Sánta András . - Budapest : Alinea : Védegylet, 2005. - 172 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-866-514-9 fűzött
globális felmelegedés; éghajlatváltozás; környezetvédelem


551.58 E 20
  Az éghajlatváltozás hatásai az emberi szervezetre / szerk. Törő Klára. - Budapest : Medicina, 2010. - 266 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-226-281-9 kötött
éghajlatváltozás; biometeorológia; orvostudomány


551.58 E 28
  Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezet és Fejlődés Konferenciája / [közread.] az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciájának Magyar Nemzeti Bizottsága. - Budapest : ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciájának M. Nemz. Bizottsága, 1992- . - 29 cm
ISBN 963-04-2548-3 fűzött
[2.], Az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretegyezménye az éghajlatváltozásról / [... szerkesztői Faragó Tibor, Pálvölgyi Tamás]. - 98 p.
ISBN 963-04-2550-5
éghajlatváltozás; fenntartható fejlődés; környezetvédelem; konferencia; United Nations Conference on Environment and Development (1992.) (Rio de Janeiro)


551.51 E 44
Elvingson, Per
  Air and the environment / Per Elvingson and Christer Agren. - Göteborg : Swedish NGO Secretariat on Acod Rain, 2004. - 174 p. : ill. ; 20 cm
Levegő és a környezet
ISBN 91-973691-7-9 fűzött
levegőszennyezés; üvegházhatás; savasodás; eutrofizáció; ózon; kibocsátás-csökkentés


614.71 E 46
  Emission of air pollutants in the region of the Central European Initiative - 1988 : A report to Ministry of Environment, Italy / Zbigniew Klimont [et al.]. - Laxenburg : IIASA, 1993. - ix, 81, 12 p. : ill. ; 24 cm
Levegőszennyező anyagok kibocsátása a Közép-európai Kezdeményezés országaiban - 1988. - Bibliogr.: p. 55-59.
Fűzött
levegőszennyező anyag; Közép-Európa; Ausztria; Horvátország; Csehszlovákia; Magyarország; Olaszország; Lengyelország; Szlovénia


620.9 E 55
  Energy use and carbon-dioxide emissions in Hungary and the Netherlands: estimates, comparisons, scenarios : Contribution to the national energy and environmental planning in relation to the energy-climate issues = Energiafelhasználás és szén-dioxid kibocsátás Magyarországon és Hollandiában : Becslések, összehasonlítások, jövőképek / [Tibor Faragó et al.]. - [Budapest] : Hungarian Commission on Sustainable Development, 1994. - 67 p. ; 30 cm
Angol nyelven
ISBN 963-03-3678-2 fűzött
energiafelhasználás; energiagazdálkodás; széndioxid kibocsátás; éghajlati változás; Magyarország; Hollandia


551.51 E 57
Engelman, Robert
  Stabilizing the atmosphere : Population, consumption and greenhouse gases / by Robert Engelman ; Population and Environment Program, Population Action International. - Washington, D.C. : Population Action International, 1994. - 47 p. ; 22x28 cm
Címford.: A légkör stabilizálása : Népesség, fogyasztás és az üvegházthatást kiváltó gázok
Fűzött
légkör védelme; üvegházhatás; üvegházhatást kiváltó gázok; népesség


551.58 E 64
Epstein, Joshua M.
  Controlling the greenhouse effect : Five global regimes compared / Joshua M. Epstein and Raj Gupta. - Washington, D.C. : The Brookings Institution, 1990 . - 40 p. ; 23 cm. - (Brookings occasional papers)
Címford.: Az üvegházhatás megfékezése : Öt globális módszer összehasonlítása. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0 8157 2465 9 fűzött
üvegházhatás; környezetgazdaságtan


551.58 E 97
  Evaluation of sources and sinks of greenhouse gases in Hungary : Inventories of greenhouse gas emissions and removals 1991-1994 : Supplement to the information presented in the First National Communication on the Implementation of Commitments under the United Nations Framework Convention on Climate Change / [publ. by the Hungarian Commission on Sustainable Development] ; [ed. by Tamás Pálvölgyi and Gábor Vattai]. - Budapest : KTM Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1997. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet = Sustainable development and environment, ISSN 1218-1587)
Címford.: Az üvegházhatást kiváltó gázok forrásainak és nyelőinek értékelése Magyarországon : Az üvegházhatású gázok kibocsátásának és kivonásának katasztere. - Fmás.
Fűzött
üvegházhatást kiváltó gázok; Magyarország


551.58 E 97
  "Everything you ever wanted to know about climate change..." : An annotated bibliography of key publications on climate related issues / Climate Action Network. - Brussels : Climate Action Network, 1991. - 84 p. ; 27 cm
Címford.: Amit a klímaváltozásról tudni kell : A legfontosabb publikációk annotált bibliográfiája
Fűzött
éghajlati változás; üvegházhatás; energia; közlekedés; mezőgazdaság; bibliográfia


551.58 E 97
  "Everything you ever wanted to know about climate change..." : An annotated bibliography of key publications on climate related issues / Climate Action Network. - 2. ed. - Brussels : Climate Action Network, 1994. - 59 p. ; 27 cm
Címford.: Amit a klímaváltozásról tudni kell : A legfontosabb publikációk annotált bibliográfiája
Fűzött
éghajlati változás; üvegházhatás; energia; közlekedés; mezőgazdaság; bibliográfia


551.58 E 98
  Exploding the population myth : Consumption versus population: which is the climate bomb? / Atiq Rahman, Nick Robins and Annie Roncerel eds. - Brussels [etc.] : Climate Network Europe [etc.], 1993. - ix, 105 p. ; 30 cm
Címford.: A népességrobbanás mítosza : Fogyasztás, népesség és éghajlati változás kölcsönhatása. - Bibliogr.: p. 103-105.
Fűzött
éghajlati változás; népességnövekedés; fogyasztás; fejlődő országok


551.5 E 98
  Extreme weather events : The health and economic consequences of the 1997/98 El Nino and La Nina / ed. by Paul R. Epstein. - 2. print. - Boston, MA : Center for Health and the Global Environment, 1999. - 41 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Szélsőséges időjárási események : Az 1997/98-as El Nino és La Nina egészségügyi és gazdasági következményei. - Bibliogr.: p. 39-41.
Fűzött
időjárás; globális problémák; éghajlati változás; globális felmelegedés; hurrikán; tornádó; természeti katasztrófa; egészségveszélyeztető tényezők; gazdasági hatás; El Nino; La Nina


551.58 F 19
Faragó Tibor
  Nemzetközi együttműködés az éghajlatváltozás veszélyének, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére / [Faragó Tibor ..., Kerényi Attila]. - Budapest : KvVM ; Debrecen : Debreceni Egyetem, 2003. - 70 p. ; 30 cm
Mellékletben: ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény ; Kiotói Jegyzőkönyv
ISBN 963-472-788-3 fűzött
éghajlatváltozás; üvegházhatást kiváltó gázok; nemzetközi együttműködés; Kiotói Jegyzőkönyv


551.58 F 35
Feiler József
  Éghajlatváltozás / [írta és szerk. Feiler József, Fidrich Róbert, Pató Zsuzsanna] ; kiad. Magyar Természetvédők Szövetsége. - Budapest : M. Természetvédők Szövets., 2003. - 28 p. : ill. ; 24 cm. - (Globalizáció füzetek, ISSN 1786-7312 ; 4.)
Fűzött
éghajlatváltozás; üvegházhatás


551.58 F 35
Feiler József
  Forró levegő / [írta és szerk. Feiler József és Pató Zsuzsanna]. - Budapest : MTVSZ, 2000. - 38 p. : ill. ; 21 cm. - (Klímaváltozás, ISSN 1585-7786 ; 1. évf. 1. sz.)
Fűzött
éghajlati változás; üvegházhatás; nemzetközi egyezmények; Kiotoi jegyzőkönyv


551.51 F 59
Firor, John
  The changing atmosphere : A global challenge / John Firor. - New Haven ; London : Yale University Press, 1990. - xii, 145 p. ; 22 cm
Címford.: A változó atmoszféra : Világméretű kihívás. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0 300 03381 8 kötött
savas eső; globális felmelegedés; ózonréteg; légkör


551.51 F 60
Fisher, David E.
  Fire and ice : The greenhouse effect, ozone depletion, and nuclear winter / by David E. Fisher. - New York, NY : Harper and Row, 1990. - 232 p. ; 24 cm
Címford.: Tűz és jég : Az üvegházhatás, az ózonréteg pusztulása és a nukleáris tél. - Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 0 06 016214 7 kötött
levegőszennyezés; üvegházhatás; ózonréteg; globális felmelegedés; nukleáris tél; humánökológia


551.58 F 61
Fisher, Diane C.
  Reducing greenhouse gas emissions with alternative transportation fuels / by Diane C. Fisher. - Oakland, CA : Environmental Defense Fund, 1991. - viii, 53 p. ; 28 cm
Címford.: A globális felmelegedést okozó gázok kibocsátásának csökkentése alternatív, a közúti közlekedésben felhasználható energiahordozók segítségével . - Bibliogr.: p. 50-53.
Fűzött
globális felmelegedés; üvegházhatást kiváltó gázok; közúti közlekedés; levegőszennyezés; emissziócsökkentés


551.58 F 63
Flannery, Tim
  Időjárás-csinálók : Hogyan változtatja meg az ember a föld klímáját, és milyen hatással van mindez az életre? / Tim Flannery ; [ford. Kovács Tibor]. - [Budapest] : Akkord, 2006. - 350 p. : ill. ; 24 cm. - (Bolygónk jövője)
Eredeti cím: The weather makers. - Bibliogr.: p. 327-341.
ISBN 963-9429-94-5 kötött
éghajlattan; globális felmelegedés; történeti ökológia


551.58 F 63
Flavin, Christopher
  Slowing global warming : A worldwide strategy / Christopher Flavin. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1989. - 94 p. : ill. ; 22 cm. - ( Worldwatch Paper ; 91)
Címford.: A globális felmelegedés késleltetése : Világstratégia
ISBN 0 916468 92 5 fűzött
globális felmelegedés; éghajlati változás; üvegházhatás; környezetpolitika; energiatakarékosság


630.9 F 71
  Forests and global change. - Washington, D.C. : American Forests, 1992- . - 28 cm
Címford.: Az erdők és a globális változás
ISBN 0-935050-03-5
Vol. 1, Opportunities for increasing forest cover / ed. by R. Neil Sampson and Dwight Hair. - 1992. - xiii, 285 p. : ill.
Címfordítás: Lehetőségek az erdőfelület növelésére
ISBN 0-935050-05-1
globális felmelegedés; éghajlati változás; erdészet; erdőgazdálkodás; erdészeti politika; Amerikai Egyesült Államok


614.71 F 92
French, Hilary F.
  Clearing the air : A global agenda / Hilary F. French. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1990. - 54 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 94)
Címford.: A levegő megtisztítása : Általános cselekvési program. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 43-54.
ISBN 0 916468 95 X fűzött
levegőtisztítás; kibocsátáscsökkentés; levegőszennyezés; egészségveszélyeztető tényezők


551.57 F 94
Fry, G. L. A.
  Acid deposition and its implications for nature conservation in Britain / G. L. A. Fry and A. S. Cooke. - Peterborough : NCC, 1987. - 59 p. : ill. ; 30 cm. - (Focus on nature conservation ; 7.)
Címford.: Savas lerakódás és ennek természetvédelmi jelentősége Nagy-Britanniában. - Bibliogr.: p. 40-50.
ISBN 0 86139 287 6 fűzött
savas lerakódás; természetvédelem; vizes terület; élővilág védelme; Nagy-Britannia


551.58 F 94
Fry, Carolyn
  A klímaváltozás : A XXI. század legnagyobb kihívása / Carolyn Fry ; [ford. Ficzay Timea]. - Budapest : Totem Plusz, [2008]. - 208 p. : ill., színes ; 27 cm
Eredeti cím: The impact of climate change the world's greatest challenge in the twenty-first century. - Bibliogr.: p. 196-203.
ISBN 978-963-590-354-2- kötött
éghajlattan; éghajlatváltozás; globális felmelegedés; környezetvédelem; ökölógia


551.4 G 15
Gábris Gyula
  Földfelszín és éghajlat : A felszínalaktan összegzése / Gábris Gyula. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2007. - 225 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-225.
ISBN 963-463-870-8 kötött
geomorfológia; éghajlattan


551.58 G 47
  Global climate change : Human and natural influences / ed. by S. Fred Singer. - New York, NY : Paragon House, 1989. - vii, 424 p. : ill. ; 24 cm. - (An Icus book)
Címford.: Globális éghajlati változás : Emberi és természeti hatások. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 89226 033 5 kötött
éghajlati változás; környezeti hatás; CFC gázok; ózon; savas eső; savasodás; sivatagosodás; humánökológia - társadalomökológia


502 G 47
  Global climate change its effects on biodiversity. - Gland : WWF International, 1990. - 14 p. ; 30 cm
Címford.: A globális klímaváltozás és az élővilág sokszínűségére gyakorolt hatása
ISBN 2 88085 049 5 fűzött
éghajlati változás; környezeti nevelés; veszélyeztetett állatfajok


551.58 G 47
  Global warming : The Greenpeace report / ed. by Jeremy Leggett. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1990. - xi, 554 p. ; 20 cm
Címford.: Globális felmelegedés : A Greenpeace jelentése. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 481-544.
ISBN 0 19 286119 0 Fűzött
üvegházhatás; széndioxid; gázkibocsátás; környezetpolitika


551.58 G 47
  A globális klímaváltozás : Hazai hatások és válaszok : A VAHAVA jelentés / szerk. Láng István, Csete László, Jolánkai Márton. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 220 p., [7] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200-220.
ISBN 978-963-9736-17-7 2951
éghajlati változás; természeti katasztrófa; környezetvédelem; Magyarország


551.58 G 48
Godrej, Dinar
  A klímaváltozás / Dinyar Godrej ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 168 p. : ill. ; 18 cm. - (Tények - lényeg, ISSN 1785-1467)
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 963-7525-57-2 fűzött
globális felmelegedés; klímaváltozás; környezetvédelem


551.5 G 52
Goncarenko, S. U.
  Meteorológiáról mindenkinek / Sz. U. Goncsarenko. - Budapest : Műszaki K., 1985. - 183 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Eredeti cím: Fizika atmosferi dlja dopitlivih. - Bibliogr.: p. 183.
ISBN 963-10-6444-1 fűzött
meteorológia


551.58 G 52
  Good practices in policies and measures for climate change mitigation : A Central and Eastern European perspective / ed. by Elena Petkova and George Faraday. - Szentendre : REC, 2002. - 103 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Bevált politika és óvintézkedések az éghajlati változás mérséklése érdekében : Közép-kelet-európai kilátások
ISBN 963-9424-06-4 fűzött
éghajlati változás; környezetpolitika; case studies; Közép-Európa; Kelet-Európa


502 Z 70
Gräff József
  A hazai kohászat légszennyezése / Gräff József, Toldy Ferenc, Sz. Tóth György, Veres Gergely. - Budapest : BKE, 1999. - 40 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 67.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
levegőszennyezés; fémkohászat; Magyarország


551.58 G 62
  Greenhouse : Meeting the challenge : The Victorian government's statement of action. - [Melbourne] : [Ministry of Conservation and Environment], 1990. - 23 p. ; 25 cm
Címford.: Victoria állam cselekvési terve válaszul az üvegházhatás kihívására
ISBN 0-7306-2064-6 fűzött
üvegházhatás; környezetpolitika; Ausztrália


551.58 G 62
  The greenhouse challenge : The Victorian government's response : A draft strategy for public comment. - Melbourne : Ministry for Planning and Environment, 1989. - 41 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Victoria állam kormányának válasza az üvegházhatás kihívására : Stratégia-tervezet közösségi véleményezésre
Fűzött
üvegházhatás; környezetpolitika; Ausztrália


551.58 G 62
  Greenhouse gas emissions and the developing countries : Strategic options and the U.S.A.I.D. response : A report to Congress / U.S. Agency for International Development. - Washington : U.S.A.I.D., 1990. - Ism. lapsz. [166] p. ; 28 cm
Címford.: Az üvegházhatást elősegítő gázok kibocsátása és a fejlődő országok : Stratégiai lehetőségek és az USA Nemzetközi Fejlesztői Ügynökségének válasza
Fűzött
üvegházhatás; gázkibocsátás; fejlődő országok


551.58 G 62
  The greenhouse gases / [United Nations Environment Programme Global Environment Monitoring System]. - [Nairobi] : UNEP, [s.d.]. - 40 fol. : ill. ; 29 cm. - (UNEP/GEMS environment library ; 1)
Címford.: Az üvegházhatást kiváltó gázok. - Bibliogr.: p. 36.. - Fmás.
Fűzött
üvegházhatást kiváltó gáz; éghajlati változás; tengerszint emelkedés; ökoszisztéma; környezetpolitika; ismeretterjesztés


551.58 G 47
  Greenhouse glasnost : The crisis of global warming / Terrell J. Minger, editor. - New York, NY : Institute for Resource Managment : Ecco Press, 1990. - xxii, 292 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Üvegház "glasznoszty" : A globális felmelegedési válság
ISBN 0-88001-258-7 kötött
globális felmelegedés; üvegházhatás; éghajlati változás; Gaia-elmélet; környezetpolitika; környezeti menekültek


551.58 G 62
  The greenhouse trap : What we're doing to the athmosphere and how we can slow global warming / Francesca Lyman [et al.]. - Boston, MA : Beacon Press, 1990. - xvii, 189 p. : ill. ; 21 cm. - (A World Resources Institute guide to the environment ; 1)
Címford.: Az üvegház-csapda : Amit az atmoszférával teszünk, és ahogyan a globális felmelegedést késleltethetjük. - Bibliogr.: p. 175-183
ISBN 0 8070 8503 0 fűzött
üvegházhatás; globális felmelegedés; éghajlati változás; környezetbarát életmód; környezetvédelmi szervezetek; humánökológia - gyakorlat; humánökológia - társadalomökológia


551.58 G 62
  Greenhouse warming : Negotiating a global regime / Richard Elliot Benedick [et al.]. - Washington : World Resources Institute, 1991. - 98 p. ; 26 cm
Címford.: Üvegházi felmelegedés : Tárgyalások egy globális rendszerről
ISBN 0 915825 70 8 Fűzött
üvegházhatás; éghajlati változás


551.58 W 77
Gribbin, John
  Winds of change : Living in the global greenhouse / by John Gribbin and Mick Kelly. - London : Headway : Hodder and Stoughton, 1989. - iii, 162 p. : ill. ; 23 p.
Címford.: A változás szele : Világméretű üvegházban élve
ISBN 0 340 52283 6 kötött
éghajlati változás; üvegházhatás; globális felmelegedés; ózonréteg; esőerdő; energiatakarékosság; környezetvédő mozgalmak


551.58 G 69
Grubb, Michael
  The greenhouse effect : Negotiating targets / Michael Grubb. - London : Royal Institute of International Affairs, 1989. - viii, 56 p. ; 30 cm
Címford.: Üvegházhatás : Tárgyalási célkitűzések
ISBN 0 905031 0 X fűzött
üvegházhatás; globális felmelegedés; energiapolitika; szénkibácsátás; emissziócsökkentés; éghajlati változás; üvegházhatást kiváltó gázok


614.71 H 29
Hansen, Shirley J.
  Managing indoor air quality / by Shirley J. Hansen. - Lilburn, GA : Fairmont Press, 1991. - x, 317 p. ; 24 cm
Címford.: A belső terek levegőminőségének védelme. - Bibliogr.: p. 234-238. . - Címjegyzék: p. 231-233.
ISBN 0 88173 107 2 kötött
belsőtér levegője; levegőminőség; levegőminőség védelme; levegőszennyező anyag; egészségveszélyeztető tényezők; szabvány; kézikönyv


551.58 H 39
Haszpra László
  Üvegházban élünk / Haszpra László. - Budapest : KTM, 1993. - 8 p. : ill., színes ; 20 cm. - (KTM tájékoztató füzetek ; 93/1.)
Fűzött
üvegházhatás


614.71 H 60
Henschel, D. Bruce
  Radon reduction techniques for detached houses : Technical guidance / D. Bruce Henschel. - 2. ed. - Washington, D.C. : EPA, 1988. - xviii, ism. oldalsz. [223] p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Technikák a családi házak radonszintjének csökkentésére : Műszaki útmutató. - Bibliogr.: p. 187-192.
Fűzött
radon; belsőtér levegője; családi ház


551.5 H 61
Herczegh Éva
  Időjós élővilág / Herczegh Éva, Vojnits András ; [ill. Várnai György]. - Budapest : Natura, 1981. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 233 069 2 kötött
élővilág; időjárás-előrejelzés


502 H 90
Horváth László
  Savas eső / Horváth László. - Budapest : Gondolat, 1986. - 123 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Gondolat zsebkönyvek, ISSN 0133-0489)
ISBN 963 281 750 8 fűzött
savas eső


551.58 H 95
  Hungary: inventories, stabilisation and scenarios of the greenhouse gas emissions and removals : Second national communication on the implementation of commitments under the United Nations Framework Convention on Climate Change = Az üvegházhatású gázok emisszió katasztere, kibocsátásának korlátozása és jövőképei Magyarországon : Második nemzeti beszámoló az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben foglalt kötelezettségek végrehajtásáról. - Budapest : Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1998. - 76 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet, ISSN 1218-1587)
ISBN 963-04-9788-3 fűzött
üvegházhatást kiváltó gázok; nemzetközi egyezmény; Magyarország


551.58 H 95
  Hungary: stabilisation of the greenhouse gas emissions : National communication on the implementation of commitments under the United Nations Framework Convention on Climate Change = Az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozása Magyarországon : Nemzeti beszámoló az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyeményben foglalt kötelezettségek végrehajtásáról / [publ. by the Hungarian Commission on Sustainable Development] ; [ed. by Tamás Pálvölgyi and Tibor Faragó]. - Budapest : KTM Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1994. - 93 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet = Sustainable development and environment, ISSN 1218-1587)
ISBN 963-04-4234-5 fűzött
üvegházhatást kiváltó gázok; Magyarország


551.5 I 13
  Az időjárás és az éghajlat hatása a növény-víz kapcsolatrendszerre : Meteorológiai tudományos napok '98 / [szerk. Mika János]. - Budapest : Orsz. Meteorológiai Szolgálat, 1998. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7202-77-6 fűzött
időjárás; éghajlat; növénytermesztés; csapadék; vízforgalom; agrometeorológia


551.5 I 13
  Időjárás és előrejelzés / [főszerk. Staar Gyula]. - Budapest : TIT : Közlöny- és Lapkiadó, 1998. - 96 p. : ill. ; 29 cm
A Természet világa, ISSN 0040-3717, 129. évf. 1998 1. különszáma
Fűzött
időjárás


551.58 I 45
  The impact of ozone-layer depletion. - Nairobi : UNEP, 1992. - 35 p. : ill. ; 25 cm. - (UNEP/GEMS environment library ; 7)
Címford.: Az ózonrétet elvékonyodásának hatása
Fűzött
ózonréteg; ultraibolya sugárzás; egészségveszélyeztető tényezők; ózonréteg védelme; környezetbarát eljárás


614.71 I 58
  Indoor air quality : Design guide book / ed. by Milton Meckler. - Lilburn, GA : Fairmont Press, 1991. - x, 283 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A belső terek levegőminősége : Tervezési kézikönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 88173 088 2 kötött
belsőtér levegője; levegőszennyezés; levegőminőség; radon; formaldehid; egészségveszélyeztető tényezők; levegőszennyező anyag; levegőtisztítás; kézikönyv


614.87 I 58
  Indoor air quality and climate in Central and Eastern Europe : 27-28 September 1993, Cluj-Napoca, Romania / [ed. by Ildikó Mócsy]. - Cluj : Scientific Book House, 1993. - 222 p. ; 23 cm
Címford.: A belsőtér levegőminősége és klímaviszonyai Közép- és Kelet-Európában. - Konferenciaanyag
ISBN 973-95959-6-0 fűzött
belsőtér levegője; levegőminőség; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


620.9 I 61
  Intergovernmental Panel on Climate Change : Energy and Industry Subgroup report : May 31, 1990 / printed by United States Environmental Protection Agency. - [Washington] : EPA, 1991. - 7, xxv, 147 p. ; 28 cm
Címford.: Az éghajlati változással foglalkozó kormányközi bizottság energia- és iparügyi alcsoportjának jelentése
Fűzött
éghajlati változás; energia; ipar


551.58 I 61
  Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC first assessment report / World Meteorological Organization, The United Nations Environment Programme . - Vol. 1., Overview : WGI policymakers summary : WGII policymakers summary : WGIII policymakers summary : Policymakers summary of the Special Committee on the participation of developing countries. - Geneva : WMO ; Paris : UNEP, 1990 . - Ism. lapsz. [173] p. ; 28 cm
Címford.: Az éghajlati változással foglalkozó kormányközi munkabizottság első áttekintő jelentése
Fűzött
éghajlati változás


551.58 I 61
  International negotiations on climate change : A briefing paper / prepared by Center for Global Change. - College Park, MD : UMEP, 1991. - 15 fol. ; 28 cm
Címford.: Nemzetközi tárgyalások a klímaváltozásról : Áttekintés
Fűzött
éghajlati változás


614.71 J 31
Jándy Klára
  Füstköd a város felett / Jándy Klára. - Budapest : Gondolat, 1976. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Gondolat zsebkönyvek, ISSN 0133-0489)
ISBN 963-280-319-1 fűzött
levegőszennyezés; ipari kibocsátás


614.7 J 45
  Japanese performance of energy conservation and air pollution control : How Japanese performance has resulted in its relatively low emissions of greenhouse gases among industrialized countries / Environment Agency Government of Japan. - [S.l.] : Environment Agency Government of Japan, 1990. - 13 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: Az energiahatékonysági módozatokkal és a légszennyezés szabályozásával kapcsolatos japán eredmények
Fűzött
levegőszennyezés; energiahatékonyság; széndioxid; üvegházhatás; Japán


551.58 K 41
Kertész Ádám
  A globális klímaváltozás természetföldrajza / Kertész Ádám. - Budapest : Holnap, 2001. - 144 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 129-144.
ISBN 963-346-455-2 kötött
éghajlati változás; földrajz; globális problémák


614.71 K 52
Kiss Diána
  Nagyvárosok levegője / Kiss Diána. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2109)
Bibliogr.: p. 43-47.
ISBN 963-593-481-5 fűzött
levegőszennyezés; levegőminőség; környezet-egészségügy; város; szmogriadóterv ; Budapest


551.58 K 59
  Klímaváltozás : Környezet - kockázat - társadalom : Kutatási eredmények / szerk. Harnos Zsolt, Csete László. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 379 p., [28] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9763-87-0 fűzött
éghajlati változás; mezőgazdaság; Magyarország


551.58 K 59
  A klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés korai egészségügyi hatásai Európában / [kiad. a Környezetvédelmi Minisztérium]. - [Budapest] : KöM, 2002. - 15 p. ; 30 cm. - (Cselekvés partnerségben)
A WHO munkacsoportja által kidolgozott dokumentum
ISBN 963-00-9708-7 fűzött
éghajlati változás; ózonréteg; környezet-egészségügy; Európa


551.58 K 59
  Klímaváltozás, hazai hatások / [... összeáll. Mika János]. - Budapest : M. Hivatalos Közlönykiadó, 2004. - 80 p. : ill. ; 29 cm
A Természet Világa, ISSN 0040-3717, 135. évf. 2004. évi 2. különszáma
Fűzött
éghajlati változás; Magyarország


551.58 K 59
  Klímaváltozásról mindenkinek / [szerk.] Harnos Zsolt, Gaál Márta, Hufnagel Levente ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Matematika és Informatika Tanszék. - Budapest : BCE Ketk MIT, 2008. - 199 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-199.
ISBN 978-963-503-384-3 kötött
éghajlatváltozás; globális felmelegedés; ökológia; természeti környezet; környezetvédelem; Magyarország


551.58 K 59
  Klímavédelem a fejlett országokban : Közös politikák és összehangolt intézkedések lehetőségei az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére / [szerk. Pálvölgyi Tamás]. - Budapest : KTM, 1997. - 95 p. ; 23 cm. - (Szemelvények az OECD környzetpolitikájából, ISSN 1417-9172)
ISBN 963-03-4401-7 fűzött
üvegházhatást kiváltó gázok; kibocsátáscsökkentés; nemzetközi együttműködés; környezetgazdaságtan; energiahatékonyság; Organisation for Economic Co-operation and Development (Paris)


614.71 K 63
Kollerstrom, Nick
  Lead on the brain : A plain guide to Britain's : No. 1 pollutant / Nick Kollerstrom. - London : Wildwood House, 1982. - 117 p. ; 20 cm. - (Wildwood specials)
Címford.: Ólom az agyon : Közérthető kalauz Angliáról : 1., Szennyező anyagok
ISBN 0 7045 0476 6 fűzött
levegőszennyezés; levegőszennyező anyag; ólom; környezet-egészségügy; egészségveszélyeztető tényezők; gyermekek; Nagy-Britannia


502 K 69
Koppány György
  Lakható marad-e a Föld? : A légkör és az élővilág / Koppány György. - Budapest : Akad. K., 1993. - 118 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 963-05-6588-9 fűzött
környezetvédelem; légkör; éghajlat; élővilág; Gaia-elmélet


614.71 K 76
Kovács Béla
  Levegőtisztaság-védelem / Kovács Béla. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 2004. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi jegyzet
ISBN 963-9495-42-5 fűzött
levegőtisztaság védelme; jegyzet


502 K 80
Kovács Margit
  A savanyú "csapadék" hatása : Az erdők pusztulása / Kovács Margit. - Budapest : TIT, 1985. - 41 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelem, ISSN 0133-9664 ; II./19.)
ISBN 963 412 150 0 fűzött
erdő; savas csapadék


502 Z 70
  A kőolaj- és földgázbányászat és feldolgozás levegőtisztaság-védelmi kérdései / Balikó Sándor [et al.]. - Budapest : BKE, 1998. - 40 fol ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 62.)
További szerzők: Kovács András, Kovács Gyuláné, Papp István, Sz. Tóth György. - Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
levegőtisztaság védelme; kőolajbányászat; földgázbányászat


551.58 K 94
Krause, Florentin
  Energy policy in the greenhouse : From warming fate to warming limit / by Florentin Krause, Wilfried Bach, Jon Koomey. - London : Earthscan, 1990. - [210] p. ; 28 cm
Címford.: Energiapolitika az üvegházban : A végzetszerű felmelegedéstől a felmelegedés korlátozásáig
ISBN 1 85383 081 X fűzött
éghajlati változás; üvegházhatás; globális felmelegedés; energiaforrások; energiapolitika


502 Z 70
Kúnvári Árpád
  Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései / Kúnvári Árpád, Sz. Tóth György, Gräff József. - Budapest : [BKE], 1997. - 40 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 8.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: p. 35-36.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
nemfém ásványi termékek; cement- és mészipar; üvegipar; tégla- és cserépipar; levegőtisztaság védelme


614.71 K 99
  Különböző országok levegőtisztaság-védelmi stratégiája és politikája / [a m. kiegészítések szerzői Kiss Győző és Gajzágó László] ; [ford. Gajzágó László]. - [Budapest] : OMIKK, 1988. - 95 p. ; 29 cm
Az ismertetett mű címe: National strategies and policies for air pollutant abatement. - Összeáll. az Economic Comission for Europe
ISBN 963-592-847-5 fűzött
levegőtisztaság védelme; Európa; Magyarország


621.039 L 43
Legget, Jeremy K.
  Combating the greenhouse effect : No role for nuclear power / J. K. Leggett and P. M. Kelly. - London : Greenpeace, [1990]. - 11 p. ; 29 cm
Címford.: Küzdelem az üvegházhatással : Ne kapjon szerepet az atomenergia
Fűzött
üvegházhatás; atomenergia; fejlődő országok


551.51 L 43
  A légköri környezetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítésének feltételrendszere : Elemző tanulmány : 9-8902-Et / készítették Mészáros Ernő [et al.] ; Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. - Budapest : OMFB, 1989. - 82 p. ; 29 cm
Fűzött
légkör védelme; nemzetközi egyezmények; Magyarország


614.71 L 62
  A levegőkörnyezet minősége / készítették ... Fekete Józsefné [et al.]. - Budapest : KVM, 1989. - 17, [8] fol. : ill. ; 30 cm
Kézirat
Fűzött
levegőminőség; Magyarország


551.58 L 62
Levenson, Thomas
  Ice time : Climate, science, and life on Earth / Thomas Levenson. - New York, NY : Harper and Row, 1990. - xiv, 242 p. ; 21 cm. - (Perennial library)
Címford.: Jégkorszak : Éghajlat, tudomány és az élet a Földön. - Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 0 06 091703 2 fűzött
éghajlat; éghajlattan; éghajlati változás


551.58 L 81
Lotz Tamás
  A klímaváltozással kapcsolatos európai stratégiák és nemzetközi együttműködések / Lotz Tamás. - Budapest : OMIKK, 1996. - 24 p. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 23.
Fűzött
éghajlati változás; üvegházhatás; nemzetközi együttműködés; kibocsátáscsökkentés; Európa


614.71 L 89
  Die Luft / [Hrsg. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen]. - 5. Aufl. - München : StMLU, 1991. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Umweltschutz in Bayern : Eine information der Bayerischen Staatsregierung)
Címford.: A levegő
Fűzött
levegő; levegőminőség; Németország; Bajoroszág


551.58 M 10
Machado, Sheila
  Reducing the rate of global warming : The states' role / prepared by Sheila Machado, Rick Piltz. - Washington, D.C. : Renew America, 1988. - 33 p. ; 29 cm
Címford.: A globális felmelegedés iramának csökkentése : Az államok szerepe
Fűzött
éghajlati változás; üvegházhatás; üvegházhatást kiváltó gáz; energia; közlekedés; Amerikai Egyesült Államok


620.9 M 10
Mackenzie, James J.
  Breathing easier : Taking action on climate change, air pollution, and energy insecurity / by James J. MacKenzie. - Washington, D.C. : World Resource Institute, 1989. - 23 p. ; 28 cm
Címford.: Könnyebben lélegezve : Az éghajlati változással, a levegőszennyezéssel és a bizonytalan energiaellátással kapcsolatos intézkedések
ISBN 0-915825-35-X fűzött
energia; alternatív energiaforrások; közlekedés; éghajlati változás; levegőszennyezés; Amerikai Egyesült Államok


551.58 M 10
Mackenzie, James J.
  Driving forces : Motor vehicle trends and their implications for global warming, energy strategies, and transportation planning / James J. Mackenzie, Michael P. Walsh. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1990. - x, 49 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Hajtóerők : A gépjárművekkel kapcsolatos trendek és hatásuk a globális felmelegedésre, az energiastratégiákra és a közlekedés-tervezésre. - Bibliogr.: p. 45-49.
ISBN 0 915825 61 9 fűzött
közlekedés; környezeti hatás; levegőszennyezés; széndioxid kibocsátás; globális felmelegedés; trendek


614.71 M 10
MacKenzie, James J.
  Ill winds : Airborne pollution's toll on trees and crops / James J. MacKenzie, Mohamed T. El-Ashry. - Washington, D.C. : World Resources Institute , 1988. - vi, 74 p. ; 26 cm
Címford.: Romlást hozó szelek : A levegőben terjedő szennyező anyagok okozta erdőpusztulás és termésveszteség. - Bibliogr.: p. 61-71.
ISBN 0 915825 29 5 fűzött
levegőszennyezés; levegőszennyező anyag; mezőgazdaság; erdőpusztulás


551.58 M 16
  Magyarország várható hasznai és költségei a Kiotói Jegyzőkönyv JI mechanizmusához kapcsolódóan / szerzők Kis András et al.. - Budapest : M. Környezetgazdaságtani Közp., 2000. - 46 p. : ill. ; 30 cm
További szerzők: Fucskó József, Bela Györgyi, Valené Kelemen Ágnes. - Bibliogr.: p. 45-46.
Fűzött
éghajlati változás; üvegházhatás; nemzetközi egyezmények; Kiotói jegyzőkönyv; költség-haszon elemzés; Magyarország


551.5 M 20
Major György
  Magyarországi éghajlat-energetikai tanulmányok / Major György, Nagy Zoltán, Tóth Zoltán. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 9.)
ISBN 963-503-273-0 fűzött
éghajlat; energiamérleg; Magyarország


614.7 M 21
Mak, P. J.
  Air pollution control policy in the Netherlands / [P. J. Mak, S. Zwerver] . - Hague : Ministry of Housing, Physical Planning and Environment, 1987. - 18 p. ; 29 cm
Címford.: Hollandia politikája a levegőszennyezés ellenőrzése terén
Fűzött
levegőszennyezés; környezetpolitika; Hollandia


614.71 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Belső téri légszennyezés és hatásai / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, 1996. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 38-40.
Fűzött
levegőszennyezés; belsőtér levegője; környezeti hatás


628.4 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Bioszűrők alkalmazása illékony szerves vegyületek eltávolítására / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, 2000. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 9909)
Bibliogr.: p. 42-43.
ISBN 963-593-440-8 fűzött
oldószer; véggáztisztítás; levegőtisztaság védelme; biológiai tisztítás


628.4 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Füstgáz- és véggáztisztítás - de meddig? / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/13.)
Bibliogr.: p. 45-47.
Fűzött
füstgáztisztítás; hulladékégetés; kibocsátáscsökkentés; levegőtisztaság védelme


616 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Légszennyező anyagok mint allergének szerepe az asztma kialakulásában / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, [1998]. - 43 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 41-43.
Fűzött
levegőszennyező anyagok; allergének; asztma; allergiás betegség


720 M 84
Markóné Monostory Bernadett
  A levegőszennyezők hatása a műemlékekre - műemlékvédelem / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, 1994. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/18.)
ISBN 963-593-270-7 fűzött
levegőszennyezés; műemlékvédelem


614.71 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Oldószerek környezeti és egészségi kockázatai / Markóné Monostory Bernadett . - Budapest : OMIKK, [1999]. - 40 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/9.)
Bibliogr.: p. 37-40.
ISBN 963-593-395-9 fűzött
oldószer; levegőszennyezés; környezet-egészségügy; vegyi anyag


628.5 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  A szagok kezelési lehetőségei / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, 1997. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/11.)
Bibliogr.: p. 39-44.
Fűzött
szagok elleni védelem; levegőszennyezés


628.4 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Véggázok biológiai tisztítása / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, 1996. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 25-28.
Fűzött
véggáztisztítás; levegőtisztaság védelme; biológiai tisztítás


551.58 M 36
Martens, Pim
  Health and climate change : Modelling the impacts of global warming and ozone depletion / Pim Martens. - London : Earthscan, 1998. - xxiv, 224 p. ; 24 cm
Címford.: Éghajlati változás és egészség : A globális felmelegedés és az ózonréteg elvékonyodása hatásainak modellezése. - Bibliogr.: p. 157-173.
ISBN 1-85383-522-6 fűzött
környezet-egészségügy; éghajlati változás; ózonréteg


502[32] M 40
  Materials for the Informal Seminar on U.S. Experience with "Comprehensive" and "Emissions Trading" Approaches to Environmental Policy. - Washington, D.C. : [s.n.], 1990. - 27, 18 fol. ; 28 cm
Címford.: "Az "átfogó" szemlélettel és a szennyezéskibocsátás "piaci" megközelítésével kapcsolatos tapasztalatok az Egyesült Államok környezetpolitikájában" című szeminárium dokumentumai
Fűzött
környezetpolitika; kibocsátáscsökkentés; levegőszennyezés; éghajlati változás; üvegházhatás; környezetgazdaságtan; Amerikai Egyesült Államok


551.58 M 43
  A matter of degrees : A primer on global warming. - [S.l.] : Minister of Supply and Services Canada, 1993. - xii, 89 p. : ill. ; 28 cm. - ( Environmental citizenship)
Címford.: Fokok kérdése : Alapismeretek a globális felmelegedésről. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-662-20799-8 fűzött
globális felmelegedés; éghajlati változás; állampolgári részvétel; felnőttoktatás; ismeretterjesztés; környezeti nevelés; környezeti tudatosság; program; Kanada


551.58 M 49
McKibben, Bill
  The end of nature / Bill McKibben. - New York : Random House, 1989. - ix, 226 p. ; 25 cm
Címford.: A természet vége
ISBN 0 394 57601 2 fűzött
éghajlati változás; üvegházhatás; globális felmelegedés; környezeti változás; környezetszennyezés; környezetvédelem; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - kulturális ökológia


551.57 M 49
McCormick, John
  Acid Earth : The global threat of acid pollution / by John McCormick. - new enlarged ed., 2. print. - London : Earthscan, 1990. - xi, 225 p. ; 20 cm
Címford.: A savas Föld : A savas szennyeződés globális fenyegetése. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 1 85383 033 fűzött
savas eső; savasodás; Nagy-Britannia; Nyugat-Európa; Észak-Amerika; Szovjetunió; Kelet-Európa; Ázsia; Latin-Amerika; Dél-Afrika


551.51 M 57
Mészáros Ernő
  Légkörtan / Mészáros Ernő. - Veszprém : Veszprémi Egyetem Analitikai Kémia Tanszék, 1993. - 120 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
légkör; környezettan; Veszprémi Egyetem. Analitikai Kémiai Tanszék


551.57 M 68
Milne, Antony
  Earth's changing climate : The cosmic connection / Antony Milne. - London : Prism Press, 1989. - 167 p. ; 23 cm
Címford.: A Föld változó éghajlata : A kozmikus összefüggés
ISBN 1 85327 040 7 kötött
éghajlati változás; kozmikus tényezők; csillagászat


551.57 K 72
  "Mit tudunk a savas esőről?" : Nemzetközi körkép 1983 / [szerk. Sasvári Ágnes] ; [közr. az] Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal. - Budapest : OKTH, 1984. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 72-79.
ISBN 963-02-3246-4 fűzött
savas eső


614.71 M 84
Monostory Bernadett
  Különböző forrású, levegőben szuszpendált részecskék vizsgálata és hatásai / Monostory Bernadett. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2108)
Bibliogr.: p. 61-64.
ISBN 963-420-754-5 fűzött
levegőszennyezés; levegőszennyező anyag; részecskeszennyezés; környezet-egészségügy; egészségveszélyeztető tényezők


614.71 M 85
Moore, Curtis
  A városi levegőminőség / Curtis Moore. - Vienna : USIA Regional Program Office, [s.d.]. - 15 p. ; 28 cm. - (Zöld írások)
Fűzött
levegőminőség; város; levegőszennyezés; szennyezéscsökkentés


551.58 M 87
Morel, Pierre
  Global climate change : A scientific review presented by the World Climate Research Programme / [text prepared by Pierre Morel] ; World Meteorological Organization, International Council of Scientific Unions. - Geneva : WMO ; Paris : ICSU, 1990. - 35 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Globális éghajlat változás : A "World Climate Research Programme" keretében közzétett tudományos szemle
Fűzött
éghajlati változás; üvegházhatás; tengerszint emelkedés


551.58 H 13
Nádudvari Zoltán
  A klímavédelem terhei megosztásának nemzetközi gyakorlata / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/1.)
Bibliogr.: p. 84-88.
ISBN 978-963-9754-12-6 fűzött
éghajlatváltozás; klímavédelem; klímapolitika


551.51 N 13
Nádudvari Zoltán
  Környezetterheléssel kapcsolatos elméleti eredmények átvitele a gyakorlatba - a levegőszennyezés példája / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1999. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/3.)
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 963-593-406-8 fűzött
légkör védelme; levegőszennyezés; környezetterhelés


620.9 N 14
Nagy Árpád Zoltán
  Energy planning and environmental protection in Hungary / A. Z. Nagy, I. Szabó. - [S.l.] : [s.n.], 1993. - 16 p. ; 25 cm
Címford.: Energiatervezés és környezetvédelem Magyarországon
Fűzött
energiatermelés; levegőszennyezés; kéndioxid kibocsátás; Magyarország


551.5 N 30
Nagy Zoltán
  Napsugárzás, ózon és UV-B mérések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál = Measurement of classical solar radiation components, UV-B and ozone at the Hungarian Meteorological Service / Nagy Zoltán, Tóth Zoltán. - Budapest : Országos Meteorológiai Szolgálat, [1999]. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
meteorológia


614.71 N 29
  A nagy távolságokra jutó, határokon átterjedő légszennyezésről szóló genfi egyezmény / [szerkbiz. Kutas József et al.]. - Budapest : Környezetvédelmi Minisztérium, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-0091-30-5 fűzött
levegőszennyezés; nemzetközi egyezmény; kéndioxid kibocsátás; nitrogénoxid kibocsátás; POP kibocsátás; nehézfém kibocsátás


551.58 N 34
  The Nairobi declaration on climatic change : International Conference on Global Warming and Climatic Change: African Perspectives, 2-4 May, 1990 / organized by the African Centre for Technology Studies, Nairobi, Kenya and the Woods Hole Research Center, Woods Hole, Massachusetts, USA. - Nairobi : Acts Press, 1990. - 33 p. ; 30 cm
Címford.: Nairobi Nyilatkozat az éghajlati változásról : Nemzetközi konferencia a globális felmelegedésről: afrikai perspektívák, 1990 május 2-4
ISBN 9966 41 015 5 fűzött
globális felmelegedés; éghajlati változás; Afrika


614.71 N 37
  Natural gas applications for air pollution control / ed. by Nelson E. Hay ; [American Gas Association]. - Lilburn, GA : Fairmont Press, 1987. - ix, 360 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Földgáz alkalmazása a levegő szennyezettségének ellenőrzése során . - Bibliogr.: p. 313-316. - Címjegyzék: p. 325-350.
ISBN 0 88173 013 0 kötött
földgáz; levegőszennyezés; szennyezésellenőrzés; levegőszennyező anyag; környezetvédelmi jog; Amerikai Egyesült Államok; kézikönyv; címjegyzék


614.71 N 37
  Nature demands stricter limits : Report from the NGO Strategy Seminar on Air Pollution, Ede, Netherlands, April 3-4, 1989 / ... convened by The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain, Sweden, Stichting Natur en Milieu, The Netherlands ; [compiled and edited by Harm Smit]. - Utrecht : Stichting Natur en Milieu, 1989. - 64 p. ; 29 cm
Címford.: A természet szigorúbb szabályozást követel : Jelentés a nem-kormányzati szervezetek 1989. április 3-4. között, a hollandiai Ede-ben, a levegőszennyezésről tartott stratégiai szemináriumáról
ISBN 09-70211-44-0 fűzött
levegőszennyezés; savasodás; nem-kormányzati szervezetek; konferencia; Európa


551.58 N 77
Nilsson, Annika
  Greenhouse Earth / Annika Nilsson ; published on behalf of the Scientific Committee on Problems of the Environment of the International Council of Scientific Unions and the United Nations Environment Programme. - Chichester [etc.] : Wiley and Sons, 1992. - xv, 219 p. : ill. ; 20 cm
Címford.: Föld-üvegház
ISBN 0 471 93547 6 fűzött
üvegházhatás; éghajlati változás; mezőgazdaság; erdészet


551.51 N 77
Nilsson, Annika
  Saving the ozone layer : A global task / a joint project of the Swedish Society for the Conservatiuon of Nature [et al.] ; text Annika Nilsson. - Stockholm : Swedish Society for the Conservation of Nature, 1990. - 24 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Az ózonréteg védelme - globális feladat. - A svéd környezetvédelmi szervek közös programja
ISBN 91 5583 600 3 fűzött
ózonréteg védelme; környezeti nevelés; CFC gázok; Svédország


398.3 O 18
Oláh Andor
  "Az idő a gazda mindenütt..." : Népi természetismeret, időjósló megfigyelések és hiedelmek / Oláh Andor. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1986. - 141 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 139-[142].
ISBN 963 232 259 2 kötött
magyar néprajz; szájhagyomány; időjárás; természetismeret; Békés megye


551.51 O 47
Orbán László
  Életterünk, a légkör / Orbán László. - Bukarest : Kriterion, 1982. - 205 p. : ill. ; 19 cm. - (Századunk)
Fűzött
légkör


551.58 O 99
  Ozone depletion, greenhouse gases, and climate change : Proceedings of a Joint Symposium by the Board on Athmospheric Sciences and Climate and the Committee on Global Change Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Resources National Research Council. - 4. print. - Washington, D.C. : National Academy Press, 1989. - xiv, 122 p. ; 23 cm
Címford.: Az ózonréteg pusztulása, az üvegházhatást kiváltó gázok és a klímaváltozás : Az Egyesült Államok Tudományos Akadémiáján 1988 március 23-án, az ózonréteg pusztulásáról, az üvegházhatást kiváltó gázokról és a klímaváltozásról megtartott szimpozion anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0 309 03945 2 fűzött
üvegházhatást kiváltó gáz; ózonréteg; climate change; konferencia; Amerikai Egyesült Államok; Joint Symposium on Ozone Depletion, Greenhouse Effect, and Climate Change (1988.)


551.51 O 98
  The ozone layer / [published by] the Department of the Environment. - London : Department of the Environment, [1991]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: Az ózonréteg
Fűzött
ózonréteg


551.51 O 99
  The ozone layer / [United Nations Environment Programme Global Environment Monitoring System]. - [Nairobi] : UNEP, [s.d.]. - 36 fol. : ill. ; 29 cm. - ( UNEP/GEMS environment library ; 2)
Címford.: Az ózonréteg. - Bibliogr.: p. 36. - Fmás.
Fűzött
ózonréteg; ultraibolya sugárzás; éghajlati változás; globális felmelegedés; környezetpolitika; ismeretterjesztés


551.5 P 13
Pál Károlyné
  A brómtartalmú tűzoltógázok (halonok) visszavonása és helyettesítése / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2004. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/6.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-86517-1-7 fűzött
ózonréteg védelme; ózonkárosító gázok


656.1 P 13
Pál Károlyné
  A közúti közlekedésből származó légszennyező anyagok terjedése / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, 1997. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 41-44.
Fűzött
közúti közlekedés; levegőszennyező anyag; gépkocsi; emisszió; immisszió; kipufogógáz


551.58 E 20
Pálvölgyi Tamás
  Az éghajlatváltozás kockázata: kiváltó okok, következmények, a megelőzés és az alkalmazkodás lehetőségei : Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület helyzetértékelése az éghajlatváltozás tudományos-technológiai és társadalmi-gazdasági hátteréről / szerk. Pálvölgyi Tamás és Faragó Tibor. - Budapest : KTM Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1996. - 59 p. : ill. ; 30 cm. - ( Fenntartható fejlődés és környezet, ISSN 1218-1587)
ISBN 963-03-4210-3 fűzött
éghajlati változás; üvegházhatást kiváltó gázok; környezeti hatás; megelőzés; fenntartható fejlődés; Magyarország


551.58 P 22
Pálvölgyi Tamás
  Az új évezred környezeti kihívása: az éghajlatváltozás / Pálvölgyi Tamás . - Budapest : L'Harmattan, 2000. - 111 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom : XXI. századi forgatókönyvek, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 107-111.
ISBN 963-00-3135-3 fűzött
éghajlati változás; klímavédelem


551.58 P 52
Péczely György
  Éghajlattan / Péczely György. - 3. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1994. - 366 p., 1 öh. térk. : ill. ; 24 cm Egyetemi tankönyv
ISBN 963-18-6001-9 kötött
éghajlattan; kézikönyv; tankönyv


551.58 P 49
Pearce, Fred
  A világ éghajlata : Megérett az idő a cselekvésre / Fred Pearce. - Budapest : Világ Természetvédelmi alap Mo. Képviselet : Levegő Munkacsoport, 1998. - 20 p. ; 29 cm. - (WWF-füzetek, ISSN 1216-2825 ; 13.)
Fűzött
éghajlat; éghajlati változás; üvegházhatás


614.71 P 87
Postel, Sandra
  Air pollution, acid rain, and the future of forests / Sandra Postel. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1984. - 54 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 58)
Címford.: Levegőszennyezés, savas eső és az erdők jövője. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 45-54.
ISBN 0 916468 57 7 fűzött
levegőszennyezés; savas eső; erdő; erdőpusztulás; kibocsátáscsökkentés


551.58 P 88
  The potential effects of global change on the United States : Report to Congress / eds. Joel B. Smith and Dennis Tirpak ; United States Environment Protection Agency. - Washington : EPA, 1989. - 411 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A globális kímaváltozás potenciális hatása az Egyesült Államokban : Beszámoló a Kongresszusnak
Fűzött
éghajlati változás; Amerikai Egyesült Államok


551.58 P 92
Probáld Ferenc
  Változik-e éghajlatunk? / Probáld Ferenc. - Budapest : Gondolat, 1981. - 128 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Gondolat zsebkönyvek, ISSN 0133-0489)
ISBN 963-281-010-4 fűzött
éghajlat; éghajlati változás


551.51 P 91
  A primer on ozone depletion. - [S.l.] : Minister of Supply and Services Canada, 1993. - xi, 76 p. : ill. ; 28 cm. - (Environmental citizenship)
Címford.: Alapismeretek az ózonréteg elvékonyodásáról. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-662-20800-5 fűzött
ózonréteg; állampolgári részvétel; felnőttoktatás; ismeretterjesztés; környezeti nevelés; környezeti tudatosság; program; Kanada


551.58 P 92
  Progress reports on international studies of climate change impacts : Reports to the United States Environmental Protection Agency Office of Policy Analysis : Draft. - Washington, D.C. : EPA, 1990. - 53 p. ; 29 cm
Címford.: Az USA EPA Politikai Elemző Osztályának megküldött helyzetjelentések a klímaváltozás hatásaira vonatkozó nemzetközi tanulmányokról : Vázlat
Fűzött
éghajlati változás; tengerszint emelkedés; mezőgazdaság; egészségveszélyeztető tényezők


551.58 P 92
  Progress report of WCRP in Japan September 1990 / ed. by Ryozaburo Yamamoto ; published by Japanese WCRP Association. - [S.l.] : Japanese WCRP Association , 1990. - v, 257 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Jelentés a japán World Climate Research Programme eredményeiről, 1990 szeptember
Fűzött
éghajlat; kutatás; Japán; Antarktisz


551.58 R 14
Rácz Lajos
  Magyarország éghajlattörténete az újkor idején / Rácz Lajos ; [ábrákat rajz. Molnárné Kasza Katalin]. - Szeged : JGYF K., 2001. - 303 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 273-284.
ISBN 963-9167-44-4 fűzött
éghajlattan; történeti földrajz; Magyarország


551.5 R 31
Rákóczi Ferenc
  Életterünk a légkör / Rákóczi Ferenc. - Budapest : Mundus, 1998. - 302 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mundus - természettudományok, ISSN 1419-5151)
A függelékben: "Országos Meteorológiai Szolgálat", összeáll. Dunkel Zoltán. - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 963-8033-48-7 kötött
légkörtan


551.5 R 31
Rákóczi Ferenc
  Magyarország gyógyhelyeinek éghajlata / Rákóczi Ferenc, Drahos Ágnes, Ambrózy Pál. - Szombathely : Oskar, 2002. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8122-48-X fűzött
éghajlat; gyógyüdülőhelyek; Magyarország


551.58 R 59
  Responding to climate change : Tools for policy development : Summary report / ed. by Jill Jäger. - Stockholm : SEI, 1989. - 26 p. ; 28 cm
Címford.: Az éghajlati változások kezelése : Eszközök az irányelvek kidolgozásához : Összegző jelentés
Fűzött
éghajlati változás


551.5 R 60
Réthly Antal
  Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1801-1900-ig / a feljegyzéseket feldolg. Réthly Antal. - Budapest : OMSZ, 1998- . - 25 cm. - ( Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Program kiadványai, ISSN 1418-981X)
ISBN 963-7702-70-9
1. köt / [szerk. Simon Antal]. - 1998. - 616 p. : ill.
ISBN 963-7702-71-7
időjárás; elemi csapás; történet; Magyyarország


551.5 R 60
Réthly Antal
  Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1801-1900-ig / a feljegyzéseket feldolg. Réthly Antal. - Budapest : OMSZ, 1998-1999. - 25 cm. - (Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Program kiadványai, ISSN 1418-981X ; 2.)
ISBN 963-7702-70-9
időjárás; elemi csapás; történet; Magyarország
2. köt / [szerk. Simon Antal]. - 1999. - p. 627-1369. : ill.
ISBN 963-7702-72-5


551.58 R 86
Rose, Chris  
  Can nature survive global warming? / [written by Chris Rose and Phil Hurst] . - Gland : WWF, 1992. - 59 p. ; 30 cm + 1 öh. színes térkép. - (A WWF international discussion paper)
Címford.: Túlélheti-e a természet a globális felmelegedést?
ISBN 2-8805-094-0 fűzött
globális felmelegedés; éghajlati változás; biológiai változatosság; ökoszisztéma; veszélyeztetett fajok; nemzeti park; védett terület


551.5 R 88
Roth, Günter D.
  Meteorológia mindenkinek : Általános időjárási helyzetek, időjárás-előrejelzés, időjárási jelenségek / Günter D. Roth. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 293 p. : ill., színes ; 20 cm
Eredeti cím: Wetterkunde für alle. - Ford. Káldos Zsolt
ISBN 963-547-115-7 kötött
meteorológia; kézikönyv


551.58 R 97
Rusmore, Barbara
  Friends of the Earth's global warming workshop : Leaders handbook and participants packet / by Barbara Rusmore and Jean Rosenberg. - Washington, D.C. : Friends of the Earth, [1991]. - 27, 27 p. ; 28 cm
Címford.: Munkaműhely a globális felmelegedésről a Föld Barátai szervezésében
Fűzött
globális felmelegedés; környezetvédelmi nevelés; állampolgári részvétel; üvegházhatást kiváltó gázok; éghajlati változás; konferencia


551.58 S 17
Sands, Philippe
  International law of atmospheric protection : A critique of the existing rules / Philippe Sands and James Cameron. - London : [s.n.], 1990. - [7] p. ; 21 cm
Címford.: Az atmoszféra védelmével kapcsolatos nemzetközi jog : A létező törvények kritikája
Fűzött
éghajlati változás; környezetvédelmi jog


551.58 S 17
Sands, Philippe
  International procedural aspects of atmospheric protection : Environmental impact assessment and acces to information / Philippe Sands and Laura Bulatao ; Centre for International Environmental Law, King's College London. - London : King's College London, 1991. - v, 30 p. ; 30 cm. - (International convention on climate change / : CIEL background papers on international environmental law ; 2/1991)
Címford.: Az atmoszféra védelmével kapcsolatos nemzetközi eljárási szempontok : Környezeti hatástanulmány és az információhoz való hozzáférés
Fűzött
éghajlati változás; környezetvédelmi jog


551.58 S 34
Schneider, Stephen H.
  Global warming : Are we entering the greenhouse century? / Stephen H. Schneider. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1989. - xiv, 317 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Globális felmelegedés : Az üvegház évszázad küszöbén?. - Bibliogr.: p. 286-306.
ISBN 0 87156 693 1 kötött
globális felmelegedés; üvegházhatás; éghajlati változás


502 S 34
Schneider, Stephen H.
  A nagy földi laboratórium : Kísérlet, melyben bolygónk a tét / Stephen H. Schneider ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Kulturtrade, 1997. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ-egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: Laboratory Earth. - Bibliogr.: p. 193-194. és a jegyzetekben
ISBN 963-9069-06-X fűzött
ökológia; Föld; éghajlati változás; éghajlat


551.58 S 35
Schotterer, Ulrich
  Climate - our future? / author and book concept Ulrich Schotterer ; art director Peter Andermatt. - Bern : Kümmerly+Frey, 1990. - 175 p. : ill. ; 31 cm
Címford.: Éghajlat - jövőnk?
ISBN 3 259 08397 9 kötött
éghajlati változás


551.51 S 54
Shea, Cynthia Pollock
  Protecting life on Earth : Steps to save the ozone layer / Cynthia Pollock Shea. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1988. - 46 p. ; 22 cm. - ( Worldwatch paper ; 87)
Címford.: Az élet megóvása a Földön : Lépések az ózonréteg védelme érdekében. - Bibliogr.: p. 38-46.
ISBN 0 914648 88 7 fűzött
ózonréteg védelme; ultraibolya sugárzás; kibocsátáscsökkentés; CFC gázok


614.71 S 59
Simon Gergely
  Légszennyezés / Simon Gergely. - Budapest : Levegő Munkacsoport, 2004. - 30 p. : ill. ; 21 cm. - (Levegő füzetek)
Bibliogr.: p. 29.
Fűzött
levegőszennyezés


398 S 64
Sinkovits Ferenc
  Bácskai magyar időjóslás : Csantavér népi meteorológiája / Sinkovits Ferenc . - Újvidék : JMMT, 1997. - 231 p. ; 19 cm. - (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. Néprajz, folklór, népköltészet ; 7.)
ISBN 963-82043-45-9 fűzött
időjóslás; meteorológia; magyar néprajz; külföldi magyarok; Jugoszlávia; Csantavér


551.58 S 82
  Southern exposure : Global climate change and developing countries / Rene Bowser [et al.]. - College Park, MD : Center for Global Change, 1992. - 58 p. ; 28 cm
Címford.: Veszélyeztetett Dél : Globális éghajlati változás és a fejlődő országok. - Bibliogr.: p. 53-58.
Fűzött
éghajlati változás; fejlődő országok; üvegházhatást kiváltó gáz


662.9 S 91
Steyer Ferenc
  A tüzelőberendezések emissziójának csökkentése, eljárások és előírások / Steyer Ferenc. - Budapest : OMIKK, 1993. - 56 p. : ill. ; 24cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1993/1.)
Bibliogr.: p. 51-54.
ISBN 963-593-278-2 fűzött
kibocsátáscsökkentés


662.9 S 94
Stróbl Alajos
  Légszennyezés-csökkentés tüzelőanyag-elemekkel az energiaellátásban és a közlekedésben / Stróbl Alajos. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/14.)
Bibliogr.: p. 36-40.
ISBN 963-593-316-9 fűzött
tüzelőanyag-elem; energiaellátás; közlekedés; levegőszennyezés


551.51 Sz 35
Szász Róbert
  Az atmoszféra problémái / [összeáll. Szász Róbert és Barati Sándor]. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, [s.d.]. - 18 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [20-23].
Fűzött
légkör; levegőszennyezés; légkör védelme; levegőminőség védelme; nemzetközi egyezmények; oktatási segédanyag


551.51 Sz 35
Szász Róbert
  Az atmoszféra problémái / [összeáll. Szász Róbert és Barati Sándor]. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, [1996]. - 36 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
légkör; levegőszennyezés; légkör védelme; levegőminőség védelme; nemzetközi egyezmények; oktatási segédanyag


614.7 Sz 70
Szepesi Dezső J.
  Compendium of regulatory air quality simulation models / Dezső J. Szepesi . - Budapest : Akad. K., 1989. - 515 p. ; 25 cm
Címford.: Kézikönyv a levegőminőség szimulációs modellezésének szabályozásáról. - Bibliogr.: p. 487-[516].
ISBN 963 05 4675 2 kötött
levegő; egészségügy; légkör; szimuláció; modellezés


551.58 Sz 82
Szinger Balázs
  A CO2-probléma és a felszín alatti CO2-elhelyezés lehetőségei / Szinger Balázs, Szilágyi Veronika. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/10.)
Bibliogr.: p. 61-64.
ISBN 963-86733-6-2 fűzött
üvegházhatás; széndioxid


614.71 T 36
Taylor, David
  Athmospheric emmissions from road freight in the EC / David Taylor and Malcolm Fergusson. - Gland : WWF, 1991. - 31 p. ; 30 cm. - (WWF International discussion paper)
Címford.: Légköri kibocsátás a közúti szállítás során az EK országaiban
ISBN 2-88085-124-6 fűzött
levegőszennyezés; kibocsátáscsökkentés; emisszió ellenőrzés; közlekedés; Európai Közösség


551 T 89
Tövissi József
  Ködlámpa : Természettudomány-népszerűsítő írások / Tövissi József. - Balatonboglár : Balaton Akad., 1997. - 205 p. : ill. ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 26.)
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 963-8365-33-1 fűzött
természettudomány; köd; időjárás; éghajlat


630.9 T 91
Trexler, Mark C.
  Minding the carbon store : Weighing U.S. forestry strategies to slow global warming / Mark C. Trexler. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1991. - x, 81 p. ; 26 cm
Címford.: Figyelemmel a szénlekötésre : Az Egyesült Államok erdészeti stratégiája a globális felmelegedés lassítása érdekében. - Bibliogr.: p. 59-67.
ISBN 0 915825 48 1 fűzött
erdészet; erdészeti politika; erdőgazdálkodás; globális felmelegedés; üvegházhatás; szén-körforgás; Amerikai Egyesült Államok


551.58 Ü 82
  Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése: kiotói jegyzőkönyv az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményéhez és a hazai feladatok / [Faragó Tibor, Foltányi Zsuzsa, Pálvölgyi Tamás, Poós Miklós]. - Budapest : Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1998. - 96 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet, ISSN 1218-1587)
ISBN 963-03-4635-4 fűzött
üvegházhatást kiváltó gázok; nemzetközi egyezmény


551.58 Ü 82
  Az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozása Magyarországon : Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben foglalt kötelezettségek áttekintése és végrehajtásuk értékelése = Hungary: stabilisation of the greenhouse gas emissions : Analysis of the Commitments under the United Nations Framework Convention on Climate Change and evaluation of their implementation / [szerk. Pálvölgyi Tamás és Faragó Tibor]. - Budapest : KTM Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1995. - 83 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet = Sustainable development and environment, ISSN 1218-1587)
ISBN 963-04-5875-6 fűzött
üvegházhatást kiváltó gázok; Magyarország


551.5 V 26
  Változások a légkörben és az éghajlatban / [főszerk. Staar Gyula]. - Budapest : TIT : Közlöny- és Lapkiadó, 1996. - 88 p. : ill. ; 29 cm
A Természet világa, ISSN 0040-3717, 127. évf. 1996 1. különszáma
Fűzött
éghajlati változás; légkör; meteorológia; levegőminőség


551.58 V 79
  Veszélyben az ózonpajzs? / [szerzők Rontó Györgyi et al.]. - Budapest : KTM, 1993. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm. - (KTM tájékoztató füzetek ; 93/2.)
Fűzött
ózonréteg


I-115
West, Bernadette
  A savas eső [Fordítás] = Acid rain / Bernadette West, Peter M. Sandman, Michael R. Greenberg. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1997 (In: The reporter's environmental handbook. - New Brunswick, NJ : Rutgers University Press, 1994. p. 33-39.). - fol. 1-2. ; 29 cm
savas eső; környezetvédelem; újságírás


551.5 W 65
  Das Wetter / [red. Inge Leipold] ; [aus dem Englischen übertr. von Michael Mackel]. - München : Christian, 1982. - 96 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Lebendiges Wissen)
Címford.: Az időjárás
ISBN 9 06 182 686 1 kötött
időjárás; éghajlat; meteorológia


502 Z 70
Zilahy Gyula
  A szén-dioxid kibocsátás csökkentésének kérdése az európai-uniós csatlakozás során / Zilahy Gyula. - Budapest : BKE, 1999. - 35 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 78.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 30-31.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
széndioxid kibocsátás; kibocsátáscsökkentés; üveghazhatást kiváltó gázok; Európai Unió; Magyarország


502 Z 98
  Zure regen. - [S.l.] : Ministerie van Volkshuisvesting, 1985. - 30 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Savas eső
Fűzött
savas eső; Hollandia


vissza