Közlekedés, járművek

Ld. még: Energia (Üzemanyag)


656.18 A 55
  Amsterdam á bicyclette / [rédaction Jeroen Witteveen, Harold Ytsma]. - Amsterdam : Municipalité d'Amsterdam, 1989. - [8] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
környezetbarát közlekedés; kerékpár; Hollandia


502 B 60
  Bevásárlóközlekedés - a helyi ellátást javítsuk vagy újabb bevásárlóközpontok épüljenek? / szerk. Willi Nowak ; [ford. Beliczay Erzsébet] . - Budaörs : Magyar Közlekedési Klub, 1997. - 61 p. : ill. ; 30 cm
Eredeti cím: Einkaufsverkehr - Nachversorgung versus Einkaufszentren
ISBN 963-048-463-3 fűzött
környezetbarát közlekedés; környezetbarát fogyasztás; kereskedelem; bevásárlóközpont; helyi ellátás; marketing; kereskedelem; Ausztria


656.1 B 75
Bokor Zoltán
  Fenntartható mobilitás - környezetkímélő közlekedési módok / Bokor Zoltán, Duma László. - Budapest : OMIKK, 1999. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/24.)
Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 963-593-413-0 fűzött
környezetbarát közlekedés


656.1 B 83
Boschán Éva
  Az NOx-kibocsátás - a közlekedés felelőssége / Boschán Éva. - Budapest : OMIKK, 2000. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2009)
Bibliogr.: p. 32-36.
ISBN 963-593-435-1 fűzött
közlekedés; gépjármű; levegőszennyezés; kibocsátáscsökkentés


620.9 C 11
Cannon, James Spencer
  Drive for clean air : Natural gas and methanol vehicles / James S. Cannon . - New York, NY : INFORM, 1989. - ix, 240 p. ; 23 cm
Címford.: Vezetéssel a tiszta levegőért : Természetes gáz és metanol üzemanyaggal működő járművek. - Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 0 918780 46 2 fűzött
üzemanyag; alternatív technológia; alternatív energiaforrások; közlekedés


656.1 C 14
  Célpont: Magyarország : A közúti járműforgalom jellemzői és a motorizációban érdekelt nyugati tőke támadása / a Levegő Munkacsoport szakértőinek tanulmánya ; szerk. Kiss Károly. - Budaörs : Talento Alapítvány, 1992. - 87 p. ; 28 cm
Fűzött
közúti közlekedés; közlekedéspolitika; környezetvédő mozgalmak; Magyarország


656.1 C 48
Csató János
  Haszongépjárművek emissziójának utólagos csökkentése / Csató János. - Budapest : OMIKK, [1993]. - 28 cm : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1993/2.)
Bibliogr.: p. 23-25.
Fűzött
kibocsátáscsökkentés; gépjármű


656.1 D 31
Davis, Robert
  Death on the streets : Cars and the mythology of road safety / Robert Davis . - Hawes : Leading Edge, 1993. - vi, 302 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Halál az utakon : Autók és a kölekedésbiztonság mitológiája. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 280-298.
ISBN 0-948135-46-8 fűzött
közlekedés; közlekedésbiztonság; gépkocsi; humánökológia - társadalomökológia


656.1 D 42
Dekoster, J.
  Kerékpározás: a jövő útja a kis- és nagyvárosok számára / J. Dekoster, U. Schollaert. - Budapest : Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2004. - 60 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Eredeti cím: Cycling: the way ahead for towns and cities
ISBN 963-86641-1-8 fűzött
város; közlekedés; kerékpár


656.1 D 86
Downs, Anthony
  Stuck in traffic : Coping with peak-hour traffic congestion / Anthony Downs . - Washington, D.C. : Brookings Institution ; Cambridge, MA : Lincoln Institute for Land Policy, 1992. - xi, 210 p. ; 23 cm
Címford.: Közlekedési dugóban : Birkózva a csúcsforgalommal. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-8157-1923-X fűzött
közlekedés; gépkocsi; város; környezeti hatás; területhasználat; közgazdságtan; Amerikai Egyesült Államok


502 E 60
  The environmental impact of the car / [from an original draft by Don Mathew and Andrew Rowell] ; [additional input by Claire Holman] ; [ed. by Steve Elsworth]. - Amsterdam : Greenpeace International, 1991. - 60 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: A gépkocsi hatása a környezetre
ISBN 871532 361 fűzött
egészségveszélyeztető tényezők; ólom; olajszennyezés; vízszennyezés; levegőszennyezés; közlekedés


620.9 E 50
Emőd István
  Növényi olaj - környezetkímélő motorhajtó anyag a közlekedésben és a mezőgazdaságban / Emőd István, Finichiu Liviu. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/9.)
Bibliogr.: p. 23-28.
Fűzött
üzemanyag; alternatív energiaforrások; közlekedés; olajos növények; növényi olaj


656.1 E 58
Engwicht, David
  Reclaiming our cities and towns : Better living with less traffic / David Engwicht. - Philadelphia, PA : New Society Publishers ; Gabriola Island, BV, 1993. - 190 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Kis- és nagyvárosaink visszafoglalása : Kisebb forgalom, könnyebb élet. - Bibliogr.: p. 177-185.
ISBN 0-86571-283-2 fűzött
város; közlekedés; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - gyakorlat


629.11 F 53
Fergusson, Malcolm
  Road traffic pollution in Central and East Europe : A WWF discussion paper / Malcolm Fergusson. - Godalming : WWF UK, 1991. - 17 p. ; 30 cm
Címford.: Közúti forgalom okozta környezetszennyezés Közép- és Kelet-Európában : A WWF vitaanyaga
ISBN 2 88085 079 7 fűzött
gépjármű; szennyező hatás; közlekedés; Kelet-Európa; Közép-Európa


656.1 F 64
Fleischer Tamás
  A Széchenyi terv autópálya fejlesztési programjának stratégiai környezeti hatásvizsgálata / Fleischer Tamás, Magyar Emőke, Tombácz Endre, Zsikla György. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 109 p. : ill., főként térk. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 6.)
Bibliogr.: p. 105-107.
ISBN 963-503-271-4 fűzött
közlekedés; autópálya; környezeti hatás; hatásvizsgálat; Magyarország


620.92 G 52
Gordon, Deborah
  Steering a new course : Transportation, energy, and the environment / Deborah Gordon. - Cambridge, MA : Union of Concerned Scientists, 1991. - vii, 228 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Új irányba kormányozva : Közlekedés, energia és környezet. - Bibliogr.: p. 215-228.
ISBN 0 938987 13 5 fűzött
közlekedés; üzemanyag; alternatív energiaforrások; levegőszennyezés


656.1 H 27
Hancsók Jenő
  A metil-tercier-butil-éter (MTBE) és a környezet / Hancsók Jenő, Magyar Szabolcs. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 84 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2210)
Bibliogr.: p. 71-83.
ISBN 963-421-760-X fűzött
közlekedés; üzemanyag; környezetszennyezés; levegőszennyezés; talajszennyezés; vízszennyezés; víztisztítás


656.1 H 38
Hart, Stanley I.
  The elephant in the bedroom : Automobile dependence and denial : Impacts on the economy and environment / Stanley I. Hart and Alvin L. Spivak. - Pasadena, CA : New Paradigm Books, 1993. - 173 p.
Címford.: Elefánt a hálószobában : Gépkocsi-függőség és a gépkocsi elutasítása
ISBN 0-932727-64-6 fűzött
gépkocsi; közlekedés; Amerikai Egyesült Államok


629.11 H 76
Holman, Claire
  The route ahead : Vehicule pollution : Causes, effects, answers? / Claire Holman, Malcolm Fergusson, Tessa Robertson. - Godalming : WWF, 1990. - 24 p. : ill. ; 21x30 cm
Címford.: Az előttünk álló út : A járművek okozta szennyezések okai, hatásai, megoldásai
Fűzött
gépjármű; levegőszennyezés; kibocsátás ellenőrzés; közlekedés; üvegházhatás


656.1 J 73
Joó Ferenc
  A magyarországi környezet- és természetvédő szervezetek javaslatai az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokhoz : Közlekedéspolitika / írta és szerk. Joó Ferenc. - Budapest : M. Természetvédők Szöv., 1999. - 26 p. ; 30 cm
Fűzött
közlekedés; környezetvédelem


656.1 K 11
Kageson, Per
  Hogyan tegyük helyre az árakat? : Európai tervezet a közlekedés valós költségeinek a megfizettetésére : Rövidített változat / [a kutatás koordinátora és a jelentés fő szerzője Per Kageson] ; [a rövidített változat szerzője Chris Bowers]. - Budaörs : Magyar Közlekedési Klub, 1993. - 63 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Getting the prices right
Fűzött
közlekedés; költségek; környezetvédelem; környezetgazdaságtan


656.1 K 12
Kalas György
  Garázs-blamázs : Jogi munkafüzet a társadalmi környezetvédő szervezetek részére : Iratmintákkal / Kalas György. - Győr : Ökológiai Stúdió Alap., 1994. - 38, [22] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
közlekedés; környezetvédő szervezetek; állampolgári részvétel; esettanulmány; államigazgatás; döntéshozatal; Reflex Környezetvédő egyesület (Győr)


656.18 K 38
  Kerék-tár 1. : Kézikönyv kerékpáros mozgalmárok számára / szerk. Kelemen Zoltán. - Vác : "Két Kerékkel Kevesebb", 1998. - 66 p. : ill. ; 27 cm
Kapcsos dosszié
kerékpározás; környezetvédő szervezetek; környezetbarát közlekedés


656.18 K 38
  Kerék-tár 2. : Kerékpáros kézikönyv önkormányzatok számára / szerk. Kelemen Zoltán. - Vác : "Két Kerékkel Kevesebb", 2001. - 58 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
kerékpározás; önkormányzat; környezetbarát közlekedés


656.1 K 45
  Kids on the move / European Commission, Directorate-General for the Environment. - Luxembourg : Office for Official Publications of the Eruopean Communities, 2002. - 59 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Címford.: Gyerekek mozgásban
ISBN 92-894-1887-7 fűzött
gyermekek; város; közlekedés; környezetszennyezés; környezet-egészségügy; gyermekek jogai; kerékpár


656.1 K 52
Kiss Diána
  City-logisztika - környezetkímélő városi áruszállítás / Kiss Diána. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2319)
Megjelent a Műszaki-Gazdasági Információ. Logisztika c. folyóirat (ISSN 1219-4085) 2003/6. számaként. - Bibliogr.: p. 78-79.
Fűzött
szállítás; város; logisztika; környezetvédelem


629.4 K 77
Kovács Endre
  A vasút és a környezetvédelem / Kovács Endre. - Budapest : OMIKK, 1997. - 50 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/10.)
Bibliogr.: p. 48-50.
Fűzött
vasút; környezetvédelem


656.1 K 93
  Közlekedő gyerekek / Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság. - Budapest : Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2004. - 59 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Eredeti cím: Kids on the move
ISBN 963-86641-0-X fűzött
gyermekek; város; közlekedés; környezetszennyezés; környezet-egészségügy; gyermekek jogai; kerékpár


656.1 K 99
Kurutz Károly
  A környezetkímélő villamos hajtású gépkocsik jelenlegi alkalmazása és jövője a közlekedésben / [szerzője Kurutz Károly]. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 28 cm : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/15.)
Bibliogr.: p. 23-25.
Fűzött
villamosautó; környezetbarát közlekedés


629.11 L 85
  Low consumption - low emission automobile : Proceedings of an expert panel : Rome 14th-15th February 1990 / Organisation for Economic Co-operation and Development ; International Energy Agency. - Paris : OECD IEA, 1991. - xxvi, 254 p. ; 30 cm
Címford.: Az alacsony fogyasztású és alacsony gázkibocsátású autó : Rómában 1990. február 14-15. között tartott szakértői tanácskozás jegyzőkönyve
ISBN 92 64 13465 4 fűzött
gépkocsi; energiatakarékosság; levegőtisztaság; gázkibocsátás


656.1 L 85
Lowe, Marcia D.
  Alternatives to the automobile : Transport for livable cities / Marcia D. Lowe. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1990. - 48 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 98)
Címford.: A gépkocsi alternatívái : A lakható város közlekedése. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 41-48.
ISBN 0 916468 99 2 fűzött
környezetbarát közlekedés; városi közlekedés; környezeti hatás; levegőszennyezés; olajszennyezés; gépkocsi; város


656.18 L 85
Lowe, Marcia D.
  The bicycle : Vehicle for a small planet / Marcia D. Lowe. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1989. - 62 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 90.)
Címford.: Kerékpár : Egy kis bolygó járműve. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 47-62.
ISBN 0 916468 91 7 fűzött
környezetbarát közlekedés; kerékpár


656.1 L 90
Lukács András
  A sínek tovább bírják / Lukács András és Pavics Lázár. - 2., kieg., pontosított kiad. - Budapest : Kevegő Munkacsoport, 2006. - 42 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-87069-3-5 fűzött
közlekedés; vasút; közúti áruszállítás; autópálya; kamionforgalom


656.1 M 10
  M0 gyűrű vagy valami más? : [A tervezett M0 autópálya északi szakaszának szerepe a főváros fejlődésében, az országos tranzit-forgalomban és Budapest északi térségének közlekedésében] : [Alternatív közlekedési javaslat Budapest északi térségében] / [a tanulmányt kész. a Fadrusz János Környezetvédő Egyesület]. - Budapest : Fadrusz János Környezetvédő Egyesület, 1997. - 116 p. : ill. ; 20 cm
fűzött
közlekedés; autópálya; környezeti hatás; civil szervezet; társadalmi részvétel; döntéselőkészítés


629.11 M 10
MacKenzie, James J.
  The keys to the car : Electric and hydrogen vehicles for the 21st century / James J. MacKenzie. - Washington, D.C. : WRI, 1994. - ix, 128 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Kulcsok az autóhoz : Elektromos és hidrogén meghajtású járművek a XXI. századra
ISBN 0-915825-93-7 fűzött
gépkocsi; közlekedés; levegőszennyezés; környezetbarát közlekedés


625.7 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Az utak jégmentesítése és a környezet / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, 1994. - 36 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/16.)
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 963-593-275-8 fűzött
közlekedésbiztonság; jégmentesítés; környezeti hatás


656.1 M 51
Meggyes Attila
  Dízelmotorok részecskekibocsátásának csökkentése / Meggyes Attila. - Budapest : OMIKK, 1997. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/12.)
Bibliogr.: p. 26-28.
Fűzött
gépjármű; kibocsátáscsökkentés


628.4 N 13
Nádudvari Zoltán
  Az elhasználódott autó gazdasági és környezeti kérdései / Nádudvari Zoltán . - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/9.)
Bibliogr.: p. 62-65.
ISBN 963-86733-5-4 fűzött
gépjármű; hulladékkezelés; hulladékhasznosítás; autóbontás


614.71 N 29
Nagy Tibor
  Közlekedés okozta légszennyezés : Szolnok város levegőjének közlekedési eredetű illékony szerves vegyület szennyezettsége / írta Nagy Tibor. - Szolnok : Tisza Klub, 1994. - 62 p. : ill. ; 24 cm. - (Tisza Klub füzetek ; 3.)
ISBN 963-04-4205-1 fűzött
levegőszennyezés; közlekedés; Szolnok


I-363
Niemann, Gero
  A nap-autó előretör [Fordítás] = Sonnen-Auto auf der Überholspur / Gero Niemann. - Közművelődési Információs Intézet ; Lányi Gabriele ; 1986 (In: Dokument + Analyse. 15. Jg. 9. no. 1986. p. 35-36.). - 8 fol. ; 29 cm
gépkocsi; napelem; energiatakarékosság


502 Z 70
Orosz Csaba
  Európai-uniós csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata a közúti és a városi közlekedésben / Orosz Csaba, Zsolnay Tamás, Kerényi László Sándor, Tóth Csaba. - Budapest : BKE, 1999. - 60 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 76.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 40-41., szabványjegyzék: fol. 47-50.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
közlekedés; környezetvédelmi jog; Európai Unió; Magyarország


628.4 P 13
Pál Károlyné
  Használt gumiabroncs és a környezet / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 20 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/21. )
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 963-593-301-0 fűzött
gumiabroncs; gépkocsigyártás; hulladék-újrahasznosítás; hulladékcsökkentés


656.18 P 57
Perry, David Brunn
  Bike cult : The ultimate guide to human-powered vehicles / David B. Perry . - New York, NY ; London : Four Walls Eight Windows, 1995. - iii, 570 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Kerékpár kultusz : Az emberi meghajtású járművek kézikönyve
ISBN 1-56858-027-4 fűzött
kerékpár; történet; környezetbarát közlekedés


656.1 P 68
  Phase-out of leaded gasoline : Synthesis report / [Sofia Initiative on Local Air Quality Working Group]. - Szentendre : REC, 1998. - 53 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Az ólmozott benzin kivonása a forgalomból : Összefoglaló jelentés
ISBN 963-8454-53-9 fűzött
közlekedés; üzemanyag; levegőszennyezés; levegőszennyező anyag; ólom; környezet-egészségügy; egészségveszélyeztető tényezők; környezet-egészségügy; Közép-Európa; Kelet-Európa


629.11 P 72
Pitrik József
  Gépjárművek légszennyezése / Pitrik József. - Szeged : JGYTF Kiadó, 1992. - 67 p. ; 24 cm. - (Technika tanszéki füzetek)
Fűzött
gépjármű; levegőszennyezés


656.18 R 42
Rauch, Wolfgang
  Utak a kerékpározáshoz / Wolfgang Rauch ; [ford. Lendvai Gábor] ; [közread. a] Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége. - Budapest : KEROSZ, 2001. - 144 p. : ill. ; 30 cm
Eredeti cím: Strassen zum Radfahren. - Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 963-00-7894-5 fűzött
kerékpározás; környezetbarát közlekedés


656.1 R 57
Renner, Michael
  Rethinking the role of the automobile / Michael Renner. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1988. - 70 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 84)
Címford.: A gépkocsi szerepének újragondolása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 57-70. p.
ISBN 0 916468 85 2 fűzött
gépkocsi; környezetbarát közlekedés; üzemanyagtakarékosság; kibocsátáscsökkentés


629.11 R 75
Rittenbacher Ödön
  Gépkocsi a szervizben és a családban : Környezetvédelem / Rittenbacher Ödön. - Eger : Életfa Környezetvédő Szövetség, 1998. - 72 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
Fűzött
gépkocsi; környezetvédelem; levegőszennyezés; veszélyes hulladék; szennyvízkezelés; zajvédelem


656.7 R 78
Rohács József
  A légi közlekedés hatása a környezetre / Rohács József. - Budapest : OMIKK, 1994 . - 38 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/20.)
Bibliogr.: p. 34-38.
Fűzött
légi közlekedés; repülőtér; környezetszennyezés; zajártalom; levegőszennyezés


629.11 S 62
Simons, Wolfgang
  Das Umweltauto : Konventionelle und nichtkonventionelle Antriebe / Wolfgang Simons. - Bremen : Kurze, 1998. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Környezetbarát autó : Hagyományos és nem-hagyományos hajtóművek
ISBN 3-927485-15-2 fűzött
gépkocsi; környezetbarát közlekedés


656.1 S 84
Speakman, Dorian
  Blueprints for sustainable transportation in Central and Eastern Europe : Regional report / compiled by Dorian Speakman. - [Praha] : CEE Bankwatch Network, 1997. - 74 p. ; 29 cm
Címford.: Tervezetek Közép- és Kelet-Európa fenntartható közlekedése érdekében
Fűzött
közlekedés; fenntartható fejlődés; levegőszennyezés; környezetpolitika; program; Világbank; Phare; EBRD; finanszírozás; Közép-Európa; Kelet-Európa; Észtország; Litvánia; Lengyelország; Csehország; Szlovákia; Magyarország; Románia


656.1 S 98
  Sustainable transport : Priorities for policy reform. - Washington, D.C. : The World Bank, 1996. - xi, 131 p. ; 23 cm. - (Development in practice)
Címford.: Fenntartható közlekedés : Elsőbbséget élvező szempontok a közlekedéspolitika átalakításához
ISBN 0-8213-3598-7 fűzött
közlekedés; fenntartható fejlődés; gazdasági hatás; társadalmi hatás; környezeti hatás; fejlődő országok; Világbank


625.7 Sz 80
Szilágyi Kinga, M.
  Utak ökológiája / M. Szilágyi Kinga. - Budapest : OMIKK, 1999. - 24 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/27.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-593-417-3 fűzött
útépítés; autóút; környezetterhelés; ökológiai kár


502 T 63
Tombácz Endre
  Ajánlás a beruházások környezeti hatásvizsgálatának tartalmára és módszertanára / [írta Tombácz Endre, Radnai Anna] ; [közrem. Boros Mária]. - Budapest : [KGI], 1989. - 93 p. ; 29 cm + 1 térk.. - (Környezetpolitika / Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium ; 2.)
A mellékletben: Az M0 autóút 13,9 és 28,8 km közti szakasza hatásterületének térképe
Fűzött
környezeti hatásvizsgálat; döntéselőkészítés; autóút; Magyarország


656.1 T 90
  Traffic, transport and mobility : 9th East-West consultation : Cracow, Poland, December 10-12, 1992 : [Proceedings] / [... organized by Milieukontakt Oost-Europa, The Netherlands and The National Board of the Polish Ecological Club, Poland] ; [ed. by Claire Tielens and Judith Bucher]. - Amsterdam : Milieukontakt Oost-Europa, 1992. - 44 p. : ill. ; 30 cm
A "Közlekedés, szállítás és helyváltoztatás" témakörben tartott 9. kelet-nyugati tanácskozás előadásai
Fűzött
közlekedés; környezetbarát közlekedés; konferencia


656.7 U 57
  Umweltrelevante Auswirkungen des Flughafens Wien-Schwechat / Andreas Deiberger [et al.]. - Wien : Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, 1994. - XXII, 210 p. ; 30 cm. - (Monographien ; 43) Címford.: A Bécs-Schwechat-i repülőtér környezeti kihatásai
ISBN 0-85457-152-6 fűzött
környezeti hatás; repülőtér; Ausztria


656.1 U 73
  Uniós csatlakozás - közlekedés - környezet / szerk. Kiss Károly és Lukács András. - Budapest : Levegő Munkacsoport, 2003. - 212 p. : ill ; 29 cm
ISBN 963-204-833-4 fűzött
közlekedés; környezetvédelem; Európai Unió


656.1 V 50
Várnagy Zoltán
  Közlekedés / Várnagy Zoltán. - [Budapest] : Városháza, 1994. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 963-8376-24-4 fűzött
közlekedés; Budapest


656.18 V 51
  Város és kerékpározás : Ahogy a hollandok csinálják.... - Budaörs : Magyar Közlekedési Klub, 1993. - 79 p. : ill. ; 30 cm
Eredeti cím: Handboek fiets Amsterdam
ISBN 963 04 3341 9 fűzött
környezetbarát közlekedés; kerékpár; város; Hollandia; Amsterdam


656.1 V 72
  Verkehr wohin? : Auf kurzem Weg zur menschengerechten Stadt : Dokumentation zum Seminar 25. bis 27. Juni 1987, Kongresshaus Salzburg / Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz. - Wien : ÖGNU, 1987. - 267 p. : ill. ; 21 cm. - (Öko-Text ; 1/88)
Címford.: Közlekedés - merre? : Az emberszabású városhoz vezető legrövidebb út : Szemináriumi tudósítás, 1987. jún. 25-27, Salzburg
Fűzött
környezetbarát közlekedés; közlekedés; környezeti hatás; város; konferencia; Ausztria


656.1 W 66
Whitelegg, John
  Transport for a sustainable future : The case for Europe / John Whitelegg . - Chichester [etc.] : John Wiley and Sons, 1993. - ix, 194 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Fenntartható közlekedés-politika Európában. - Bibliogr.: p. 185-194.
ISBN 0-471-94791-1 fűzött
gépkocsi; közlekedés; levegőszennyezés; levegőszennyező anyag; környezet-egészségügy; időszennyezés; zaj; globális felmelegedés; fenntartható fejlődés; humánökológia - társadalomökológia; Európa


656.1 Z 91
Zsoldosné Beöthy Mária
  Tranzitforgalom és környezetvédelem / Zsoldosné Beöthy Mária. - Budapest : OMIKK , [1995]. - 24 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/5.)
Bibliogr.: p. 22-24.
ISBN 963-593-314-2 fűzött
közlekedés; környezeti hatás; környezetvédelem


656.1 Z 96
Zuckerman, Wolfgang
  End of the road : The world car crisis and how we can solve it / Wolfgang Zuckerman. - Cambridge : Lutterworth Press ; Post Mills, VT : Chelsea Green Publishing Co., 1991. - xix, 299 p. ; 24 cm
Címford.: Az út vége : A világméretű autóközlekedési válság és annak megoldása
ISBN 0-7188-2832-1 fűzött
közlekedés; gépkocsi; környezeti hatás; város


vissza