Környezetvédelem

Környezettudomány. Környezetvédelem. A környezet állapota. Környezeti hatás
Környezeti problémák. Környezeti katasztrófa. Kockázati kommunikáció502 E 59
  The 1994 information please environmental almanac / compiled by the World Resources Institute ; editor in chief Allen Hammond. - Boston, MA : Houghton Mifflin ; New York, NY, 1994. - 704 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Környezeti információs évkönyv 1994
ISBN 0-395-67742-4 ISSN 1057-8293 fűzött
környezeti állapot; kézikönyv


502 A 22
  Adatok hazánk környezeti állapotáról / Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi Hivatala. - Budapest : KTM Környezetvédelmi Hivatala, 1996. - Ism. lapsz. [66] p., 8 t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
környezeti állapot; környezetvédelem; statisztikai adatok; Magyarország


502 A 30
  Ajánlások zöld fesztiválok szervezéséhez / [szerk. Halmay Richard és Kovács Bence]. - [Budapest] : FÖK, [2006]. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87323-0-X fűzött
környezetvédelem; fesztivál; rendezvények; szervezés; környezetbarát életmód


502 A 34
Albert József
  Környezetszociológia / Albert József, Farkas János. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 1997. - 182 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 175-178.
Fűzött
környezetszociológia; jegyzet


623 A 40
Alibek, Ken
  Biohalál / Ken Alibek, Stephen Handelmaneal [!] ; [ford. Félix Pál]. - [Budapest] : Ármádia, 2000. - 279 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Biohazard
ISBN 963-85996-5-0 fűzött
biológiai hadviselés; hadviselés; történet; Szovjetunió


502 A 41
Allaby, Michael
  Basics of environmental science / Michael Allaby. - 2. ed. - London ; New York, NY : Routledge, 2000. - xv, 323 p : ill. ; 25 cm
Címford.: A környezettudomány alapjai. - Bibliogr. a fejezetek végén és p. 307-315
ISBN 0-415-21176-X fűzött
környezettudomány; globális problémák; éghajlati változás; genetikailag módosított élelmiszer; génmanipuláció; sivatagosodás; savas eső; népességnövekedés; atomenergia; természeti erőforrások; bioszféra; környezetgazdálkodás; biomok; környezeti nevelés


502 A 41
Allaby, Michael
  Dictionary of the environment / Michael Allaby. - 2. ed. - London ; Basingstoke : The Macmillan Press LTD, 1983. - 529 p. ; 24 cm. - (Macmillan reference books)
Címford.: A környezet lexikona
ISBN 0 333 34736 6 v.
környezet; lexikon


502 A 34
Albert József
  Környezetszociológia : Oktatási jegyzet környezeti menedzserek részére / Albert József, Farkas János. - Veszprém : [Veszprémi Egyetem], 1995. - 107, 99 p. ; 30 cm
Oktatási jegyzetterv
Fűzött
környezetszociológia; jegyzet


502 A 43
Allen, Robert
  Hogyan menthetjük meg a Földet? / Robert Allen. - [Budapest] : Mezőgazd. Kvk., 1984. - 184 p. : ill. ; 20 cm Címford.: How to save the World
ISBN 963 231 697 5 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem


502 A 54
  America in the 21st century : Environmental concerns. - Washington, D.C. : Population Reference Bureau, Inc., 1990. - 24 p. : ill.
Címford.: Amerika a 21. században : Környezeti gondok
Fűzött
népesség; környezeti hatás; környezeti állapot; hulladék; Amerikai Egyesült Államok


502 Z 70
Angyal Ádám
  A természeti környezet vezetési kihívásai / Angyal Ádám ; [kiad. BKE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék]. - Budapest : BKE , 1997. - 48 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 40.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; vállalat; vezetés; szervezés


502 A 73
  Approaches to the Environment - Towards a Common Understanding : Report of a conference in the Lake District, 26-27 November 1988 : [Brockhole, National Park Centre, Windermere] / Adventure and Environmental Awareness Group ; ed. by Geoff Cooper. - Coniston : A and EA Group, 1989. - 68 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Közelítések a környezethez - kölcsönös megértés felé. - Konferencia-jelentés
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; konferencia


502 A 93
  At risk : Natural hazards, people's vulnerability, and disasters / Piers Blaikie [et al.]. - London ; New York : Routledge, 1994. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Veszélyben : Természeti kockázatok, az emberek sérülékenysége és a katasztrófák. - További szerzők: Cannon, Terry, Davis, Ian, Wisner, Ben. - Bibliogr.: p. 240-276.
ISBN 0-415-08477-6 fűzött
természeti katasztrófa; éhezés


I-534
  A katasztrófákból eredő nyomás és erre megoldási modell [Fordítás] = Disaster pressure and release model. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Szabó Judit ; 1998 (In: At risk / Piers Blaikie [et al.]. - London ; New York, NY : Routledge, 1994. p. 21-45.). - 16 fol. ; 29 cm
természeti katasztrófa; éhezés


355 A 94
  Atomkriegsfolgen : Der Bericht des "Office of Technology Assesment" / OTA, Kongress der Vereinigten Staaten ; mit einem Vorwort von Dieter S. Lutz. - Baden-Baden : Nomos, 1983. - 205 p. : ill. ; 23 cm. - (Militär, Rüstung, Sicherheit ; 7. Bd.)
Címford.: Egy atomháború következményei : Az OTA jelentése
ISBN 3 7890 0753 fűzött
atomháború; környezet pusztulása


502[33] A 95
  Auditálás, menedzsment rendszerek / [szerzők ... Kósi Kálmán et al.]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1997. - 229 p. : ill. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 5.)
ISBN 963-224-175-4 fűzött
környezetvédelem; vezetéstudomány; környezetvizsgálat; szabványosítás


502 A 97
  Autonóm kisrégió : Dörögdi medence esettanulmánya / [szerk. Ertsey Attila] ; [a szerkesztésben közrem. Vásárhelyi Judit, Medgyasszay Péter]. - Budapest : FÖK, 1999. - 167 p., [25] t.fol. : ill. ; 30 cm
Fűzött
környezeti tervezés; fenntarthatóság; település; vízellátás; szennyvízkezelés; energiaellátás; alternatív energiaforrások; biomassza tüzelés; Dörögdi medence


502 A 97
  Autonóm kisrégió : Országos ajánlás / [szerk. Ertsey Attila] ; [a szerkesztésben közrem. Vásárhelyi Judit, Medgyasszay Péter]. - Budapest : FÖK, 1999 . - 158 p., [4] öh. t.fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-037525-7 fűzött
környezeti tervezés; fenntarthatóság; település; vízellátás; szennyvízkezelés; energiaellátás; alternatív energiaforrások


502 B 10
Baarschers, William H.
  Eco-facts and eco-fiction : Understanding the environmental debate / William H. Baarschers. - London ; New York, NY : Routledge, 1996. - xiii, 264 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: "Öko" tények és fikciók : A környezetről zajló vita megértése. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 232-255.
ISBN 0-415-13021-2 fűzött
környezetvédelem; környezetszennyezés; környezet-egészségügy; mérgező anyag; vegyi anyag; rák; hulladék; energia; élelmiszer; környezeti nevelés; humánökológia


502 B 14
Bakács Tibor
  Környezetvédelem / Bakács Tibor. - Bp : Medicina, 1977. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Egyetemi segédtankönyv
ISBN 963 240 064 X kötött
környezetvédelem


502 B 20
Bálint Ferenc
  Ne az én kertem aljába : Környezetvédelmi tájékoztató / szerk. Bálint Ferenc. - 2. átd. kiad. - Mezőkovácsháza : [Városvédők Köre], 1996. - 23 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: hátsó belső borító
Fűzött
környezetvédelem; környezeti tudatosság; települési környezetvédelem; felnőttnevelés


502 B 32
Balog Károly
  Az ökocímkézés támogatása az EU-ban és a tagállamokban / Balog Károly. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2303)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-420-738-3 fűzött
ökocímkézés


502 B 24
Balogh János
  A megsebzett bolygó / Balogh János ; a szerző fotóival. - Budapest : Móra, 1985. - 149 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963 11 3849 6 kötött
környezetvédelem; természetvédelem; állapotjelentés; környezeti állapot


502 B 25
Balogh Péter
  Fenntartható vagy fejlődés? / Balogh Péter. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2006. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 15.)
ISBN 963-86993-4-5 fűzött
környezetvédelem; környezetszennyezés


620 B 28
Bánhegyiné Tóth Ágnes
  Nanotechnológia a környezetvédelemben és a biotechnológiában / Bánhegyiné Tóth Ágnes. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/1.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-963-9754-06-5 fűzött
nanotechnológia; környezetvédelem; biotechnológia


502 B 28
Banizs Károly
  Székesfehérvár zöld arca : Székesfehérvár zöld képeskönyve / Banizs Károly . - Székesfehérvár : KL Média Kft., 2008. - 220 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
Kötött
környezetvédelem; város; természeti értékek; természetvédelem; zöldfelület


502 B 30
Baranyi Tamás
  Negatív környezeti termékjelölések / Baranyi Tamás. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - p. [91]-114. ; 21 cm. - (Studia iuriprudentiae doctorandorum Miskolciensium ; Tom. 2/1. Fasc. 5.)
Fűzött
környezetvédelem; termékjel; veszélyes anyagok


502 B 34
Barna Bertalan
  Települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak végrehajtása / Barna Bertalan. - Budapest : Környezetgazd. Int., 2000. - 107 p. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 10.)
ISBN 963-602-746-5 fűzött
környezetvédelem; települési környezet; önkormányzat; környezetvédelmi információ


502 B 42
Baum, Fritz
  Praxis des Umweltschutzes : Einführung in die Methodik und technische Möglichkeiten / Fritz Baum. - München ; Wien : Oldenburg, 1979. - 452 p. ; 24 cm
Címford.: A környezetvédelem gyakorlata : Bevezetés a módszertanba és a technikai lehetőségekbe. - Bibliogr.: p. 412-429.
ISBN 3 486 22631 2 kötött
környezetvédelem; környezeti technológia; Bibliográfia


502 B 43
  Becoming an environmental professional 1990 : Articles from leading environmental professionals on employment and career trends in the 1990s - plus proceedings from the CEIP Fund's Sixth Annual Environmental Careers Conference "What on Earth Can You Do?". - Boston, MA : The CEIP Fund, Inc., 1990. - 140 p. ; 23 cm
Címford.: Hogyan váljunk profi környezetvédővé?. - Bibliogr.: p. 133-140.
Fűzött
környezetvédő hivatás; környezetvédelmi jog; környezetvédelmi nevelés; kommunikáció


502 B 44
Beier, Ernst
  Umwelt Wörterbuch : 1600 aktuelle und wichtige Begriffe : Präzise Erklärungen : Ausführiliche Antworten bei Fragen zur Umweltsituation / ... Ernst Beier. - München : Hühn + Partner, [s.d.]. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Környezetvédelmi lexikon
Kötött
környezetvédelem; lexikon


502 B 45
  Békés megye környezetvédelmi modell programja. - Békéscsaba : [Békés m. Tanács], 1988. - 23 p., 5, [22] fol. : ill., részben térk. ; 29 cm
Házi soksz.
Fűzött
környezetvédelmi program; Békés megye


502 B 46
Bela Györgyi
  Magyarország a nemzetközi környezetpolitikában : Az éghajlat és a biológiai sokféleség védelme / Bela Györgyi, Boda Zsolt, Pató Zsuzsanna. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 178 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 168-178.
ISBN 978-963-2367-123-9 fűzött
környezetpolitika; természetvédelem; biológiai sokféleség; Magyarország


502 B 46
  Belezöldülünk? : Zöldek az EU-ról : A magyar EU-csatlakozás várható hatásai a hazai demokratikus jogokra, jólétre és környezetvédelemre / [szerk. Scheiring Gábor]. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2003. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-686-3 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; globalizáció; környezetpolitika; hulladékkezelés; mezőgazdaság; vidék; vízgazdálkodás; Európai Unió; Magyarország


502 B 46
Beliczay Erzsébet
  Ajánlások Budapestért : Mit várunk az önkormányzatoktól 2006 és 2010 között? / [összeáll. Beliczay Erzsébet, Lukács András]. - Budapest : Levegő Munkacsoport, 2006. - 43 p. ; 27 cm
ISBN 963-87069-1-0 fűzött
környezetvédelem; Budapest


622 B 53
Berecz Endre
  Föld alatti olajvezetékek és tárolótartályok környezeti veszélyei és elhárításuk / Berecz Endre. - Budapest : OMIKK, 1996. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 45-48.
Fűzött
kőolajvezeték; kőolajtartály; környezeti ártalom; környezeti veszély; korrózió; korrózióvédelem; talajszennyezés


502 B 55
  Berichte der ANL / Hrsg. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. - 10 (1986). - Laufen/Salzach : ANL, 1986. - 235 p., 4 t. : ill. ; 30 cm
Címford.: A Bajor Környezet- és Természetvédelmi Akadémia híradója 10. sz. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 3 924374 23 6 ISSN 0344-6042 fűzött
ökológia; környezetvédelem; természetvédelem; Németország; évkönyv


502 B 55
  Berichte der ANL / Hrsg. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. - 11 (1987). - Laufen/Salzach : ANL, 1986. - 283 p., 4 t. : ill. ; 30 cm
Címford.: A Bajor Környezet- és Természetvédelmi Akadémia híradója 11. sz. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 3 924374 35 X ISSN 0344-6042 fűzött
ökológia; környezetvédelem; természetvédelem; növénytársulás; idegenforgalom; vízminőség; szennyvíztisztítás; biotóp; Németország; évkönyv


502 B 71
Bodnár László
  A környezet- és természetvédelem földrajzi alapjai : [Felsőoktatási tankönyv] / Bodnár László, Fodor István, Lehmann Antal. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 383 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 375-383.
ISBN 963-19-4974-5 kötött
környezetvédelem; természetvédelem; környezetszennyezés; Magyarország


502 B 71
Bodnár László
  A természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon / [Bodnár László, Fodor István, Lehmann Antal]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 391, XI t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-[392].
ISBN 963-18-8330-2 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; levegőszennyezés; vízszennyezés; talajszennyezés; települési környezet; Magyarország


610 B 80
Boros Tiborné
  Környezetkímélő kórházgazdálkodás / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2000. - 38 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/27. sz.)
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 963-593-422-X fűzött
kórház; huladékkezelés; egészségügyi hulladék; gyógyászati hulladék; energiahatékonyság


502 B 80
Boros Tiborné
  Környezetvédelmi mérő- és monitoringrendszerek és korszerű adatátvitelük / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, [1994]. - 28 p. : ill. ; 24 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/10.)
Bibliogr.: p. 25-27.
Fűzött
környezetmegfigyelés


502 B 92
  Budapest környezeti gondjairól / [szerk. Gergely Erzsébet és Vargha János]. - Budapest : ISTER Kelet-Európai Környezeti Kutatások Intézete, 1992. - 95 p. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
környezetvédelem; környezeti problémák; városfejlesztés; várospolitika; zöldfelület; hulladékgazdálkodás


502 B 92
  Budapest környezetvédelmi koncepciója : Tervezet / kész. Budapesti Városépítési Tervező Vállalat ; [témafelelős Nagy Katalin]. - Budapest : Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 1991. - 65 fol., 3 öh. térk. ; 30 cm
Spirálfűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi tervezet; Budapest


502 B 96
Bulla Miklós
  Magyarország környezeti jövőképe - egy évtized távlatából / írta Bulla Miklós, Vári Anna ; [közr. az] Országos Környezetvédelmi Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete. - Budapest : OKT : MTA SZKI, 2002. - 31 p. ; 24 p.. - (Műhelytanulmányok Magyarország környezeti jövőképéről, ISSN 1588-6190)
ISBN 963-206-642-X fűzött
környezetvédelem; jövőkép; Magyarország


502 B 96
Burger Ferenc
  Az önkéntes környezetvédelmi megállapodások alkalmazásának előkészítése / Burger Ferenc, Rabóczki Laura, Szabó Sándor. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 72 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 1.)
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 963-503-265-X fűzött
környezetvédelem; szabályozás; önkéntes megállapodás


502 B 96
Burger Ferenc
  A tartós környezetkárosodások bejegyeztetése az ingatlan-nyilvántartásba / Burger Ferenc. - Budapest : KTM, 1997. - 16 p. ; 25 cm. - (Kármentesítési útmutató, ISSN 1417-9393 ; 1.)
ISBN 963-03-4408-4 fűzött
környezetkárosodás; ingatlan-nyilvántartás


502 C 11
Callenbach, Ernest
  Ecotópia / Ernest Callenbach. - [Budapest] : Göncöl, 1992. - 266 p. ; 18 cm
Eredeti cím: Ecotopia
ISBN 963-7875-54-9 fűzött
környezetvédelem; utópia


502 C 12
  Carpathians environment outlook / [United Nations Environment Programme Division of Early Warming and Assesssment Europe]. - Geneva : UNEP/DEWA - Europe, 2007. - 232 p. : ill., színes ; 30 cm + 1 CD
Címford.: A Kárpát-régió környezeti kilátásai. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-92-807-2870-5 fűzött
környezeti állapot; környezetvédelem; előrejelzés; Kárpátok; Csehország; Magyarország; Szlovákia; Lengyelország; Ukrajna; Románia


502 C 12
  Cartographie intégrée de l'environnement: un outil pour la recherce et pour l'aménamgement / directeur de la publication André Journaux ; [préparé en coopération avec l'Union Géographique Internationale]. - Paris : Unesco, 1985. - 55 p. ; 27 cm + 10 öh. térk. : ill. - (Notes techniques du MAB ; 16.)
Címford.: Integrált környezeti térképészet: a fejlesztés és építés eszköze
ISBN 92 3 202347 4 fűzött
környezet; térképészet


502 C 15
Chambers, Nicky
  Sharing nature's interest : Ecological footprints as an indicator of sustainability / Nicky Chambers, Craig Simmons, Mathis Wackernagel. - London ; Sterling, VA : Earthscan, 2002. - xiv, 185 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Osztozni a természet javain : Ökológiai lábnyomok, mint a fenntarthatóság mutatói. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 1-85383-739-3 fűzött
környezeti hatás; fenntartható fejlődés; természeti erőforrások megőrzése; életmód; szervezetek; szolgáltatások; termékek


502 C 16
  Changes in land use and land cover : A global perspective / ed. by William B. Meyer and B. L. Turner ; [Office for Interdisciplinary Earth Studies, Global Change Institute]. - Repr. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - xi, 537 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Címford.: A földhasználat változásai és a földtakaró : Globális nézőpont. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0-521-47085-4 kötött
földhasználat; földtakaró; talaj; humánökológia; mezőgazdaság; környezettudomány; környezeti hatás; levegőminőség; konferencia


659.3 C 17
Chess, Caron
  Improving dialogue with communities : A short guide for government risk communication / by Caron Chess, Billie Jo Hance, Peter M. Sandman. - Trenton, NJ : New Jersey Department of Environmental Protection and Energy, Division of Science and Research, [1991]. - 30 p. ; 22 cm
Címford.: A közösségekkel folytatott párbeszéd tökéletesítése : A kormányzati kockázati kommunikáció rövid útmutatója
Fűzött
kockázati kommunikáció


502 C 17
  Children and the environment : The state of the environment 1990 / United Nations Environment Programme, United Nations Children's Fund. - Nairobi : UNEP ; New York, NY : UNICEF, 1990. - 73 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: A gyermekek és a környezet : A környezet állapota 1990-ben. - Bibliogr.: p. 67-73.
ISBN 92-806-0034-6 fűzött
gyermekek; környezetvédelem; környezeti állapot


502 C 25
Commoner, Barry
  Making peace with the planet / Barry Commoner. - New York, NY : Pantheon Books, 1990. - ix, 292 p. ; 25 cm
Címford.: Békekötés a Földdel
ISBN 0 394 56598 3 kötött
környezetvédelem; környezetpolitika; természetvédelem; környezetszennyezés; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia


502 C 25
  Comparing risks and setting environmental priorities : Overview of three regional projects / U.S. Environmental Protection Agency Office of Policy, Planning and Evaluation. - Washington, D.C. : EPA, 1989. - xiii, 84, [39] p. ; 28 cm
Címford.: Környezeti kockázatok összehasonlítása és rangsorolása : Három területi program áttekintése
Fűzött
kockázatbecslés; környezeti kockázat; Amerikai Egyesült Államok


502 C 25
  The complete guide to environmental careers / The CEIP Fund, Inc. ; Lee P. DeAngelis, Stephen C. Basler, Loren E. Yeager. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1989. - xvi, 328 p. ; 23 cm
Címford.: A környezetvédelemmel kapcsolatos hivatások pályaválasztási útmutatója
ISBN 0-933280-84-X fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; környezetgazdálkodás; környezeti nevelés; környezetvédő hivatás; pályaválasztás; humánökológia - gyakorlat; kézikönyv


502 C 26
  Concern for tomorrow : A national environmental survey 1985-2010 / National Institute of Public Health and Environmental Protection. - Bilthoven : RIVM, 1989. - XX, 344 p. : ill.
Címford.: Aggódás a jövőért : Nemzeti környezetterv 1985-2010
Fűzött
környezeti problémák; környezeti állapot; környezetpolitika; Hollandia


502 C 26
  Conservation and environmentalism : An encyclopedia / ed. by Robert Paehlke . - New York, NY ; London : Garland Publishing, 1995. - xxiii, 771 p. ; 26 cm
Címford.: Természet- és környezetvédelmi lexikon
ISBN 0-8240-6101-2 kötött
környezetvédelem; természetvédelem; kézikönyv; lexikon


502 C 27
  Cooperation in science and technology with Central and Eastern European countries : Action D: Participation in specific Community Programmes of Research and Technology Development : Environment 1991-1994 / Commission of the European Communities. - [Brussels] : CEC, [199?]. - [11] 18 fol. ; 31 cm
Címford.: Tudományos és műszaki együttműködés közép- és kelet-európai országokkal : Részvétel az Európai Közösségek speciális kutatási és műszaki fejlesztési programjaiban : Környezet 1991-1994
Fűzött
környezetvédelem; éghajlati változás; környezet-egészségügy; környezeti politika; technika; nemzetközi együttműködés


502 C 35
  Csak egy Földünk van! / [külföldi dokumentumok felhasználásával összeáll. Lakosné Horváth Alojzia] ; [... kész. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - Budapest : Aqua, 1990. - 15 p. ; 23 cm
ISBN 963-602-527-4 fűzött
környezetvédelem


502 C 41
Csapó Orsolya
  Kötelező és önkéntes környezeti tájékoztatás különös tekintettel a szennyezés-kibocsátásokra : Kutatási jelentés / Csapó Orsolya, Harangozó Gábor, Kiszela Gergő. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes., 2004. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-616-7 fűzött
szennyezés; emisszió; környezeti információ; tájékoztatás


502 C 45
Császár Ottó
  Ezerarcú világvége : Meglepő és tanulságos értekezések / Császár Ottó. - Budapest : Accordia, 2000. - 167 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 963-9242-32-2 fűzött
világvége; katasztrófák; globális problémák


502 C 58
Cserey Balázs
  Fejlesztések környezeti hatásvizsgálata / Cserey Balázs. - Budapest : Szerző, 1994. - 610 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 567-583.
ISBN 963-450-767-0 kötött
környezeti hatásvizsgálat; előrejelzés; környezetgazdálkodás; területrendezés ; kézikönyv


502 Z 70
Cserhalmi Zsuzsanna
  Hús- és baromfiipar környezeti hatásai / Cserhalmi Zsuzsanna, Éliás Ida, Tóthné Szita Klára ; kiad. BKE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék. - Budapest : BKE, 1997. - 38 fol. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 25.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
élelmiszeripar; környezeti hatás


502 C 66
  Csíki zöld füzetek 1994. 1. / [közread. a] Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület. - [Csíkszereda] : CSTTE, 1994. - 86 p. ; 21 cm
A Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület 1993-ban végzett környezetvédelmi kutatási programjának anyagaiból készült válogatás
Fűzött
környezetvédelmi kutatás; környezetvédelem; környezetszennyezés; talajszennyezés; felszín alatti víz; Románia; Csíki-medence


502 C 66
  Csíki zöld füzetek 1995. 1. / [közread. a] Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület. - [Csíkszereda] : CSTTE, 1995. - 140 p. ; 21 cm
Csomád-Büdös hegycsoport környezetvédelmi helyzetének és regionális fejlesztési lehetőségének felmérése
Fűzött
környezetvédelmi kutatás; környezetvédelem; területfejlesztés; természeti földrajz; Románia; Csomád-Büdös hegycsoport


502 C 77
Csokonay Józsefné
  Telephelyválasztás életciklus-elemzés alapján / Csokonay Józsefné. - Budapest : OMIKK, [1999]. - 24 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/4.)
ISBN 963-593-385-1 fűzött
életciklus-elemzés; ökomérleg; környezetgazdaságtan; környezetpolitika


622 C 83
Csőváry Mihály
  Uránipar okozta környezeti károk helyreállítása / [Csőváry Mihály, Lendvainé Koleszár Zsuzsa]. - Budapest : OMIKK, 1994. - 62 p. : ill. ; 24 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/15.)
Bibliogr.: p. 56-62.
Fűzött
uránbányászat; uránipar; környezetvédelem; rekultiváció


502 C 88
Cuny, Frederick C.
  Disasters and development / Frederick C. Cuny. - New York, NY ; Oxford : Oxford University Press, 1983. - xv, 278 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Katasztrófák és fejlődés. - Bibliogr.: p. 267-269.
ISBN 0-19-503293-4 fűzött
természeti katasztrófa; katasztrófa kezelése; földrengés; fejlődő országok; esettanulmányok


502 C 88
Cunningham, William P.
  Understanding our environment : An introduction / William P. Cunningham. - Dubuque, IA ; Melbourne ; Oxford : Wm. C. Brown Publishers, 1994. - xviii, 389 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Környezetünk megértése : Bevezetés. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-697-20456-1 fűzött
környezetvédelem; ökológia; természet; környezettudomány; humánökológia; fenntartható fejlődés; kézikönyv; tankönyv


502 D 31
  The daily globe : Environmental change, the public and the media / ed. by Joe Smith. - London : Earthscan, 2000. - viii, 263 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A "Napi Föld" : Környezeti változás - közvélemény - sajtó. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 1-85383-664-8 fűzött
környezeti változás; globális problémák; közvéleménykutatás; génmanipuláció; fenntarthatóság; környezeti kommunikáció; sajtó; környezeti tudatosság; tömegkommunikáció


502 D 28
Dasmann, Raymond F.
  Environmental conservation / Raymond F. Dasmann. - 4. ed. - New York [etc.] : Wiley and Sons, 1976. - xi, 427 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Környezetvédelem. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 471 19602 9 fűzött
környezetvédelem; alternatívák; természeti erőforrások


502 D 28
Dasmann, R. F.
  Óvjuk meg bolygónkat! / R. F. Dasmann. - Budapest : Gondolat, 1975. - 148 p., [12] t. : ill. ; 19 cm
Eredeti cím: Planet in peril?
ISBN 963-280-194-6 fűzött
környezeti válság; bioszféra; környezetvédelem; ökológia


502 D 28
  Data on Hungary's environment / Ministry of the Environment and Regional Policy, Bureau of Environmental Protection. - Budapest : Ministry of the Environment and Regional Policy, 1996. - Ism. lapsz. [66] p., 8 t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Címford.: Adatok Magyarország környezeti állapotáról
Fűzött
környezeti állapot; környezetvédelem; statisztikai adatok; Magyarország


502[058.7] D 30
Davis, Mary D.
  The ecologist's guide to France / Mary D. Davis. - Lyon : Silence ; Basingstoke : Green Print ; San Pedro, CA : R. and E. Miles, 1988. - 140 p. ; 18 cm
Címford.: Ökológiai címjegyzék : Franciaország
ISBN 0 936810 15 7 fűzött
környezetvédelmi intézmények; környezetvédelmi szervezetek; Franciaország; címjegyzék


502 D 45
Demeter Katalin
  Értékőrzés : Tanulmányok a megőrzendő természeti, társadalmi értékek fenntartásának és az életminőség fejlesztésének összehangolásáról / Demeter Katalin. - Budapest : Trezor, 2008. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8144-32-4 fűzött
környezetvédelem; humánökológia; társadalmi ökológia; fenntartható fejlődés


502 D 59
  Developing environmental strategies through futures research / ed. by Erzsébet Nováky. - Budapest : Ministry for Environment and Regional Policy, 1991. - 143 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Környezeti stratégia kidolgozása a jövőkutatás segítségével
ISBN 963-033-367-8 fűzött
környezetvédelem; tervezés; jövőkutatás; környezetvédelmi előrejelzés; Magyarország


502 D 59
  Developing local and regional action plans : Case studies of Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic / ed. by Thomas Hak. - Budapest : REC, 1996. - 61 p. ; 30 cm
Címford.: Helyi és regionális környezetvédelmi cselekvési tervek kidolgozása : Esettanulmányok Bulgáriából, a Cseh Köztársaságból, Magyarországról, Lengyelországból és a Szlovák Köztársaságból
ISBN 963-8454-32-6 fűzött
környezetvédelem; program; Közép-Európa; Bulgária; Csehország; Magyarország; Lengyelország; Szlovákia


502[058.7] D 68
  Directory of funding sources for environmental NGOs / ed. by Grazyna Krzywkowska and Ausra Jurkeviciute. - 2. ed. - Szentendre : REC, 2002. - 131 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi nem-kormányzati szervezeteket támogató források címjegyzéke. - Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 963-9424-03-X fűzött
környezetvédelem; pénzalap; nem-kormányzati szervezetek; támogatás; Közép-Európa; Kelet-Európa; címjegyzék


502[058.7] D 68
  Directory of organizations and institutes active in environmental monitoring / compiled by Ulrich Heinemann ; UNEP Harmonization of Environmental Measurement (HEM) office. - München : UNEP-HEM Office, 1992. - [326] p. ; 21 cm
Címford.: A környezetmegfigyelés terén tevékenykedő szervezetek és intézmények címjegyzéke
ISBN 92-9119-002-1 fűzött
környezetmegfigyelés; környezetvédelmi intézmények; környezetvédelmi szervezetek; címjegyzék


502 D 84
Dorogi Környezetvédelmi Napok (1993.)
  Környezetvédelmi napok : Dorog, 1993. április 23-24 / [kiad. a Városi Környezetvédelmi Egyesület]. - Dorog : Környezetvéd. Egyes., 1995. - 97 p. ; 20 cm
A konferencián elhangzott előadások
Fűzött
környezetvédelem; konferencia; Dorog


502 D 84
Dorogi Környezetvédelmi Napok (4.) (1995.)
  IV. Dorogi Környezetvédelmi Napok előadásai : 1995. április 21-23 / [kiad. a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület]. - Dorog : Környezetvéd. Egyes., 1995. - 95 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
környezetvédelem; konferencia; Dorog


622 D 90
Draskovits Pál
  Kavics- és homokbányászat környezeti kérdései / Draskovits Pál. - Budapest : OMIKK, [1998]. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1996/19.)
ISBN 963-593-377-0 fűzött
kavicsbányászat; homokbányászat; környezeti problémák; rekultiváció


502 D 94
Dujmovics Ferenc
  A vajdasági városok környezet-egészségügyi értékelése az ezredfordulón / Dujmovics Ferenc, Nagy Imre ; [ábraszerk. Bencsikné Szőke Margit]. - Békéscsaba : MTA RKK Alföldi Tud. Int. ; Újvidék : Vajdasági M. Tud. Társ., 2005. - 159 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150-153.
ISBN 963-218-994-9 fűzött
környezetvédelem; urbanizáció; környezet-egészségügy; Vajdaság


502 D 97
Dunlap, Riley E.
  The health of the planet survey : A preliminary report on attitudes toward the environment and economic growth measured by surveys of citizens in 22 nations to date / by Riley E. Dunlap, George H. Gallup, Alec M. Gallup. - Princeton, NJ : The George H. Gallup International Inst., 1992. - ii, 41 p. ; 29 cm
Címford.: A Föld egészsége - felmérés : Előzetes jelentés a környezettel és a gazdasági növekedéssel kapcsolatos beállítódásról, 22 nemzet polgárai körében végzett felmérések alapján, napjainkig
Fűzött
közvéleménykutatás; gazdasági fejlődés; környezeti problémák


502 D 98
Durning, Alan B.
  Apartheid's environmental toll / Alan B. Durning. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1990. - 50 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 95)
Címford.: Az apartheid okozta környezeti károk. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 41-50.
ISBN 0 916468 96 8 fűzött
környezeti állapot; Dél-Afrika


502 E 10
  The Earth report : Monitoring the battle for our environment / general eds. Edward Goldsmith and Nicholas Hildyard. - London : Mitchell Beazley, 1988. - 240 p. ; 23 cm
Címford.: Jelentés a Földről : A környezetünkért folyó harc figyelemmel kísérése
ISBN 0 85533 670 6 fűzött
környezet; természet; környezetvédelem; élelem; savas eső; atomenergia; víz; humánökológia - gyakorlat; állapotjelentés; környezeti állapot; lexikon


502 E 10
  Earth work : Resource guide to nationwide green jobs / The Student Conservation Association ; ed. by Richard Wizansky and Joan Moody. - New York,NY : HarperCollins West, 1994. - xv, 205 p. ; 24 cm
Címford.: Környezetvédelemmel kapcsolatos álláslehetőségek az Egyesült Államokban. - Címjegyzék: p. 168-200.
ISBN 0-06-258531-2 fűzött
környezetvédelem; szennyezés ellenőrzés; munka; pályaválasztási tanácsadás; humánökológia - oktatás; humánökológia - gyakorlat; konzervációbiológia; állapotjelentés; Amerikai Egyesült Államok


I-239
Eckholm, Erik P.
  Az emberiség megőrzése [Fordítás] = The conservation of humanity / Erik P. Eckholm. - Közművelődési Információs Intézet ; Kállai Tibor ; 1986 (In: Down to earth / E. P. Eckholm. - London : Pluto Press, 1982. p. 199-209.). - 17 fol. ; 29 cm
környezetvédelem


502 E 13
  Ecological risks : Perspectives from Poland and the United States / ed. by Wladyslaw Grodzinski, Ellis B. Cowling, Alicja I. Breymeyer. - Washington, D.C. : National Academy Press, 1990. - xii, 415 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Ökológiai kockázatok : Pespektívák Lengyelországból és az Egyesült Államokból. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0 309 04293 3 fűzött
környezetvédelem; környezetgazdálkodás; környezeti hatás; környezeti politika; levegőszennyezés; vízszennyezés; környezeti veszélyek; környezeti problémák; humánökológia - ökológia; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia; Lengyelország; Amerikai Egyesült Államok


502[058.7] E 13
  Ecological society of America : Directory 1988. - [S.l.] : [s.n.], 1988. - 128 p. ; 26 cm
Címford.: Ökológus társadalom Amerikában : Név- és címjegyzék 1988
Fűzött
környezetvédők; ökológusok; Amerikai Egyesült Államok; névjegyzék; címjegyzék


502 E 13
  Ecology in Brazil : Mythes and reality / [authors Ibsen de Gusmao Camara et al.] ; [scientific coordination] Funatura (Fundacao pro natureza). - Rio de Janeiro : Gráfica JB, 1992. - 210 p. : ill., színes ; 32 cm
Címford.: Ökológia Brazíliában : Mítosz és valóság
Kötött
környezeti problémák; környezeti állapot; Brazilia


I-590/2
  Az egyetlen Földtől egy egységes világ felé : A "Környezet és Fejlesztés Világbizottság" jelentésének összefoglalása. - [S.l.] : [s.n.], 1987. - 38 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
környezet; fejlesztés


502[200] E 30
  Egyház és környezetvédelem / szerk. Tenke Sándor. - Budapest : Károli Ref. Egy. Hittud. Kar, 2000. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Egyházszociológiai kiadványok, ISSN 1585-7522 ; 2.)
Az 1999. okt. 9-án Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-8392-34-7 fűzött
környezetvédelem; egyház


502 E 32
Ehrlich, Paul R.
  Betrayal of science and reason : How anti-environmental rhetoric threatens our future / Paul R. Ehrlich, Anne H. Ehrlich. - Washington, D.C. : Island Press ; Covelo, CA : Shearwater Books, 1996. - xiii, 335 p. ; 24 cm
Címford.: A tudomány és józan ész elárulása : Miként fenyegeti jövőnket a környezetvédelem-ellenes retorika. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 251-320.
ISBN 1-55963-483-9 fűzött
humánökológia; környezetvédelem; környezetpolitika; globális problémák


502 E 39
  Életminőség - holisztikus szemlélettel : Mádasdy Akadémia szimpóziumok 2005-ben : A Nádasdy Alapítvány rendezvényei = The quality of life - a holistic view : Nádasdy Academy symposia in 2005 : Organised by the Nádasdy Foundation / [szerk. és angol szöveg Gáthy Vera]. - Budapest : Nádasdy Alapítvány, 2005. - 179 p. : ill. ; 30 cm
Angol ny. összefoglalókkal
ISBN 963-219-377-6 fűzött
egészség; betegség; művészet; szellemi élet; építőművészet; élelmiszer-biztonság; konferencia


502 E 40
Elkington, John
  The shrinking planet : U.S. information technology and sustainable development / John Elkington, Jonathan Shopley. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1988. - 78 p. ; 25 cm. - (WRI papers, ISSN 0886-1447 ; 3)
Címford.: Szűkülő planéta : Az Egyesült Államok információs technológiája és a fenntartható fejlődés
ISBN 0 915825 20 1 fűzött
környezetmegfigyelés; információs technológia; távérzékelés


502 E 42
  "Az élővilágért" : Környezet és természetvédelmi könyvek ajánlójegyzéke / kiad. a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - Budapest : KTM, 1994 . - 16 p. ; 20 cm
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; bibliográfia


502 E 51
  Encyclopedia of world environmental history / Shepard Krech III, J. R. McNeill, Carolyn Merchant, eds.. - New York ; London : Routledge, 2004. - 3 db : ill. ; 29 cm
ISBN 0-415-93732-9 kötött
humánökológia; környezetvédelem; történet; kézikönyv
Vol. 1, A-E. - p. xlvi, 1-516.
ISBN 0-415-93733-7
Vol. 2, F-N. - p. 517-950.
ISBN 0-415-93734-5
Vol 3, O-Z : Index. - p. 951-1429.
ISBN 0-415-93735-3


502[37] E 57
Engelhardt, Wolfgang
  Umweltschutz / Wolfgang Engelhardt. - 5. neubearb. Aufl. - München : Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1985. - 240 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Környezetvédelem. - Bibliogr.: p. 231-235. - Címjegyzék: p. 235-237.
ISBN 3 7627 8111 7 fűzött
környezeti nevelés; Németország; tankönyv


502 E 60
  The environment encyclopedia and directory. - London : Europa Publications Ltd., 1994. - xvii, 381 p. : ill., térképek ; 29 cm
Címford.: Környezetvédelmi lexikon, név- és címjegyzék
ISBN 0-946653-94-1 ISSN 1352-6480 kötött
környezetvédelem; környezetvédők; életrajz; környezetvédő szervezetek; periodikumok; lexikon; címjegyzék; névjegyzék


502 E 59
  The environment in Eastern Europe: 1990 / IUCN East European Programme. - [Gland] : IUCN, 1991. - 64 p. ; 21 cm. - (Environmental research series ; 3)
Címford.: A környezet Kelet-Európában: 1990
Fűzött
környezetvédelem; környezeti állapot; környezetpolitika; Kelet-Európa


502 E 59
  Environment in the European Union at the turn of the century : Summary. - Copenhagen : European Environment Agency, 1999. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
Címford.: A környezet állapota az Európai Unióban : Összefoglaló
ISBN 92-828-6775-7 fűzött
környezeti állapot; Európai Unió


502 E 59
  Environment in the European Union at the turn of the century : Appendix to the summary : Facts and findings per environmental issue. - Copenhagen : European Environment Agency, 1999. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
Címford.: A környezet állapota az Európai Unióban : Függelék az összefoglalóhoz : Tények, megállapítások témák szerint csoportosítva
ISBN 92-9167-131-2 fűzött
környezeti állapot; Európai Unió


502 E 59
  Environment in trust / prepared by the Department of the Environment. - London : Department of the Environment, 1989. - 6 db : színes ill. ; 21 cm
Címford.: A környezet megőrzése
Fűzött
környezetvédelem; Nagy-Britannia


502 E 59
  Environmental archeology : Theoretical and practical approaches / Nick Branch [et al.]. - London : Hodder Arnold, 2005. - 240 p. : ill. ; 25 cm. - ( Key issues in environmental change)
Címford.: Környezetrégészet. - További szerzők: Matthew Canti, Peter Clark, Chris Turney. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-340-80871-3 fűzött
környezeti régészet; környezet; régészet; humánökológia; rétegtan; környezeti változás


669 E 59
  Environmental aspects of the metal finishing industry : A technical guide / United Nations Environment Programme Industry and Environment Office. - Paris : UNEP IEO, 1989. - III, 91 p. ; 30 cm. - (Technical report series ; 1.)
Címford.: A fémfeldolgozó ipar környezetvédelmi szempontjai : Technológiai útmutató
ISBN 92 807 1216 0 fűzött
környezetvédelem; fémipar


502 E 59
  Environmental auditing : Report of a United Nations Environment Programme Industry and Environment Office (UNEP/IEO) Workshop : Paris, 10-11 January 1989. - Paris : UNEP IEO, 1990. - x, 124 p. ; 30 cm. - (Technical report series ; 2.)
Címford.: Környezetelemzés
ISBN 92 807 1253 5 fűzött
környezetvizsgálat


502 E 59
  Environmental audits / Lawrence B. Cahill, ed. with Raymond W. Kane. - 6. ed. - Rockville, MD : Government Insititutes, 1989. - xiv, [556] p. ; 23 cm
Címford.: Környezetvédelmi vizsgálatok
ISBN 0 86587 776 9 fűzött
környezetvizsgálat; környezetvédelmi jog; környezetgazdálkodás


502 E 59
  Environmental encyclopedia, 1998 / eds. William P. Cunningham, Terence H. Cooper, Eville Gorham, Malcolm T. Hepworth. - 2. ed. - Detroit, MI [etc.] : Gale, 1998. - xxiv, 1196 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Környezeti enciklopédia
ISBN 0-8103-9314-X kötött
környezetvédelem


502[058.7] E 59
  Environmental funding in Europe : One hundred and ninety prfiles of foundations and corporate funders active in the environment in Europe and intercontinentally / managing eds. Elan Garoznik and Simon Brown. - Brussels : European Foundation Centre, 1998. - xxi, 276 p.
Címford.: Európa környezetvédelmi célú támogatási rendszere : Százkilencven, a környezetvédelem területén tevékenykedő európai és Európán kívüli alapítvány és pénzalap
ISBN 2-930107-03-0 fűzött
környezetvédelem; alapítvány; pénzalap; Európa; címjegyzék


502 E 59
  Environmental impact assessment : Theory and practice / ed. by Peter Wathern. - London : Unwin Hyman, 1988. - xx, 332 p. ; 24 cm
Címford.: Környezeti hatásbecslés : Elmélet és gyakorlat
ISBN 0 04 445816 9 fűzött
környezeti hatásvizsgálat


502 E 59
  Environmental impact assessment : Integrating environmental protection and development planning / Environmental Law Institute. - Washington, D.C. : ELI, 1991. - 62, [35] p. ; 28 cm
Címford.: Környezeti hatásbecslés : A környezetvédelem és a fejlesztéstervezés egységesítése
Fűzött
környezeti hatásvizsgálat; környezetvédelmi jog; környezetpolitika; környezetgazdálkodás; Amerikai Egyesült Államok


502 E 59
  Environmental impact assessment decree. - Hague : Ministry of Housing, Physical Planning and Development, 1988. - 54 p. ; 29 cm
Címford.: A környezetvédelmi hatástanulmányra vonatkozó holland rendelet
Fűzött
környezeti hatás; Hollandia; jogszabály


502 E 59
  Environmental indicators : A systematic approach to measuring and reporting on environmental policy performance in the context of sustainable development / Allen Hammond [et al.]. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1995 . - viii, 43, 4 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Környezeti mutatók : Rendszerszerű megközelítés a környezeti politika megvalósításának mérésére, jelentésére, a fenntartható fejlődéssel összefüggésben. - További szerzők: Albert Adriaanse, Eric Rodenburg, Dirk Bryant, Richard Woodward
ISBN 1-56973-026-1 fűzött
környezeti problémák; fenntartható fejlődés; mutatók; esettanulmányok


502 E 59
  Environmental indicators of Hungary, 2000 / [eds. Elemér Szabó, István Pomázi] ; [transl. Judit Galló]. - Budapest : Ministry for Environment, 2000. - 168 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Environmental information studies, ISSN 1586-4308 ; 2.)
Az adatok lezárva: 2000. július 31.
ISBN 963-00-4425-0 fűzött
környezeti állapot; Magyarország; kézikönyv


502[058.7] E 59
  Environmental information centres, resources and services : Inventory and needs assessment for Cenntral and Eastern Europe / ed. by Kristina Vilimaite ; [publ. by Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe]. - Szentendre : REC, 2004. - 327 p. ; 21 cm
Címford.: Környezetvédelmi információs központok, források, szolgáltatások : Jegyzék és szükséglet-felmérés Közép- és Kelet-Európa számára
ISBN 963-9424-46-3 fűzött
környezetvédelmi információ; könyvtár; információs központ; Közép-Európa; Kelet-Európa; címjegyzék


502 E 59
  Environmental innovations in small firms : Scope for improvement of public policies / Institute of Economic Geography University of Amsterdam. - Hague : Ministry of Housing, Physical Planning and Environment, 1986. - 80 p. ; 29 cm
Címford.: Környezetvédelmi újítások kisvállalatoknál : Az állami igazgatási irányelvek javításának keretei
Fűzött
környezetvédelem; innováció; államigazgatás; kisvállalkozás; Hollandia


502 E 59
  Environmental performance reviews : Austria / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 1995. - 138 p. : ill. ; 23 cm. - (Country reviews)
Címford.: Környezetpolitikai vizsgálatok : Ausztria
ISBN 92-64-14528-1 fűzött
környezeti állapot; levegőtisztaság védelme; vízvédelem; hulladékgazdálkodás; gazdaság; energia; idegenforgalom; Ausztria


502 E 59
  Environmental performance reviews : Hungary / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2000. - 198 p. : ill. ; 23 cm. - (Country reviews)
Címford.: Környezetpolitikai vizsgálatok : Magyarország
ISBN 92-64-17195-9 fűzött
környezeti állapot; levegőtisztaság védelme; vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; természetvédelem; környezetpolitika; Magyarország


502 E 59
  Environmental policy statement : State of the environment : 1995 / [editor-in-chief Sylvi Ofstad] ; [compiled by Egil Andreas Berg, Tone Bratteli] ; [eds. Anders Ellefsen et al.]. - Oslo : Norwegian Pollution Control Authority, 1995. - 126 p. : ill., színes ; 28 cm
Címford.: Beszámoló a környezetpolitikáról : A környezet állapota : 1995
ISBN 82-457-0056-8 fűzött
környezetpolitika; környezeti állapot; Norvégia


502 E 59
  Environmental problems in Eastern Europe / ed. by Francis W. Carter and D. Turnock. - London ; New York, NY : Routledge, 1993. - xiv, 249 p. : ill. ; 24 cm. - (Routledge natural environment: problems and management series)
Címford.: Környezeti problémák Kelet-Európában. - Bibliogr.: p. 220-243.
ISBN 0-415-06229-2 kötött
környezeti állapot; környezeti problémák; környezetszennyezés; környezet-egészségügy; Kelet-Európa; Albánia; Bulgária; Csehszlovákia; Maggyarország; Lengyelország; Románia; Jugoszlávia


502 E 59
  Environmental progress and challenges : EPA's update / United States Environmental Portection Agency. - Washington, D.C. : EPA, 1988. - 140 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Fejlődés és kihívások a környezetvédelemben : EPA áttekintés
Fűzött
környezetvédelem; levegőszennyezés; vízszennyezés; földszennyezés; hulladék; mérgező anyag; humánökológia - gyakorlat; állapotjelentés; környezeti állapot; Amerikai Egyesült Államok


502 E 59
  Environmental protection in Finland : National report 1987 / Ministry of the Environment, Environmental Protection Department. - Helsinki : Government Printing Centre, 1988. - 361 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Ministry of the Environment. Series A, ISSN 0783-280X ; 67/1988)
Címford.: Környezetvédelem Finnországban : Nemzeti jelentés 1987
ISBN 951-47-0432-0 fűzött
környezetvédelem; környezeti állapot; mezőgazdaság; erdészet; energiagazdálkodás; környezetpolitika; környezetvédelmi jog; környezetgazdaságtan; természetvédelem; természeti erőforrások kezelése; nemzetközi együttműködés; Finnország


502 E 59
  Environmental quality : The twentieth annual report of the Council on Environmental Quality together with The President's message to Congress. - [Washington] : Council on Environmental Quality, [1990]. - xxxv, 494 p. ; 23 cm
Címford.: Az Egyesült Államok környezetének minősége : A Környezetminőségi Tanács huszadik éves beszámoló jelentése
Fűzött
környezetminőség; Amerikai Egyesült Államok


502 E 59
  Environmental risks and the media / ed. by Stuart Allan, Barbara Adam and Cynthia Carter. - London ; New York, NY : Routledge, 2000. - xiv, 278 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Környezeti kockázat és média. - Bibliogr.: p. 241-264.
ISBN 0-415-21447-5 fűzött
környezeti kockázat; tömegkommunikáció; környezeti kommunikáció


502 E 59
  Environmental status reports: 1988/1989 : Vol. 1., Czehoslovakia, Hungary, Poland / IUCN East European Programme. - Campbridge : IUCN Publications Unit, 1990. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: 1988/1989. évi jelentés a környezet állapotáról : 1. köt., Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország
ISBN 2-8317-0006-X fűzött
környezetvédelem; környezeti állapot; környezetpolitika; Csehszlovákia; Magyarország; Lengyelország


502 E 59
  Environmentalism and the mass media : The North-South divide / Graham Chapman [et al.]. - London ; New York, NY : Routledge, 1997. - xviii, 327 p. ; 24 cm. - (Global environmental change series)
Címford.: Környezet és tömegkommunikáció : Észak-Dél "vízválasztó". - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-415-15505-3 fűzött
környezet; tömegkommunikáció; Észak-Dél; gazdasági fejlődés; Nagy-Britannia; India


502 E 66
  Die Erde weint : Frühe Warnungen vor der Verwüstung : Eine Auswahl aus der Zeitschrift "Scheidewege" / Hrsg. von Jürgen Dahl und Hartmut Schickert. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag ; Stuttgart : Klett-Cotta, 1988. - 317 p. ; 18 cm. - (dtv Sachbuch 10751)
Címford.: Sír a Föld : Figyelmeztetés a Föld tönkretételének veszélyére
ISBN 3 423 10751 0 fűzött
környezetvédelem


008 E 66
  Die Erde wieder bewohnbar machen : Wege eine menschlichere Zukunft / Wilhelm Blechmann [et al.]. - Freiburg [etc.] : Herder, 1982. - 206 p. ; 18 cm . - (Herderbücherei ; 997.) . (Rheinischer Merkur / : Christ und Welt)
Címford.: A Földet ismét lakhatóvá kell tenni : Utak egy emberibb jövő felé
ISBN 3 451 07997 6 fűzött
alternatívák; életmód; környezetvédelem; békemozgalom; ifjúság; város


502 E 84
Erdősi Ferenc
  A környezetváltozás és hatásai / Erdősi Ferenc, Lehmann Antal. - Budapest : Mezőgazd. K., 1984. - 299 p. : ill. ; 24 cm. - (Biológiai környezetünk védelme , ISSN 0324-4016)
Bibliogr.: p. 291-296.
ISBN 963-231-649-5 fűzött
környezeti változáa; környezeti hatás


502 E 90
  Az erőszak kultúrája : Fenntartható-e a fejlődés? / összeáll. [és szerk.] Kóródi Mária. - Budapest : Pallas, 2009. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-235.
ISBN 978-963-88239-3-9 kötött
fenntartható fejlődés; ökológia; környezetvédelem; társadalmi változás; környezetvédelmi jog


502 E 93
  Essential environmental information The Netherlands / ed. H. W. Kroes. - [Hague] : Ministry of Housing, Physical Planning and Environment, 1991. - 275 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Alapvető környezeti információk Hollandiáról
Fűzött
környezeti állapot; Hollandia


502 E 96
  EU harmonizációban élenjáró város díja : Magyar nyelvű változat / Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ, Európai Helyi Hatóságok és Régiók Tanácsa. - Szentendre : REC, 1999. - 27 p. ; 32 cm + mell. (16 p.)
Pályázati tájékoztató és jelentkezési lap. - Mellékletben az angol nyelvű eredetivel
Fűzött
környezetvédelem; város; Európai Unió


502 E 96
  Europe's environment : The Dobris assessment / ed. by David Stanners and Philippe Bourdeau. - Copenhagen : European Environment Agency, 1995. - xxiv, 676 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Címford.: Európai környezet : A Dobris-i értékelés
ISBN 92-826-5409-5 fűzött
környezeti állapot; környezeti problémák; konferencia; Európa; kézikönyv


502 E 96
  Europe's environment : The second assessment : A report on the changes in the pan-European environment as a follow-up to 'Europe's environment: The Dobris Assessment' [...] / European Environment Agency. - Copenhagen : EEA ; Luxembourg : EUR OP ; Oxford : Elsevier Science, 1998. - 293 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Címford.: Európa környezete: a második felmérés. - Az "Europe's environment : The Dobris assessment" címmel 1995-ben megjelent kötet folytatása. - Készült a 1998 júniusában Aarhus-ban tartott 4. miniszteri konferenciára
Fűzött
környezeti állapot; környezeti problémák; konferencia; Európa; kézikönyv


502 F 12
  Facing the future : Norway and the environmental changes of the 1990s / [publ. by the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs in cooperation with the Ministry of the Environment and the Norwegian Agency for Development Cooperation] ; [ed. Ole Berthelsen]. - [Oslo] : Ministry of Foreign Affairs [et al.], 1992. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: Szemben a jövővel : Norvégia és a kilencvenes évek környezeti kihívásai
ISBN 82 7243 891 7 fűzött
környezeti állapot; környezeti változás; környezetvédelem; Norvégia


502 F 18
Faragó Klára
  Tárgyalásos módszerek környezeti konfliktusok kezelésére / Faragó Klára, Vári Anna. - Budapest : TK, 1988. - 62 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok, beszámolók, jelentések, ISSN 0230-4953 ; 20. évf. 7. sz.)
ISBN 963 333 077 7 fűzött
környezeti konfliktus


502 F 19
Faragó Tibor
  Magyarország részvétele a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésben / írta Faragó Tibor ; [közr. az] Országos Környezetvédelmi Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete. - Budapest : OKT : MTA SZKI, 2002. - 42 p. ; 24 p.. - (Műhelytanulmányok Magyarország környezeti jövőképéről, ISSN 1588-6190)
ISBN 963-204-864-4 fűzött
környezetvédelem; nemzetközi együttműködés; Magyarország


678.5 F 21
Farkas Ferenc
  Műanyagipari környezetvédelmi lexikon / Farkas Ferenc ; [társszerző Wappel Kálmán]. - Budapest : G-Mentor, [2002]. - 316 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-284. - Az első- és címszavak angol nyelven is. - A névmutató angol nyelven
ISBN 963-00-8520-8 kötött
környezetvédelem; műanyagok; lexikon


502 F 37
Fekete Judit
  Alapszemlélet a jövőről / írta Fekete Judit . Környezeti jövőképünk alakításának szempontjai / írta Lányi András [közr. az] Országos Környezetvédelmi Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete. - Budapest : OKT : MTA SZKI, 2002. - 47 p. ; 24 p.. - ( Műhelytanulmányok Magyarország környezeti jövőképéről, ISSN 1588-6190)
ISBN 963-204-865-2 fűzött
környezetvédelem; jövőkép; Magyarország


502 F 42
  Felkészülés az Európai Unióra a környezetvédelem területén - vállalkozóknak / [szerk. Karcza Mariann]. - Budapest : ITD Hungary, 2003. - 190 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek)
Fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; levegőtisztaság védelme; vízvédelem; hulladékgazdálkodás; kémiai biztonság; veszélyes anyagok; zajvédelem; Európai Unió


502 F 61
  Der Fischer Öko Almanach : Daten, Fakten, Trends der Umweltdiskussion / hrsg. von Gerd Michelsen, Uwe Rühling, Fritz Kalberlah. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1982. - 425 p. ; 19 cm. - (Fischer alternativ)
ISBN 3 596 24057 3 fűzött
ökológia; technika; alternatív energiaforrások; Német Szövetségi Köztársaság; almanach


502 F 66
Fodor István
  Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon / Fodor István. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 488 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899) . (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986) . (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274) . (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0522 ; 18.)
Bibliogr.: p. 457-488.
ISBN 963-9123-53-6 kötött
környezetvédelem; környezetszennyezés; természetvédelem; regionalitás; Magyarország


502 F 72
  Forgácsok Noé bárkájából = Struzliny o Noého archy / [szerk. Gábor László] ; [riportok Papp Péter, Tikovits Ernő]. - Eger : Magyar Katolikus Rádió Alapítvány, 2002. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm + 1 CD-ROM
Fűzött
környezetvédelem; nemzetközi együttműködés; rádióműsor; Magyarország; Szlovákia


I-1058
  A Föld Charta. - Szentendre : REC Magyar Iroda, [2000]. - 7 fol. ; 29 cm
Eredeti cím: Earth Charter. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
környezetvédelem


502 F 83
Földi László
  Környezetbiztonság / Földi László, Halász László. - Budapest : Complex, 2009. - 419 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár a biztonságról, ISSN 2060-8047 ; 4.)
Bibliogr.: p. 415-417.
ISBN 978-963-295-020-4 fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; környezetbiztonság; jogszabályok; Magyarország


502 F 85
  Földünk - környezetünk / [szerk. Jáki Katalin] ; [kiad. a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Ped. Int., 1994. - 226 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-04-4657-X fűzött
környezetvédelem; Bős-Nagymaros vízlépcső; Magyarország; Szigetköz


502 F 86
Förstner, Ulrich
  Környezetvédelmi technika / Ulrich Förstner. - Budapest [etc.] : Springer-Verlag , 1993. - 462 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Umweltschutztechnik
ISBN 963 7775 44 7 kötött
környezetvédelem; környezetvédelmi technika; kézikönyv


502 F 91
Franck, Irene
  The green encyclopedia : [An A-Z sourcebook of environmental concerns - and solutions] / Irene Franck and David Brownstone. - New York, NY [etc.] : Prentice Hall General Reference, 1992. - vi, 486 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Zöld enciklopédia. - Bibliogr.: p. 480-486.
ISBN 0-13-365677-2 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; enciklopédia


502 F 94
Fritsch, Albert J.
  Communities at risk / by Albert J. Fritsch. - Washington, D.C. : Renew America, 1989. - 40 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Veszélyeztetett közösségek : Az Egyesült Államok vidéki településeit fenyegető környezeti veszélyek
Fűzött
környezeti állapot; környezeti veszélyek; vízszennyezés; levegőszennyezés; talajerózió; területhasználat; hulladékelhelyezés


502 Z 70
Füzesi Zsuzsanna
  A környezeti tudat alakulásának elemzése a rendszerváltozás óta eltelt időszakban / Füzesi Zsuzsanna, Tistyán László. - Budapest : BKE, 1998. - 49 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 54.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 47-49. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Gazdaság és környezet c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezeti tudat; közvéleménykutatás; Magyarország


502 G 16
  The Gaia atlas of planet management / general editor Norman Myers. - 2. ed . - London ; Sydney : Pan Books, 1986. - 272 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 0 330 28491 6 fűzött
környezet; környezeti állapot; állapotjelentés; környezeti technológia; atlasz; kézikönyv


502 G 10
  A G-10 jelű OKKFT Program keretében végzett kutatások / [összeáll. Bocz Károly] ; [sajtó alá rend. Dunai Ágnes, Huszár Péter]. - Budapest : G-10 Környezetgazdálkodási Programiroda, 1990. - 152 p. : ill. ; 25 cm. - ( Környezetgazdálkodási kutatások, ISSN 0864-7739 ; 3.)
ISBN 963 02 7899 5 fűzött
környezetvédelmi kutatás; talajvízszennyezés; zajvédelem; ólomszennyezés; szennyvíztisztítás; fémvisszanyerés; tüzelőanyag


502 G 10
  A G-10 jelű OKKFT Program keretében végzett kutatások / [összeáll. Bocz Károly] ; [sajtó alá rend. Dunai Ágnes, Huszár Péter]. - Budapest : G-10 Környezetgazdálkodási Programiroda, 1990. - 127 p. : ill. ; 25 cm. - (Környezetgazdálkodási kutatások, ISSN 0864-7739 ; 4.)
ISBN 963 02 7900 2 fűzött
környezetvédelmi kutatás; szünzoológia; környezetvédelmi oktatás; környezetgazdaságtan; környezetminőség


502 G 10
  A G-10 jelű OKKFT Program keretében végzett balatoni kutatások / [összeáll. Szántó Péter] ; [sajtó alá rend. Bratán Mária]. - Budapest : G-10 Környezetgazdálkodási Programiroda, 1990. - 211 p. : ill. ; 25 cm. - (Környezetgazdálkodási kutatások, ISSN 0864-7739 ; 5.)
ISBN 963 02 8821 4 fűzött
környezetvédelmi kutatás; tavak; fémszennyezés; talajszennyezés; élővilág védelme; Balaton


502 G 10
  A G-10 jelű OKKFT program keretében végzett kutatások: a környezetvédelem társadalmi, gazdasági kérdései és a környezet minőségének értékelési módszerei / [összeáll. Bocz Károly] ; [sajtó alá rend. Dunai Ágnes]. - Budapest : G-10 Környezetgazd. Programiroda, 1990. - 149 p. : ill. ; 25 cm. - (Környezetgazdálkodási kutatások, ISSN 0864-7739 ; 7.)
ISBN 963 02 9032 4 fűzött
környezetvédelmi kutatás; környezetgazdaságtan; környezetminőség; értékelés; környezetvédő mozgalmak; levegő


502 G 10
  A G-10 jelű OKKFT Program keretében végzett kutatások / [összeáll. Bocz Károly] ; [sajtó alá rend. Huszár Péter]. - Budapest : G-10 Környezetgazdálkodási Programiroda, 1991. - IV, 141, 17 p. : ill. ; 25 cm. - (Környezetgazdálkodási kutatások, ISSN 0864-7739 ; 8.)
ISBN 963 02 9033 2 fűzött
környezetvédelmi kutatás; talaj; rekultiváció; tavak; vízminőség védelme; peszticid; toxicitás; veszélyes hulladék; hulladékégető; lakás; belsőtér levegője; szennyvíztisztítás


502 G 33
Géczi Róbert
  Környezeti monitoring Verespatak környékén / Géczi Róbert, Bódis Katalin ; [közread. az] ... Erdélyi Múzeum-Egyesület. - Kolozsvár : Kriterion : EME, 2003. - 72 p. : ill., színes térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 973-26-0734-3. ISBN 973-82-3124-8 fűzött
geoökológia; környezetvizsgálat; Erdély; Verespatak


502 G 46
Gilpin, Alan
  Dictionary of environment and sustainable development / Alan Gilpin. - Chichester [etc.] : Wiley, 1996. - xiii, 247 p. ; 23 cm
Címford.: A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fogalmainak értelmező szótára
ISBN 0-471-96220-1 fűzött
környezetvédelem; fenntartható fejlődés; környezetgazdaságtan; szakszótár


502 G 47
  Global environmental outlook 2000 / United Nations Environment Programme. - Repr. - London : Earthscan, 2000. - xxxiii, 398 p. : ill. ; 27 cm
Címford.: A világ környezete 2000-ben
ISBN 1-85383-588-9 fűzött
környezeti állapot; globális problémák; trendek; környezetpolitika; kézikönyv


502 G 47
  Globalitástól a lokalitásig : Természet- és környezetvédelmi olvasókönyv / vál. és szerk. Horváthné Papp Ibolya. - Budapest : Pont, 2001. - 312 p. ; 21 cm. - (Gúla könyvek, ISSN 1218-8549)
ISBN 963-3912-38-X fűzött
környezetvédelem; természetvédelem


502 G 52
Goodall, Jane
  Az utolsó pillanat : [Az élővilág megóvásának tíz parancsolata] / Jane Goodall, Marc Bekoff ; [ford. Kovesdi Miklós és Pesthy Gábor]. - [Budapest] : Gabo, 2003. - 230 p. ; 22 cm
Eredeti cím: The ten trusts. - Bibliogr.: p. 213-224.
ISBN 963-9526-23-1 kötött
környezetvédelem; természetvédelem; állatvédelem


502 G 52
Gordon, Robert B.
  Toward a new iron age? : Quantitative modeling of reosurce exhaustion / Robert B. Gordon, Tjalling C. Koopmans, William D. Nordhaus, Brian J. Skinner . - Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 1987. - vi, 173 p. ; 24 cm
Címford.: Új vaskorszak kezdődik? : Az erőforrások kimerítésének mennyiségi modellezése
ISBN 0 674 89818 4 kötött
környezet; erőforrások; modellezés; természeti erőforrások


502 G 52
Gore, Al
  Earth in the balance : Ecology and the human spirit / Senator Al Gore. - Boston, MA ; New York, NY ; London : Houghton Mifflin, 1992. - 407 p. ; 24 cm
Címford.: Mérlegen a Föld : Ökológia és emberi lélek. - Bibliogr.: p. 386-393.
ISBN 0-395-57821-3 kötött
környezetvédelem; civilizáció; környezeti válság; környezetgazdaságtan


502 G 52
Gore, Al
  Mérlegen a Föld : Ökológia és az emberi lélek / Al Gore. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1993. - 417 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Earth in the balance : Ecology and the human spirit. - Bibliogr.: p. 410-417.
ISBN 963-04-3645-5 fűzött
környezetvédelem; civilizáció; környezeti válság; környezetgazdaságtan


502 G 55
Goudie, Andrew
  The human impact on the natural environment / Andrew Goudie. - 4. ed., repr . - Oxford : Blackwell Publishers, 1997. - xi, 454 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Az ember hatása a természeti környezetre. - Bibliogr.: p. 391-428.
ISBN 0-631-18484-8 fűzött
környezeti hatás; környezeti változás; történeti ökológia; humánökológia


502 G 55
Goudie, Andrew
  The Earth transformed : An introduction to human impacts on the environment / Andrew Goudie anf Heather Viles. - Oxford ; Cambridge : Blackwell Publishers , 1997. - 276 p. : ill., színes ; 25 cm
Címford.: Az átalakított Föld : Az ember hatása a környezetre : Bevezetés. - Bibliogr.: 254-263.
ISBN 0-631-19465-7 fűzött
környezeti hatás; környezetszennyezés; éghajlati változás; sivatagosodás; erdőirtás; biológiai változatosság; levegőszennyezés; város; hulladék; tengerszint-emelkedés; tankönyv


930.85 G 55
Goudsblom, Johan
  Tűz és civilizáció / Johan Goudsblom ; [ford. Fenyves Miklós]. - Budapest : Osiris, 2002. - 261 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem, ISSN 1219-2201)
Eredeti cím: Vuur en beschaving. - Bibliogr.: p. 235-251.
ISBN 963-389-333-X fűzött
civilizáció; tűz; művelődéstörténet


502[058.7] G 55
  Government and environment : A directory of governmental institutions with environmental responsibilities in Central and Eastern Europe / ed. by Emese Gal and Grazyna Krzywkowska. - 6. ed. - Szentendre : REC, 2001. - 170 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Kormányzat és környezet : A környezetvédelemért felelôs kormányzati intézmények Közép- és Kelet-Európában
ISBN 963-9424-01-3 fűzött
környezetvédelem; kormányzati intézmények; Közép-Európa; Kelet-Európa; címjegyzék


502 G 57
  A Göncöl Alapítvány természet- és környezetvédelmi, terület- és vidékfejlesztési tanulmányai : Összefogalaló / szerk. Kis Zsófia . - Vác : Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete, 2003. - 56 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-214-190-0 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; területfejlesztés; vidékfejlesztés; Dunakanyar


502 G 62
  The green book. - West Sussex : Body Shop, 1992. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: A zöld könyv. - A "Body Shop" 1991-1992 évi jelentése a cég működésének környezeti vonatkozásairól
Fűzött
környezetvédelem; energiahatékonyság; hulladékkezelés; csomagolás


502 G 62
  Green booklet of Csík 1995. 1. : The Csomád-Büdös Group of Mountains environmental state regional developing possibilities / Csík County Nature and Conservation Society. - Csíkszereda : CSTTE, 1995. - 140 p. ; 21 cm
Csomád-Büdös hegycsoport környezetvédelmi helyzetének és regionális fejlesztési lehetőségének felmérése
Fűzött
környezetvédelmi kutatás; környezetvédelem; területfejlesztés; természeti földrajz; Románia; Csomád-Büdös hegycsoport


502 G 69
Gruiz Katalin
  A területhasználat, a környezeti kockázat és a természetes szennyezőanyag-csökkenés összefüggései / Gruiz Katalin. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2117)
Bibliogr.: p. 58-60.
ISBN 963-420-756-1 fűzött
területhasználat; környezeti kockázat; vegyi szennyezés; talajszennyezés; környezetszennyezés


502 G 69
  Die grünen Seiten des Erfolgs : Anleitungen zum praktischen Umweltschutz / [Redaktion Umweltberatung, Gesellschaft für ökologische Projektabwicklung, Bildung und Forschung mbH.]. - Wien : Creditanstalt, [1993]. - 132 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A siker zöld oldala : Bevezetés a gyakorlati környezetvédelembe
Fűzött
környezetvédelem


502[058.7] G 69
Grycz, Czeslaw Jan
  Libraries and environmental information centers in Central Eastern Europe: a locator - directory / Czeslaw Jan Grycz, Barbara K. Rodes. - El Cerrito, CA : The Wladislaw Poniecki Foundation, 1994. - 331, [90] p.
Címford.: Közép- és Kelet-európai környezetvédelmi könyvtárak és információs központok címjegyzéke
ISBN 1-56513-003-0 fűzött
információs központ; könyvtár; környezetvédelmi információ; Bulgária; Csehország; Magyarország; Románia; Szlovákia; Lengyelország; címjegyzék


502 G 70
  A guidebook to comparing risks and setting environmental priorities / [Environmental Protection Agency, Office of Policy, Planning and Evaluation]. - [Washington, D.C.] : [EPA], 1993. - Ism. oldalsz. [212] ; 28 cm
Címford.: Összehasonlító kockázatelemzés és a környezeti prioritások megállapítása : Útmutató. - Bibliogr. a fejezetek végén
Spirálfűzött
kockázatbecslés; környezeti kockázat; egészségveszélyeztető tényezők


502 G 89
György Lajos
  Fölforgató konzervativizmus - ökológiai alapelvek / György Lajos. - Budapest : Zöld Érdek Alapítvány, 2005. - 214 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-218-881-0 fűzött
ökológia; ökofilozófia; környezetvédelem; környezetpolitika


676 H 11
Haidekker Borbála
  Környezetvédelem a papíriparban : A papír újrahasznosítása / Haidekker Borbála. - Budapest : OMIKK, [2000]. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/21.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-593-415-7 fűzött
papíripar; környezetvédelem; szennyvízkezelés; szennyezésmegelőzés; újrahasznosítás


502 H 27
  Handbook of environmental sociology / ed. by Riley E. Dunlap and William Michelson. - Westport, CT ; London : Greenwood Press, 2002. - x, 602 p. ; 24 cm
Címford.: A környezetszociológia kézikönyve. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-313-26808-8 kötött
környezetszociológia; humánökológia; környezetpolitika; környezetvédő mozgalmak; épített környezet; vidéki környezet; város; Amerikai Egyesült Államok


502 E 59
Hannigan, John A.
  Environmental sociology : A social constructionist perspective / John A. Hannigan. - Repr. - London ; New York, NY : Routledge, 1997. - xii, 236 p. ; 22 cm. - (Environment and society)
Címford.: Környezet-szociológia. - Bibliogr.: p. 201-222.
ISBN 0-415-11255-9 fűzött
környezetvédelem; szociológia; környezeti tudatosság; biológiai változatosság; biotechnológia; savas eső; esettanulmányok


502 T 28
  Hazánk környezeti állapota : Vitaanyag / Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium. - Budapest : KVM, 1989. - 27 p., 13 t.fol. : ill., térkép, részben színes ; 29 cm
Fűzött
környezeti állapot; talaj; víz; levegő; élővilág; táj; ternészetvédelem; települési környezet; környezet-egészségügy; sugárzás; Magyarország


502 H 46
  Hazánk környezeti állapotának mutatói = Environmental indicators of Hungary / [szerk. Juhász István, Patkós Mária, Somlói István] ; [közread. a] Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - [Budapest] : KTM, 1994. - 67 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; környezeti állapot; Magyarország


502 H 58
  Helping nature heal : An introduction to environmental restoration / ed. by Richard Nilsen. - Berkeley, CA : Ten Speed Press, 1991. - vi, 152 p. : ill. ; 28 cm. - (A Whole Earth catalog)
Címford.: Segíteni a természet gyógyulását. - Bevezetés a természet helyreállításának ismeretanyagába
ISBN 0-89815-425-1 fűzött
környezetvédelem; helyreállítás; természet; Amerikai Egyesült Államok


502 H 69
Hewitt, Nicola
  Kulcs az ICLEI környezetvédelmi útmutatójához / Nicola Hewitt. - Freiburg : ICLEI Európai Titkárság, 1997. - 33 p. : ill. ; 30 cm. - (ICLEI útmutató a helyi önkormányzatok környezetgazdálkodásához Közép- és Kelet-Európában ; 1.)
Fűzött
környezetvédelem; környezetgazdálkodás; önkormányzat; fenntarthatóság


502 H 69
Hewitt, Nicola
  Útmutató a környezetvédelmi akció-tervezéshez : Európai helyi Agenda 21 tervezési útmutató / Nicola Hewitt ; Konrad Otto-Zimmermenn segítségével. - Freiburg : ICLEI Európai Titkárság, 1997. - 75 p. : ill. ; 30 cm. - (ICLEI útmutató a helyi önkormányzatok környezetgazdálkodásához Közép- és Kelet-Európában ; 2.)
Fűzött
környezetvédelem; környezetgazdálkodás; környezeti tervezés; önkormányzat; fenntarthatóság


502 H 55
Héjjas István
  Esélyeink a túlélésre : Mit kellene tennünk, hogy fennmaradjon a civilizáció : A Földet nem lehet elpusztítani, az emberiséget igen / Héjjas István. - [Budapest] : Anno, 2008. - 141 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139-[142].
ISBN 978-963-375-582-2 fűzött
környezetszennyezés; humánökológia; energiagazdálkodás


502 H 71
Hlavay József
  Környezeti minták analízisének minőségbiztosítása / Hlavay József. - Budapest : OMIKK, 1994. - 49 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/11.)
Bibliogr.: p. 49.
Fűzött
környezetmegfigyelés; környezetelemzés; mintavétel


502 H 85
Horváth Beáta
  Környezetvédelem - környezetstatisztika : Válogatott, annotált bibliográfia / [összeáll. Horváth Beáta]. - Budapest : KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 1986. - 325 p. ; 29 cm. - (Szakbibliográfiák, ISSN 0236-8501 ; 4.)
ISBN 963 02 4260 5 fűzött
környezetvédelem; statisztika; bibliográfia


502 H 83
Horti József
  Katasztrófák a természetben / Horti József. - Budapest : Natura, 1984. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 963-233-103-6 fűzött
természeti katasztrófa; környezetpusztítás; történeti ökológia


502 Sz 39
Hruschka, Thomas
  101 lépés a fenntartható világ felé : Környezeti tanácsadás Európában / [Thomas Hruschka] ; [ford. Monspart Éva és Trombitás Gábor]. - Budapest : Környezetei Tanácsadók Egyes., 1998. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
környezetvédelem; környezeti tanácsadás; módszertan; fenntarthatóság


I-906
  Hungary : Environmental issues : Initial draft / The World Bank Environment Division Technical Department. - Washington, D.C. : World Bank, 1990. - iii, 103, [58] p. ; 30 cm. - (Background paper : Europe, Middle East and North Africa Region)
Címford.: Magyarország : Környezetvédelmi kérdések. - Világbanki jelentés háttéranyagának előzetes tervezete
környezeti problémák; Magyarország


502 H 98
Huszárné Bartos Ildikó
  Környezetvédelmi angol szaknyelvi jegyzet / Huszárné Bartos Ildikó, Kordásné Kenesei Andrea. - Veszprém : Veszprémi Egyetem Nyelvi Lektorátus, 1994. - 161 p., [1] t.fol. : ill. ; 22 cm
Fűzött
környezetvédelem; angol nyelv; Veszprémi Egyetem. Nyelvi Lektorátus


659.3 I 45
  Improving risk communication / Committee on Risk Perception and Communication, Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Resources, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council. - Washington : National Academy Press, 1989. - xvii, 332 p. ; 24 cn
Címford.: A "kockázati kommunikáció" tökéletesítése. - Bibliogr.: p. 309-319.
ISBN 0 309 03946 0 kötött
kockázati kommunikáció


502 I 58
  Industrial metabolism : Restructuring for sustainable development / ed. Robert U. Ayres and Udo E. Simonis. - Tokyo ; New York, NY ; Paris : United Nations University Press, 1994. - xiv, 376 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Ipari anyagcsere : Átalakítás a fenntartható fejlődés érdekében. - Bibliogr.: p. 361-373.
ISBN 92-808-0841-9 fűzött
ipar; gazdaság; környezeti hatás; környezetszennyezés; nehézfémek; fenntartható fejlődés; esettanulmányok; Svédország; Németország; Amerikai Egyesült Államok


502 I 58
  Információhoz való hozzáférés, lakossági részvétel és az igazságszolgáltatáshoz való jog környezet-egészségügyi kérdésekben / [összeáll. Jeremy Wates] ; [kiad. a Környezetvédelmi Minisztérium]. - [Budapest] : KöM, 2002. - 27 p. ; 30 cm. - (Cselekvés partnerségben)
ISBN 963-202-201-7 fűzött
környezeti információ; információs jog; környezetvédelmi jog; környezet-egészségügy; Európa


502 I 68
  Information über die Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. - 3., erweit. Aufl. - Laufen/Salzach : ANL, 1984. - 28 p. ; 21 cm. - (Informationen / Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege ; 1)
Címford.: Információk a Bajor Természet- és Környezetvédelmi Akadémiáról
Fűzött
környezetvédelmi intézmények; Németország; Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Laufen/Salzach)


502 I 61
  Intact '92 : International Action for Environmental Congress and Fair : 16-19. 03. 1992. Budapest - Hungary / [közread. a] Környezetünkért Egyesület . - Budapest : Környezetünkért Egyes., 1992. - 141 p. : ill. ; 29 cm
Válogatás az INTACT '92 Környezetvédelmi Kongresszuson és Kiállításon elhangzott előadásokból
Fűzött
környezetvédelem; konferencia; International Action for Environmental Congress and Fair (1992.) (Budapest)


502 I 61
  Intact '94 : International Action for Environmental Congress and Fair : 22-25. 03. 1994 Budapest - Hungary / [közread. a] Környezetünkért Egyesület. - Budapest : Környezetünkért Egyes., 1994. - 411 p. : ill. ; 29 cm
Válogatás az INTACT '94 Környezetvédelmi Kongresszuson és Kiállításon elhangzott előadásokból. - Magyar, angol és német nyelven
Fűzött
környezetvédelem; konferencia; energiagazdálkodás; International Action for Environmental Congress and Fair (1994.) (Budapest)


502 I 61
  Intact '94 : International Action for Environmental Congress and Fair : 22-25. 03. 1994 Budapest - Hungary : A nyitó plenáris ülés, a tudományos és hatósági szekció előadásai / [közread. a] Környezetünkért Egyesület. - Budapest : Környezetünkért Egyes., 1994. - 217 p. : ill. ; 29 cm
Válogatás az INTACT '94 Környezetvédelmi Kongresszuson és Kiállításon elhangzott előadásokból. - Magyar, angol és német nyelven
Fűzött
környezetvédelem; konferencia; energiagazdálkodás; International Action for Environmental Congress and Fair (1994.) (Budapest)


502 I 61
  Intact '94 : International Action for Environmental Congress and Fair : 22-25. 03. 1994 Budapest - Hungary : Ipari szekciók előadásai / [közread. a] Környezetünkért Egyesület. - Budapest : Környezetünkért Egyes., 1994. - p. 218-502. : ill. ; 29 cm
Válogatás az INTACT '94 Környezetvédelmi Kongresszuson és Kiállításon elhangzott előadásokból. - Magyar, angol és német nyelven
Fűzött
környezetvédelem; konferencia; energiagazdálkodás; International Action for Environmental Congress and Fair (1994.) (Budapest)

Környezetvédelem


502 I 61
  International environmental research and assessment : Proposals for better organization and decision making / a report of the Carnegie Commission on Science, Technology, and Government. - New York, NY : Carnegie Commission on Science, Technology, and Government, 1992. - 82 p. ; 25 cm
Címford.: Nemzetközi környezetvédelmi kutatás és vizsgálódás : Javaslatok a jobb szervezés és döntéshozatal érdekében
ISBN 1-1881054-01-2 fűzött
környezetvédelmi kutatás


628.5 I 64
  Ipari biztonsági kézikönyv : A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályozásának alkalmazása / [... szerk. Kátai-Urbán Lajos]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 405 p. : ill. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 12.)
Bibliogr.: p. 398-401.
ISBN 963-224-716-7 fűzött
balesetvédelem; vegyipar; környezetvédelem; vegyszerek; kézikönyv


502 I 74
  The Island Press biblography of environmental literature / compiled by Joseph A. Miller, Sarah M. Friedman, David C. Grigsby, and Annette Huddle. - Washington, D.C. : Island Press ; Covelo, CA, 1993. - xiii, 396 p. ; 25 cm. - (The Yale school of forestry and environmental studies)
Címford.: A környezetvédelmi irodalom Island Press bibliográfiája
ISBN 1-55963-189-9 kötött
ökológia; humánökológia; környezeti állapot; környezetvédelem; bibliográfia


502 J 28
Jancsó Eszter
  A textilalapanyag gyártásának környezetvédelmi szempontjai / Jancsó Eszter . - Budapest : OMIKK, 1997. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek / 0866-6091 ; 1997/9.)
Bibliogr.: p. 24-28.
Fűzött
textilipar; környezetvédelem; vízszennyezés; levegőszennyezés; környezetterhelés; környezeti hatás


502 J 52
  Javuló környezetbiztonság, jobb életminőség : A környezetügy főbb kormányzati eredményei 2002-2006 között. - [Budapest] : Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, [2006]. - 28 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
környezetvédelem; környezetpolitika; Magyarország


502 J 55
  Jegyzet a magyar népfőiskolák számára a környezetvédelem, természetvédelem, település- és területfejlesztés, épített környezet védelme tanításához / [szerk. Szunyoghné Révbíró Judit] ; Környezetgazdálkodási Intézet. - Budapest : KGI , 1992. - 97 p.
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; területfejlesztés; településfejlesztés; épített környezet védelme; jegyzet


502 J 64
  szomszédság : REC-USAID Helyi Együttműködési Pályázati Program, 1997-1999 : Összefoglaló és programzáró jelentés = Neighbourly cooperation : REC-USAID Local Cooperation Grants Program, 1997-1999 : Summary and closing report / [szöveg ... Perneczky László] ; [interjúk, ford. ... Izsák Norbert] ; [közread. a Közép- és Kelet Európai Regionális Környezetvédelmi Központ] . - Budapest : REC, [2000]. - [34] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-8454-82-2 fűzött
környezetvédelem; együttműködés; pályázat


502 J 65
Jócsik Lajos
  Egy ország a csillagon / Jócsik Lajos. - Budapest : Szépirod. K., 1977. - 405 p., [40] t. : ill. ; 23 cm. - (Magyarország felfedezése)
Bibliogr.: p. 398-[400].
Kötött
környezeti problémák; környezetvédelem; Magyarország


502 J 65
Jócsik Lajos
  Az öngyilkos civilizáció : A levegő, a víz szennyeződése, a talajerő pusztulása / Jócsik Lajos. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., 1971. - 274 p., 12 t. ; 20 cm
v.
környezeti problémák; levegőszennyezés; vízszennyezés; talajszennyezés


502[34] J 85
  A jövő nemzedékek jogai / szerk. Jávor Benedek. - Budapest : Védegylet, 2000. - 76 p. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 1.)
A Magyar Tudományos Akadémián 2000. szeptember 8-án tartott konferencia anyaga
Fűzött
környezetvédelem; ökológia; környezetvédelmi jog


502[34] J 85
  A jövő nemzedékek képviselete féléves jelentése, 2. : 2001. november 30. / szerk. Krajner Péter. - Budapest : Védegylet, 2001. - 92 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; ökológia; környezetvédelmi jog; zöldterület; géntechnológia; mezőgazdaság; biogazdálkodás; Budapest; Bodrogköz


502[34] J 85
  A jövő nemzedékek képviselete féléves jelentése, 3. : 2002 / szerk. Krajner Péter. - Budapest : Védegylet, 2002. - 160 p. ; 21 cm Fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; zöldterület; természetvédelem; Budapest; Bodrogköz; Pomáz


502[34] J 85
  A jövő nemzedékek képviselete jelentése : 4., 2003 / szerk. Krajner Péter. - Budapest : Védegylet, 2003. - 210 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; folyóvédelem; erdővédelem; zöldterület; természetvédelem; Magyarország


502 K 12
Kalas György
  Joggal, körömmel : Hogyan szerezhetünk információkat környezetünk állapotáról? / Kalas György. - [Budapest] : Környezeti Tanácsadók Egyesülete, [2002]. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezeti információ; információs jog; környezeti tanácsadás; környezetvédelmi jog; adathozzáférés


502 K 12
Kalas György
  Környezetvédelmi jelzések, logók / Kalas György. - Győr : Reflex Környezetvédő Egyes., [2000]. - 1 öh. fol. : ill. ; 23 cm. - (Fogyasztóvédelmi füzetkék, ISSN ISSN 1418-0200 ; 5.)
Leporelló
környezetvédelem; környezetbarát termék; jelek; védjegy


502 K 17
Karancsy Mónika Szilvia
  A reklámok környezetszennyezésének két arca : Szakdolgozat / Karancsy Mónika Szilvia. - [Budapest] : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2000. - 62 fol. ; 30 cm
Készült a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. - Bibliogr.: fol. 60-61
Spirálfűzött
reklám; környezetszennyezés; jog


502 Z 70
Kardos Tibor
  A vasút környezetvédelmi helyzete az Európai Unió környezetvédelmi elvárásainak tükrében / Kardos Tibor, Tóth Béla. - Budapest : [BKE], 1997. - 16 fol. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 32.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Szigorodó környezetpolitika. Útban az Európai Unió felé c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
vasút; környezetvédelem; Európai Unió; Magyarország; Magyar Államvasutak Rt.


502 K 22
  A Kárpátok magyarországi területe / [szerk. Szabó Elemér, Pomázi István]. - Budapest : Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, [2006]. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Környezeti információs tanulmányok, ISSN 1586-4308 ; 7.)
Lezárva: 2006. január 31. - Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-87073-0-5 fűzött
demográfia; statisztika; környezeti folyamatok; Észak-Magyarország


502 K 36
Kemp, David
  The environment dictionary / David Kemp. - London ; New York, NY : Routledge, 1998. - xvi, 464 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Környezeti szakszótár
ISBN 0-415-12753-X fűzött
környezetvédelem; környezettudomány; szakszótár


502 Z 70
Kerekes Sándor
  EU-csatlakozásunk környezetvédelmi feltételei és következményei : Összefoglalás / Kerekes Sándor, Kiss Károly. - Budapest : BKE, 1998. - 31 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 59.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; környezetpolitika; környezeti állapot; Európai Unió; Magyarország


502 Z 70
Kerekes Sándor
  A kötelező környezeti felelősségbiztosítás mint helytállást biztosító lehetőség a polgárjogi úton nem érvényesíthető kártérítési igények esetén / Kerekes Sándor, Kovács Erzsébet, Kék Mónika ; BKE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék. - Budapest : BKE, 1997 . - 38, [3] fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: [3] fol.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezeti felelősség; biztosítás; környezeti probléma; Magyarország


502 K 38
Kerekes Sándor
  A magyarok és a környezet 1993-ban : [Európai összehasonlítás az Eurobarométer kérdőíve alapján] / a kutatást irányították [és a tanulmányt írták] Kerekes Sándor, Kindler József. - Budapest : Környezettudományi Központ Alapítvány, 1994. - 142, [39] p. ; 30 cm
ISBN 963-04-5038-0 fűzött
környezetvédelem; közvéleménykutatás; Magyarország


502 K 39
Kerényi Attila
  Általános környezetvédelem : Globális gondok, lehetséges megoldások / Kerényi Attila. - Szeged : Mozaik Okt. Stúdió, 1995. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 344-362.
ISBN 963-8024-75-5 kötött
környezetvédelem; felsőoktatás; kézikönyv; tankönyv; bibliográfia


502 K 39
Kerényi Attila
  Európa természet- és környezetvédelme / Kerényi Attila ; közrem. Fazekas István, Varga Zoltán. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 534 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 499-511.
ISBN 963-19-3502-7 kötött
környezetvédelem; természetvédelem; történeti ökológia; Európa


502 K 39
Kerényi Attila
  Környezettan : Természet és társadalom - globális nézőpontból / Kerényi Attila ; [a tankönyvhöz készült szakanyagok szerzői Ángyán József et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 470 p., XX t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 450-451. és a fejezetek végén
ISBN 963-9358-90-8 kötött
környezettan; környezettudomány; környezetvédelem; kézikönyv; tankönyv


502 K 39
Kerényi Ervin
  Környezetvédelem / Kerényi Ervin ; [mtársak Balogh István et al.]. - Budapest : Akad. K., 1990. - 399 p. ; 21 cm. - (Műszaki értelmező szótár, ISSN 0541-4490 ; 69.)
ISBN 963-05-5845-9 kötött
környezetvédelem; szakszótár


502 K 39
Kerényi Ervin
  Környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezettudomány : Kislexikon és szótár / Kerényi Ervin. - Dunakeszi : Elpídia, 1997. - 336 p. ; 24 cm
A magyar kifejezések angol, francia, német, spanyol és orosz megfelelőivel, angol és német nyelvű betűrendes szójegyzékkel
ISBN 963-85336-2-5 kötött
környezetvédelem; lexikon; szakszótár


502 K 45
  Ki kicsoda a magyag környezetvédelemben : 2005 / [szerk. Pablényi Attila] . - Budapest : DFT-Hungária Kft., 2005. - 158 p. ; 25 cm
ISSN 1787-355X
környezetvédelem; környezetvédők; Magyarország; címjegyzék


502 K 46
Kimball, Lee A.
  Southern exposure : Deciding Antarctica's future / Lee A. Kimball. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1990. - 39 p. ; 28 cm
Címford.: Veszélyeztetett Dél : Döntés az Antarktisz jövőjéről
ISBN 0 915825 59 7 fűzött
környezeti állapot; környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények; nemzetközi együttműködés; Antarktisz


502 K 49
  Kis- és középvállalkozások környezeti jogi, gazdaságtani és menedzsment képzése : Tanfolyami segédlet / [szerk. Sándor Csaba]. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes. : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyes., 2003. - 146 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelmi jog; környezetgazdálkodás; fenntarthatóság


502 K 57
Kiszely Károly
  Zöld meditációk / Kiszely Károly. - Budapest : ABC Alternatív K., 1985. - 75 p. : ill. ; 21 cm
Házi soksz.
Fűzött
környezet; természet


551.58 K 59
  Klímabarát települések : Elmélet és gyakorlat / szerk. Antal Z. László. - Budapest : Pallas, 2008. - 481 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-87995-5-5 fűzött
környezetvédelem; éghajlatváltozás; település; Magyarország


502 K 64
Koloszár Miklós
  A környezetvédelem 10 éve : 1990-2000 / Koloszár Miklós. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 39 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 19.)
ISBN 963-503-296-X fűzött
környezetvédelem; Magyarország


502 K 70
  Korlátozott fejlődés? : Környezeti ártalmak / vál., szerk., a bevezetőt és az összekötő szöveget írta Bándi Gyula. - Budapest : Gondolat, 1987. - 449 p. ; 19 cm. - (Pro és kontra, ISSN 0036-7580)
Bibliogr.: p. 439-[450].
ISBN 963 281 829 6 fűzött
környezetvédelem; bibliográfia


502 K 73
Koskovics Éva
  Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei / Koskovics Éva, Rákosi Judit. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 88 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 12.)
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 963-503-289-7 fűzött
környezetvédelem; szolgáltatás; közszolgáltatás; önkormányzat; szabályozás; Európai Unió


502 K 84
Kováts Ildikó
  Az ökológia kérdései a sajtóban / Kováts Ildikó, Tölgyesi János. - Budapest : TK , 1986. - 50 p. ; 23 cm. - (Tanulmányok, beszámolók, jelentések / Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ISSN 0230-4953 ; 18. évf. 14. sz.)
ISBN 963 333 031 9 fűzött
ökológia; sajtó


502 K 20
  A költség-haszon, a költség-hatékonyság és értékelemzés alkalmazása a kármentesítés során / [szerzők Dócsné Balogh Zsuzsanna et al.] ; [kiad. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - Budapest : KvVM, 2002. - 103 p. ; 25 cm . - (Kármentesítési útmutató, ISSN 1417-9393 ; 4.)
A címlapon szerző Dócsné Balogh Zsuzsanna
ISBN 963-0344-08-4 fűzött
környezetszennyezés; kármentesítés; környezetgazdaságtan; költség-haszon elemzés; értékelemzés


502 K 90
  A környezet állapota és védelme = State and protection of the environment = Sostoanie i ohrana okruzausej sredy / [szerk. Horváth Eszter] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : SKV, 1986. - 330 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963 340 780 X fűzött
környezetvédelem; statisztika; környezeti állapot; állapotjelentés; Magyarország


502 K 90
  Környezet- és természetvédelmi lexikon / [főszerk. Láng István] ; [a szerkbiz. tagjai Bándi Gyula et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - 2 db : ill., főként színes ; 28 cm
Lezárva: 2001. okt. 31.
ISBN 963-05-7847-6 kötött
környezetvédelem; természetvédelem; lexikon
1., A-K. - 664 p.
ISBN 963-05-7848-5
2., L-Z. - 588 p.
ISBN 963-05-7849-2


502 K 90
  Környezet- és természetvédő szervezetek javaslatai az Európai Unióhoz való csatlakozás környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseihez / készítették ... Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért [et al.]. - Budapest : [s.n.], 2001. - 16 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; Európai Unió; környezetvédő szervezetek; Magyarország


502 K 90
  Környezetbiztonság: az ENSZ programjai és a hazai feladatok / [közrem. Balázs Ervin et al.]. - Budapest : KTM, 1996. - 83 p. ; 29 cm
ISBN 963-03-4150-6 fűzött
környezeti biztonság; környezeti kockázat; természeti katasztrófa; atomenergia; nukleáris baleset; biológiai biztonság; vegyi biztonság; Egyesült Nemzetek Szervezete


502 K 90
  A környezeti adatokhoz való hozzáférés lehetőségei a magyar közigazgatásban című konferencia előadásai / [szerk. Fodor László]. - [Debrecen] : Lícium-Art, 2004. - 183 p. ; 20 cm. - (A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata : Debreceni konferenciák, ISSN 1589-6153 ; 2.)
ISBN 963-472-818-9 fűzött
környezeti információ; információs jog; környezetvédelmi jog; közigazgatás; konferencia; Magyarország


502 K 90
  Környezeti előretekintés, stratégia és kulcsmutatók az OECD-ben / [vál. ... és szerk. Pomázi István, Szabó Elemér]. - Budapest : KÖM, 2001. - 111 p. : ill. ; 30 cm. - (Szemelvények az OECD környezetpolitikájából, ISSN 1417-9172)
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 963-00-7548-2 fűzött
környezeti állapot; fenntarthatóság; környezetvédelem; stratégia; mutatók; Organisation for Economic Co-operation and Development (Paris)


502 Z 70
  Környezeti hatások felmérése a gabona-, malom-, sütő-, édes- és cukoriparban, különös tekintettel a melléktermékek, hulladékok kérdésére és a vízminőségvédelemre / Léder Ferencné [et al.]. - Budapest : [BKE], 1997. - 63 fol. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 33.)
További szerzők: Németh István, Lajos József, Mohos Ferenc, Zsigmond András, Boros Ilona, Völgyi Lajos. - Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: p. 55-56.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
élelmiszeripar; környezeti hatás; ipari hulladék; hulladékkezelés; vízminőség védelme; levegőszennyezés; Európai Unió; Magyarország


502 K 90
  Környezeti helyzetkép, 2006 = Environmental report of Hungary, 2006 / [fel. szerk. ... Laczka Éva] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2008. - 79 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-235-140-7 fűzött
környezetvédelem; fenntartható fejlődés; környezeti kár; természetes energiaforrás; statisztika; Magyarország


502 K 90
  Környezeti stratégiák jövőkutatási alapozása / szerk. Nováky Erzsébet ; [közr. a] Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - Budapest : KTM, 1991. - 152 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-03-3276-0 fűzött
környezetvédelem; tervezés; jövőkutatás; környezetvédelmi előrejelzés


502 K 90
  Környezetpolitika : Az Európai Unió által finanszírozott HU 9402-01 számú Phare projekt = Environmental Policy Development : Phare HU 9402-01 project financed by the European Union. - Budapest : KöM Phare Programiroda, [2002]. - 8, 8 p. : ill., színes ; 30 cm
Az 1994. évi Phare Környezetvédelmi Program. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
környezetvédelmi program; Phare; Magyarország


502 K 90
  Környezetpolitikai vizsgálatok : Magyarország / Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. - Budapest : Környezetvéd. Min., 2000. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Országvizsgálatok)
Eredeti cím: Environmental performance reviews : Hungary
ISBN 963-03-9990-3 fűzött
környezeti állapot; levegőtisztaság védelme; vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; természetvédelem; környezetpolitika; Magyarország


502 K 90
  Környezetstatisztikai adatok / [készült a Központi Statisztikai Hivatal Mezőgazdasági és környezeti statisztikai főosztálya Környezeti statisztikai osztályán] ; [szerk. Horváth Eszter, Aujeszky Pál]. - 1996. - Budapest : KSH, 1998. - 171 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISSN 1418-0898 fűzött
környezet állapota; környezetstatisztika; Magyarország; kézikönyv


502 K 90
  Környezetstatisztikai adatok = Environmental statistical data of Hungary / Központi Statisztikai Hivatal ; [szerk. Aujeszky Pál]. - 1998. - Budapest : KSH, 2000. - 190 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISSN 1418-0898 fűzött
környezetvédelem; statisztika; Magyarország; kézikönyv


502 K 90
  Környezetstatisztikai adatok = Environmental statistical data of Hungary / Központi Statisztikai Hivatal ; [szerk. Aujeszky Pál] . - 1999. - Budapest : KSH, 2000. - 196 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISSN 1418-0898 fűzött
környezetvédelem; statisztika; Magyarország; kézikönyv


502 K 90
  Környezetstatisztikai évkönyv = Environmental statistics yearbook of Hungary / Központi Statisztikai Hivatal ; szerk. ... Rausz Attila. - 2003. - Budapest : KSH, 2005. - 211 p. : ill., részben színes, részven térk. ; 29 cm + CD-ROM
ISSN 1418-0898 fűzött
környezetvédelem; statisztika; Magyarország; kézikönyv


502 K 90
  Környezetstatisztikai évkönyv = Environmental statistics yearbook of Hungary / Központi Statisztikai Hivatal ; szerk. ... Rausz Attila. - 2004. - Budapest : KSH, 2005. - 209 p. : ill., főként színes, főként térk. ; 29 cm
ISSN 1418-0898 fűzött
környezetvédelem; környezet; statisztika; Magyarország; kézikönyv


502 K 90
  Környezettechnika / szerk. Barótfi István. - Budapest : Mezőgazda, 2000. - 981 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9239-50-X kötött
környezetvédelem; környezettechnika; fenntartható fejlődés; energiaforrások; napenergia; biomassza; levegőszennyezés csökkentése; vízszennyezés csökkentése; talajszennyezés csökkentése; hulladékkezelés; zajvédelem; rezgésvédelem; radioaktivitás; környezeti hatásvizsgálat; kézikönyv


502 K 89
  Környezettechnika kézikönyv / szerk. Barótfi Istán. - Budapest : Környezet-technikai Szolgáltató Kft., 1993. - 576 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-02-9031-6 kötött
környezetvédelem; levegőszennyezés; levegőminőség védelme; vízszennyezés; vízminőség védelme; hulladékkezelés; települési hulladék; ipari hulladék; zajártalom; kézikönyv


502 K 90
  Környezettudomány : A-Z : Az ember és a környezet kapcsolata : A környezettudomány legfontosabb fogalmai és értelmezésük / [főszerk.] Mészáros Ernő. - Budapest : Akad. K., 2010. - XII, 318 p. : ill. ; 20 cm. - (Akadémiai lexikonok, ISSN 1789-0888)
Bibliogr.: p. VII-XII.
ISBN 978-963-05-8831-7 fűzött
környezettudomány; lexikon


502 K 90
  Környezetünk és védelme : 1. köt. / szerk. Ligetvári Ferenc. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány ; Szarvas : DATE Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar, 1999. - 290 p. : ill. ; 24 cm
Kézirat gyanánt
Fűzött
környezetvédelem; táj; környezeti kémia; környezeti biokémia; Európai Unió; kézikönyv


502 K 90
  Környezetünk és védelme : 2. köt. / szerk. Ligetvári Ferenc. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1999. - 337 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; fenntartható fejlődés; környezeti hatásvizsgálat; Európai Unió; Magyarország


502 K 90
  Környezetünk és védelme : 3. köt. / szerk. Ligetvári Ferenc. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány ; Szarvas : DATE Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar, 1999. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Kézirat gyanánt
Fűzött
környezetvédelem; vízminősítés; vízkezelés; zajártalom; rezgésártalom; hang; zajvédelem; környezetgazdaságtan; kézikönyv


502 K 90
  Környezetünkért 1. : A III. Országos Környezettudományi Diákkonferencia díjazott pályamunkái / [szerk. Ilosvay György]. - Szeged : JGYTF Kiadó, 1993. - 290 p. ; 24 cm
ISBN 963-7171-28-2 fűzött
környezetvédelem; környezet-egészségügy; környezeti nevelés; hulladékgazdálkodás; mezőgazdaság; környezetgazdaságtan; ökológia; levegőszennyezés; közlekedés; vízszennyezés


502 K 90
  Környezetünkért 2. : A III. Országos Környezettudományi Diákkonferencia és a szombathelyi OTDK díjazott pályamunkái / [szerk. Ilosvay György]. - Szeged : JGYTF Kiadó, 1994. - 237 p. ; 24 cm
ISBN 963-7171-28-2 fűzött
környezetvédelem; hulladékgazdálkodás; környezetgazdaságtan; ökológia; mezőgazdaság; környezeti konfliktus; természetvédelem


502 K 90
  Környezetvédelem / szerk. Horváth Béla. - Budapest : Népszava, 1988. - 279 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 322 730 5 fűzött
környezetvédelem


502 K 89
  Környezetvédelem / [készült az Országos Kisvállalkozás-fejlesztési Iroda és a Glob Info Alapítvány gondozásában] ; [összeáll. Gondi Sándor]. - Budapest : Golden Type, 1992. - 240 p. ; 20 cm. - (Vállalkozói ABC)
Lezárva: 1992. június
Fűzött
környezetvédelem; veszélyes hulladék; levegőtisztaság; szennyvízkezelés; szennyvíztisztítás; Magyarország; jogszabályok; szabvány; címjegyzék


502 K 90
  A környezetvédelem biológiai alapjai / szerk. Kovács Margit. - Budapest : Mezőgazd. K., 1975. - 333 p., CVIII t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 315-326.
ISBN 963-230-803-4 v.
környezetvédelem; ökológia; levegőszennyezés; vízszennyezés; talajszennyezés; növényvédelem; urbanizáció; erdő; természetvédelem; környezetvédelmi jog; kézikönyv


502 K 90
  A környezetvédelem helyi feladatainak finanszírozási forrásai / [szakmai irányító ... Gergely Erzsébet]. - Budapest : ÖKO Rt, 1998. - 68 p. ; 29 cm. - (Decentralizált környezeti tervezés és management : Tematikus útmutató)
Az Európai Unió által finanszírozott HU 9402-01-01-L4 számú Phare projekt
Fűzött
környezetvédelem; önkormányzat; környezeti tervezés; finanszírozás


502 K 90
  A környezetvédelem kapcsolatrendszere a gazdaságokkal és az önkormányzatokkal : A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség által 1994. október 18-án megrendezett konferencia előadásai. - Szolnok : Közép-Tisza v. Környezetvéd. Felügy., 1994. - 121 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; hulladékkezelés; ipar; környezeti állapot; talajvízvédelem; konferencia; Magyarország; Budapest


502 K 90
  A környezetvédelem minőségmenedzsmentje : Általános környezetvédelmi ismeretek / [szerk.] Kun-Szabó Tibor. - Budapest : Műszaki Kvk. : MMT, 1999. - 393 p. : ill. ; 24 cm. - (Minőségmenedzsment, ISSN 1419-4376)
Bibliogr.: p. 387-393.
ISBN 963-16-3048-X fűzött
környezetvédelem; minőségmenedzsment; vezetéstudomány; levegőtisztaság védelme; vízminőség védelme; talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj; sugárzás; természetvédelem; tájvédelem; kézikönyv


502 K 90
  A környezetvédelem prognosztizálásának magyarországi eredeményei a KGST-együttműködésben / [szerk. Fodor István, Nováky Erzsébet]. - Pécs : MTA RKK ; [Budapest] : KVM, 1988 [!1989]. - 153 p. ; 24 cm. - ( Környezetvédelmi tanulmányok, ISSN 0230-5437 ; 8.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8371-44-7 fűzött
környezetvédelem; előrejlezés; nemzetközi együttműködés


502 K 90
  Környezetvédelmi ábécé / [fel. szerk. Temesi Ida]. - Budapest : Lapkiadó, 1980. - 168 p. : ill., részben színes fotók ; 20 cm
Fűzött
környezetvédelem; Magyarország


502 K 90
  Környezetvédelmi akcióterv Mosonmagyaróvár számára. - Budapest : FÖK, 1993. - 26 p. ; 29 cm
Fűzött
környezetvédelmi akció; állampolgári részvétel; környezetpolitika; fenntarthatóság; helyi közösség; Mosonmagyaróvár


502 K 90
  Környezetvédelmi alapismeretek / [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - [Budapest] : KGI, 2001. - 2 db : ill. ; 29 cm
fűzött
1. / [Domokos Sándor et al.]. - 3. utánny. - 2001. - 165 p.
2. / [Ágostházi László et al.]. - 2. átd. kiad. - 2000. - 147 p.
környezetvédelem; tankönyv


502[058.7] K 90
  Környezetvédelmi kalauz : Környezetvédelmi ki kicsoda : Környezetvédelmi termékek, technológiák és szolgáltatások : Az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályai / [főszerk. Hetényi Pálné] ; [közread. a Környezetgazdálkodási Intézet, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár]. - Budapest : OMIKK : KGI, 1999. - 412 p. : ill. ; 29 cm + 1 CD-ROM
Név- és címjegyzék
ISBN 963-593-231-6 kötött
környezetvédelem; környezettechnika; szolgáltatás; Európai Unió; címjegyzék; névjegyzék


502 K 90
  Környezetvédelmi kihívások / [Bulla Miklós et al.]. - Budapest : Országgyűlési Kvt., 2001. - 87 p. : ill. ; 24 cm
Az Info-Társadalomtudomány, ISSN 1864-8174 52. száma (2001. július). - Bibliogr.: p. 83-87.
Fűzött
környezetvédelem; Magyarország


502 K 90
  Környezetvédelmi lexikon / [főszerk. Láng István] ; [a szerkbiz. ... Bándi Gyula et al.] ; [szerk. Böjthe László et al.]. - Budapest : Akad. K., 1993. - 2 db : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963 05 6564 1 kötött
környezetvédelem; lexikon
1., A-K. - 527 p.
ISBN 963 05 6622 2
2., L-Z. - 483 p.
ISBN 963 05 6566 8


502 K 90
  A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata : A gazdasági szabályozóeszközök szerepe a környezetvédelemben, különös tekintettel a termékjelölésre, valamint Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) a gyakorlatban című debreceni konferenciák előadásai / [szerk. Fodor László]. - Debrecen : Lícium-Art, 2003. - 214 p. : ill. ; 20 cm. - (Debreceni konferenciák ; 1.)
Fűzött
környezetvédelem; szabályozás; gazdaság; termékjel; IPPC; konferencia


502 Z 70
  Környezetvédelmi szabályozás a szubszidiaritás elve alapján: a megosztott hatáskörök problémája és a megoldási lehetőségek / Czéh Tibor [et al.] ; kiad. BKE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék. - Budapest : BKE, 1997. - 32 fol. ; 30 cm. - ( Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 47.)
További szerzők: Baranyi Árpád, Gáspár Ákos, Hermann Zoltán, Ungvári Gábor, Kék Mónika, Kocsis Tamás. - Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 31-32.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; szabályozás; szubszidiaritás; Európai Unió


502[058.7] K 90
  Környezetvédelmi tájékoztató = Information on the environmental sector = Information über den Umweltsektor / [fel. szerk. Székely Anna] ; [munkatársak Czibók Ágnes, Fehérvári Katalin, Takáts Ádám]. - 2001. - Budapest : Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, 2001. - 347 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2000. okt. 30.
ISSN 1417-5568 fűzött
környezetvédelem; szolgáltatás; címjegyzék


502 K 90
  Környezetvédelmi, természetvédelmi, területfejlesztési és építésügyi tárcaszintű kutatások 1993. 2. köt., Annotált bibliográfia / [kiad. a ... Környezetgazdálkodási Intézet Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálata]. - Budapest : KGI Környezetvéd. Táj. Szolg., 1994. - 104 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; területfejlesztés; környezetpolitika; környezetvédelmi kutatás; bibliográfia


502 K 90
  Környezetvédelmi, természetvédelmi, területfejlesztési és építésügyi tárcaszintű kutatások 1994-1995. Annotált bibliográfia / [összeáll. Kleininger Éva]. - Budapest : Aqua, 1996. - 159 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; területfejlesztés; környezetpolitika; környezetvédelmi kutatás; Magyarország; bibliográfia


502 K 90
  Környezetvédelmi, természetvédelmi, területfejlesztési és építésügyi tárcaszintű kutatások 1994-1996 : [Annotált bibliográfia] / [összeáll. KGI Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Szakkönyvtár] ; [kiad. ... a Környezetgazdálkodási Intézet Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálata]. - Budapest : KGI Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálat, 1997. - 229 p. ; 23 cm
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; területfejlesztés; környezetpolitika; környezetvédelmi kutatás; Magyarország; bibliográfia


502 K 92
  Közelről nézvést / szerk. Foltányi Zsuzsa, Kodolányi Gyula. - Budapest : Püski, 1989. - 154 p. ; 20 cm
Az 1988. szeptember 10-én, Esztergomban lezajlott környezetvédelmi MDF-tanácskozás előadásai
ISBN 963 7845 06 2 fűzött
ökológia; környezetvédelem


502 K 93
  Közös ég alatt = Pod spolocnym nebom / [szerk. Gábor László] ; [riportok Papp Péter, Tikovits Ernő]. - Eger : Magyar Katolikus Rádió Alapítvány, 2002. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm + 1 CD-ROM
Fűzött
környezetvédelem; nemzetközi együttműködés; rádióműsor; Magyarország; Szlovákia


502 K 94
Krajnyik Zsolt
  Környezetvédelmi értelmező szótár : [Magyar-szlovák-angol] / Krajnyik Zsolt, Kontár Roland. - Komárom : KT Könyv- és Lapkiadó Kft., 2010. - 198 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 194-198.
ISBN 978-60-8056-673-9 fűzött
környezetvédelem; angol nyelv; szlovák nyelv; értelmező szótár; szakszótár


502 K 95
Krimsky, Sheldon
  Environmental hazards : Communicating risks as a social process / Sheldon Krimsky, Alonzo Plough. - Dover, MA : Auborn House, 1988. - xvi, 333 p. ; 24 cm
Címford.: Környezeti veszélyek : A kockázatok kommunikációja mint társadalmi folyamat : Bibliogr.: p. 308-319.
ISBN 0 86569 184 3 fűzött
környezeti veszélyek; kockázati kommunikáció; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia; életmód


502 L 17
Laki Ferenc
  Környezetismeret : Tanulási segédlet óvodapedagógus hallgatók részére / Laki Ferenc, Miklovicz Árpád. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1993. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 18 5135 4 fűzött
természettudomány; környezet; élővilág; természet; környezetvédelem; felsőoktatás; jegyzet


502 L 18
  Lakossági kettős-kézikönyv a környezetünk védelméért : Nyíregyháza Környezetvédelmi Program kivonata és Amit mi is megtehetünk! praktikus információk, ötletek környezetünkért / [... szerk. Szép Éva, Vágvölgyi Gusztáv]. - Nyíregyháza : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2002. - 88 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött
környezetvédelem; életmód; állampolgári részvétel; környezetvédelmi program; Nyíregyháza


502 L 22
Láng István
  Agrártermelés és globális környezetvédelem / Láng István. - Budapest : Mezőgazda , 2003. - 215 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 963-9358-82-7 kötött
környezetvédelem; mezőgazdaság; Európai Unió


502 L 21
Lang, Stefanie
  Greener with accession? : Comparative report on public perceptions of the EU accession process and the environment in Hungary, FYR Macedonia and Romania / written by Stefanie Lang. - Szentendre : REC, 2000. - 109 p : ill. ; 21 cm
Címford.: Zöld csatlakozás? : Összehasonlító jelentés az EU csatlakozási folyamatról és a környezetvédelemről kialakult közvéleményről Magyarországon, Macedóniában és Romániában
ISBN 963-8454-80-6 fűzött
környezetvédelem; közvéleménykutatás; Európai Unió; Magyarország; Macedónia; Románia


502 L 24
Lang, Stefanie
  Zöld csatlakozás? : Jelentés a magyar társadalomnak az EU csatlakozásról és a környezetvédelemről alkotott véleményéről / írta Stefanie Lang. - Szentendere : Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvéd. Közp., 2000. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8454-78-4 fűzött
környezetvédelem; Európai Unió; közvéleménykutatás; Magyarország


502[32] L 27
Lányi András
  Porcelán az elefántboltban : Az ökológiai politika kezdetei Magyarországon / Lányi András. - [Budapest] : Heti Válasz Lap- és Kvk., 2009. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9461-24-6 fűzött
környezetvédelem; belpolitika; környezetpolitika; Magyarország


502 L 30
László Ferenc
  Környezetvédelem korszerűen / László Ferenc. - Budapest : Vízdok, 1988. - 387 p., [40] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 365-369.
ISBN 963-602-468-5 fűzött
környezetvédelem; környezetgazdálkodás; kézikönyv


502 L 33
Lászlóffy Gábor
  A térinformatika és lehetőségei a környezetvédelemben / Lászlóffy Gábor. - Budapest : OMIKK, [1998]. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 25.)
Bibliogr.: p. 32-36.
Fűzött
térinformatika; környezetvédelem


622 L 44
Lehmann Antal
  Bányászati felszínek növényzete, talajai és újrahasznosítási lehetőségei a Mecsek térségében / Lehmann Antal ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet]. - Budapest : MTA FKI, 2008. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 62.)
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-9545-21-2 fűzött
bányászat; talaj; növény; újrahasznosítás; Mecsek


502 L 55
Lerner, Steve
  Eco-pioneers : Practical visionaries solving today's environmental problems / Steve Lerner. - Cambridge, MA ; London : The MIT Press, 1998. - xii, 462 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Az ökológia úttörői : Gyakorlatias látnokok munkában a környezetért. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 399-414.
ISBN 0-262-62124-X fűzött
környezetvédelem; környezetvédők; életrajz; esettanulmányok; Amerikai Egyesült Államok


502 L 59
Lévai Tibor
  Analitika / [Lévai Tibor] ; [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - Budapest : KGI, 2000-2001. - 2 db : ill. ; 29 cm
Fűzött
környezetvédelmi vizsgálat; levegő; víz; talaj; hulladék
1. - 2. átd. kiad. - 2000. - 193 p.
2. - 3. utánny. - 2001. - 213 p.


502 L 66
  Lights and shadows : Environment in Czech Republic / [editor Jan Nemec]. - Prague : Consult, 1991. - 89, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: Fények és árnyékok : A környezet Csehországban
Fűzött
környezeti állapot; környezetvédelem; Csehország; fényképgyűjtemény


502 L 73
Litvinoff, Miles
  Atlas of earthcare : [A major new illustrated guide to looking after our planet] / Miles Litvinoff. - London : Gaia Books, 1996. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
Címford.: A Föld megőrzésének atlasza
ISBN 1-85675-077-9 fűzött
környezetvédelem; ökológia; természetvédelem; természeti erőforrások; környezeti állapot


502 L 77
Lomborg, Bjorn
  Cool it - Hidegvér! : A szkeptikus környezetvédő útikalauza a globális felmelegedéshez / Bjorn Lomborg ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Typtex, 2008. - 225 p. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 3.)
Eredeti cím: Cool it : The skeptical environmentalist's guide to global warming. - Bibliogr.: p. 177-214.
ISBN 978-963-9664-88-3 fűzött
környezetvédelem; ökológia; globális felmelegedés


502 L 90
Luhmann, Niklas
  Ökologische Kommunikation : Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? / Niklas Luhmann. - Opladen : Westdeutscher Verlag, 1986. - 275 p. ; 20 cm
Címford.: Ökológiai kommunikáció : Alkalmazkodhat-e a modern társadalom az ökológiai veszélyeztetésekhez?
ISBN 3-531-11775-0 kötött
ökológia; kommunikáció


I-919
Luhmann, Niklas
  Ökológiai kommunikáció [Fordítás] : Alkalmazkodhat-e a modern társadalom az ökológiai veszélyeztetésekhez? = Ökologische Kommunikation : Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? / Niklas Luhmann. - Közművelődési Információs Vállalat ; 1988 (Opladen : Westdeutscher Verlag, 1986 ; 275 p.). - 176, 58 p. ; 29 cm
ökológia; kommunikáció


502 L 90
Luhmann, Niklas
  Ökológiai kommunikáció : Képes-e felkészülni a modern társadalom az ökológiai veszélyekre? / Niklas Luhmann ; [ford. Brunczel Balázs]. - Budapest : Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet : Gondolat, 2010. - 165 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Ökologische Kommunikation. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-693-214-5 fűzött
ökológia; kommunikáció; társadalom


623 L 90
Lukács András
  Bioterror : Új háború titkos fegyverekkel / Lukács András, Morvay Péter. - [Budapest] : Springer, [2001]. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 963-9394-64-5 fűzött
biológiai fegyver; terrorizmus


502 M 11
Madarász Imre
  Környezetszociológia / Madarász Imre ; [közread. a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar]. - Gödöllő : Szent István Egyetem, 2003. - 125 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 119-125.
Spirálfűzött
környezetszociológia; környezetvédelem; társadalom; környezetgazdaságtan; környezetpolitika; természetvédelem; biológiai sokféleség


502 A 62
  Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótár = Hungarian-English explanatory dictionary of environmental protection / [fel. szerk. ... Kovács Terézia]. - Budapest : Akad. K., 2005. - 437 p. ; 21 cm + CD-ROM. - (Akadémiai szakszótárak)
ISBN 963-05-8225-2 kötött
környezetvédelem; angol nyelv; értelmező szótár; szakszótár


502 M 14
Magyar Emőke
  Hatásvizsgálat, felülvizsgálat / [Magyar Emőke, Tombácz Endre, Szilágyi Péter]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1997. - 240 p. ; 19 cm + 15 t. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1212-3208 ; 4.)
ISBN 963-224-089-8 fűzött
környezeti hatásvizsgálat


502 M 14
  A magyar környezetgazdálkodás története / [szerk. Ligetvári Ferenc]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2006. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-175.
ISBN 963-9483-61-3 fűzött
környezetgazdálkodás; ökológia; gazdaságtörténet; történeti ökológia; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálat]. - 1. köt., 1991 / összeáll. [Kleininger Lászlóné]. - Budapest : KGI, 1992. - 122 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálat]. - 2. köt., 1992 / összeáll. [Kleininger Lászlóné]. - Budapest : KGI, 1993. - 148 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálat]. - 3. köt., 1993 / összeáll. Kleininger Lászlóné. - Budapest : KGI, 1995. - 89, 11, 25 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálat]. - 4. köt., 1994. - Budapest : KGI, 1996. - 121, 15, 29 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálat]. - 5. köt., 1995. - Budapest : KGI, 1996. - 101, 17, 26 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálat]. - 6. köt., 1996. - Budapest : KGI, 1997. - [ism. oldalsz.] 135 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálat]. - 7. köt., 1997. - Budapest : KGI, 1998. - ism. oldalsz. [155] p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezet- és természetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Országos Környezet- és Természetvédelmi Szakkönyvtár és Információs Központ]. - 8. (1998-1999. jún.). - Budapest : KGI, 1999. - 171, [77] p. ; 30 cm
A "Környezet- és Természetvédelmi Figyelő" 1999. 35. kötet különszáma
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezet- és természetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Országos Környezet- és Természetvédelmi Szakkönyvtár és Információs Központ]. - 9. (1999. jún. - 2000. jún.). - Budapest : KGI, 2000. - 96, 11, 31 p. ; 30 cm
A "Környezet- és Természetvédelmi Figyelő" 36. kötet (2000) 1. különszáma
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezet- és természetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Országos Környezet- és Természetvédelmi Szakkönyvtár és Információs Központ]. - 10. (2000. jún. - 2001. jan.). - Budapest : KGI, 2001. - 119, 18, 29 p. ; 30 cm
A "Környezet- és Természetvédelmi Figyelő" 37. kötet (2001) 1. különszáma
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezet- és természetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezet- és Természetvédelmi Szakkönyvtár]. - 11. (2001. febr. - 2001. nov.) . - Budapest : KGI, 2002. - 136, 21, 6, 25 p. ; 30 cm
A "Környezet- és Természetvédelmi Figyelő" 38. kötet (2002) 1. különszáma
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezet- és természetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezet- és Természetvédelmi Szakkönyvtár]. - 12. (2001. nov. - 2002. dec.) . - Budapest : KGI, 2003. - 114, 16, 29, [10] p. ; 30 cm
A "Környezet- és Természetvédelmi Figyelő" 39. kötet (2003) 1. különszáma
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar környezet- és természetvédelmi bibliográfia / [kiad. a KGI Környezet- és Természetvédelmi Szakkönyvtár]. - 13. (2003. jan-okt.). - Budapest : KGI, 2003. - 192, 18, 36, 8 p. ; 30 cm
A "Környezet- és Természetvédelmi Figyelő" 39. kötet (2003) 2. különszáma
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; bibliográfia


502 M 14
  Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002- . - 7 db ; 30 cm
1., Föld, víz levegő / szerk. Mészáros Ernő és Schweitzer Ferenc. - 2002. - 511 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 496-504.
ISBN 963-09-4357-3
geológia; földtörténet; levegőkörnyezet; vízrajz; természetföldrajz; gazdaságföldrajz; Magyarország; kézikönyv


502 M 16
  Magyarország főbb környezeti mutatói, 2001 / [szerk. Szabó Elemér, Pomázi István]. - Budapest : Környezetvédelmi Minisztérium, 2001. - 20 cm ; 21 cm
Fűzött
környezeti állapot; környezetstatisztika; Magyarország


I-552
  Magyarország környezeti állapota 1984-ben / Országos Környezet- és Természetvédelmi Hívatal. - Budapest : OKTH, 1986. - 16 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
környezet


502 M 16
  Magyarország környezeti állapota nemzetközi összehasonlításban : OECD/EUROSTAT adatgyűjtése elapján / Központi Statisztikai Hivatal ; [szerk. Mészáros Andrea]. - Budapest : KSH, 2000. - 58 p. ; 30 cm. - (Időszaki tájékoztató : Környezetstatisztika)
Fűzött
környezeti állapot; statisztika; Magyarország


502 M 14
  Magyarország környezeti jövőképe : 1. fázis. Természeti környezet: Levegő, víz, talaj, élővilág : Tervezet / [szerk. Beliczay Erzsébet, Bulla Miklós, Vári Anna] ; Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja. - Budapest : MTA, 1994. - 147 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
környezeti állapot; levegőminőség; vízminőség; talajvédelem; élővilág védelme; hulladékkezelés; jövőkép; Magyarország


502 M 16
  Magyarország környezeti kulcsmutatói : 2002 / [írta és szerk. Szabó Elemér, Pomázi István]. - Budapest : Környezetvéd. Min., 2002. - 55 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Környezeti információs tanulmányok, ISSN 1586-4308 ; 3.)
Az adatok lezárva: 2002. január 31.
ISBN 963-00-9841-5 fűzött
környezeti állapot; Magyarország; kézikönyv


502 M 16
  Magyarország környezeti mutatói / [szerk. Szabó Elemér, Pomázi István]. - Budapest : KÖM, 2000. - 170 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Környezeti információs tanulmányok, ISSN 1586-4308 ; 1.)
Az adatok lezárva: 2000. július 31.
ISBN 963-00-4091-3 fűzött
környezeti állapot; Magyarország; kézikönyv


502 M 16
  Magyarország környezetstatisztikai atlasza = Environmental statistics atlas of Hungary / [szerk. ... Rausz Attila, Czira Tamás] ; [mtársak ... Bálint Orsolya et al.]. - Budapest : KSH : VÁTI M. Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht., 2005. - 79 p. : ill., színes, főként térk. ; 21x29 cm
ISBN 963-215-307-1 kötött
környezetstatisztika; Magyarország; atlasz


502 M 16
  Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásai a természetvédelemben / Iványi Anna szerk.. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2006. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 14.)
ISBN 963-86993-1-0 fűzött
környezetvédelem; nemzetközi kapcsolatok; Magyarország


502 M 17
  A magyarországi elektronikus média környezeti felkészültsége / szerk. Könczey Réka és Sükösd Miklós. - [Budapest] : KöNKomP, 2003. - 34 fol. ; 29 cm
Készült a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda megbízásából. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
környezetvédelem; tömegkommunikáció; Magyarország


502 M 22
  Making the Netherlands a cleaner country : The Environment Inspectorate : What is and what it does. - Hague : Ministry of Housing, Physical Planning and Environment, [1988?]. - 12 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Tegyük Hollandiát tisztább országgá! : Mivel foglalkozik a Környezetvédelmi Felügyelőség?
Fűzött
környezetvédelem; Hollandia


502 M 25
Maly, Filip
  Köztájékoztató rendszerek az ipari kibocsátásokról nálunk és a nagyvilágban : PRTR - Pollution Release and Transfer Regigisters - a világban : Szennyező anyagok kibocsátási és átviteli jegyzéke / írta Filip Maly és Miroslav Suta ; ford. Fodor Péter és Varga Sára ; kész. ... a Föld Gyermekei "A tiszta földért, levegőért és vízért" szekciója, a Pilzeni Ökológiai Alapítvány és az Ökotárs Alapítvány ... gondozásában. - Plzen : Föld Gyermekei ; Budapest : Pilzeni Ökológiai Alapítvány : Ökotárs Alapítvány, 1998. - 39 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-7466-8 fűzött
környezeti információ; ipari szennyezés; szennyezéskibocsátás; vegyi biztonság


502 M 26
  Managing Earth's resources : Agenda for the 21st century. - [New York, NJ] : McGraw-Hill, Inc., 1990. - 104 p. : ill ; 28 cm
Címford.: A Föld forrásainak kezelése : Teendők a XXI.századért . - Lenyomat a Business Week 1990. június 18-i számából
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; éghajlati változás; ózonréteg védelme; élővilág védelme; környezetgazdálkodás


503 M 27
  Mapping the impacts of recent natural disasters and technological accidents in Europe / European Environment Agency. - Luxembourg : Office for Offical Publications of the European Communities, 2004. - 54 p. ; 30 cm
Címford.: A közelmúltban történt természeti katasztrófák és műszaki balesetek hatásainak feltérképezése Európában
ISBN 92-9167-630-6 fűzött
természeti katasztrófa; baleset; környezeti hatás; árvíz; vihar; erdőtűz; aszály; földcsuszamlás; földrengés; olajszennyezés; lavina


665.7 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Környezetkímélő kenőanyagok / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : Elgoscar-2000, 2004. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/11.)
Bibliogr.: p. 60-63.
ISBN 963-86517-2-5 fűzött
kenőanyag; környezetvédelem


665.7 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Környezetkímélő kenőanyagok, hidraulika munkafolyadékok és hűtő-kenő folyadékok / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, [1996]. - 43 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1996/24.)
Bibliogr.: p. 40-43.
Fűzött
kenőanyag; környezetvédelem


CDR-5
  Más képp [számítógépes dok.] : Interaktív, ismeretterjesztő folyóirat. - 2. évf. 3.sz., Bioszféra : A környezet védelmében / szerk. Könczöl Rita, Szabados Tamás. - Budapest : Kossuth : Harmadik Szem, [2001]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
ISBN 963-09-4250-X tokban
környezetvédelem; ökológia


613 M 49
McCarthy, Mark
  Environment and health in London : A report to mark the Third European Ministerial Conference on Environment and Health and the Healthy Planet Forum London, June 1999 / Mark McCarthy, Jake Ferguson. - London : King's Fund, 1999 . - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
Címford.: Környezet és egészség Londonban : Az 1999 júniusában Londonban a környezetről és az egészségről rendezett harmadik európai miniszteri konferencia, és az "Egészséges bolygó fórum" háttéranyagául szolgáló jelentés
ISBN 1-85717-274-4 fűzött
környezeti állapot; környezet-egészségügy; közegészségügy; ökológiai lábnyom; konferencia; London


502 M 49
McDaniel, Carl N.
  Az édenkert kiárusítása : Példázat a természet tönkretételéről / Carl N. McDaniel, John M. Gowdy. - [Budapest] : Typotex, 2002. - 205 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Paradise for sale. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Ford. Ortmann-né Ajkai Adrienne
ISBN 963-9326-56-9 kötött
környezetrombolás; kulturális antropológia; Nauru


502 M 49
McNeill, John R.
  Something new under the Sun : An environmental history of the twentieth-century world / J. R. McNeill. - Harmondsworth : Allen Lane The Penguin Press, 2000. - XXIV, 421 p. ; 24 cm
Címford.: Valami új a Nap alatt : A XX. század történeti ökológiája. - Bibliogr.: p. 363-404.
ISBN 0-71-399462-2 kötött
környezeti állapot; környezetszennyezés; környezetvédelem; történet; történeti ökológia


502 M 50
Meadows, Donella H.
  Világpolgár : Időökológia / Donella H. Meadows ; [... György Lajos ford.] ; [... szerk. Simonyi Gyula]. - Székesfehérvár : BOCS Alapítvány, 2001. - [210] p. ; 17 cm
ISBN 963-006153-8 fűzött
környezetvédelem; fenntarthatóság; globális problémák


502 M 50
  Media and the environment / ed. by Craig L. LaMay, Everette E. Dennis. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1992. - xx, 266 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Média és környezet
ISBN 1-55963-130-9 fűzött
környezetvédelem; környezet-egészségügy; sajtó; Amerikai Egyesült Államok


502 M 50
  Meddig vagyunk? : Válogatott írások a Védegylettől / [vál. Vay Márton]. - Budapest : Noran, 2004. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 963-9539-43-0 fűzött
környezetvédelem; Magyarország


371.68 M 50
  Medienkursbuch Ökologie : Ergänzungsband : Filme - Videos - Dias / [redaktion Ilona Jerger-Bachmann, Horst Hamm]. - Freiburg : Ökomedia Institut, 1989. - 312 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Ökológiai tanfolyami könyv : Pótlás : Filmek - videók - diák katalógusa
ISBN 3 925324 05 4 fűzött
ökológia; víz; talaj; levegő; mezőgazdaság; kertészet; állatok; növények; erdő; egészség; táplálkozás; energia; hulladék; falu; város; környezetpolitika; fejlődő országok; közlekedés; audiovizuális anyagok; videókatalógus; filmkatalógus


502 M 50
  Meeting the environmental challenge : EPA's review of progress and new directions in environmental protection / United States Environmental Protection Agency. - Washington, D.C. : EPA, 1990. - 26 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Megfelelni a környezeti kihívásnak : Fejlődés, új irányzatok a környezetvédelemben - EPA áttekintés
Fűzött
környezetvédelem; környezeti állapot; vízminőség; levegőminőség; belsőtér levegője; hulladék; földszennyezés; Amerikai Egyesült Államok


502 M 50
  A megkérdőjelezett sikerágazat / szerk. Kerekes Sándor és Kiss Károly. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2003. - 453 p. : ill. ; 24 cm . - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. III. Környezetvédelem és integráció, ISSN 1418-7787)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-397-1 fűzött
környezetpolitika; környezetvédelem; energiagazdaság; mezőgazdaság; területfejlesztés; vidékfejlesztés; környezeti nevelés; környezeti tudat; Európai Unió


502 M 53
  Menaces sur l'Antarctique. - Zurich : WWF Suisse, 1990. - 31 p. ; 23 cm
Címford.: Az Antarktiszt fenyegető veszélyek. - A Revue Panda 1990. 4. száma
Fűzött
környezetvédelem; Antarktisz


502 M 53
  Mending the Earth : A world for our grandchildren / ed. by Paul Rothkrug and Robert L. Olson. - Berkeley, CA : North Atlantic Books ; San Francisco, CA : The Environmental Rescue Fund, 1991. - xxiv, 219 p. ; 23 cm. - (Io series ; 43)
Címford.: A Föld gyógyítása : Egy világ a gyermekeink számára
ISBN 1 55643 091 4 fűzött
környezetvédelem; humánökológia; energia; állampolgári részvétel; háztartás-ökológia; környezetgazdaságtan


502 M 53
Menyhárt Jenő
  Az agitátor / Menyhárt Jenő. - Budapest : Nyitott Könyvműhely, 2008. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9725-32-4 fűzött
környezetvédelem; önéletrajz; Amerikai Egyesült Államok


502 M 55
  Mérvadó vélemények a környezetpolitikáról / szerk. Kerekes Sándor, Kiss Károly ; [kiad. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék]. - Budapest : BKÁE Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék , 2001. - 105 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetpolitika; környezetvédelem; gazdaság


502 M 57
Mészáros Ernő
  Bevezetés a környezettanba / Mészáros Ernő. - Veszprém : Veszprémi Egyetem Analitikai Kémia Tanszék, 1994. - 67 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
környezettan; Veszprémi Egyetem. Analitikai Kémia Tanszék


502 M 57
Mészáros Ernő
  A környezettudomány alapjai / Mészáros Ernő. - Budapest : Akad. K., 2001. - XII, 210 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 963-05-7829-8 fűzött
környezettan


502 M 60
Meyer, William B.
  Human impact on the Earth / William B. Meyer. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - vii, 253 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Az ember hatása a Földre. - Bibliogr.: p. 223-233.
ISBN 0-521-55847-6 fűzött
környezeti hatás; történeti ökológia; humánökológia


I-302/2
Meyer, William B.
  Három évszázad, amely megrengette a Földet [Fordítás] = Three centuries that shook the Earth / William B. Meyer. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1998 (In: Human impact on the Earth. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. p. 216-221.). - 4 fol. ; 29 cm
környezeti hatás; történeti ökológia; humánökológia


I-302
Meyer, William B.
  Nyom-szennyeződések [Fordítás] = Trace pollutants / William B. Meyer. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1998 (In: Human impact on the Earth. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. p. 168-178.). - 5 fol. ; 29 cm
környezeti hatás; történeti ökológia; humánökológia; szennyezőanyag


502 M 68
Mikusné Nádai Magda
  Számvető könyvecske : Környezeti problémák számokban, képekben / Mikusné Nádai Magda. - [Budapest] : OKTH, [1985]. - 185 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963 01 6298 9 fűzött
környezetvédelem


017 M 68
  The millenium Whole earth catalog : Acces to tools and ideas for the twenty-first century / ed. by Howard Rheingold. - San Francisco, CA : HarperSanFrancisco, 1994. - 384 p. : ill. ; 37 cm
Címford.: A milleniumi Whole Earth katalógus : Eszközök, ötletek a XXI. századra. - Katalógus, címjegyzék, bibliográfia
ISBN 0-06-251059-2 fűzött
megfelelő technológia; fenntartható fejlődés; kézművesség; közösség; család; kommunikáció; politika; oktatás; idegenforgalom; bibliográfia; katalógus; címjegyzék


502 M 68
Miller, George Tyler
  Sustaining the Earth : An integrated approach / G. Tyler Miller. - 2. ed. - Belmont, CA : Wadsworth, 1996. - xii, 325, 42 p. : ill. ; 28 cm. - (Wadsworth biology series)
Címford.: A Föld fenntartása. - A függelékben: intézmények címei, jogszabályok jegyzéke, bibliográfia, kifejezésgyűjtemény
ISBN 0-534-23922-6 fűzött
környezettudomány; környezetvédelem; környezeti problémák; népesség; energia; biológiai változatosság; egészségveszélyeztető tényezők; levegő; víz; hulladék; környezeti nevelés; tankönyv


502 K 90
  Ministry level research projects for environmental protection, nature conservation, regional development and building 1994. Vol. 2., Annotated bibliography / [publ. by the Environmental Protection Information Service of the Environmental Management Institute ...]. - Budapest : [KGI Környezetvéd. Táj. Szolg.], 1996. - 159 p. ; 30 cm
Eredeti cím: Környezetvédelmi, természetvédelmi, területfejlesztési és építésügyi tárcaszintű kutatások 1994-1995. Annotált bibliográfia
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; területfejlesztés; környezetpolitika; környezetvédelmi kutatás; Magyarország; bibliográfia


502 M 70
  Miskolc város környezeti állapota, ahogyan a lakosság látja : Közvéleménykutatás és adatgyűjtés Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén a helyi környezetvédelmi program készítéséhez / [szerk. Balog Ákos] . - Miskolc : Miskolci Öko-Kör, 1999. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezeti állapot; közvéleménykutatás; Miskolc


502 M 74
Mohácsi Csilla
  Környezettechnika : 1. / [Mohácsi Csilla, Lévai Tibor] ; [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - 3. utánny. - Budapest : KGI, 2001. - 197 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 197.
Fűzött
környezettechnika


502 M 75
Mohos Nádor Tamás
  A dorogiak véleménye Dorogról : Közvélemény-kutatás / [kész. Mohos Nádor Tamás]. - Dorog : Dorogi Környezetvédelmi Egyes., 2001. - 33 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
környezetvédelem; közvéleménykutatás; Dorog


502 M 76
Moldova György
  Magyarország szennybemenetele : Riport a környezetvédelemről / Moldova György. - Budapest : Dunakanyar 2000, 1995. - 290 p. ; 22 cm
ISBN 963-8297-43-4 fűzött
környezetvédelem; szociográfia; Magyarország


502 M 87
Morales, Xavier
  Environmental attitudes : A comparison of environmental priorities between the general public and city leaders / Xavier Morales. - [S.l.] : [s.n.], 1994. - 22 p. ; 31 cm
Címford.: Környezeti attitűdök : Baja város vezetői és lakosai környezettel kapcsolatos fontossági sorrendjének összehasonlítása. - Házi soksz.
Fűzött
környezeti attitűd; környezeti tudatosság; környezeti problémák; közvéleménykutatás; Magyarország; Baja


502 M 91
Moser Miklós
  A környezetvédelem alapjai / Moser Miklós, Pálmai György. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1992. - 494 p. : ill. ; 25 cm
Egyetemi tankönyv
ISBN 963 18 4317 3 kötött
környezetvédelem; kézikönyv; tankönyv


502[33] M 91
Mostert, Erik
  Environmental impact assessment in Hungary / Erik Mostert. - Delft : RBA Centre for Comparative Studies on River Basin Administration, 1993. - 130 p. ; 30 cm. - (RBA series on River Basin Administration. Research report, ISSN 0927-2909 ; 1)
Címford.: Környezeti hatásvizsgálat Magyarországon. - Magyar ny. összefoglalóval
Fűzött
környezeti hatásvizsgálat; fenntartható fejlesztés; környezetgazdaságtan; Magyarország; Hollandia


502 M 97
  Műemlékvédelem és környezetvédelem / [szerk. Ábrám Zoltán] ; [közread. a] Rhododendron Környezetvédő Egyesület, Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság. - Marosvásárhely : Lyra K., 1997. - 97 p. : ill. ; 21 cm
A Szovátán 1997. június 13-18. között tartott III. Honismereti Népfőiskola előadásai
Fűzött
környezetvédelem; műemlékvédelem; környezeti nevelés; konferencia; Románia; Erdély


502 M 99
  Műszaki sportok a természetben : A quad- és motorsport környezetterheléséről és zavarásáról a természetben / [szerk. Sallai R. Benedek]. - Túrkeve : Herman O. Természetvédő Kör, 2007. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 10.)
ISBN 963-86993-2-9 fűzött
környezetvédelem; természet; gépjárműsport


502 M 99
Myers, Norman
  Mi a helyes válasz, ha a Föld jövője a tét? / Norman Myers, Julian L. Simon ; [... Merkl Ottó, ... Fuisz Tibor ford.]. - Budapest : Typotex, 2004. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Scarcity or abundance?. - Bibliogr.: p. 219-225. és a hivatkozásokban
ISBN 963-9326-89-5 fűzött
környezetvédelem; közgazdaságtan; globális problémák


628.2 N 13
Nádudvari Zoltán
  Csatornaművek karbantartása / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, [2000]. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/13.)
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 963-593-415-7 fűzött
csatornázás


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  Együttes gazdasági és környezeti célok és konfliktusaik / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/2.)
Bibliogr.: p. 73-76.
ISBN 978-963-9754-12-6 fűzött
környezetvédelem; gazdaság; környezetgazdaságtan; környezeti konfliktus


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  Az elhasználódás és a karbantartási stratégia összefüggése a környezeti kockázatokkal / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2321)
Bibliogr.: p. 50-52.
ISBN 963-593-490-4 fűzött
környezeti kockázat; karbantartás; környezeti vizsgálat


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  Környezetvédelem gépipari üzemekben / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 38 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2205)
Bibliogr.: p. 36-38.
ISBN 963-420-732-4 fűzött
környezetvédelem; gépipar


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  Hatásvizsgálatok az EU és az OECD környezetvédelmi kutatási és akcióprogramjában / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 2001. - 50 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006)
ISBN 963-593-445-9 fűzött
környezeti hatás; környezeti hatásvizsgálat; kutatás; Európai Unió; Organisation for Economic Co-operation and Development (Paris)


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  A kárfelmérés és kármentesítés engedélyezési gyakorlata / Nádudvari Zoltán . - Budapest : OMIKK, [1999]. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/8-1.)
ISBN 963-593-387-8 fűzött
környezeti kár; környezetvédelmi jog; kármentesítés


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  A környezet állapotának statisztikai mutatói / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, [1996]. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1996/3.)
Bibliogr.: p. 37-39.
Fűzött
környezeti állapot; környezetstatisztika


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  A környezeti felelősség a biztosítótársaságok gyakorlatában / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1997. - 38 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek / 0866-6091 ; 1997/4.)
Bibliogr.: p. 37-38.
Fűzött
környezeti kockázat; biztosítás; környezeti felelősség; környezetvizsgálat; természeti katasztrófa


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  Környezeti haszon értékelése, érvényesítése, érdekeltségi viszonyai / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/3.)
Bibliogr.: p. 64-67.
ISBN 978-963-9754-12-6 fűzött
környezetértékelés; környezeti haszon; környezeti szolgáltatás; értékelés; hasznosság


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  Környezeti kockázatok megállapítása, társadalmi-gazdasági összefüggéseik elemzése és kezelése / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1997. - 56 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/6.)
Fűzött
környezeti kockázat


502[32] N 13
Nádudvari Zoltán
  Környezeti konfliktusok feltárása, egyeztetése közvetítőkkel / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 2000. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2001.)
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 963-593-428-9 fűzött
környezeti konfliktus; érdekegyeztetés; közvetítés


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  A környezetvédelem és az Európai Unió előcsatlakozási (PHARE, ISPA, SAPARD) támogatásai / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 44 p. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2201)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 963-593-486-6 fűzött
környezetvédelem; Európai Unió; támogatás


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  Közérdekű környezeti információk nyilvánosságra hozatala / Nádudvari Zoltán . - Budapest : OMIKK, [1995]. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/8.)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 963-593-313-4 fűzött
kockázati kommunikáció; környezeti veszélyek; tájékoztatás; nyilvánosság


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  Az ökoauditálás gyakorlati példái / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1997. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek / 0866-6091 ; 1997/1.)
Bibliogr.: p. 26-28.
Fűzött
környezetvizsgálat; környezetirányítás


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  Ökológiai életciklus- és költség/haszon elemzés / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 2000. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 9902)
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 963-593-412-6-2 fűzött
életciklus-elemzés; ökomérleg; környezetgazdaságtan; környezetpolitika; tervezés


502 N 13
Nádudvari Zoltán
  Természeti katasztrófák és háborús körülmények okozta környezeti károk elhárítása / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME-OMIKK, 2001. - 44 p. : ill. ; 20 cm . - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2021)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-593-474-2 fűzött
természeti katasztrófa; háború; környezetkárosítás


502 N 37
  National Environmental and Nature Conservation Policy Concept / [ed. by I. Pomázi, A. R. Csanády] ; Ministry for Environment and Regional Policy. - Budapest : Ministry for Environment and Regional Policy, 1995. - 92 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepció
Fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; környezetpolitika; környezeti állapot; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - Magyarország; Magyarország


502 N 37
  National environmental program : Hungary : General implementation plan. - [Budapest] : [Min. of Environment], 1996. - ism. oldalsz. [302] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Eredeti cím: Nemzeti környezetvédelmi program. - Előzetes fordítás
Spirálfűzött
környezetvédelem; természetvédelem; környezeti állapot


502 N 47
  National environmental program, 1997-2002 : Republic of Hungary / [Ministry of Environment]. - Budapest : Ministry of Environment, 1998. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-03-5563-9 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; környezeti állapot; Magyarország


502 N 37
  Natural disasters in Hungary : National report for United Nations International Decade for Natural Disaster Reduction = Természeti katasztrófák Magyarországon : Nemzeti jelentés a Természeti Katasztrófa Csökkentés Nemzetközi Évtizede ENSZ-programjához / [ed. by Csaba Nemes]. - [Budapest] : Fenntartható fejlődés Biz., 1994. - 47 p. : ill. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet, ISSN 1218-1587)
Összefoglalás magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 963-04-4232-9 fűzött
természeti katasztrófa; Magyarország


502 N 62
  Nemzeti környezet- és természetpolitikai koncepció / [közread. a] Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - [Budapest] : KTM, 1994. - 97 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-3693-6 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; környezetpolitika; környezeti állapot; Magyarország


I-935
  Nemzeti környezet- és természetpolitikai koncepció / [közread. a] Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - [Budapest] : Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1994. - 80, 38, 5 fol. ; 30 cm
Gépelt kézirat fmás.. - Mellékletben: Hazánk környezeti állapotának mutatói
környezetvédelem; természetvédelem; környezetpolitika; környezeti állapot; Magyarország


502 N 62
  Nemzeti környezetvédelmi program, 1997-2002 / [kiad. a Környezetvédelmi Minisztérium]. - Budapest : McCann-Erickson Budapest Kft., 1998. - ism. oldalsz. [274] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-03-4440-8 kötött
környezetvédelem; természetvédelem; környezeti állapot; Magyarország


502 N 62
  Nemzetközi Környezetvédelmi Ifjúsági Konferencia : 1995. július 5-7. = International Youth Conference on Environment Protection : 5-7 July, 1995 : Mezőtúr. - Szolnok : Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség, 1995. - 228 p. : ill. ; 21 cm
Angol és magyar ny. tartalmi kivonat
Fűzött
környezetvédelem; konferencia


502 N 63
Nemzetközi Környezetvédelmi Konferencia és Kiállítás (3.) (1995.) (Kecskemét)
  III. Nemzetközi Környezetvédelmi Konferencia : Kecskemét, 1995. [május 24-26.] : Az előadások rövid összefoglalói / [rend., közread. a TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete]. - Kecskemét : TIT Bács-Kiskun M. Egyes., [1995]. - [40] p. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; konferencia


502 N 69
  The Netherlands - fit for future life : Environmental impact assessment. - [Hague] : Ministry of Housing, Phisical Planning and Environment, [1988]. - 22 p. : ill., színes ; 29 cm
Címford.: Hollandia - alkalmas a jövőbeni életre : Környezetvédelmi hatástanulmány
Fűzött
környezeti hatásvizsgálat; Hollandia


502 N 71
Neumann-Adrian, Michael
  Das Grüne Lexikon : Umwelt verstehen, Umwelt schützen / Michael und Edda Neumann-Adrian. - München : Schneider, 1986. - 378 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (S Lexikon)
Címford.: Zöld lexikon : Megérteni - védeni a környezetet
ISBN 3 505 09119 7 kötött
környezetvédelem; környezetvédelem; lexikon


502 N 74
  New tools for environmental protection : Education, information, and voluntary measures / Thomas Dietz and Paul C. Stern, eds. - Washington, DC : National Academy Press, 2002. - xi, 356 p. ; 23 cm
Címford.: Új eszközök a környezetvédelem szolgálatában : Oktatás, információ, önkéntesség. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-309-08422-9 fűzött
környezetvédelem; környezeti nevelés; környezeti információ; önkéntes intézkedések; környezetpolitika; Amerikai Egyesült Államok


502 N 88
  Növekedés vagy fejlődés? : Állásfoglalás Budapest jövőjéről / [szerk. Krajner Péter]. - Budapest : Védegylet, 2002. - 58 p. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 4.)
ISBN 963-204-230-1 fűzött
környezetvédelem; Budapest


502 O 12
Odzuck, Wolfgang
  Meddig szennyezhető a Föld? : A környezetterhelésről / Wolfgang Odzuck. - [Budapest] : Mezőgazd. Kvk., 1987. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Biológiai környezetünk védelme, ISSN 0324-4016)
Eredeti cím: Umweltbelastungen: belastete Ökosysteme. - Bibliogr.: p. 252-256.
ISBN 963 232 471 4 fűzött
környezetvédelem


502 O 13
  OECD environmental performance reviews : Italy / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 1994. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Környezetpolitikai vizsgálatok : Olaszország
ISBN 92-64-14261-4 fűzött
környezeti állapot; természetvédelem; levegőtisztaság védelme; vízvédelem; hulladékgazdálkodás; gazdaság; szállítás; energia; nemzetközi együttműködés; Olaszország


502 O 13
  OECD environmental performance reviews : United Kingdom / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 1994. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Környezetpolitikai vizsgálatok : Nagy-Britannia
ISBN 92-64-14260-6 fűzött
környezeti állapot; természetvédelem; levegőtisztaság védelme; vízvédelem; hulladékgazdálkodás; gazdaság; szállítás; energia; vegyipar; nemzetközi együttműködés; Nagy-Britannia


502 O 13
  OECD környezeti adattár, 1997 / [vál. és szerk. Szabó Elemér, Pomázi István, Buzás Kálmánné]. - Budapest : KTM, 1998. - 168 p. ; 30 cm. - (Szemelvények az OECD környezetpolitikájából ; 1417-9172)
A válogatás az "OECD environmental data, compendium 1997" c. kiadvány alapján készült
ISBN 963-03-6109-4 fűzött
környezeti statisztika; környezeti állapot; Organisation for Economic Co-operation and Development (Paris)


502 O 13
  OECD környezetpolitikai teljesítményértékelések : Magyarország / [m. kiad. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium]. - [Budapest] : KVVM, 2008. - 254 p. ; 23 cm
Eredeti cím: OECD environmental performance reviews : Hungary. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-88054-0-9 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; környezetszennyezés; környezetpolitika; környezeti állapot; felmérés; Magyarország


502 O 13
  Oekologia : [Handbuch für Umwelttechnik] / mit Beiträgen von Günter Altner [et al.] ; [Hrsg. für die Wiener Akademie für Zukunstfragen durch Peter Oberlechner]. - Wien : Falter Verlag, 1987. - 237 p. ; 24 cm
Címford.: Ökológia : Környezettechnikai kézikönyv
ISBN 3 85439 044 0 fűzött
ökológia; környezetvédelem; levegőszennyezés; vízsszennyezés; energiafelhasználás; Ausztria; kézikönyv


502 O 38
  One Earth / photographed by more than 80 of the world's leading photojournalists ; written by Kenneth Brower. - San Francisco, CA : Collins, 1990. - 192 p. : ill., színes fotók ; 30 cm
Címford.: Egyetlen Földünk van
ISBN 0-00-637660-6 fűzött
környezet; környezetvédelem; környezeti problémák; fényképgyűjtemény


502 O 42
  Az ORACLE és a természet / [... szerk. Dobóné Balogh Judit]. - Budapest : IQSoft Rt., 1992. - 77 p. ; 29 cm
Fűzött
környezetvédelmi információs rendszer; megfigyelőrendszer; Magyarország; Amerikai Egyesült Államok


502 O 74
Országos Környezetvédelmi Információs Konferencia (3.) (1992.) (Budapest)
  III. Országos Környezetvédelmi Információs Konferencia : Budapest, 1992. szeptember 16-17-18. / [kiad. a] Környezetvédelmi Információs Klub. - Budapest : Környezetvédelmi Inf. Klub, 1992. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
környezetvédelmi információ; konferencia


502 O 74
Országos Környezetvédelmi Konferencia (16.) (2002.) (Siófok)
  XVI. Országos Környezetvédelmi Konferencia : Siófok, 2002. szeptember 10-18. / [a konferencia szervezői MTESZ Fejér Megyei Szervezete, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete] ; [szerk. Elek Gyula, Vécsi Barnabás. - [S.l.] : [S.n.], 2002. - 337 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
környezetvédelem; konferencia


502 O 74
Országos Környezetvédelmi Konferencia (17.) (2003.) (Siófok)
  XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia : Siófok, 2002. szeptember 23-25. / [a konferencia szervezői MTESZ Veszprém Megyei Szervezete, MTESZ Fejér Megyei Szervezete] ; [szerk. Vécsi Barnabás, Elek Gyula]. - [S.l.] : [S.n.], 2003. - 548 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
környezetvédelem; konferencia


502 O 95
  Our future world : Global environmental research / an abridged report ... by the Natural Environment Research Council. - Swindon : Natural Environment Research Council, 1989. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: Eljövendő világunk : Világméretű környezeti kutatás
ISBN 0-901875-79-1 fűzött
környezettudomány; környezeti hatás; globális változás; globális problémák; környezeti változás; környezeti folyamatok


502 Ö 17
  Ökotáj: A zöld hálózat lapja / főszerk. Zelnik József ; kiad. a Kulturális Innovációs Alapítvány. - 1. évf. 1. sz. (1992, ősz)- . - Budapest : Kulturális Innovációs Alapítvány, 1992- . - 26 cm
Évente négy szám
ISSN 1216-6871
környezetvédelem; ökológia; kultúra
1-9. sz. - 1992-1994
Nyolc szám egybekötve
10-16/17. sz. - 1995-1997
Öt szám egybekötve
18/19-25/26. sz. - 1998-2000
Öt szám egybekötve
27/28-35/36. sz. - 2001-2005
Öt szám egybekötve


502 Ö 32
  Önkormányzati környezetvédelmi kézikönyv / [szerzők ... Bánkúti Antal et al.]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1999. - 326 p. : ill. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 7.)
ISBN 963-224-367-6 fűzött
környezetvédelem; önkormányzat; igazgatás; kézikönyv


502 P 12
Pájer József
  Környezeti hatásvizsgálatok / Pájer József. - Sopron : Soproni Egyetem, 1998. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-138.
Fűzött
környezeti hatásvizsgálat


502 P 14
  Palatinusz tanulmányok, információk, gyűjtött anyagok : Egyéb vegyes írások : Palatinus Klub : National Geographic dokumentumok : www.index.veszprem.hu megjelent írások / írta és összeáll. Szacsky Mihály. - 2006. - [Budapest] : Palatinus Klub, 2006. - 136 p. ; 30 cm
Belső használatra. - Házi soksz.
Fűzött
környezetvédelem


502 P 14
  Palatinusz tanulmányok, információk, gyűjtött anyagok : Egyéb vegyes írások : Palatinus Klub : National Geographic dokumentumok : www.index.veszprem.hu megjelent írások / írta és összeáll. Szacsky Mihály. - 2007/1. - [Budapest] : Palatinus Klub, 2006. - 162 p. ; 30 cm
Belső használatra. - Házi soksz.
Fűzött
környezetvédelem


502 P 22
  Pályázati tájékoztató a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés minőségtanúsítási rendszeréről és a védjegyhasználat feltételeiről : Érvényes 2002-2003. évben / Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság. - Budapest : KvVM Környezetbarát Termék KHT., [2002]. - 108 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetbarát termék; pályázat; védjegy; Magyarország


502 P 36
Papp Sándor
  Fagyöngy-civilizáció / Papp Sándor ; Szilvásy Nándor rajzaival. - Veszprém : Új Horizont, 2002. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 963-8246-13-8 fűzött
természet; társadalom; gazdaság


502 P 37
  Paradigmaváltás?! : Kultúránk néhány alapvető meggyőződésének újragondolása : Szöveggyűjtemény / szerk. Takács-Sánta András. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 72 p. ; 20 cm. - (Fenntarthatóság és globalizáció, ISSN 1788-9731 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-9683-94-8 fűzött
társadalmi kérdés; ökológia; környezeti válság; fenntarthatóság


502 P 38
  Partnerek az önkormányzatok környezetvédelmi munkájában : Útmutató a települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak ellátását támogató együttműködések kialakításához / [szakmai irányító Gergely Erzsébet]. - Budapest : ÖKO Rt, 1998. - 79 p. : ill. ; 29 cm. - (Decentralizált környezeti tervezés és management : Tematikus útmutató)
Az Európai Unió által finanszírozott HU 9402-01-01-L4 számú Phare projekt. - Címjegyzékkel
Fűzött
környezetvédelem; államigazgatás; önkormányzat; környezeti tervezés; együttműködés; címjegyzék


502 P 38
  Partnerség a monitoringban : Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban / [szerk. Dönsz Teodóra] ; [közr. a Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország]. - Budapest : MTVSZ Föld Barátai Mo., 2008. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9802-02-5 fűzött
környezetvédelem; támogatás; megfigyelés; Strukturális Alapok; Európai Unió; környezetvédő szervezetek; nonprofit szervezetek


502 Z 70
Pataki György
  A magyar iparvállalatok környezeti orientációja : Kutatási beszámoló / kész. Pataki György és Radácsi László. - [Budapest] : [BKE], 1997. - 52 fol. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 3.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 50-51. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Szigorodó környezetpolitika. Útban az Európai Unió felé c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; ipar; vállalat; környezeti tudatosság; Magyarország


502 P 45
Pató Zsuzsanna
  A Globális Környezeti Alap: a nemzetközi szervezet, a támogatási területek és a magyarországi programok / [Pató Zsuzsanna ..., Faragó Tibor ...]. - Budapest : KvVM, 2004. - 99 p. ; 30 cm
ISBN 963-85511-5-1 fűzött
környezetvédelem; finanszírozás; nemzetközi környezetvédelmi szervezetek; Global Environmental Facility


502 P 54
  Példaértékű kezdeményezések az EU országokban / [szakmai irányító ... Gergely Erzsébet]. - Budapest : ÖKO Rt, 1998. - 72 p. : ill. ; 29 cm. - (Decentralizált környezeti tervezés és management : Tematikus útmutató)
Az Európai Unió által finanszírozott HU 9402-01-01-L4 számú Phare projekt
Fűzött
környezetvédelem; önkormányzat; környezeti tervezés; környezetvédelmi program ; Ausztria; Dánia; Anglia; Portugália


502 P 54
  Példaértékű kezdeményezések Magyarországon / [szakmai irányító ... Gergely Erzsébet]. - Budapest : ÖKO Rt, 1998. - 96 p. : ill. ; 29 cm. - (Decentralizált környezeti tervezés és management : Tematikus útmutató)
Az Európai Unió által finanszírozott HU 9402-01-01-L4 számú Phare projekt
Fűzött
környezetvédelem; önkormányzat; környezeti tervezés; településfejlesztés; vidékfejlesztés; öko kataszter; fenntartható fejlesztés; ökológiai hálózat; Ráckevei-Soroksári Dunaág Ökorégió Projekt; Nagykanizsa; Sátoraljaújhely; Budapest; Kerekegyháza; Gömörszőlős; Ormánság; Dörögdi medence; Gyűrűfű


I-1013
Pepper, David
  A környezetvédelem fogalmának meghatározása [Fordítás] = Defining environmentalism / David Pepper. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1999 (In: Modern environmentalism. - London ; New York, NY : Routledge, 1997. p. 9-46.). - 31 fol. ; 29 cm
környezetvédelem; környezetvédő mozgalmak; mélyökológia; ideológia


659.3 E 93
Pflugh, Kerry Kirk
  Establishing dialogue : Planning for success : A guide to effective communication planning / by Kerry Kirk Pflugh, Judith Auer Shaw, Branden B. Johnson ; New Yersey Department of Environmental Protection and Energy, Division of Science and Research, Risk Communication Unit. - Trenton, NJ : New Yersey Department of Environmental Protection and Energy, 1992. - 19, [6] p. ; 28 cm
Címford.: A párbeszéd előkészítése : Tervezés a siker érdekében : A hatékony kommunikációtervezés útmutatója
Fűzött
kommunikációtervezés; vitaelőkészítés; kockázati kommunikáció; társadalmi részvétel


502 P 75
Pogacnik, Marko
  A Föld gyógyítása / Marko Pogacnik ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 1999. - 189 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Wege der Erdheilung
ISBN 963-8120-63-0 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; ezoterika; földgyógyítás


502 P 81
Pomázi István
  A társadalmi metabolizmus : A fejlett gazdaságok anyagáramlása / Pomázi István, Szabó Elemér. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 194 p. : ill. ; 23 cm. - ( Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 159-171.
ISBN 963-7343-61-X fűzött
gazdasági anyagáramlás; fenntartható fejlődés; OECD-országok; környezetvédelem


502 P 86
Porter, Gareth
  Resources, population, and the Philippines' future : A case study / Gareth Porter with Delfin J. Ganapin. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1988. - 68 p. ; 25 cm. - (WRI papers, ISSN 0886-1447 ; 4)
Címford.: Források, népesség és a Fülöp-szigetek jövője : Esettanulmány. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 55-68.
ISBN 0 915825 34 1 fűzött
környezeti állapot; talajerózió; népességnövekedés; erdőirtás; természeti erőforrások; humánökológia; életmód; Fülöp-szigetek


502 P 89
  Practical handbook of environmental control / ed. by Conrad P. Straub. - Boca Raton, FL : CRC Press, 1989. - 537 p. ; 26 cm
Címford.: A környezetellenőrzés gyakorlati kézikönyve. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0 8493 3707 0 kötött
környezetellenőrzés; levegőszennyezés; levegőszennyező anyag; levegőminőség; vízminőség; vízkezelés; szennyvíz; szennyvízkezelés; szilárd hulladék; hulladékkezelés; hulladék-újrahasznosítás; hulladékelhelyezés; környezet-egészségügy; kézikönyv


502 P 93
  Pro natura : Természet- és környezetvédelmi útmutató / a kötet anyagát gond. Németh János. - Bukarest : Kriterion, 1994. - 265 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 973-26-0107-8 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; Románia


502 P 92
  Pro natura 1991-1994 : Válogatás a Napló című közép-dunántúli napilap környezet- és természetvédelmi mellékletéből / szerk. Bali József. - Veszprém : Naplópress, 1994. - 239 p. : ill., fotók ; 20 cm
ISBN 963-04-4571-9 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; Veszprém megye


502[32] P 92
  Proceedings of international workshop on public participation and health aspects in strategic environmental assessment : Convened to support the development of the UN/ECE Protocol on Strategic Environmental assessment to the Espoo Convention : November 23-24, 2000, Szentendre, Hungary / ed. by Jiri Dusik. - Szentendre : REC, 2001. - 147 p. ; 30 cm
Címford.: Társadalmi részvétel és egészségügyi szempontok a stratégiai környezeti hatásbecslésben : Az Espoo-i Egyezményhez készülő, a stratégiai környezeti hatásbecslésről szóló UN/ECE előterjesztés kidolgozásához összehívott nemzetközi munkaműhely, Szentendre, 2000. nov. 23-24. : Előadások
ISBN 963-8454-99-7 fűzött
környezeti hatásbecslés; egészségügyi hatás; döntéshozatal; környezetpolitika; állampolgári részvétel; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502 P 85
  Prognosztizálás, tervezés, modellezés a környezetvédelemben / szerk. Nováky Erzsébet ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium. - Budapest : KVM, 1990. - 344 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 327-339.
ISBN 963-03-3195-0 fűzött
környezetvédelem; előrejelzés; modellezés


502 R 31
Rakonczay Zoltán
  Gondolatok a környezet- és természetvédelem stratégiájáról / Rakonczay Zoltán. - Budapest : TIT Országos Központ, 1986. - 39 p. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0133-9664)
ISBN 963 412 224 8 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem


502 R 31
Rakonczay Zoltán
  Környezetvédelem / Rakonczay Zoltán. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, 2004. - 259 p. ; 24 cm
ISBN 963-9553-24-7 fűzött
környezetvédelem


502 R 35
Ralls, Susan
  Englisch for specific purposes : Environmental / Susan Ralls, Leigh Schleicher. - Győr : Refles, 1992. - [180] p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Szaknyelvi angol : Környezetvédelem. - Házi soksz.
Fűzött
angol nyelv; környezetvédelem; szaknyelv


502 R 44
  Readings in risk / Theodore S. Glickman, Michael Gough editors. - 2. print . - Washington, D.C. : Resources for the Future, 1991. - xiv, 262 p. ; 26 cm
Címford.: Tanulmányok a veszélyekről és kockázatokról. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-915707-55-1 fűzött
környezeti veszély; egészségveszélyeztető tényezők; technika; kockázatbecslés; kockázati kommunikáció; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - gyakorlat


502 R 46
Rédey Ákos
  Környezetállapot-értékelés / Rédey Ákos, Módi Mihály, Tamaska László. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 2005. - 124 p. ; 24 cm
Egyetemi jegyzet
Fűzött
környezeti állapot; jegyzet


502 R 49
  The regional environmental reconstruction programme for South Eastern Europe (REReP) : Building a better environment for the future / ed. by Jennifer Braswell and Dragana Tar. - Szentendre : REC, 2001. - 138 p. : ill., részben térkép ; 30 cm
Címford.: Regionális környezeti rekonstrukciós program Délkelet-Európa számára : Jobb környezetet a jövô számára
ISBN 963-8454-87-3 fűzött
környezetvédelem; helyreállítás; háború; környezetszennyezés; környezeti állapot; kármentesítés; Albánia; Bosznia-Hercegovina; Bulgária; Horvátország; Macedonia; Románia; Jugoszlávia


502 R 51
Reichholf, Josef
  A kék bolygó : Bevezetés az ökológiába / Josef H. Reichholf ; [ford. Ugor Balázs]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2010. - 127 p. : ill. ; 19 cm. - ( Tudományok kiskönyvtára, ISSN 1786-7037 ; 11.)
Eredeti cím: Der blaue Planet. - Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-6542-67-9 fűzött
környezettudomány; ökológia


502 R 54
  Remény a fennmaradásra : Fenntartható-e a fejlődés? / összeáll. és szerk. Kóródi Mária ; [előszót írta Glatz Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, 2007. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 978-963-09-5616-1 kötött
ökológia; ember; környezetvédelem; fenntartható fejlődés; társadalmi változás; gazdaság; globalizáció


502 R 72
Ridley, Scott
  The state of the states : 1988 / by Scott Ridley. - Washington, D.C. : Renew America, 1988. - 48 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Az Egyesült Államok környezeti állapota, 1988
Fűzött
környezeti állapot; belsőtér levegője; területhasználat tervezés; energia; peszticid; biztonság; Amerikai Egyesült Államok


502 R 72
Ridley, Scott
  The state of the states : 1989 / Scott Ridley, Tina Hobson. - Washington, D.C. : Renew America, 1989. - 48 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Az Egyesült Államok környezeti állapota, 1989
Fűzött
környezeti állapot; erdőgazdálkodás; szilárd hulladék; újrahasznosítás; ivóvíz; élelmiszerszennyezettség; népességnövekedés; Amerikai Egyesült Államok


502[34] R 73
  Rights of future generations / ed. by Benedek Jávor. - Budapest : Védegylet, 2001. - 76 p. ; 21 cm. - (Védegylet series ; 1)
A Magyar Tudományos Akadémián 2000. szeptember 8-án tartott konferencia anyaga
ISBN 963-00-7988-7 fűzött
környezetvédelem; ökológia; környezetvédelmi jog


502 R 75
  Risk assessment, management, communication : A guide to selected sources / United States Environmental Protection Agency Office of Information Resources Management and Office of Toxic Substances. - Washington, D.C. : EPA, 1987. - xi, 219 p. ; 28 cm
Címford.: Kockázatbecslés, kockázatkezelés, kockázati kommunikáció. - Válogatott, annotált bibliográfia
Fűzött
kockázatbecslés; kockázati kommunikáció; bibliográfia


502 R 76
Roberts, James A.
  Just what is EIR? / James A. Roberts. - Sacramento, CA : Global Environmental Management Services, 1991. - x, 208 p. ; 23 cm
Címford.: Mi az EIR? (Environmental impact report - környezeti hatástanulmány)
ISBN 0-9630515-0-4 fűzött
környezeti hatásvizsgálat; környezetvédelmi tervezés


502 R 76
Robinson, Andrew
  Earthshock : Climate, complexity and the forces of nature / Andrew Robinson . - London : Thames and Hudson, 1993. - 304 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Címford.: Földünk megrázkódtatásai : Éghajlat, komplexitás és a természet erői
ISBN 0-500-27738-9 fűzött
környezeti változás; éghajlati változás; természeti katasztrófa


502 R 77
Rodda, Annabel
  Women and the environment / prepared by Annabel Rodda. - London ; New Jersey : Zed Books, 1994. - vii, 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Women and world development series)
Címford.: A nők és a környezet. - Cím- és szójegyzék. - Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 0-86323-985-X fűzött
nők; környezetvédelem; humánökológia; egészségveszélyeztető tényezők; fejlődő országok; esettanulmányok


502 R 97
Rush, James
  The last tree : Reclaiming the environment in tropical Asia / by James Rush . - New York, NY : The Asia Society, 1991. - xi, 107 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Az utolsó fa : A környezet visszahódítása a trópusi Ázsiában. - Bibliogr.: p. 103-107.
ISBN 0-8133-8377-3 fűzött
környezetvédelem; állampolgári részvétel; környezetpolitika; erdőirtás; Fülöp-Szigetek; India; Thaiföld


502 S 10
  "S most a dologra!" : Környezetvédelmi akcióterv Sátoraljaújhely számára. - Budapest : FÖK, 1993. - 20 p. ; 29 cm
Fűzött
környezetvédelmi akció; állampolgári részvétel; környezetpolitika; fenntarthatóság; helyi közösség; Sátoraljaújhely


502 S 12
Sallai R. Benedek
  Miért rossz a karcagi kistérség környezetvédelmi programja?... : Esettanulmány egy környezetvédelmi programról, annak elfogadásáról és az elfogadás körülményeiről a túrkevei képviselő-testület munkája alapján / írta, szerk. Sallai R. Benedek. - Túrkeve : Herman O. Természetvédő Kör, 2003. - 203 p. : ill. ; 19 cm. - (Nimfea tanulmánykötetek, ISSN 1588-6344 ; 2.)
ISBN 963-206-154-3 fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi program


502 S 13
Salt, Bernard
  Environmental science / by Bernard Salt. - 3. impr. - London : Cassell, 1987. - 151 p. : ill. ; 25 cm. - (Cassell's rural science series)
Címford.: A környezet tudománya
ISBN 0 304 30784 X fűzött
környezeti nevelés; környezetvédelem


502[33] S 17
Sántha Attila
  Környezetgazdálkodás / Sántha Attila. - Budapest : Akad. K., 1993-. - 24 cm
[1.], Általános rész. - 1993. - 146 p. : ill. Bibliogr.: p. 142-146.
ISBN 963 05 6434 3
ökológia; környezetgazdálkodás


502[33] S 17
Sántha Attila
  Környezetgazdálkodás / Sántha Attila. - Budapest : Akad. K., 1993- . - 24 cm
A 2. köt. a Nemzeti Tankönyvkiadó kiadásában jelent meg
[2.], Részletes rész. - 1993. - 327 p. : ill. Bibliogr.: p. 309-324.
ISBN 963-18-5141-9
környezetgazdálkodás; környezeti hatás; környezetszennyezés; levegő; víz; hulladék; tájvédelem


620.26 S 20
Sárosi György
  Veszélyes áru raktárlogisztika - korszerű követelmények / Sárosi György. - Budapest : Complex K., 2006. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [258].
ISBN 963-224-869-1 fűzött
veszélyes áru; logisztika; raktározás


I-640
Sass Ákos
  Környezetvédelem a Német Szövetségi Köztársaságban : Szakdolgozat / Sass Ákos. - [S.l.] : [s.n.], 1985. - 88 fol. ; 30 cm
Gépelt kézirat fmás.
környezetvédelem; Német Szövetségi Köztársaság


621.039 S 39
Schultz György
  A sugártechnika egyes környezetvédelmi alkalmazásai / Schultz György. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/6.)
Bibliogr.: p. 40-44.
ISBN 978-963-9754-17-1 fűzött
sugártechnika; környezetvédelem; füstgázok kezelése; szennyvízkezelés; szennyvíziszap kezelése; sugárforrások


502 S 44
Seager, Joni
  The new state of the Earth atlas : A concise survey of the environment through full-color international maps / Joni Seager with Clark Reed and Peter Scott. - 2. ed. - New York [etc.] : Touchstone Books, 1995. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
Címford.: Atlasz a Föld állapotáról
ISBN 0-671-89103-0 fűzött
környezeti állapot; statisztika; atlasz


502 S 66
Sípos S. Gyula
  Befejezett jövőidő? / Sípos S. Gyula, Síposné Kovács Ildikó. - Budapest : Magazin, 1993. - 102 p. : ill. ; 21 cm
Biliogr.: p. 101-102.
ISBN 963-7764-17-8 fűzött
környezetvédelem; globális problémák; környezeti nevelés


502 S 68
Sohn, Gunnar
  Die Öko-Pharisäer : Umweltschutz als Vorwand / Gunnar Sohn. - Frankfurt a. Main ; Berlin : Ullstein, 1995. - 191 p. ; 22 cm. - (Ullstein-Report)
Címford.: Az "öko-farizeus" : A környezetvédelem mint ürügy
ISBN 3-548-36642-2 fűzött
környezetvédelem; ideológia; politika


338 S 80
  Sorskérdéseink : Tanulmányok / [szerk. Csató Éva és Szentgyörgyi Zsuzsa]. - Budapest : Akad. K., 1989. - 181 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 963 05 5393 7 fűzött
gazdaság; környezetvédelem; Bős-Nagymaros vízlépcső; Magyarország


502 S 82
  Sourcebook on the environment : A guide to the literature / ed. by Kenneth A. Hammond, George Macinko, Wilma B. Fairchild ; [by the Association of American Geographers]. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1978. - X, 613 p. ; 25 cm
Címford.: Forrásgyűjtemény a környezetről : Irodalmi útmutató. - Tanulmányok. - Bibliogr. fejezetenként
ISBN 0 226 31522 3 kötött
környezet; bibliográfia


502 S 86
  State the environment in Hungary & environmental policy / [ed. by Miklós Bulla]. - Budapest : Institute for Environmental Development of Institute for Environmental Management, 1990. - 81 p. : ill., színes, térk. ; 29 cm. - (Environmental policy)
Címford.: Magyarország környezeti állapota : Környezetpolitika
ISBN 963-04-0644-6 fűzött
környezeti állapot; környezetpolitika; Magyarország


502 S 86
  State of the environment in Hungary : The short and medium term environment protection action plan of the fovernment. - Budapest : Ministry for Environment and Regional Policy Republic of Hungary, 1992. - 55 p. ; 29 cm
Címford.: Magyarország környezeti állapota : A kormány rövid- és középtávú környezetvédelmi cselekvési terve
ISBN 963-03-3435-6 fűzött
környezeti állapot; környezetpolitika; Magyarország


502 S 86
  State of the Hungarian environment / [ed. by Don Hinrichsen, György Enyedi] ; [produced by the Hungarian Academy of Sciences, the Ministry for Environment and Water Management and the Hungarian Central Statistic Office]. - Budapest : Statistical Publishing House, 1990. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Magyarország környezeti állapota
Fűzött
környezeti állapot; Magyarország


502[34] S 86
  Status of national environmental action programs in Central and Eastern Europe : Case studies of Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Hungary, Latvia, Lithuania, FYR Macedonia, Poland, Romania, the Slovak Republic and Slovenia. - Budapest : REC, 1995. - 176 p. ; 30 cm
Címford.: A nemzeti környezetvédelmi cselekvési programok helyzete Közép- és Kelet-Európában : Esettanulmányok Albániából, Bulgáriából, a Cseh Köztársaságból, Horvátországból, Magyarországról, Lettországból, Litvániából, Macedóniából, Lengyelországból, Romániából, a Szlovák Köztársaságból és Szlovéniából
ISBN 963-8454-21-0 fűzött
környezetvédelem; Kelet-Európa; Közép-Európa; Albánia; Bulgária; Csehország; Horvátország; Lettország; Litvánia; Macedónia; Magyarország; Lengyelország; Románia; Szlovákia


502[058.7] S 88
Stein, Edith Carol
  The environmental sourcebook : [A comprehensive, up-to-date guide to the environmental movement] : [Issues, organizations, periodicals, books, foundation grants, and much more] / Edith Carol Stein. - New York : Lyons and Burford, 1992. - viii, 264 p. ; 23 cm
Címford.: Környezetvédelmi kézikönyv : Témák, szervezetek, folyóiratok, könyvek, alapítványi támogatások stb. jegyzéke ISBN 1-55821-164-0 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; környezetvédő mozgalmak; környezetvédelmi szervezetek; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


502 S 94
  Stratégiai környezeti vizsgálat / szerk. Dönsz Teodóra, Máyer Zoltán, Ponicsán Péter ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége. - [Budapest] : Magyar Természetvédők Szövets., 2003. - 54 p. ; 24 cm
Fűzött
környezetvédelem; környezeti vizsgálat; területfejlesztés; regionális tervezés; Európai Unió; irányelv


502 S 93
  Stratégie mondiale de la conservation : La conservation des ressources vivantes au service du développement durable / préparée par l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, avec les avis, la coopération et l'assistance financiere du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du World Wildlife Fund. - 2. éd. - Gland, Suisse : UICN ; Nairobi : PNUE ; [S.l.] : WWF, 1980. - VII, [60] p. : ill. ; 30 cm
Címford.: A megőrzés nemzetközi stratégiája : Az élő források megőrzése a tartós fejlődés érdekében
ISBN 2 88032 104 2 fűzött
környezetvédelem; környezeti források megőrzése


502.4 S 94
  Studies on the environmental state of the Szigetköz after the diversion of the Danube / ed. by István Láng, Ilona Banczerowski, Árpád Berczik ; [közread. az] MTA Szigetköz Bizottság. - Budapest : MTA Szigetköz Biz., 1997. - 130 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-016-6 fűzött
környezeti állapot; bősi vízlépcső; Duna; Szigetköz


502 Sz 23
Szacsky Mihály
  A veszélyes XXI. század : Palatinuszi írások / Szacsky Mihály. - [Budapest] : Szabad Sajtó Kult. és Ifj. Egyes. : Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyes., [2008]. - 344 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6408-0 fűzött
környezetvédelem; globális problémák; Palatinus Klub


502 Sz 24
  A szag nyomában : Környezeti konfliktusok és a helyi társadalom / szerk. Lányi András. - Budapest : Osiris : ELTE BTK Szociológiai Int. Humánökológiai Szakirány, 2001. - 325 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-022-5 fűzött
környezeti konfliktus; helyi társadalom; közlekedés; környetetszennyezés; hulladéklerakó; mélygarázs; szelektív hulladékkezelés; városfejlesztés; környezettervezés; környezetvédelmi jog


502 Sz 53
  Szektorális környezeti indikátorok, 2004 : Mezőgazdaság, energia, közlekedés = Sectoral environmental indicators of Hungara, 2004 : Agriculture, energy, transport / [... szerk. Mészáros Andrea..., Szabó Zsuzsanna ...]. - [Budapest] : KSH, 2005. - 105 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-215-789-3 fűzött
környezetvédelem; energiagazdálkodás; közlekedés; mezőgazdaság; mutatók


502 Sz 74
  "Szeretem ezt a tájat" : Magyar-osztrák környezetvédelmi együttműködés = "Ich liebe diese Landschaft" : Ungarisch-österreichische Kooperation im Bereich Umweltschutz / [szerk. Hárs Olivér, Szabó Miklós, Kovács Veronika] ; [ford. Horváth Alexandra, Hárs Olivér, Nagy Roland]. - Sopron : Castanea Környezetvédelmi Egyesület ; Eisenstadt : Naturschutzbund Burgenland, 2004. - 80 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; nemzetközi együttműködés; Magyarország; Ausztria


502 Z 70
  A szesz-, sör-, bor-, gyümölcslé- és üdítőitalipar környezeti hatásainak vizsgálata / Halász Anna [et al.]. - Budapest : [BKE], 1997. - 42 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 23.)
További szerzők: Baráth Ágnes, Hegóczky József, Sárkány Péter, Nagyné Gasztonyi Magdolna, Hajdú Gyuláné. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; élelmiszeripar; szeszipar; üdítőitalipar


502 Sz 74
Szesztay Károly
  Bolygónk véges türelme : Meddig terhelhető a bioszféra? / Szesztay Károly, Sz. Gábor Margit. - Budapest : Akad. K., 1992. - 135 p., [16] t, : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963 05 5962 5 fűzött
környezetvédelem


502.4 Sz 76
  A Szigetköz környezeti állapotáról : [A kötet az 1999. február 10-én megtartott konferencia anyaga alapján készült / szerk. Láng István, Banczerowski Januszné, Berczik Árpád ; [közread. az] MTA Szigetközi Munkacsoport. - Budapest : MTA Szigetközi Munkacsop., 1999. - 202 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-03-9932-6 fűzött
környezeti állapot; bősi vízlépcső; konferencia; Duna; Szigetköz


502 Sz 81
Szilvácsku Zsolt
  Stratégiai környezeti vizsgálatok gyakorlata az Európai Unióban / Szilvácsku Zsolt. - Budapest : Vitaregnat BT, 2003. - 180 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Vita, regio et natura, ISSN 1589-8628 ; 1.)
Bibliogr.: p. 171-177.
ISBN 963-206-411-9 fűzött
környezetvédelem; környezeti vizsgálat; Európai Unió


502[32] Sz 84
Szirmai Viktória
  A környezeti érdekek Magyarországon : "Fontosabb, hogy megéljünk (?)" / Szirmai Viktória. - Budapest : Pallas Stúdió, 1999. - 191 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 181-191.
ISBN 963-9207-16-0 kötött
környezetvédelem; politika; civil társadalom; környezetvédő mozgalmak; érdekérvényesítés; sajtó


502 Z 70
Szirmai Viktória
  Az ökológiai problematika megjelenése a nyomtatott sajtóban / Szirmai Viktória, Vit László ; kiad. BKE Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék. - Budapest : BKE, 1997. - 30 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 6.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; sajtó


502 K 72
Szlávik János
  Az intenzív és extenzív környezetvédelem ellentmondásai Magyarországon / Szlávik János. - Budapest : OMFB Rendszerelemzési Iroda, 1986. - 26 p. ; 20 cm
A korszerű kiegészítő technológiák helye és szerepe Magyarországon c. téma munkaközi tanulmánya
Fűzött
környezetvédelem


502 Sz 88
  Szolnok város környezeti állapota. - Szolnok : Sziget Környezetvédő Csoport , 1994. - 12 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
környezeti állapot; Szolnok


502 T 14
  Tájékoztató a Dráva horvátországi szakaszán, Novo Virjénél tervezett vízerőműről / [szerk. Radnai Anikó és Dancsokné Fóris Edina]. - Budapest : Környezetvédelmi Minisztérium, 2002. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
vízerőmű; Dráva; Horvátország; Magyarország


502 T 14
  Tájékoztató a Központi Környezetvédelmi Alapról és pályázati rendszeréről / Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Központi Környezetvédelmi Alap Titkársága. - Budapest : KTM, 1993. - 29, [18] p. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; alapítványi támogatás; pályázatok


502 T 18
Takács-Sánta András
  Bioszféra-átalakításunk nagy ugrásai / Takács-Sánta András. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 115 p. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 99-115.
ISBN 978-963-236-079-9 fűzött
bioszféra; környezetvédelem; ökológia


502 T 24
Tamás János
  Környezetinformatika az agrár-környezetvédelemben / Tamás János. - Budapest : Szaktudás K., 2005. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-166.
ISBN 963-9553-36-0 fűzött
környezetvédelem; mezőgazdaság; térinformatika; környezeti információ; Magyarország


502 K 72
Tamás Pál
  Érdek és kockázatfelismerés / Tamás Pál. - Budapest : OMFB Rendszerelemzési Iroda, 1986. - 23 p. ; 20 cm A korszerű kiegészítő technológiák helye és szerepe Magyarországon c. téma munkaközi tanulmánya
Fűzött
környezetvédelem; konfliktus; veszélyes hulladék; érdek


502 T 24
Tamás Pál
  A magyar környezeti jövőkép koncepcionális elemei : Nemzetközi minták, függőségek, keretek : Vitaanyag / írta Tamás Pál ; [közr. az] Országos Környezetvédelmi Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete. - Budapest : OKT : MTA SZKI, 2002. - 55 p. ; 24 p.. - (Műhelytanulmányok Magyarország környezeti jövőképéről, ISSN 1588-6190)
Bibliogr.: p. 55-[56].
ISBN 963-202-355-2 fűzött
környezetvédelem; környezeti problémák; fenntarthatóság; jövőkép; Magyarország


502 T 26
Tamaska László
  Magyarország környezeti állapota : Általános rész, energiaszektor, közlekedés / Tamaska László. - Veszprém : Veszprémi Egyetem, 1995. - ism. oldalsz. [190] p. ; 29 cm
Fűzött
környezeti állapot; energia; közlekedés; Magyarország; jegyzet


502 T 28
  Tanulmányok hazánk környezeti állapotáról / [szerk. Bulla Miklós] ; [kiad. Környezetgazdálkodási Intézet]. - Budapest : KGI, 1989. - 176 p. : ill., térkép, részben színes ; 29 cm. - (Környezetpolitika / Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium ; 1.)
Fűzött
környezeti állapot; talaj; víz; levegő; élővilág; táj; természetvédelem; települési környezet; környezet-egészségügy; sugárzás; Magyarország


502 T 32
  Társadalmi Fórum az Európai Unió bővítéséről: környezetvédelem és fenntartható fejlődés : A Társadalmi Fórum találkozói és a nem-kormányzati szervezetek álláspontja a bővítésről, a csatlakozási követelményekről a környezetvédelem és az azzal összefüggő főbb szakterületek vonatkozásában / [összeáll. és szerk. Faragó Tibor] ; [kiad. az Országos Környezetvédelmi Tanács]. - Budapest : OKT, 2000. - 28 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; Európai Unió; nem-kormányzati szervezetek; Magyarország


502 T 37
  Technikai fejlődés - társadalmi kockázat / [Vári Anna et al.]. - Budapest : OMFB Rendszerelemzési Iroda, 1986. - 92 p. ; 20 cm. - (Rendszerelemzési módszertani füzetek ; 14.)
Fűzött
környezetvédelem; veszélyes hulladék; konfliktus


502 T 37
  Technológiák környezetterhelése / [Magyar Emőke et al.] ; [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - 3. utánny. - Budapest : KGI, 2001. - 317 p. ; 24 cm
Fűzött
környezetterhelés; vegyipar; gépipar; könnyűipar; építőipar; élelmiszeripar; erőművek; közlekedés; kereskedelem; vendéglátás; kórház; egészségügy; mezőgazdaság; bányászat; kohászat; atomerőmű


502 T 43
  Tények és adatok a magyar környezetvédelemről. - [Budapest] : Nemzeti Tájékoztató Iroda, 1993. - 17 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Nemzeti Tájékoztató Iroda kiadványa ; 1993/5.)
Fűzött
környezetvédelem; Magyarország


502 T 43
  Tények könyve. Zöld / szerk. Kereszty András ; a szerkesztésben közrem. Garzó Ferenc [et al.] ; ... készítői ... szerzői Bank László [et al.]. - Budapest : Gregor-Delacroix, 1998. - 464 p. : ill. ; 21 cm
A kézirat lezárva: 1998. ápr. 1. - Bibliogr.: p. 463-464.
ISSN 1418-5245 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; globális problémák; környezeti állapot; Magyarország; kézikönyv


502 T 46
  Természet és társadalom : Természeti örökségünk, globális problémák, környezetvédelem, ökológiai rendszerek az élet színterei / szerk. Kollarik Amália. - Tapolca : Tapolca Város Önkormányzata, 2000. - 141 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 963-00-5062-5 fűzött
természeti erőforrások; víz; globális problémák; környezetvédelem; történeti ökológia; környezetgazdaságtan; ökológia; idegenforgalom


502 T 46
  A természet romlása, a romlás természete : Magyarország / [szerk. Gadó György Pál]. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 2000. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 208-214.
ISBN 963-00292-3-5 fűzött
környezeti problémák; természetvédelem; erdő; mezőgazdaság; folyó; ártér; vízgazdálkodás; egészség; népességfogyás; közlekedés; környezetpolitika; Magyarország


502 T 46
  A természeti és épített környezet védelme és fejlesztése : Munkacsoport jelentés / [szerk. Szlávik János, Füle Miklós]. - Budapest : OM Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, 2000. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (Technológiai Előretekintési Program)
Bibliogr.: p. 43-45.
ISBN 963-00-5362-4 fűzött
környezetvédelem; jövőkép; Magyarország


502 T 50
  This common inheritage : A summary of the white paper on the environment. - London : HMSO, 1990. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: Közös örökségünk : A környezet állapotáról készült kormányzati jelentés összegzése
ISBN 0 11 752334 8 fűzött
környezeti állapot; vízszennyezés; levegőszennyezés; veszélyes anyag; hulladék; Nagy-Britannia


502 T 51
Thyll, Szilárd
  Pocket dictionary of environmental studies : English-Hungarian, Hungarian-English = Környezettani kiszótár : Angol-magyar, magyar-angol / ed. and comp. by Szilárd Thyll. - Budapest : Mezőgazda, 2005. - 268 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 963-286-184-1 kötött
környezettan; angol nyelv; szakszótár


502 T 53
Timberlake, Lloyd
  When the bough breaks... : Our children, our environment / Lloyd Timberlake, Laura Thomas. - London : Earthscan Publications Ltd., 1990. - vii, 262 p : ill. ; 20 cm
Címford.: Amikor az ág eltörik : Gyermekeink és környezetünk
ISBN 1 85383 082 8 fűzött
környezetvédelem; gyermekek; környezeti problémák


502 Z 70
  A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése : I. / Mang Béla [et al.] ; kiad. BKE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék. - Budapest : BKE, 1997. - 35, [3] fol. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 50.)
További szerzők: István Zsolt, Murvai József, Csizmadia László, Tóth András. - Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
fenntarthatóság; tiszta technológia; hulladékgazdálkodás; újrahasznosítás; zártláncú gazdaság


502 T 74
Tóth I. János
  Környezetszociológiai felmérés a Tisza mentén / Tóth I. János. - Szeged : Kiss F. Csongrád M. Természetvédelmi Egyes., 2003. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Bugaci füzetek ; 1418-5946)
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 963-210-446-3 fűzött
környezetvédelem; környezetszociológia; Tisza mente


502 T 78
Tóth Sándorné
  Műszeres analitika / [Tóth Sándorné, Házlinger György, Kiss Ágnes] ; [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - 3. utánny. - Budapest : KGI, 2001. - 225 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
környezetvédelmi vizsgálat; mérés


502 U 33
Ujfaludi László
  A környezeti problémák természettudományos alapjai : Környezetfizika / Ujfaludi László ; [kiad. a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete]. - Eger : Heves M. Önkormányzat Ped. Int., 1999. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 963-03-9872-9 fűzött
környezettudomány; természettudomány; fizika; energia; környezetszennyezés; zajvédelem; rezgésvédelem


502 U 57
  Umwelt Kalender. - 1992. - Darmstadt : Initiative zur Förderung des Umweltschutzes, 1992. - 224 p. : ill. ; 15 cm
Címford.: Öko-kalendárium 1992
ISBN 3 922691 22 6 fűzött
környezetvédelem; ökológia


502 U 57
  Umweltatlas Hamburg 1997 / Hrsg. Umweltbehörde Hamburg ; [Red. Kurt Maier et al.]. - Hamburg : Umweltbehörde, 1997. - XVIII, 244 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Címford.: Hamburg környezeti atlasza, 1997
ISSN 0946-3984 fűzött
környezeti állapot; térkép; Németország; Hamburg


502 U 57
  Umweltberatung in Europe 1991 : Vom Wissen zum Handeln = Eco-counselling in Europe = Eco-conseil en Europe / koordiniert und erstellt von Umweltberatung Österreich. - Wien : Umweltberatung Österreich ; Berlin : Stiftung Verbraucherinstitut, 1991. - 145 p. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi tanácsadás Európában 1991 : A megismeréstől a cselekvésig
Fűzött
környezetvédelmi tanácsadás; környezetvédelmi tanácsadó szolgálat; Európa; címjegyzék


502 U 58
  Understanding risk : Informing decisions in a democratic society / Paul C. Stern and Harvey V. Fineberg, eds. - 2. print. - Washington, DC : National Academy Press, 1997. - xii, 249 p. ; 24 cm
Címford.: A kockázat megértése : Döntések közlése demokratikus társadalomban. - Bibliogr.: p. 217-240.
ISBN 0-309-05396-X fűzött
kockázati kommunikáció; kockázatbecslés; egyészségveszélyeztető tényezők; környezetminőség; esettanulmány; Amerikai Egyesült Államok


502 U 97
  Útmutató a települési környezetvédelmi programok készítéséhez / [szakmai irányító ... Gergely Erzsébet]. - Budapest : ÖKO Rt, 1998. - 63 p. : ill. ; 29 cm. - (Decentralizált környezeti tervezés és management : Tematikus útmutató)
Az Európai Unió által finanszírozott HU 9402-01-01-L4 számú Phare projekt
Fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi program; önkormányzat; környezeti tervezés; állapotfelmérés; település; környezetvédelmi jog; EMAS


502 V 20
Vajda György
  Kockázat és biztonság / Vajda György. - Budapest : Akad. K., 1998. - 475 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 451-463.
ISBN 963-05-7493-4 kötött
környezeti kockázat; energetika; környezetvédelem


502 V 48
Vári Anna
  Döntéselemzés, konfliktuskezelés / Vári Anna. - Budapest : ELTE TTK, 1994. - 131 p. : ill. ; 24 cm. - (Természeti és társadalmi környezetünk, ISSN 1217-9965)
Készült a környezeti komplex oktatásban résztvevők számára. - Bibliogr.: p. 124-131.
ISBN 963-463-073-1 fűzött
döntéselemzés; konfliktuskezelés; környezeti konfliktus


502 Z 70
Vári Anna
  Városi közösségekben folyó komplex környezetjavító - tudatformáló programok vizsgálata / Vári Anna, Vásárhelyi Judit, Szirmai Viktória, Bognár Judit ; kiad. BKE Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék. - Budapest : BKE, 1997. - 32 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 7.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezeti tudatosság; környezeti nevelés; város; közvélemény


502 V 49
Várkonyi Tibor
  Az élet veresége / Várkonyi Tibor. - Budapest : Akad. K., 1988. - 156 p. : ill. ; 17 cm. - (4D, ISSN 0238-1273)
Bibliogr.: p. 155-[157].
ISBN 963-05-4731-7 fűzött
környezetvédelem


502 V 56
Vásárhelyi Judit
  Együtt egymásért, együtt a jövőért : Tapolca és vonzáskörzete ökológiailag fenntartható fejlődése felé / [Vásárhelyi Judit, Zentai Kinga]. - Tapolca : Tapolca város Önkormányzata, 2003. - 36 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
környezetvédelem; fenntartható fejlődés; környezeti kataszter; Tapolcai-medence


338 V 67
  A vegyipar stratégiai kérdései / összeáll. és szerk. Szépvölgyi János. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2006. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-508-487-0 fűzött
vegyipar; környezetvédelem; környezeti hatás


502 V 68
  Veränderte Zeitne : Umweltberatung in Österreich / Margit Leuthold, Rolf Schwendter hg.. - Wien : Verband Wiener Volskbildung, 1996. - 446 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Változó idők : Környezetvédelmi tanácsadás Ausztriában. - Bibliogr. a jegyzetekben a fejezetek végén
ISBN 3-900-799-059-9 fűzött
környezetvédelmi tanácsadás; Ausztria


502 V79
Vester, Frederic
  Az életben maradás programja / Frederic Vester. - Budapest : Gondolat, 1982. - 361 p. : ill. ; 19 cm
Címford.: Das Überlebensprogram. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 281 191 7 fűzött
környezetvédelem


502 V 87
  Világunk, környezetünk / [kiad. az Egyesült Államok Tájékoztatási Hivatala]. - [Washington, D.C.] : USIA, [1992]. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm
Újraközlés az USA 72. számából
Fűzött
környezetvédelem; környezeti problémák


502 W 10
Wackernagel, Mathis
  Our ecological footprint : Reducing human impact on the earth / Mathis Wackernagel and William E. Rees. - 6. pr. - Gabriola Island, BC : New Society Publishers, 1998. - xi, 160 p. : ill. ; 23 cm. - (The new catalyst bioregional series ; 9)
Címford.: Ökológiai "lábnyomunk" : Az ember Földre gyakorolt hatásának csökkentése. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-86571-312-X fűzött
környezeti hatás; fenntartható fejlődés; természeti erőforrások megőrzése; gazdasági fejlődés; humánökológia


502 W 10
Wackernagel, Mathis
  Ökológiai lábnyomunk : Hogyan mérsékeljük az ember hatását a Földön? / Mathis Wackernagel és William E. Rees ; [ford. Trombitás Gábor]. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 2001. - 231 p., 1 öh. t. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Our ecological footprint : Reducing human impact on the earth. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. [217]-227.
ISBN 963-00-7430-3 fűzött
környezeti hatás; fenntartható fejlődés; természeti erőforrások megőrzése; gazdasági fejlődés; humánökológia


502 W 30
Ward, Barbara
  Csak egyetlen Föld van : Egy kicsiny bolygó karbantartási gondjai / Barbara Ward, René Dubos ; [ford. Hantos Éva]. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., 1975. - 388 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Only one Earth
ISBN 963 220 159 0 fűzött
környezetvédelem


502 W 32
  Was Sie schon immer über Umweltschutz wissen wollten / [Hrsg. Bundesministerium des Innern] ; [Redaktion Bernd Kreuscher et al.]. - Neuausg . - Stuttgart [etc.] : Kohlhammer, 1982. - 276 p. : ill. ; 17 cm
Címford.: Amit már régóta tudni akart a környezetvédelemről
ISBN 3 17 007259 5 fűzött
környezetvédelem; környezetpolitika; természetvédelem; tájvédelem; környezetszennyezés; levegőtisztaság; zajvédelem; hulladékgazdálkodás; vízgazdálkodás; Német Szövetségi Köztársaság; kézikönyv


343 W 61
Werner, Klaus
  Márkacégek feketekönyve : A multik mesterkedései / Klaus Werner, Hans Weiss . - [Pécs] : Art Nouveau, [2003]. - 351 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Schwarzbuch Markenfirmen. - Bibliogr.: p. 347.
ISBN 963-206-588-3 fűzött
környezetszennyezés; vállalkozások; multinacionális vállalkozások; emberi jogok


502 W 66
Whitman, Joyce
  The environment in Israel / written and ed. by Joyce Whitman. - 4. ed. - Jerusalem : Environmental Protection Service, 1988. - 294 p., 3 t.fol. : ill. ; 22 cm
Címford.: Környezetvédelem Izraelben
Fűzött
környezetvédelem; Izrael


502 W 73
Wilkinson, James
  Green or bust / James Wilkinson. - London : BBC Books, 1990. - vi, 202 p. ; 20 cm
Címford.: Vagy zöld, vagy a válság
ISBN 0 563 36032 1 fűzött
környezeti problémák; üvegházhatás; környezetszennyezés; hulladékkezelés; vízszennyezés; vízellátás; esőerdő; savas eső; peszticid; levegőszennyezés; ózonréteg


502 W 96
  World development report 1992 : Development and the environment : [World development indicators] / [prepared by ... Andrew Steer et al.] ; [The International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1992. - xii, 308 p. : ill., színes ; 27 cm
Címford.: Jelentés a világ fejlődéséről 1992 : Fejlődés és környezet. - Bibliogr.: p. 182-191.
ISBN 0-19520876-5 ISSN 0163-5085 fűzött
környezet; fejlődés; statisztika; kézikönyv


058.7 W 96
  The world environment handbook : A directory of natural resource management agencies and non-governmental environment organizations in 145 countries / by Mark Baker, Libby Bassett and Athleen Ellington. - New York : World Environment Center, 1985. - x, 280 p. ; 23 cm
Címford.: Környezeti kézikönyv : Állami és nemhivatalos környezetvédelmi szervezetek címjegyzéke
ISBN 0 910499 03 9 ISSN 0749-1069 fűzött
környezetvédelem; címjegyzék


502 W 97
Wright, David R.
  Philip's environmental atlas / David Wright. - 3. and rev. ed. - London : George Philip Ltd., 1995. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: A George Philip kiadó környezeti atlasza
ISBN 0-540-06264-2 kötött
környezetvédelem; környezeti problémák; környezeti nevelés; gyermekkönyv


502 A 94
  WWF atlas of the environment : [The most up-to-date report on the state of the world] / [general ed.] Geoffrey Lean ; [contributing eds.] Don Hinrichsen, Adam Markham [et al.]. - London : Arrow Books Ltd., 1990. - 192 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A környezet atlasza
ISBN 0 09 984620 9 fűzött
környezetvédelem; ökológia; földrajz; természeti erőforrások; kézikönyv


502 A 94
  WWF atlas of the environment / [general ed.] Geoffrey Lean ; [contributing eds.] Don Hinrichsen, Adam Markham [et al.]. - New York, NY [etc.] : Prentice Hall Press, 1990. - 192 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A környezet atlasza
ISBN 0-13-050436-X fűzött
környezetvédelem; ökológia; természeti erőforrások; földrajz; környezeti állapot; állapotjelentés; kézikönyv


502 Z 22
Zámbori Zoltán
  Környezetvédelem / [szerk. Zámbori Zoltán]. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2002. - 64 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
környezetvédelem


502 Z 32
Zelnik József
  A zöld ember : Öko - táj - breviárium / Zelnik József. - Budapest : Ökotáj K., 2003. - 165 p. : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - (Ökotáj könyvek, ISSN 1217-3460)
ISBN 963-86327-0-4 fűzött
környezetvédelem; ökológia; kultúra


502 Z 55
Zimmerman, Michael
  Science, nonscience, and nonsense / Michael Zimmerman. - Baltimore, MD ; London : The Johns Hopkins University Press, 1995. - xvi, 220 p. ; 24 cm
Címford.: Tudomány, áltudomány, képtelenség
v.
környezettudomány; természettudományos műveltség; környezetvédelem; kockázati kommunikáció; környezeti nevelés; politika; közvélemény; Amerikai Egyesült Államok


502 Z 70
  Zöld / Horváth Lajos, Kalas György, Lajtmann Csaba, Lajtmann József ; [kiad. Reflex Környezetvédő Egyesület]. - [Győr] : Reflex, [2005]. - 147 p. : ill. ; 21 cm
A győri Kisalföld c. napilapban megjelent írások
Kötött
környezetvédelem


502 Z 70
  Zöld hálózat : Az ökológiai kultúra terjesztésére és fejlesztésére vállalkozó szervezetek és intézmények Magyarországon 1991 / [szerk. Csonka András és Fésű József]. - Budapest : Ökológiai Információs Központ, 1992. - 312 p. ; 20 cm
Fűzött
ökológia; környezetvédelem; közművelődés; Magyarország; címjegyzék


502 Z 70
  Zöld hálózat : Az ökológiai kultúra terjesztésére és fejlesztésére vállalkozó szervezetek és intézmények Magyarországon / [szerk. Csonka András és Fésű József] ; [közrem. Mitró Katalin]. - 1992-1993. - Budapest : Ökológiai Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány : Kulturális Innovációs Alapítvány, 1993. - 143 p. ; 20 cm. - (Ökotáj könyvek)
Fűzött
ökológia; környezetvédelem; közművelődés; Magyarország; címjegyzék


502[058.7] Z 70
  Zöld hálózat : Az ökológiai kultúra terjesztésére és fejlesztésére vállalkozó szervezetek és intézmények Magyarországon / [szerk. Csonka András és Fésű József György]. - 1993-1994. - Budapest : Ökológiai Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány, 1994. - 216 p. ; 20 cm. - (Ökotáj könyvek)
ISSN 1215-9778 fűzött
ökológia; környezetvédelem; közművelődés; Magyarország; címjegyzék


502[058.7] Z 70
  Zöld hálózat : [Az ökológiai kultúra terjesztésére és fejlesztésére vállalkozó szervezetek és intézmények Magyarországon] / [szerk. Csonka András és Fésű József György] ; [kiad. az Ökológiai Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány]. - 1995. - Budapest : ÖKFA, 1995. - 251 p. ; 20 cm. - (Ökotáj könyvek)
ISSN 1215-9778 fűzött
ökológia; környezetvédelem; közművelődés; környezeti nevelés; Magyarország; címjegyzék


502[058.7] Z 70
  Zöld hálózat : [Az ökológiai kultúra terjesztésére és fejlesztésére vállalkozó szervezetek és intézmények Magyarországon] / [szerk. Csonka András és Fésű József György] ; [kiad. az Ökológiai Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány]. - 1996/97. - Budapest : ÖKFA, 1997. - 357 p. ; 20 cm. - (Ökotáj könyvek)
ISSN 1215-9778 fűzött
ökológia; környezetvédelem; közművelődés; környezeti nevelés; Magyarország; címjegyzék


502[058.7] Z 70
  Zöld hálózat : A magyarországi környezetvédő mozgalom és intézményrendszer adattára / [szerk. Csonka András és Fésű József György] ; [kiad. az Ökológiai Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány]. - Budapest : ÖKFA, 2001. - 239 p. ; 26 cm
ISSN 1215-9778 kapcsos dossziéban
ökológia; környezetvédelem; közművelődés; környezeti nevelés; Magyarország; címjegyzék


502 Z 70
  A Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület jelentése a Dél-Buda térségében 1991-ben végzett munkájáról / [szerk. Végvári Ágnes, Sípos Gyula]. - Budapest : Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület, 1992. - 80 p. ; 30 cm
Fűzött
környezeti állapot; környezet-egészségügy; környezetszennyezés; állampolgári részvétel; Budapest XXII.; Törökbálint


502 Z 70
  A Zöld Jövő Környezetvédelmi Központ és Egyesület javaslatai a Metallochemia területének és a Metallochemia környezetének környezetvédelmi szempontú rehabilitációjához. - Budapest : Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyes. és Közp., 1990. - 59 p. ; 30 cm
Fűzött
környezeti állapot; környezet-egészségügy; környezetszennyezés; állampolgári részvétel


502[058.7] Z 70
  Zöld kisokos : Segédlet a környezetvédők mindennapi tevékenységéhez / [kiad. az Ökoszolgálat Környezetvédelmi Tanácsadó Szolgálat]. - Budapest : Ökoszolgálat, 1997. - 48 p. ; 21 cm
Közhasznú címjegyzék. - Lezárva: 1997. április 25.
Fűzött
sajtó; rádió; televízió; címjegyzék


502[058.7] Z 70
  Zöld kisokos : Segédlet civil szervezetek számára / [kiad. Ökoszolgálat Alapítvány Környezetvédelmi tanácsadó szolgálat]. - Budapest : Ökoszolgálat, 2002. - 81 p. ; 21 cm
Közhasznú címjegyzék. - Lezárva: 2001. december
Fűzött
környezetvédelem; sajtó; rádió; televízió; címjegyzék


502[37] Z 70
  Zöld könyv : Budapest természeti környezete mint közművelődési színtér / szerk. Szabóné Susa Ágnes. - Budapest : Budapesti Művel. Közp., 2002. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek, ISSN 1219-0632 ; különszám)
Bibliogr.: p. 169-175.
ISBN 963-85425-8-6 fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; természetvédelmi terület; nmezeti park; környezeti nevelés; közművelődés; Budapest; Duna-Ipoly Nemzeti Park; Pilisi Parkerdő


502[058.7] A 71
  AP zöld oldalak = Green pages / fel. szerk. Gyarmatiné Rácz Ágnes. - 2001/2002. - Budapest : AP International Magyarország Kft., [2001]. - 231 p. ; 30 cm
Lezárva 2001. jún. 30.
ISSN 1587-6411 fűzött
környezetvédelem; intézmények; szervezetek; vállalkozások; címjegyzék


502 Z 71
  Zöldülő Kelet-Európa? : Gallup világkutatás a környezetről / Magyar Gallup Intézet ; [a vizsgálat előzetes feldolgozása és a kutatási gyorsjelentés Nagy Lajos Géza munkája] ; [a részletes feldolgozást és a kutatási zárótanulmányt Fischer György készítette]. - Budapest : Magyar Gallup Intézet, 1992. - 83 fol. ; 30 cm
Fűzött
környezeti problémák; közvéleménykutatás; Kelet-Európa; Magyarország


vissza