Környezeti nevelés

Elmélet, oktatási rendszer502[37] K 45
  A 90-es évek környezetvédelmi oktatásának és képzésének nemzetközi stratégiája : UNESCO-UNEP kongresszus : Környezetvédelmi nevelés és képzés : Moszkva, 1987. - Budapest : [S.n.], 1989. - 79 p. ; 21 cm
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] H 33
  399 könyv a környezeti kultúráról : Válogatás A Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtárának idegen nyelvű állományából / [szerk. Bezdán Györgyi] ; [közrem. Pencz Levente és Szabó Ilse]. - Budapest : KIA Könyvtár, 1999. - 217 p. ; 30 cm
Házi soksz.
Fűzött
környezeti nevelés; környezetvédelem; ökológia; bibliográfia


502[37] A 19
  L'action du programme international d'éducation relative à l'environnement Unesco-PNUE : 1975-1983. - Paris : Unesco, 1984. - 43 p. ; 21 cm
Címford.: Az Unesco-PNUE környezetvédelmi nevelés nemzetközi programjainak tevékenysége (1975-1983)
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] U 59
  Activities of the Unesco-UNEP International Environmental Education Programme : 1975-1983. - Paris : Unesco ; Nairobi : UNEP, 1984. - 35 p. ; 21 cm
Címford.: Az Unesco-UNEP nemzetközi környezeti nevelési programjának tevékenysége 1975-1983 között
Fűzött
környezeti nevelés; program


502[37] A 51
  Alternative paradigms in environmental education research / ed. by Rick Mrazek. - Troy, OH : NAAEE, 1993. - vii, 333 p. ; 28 cm. - (Monographs in environmental education and environmental studies ; .vol. 8)
Címford.: Alternatív paradigmák a környezeti nevelési kutatásban
ISBN 1-884008-04-6 fűzött
környezeti nevelés; humánökológia


502[37] A 73
  L'approche interdisciplinaire en éducation relative à l'environnement / Programme international d'éducation relative à l'environnement Unesco-PNUE. - Paris : Unesco, 1985. - 52 p. ; 30 cm. - (Série éducation environnementale ; 14.)
Címford.: A környezeti nevelés interdiszciplináris megközelítése
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] A 80
Archie, Michele
  Grant funding for your environmental education program - strategies and options / [... by Michele Archie] ; prepared by North American Association for Environmental Education in cooperation U.S. Environmental Protection Agency Environmental Education Division. - Troy, OH : NAAEE ; Washington, D.C. : EPA Environmental Education Division, 1993. - 28 p. ; 28 cm
Címford.: Anyagi támogatás megszerzése a környezeti nevelési programokhoz : Stratégiák és lehetőségek
Fűzött
környezeti nevelés; pályázat; ösztöndíj; támogatás


502[37] A 80
Archie, Michele
  Partners in action : Environmental social marketing and environmental education / Michele Archie, Lori Mann, William Smith. - Washington, D.C. : Academy for Educational Development, 1993. - 38 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Együttműködő partnerek : Környezeti szociális marketing és környezeti nevelés
Fűzött
környezeti nevelés; marketing; környezeti tudatosság; ismeretterjesztés


502[37] B 44
Beddis, Rex
  A new approach to primary school linking around the World / Rex Beddis, Cherry Mares. - [S.l.] : Avon County Council : Tidy Britain Group Schools Research Project, 1988. - ii, 53 p. ; 21 cm
Címford.: Az elemi iskolák új (nemzetközi kapcsolatteremtő) megközelítése
ISBN 0 905277 07 4 fűzött
általános iskola; környezetvédelmi nevelés; nemzetközi kapcsolatok


502[37] B 44
Beddis, Rex
  School links international : A new approach to primary school linking around the world / Rex Beddis, Cherry Mares. - Wigan : Tidy Britain Group, 1988. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm
Címford.: Nemzetközi iskolahálózat
ISBN 0-9-51277-07-4 fűzött
környezeti nevelés; nemzetközi kapcsolatok; általános iskola


502[37] B 49
Benedict, Fave
  Environmental education in Norway : A systemic approach / [Fave Benedict author] ; [Ministry of Education, Research and Church Affairs, Ministry of Environment]. - Oslo : Statens forurensingstilsyn, 1994. - 31 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezeti nevelés Norvégiában
ISBN 82-7243-966-2 fűzött
környezeti nevelés; Norvégia


502[37] B 51
Bennett, Dean B.
  Evaluating environmental education in schools : A practical guide for teachers / prepared by Dean B. Bennett ; Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Repr. - Paris : Unesco, 1989. - 105 p. ; 30 cm. - (Environmental educational series ; 12.)
Címford.: A környezeti nevelés értékelése az iskolákban : Tanári kézikönyv
Fűzött
környezeti nevelés; értékelés


502[37] B 52
Bérczi Szaniszló
  A műveltség rétegződése: gondolkodási és cselekvési rendszerek / Bérczi Szaniszló. - Budapest : Természet- és Környezetv. Tanárok Egyes., 1993. - 214 p. : ill. ; 23 cm. - (Ökológiai kultúra, ökológiai nevelés, ISSN 1216-951X)
Bibliogr.: p. 210-214.
ISBN 963-04-2516-5 fűzött
műveltség; természet; modellezés; technológia; környezeti nevelés; humánökológia - kulturális ökológia


502[37] B 53
Berecz Endre
  A környezettudat alakítása és a környezeti nevelés kérdései a különböző képzési szinteken és területeken / Berecz Endre. - Budapest : OMIKK, [1993]. - 40 p. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1993/21.)
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] B 53
Berecz Endre
  A környezettudat alakítása és a környezetvédelem oktatása / Berecz Endre. - Budapest : OMIKK, [1999]. - 56 : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/7.)
Bibliogr.: p. 52-54.
ISBN 963-593-386-X fűzött
környezeti nevelés; környezettudat; környezeti tudatosság; közvéleménykutatás ; Magyarország


502[37] B 84
Bowers, C. A.
  Educating for an ecologically sustainable culture : Rethinking moral education, creativity, intelligence, and other modern orthodoxies / C. A. Bowers. - New York, NY : State University of New York Press, 1995. - x, 233 p. ; 23 cm. - (SUNY series in environmental public policy)
Címford.: Oktatással az ökológiailag fenntartható kultúráért. - Bibliogr.: p. 219-227.
ISBN 0-7914-2498-7 fűzött
környezeti nevelés; fenntartható fejlődés; környezeti etika


502[37] B 84
Bowers, C. A.
  Education, cultural myths, and the ecological crisis : Toward deep changes / C. A. Bowers. - Albany, NY : State University of New York Press, 1993. - 232 p. ; 23 cm. - (SUNY series in the philosophy of education)
Címford.: Oktatás, kulturális mítoszok és az ökológiai válság : Mélyreható változások irányában
ISBN 0-7914-1256-3 fűzött
környezeti nevelés; humánökológia; etika; Amerikai Egyesült Államok


502[37] B 84
Bowers, C. A.
  Let them eat data : How computers affect education, cultural diversity, and the prospects of ecoligical sustainability / C. A. Bowers. - Athens, GA ; London : University of Georgia Press, 2000. - viii, 216 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 197-204.
ISBN 0-8203-2230-X fűzött
környezeti nevelés; oktatás; számítógép; számítógép hatása; kultúra; társadalom; erkölcs; globalizáció; ökológia; válság


502[37] B 86
Brace, Judith
  Teaching conservation in developing nations / prepared by Judith Brace and Ralph R. White and Stephen C. Bass ; illustrated by Anne Brace. - Washington, D.C. : Peace Corps Information Collection and Exchange, 1990. - xi, 251 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Természetvédelmi nevelés a fejlődő országokban
Fűzött
környezeti tudatosság; természetvédelem; természeti erőforrások megőrzése; környezeti nevelés; fejlődő országok


502[37] B 95
Buddensiek, Wilfried
  Unsere Schule unter der Lupe : Ökologisches Denken und Handeln im Schulalltag lernen / Wilfried Buddensiek. - Stuttgart : Deutscher Sparkassenverlag, 1995. - 2 db : ill. ; 30 cm
Címford.: Iskolánk nagyítólencse alatt : Az ökológiai gondolkodás és cselekvés tanulása az iskolai mindennapok során
Fűzött
környezeti nevelés
Schülerheft. - 56 p.
Lehrerinformation. - 27 p.


502[37] C 10
Caduto, Michael J.
  A guide on environmental values education / prepared by Michael J. Caduto ; Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1985. - x, 105 p. ; 30 cm. - (Environmental educational series ; 13.)
Címford.: A környezeti értékeken alapuló nevelés útmutatója. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 95-106.
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] C 11
Camozzi, Anne
  Adult environmental education : A workbook to move from words to action / by Anne Camozzi ; International Council for Adult Education. - Toronto : ICAE, 1994. - ism. oldalsz. [152] p., [21] t. : ill. ; 28 cm
Címford.: Felnőttek környezeti nevelése : Szavaktól a tettekig
Fűzött
környezeti nevelés; felnőttoktatás; oktatási segédanyag


I-1022
Carlsson-Paige, Nancy
  Dilemma a háborúsdiról : Értékrendünk és a kisgyermekek igényei / Nancy Carlsson-Paige és Diane E. Levin ; [ford. Szabó Edit Ágnes, Székely Mózes]. - [S.l.] : [s.n.], [1995]. - 85 p. ; 21 cm
Eredeti cím: The war play dilemma : Balancing needs and values in the warly childhood classroom. - Kiadásra előkészített kézirat fmás. (43 fol.)
nevelés; játék; gyermek; háború


502[37] C 26
  Conférence intergouvernementale sur l'éducation relative à l'environnement : organisée par l'Unesco avec la coopération du PNUE : Tbilissi (URSS) 14-16 octobre 1977 : Rapport final. - Paris : Unesco, 1987. - 103 p. ; 30 cm
Címford.: A környezeti nevelés kormányközi konferenciájának zárójelentése
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] C 30
  Country reports : Presented at Subregional Seminar on Teacher Training in Environmental Education for Asia, 15-22 November 1987 / organized by Universiti Pertanian Malaysia in cooperation with IEEP ; UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme. - [S.l.] : IEEP, 1987. - iv, 158 p. ; 29 cm
Címford.: Országos jelentések : Elhangzottak az ázsiai országok számára a tanárképzés és a környezetvédelmi oktatás tárgykörében tartott regionális szemináriumon, 1987. november 15-22.
Fűzött
környezetvédelmi nevelés; tanárképzés; Ázsia; Indonézia; Malaysia; Thaiföld; Srí Lanka


502[37] C 26
  Consultation Meeting on the Incorporation of Environmental Education into Technical and Vocational Education : Singapore, 10-14 March 1986 : Final report / organized by the Colombo Plan Staff College for Technician Education in cooperation with Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1986. - 64, 23 p. ; 30 cm
Címford.: Környezeti nevelés a műszaki és szakoktatásban : Konferencia zárójelentése
Fűzött
környezeti nevelés; szakoktatás; műszaki oktatás


502[37] C 31
  Crianca e educacao ambiental : Suas experiencias brasileiras = Environmental education and children : Two Brazilian experiences. - [New York, NY] : UNICEF, 1994. - 47 p. : ill. ; 30 cm
Környezeti nevelés és a gyerekek : Két brazíliai tapasztalat
Fűzött
környezeti nevelés; program; Brazília


502[37] F 34
Fehér Katalin
  A környezeti nevelés gyökerei Magyarországon : Adalékok "Az ember és környezete" témakör oktatásának hazai múltjából, XVIII-XX. század / [Fehér Katalin, Müllerné Seres Ágota, Simon István] ; [bev. Mészáros István, Havas Péter]. - Budapest : InfoGroup, 1996. - 158 p. ; 20 cm. - (Körlánc ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-423-130-6 fűzött
környezeti nevelés; történet; Magyarország


502[37] D 37
  Deception, demonstration and debate : Toward a critical environment and development education / ed. by John Abraham, Colin Lacey and Roy Williams. - Godalming : WWF ; London : Kogan Page Ltd., 1990. - 197 p. ; 24 cm
Címford.: Megtévesztés, szemléltetés és vita : A fejlődés és a környezet kritikus oktatása felé
ISBN 0 7494 0198 2 fűzött
környezetvédelmi nevelés; tömegkommunikáció


I-968
  Dokumentumtár a környezetpedagógus-továbbképzéshez / a környezetpedagógus-képzés programját kidolgozó munkacsoport ; [vez. Havas Péter]. - Budapest : Munkacsoport, 1993. - 69 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
környezeti nevelés; pedagógusképzés; továbbképzés; bibliográfia


502[37] E 13
  Ecological education in action : On weaving education, culture, and the environment / ed. by Gregory A. Smith and Dilafruz R. Williams. - Albany, NY : State University of New York Press, 1999. - vii, 244 p. ; 22 cm
Címford.: Környezeti nevelés a gyakorlatban : Oktatás, kultúra és környezet. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-7914-3986-0 fűzött
környezeti nevelés


502[37] E 13
  Ecology in education / ed. by Monica Hale. - Cambridge : Cambridge University Press ; New York, NY ; Melbourne, 1995. - xvi, 191 p. ; 23 cm
Címford.: Ökológia az oktatásban. - Az INTECOL (International Association for Ecology) 1990. augusztusban, Yokohamában tartott 5. konferenciája alapján. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-521-55669-4 fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] E 17
  Educatia ecologica si voluntariatul in protectia mediului / Gabriela Nedelcu, Madalina Nedelcu, Ioana Muresan, Simona Stan, Traian Muresan. - [Oradea] : Treira, 2003. - 98 fol. : ill. ; 30 cm
Címford.: Ökológiai nevelés és önkéntes szolgálat a környezetvédelemben
ISBN 973-8159-51-2 fűzött
környezeti nevelés; önkéntes munka; környezetvédelem; környezetvédők


370 E 17
  Education and change in Central and Eastern Europe : Preparing young people for the challenge of change : Report of the Education for Development Seminar, Sofia, Bulgaria 6 to 9 June 1993 / [United Nations Children's Fund]. - New York, NY ; Geneva : UNICEF, 1993. - v, 85 p. ; 21 cm. - (Education for development)
Címford.: Oktatás és változás Közép- és Kelet-Európában : A fiatalok felkészítése a változásra : Beszámoló az "Oktatás a fejlődésért" címmel 1993. június 6-9. között Szófiában tartott szemináriumról. - Előadások
ISBN 92-806-3017-2 fűzött
oktatás; társadalmi változás; környezetvédelem; fenntartható fejlődés; társadalmi igazságosság; gyermekek jogai; konfliktuskezelés; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[37] E 17
  Education and communication for biodiversity : Key concepts, strategies and case studies in Europe : Based on two workshops organised by the Euroepean Committee for Environmental Education of IUCN : Valsain, Spain, October 1995 : Gland, Switzerland, June 1996 / comp. and ed. by David Elcome. - Gland : IUCN, 1996. - 107 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Oktatás és kommunikáció a biológiai változatosság szolgálatában : Kulcsfogalmak, stratégiák, esettanulmányok Európában : Az IUCN Európai Környezeti Nevelési Bizottságának szervezésében megtartott két munkaműhely alapján
Spirálfűzött
környezeti nevelés; biológiai változatosság; esettanulmányok; konferencia; Európa


502[37] E 17
  Education, ecology and development : The case for an education network / ed. by Colin Lacey and Roy Williams. - Godalming : World Wildlife Fund ; London : Kogan Page, 1987. - viii, 163 p. ; 24 cm
Címford.: Oktatás, ökológia, fejlődés : Egy oktatási hálózat modellje
ISBN 1 85091 495 8 fűzött
környezetvédelmi nevelés; humánökológia


502[37] E 17
  Éducation environnementale : Module pour la information initiale des maitres et des inspecteurs de l'enseignement primaire / Programme international d'éducation relative à l'environnement Unesco-PNUE ; réd. par Willard J. Jacobson. - Paris : Unesco, 1987. - 175 p. ; 30 cm. - (Série éducation environnementale ; 5.)
Címford.: Környezeti nevelés: Segédanyag az általános iskolai tanítók és szakfelügyelők felkészítéséhez
Fűzött
környezeti nevelés; általános iskola


502[37] E 17
  Éducation environnementale : Module pour la formation initiale des professeurs et inspecteurs de sciences de l'enseignement secondaire / Programme international d'éducation relative à l'environnement Unesco-PNUE ; éd. par Willard J. Jacobson. - Paris : Unesco, 1985. - 227 p. ; 30 cm. - ( Série éducation environnementale ; 7.)
Címford.: Környezeti nevelés : Segédanyag a középiskolai tanárok és szakfelügyelők felkészítéséhez
Fűzött
környezeti nevelés; középiskola


502[37] E 17
  Éducation environnementale : Module pour la formation initiale des professeurs et des inspecteurs de sciences sociales de l'enseignement secondaire / Programme international d'éducation relative à l'environnement Unesco-PNUE ; réd. par Willard J. Jacobson. - Paris : Unesco, 1985. - 133 p. ; 30 cm. - (Série éducation environnementale ; 9.)
Címford.: Környezeti nevelés : Segédanyag a társadalomtudományt oktató középiskolai tanárok és a szakfelügyelők felkészítéséhez
Fűzött
környezeti nevelés; középiskola


372 E 17
  Education for international co-operation and peace at the primary-school level. - Paris : Unesco, 1983. - 138 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: A nemzetközi együttműködés és béke szellemében történő nevelés az általános iskolában
ISBN 92 3 101904 3 fűzött
általános iskola; nemzetközi együttműködés; békére nevelés; környezetvédelmi nevelés; gyermekek jogai; emberi jogok


502[37] E 17
  Education for sustainability / ed. by John Huckle and Stephen Sterling. - Repr. - London : Earthscan, 1997. - xix, 236 p. ; 24 cm
Címford.: Oktatással a fenntarthatóságért. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 1-85383-256-1 fűzött
környezeti nevelés; fenntarthatóság


502[37] E 17
  L'éducation relative à l'environnement : Principes d'enseignement et d'apprentissage / Programme international d'éducation relative à l'environnement Unesco-PNUE. - Paris : Unesco, 1986. - XI, 228 p. ; 30 cm. - ( Série éducation environnementale ; 20.)
Címford.: A környezeti nevelés tanítási és tanulásai alapelvei. - Bibliogr.: p. 223-228.
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] E 17
  Education, training and awareness for a sustainable future : A UK consultation document for submission to the United Nations Conference on Environment and Development. - London : UNEP-UK Environment and Development Education and Trainign Group, 1991. - 16, [4] fol. ; 30 cm
Címford.: Nevelés, szakképzés és tudatosság a fenntartható jövő érdekében : Az Egyesült Nemzetek környezetről és fejlődésről 1992-ben tartott konferenciájára készített angol vitaanyag. - Soksz.
Fűzött
környezeti nevelés; környezeti tudatosság; fenntartható fejlődés; United Nations Conference on Environment and Development (1992.) (Rio de Janeiro)


I-928
  Együttes megállapodás a társadalom környezettudatának, valamint környezet- és természetvédelmi, valamint területfejlesztési ismereteinek fejlesztését szolgáló feladatok megvalósítására / Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - Budapest : Művelődési és Közokt. Min. : Környezetvéd. és Területfejl. Min., 1991. - 10 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
környezeti nevelés; Magyarország


502[37] E 45
  Ember és természet / [... Havas Péter szakmai szerk.]. - Budapest : Mentor-Szanator Kft., 1996. - 106 p. : ill. ; 28 cm
A Fejlesztő pedagógia, ISSN 0866-2495, 1996. 5/6. száma
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] E 59
  Environmental education : International contributions 1988 / [eds. Christian U. Christensen, Kirsten Nielsen]. - Copenhagen : The Royal Danish School of Educational Studies, 1988. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Proceedings from the research center for environmental and health education ; 5)
ISBN 87-87-315-63-7 fűzött
környezeti nevelés; konferencia; Dánia


502[37] E 59
  Environmental education : Module for pre-service training of teachers and supervisors for primary schools / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme ; [ed. by Joyce Willard J. Jacobson]. - Paris : Unesco, 1986. - 143 p. ; 30 cm. - (Environmental educational series ; 5.)
Címford.: Környezeti nevelés : Segédanyag az általános iskolai tanítók és szakfelügyelők felkészítéséhez
Fűzött
környezeti nevelés; általános iskola


502[37] E 59
  Environmental education : Module for in-service training of teachers and supervisors for primary schools / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme ; ed. by Willard J. Jacobson. - Paris : Unesco, 1985. - 172 p. ; 30 cm. - (Environmental educational series ; 6.)
Címford.: Környezeti nevelés. - Segédanyag az általános iskolai tanárok és szakfelügyelők továbbképzéséhez
Fűzött
környezeti nevelés; általános iskola


502[37] E 59
  Environmental education : Module for pre-service training of science teachers and supervisors for secondary schools / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme ; ed. by Willard J. Jacobson. - Paris : Unesco, 1986. - 224 p. ; 30 cm. - (Environmental educational series ; 7.)
Címford.: Környezeti nevelés : Segédanyag a középiskolai tanárok és szakfelügyelők felkészítéséhez
Fűzött
környezeti nevelés; középiskola


502[37] E 59
  Environmental education : Module for in-service training of science teachers and supervisors for secondary schools / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme ; [ed. by Willard J. Jacobson]. - Paris : Unesco, 1986. - 154 p. ; 30 cm. - (Environmental educational series ; 8.)
Címford.: Környezeti nevelés : Segédanyag a középiskolai tanárok és szakfelügyelők továbbképzéséhez. - Bibliogr.: p. 147-154.
Fűzött
környezeti nevelés; középiskola


502[37] E 59
  Environmental education : Module for pre-service training of social science teachers and supervisors for secondary schools / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme ; ed. by Willard J. Jacobson. - Paris : Unesco, 1985. - 123 p. ; 30 cm. - (Environmental educational series ; 9.)
Címford.: Környezeti nevelés : Segédanyag a társadalomtudományt oktató középiskolai tanárok és a szakfelügyelők felkészítéséhez
Fűzött
környezeti nevelés; középiskola


502[37] E 59
  Environmental education : Module for in-service training of social science teachers and supervisors for secondary schools / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme ; ed. by Willard J. Jacobson. - Paris : Unesco, 1985. - 125 p. ; 30 cm. - (Environmental educational series ; 10.)
Címford.: Környezeti nevelés : Segédanyag a társadalomtudományt oktató középiskolai tanárok és a szakfelügyelők továbbképzéséhez
Fűzött
környezeti nevelés; középiskola


502[37] E 59
  Environmental education : Proceedings of the Seventh East-West Consultation Ubbergen and Bergen, The Netherlands, November 30 - December 7, 1991 / [ed. by Judith Bucher and Arne Greven]. - Amsterdam : Milieukontakt Oost-Europa, 1992. - 86 p. : ill. ; 30 cm
A környezeti nevelés témakörében tartott 7. kelet-nyugati tanácskozás előadásai
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia; Hollandia; Kelet-Európa


502[37] E 59
  Environmental education : Training of teacher educators, curriculum developers and educational plannners and administrators / Unesco-UNEP International Environment Education Programme ; eds. Usha Nayar, Anjana Mangalagiri. - New Delhi : National Institute of Educational Planning and Administration, 1988. - 327 p. ; 24 cm
Címford.: Környezeti nevelés : A tanárképzők, tantervkészítők és oktatásfejlesztők képzése
Fűzött
környezeti nevelés; tanterv; tanárképzés


502[37] E 59
  Environmental education - an active approach : A report based on workshops in Hungary in June 1991, and the Czech and Slovak republics in September 1992 / ed. by Andrea Déri and Geoff Cooper. - Budapest : REC, 1993. - 68 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezeti nevelés - gyakorlati megközelítésben. - Munkaműhely anyaga
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] K 90
  Environmental education and training in Hungary / [Benkő Gyöngyi et al.] ; Ministry for Environment and Regional Policy. - Budapest : [Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium], 1993. - 50 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Környezeti nevelés és képzés Magyarországon
Fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


502[37] E 59
  An environmental education approach to the training of elementary teachers : A teacher education programme : [A discussion document for Unesco Training Seminars on Teacher Training in Environmental Education] / Harold R. Hungerford [et al.] ; Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1988. - iii, 156 p. ; 30 cm. - (Environmental education series ; 27.)
Címford.: A környezeti nevelés az általános iskolai tanárképzésben : Nevelési program
Fűzött
környezeti nevelés; tanárképzés


502[37] E 59
  An environmental education approach to the training of middle level teachers : A prototype programme / Thomas J. Marcinkowski [et al.] ; Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1990. - 177 p. ; 30 cm. - (Environmental education series ; 30)
Címford.: Környezeti nevelés a középiskolai tanárképzésben : Program prototípus. - Bibliogr.: p. 153-170.
Fűzött
környezeti nevelés; tanárképzés; középiskolai; oktatási program


502[37] E 59
  Environmental education at the early childhood level / ed. by Ruth A. Wilson. - Troy, OH : NAAEE, 1994. - xiv, 126 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Környezeti nevelés kisgyermekkorban
ISBN 1-884008-14-3 fűzött
környezeti nevelés


502[37] E 59
  Environmental education in Hungary : Official in-depth study and policy review of OECD ENSI / ed. by Kathleen Kelley-Lainé and Peter Havas. - [S.l.] : [s.n.], 1996. - 44 fol. ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


502[37] E 59
  Environmental education: selected activities of Unesco-UNEP International Environmental Education Programme 1975-1990 / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1990. - 99 p. ; 30 cm
Címford.: Válogatás az Unesco-UNEP környezeti nevelési programjának 1975 és 1990 közötti tevékenységéből
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] E 59
  Environmental learning for the 21st century / Centre for Education Research and Innovation. - Paris : OECD, 1995. - 110 p. ; 23 cm
Címford.: Környezeti tudás a XXI. századra. - Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 92-64-14478-1 fűzött
környezeti tudatosság; környezeti nevelés; környezeti problémák; módszertan


502[37] F 31
  Feeling and learning nature with children : The guidebook for volunteers and trainers / [YEE & METU Nature Club]. - Ankara : Smyrna Communication Ltd. Co., 2003. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
Címford.: Érezni és tanulni a természetet gyermekekkel : Kalauz önkéntesek és oktatók részére
Fűzött
környezeti nevelés; óvoda; általános iskola; terepgyakorlat; játék; ökológia; biológiai változatosság; környezeti hatás; környezeti tudatosság; felelősség


502[37] F 43
  A felsőfokú graduális környezetvédelmi oktatás helyzete : A Magyar Agrártudományi Egyesület Környezetvédelmi Szakosztályának ankétja : Budapest, 1992. július 1. / [szerk. Fekete József]. - Gödöllő : GATE Környezet és Tájgazdálkodási Szak Bizottsága, 1992. - 110 p. ; 25 cm
Előadások
Fűzött
környezetvédelmi oktatás; felsőoktatás; konferencia


502[37] F 45
  Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés : Innováció a tanárképzésben, az akciókutatás és a környezeti nevelés lehetőségei / [szerk. Csobod Éva, Varga Attila]. - Budapest : OKI, 2004. - 96 p. ; 24 cm
2003 őszén Szegeden tartott konferencia anyaga
ISBN 963-682-530-0 fűzött
környezeti nevelés; tanárképzés; akciókutatás; konferencia


502[37] F 45
  A fenntarthatóság pedagógiája : A remény paradigmája a XXI. század számára / szerk. Keith A. Wheeler és Anne Perraca Bijur ; [ford. Ortmann-né Ajkai Adrienne]. - Budapest : Körlánc Egyes., 2001. - 175 p. ; 24 cm. - (Körlánc könyvek, ISSN 1417-3182 ; 12.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-9187-9 fűzött
környezeti nevelés; fenntarthatóság


502[37] F 58
  Final report : Subregional seminar on teacher training in environmental education for Asia, 15-22 November 1987 / organized by Universiti Pertanian Malaysia in cooperation with UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme. - [S.l.] : IEEP, 1987. - 126 p. ; 30 cm
Címford.: A "Tanárképzés a környezetvédelmi oktatásban" címmel az ázsiai országok számára tartott regionális konferencia, 1987 november 15-22, zárójelentése
Fűzött
környezetvédelmi nevelés; tanárképzés; Ázsia


370 F 76
Fox, Helen
  Nonformal education manual / by Helen Fox. - Washington, D.C. : Peace Corps Information Collection and Exchange, 1989. - 163 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Az iskolán kívüli oktatás kézikönyve
Fűzött
iskolán kívüli oktatás; felnőttoktatás; fejlődő országok; módszertan; egészségügy; családtervezés; mezőgazdaság; kézikönyv


502[37] G 10
  A G-10 jelű OKKFT program keretében végzett kutatások / [összeáll. Bocz Sándor]. - Budapest : [G-10 Környezetgazdálkodási Programiroda], 1990. - 92 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetgazdálkodási kutatások ; 6.)
Figura Magdolna, Pálvölgyi Tamás: "A környezeti tudatosság oktatási-nevelési programjának kidolgozása a középiskolában" és Lenkei Irén: "Szünbiológiai és környezetvédő oktatás és nevelés módszerének fejlesztése a biológia tanárszakos hallgatók képzésében" c. tanulmányával
ISBN 963 02 9012 X fűzött
környezeti nevelés; középiskola; szünbiológia; ökológia; épített környezet


502[37] G 45
  Getting started : A guide to bringing environmental education into your classroom / ed. by David Bones. - Ann Arbor, MI : NCEET, 1994. - 138 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Induljunk el! : Útmutató a környezeti nevelés iskolai meghonosításához
ISBN 1-884782-00-0 fűzött
környezeti nevelés; általános iskola; középiskola; módszertan


502 G 47
  Glossary of environmental education terms = Glossarij terminov po obrazovaniu v oblasti okruzauscej / International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco ; Nairobi : UNEP, 1983. - 31, 36 p. ; 20 cm
Címford.: Környezeti nevelési szakkifejezések gyűjteménye
Fűzött
környezet; környezeti nevelés; szakszótár


502[37] G 61
Grabe, Sven
  L'éducation environnementale dans l'enseignement technique et professionnel : [Document de réflexion pour les séminaires de formation de l'Unesco sur l'intégration de l'éducation environnementale dans l'enseignement technique et prfessionnel] / Sven Grabe ; Programme international d'éducation relative à l'environnement Unesco-PNUE. - Paris : Unesco, 1988. - V, 40 p. ; 30 cm. - ( Série éducation environnementale ; 24.)
Címford.: A környezeti nevelés a műszaki- és szakoktatásban
Fűzött
környezeti nevelés; műszaki oktatás; szakoktatás


502[37] G 61
Grabe, Sven
  Environmental education in technical and vocational education / Sven Grabe ; Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1987. - 42 p. ; 30 cm. - (Environmental education series ; 24)
Címford.: Környezeti nevelés a műszaki és szakképzésben
Fűzött
környezeti nevelés; középiskola; felsőoktatás; szakképzés; műszaki oktatás


502[37] G 62
  The Great Outdoors : Good Practice in Environmental Education : Dundee Institute of Technology, saturday 15 April 1989 : Conference report / compiled and ed. by Kate Sankey ; [published by the Scottish Environmental Education Council]. - Stirling : SEEC, 1989. - 86 p. : ill ; 30 cm. - (Occasional paper / Scottish Environmental Education Council ; 3)
Címford.: A szabadban : Helyes gyakorlat a környezeti nevelésben. - Konferencia-jelentés
ISBN 0 948773 06 5. ISBN 0 952 0126 fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] G 63
Greig, Sue
  Greenprints for changing schools / by Sue Greig, Graham Pike and David Selby. - Godalming : World Wide Fund for Nature ; London : Kogan Page, 1989. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Zöld ösvények az iskolák reformjához
ISBN 1 85091 950 (Kogan Page). ISBN 0 947613 08 0 (WWF) fűzött
környezetvédelmi nevelés


502 G 70
  A guide to environmental administration in-service training / prepared by The Commission on Education of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. - Gland : IUCN, 1984. - 75 p. ; 30 cm
Címford.: Útmutató a környezetvédelmi irányítás szakmai továbbképzéséhez
ISBN 2 88032 066 6 fűzött
környezetvédelmi irányítás; továbbképzés


502[37] G 70
  A guide to planning and conducting environmental issues forums and study circles. - Troy, OH : NAAEE, 1993. - 12 p. ; 28 cm
Címford.: Környezeti kérdésekkel foglakozó fórumok és tanulókörök tervezése és vezetése : Útmutató
ISBN 1-884008-06-2 fűzött
környezeti nevelés


502[37] H 10
Haas, Karl
  Engagement für die Umwelt - Chance für die Schulpartnerschaft / Karl Haas . - Wien : ARGE Umwelterziehund in der ÖGNU, 1990. - 4 p. ; 30 cm. - ( USI-Reihe ; Nr. 5.)
Címford.: Környezeti elkötelezettség - esély az iskolai együttműködésre
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] H 44
Havas Péter
  A környezeti nevelés pedagógiai alapjai : Kézirat gyanánt, a PHARE támogatásával / Havas Péter. - [Budapest] : Havas P., [1996]. - 38 p. ; 30 cm
Házi soksz.
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] H 44
Havas Péter
  Zárójelentés A magyarországi környezeti nevelés pedagógiai, pszichológiai vizsgálata c. kutatásról : OTKA nyilvántartási szám: T 7008 / témavezető Havas Péter. - [Budapest] : Szerző, [1997]. - 11 p. ; 30 cm
Kézirat
Fűzött
környezeti nevelés; kutatás; Magyarország


502[37] H 59
  Helyzetkép a fenntarthatóságról a hazai felsőoktatásban / [főszerk. Czippán Katalin] ; [szerk. Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia]. - Budapest : Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda, 2003. - 111 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-210-560-5 fűzött
környezeti nevelés; felsőoktatás; fenntarthatóság; Magyarország


502[37] H 64
Hertz, Brigitte
  Central- and Eastern European students in a western multi-disciplinary environmental program / Brigitte Hertz, Yvonne N. Jakobs. - Amsterdam : Milieukunde Universiteit van Amsterdam, 1992. - 23 p. ; 30 cm Címford.: Közép-kelet-európai diákok egy tudományközi programban
Fűzött
környezetvédelmi képzés; felsőoktatás; Central European University (Budapest)


502[37] H 77
Hollweg, Karen S.
  Volunteers teaching children : A guide for establishing VINE Ecology Education Programs / Karen S. Hollweg. - Troy, OH : NAAEE, 1995. - 70, [162] p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Önkéntesek az oktatásban : VINE-önkéntesek vezetésével zajló helyi ökológiai oktatóprogramok szervezése
ISBN 1-884008-18-6 fűzött
környezeti nevelés; Egyesült Államok


502[37] H 92
Horváthné Papp Ibolya
  Integrált környezetvédelem : Módszertani segédlet tanórákhoz és tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységekhez / Horváthné Papp Ibolya. - Budapest : Pont, 2001. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Gúla könyvek ; 1218-8549)
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 963-9312-44-4 fűzött
környezeti nevelés


502[37] H 93
House, Ernest
  Az OECD ENSI jelentése a magyarországi környezeti nevelés helyzetéről / Ernest House, Peter Posch, Kathleen Kelley-Lainé ; [ford. Teski Tibor]. - [S.l.] : [s.n.], [1995]. - 36 fol. ; 30 cm
Kézirat
Fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


502[37] H 96
  Hungarian environmental education strategy : Pillars / ed. by Tamás Vásárhelyi and András Victor ; ill. by Ferenc Sajdik. - [Budapest] : Hungarian Society for Environmental Education, 1998. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Nemzeti környezeti nevelési stratégia : Alapvetés. - Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 963-03-5668-6 fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


502[37] I 61
  Integration of environmental education into general university teaching in Europe : Proceedings of the Regional Seminar on the Integration of Environmental Education into General University Teaching in Europe, Brussels, 7-10 June 1989 / ed. by Charles Susanne, Luc Hens, Dimitri Devuyst ; [UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme and the Vrije Universiteit Brussel]. - [Paris] : Unesco ; Brussel : Vrije Universiteit Brussel, 1989. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A környezeti nevelés integrálása az általános egyetemi képzésbe Európában. - A Brüsszelben, 1989. június 7-10. között tartott területi szeminárium előadásai
Fűzött
környezeti nevelés; egyetemi képzés; konferencia


502[37] I 61
  Inter Regional Training Course on Environmental Education for Educational Planners and Administrators : New Delhi, February 13-18, 1989 : Report / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - New Delhi : National Institute of Educational Planning and Administration, 1989. - 177 p. ; 24 cm
Címford.: Az oktatásfejlesztők nemzetközi környezeti nevelési munkaülésének jelentése
Fűzött
környezeti nevelés; oktatásfejlesztés; konferencia


502[37] I 61
  Interdisciplinary approaches in environmental education / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1985 ; 30 cm. - (Environmental educational series ; 14.)
Címford.: A környezeti nevelés interdiszciplináris megközelítése
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] I 61
  Intergovernmental Conference on Environmental Education organized by UNESCO in co-operation with UNEP Tbilisi (USSR) 14-26 October 1977 : Final report. - Paris : Unesco, 1978. - 101 p. ; 30 cm
Címford.: Kormányközi konferencia a környezetvédelmi nevelésről az UNESCO rendezésében, az UNEP közreműködésével : Zárójelentés
Fűzött
környezetvédelmi nevelés; konferencia


502[37] I 61
  International directory of institutions active in the field of environmental education / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Revised and enlarged ed. - [Paris] : Unesco, 1989. - iv, 526 p. ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés; környezetvédelmi intézmények; címjegyzék


502[37] I 61
  International strategy for action in the field of environmental education and training for the 1990s : Unesco-UNEP Congress : Moskva 1987. - Paris : Unesco ; Nairobi : UNEP, 1987. - 21 p. ; 30 cm
Címford.: A környezeti oktatás és nevelés nemzetközi stratégiája az 1990-as évekre
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] I 61
Internationales Ökopädagogisches Koordinationstreffen (2.) (1992.) (Wien)
  2. Internationales Ökopädagogisches Koordinationstreffen : Erlebnisorientierte Umwelterziehung : Vorschläge für die Praxis in Schulen, Gemeinden, Vereinen un Ökozentren : Wien, 11.-13. Mai 1992. - Wien : ÖGNU, 1992. - 33, [4] fol. : ill. ; 30 cm
Címford.: 2. nemzetközi környezetpedagógiai találkozó, Bécs, 1992. máj. 11-13.
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia; Ausztria; Magyarország; Csehszlovákia; Lengyelország


502[37] I 61
Internationales Ökopädagogisches Koordinationstreffen (3.) (1993.) (Wien)
  3. Internationales Ökopädagogisches Koordinationstreffen : Umwelt er-leben : Neue Wege der Umwelterziehung : Wien, 10.-12. Mai 1993 = 3rd International Ecopedagogical Coordination Meeting : Experience-environment : New Ways of Environmental Education : Vienna, May 10-12, 1993. - Wien : ÖGNU, 1993. - 48, [40] fol. : ill. ; 30 cm
Címford.: 3. nemzetközi környezetpedagógiai találkozó, Bécs, 1993. máj. 10-12.
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia; Ausztria; Magyarország; Csehország; Szlovákia; Lengyelország


502[37] I 74
  Iskolakultúra / az Országos Közoktatási Intézet folyóirata. - 3. évf. 2. sz . - Budapest : OKI, 1993. - 96 p. ; 23 cm
Környezeti nevelési különszám. - A folyóirat Természettudomány c. alsorozatának 12. száma
ISSN 1215-5233 fűzött
környezeti nevelés


502[37] I 74
  Iskolakultúra / az Országos Közoktatási Intézet folyóirata. - 3. évf. 24. sz.. - Budapest : OKI, 1994. - 88 p. ; 23 cm
Környezeti nevelési különszám. - A folyóirat Természettudomány c. alsorozatának 24. száma
ISSN 1215-5233 fűzött
környezeti nevelés


502[37] I 74
  Iskolakultúra / az Országos Közoktatási Intézet folyóirata. - 4. évf. 9. sz.. - Budapest : OKI, 1994. - 88 p. ; 23 cm
Környezeti nevelési különszám. - A folyóirat Természettudomány c. alsorozatának 25. száma
ISSN 1215-5233 fűzött
környezeti nevelés


502[37] J 14
Jakab György
  A fenntarthatóság pedagógiája / Jakab György, Varga Attila. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 74 p. ; 20 cm. - (Fenntarthatóság és globalizáció, ISSN 1788-9731 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-963-9683-93-8 fűzött
környezeti nevelés; fenntarthatóság; Magyarország


502[37] J 52
  Javaslat a nemzeti parkok igazgatóságai és a területükön működő oktatóközpontok, civil szervezetek együttműködésére / [munkacsoport-vezetők Czippán Katalin ..., Labancz Györgyi] ; [kiad. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége]. - Szentendre : KOKOSZ, [2000]. - 14 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés; nemzeti park; oktatóközpont


502[37] K 33
Kelley-Lainé, Kathleen
  Environment, schools and active learning / [prepared by Kathleen Kelley-Lainé and Peter Posch] ; Centre for Educational Research and Innovation, Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 1991. - 146 p. ; 24 cm
Címford.: Környezet, iskolák és az aktív tanulás
ISBN 92-64-13569-3 fűzött
környezeti nevelés


502[37] K 90
  Környezeti nevelés a középiskolában / szerk. Schróth Ágnes. - Budapest : Trefort , 2004. - 376 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Szakmódszertan tankönyv a környezettan szakos tanárjelöltek számára
ISBN 963-446-272-3 fűzött
környezeti nevelés; didaktika; középiskola


502[37] K 90
  Környezeti nevelés az Európai Unióban / [ford. Gazdag Rita és Könczey Réka] . - Budapest : KöNKomP, 2003. - 88, 7 fol. ; 29 cm
Eredeti cím: Environmental education in the European Union. - A fordítás a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programirodában készült. - "A környezeti nevelés és szemléletformálás szabályozása külföldön" c. kutatási összefoglalóval (kész. Könczey Réka)
Fűzött
környezeti nevelés; Európai Unió


502[37] K 90
  Környezeti nevelés az iskolarendszer egészében és az óvodában : 1994. évi "Környezetvédelem az oktatásban" lillafüredi konferencia szerkesztett gyűjteménye / [szerk. Csonka Csabáné et al.] ; [közr. a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete]. - Budapest : Aqua, 1996. - 216 p. : ill. ; 23 cm . - (Ökológiai kultúra, ökológiai nevelés, ISSN 1216-551X)
ISBN 963-046-206-0 fűzött
környezeti nevelés; óvoda; általános iskola; középiskola; konferencia


502[37] K 90
  A környezeti nevelés Európában : Tanulmányok / szerk. Havas Péter. - [Budapest] : Körlánc, 1999. - 253 p. ; 21 cm. - (Körlánc könyvek, ISSN 1417-3182 ; 11.)
ISBN 963-423-137-3 fűzött
környezeti nevelés; módszertan; értékelés; Environment and School Initiatives


502[37] K 90
  Környezeti nevelés felnőttoktatás : Budapest, 1999. március / [szerk. Mayer József]. - Budapest : OKI Felnőttokt. Közp., 2000. - 69 p. ; 20 cm
Konferencia előadásai
Fűzött
környezeti nevelés; felnőttoktatás; konferencia


502[37] K 90
  A környezeti nevelés helyzete a hazai pedagógus-továbbképzési rendszerben : Kutatási jelentés / a kutatás vezetője Marosváry Péter. - [Budapest] : KöNKomP, 2003. - 63 fol. ; 29 cm
Készült a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda megbízásából. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
környezeti nevelés; pedagógusképzés; továbbképzés; Magyarország


502[37] K 90
  A környezeti nevelés megtervezése Európában : Szemelvények két konferencia anyagából / szerk. Stephen Sterling és John Baines. - Budapest : KTM Felsőoktatási Koordinációs Iroda, 1997. - 59 p. ; 24 cm
Stratégiai tervezés a környezeti nevelésben (Bergen, 1993. nov. 1-3.); Az iskolarendszeren belüli környezeti nevelés stratégiai tervezése (Jurmala, 1994. okt. 17-19.)
ISBN 963-7647-63-5 fűzött
környezeti nevelés; konferencia; Európa


502[37] K 90
  Környezeti nevelés, oktatás, képzés Magyarországon / [Benkő Gyöngyi et al.] ; [kiad. a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium]. - Budapest : Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1993. - 63 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-03-3616-2 fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


502[37] K 90
  Környezeti nevelési együttműködés : OECD - ENSI - Magyarország / [szerk. Mihály Ildikó] ; [John Elliott tanulmányát ford. Heitzmann Judit] ; [kiad. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2002. - 113 p. ; 24 cm
ISBN 963-682-499-1 fűzött
környezeti nevelés; nemzetközi együttműködés


502[37] K 90
  Környezeti Nevelési Nemzetközi Konferencia : Győr, 1992. október 30-31. - Győr : Győr-Moson-Sopron m. Ped. Int., 1992. - 27 p. : ill. ; 28 cm
A "Hogyan tovább?" c. folyóirat különszáma
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] K 90
  A környezeti nevelésről / [Kontra György et al.]. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.] . - 61 p. ; 30 cm
Kézirat
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] K 90
  A környezeti oktatás és képzés (eredeti nevén: környezetvédelmi oktatás és képzés) állapotfelmérése : 7. számú melléklet: Intézkedéstervezet : 9. kötet : Phare Project No. General/151 / összeáll. Kovács Kálmán, Pájer József, Rakonczay Zoltán, Szendrődi László ; vezető szaktanácsadó Rakonczay Zoltán ; Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar. - Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, 1992. - 29 p. ; 29 cm
Fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


502[37] K 90
  Környezeti oktatás és képzés tanulmány (eredeti nevén: Környezetvédelmi oktatás és képzés tanulmány) első részének második rövidített változata : Phare Project No. General/151 : 10. kötet / vezető szaktanácsadó Rakonczay Zoltán ; Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar. - Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, 1992. - 222 p. ; 29 cm
Fűzött
környezeti nevelés; felsőoktatás; középiskola; általános iskola; óvoda; Magyarország


502[37] K 90
  Környezeti oktatás és képzés tanulmány (eredeti nevén: Környezetvédelmi oktatás és képzés tanulmány) : Phare Project No. General/151 : Második rész : Intézkedéstervezet : 16. kötet / [vezető szaktanácsadó Rakonczay Zoltán] ; Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar. - Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, 1992. - 81 fol. ; 29 cm
Fűzött
környezeti nevelés; felsőoktatás; középiskola; általános iskola; óvoda; Magyarország


502[37] K 90
  Környezeti oktatás és képzés tanulmány (eredeti nevén: Környezetvédelmi oktatás és képzés tanulmány) : Phare Project No. General/151 : Harmadik rész : Akcióterv zárójelentés : 22. kötet / [vezető szaktanácsadó Rakonczay Zoltán] ; Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar. - Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, 1994. - 180 fol. ; 29 cm
Fűzött
környezeti nevelés; felsőoktatás; középiskola; általános iskola; óvoda; Magyarország


502[37] K 90
  A környezeti oktatás szerepe, feladatai és irányelvei : A környezeti oktatásról tartott kormányközi konferencia ajánlásai : Tbiliszi, Szovjetunió, 1977. október 14-26.. - [S.l.] : [s.n.], [1977]. - 35 p. ; 30 cm Fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] K 90
  A környezeti oktató-nevelőmunka helyezete : Áttekintés / összeáll. az Országos Pedagógiai Intézet munkatársai Vizy Istvánné irányításával. - [Budapest] : [OKTH], [1987]. - 8 p. ; 30 cm
A "Környezetvédelem a közoktatásban" címmel rendezett országos pedagógiai tanácskozás (Kazincbarcika, 1987. május 16-17.) dokumentuma
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia; Magyarország


502[37] K 90
  "Környezetvédelem a közoktatásban" országos pedagógiai tanácskozás állásfoglalása : Vitaanyag : Kazincbarcika, 1987. május 16-17.. - [Budapest] : [OKTH], [1987]. - 8 p. ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia; Magyarország


502[37] K 90
  Környezetvédelmi nevelés és képzés : A 90-es évek környezetvédelmi oktatásának és képzésének nemzetközi stratégiája : UNESCO-UNEP kongresszus, Moszkva, 1987. - Budapest : Nexus, 1989. - 79 p. ; 20 cm
Fűzött
környezeti nevelés; környezetvédelmi képzés; konferencia


502[37] K 90
  Környezetvédelmi oktatás és képzés tanulmány : Phare Project No. General/151 : Első rész : A környezetvédelmi oktatás és képzés állapotfelmérése / [vezető szaktanácsadó Rakonczay Zoltán] ; Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar. - Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, 1992. - 8 db ; 30 cm
Fűzött, közös tokban
környezeti nevelés; felsőoktatás; középiskola; általános iskola; óvoda; Magyarország; Nyugat-Európa
Első rész. - 304 p.
Első rész, összefoglaló. - 47 fol.
1. sz. mell., A felsőoktatási intézmények jegyzéke. - 10 fol.
2. sz. mell., A környezetvédelmi tartalmú könyvek jegyzéke a felsőoktatásban : Könyvek, jegyzetek, tankönyvek. - 21 p.
3. sz. mell., Felülvizsgált környezetvédelmi tartalmú könyvek a felsőoktatásban. - 14 fol.
4. sz. mell., Felülvizsgált környezetvédelmi tartalmú könyvek a középfokú oktatásban. - 26 fol.
5. sz. mell., Felülvizsgált környezetvédelmi tartalmú könyvek az általános iskolai oktatásban. - 5 fol.
6. sz. mell., A környezeti oktatás Nyugat-Európában / kész. Colin Harris és John Baines. - 74 fol.


502[37] K 90
  "Környezetvédelem a közoktatásban" címmel rendezett országos pedagógiai tanácskozás dokumentumai / [kiad. az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal]. - Budapest : OKTH, 1987. - 41 p. ; 20 cm
A tanácskozást 1987. máj. 16-17-én Kazincbarcikán tartották. - Rend. az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal és a Művelődési Minisztérium
ISBN 963 7049 07 X fűzött
környezetvédelmi nevelés


502[37] K 90
  Környezetvédelmi oktatás és képzés tanulmány : Phare Project No. General/151 : Első rész : A környezetvédelmi oktatás és képzés Magyarországon : Állapotelemzés : Előzetes összefoglaló / [vezető szaktanácsadó Rakonczay Zoltán] ; Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar. - Sopron : Erdészeti és Faipari Egyetem, 1992. - 36 fol. ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés; felsőoktatás; középiskola; általános iskola; óvoda; Magyarország; Nyugat-Európa


502[37] K 90
  A környezetvédelmi oktatási szakértői tevékenység elméleti és gyakorlati megalapozása / szerk. Gulyás Pálné. - Budapest : Természet- és Környezetv. Tanárok Egyes., 1998. - 280 p. : ill. ; 23 cm. - (Ökológiai kultúra, ökológiai nevelés , ISSN 1216-551X)
ISBN 963-04-9986-X fűzött
környezeti nevelés; tanterv; módszertan; tanösvény


502[37] K 93
  A közösség bevonásával történő, hatékony környezeti nevelési program kialakítása : Körlánc továbbképzés 1993. augusztus 23-25. = Building an effective community-based environmental education program. - Budapest : Körlánc, 1993. - 151 p. ; 30 cm
A tervezés és a pénzügyi háttér megteremtésének alapjai c. Körlánc továbbképzési munkafüzettel
Fűzött
környezeti nevelés; programtervezés; nonprofit szektor; alapítványi támogatás


502[37] K 96
Krohn, Jochen
  Studienführer Umweltwissenschaften / Jochen Krohn. - 4., völlig. überarb. und erw. Aufl. - München ; Würzburg : Lexika Verlag, 1997. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Studienführer)
Címford.: Útmutató a környezettudomány tanulmányozásához. - Címjegyzék: p. 205-231.
ISBN 3-89694-113-5 fűzött
környezettudomány; felsőoktatás; Németország; címjegyzék


502[37] L 26
Lantos Gábor
  Környezeti nevelést, de hogyan? / Lantos Gábor. - Pécs : Ormánság Alapítvány, 1998- . - 21 cm
ISBN 963-04-9858-8
környezeti nevelés
1., Elméleti alapok. - 1998. - 123 p.. - (A fönntartható táj, ISSN 1418-2890 ; 2) Bibliogr.: p. 120-123.
ISBN 963-04-9859-6


502[37] L 26
Lantos Gábor
  A varangy és a zenész : Útkereső beszélgetés az ember és környezete közötti harmonikus viszony pedagógiai vonatkozásairól / Lantos Gábor. - Pécs : Ormánság Alapítvány, 1998. - 29 p. ; 21 cm. - (A fönntartható táj, ISSN 1418-2890 ; 1.)
ISBN 963-04-9861-8 fűzött
környezeti nevelés


502[37] L 41
  Learning for living : Environmental education in Scotland / ed. by J. C. Smith. - Paisley : SEEC, 1985. - 72 p. ; 30 cm
Címford.: Tanulás az életért : Környezeti nevelés Skóciában. - Fmás.
ISBN 0-948773-00-6 fűzött
környezeti nevelés; Nagy-Britannia; Skócia


502[37] L 44
Lehoczky János
  Hasznoskönyv : A környezeti nevelésről közoktatási szakértőknek / Lehoczky János. - [Budapest] : Környezetgazd. Int., 1997. - 72 p. ; 20 cm
Fűzött
környezeti nevelés; közoktatás


I-981
Lewis-Webber , Mawis
  Kisgyermekek és környezeti erkölcs [Fordítás] = Young children and environmental ethics / Mawis Lewis-Webber. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Schmidt Sára ; 1996 (In: Environmental education at the early childhood level / ed. by Ruth A. Wilson. - Troy, OH : NAAEE, 1994. p. 23-27.). - 4 fol. ; 29 cm
környezeti nevelés; gyermekek; környezeti etika


502 L 85
Lovretity Zsigmond
  Environmental education and training in Hungary / [authors Zsigmond Lovretity, Imre Szebényi, Júlia Vizy]. - Budapest : Aqua, 1989. - 30 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: Környezeti nevelés-oktatás és képzés Magyarországon
ISBN 963 602 500 2 fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


502 L 85
Lovretity Zsigmond
  Környezeti nevelés-oktatás és képzés Magyarországon / [szerzők Lovretity Zsigmond, Szebényi Imre, Vizy Istvánné]. - Budapest : Aqua, 1989. - 30 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963 602 500 2 fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


502[37] L 99
Lükő István
  Bevezetés a környezeti nevelés pedagógiai és társadalmi kérdéseibe / Lükő István. - Budapest : Edutech K., 1996. - 178 p. ; 24 cm
ISBN 963-04-7401-8 fűzött
környezeti nevelés; környezetpedagógia; környezetszociológia


502[37] L 99
Lükő István
  Környezet, társadalom, szakképzés : A tanoncoktatástól a képzéstudományig / Lükő István. - Budapest : Műszaki Kvk., 1999. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 963-16-3057-9 fűzött
környezetvédelem; szakképzés; környezeti nevelés


502[37] L 99
Lükő István
  Környezetpedagógia : Bevezetés a környezeti nevelés és oktatás pedagógiai és társadalmi kérdéseibe : [Felsőoktatási tankönyv] / Lükő István. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3376-8 fűzött
környezeti nevelés; kézikönyv


502[37] M 11
  Madarak és fák napja : Környezetvédelem a századfordulón : Régmúlt idők versei, elbeszélései az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum anyagából / [szerk Madárné Gyurján Ildikó] ; [kiad. ... a XVIII. kerületi Pedagógia Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Budapest : OPKM : XVIII. Ker. Ped. Int. és Helytört. Gyűjt., 2001. - 72 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm + 1 mell.
ISBN 963-9315-28-1 fűzött
környezetvédelem; környezeti nevelés; történet


502[37] M 24
Malcolm, Steve
  Education for ecologically sustainable development : An issues paper / Steve Malcolm. - Melbourne : Victorian Environmental Education Council : Australian Association for Environmental Education, 1992. - 55 p. ; 30 cm. - (Victorian Environmental Education Council occasional paper ; 1)
Címford.: Oktatás az ökológialag fenntartható fejlődésért. - Bibliogr.: p. 52-55.
ISBN 0-7306-2691-1 fűzött
környezeti nevelés; környezetvédelem; környezetpolitika; fenntartható fejlődés; Ausztrália


502[37] M 40
  Materialen zur Umwelterziehung : Ergänzbare Bibliographie zum Bereich Ökologie und Umwelterziehung : Stand: 1.10.1987 / G. Eulefeld (Bearb.) ; [Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universitæt Kiel] . - Kiel : IPN, 1987. - 111 p. ; 21 cm
Címford.: A környezeti neveléshez kapcsolódó anyagok. - Bibliográfia
Fűzött
környezeti nevelés; bibliográfia


502[37] M 50
Meadows, Donella H.
  Harvesting one hundredfold : Key concepts and case studies in environmental education / by Donella H. Meadows. - Nairobi : UNEP, 1989. - 62 p. ; 30 cm
Címford.: "Aratásod százszoros lesz..." : Alapfogalmak és esettanulmányok a környezeti nevelés köréből
Fűzött
környezeti nevelés; elmélet; módszertan


502[37] M 53
  "Mensch - Technik - Umwelt" : Ember - technika - környezet : Környezetpedagógiai és Környezetszociológiai Konferencia, 1996. június 6-8. / szerk. Lükő István ; [rend. az Erdészeti és Faipari Egyetem Tanárképző Intézet Társadalomtudományi Tanszéke]. - Sopron : Edutech K., 1996. - 202 p. ; 25 cm
A konferencián elhangzott előadások
Fűzött
környezeti nevelés; környezetpedagógia; környezetszociológia; konferencia


502[37] M 73
  Modelle zur Umwelterziehung in der Bundesrepublik Deutschland : Bericht über eine Fachtagung des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft (BMBW) und des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz / Red. Doris Bertleff und Günter Eulefeld ; Hrsg. Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung e. V., Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel. - Kiel : IPN, 1989. - 195 p. : ill ; 21 cm
Címford.: Környezeti nevelési modellek az NSZK-ban. - Címjegyzék: p. 179-183.
ISBN 3 89088 034 7 fűzött
környezeti nevelés; Németország; címjegyzék


502[37] M 84
Monspart Éva
  A környezetvédelem témája az oktatásban / írta Monspart Éva. - Budapest : Szerző , 1990. - 27 fol. ; 30 cm
Kézirat
környezetvédelmi oktatás; Nyugat-Európa


502[37] N 37
  A national strategy for environmental education / Working Group on National Strategy for Environmental Education. - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco, 1991. - 92 p. ; 21 cm. - (Publications of the Finnish National Commission for Unesco, ISSN 0357-1106 ; 54)
Címford.: A környezeti nevelés nemzeti stratégiája
ISBN 951-47-5442-5 fűzött
környezeti nevelés; Finnország


502[37] N 62
  Nemzeti környezeti nevelési stratégia : Vitaanyag az Országos Környezeti Nevelési Konferencia számára : 1997. november 21-23. / [Magyar Környezeti Nevelési Egyesület]. - [Budapest] : Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1997. - 111 p. ; 30 cm
Fmás.
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia; Magyarország


502[37] N 62
  Nemzeti környezeti nevelési stratégia : Alapvetés / szerk. Vásárhelyi Tamás és Victor András ; ill. Sajdik Ferenc. - [Budapest] : Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1998. - 128 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 122-125.
ISBN 963-0349-39-6 fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


502[37] N 62
  Nemzeti környezeti nevelési stratégia : Munkaanyag / [Magyar Környezeti Nevelési Egyesület]. - [Budapest] : [Magyar Környezeti Nevelési Egyesület], 2001. - 211 p. ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia; Magyarország


502[37] N 62
  Nemzeti környezeti nevelési stratégia : Alapvetés / szerk. Vásárhelyi Tamás és Victor András ; ill. Sajdik Ferenc. - 3., átd. kiad. - [Budapest] : Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2003. - X, 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-212-736-6 fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


370 N 73
  Nevelés a változó világban : Jelentés a globális nevelésről szóló szemináriumról : Budapest, 1991. október 24-27. / [közr. az UNICEF Magyar Nemzeti Bizottsága]. - [Budapest] : Aula, 1992. - 42 p. ; 21 cm
Fűzött
globális nevelés; oktatási módszerek; gyermekek jogai; konferencia


370 N 73
  Neveljünk, önneveljünk örömmel! / szerk. Vidovszky Gábor. - Budapest : Image, 1993. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 963-450-256-3 fűzött
nevelés; neveléslélektan; gyermekpszichológia; önismeret


502[37] O 17
  Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában : Riótól Johannesburgig: egy évtizednyi elkötelezett munka tanulságai. - Budapest : OM : KöNKomP, 2003. - 41 fol. ; 29 cm
UNESCO beszámoló fordítása. - Készült a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programirodában. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
környezeti nevelés; fenntartható fejlődés; konferencia


502[37] O 38
  On the state of environmental education in Finland : The Finnish country report for the OECD/CERI Environment and School Initiatives Project / Ministry of Education National Board of Education. - Helsinki : Opetushallitus, 1993. - 103 p. ; 30 cm. - (Raporttisarja / Opetushallituksen julkaisusarjat, ISSN 0789-8045 ; 52/1993)
Címford.: Környezeti nevelés Finnországban
ISBN 951-47-8387-5 fűzött
környezeti nevelés; Finnország


502[37] O 38
  One hundred first Congress of the United States of America at the second session : An act to promote environmental education, and for other purposes. - [Washington, D. C.] : [s.n.], [1990]. - 15 p. ; 29 cm
Nemzeti környezeti nevelési törvény
Fűzött
környezeti nevelés; környezetvédelmi jog; National environmental education act; Amerikai Egyesült Államok


502 O 54
  Ormánsági Szabadiskola, Drávafok. - Pécs : Ormánság Alapítvány, 1995. - 8 p. ; 21 cm + 1 füz. (32 p.)
A szabadiskola programfüzetével
Fűzött
környezetvédelem; felnőttoktatás; szabadiskola


502[37] P 67
Orr, David W.
  Ecological literacy : Education and the transition to a postmodern world / David W. Orr. - Albany, NY : State University of New York Press, 1992. - x, 210 p. ; 23 cm. - (SUNY series in constructive postmodern thought)
Címford.: Ökológiai műveltség : Nevelés és átmenet egy posztmodern világba. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 185-203.
ISBN 0-7914-0874-4 fűzött
környezeti nevelés; posztmodern; humánökológia


502[37] O 67
Orr, David W.
  Earth in mind : On education, environment and the human prospect / David W. Orr. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1994. - ix, 224 p. ; 23 cm
Címford.: Ügyelve a Földre : Oktatásról, környezetről és az emberiség kilátásairól. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 1-55963-295-X fűzött
környezeti nevelés; nevelés; humánökológia


I-953
Orr, David W.
  A Földet szem előtt tartva [Fordítás] : Oktatási, környezetvédelmi és emberi távlatokban = Earth in mind : On education, environment and the human prospect / David W. Orr. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Schmidt Sára ; 1995 (Washington, D.C. : Island Press, 1994). - 5 fol. ; 29 cm
Szemelvényes fordítás
környezeti nevelés; nevelés


I-953/II.
Orr, David W.
  A Földet szem előtt tartva [Fordítás] : A tantárgyak problémája és a problémák tantárgya = Earth in mind : The problem of disciplines and the discipline of problems / David W. Orr. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Schmidt Sára ; 1996 (Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1994. p. 94-98.). - 3 fol. ; 29 cm
környezeti nevelés


502[37] E 59
Osborn, Nancy A.
  Using community resources / Nancy A. Osborn. - Ann Arbor, MI : NCEET : University of Michigan School of Natural Resources and Environment, 1994. - 44 p. ; 28 cm. - (Environmental education toolbox - Workshop resource manual)
Címford.: A helyi közösség nyújtotta források felhasználása
ISBN 1-884782-08-6 fűzött
környezeti nevelés; tanárképzés; helyi közösség


502[37] K 90
Osborne, Nancy A.
  A helyi közösség erőforrásai / [Nancy A. Osborne] ; [ford. Darvas Katalin] . - Budapest : Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1998. - 44 p. ; 30 cm. - (Környezeti nevelési szer-tár : Műhelyszervezési kézikönyvek)
Eredeti cím: Using community resources. - Bibliogr.: p. 42-43.
ISBN 963-03-5871-1 fűzött
környezeti nevelés; tanárképzés; helyi közösség


I-190
Osborn, Nancy A.
  Közösségi erőforrások használata [Fordítás] = Using community resources / Nancy A. Osborn. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Darvas Katalin ; 1997 (Ann Arbor, MI : NCCET : Universtiy of Michigan School of Natural Resources and Environment, 1994 ; 44 p.). - 33 fol ; 29 cm
környezeti nevelés; tanárképzés; helyi közösség


502[37] P 20
Palmer, Joy A.
  Environmental education in the 21st century : Theory, practice, progress and promise / Joy A. Palmer. - London ; New York, NY : Routledge, 1998. - xiv, 284 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Környezeti nevelés a XXI. században : Elmélet, gyakorlat, haladás és ígéret. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-415-13197-9 fűzött
környezeti nevelés


502[37] P 20
Palmer, Joy
  The handbook of environmental education / Joy Palmer and Philip Neal. - London ; New York, NY : Routledge, 1994. - ix, 224 p. ; 24 cm
Címford.: A környezeti nevelés kézikönyve. - Címjegyzék: p. 162-213
ISBN 0-415-09314-7 fűzött
környezeti nevelés; általános iskola; középiskola; Skócia; Wales; Egyesült Államok; Új-Zéland; kézikönyv


502[37] P 20
Palmer, Joy
  A környezeti nevelés kézikönyve / Joy Palmer, Philip Neal ; [ford. Teski Tibor]. - Budapest : Körlánc : InfoGroup, 1998. - 252 p. ; 24 cm. - (Körlánc könyvek ; 7.)
Eredeti cím: The handbook of environmental education. - A magyarországi környezeti nevelés intézményi adattárával és főbb meghatározó dokumentumaival
ISBN 963-423-134-9 fűzött
környezeti nevelés; általános iskola; középiskola; Nagy-Britannia; Magyarország; kézikönyv


502[37] P 23
  Panorama des tendances, des besoins et des priorités de l'éducation relative à l'environnement depuis la Conférence de Tbilissi : Rapport préliminaire d'une enquete mondiale / Programme international d'éducation relative à l'environnement Unesco-PNUE. - Paris : Unesco, 1983. - 46 p. ; 30 cm. - (Série education environnementale ; 1.)
Címford.: A környezeti nevelés irányvonalai a tbiliszi-i konferenciát követően : Egy világméretű felmérést bevezető áttekintés
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] P 44
  Pathways to partnerships: Coalitions for environmental education : Selected papers from the Twenty-Second Annual Conference of the North American Association for Environmental Education / ed. by Rick Mrazek. - Troy, OH : NAAEE, 1994. - ix, 516 p. ; 28 cm
Címford.: Ösvények a társuláshoz: Koalíciók a környezeti nevelésért. - Válogatás az Észak-Amerikai Környezeti Nevelési Társaság 21. konferenciájának anyagából
ISBN 1-884008-19-4 fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] P 69
Pike, Graham
  Greening : The staffroom : A staff development file in environmental education : Facilitator's handbook / Graham Pike and David Selby. - [London] : BBC ; Godalming : World Wide Fund for Nature, 1990. - [136] p. ; 30 cm + 1 videotape (30 min). - (Global perspectives in the national curriculum)
Címford.: Környezetvédelmi oktatás : A tanárok képzése : Tanárképzési anyag a környezetvédelmi nevelés keretében
ISBN 0 947613 23 4 kötött
környezetvédelmi nevelés


502[37] P 73
  Planning education to care for the Earth / [ed. by] Joy Palmer, Wendy Goldstein, Anthony Curnow. - Gland ; Cambridge : IUCN, 1995. - x, 168 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Oktatástervezés a Föld megóvásááért. - A Buenos Aires-ben, 1994. januárban tartott IUCN munkaműhely anyaga
ISBN 2-8317-0296-8 fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] P 87
Posch, Peter
  Am Weg zu einer neuen Kultur des Lehrens und Lernens an der Schule / Peter Posch. - Wien : ARGE Umwelterziehund in der ÖGNU, 1990. - 9 p. ; 30 cm. - ( USI-Reihe ; Nr. 10.)
Címford.: Útban az új oktatási kultúra felé - iskolai tanulás
Fűzött
környezeti nevelés; oktatás; tanulás


502[37] P 87
Posch, Peter
  Gesellschaftlicher Wandel und neue Anforderungen an die Schule / Peter Posch. - Wien : ARGE Umwelterziehund in der ÖGNU, 1990. - 9 p. ; 30 cm. - ( USI-Reihe ; Nr. 11.)
Címford.: Társadalmi változások és új igények az iskolákkal szemben
Fűzött
környezeti nevelés; iskola


I-961
Posch, Peter
  Környezeti nevelés - a jövőnek tanítani és tanulni [Fordítás] = Environmental education - teaching and learning for the future / Peter Posch. - Körlánc ; Förster Anita ; 1995 (In: Paper presented at the International Conference on Environmental Education Policy and Practice. Braunschweig, Germany, March 5-11, 1994 ; . 13 p.). - 19 fol. ; 29 cm
Elhangzott a "Környezeti nevelés elmélete és gyakorlata" címmel 1994. március 5-11. között Brauschweigben megrendezett nemzetközi konferencián
környezeti nevelés; konferencia


502[37] P 87
Posch, Peter
  Das Projekt "Umwelt und Schulinitiativen" / Peter Posch. - Wien : ARGE Umwelterziehund in der ÖGNU, 1990. - 12 p. ; 30 cm. - (USI-Reihe ; Nr. 12.)
Címford.: "Környezet és iskolai kezdeményezés" projekt
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] P 89
  Practices in environmental education in Europe / ed. by Walter Leal Filho, Frances MacDermott and Zena Murphy ; [publ. by] European Research and Training Center on Environmental Education University of Bradford. - Bradford : ERTCEE, 1995. - 181 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: A környezeti nevelés európai gyakorlata. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 1-85143-123-3 fűzött
környezeti nevelés; Európa


502[37] P 89
  Praxis der Umwelterziehung in der Bundesrepublik Deutschland : Eine empirische Studie / Günter Eulefeld et. al ; [Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universitæt Kiel]. - Kiel : IPN, 1988. - 213 p. ; 21 cm
Címford.: A környezeti nevelés németországi gyakorlata : Egy empirikus tanulmány. - Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 3 89088 027 4 fűzött
környezeti nevelés; Németország


370 P 90
  Preparing children to participate in their future : Report of the Education for Development Seminar for Eastern and Southern Africa : Nairobi, Kenya, 5-9 October 1992 / [United Nations Children's Fund]. - New York, NY ; Geneva : UNICEF, 1993. - 150 p. ; 21 cm. - (Education for development)
Címford.: A gyermekek felkészítése jövőjük alakítására : Beszámoló az "Oktatás a fejlődésért" címmel 1992. október 5-9. között Nairobiban megrendezett szemináriumról
ISBN 92-806-3016-4 fűzött
oktatás; fejlődő országok; környezetvédelem; fenntartható fejlődés


502[37] P 92
  A problem-solving approach to environmental education / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1985. - 83 p. ; 30 cm. - (Environmental educational series ; 15.)
Címford.: Közelítés a problémamegoldó pedagógia felé a környezeti nevelésben
Fűzött
környezeti nevelés; problémamegoldás


502[37] R 36
Randle, Damian
  Teaching green : A parent's guide to education for life on Earth / Damian Randle. - Repr. - London : Green Print, 1991. - ix, 236 p. : ill. ; 20 cm
Címford.: A "zöld" tanítás : Kézikönyv szülőknek
ISBN 1 85425 011 6 fűzött
környezetvédelmi nevelés


502[37] R 58
  Répertoire international du personnel actif dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement / Organistaion des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, Programme international d'éducation relative æ l'environnement. - Paris : Unesco, [1977]. - XII, 126 p. ; 30 cm
Címford.: A környezeti nevelésben résztvevők nemzetközi címjegyzéke
Fűzött
Környezeti nevelés; Címjegyzék


502[37] R 58
  Report on the Annual General Seminar for Teachers and National Experts : Athens, Greece, 4-9 November 1986 / European Community Environmental Education Network. - Dublin : CDVEC Curriculum Development Unit, 1986. - 75 p. ; 30 cm
Címford.: Jelentés az Athénban 1986 november 4. és 9. között, tanárok és a résztvevő országok szakértői számára megrendezett szemináriumról
Fűzött
környezetvédelmi oktatás; konferencia


502[37] E 59
Rohweder, W. J.
  Using computers in environmental education: interactive multimedia and on-line learning / W. J. "Rocky" Rohwedder, Andy Alm. - Ann Arbor, MI : NCEET : University of Michigan School of Natural Resources and Environment, 1994. - 72 p. : ill. ; 28 cm. - (Environmental education toolbox - Workshop resource manual)
Címford.: Számítógépek használata a környezeti nevelésben : interaktív média és online tanulás
ISBN 1-884782-11-6 fűzött
környezeti nevelés; tanárképzés; számítógép


502[37] K 90
Rohweder, W. J.
  Számítógép a környezeti nevelésben: multimédia és hálózati tanulás / [W. J. Rocky Rohwedder, Andy Alm] ; [ford. Ambrózy Márton]. - Budapest : Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 1998. - 64 p. ; 30 cm. - (Környezeti nevelési szer-tár : Műhelyszervezési kézikönyvek)
Eredeti cím: Using computers in EE : Interactive multimedia and on-line learning
ISBN 963-03-5880-8 fűzött
környezeti nevelés; tanárképzés; számítógép


502[37] S 35
  Schools that learn / Peter Senge [et al.]. - London : Nicolas Brealey Publishing, 2000. - 593 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Tanulékony iskolák. - További szerzők: Nelda Cambron-McCabe, Timothy Lucas, Bryan Smith, Janis Dutton, Art Kleiner
ISBN 1-85788-244-X fűzött
környezeti nevelés


502[37] S 50
Seifert, Manuela
  From management to mandala : Environmental education in Europe : A book with stories and methods / Seifert, Steiner, Tschapka. - Vienna : ÖGNU, 1999. - 151 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 3-900717-40-0 fűzött
környezeti nevelés


502[37] S 65
Sipos Imréné
  Iskolavezetés és környezeti nevelés : Hatékony eljárások a fejlesztés érdekében / Sipos Imréné. - Budapest : Körlánc Egyes. : Infogroup, 1998. - 134 p. ; 21 cm. - (Körlánc könyvek ; 8.)
ISBN 963-423-135-7 fűzött
környezeti nevelés; iskola


502[37] S 66
Sipos S. Gyula
  "Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal" : Írások védelemről és felkészítésről, szabadságról, rendről és szeretetről, nevelésről és ökológiáról, a természet reménységéről és Istenről... / Sipos S. Gyula. - Törökbálint : Ametiszt, [1993]. - 58 p. ; 21 cm
Fűzött
nevelés; környezeti nevelés; kereszténység


502[37] S 65
Sipos S. Gyula
  Az ökológiai nevelésről : Segédanyag / Sipos Gyula, Nánási Tamás. - Zsámbék : Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, 1991. - 52 p. ; 30 cm
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] S 68
Smith, Gregory A.
  Education and the environment : Learning to live with limits / Gregory A. Smith. - Albany, NY : State University of New York Press, 1992. - x, 184 p. ; 23 cm. - (SUNY series, global conflict and peace education) . (SUNY series, environmental public policy)
Címford.: Oktatás és környezet. - Bibliogr.: p. 163-178.
ISBN 0-7914-1138-9 fűzött
környezeti nevelés


502[37] S 68
Sobel, David
  Beyond ecophobia : Reclaiming the heart of nature education / David Sobel . - Great Barrington, MA : The Orion Society, 1996. - 45 p. : ill. ; 22 cm. - (Nature literacy ; 1)
Címford.: Az "ökofóbián" túl : A szív visszakövetelése a természetről szóló oktatásba
ISBN 0-913098-50-7 fűzött
környezeti nevelés; természet; félelem; környezeti félelmek; fóbiák; környezeti attitűd


I-348
Sobel, David
  Mi van az ökofóbia mögött, avagy hogyan lehet a szívre hatni a környezeti nevelésben [Fordítás] = Beyond ecophobia : Reclaiming the heart of nature education / David Sobel. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Szabó Judit ; 1998 (Great Barrington, MA : The Orion Society, 1996 ; 45 p.). - 22 fol. ; 29 cm
környezeti nevelés; természet; félelem; környezeti félelmek; fóbiák; környezeti attitűd


502[37] S 91
Sterling, Stephen
  In touch : Environmental education for Europe : A book based on the "Touch" Conferences of 1989 and 1990 / Stephen Sterling and Geoff Cooper. - Godalming : WWF UK, 1992. - 131 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Kapcsolatban : Környezeti nevelés Európáért
ISBN 0-947613-44-7 fűzött
környezeti nevelés; konferencia


I-979
Sterling, Stephen
  A holisztikus oktatás felé [Fordítás] = Towards holistic education / Stephen Sterling, Geoff Cooper. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Schmidt Sára ; 1996 (In: In touch. - Godalming : WWF UK, 1992. p. 90-103.). - 9 fol. ; 29 cm
környezeti nevelés; konferencia


502[37] S 91
Sterling, Stephen
  Sustainable education : Re-visioning learning and change / Stephen Sterling . - Foxhole, Dartington : Green Books, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Schumacher briefings ; 6)
Címford.: Fenntartható nevelés : Tanulás és változás újragondolása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 89-91.
ISBN 1-870098-99-4 fűzött
környezeti nevelés; fenntarthatóság


502[37] S 93
  Stratégie Internationale D'action en matiere D'éducation et de Formation Relatives à L'environnement Pour les Années 1990 : UNESCO-UNEP Congress : Moskva, 1987. - Paris : Unesco ; Nairobi : UNEP, 1987. - 24 p. ; 30 cm
Címford.: A környezeti oktatás és nevelés nemzetközi stratégiája az 1990-as évekre
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] S 94
  Studienführer Umwelt / [Red.] Brigitta Herlt. - Wien : ARGE Umwelterziehung , 1987. - 156 p. ; 21 cm
Címford.: Tájékoztató az egyetemi szintű környezeti oktatásról
ISBN 3 900 717 02 8 fűzött
környezeti nevelés; felsőoktatás; Ausztria; címjegyzék


502[37] S 95
  Subregional Training Seminar on Nonformal Environmental Education for the Caribbean : 25-31 May, 1987 Guayana : Final report / organized by University of Guyana in cooperation with UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme. - [Georgetown] : [University of Guayana], [1987]. - ii, 155 p., 4 t.fol. : ill. ; 28 cm
Címford.: Regionális szeminárium az iskolán kívüli környezetvédelmi nevelésről a karibi térség országai számára, Guayana 1987. május 25-31. : Zárójelentés
Fűzött
környezetvédelmi nevelés; konferencia; Karib-tengeri országok


502[37] S 95
  Subregional training seminar on the incorporation of environmental education into industrial education for Asia : 20-27 April 1987, New Delhi, India : Final report / organized by the National Council of Educational Research and Training in cooperation with Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - New Delhi : National Council of Educational Research and Training, 1987. - 116 p. ; 28 cm
Címford.: Regionális szeminárium a környezetvédelmi nevelésnek a szakmai képzés keretébe illesztéséről Ázsiában : Zárójelentés
Fűzött
környezetvédelmi oktatás; Ázsia


502[37] T 14
  Tájékoztató az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának a környezeti nevelés, oktatás és szakképzés jelenlegi helyzetéről és időszerű feladatairól / Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter. - Budapest : KTM, 1995. - Ism. lapsz. [19] fol. ; 30 cm
Soksz.
környezeti nevelés; Magyarország


502[37] T 27
Tanguine, S.
  Pedagogical and scientific criteria for defining environmental content of general university education / prep. by S. Tanguine, V. Perevedentsev ; Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1987. - iii, 92 p. ; 30 cm. - (Environmental education series ; 19)
Címford.: Pedagógiai és tudományos ismérvek az egyetemi képzés környezetre vonatkozó tartalmának meghatározásához Fűzött
környezeti nevelés; felsőoktatás


502[37] T 28
  Tanulás a fenntarthatóságért / [szerk. Varga Attila]. - Budapest : OKI, 2006. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 964-682-576-9 fűzött
környezeti nevelés; fenntarthatóság; pedagógia; oktatáspolitika; erdei iskola; környezeti attitűd


502[37] T 36
  Tbiliszi nyilatkozat : Kormányközi Konferencia a Környezeti Nevelésről az UNESCO és az UNEP közös szervezésében : Tbiliszi, 1977. október 14-26. : Zárójelentés / [ford. Csapó József]. - Budapest : Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2000. - 78 p. ; 24 cm. - (Környezeti nevelési téka tanároknak)
Eredeti cím: Intergovernmental Conference on Environmental Education
ISBN 963-00-2643-0 fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] T 37
  Teaching for sustainable development : Report on a workshop at Veldhoven-Netherlands 23rd-25th April 1990 : Including Starting points for environmental education : A design for a core curriculum in environmental education / ed. Maarten Pieters assisted by Vivian Pimm. - Enschede : Institute for Curriculum Development, 1990. - 87 p. ; 30 cm
Címford.: Oktatás a fenntartó fejlődésért : Az 1990 április 23-25 között Veldhovenben tartott munkaülés jelentése
Fűzött
környezeti nevelés; fenntartó fejlődés


502[37] T 46
  Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete I. és II. nyilvános előadói konferenciájának előadásai / szerk. Budayné Kálóczi Ildikó, Sára Endréné. - Budapest : TKTE, 1994. - 209 p. : ill. ; 23 cm. - (Ökológiai kultúra, ökológiai nevelés, ISSN 1216-951X)
ISBN 963-04-484-9 fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] T 46
  Természetről a természetben : Környezeti nevelés a gyakorlatban / [szerk. Gyöngyössy Péter]. - Szombathely : Kerekerdő Alapítvány, 2001. - 380 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Encián könyvek, ISSN 1587-6802)
ISBN 963-00-7492-3 fűzött
környezeti nevelés; óvoda; általános iskola; erdei iskola; tábor


500 T 46
  A természettudományi, természetvédelmi, műszaki ismeretterjesztés / [szerk. Francz Vilmos]. - Budapest : TIT Természettudományi Stúdió, 1986. - 83 p. ; 20 cm. - (Vezetői ismeretek természettudományi, természetvédelmi és műszaki körvezetőknek ; 1.)
ISBN 963 412 198 5 fűzött
természettudomány; természetvédelem; technika; ismeretterjesztés


502[37] T 46
  Természetvédelem és környezetvédelem a nevelésben / szerk. Gulyás Pálné, Láng Edit, Vizy Istvánné. - Budapest : Természet- és Környezetv. Tanárok Egyes., 1997. - 236 p. ; 23 cm. - (Ökológiai kultúra, ökológiai nevelés, ISSN 1216-951X)
ISBN 963-04-357-5-6 fűzött
környezeti nevelés; természetismeret; természetvédelem


502[37] T 50
Thonhauser, Josef
  Umwelterziehung in Österreich : Bestandsaufnahme, praktische Anregung, Reflexionen / Josef Thonhauser. - Innsbruck : Österreichischer Studien Verlag, 1993. - 284 p. ; 21 cm. - (Studien zur Bildungsforschung und Bildungspolitik)
Címford.: A környezeti nevelés Ausztriában
ISBN 3-901160-19-1 fűzött
környezeti nevelés; Ausztria


502[37] T 77
Tóth Mária
  Mediul înconjurator in educaţie: educaţie ecologică, educaţie pentru mediu sau educaţie privind mediul? / Maria Tóth. - Cluj-Napoca : Editura Studium, 2002. - 244 p. ; 21 cm
Címford.: Környezet a nevelésben: ökológiai nevelés, nevelés a környezetért vagy a környezetet tekintetbe vevő nevelés?
ISBN 973-643-015-4 fűzött
környezeti nevelés


502[37] T 91
  Trends in environmental education worldwide / ed. by Walter Leal Filho and Monica Hale. - London : London Guildhall University, 1994. - 187 p. ; 21 cm
Címford.: A környezeti nevelés irányzatai világszerte
ISBN 0-904264-97-1 fűzött
környezeti nevelés


502[37] T 80
  Toward interdisciplinary environmental education : Proceedings of the International Seminar Education and Environment, 10-14 November 1980. Budapest, Hungary / organized by Hungarian National Commission for Unesco et al. ; [eds. R. Hundt et al.] ; [published by] the National Centre for Educational Technology (OOK). - Veszprém : OOK, 1981. - 220 p. ; 29 cm
Címford.: Komplex környezetvédelmi nevelés irányában : Az 1980. november 10. és 14. között, Budapesten "Oktatás és a környezet" címmel megrendezett nemzetközi szeminárium előadásai
Fűzött
környezetvédelmi oktatás; környezetvédelmi tervezés; konferencia; Magyarország; Kanada; Csehszlovákia; Románia; Ausztria; Szovjetunió; Bulgária International Seminar Education and Environment (1980.) (Budapest)


502[37] T 91
  Trends, needs and priorities of environmental education since the Tbilisi Conference: an overview : Preliminary report of a world survey / Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1983. - 44 p. ; 30 cm. - (Environmental education series ; 1)
Címford.: Irányzatok a környezeti nevelésben a tbiliszi konferencia óta : Előzetes jelentés egy világméretű felmérésről
Fűzött
környezeti nevelés; konferencia


502[37] U 57
  Umwelt und Schulinitiativen : Projekt spuren, Projekt spüren / Hrsg. vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst in Zusemmenarbeit mit ARGE Umwelterziehung. - Wien : Bundesministerium für Unterricht und Kunst, [1994]. - 95 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezetünk és iskolai kezdeményezések : A terv: érezni a dolgokat
ISBN 3-900922-62-4 fűzött
környezeti nevelés; Ausztria


502[37] U 57
  Umwelt-Bildung : Spielend die Umwelt entdecken / hrsg. von Johannes Wessel, Harald Gesing. - Neuwied ; Kriftel ; Berlin : Luchterhand, 1995. - 643 p. ; 24 cm
Címford.: Környezet - képzés
ISBN 3-472-02216-7 kötött
környezeti nevelés; kézikönyv


502[37] U 57
  Umweltaktivitäten an den bayerischen Schulen / Zusgt. von Helga Hinke unter Mitarbeit von Alois Helf und Paul Schneider ; [Hrsg.] Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungforschung. - München : ISB, 1987. - 156 p. ; ill.
Címford.: A bajor iskolák környezetvédelmi akciói
Fűzött
környezeti nevelés; környezetvédelmi akciók; Németország


502[37] U 57
  Umweltbildung in der EG : Dokumentation einer internationalen Fachtagung am 23./24. Februar 1988 in Dortmund und Ergebnisse einer Umfrage durch EURYDICE / hrsg. vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. - Bad Honnef : Bock, 1989. - 150 p. ; 21 cm. - (Schriftenreihe Studien zu Bildung und Wissenschaft, ISSN 0175-8055 ; 79)
Címford.: Környezeti nevelés az Európai Gazdasági Közösség országaiban. - Bibliogr. a fejezetek végén és a függelékben. - Címjegyzék a függelékben
ISBN 3 87066 672 2 fűzött
környezeti nevelés; konferencia; címjegyzék


502[37] U 57
  Umwelterziehung an Deutschen Mitgliedsschulen 1982-1986 / [Hrsg. Ulrich Bauer]. - [Stuttgart] : Schulnetz für Umwelterziehung der Europäischen Gemeinschaft, [1987]. - 66 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezeti nevelés német iskolákban 1982-1986
Fűzött
környezeti nevelés; Németország


502[37] U 57
  Umwelterziehung an deutschen Mitgliedsschulen, 1982-1986 / [Hrsg. Ulrich Bauer]. - 2. Aufl. - Stuttgart : Schulnetz für Umwelterziehung der Europäischen Gemeinschaft, 1991. - 66 p. : ill. ; 31 cm
Címford.: Környezeti nevelés az Európai Közösség környezeti nevelési iskolahálózatának német tagiskoláiban, 1982-1986
Fűzött
környezeti nevelés; Németország


502 U 57
  Umwelterziehung auf dem Prüfstand : Ergebnisse der Tagung "Umwelterziehung in Österreich" : Prüfbericht der OECD, Forschung und Ausblicke / Hrsg. Georg Pfligersdorffer, Ulrike Unterbrunner. - Insbruck : Österreischicher Studien Verlag, 1994. - 320 p. ; 21 cm
A "Környezeti nevelés Ausztriában" című konferencia eredményei. - Bibliogr.: p. 293-316. p.
ISBN 3-901160-39-6 fűzött
környezeti nevelés; konferencia; Ausztria


502[37] U 57
  Die Umwelterziehung in der Europäischen Union / Koordiniert von Pierre Giolitto. - Luxemburg : Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1997. - 166 p. ; 21 cm
Címford.: Környezeti nevelés az Európai Unióban. - Bibliogr.: p. 159-166.
ISBN 92-827-7611-5 fűzött
környezeti nevelés; Európai Unió


502[37] K 90
  Umwelterziehung, -Bildung und -Unterricht in Ungarn / [Benkő Gyöngyi et al.] ; Ministerium für Umweltschutz und Landesentwicklung. - Budapest : [Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium], 1993. - 79 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: Környezeti nevelés, oktatás, képzés Magyarországon
Fűzött
környezeti nevelés; Magyarország


502[37] U 57
  Umweltzentren : Stätten der Umwelterziehung / Günter Eulefeld, Gerhard Winkel (Hrsg.) ; [Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften]. - Kiel : IPN [et al.], 1986. - 290 p. ; 21 cm
Címford.: Környezetvédelmi központok. - Címjegyzék: p. 283-290.
Fűzött
környezetvédelmi nevelés; környezetvédelmi központ; konferencia; Németország; címjegyzék


502[37] U 70
Ungvári Jánosné
  Az ökológiai és környezetvédelmi ismeretek és gondolkodás fejlődésének összehasonlító vizsgálata az általános iskolában : Doktori értekezés / írta Ungvári Jánosné. - Debrecen : KLTE Biológia Szakmódszertan, 1991. - 153 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
Kötött
környezeti nevelés; általános iskola; oktatásszociológia


502 U 73
  Universities and environmental education / [R. Schwass et al.] ; [backgrund paper D. J. Kuenen]. - Paris : Unesco : IAU, 1986. - 127 p. ; 24 cm. - (The development of higher education)
Címford.: Környezeti nevelés és felsőoktatás
ISBN 92 3 102364 0 fűzött
környezeti nevelés; felsőoktatás


502[37] U 73
Unterbruner, Ulrike
  Lebendiges Lernen in der Umwelterziehung : Anregungen für die Praxis / Ulrike Unterbruner ; mit Beiträgen von Sigrid Hessel, Paul Wallinger, Franz Wimmer ; [Hrsg.] Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz. - Wien : ARGE Umwelterziehung in der ÖGNU, 1986. - 71 p. : ill. ; 30 cm. - (Umwelterziehung ; H. 9)
Címford.: Élettel teli környezeti nevelés. - Bibliogr.: p. 70-71. - Címjegyzék: p. 66.
ISBN 3 900 717 00 1 fűzött
környezeti nevelés


502[37] U 97
  Útmutató a környezetpedagógus továbbképzéshez / [kész. az Eötvös Loránd Tudományegyetemen alakult munkacsoport, vezetője Havas Péter, tagjai Nahalka István, Pavlics Károlyné, Victor András]. - Budapest : ELTE, 1994. - 85 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
környezeti nevelés; pedagógusképzés; egyetem


502[37] V 37
Varga Attila
  A környezeti és egészségnevelés helyzete a magyar középiskolákban : Kutatás / készítette a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda megbízásából ... Varga Attila. - [Budapest] : KöNKomP, 2002. - 84, 8 fol. ; 29 cm
Kutatási összefoglalóval. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzött
környezeti nevelés; egészségnevelés; középiskola; Magyarország


502[37] V 37
Varga Attila
  "A környezeti nevelés elméletének és hazai közoktatási gyakorlatának kutatása-fejlesztése" : Intézeti Szakmai Nap : Országos Közoktatási Intézet, 2003. március 20. / Varga Attila. - [Budapest] : Országos Közoktatási Intézet, 2003. - 22 fol. ; 30 cm. - ( Szakmai napok)
Fűzött
környezeti nevelés; környezetbarát iskola; ökoiskola-hálózat; Magyarország


502[37] V 56
Vásárhelyi Judit
  Az iskola szerepe a helyi fenntarthatóság védelmében : Módszertani kalauz műhelyek számára / írta Vásárhelyi Judit és Nagy Tamásné. - Budapest : Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2004. - 47 p. ; 24 cm
ISBN 963-214-516-X fűzött
környezeti nevelés; fenntarthatóság


502[37] V 75
   Vers une pédagogie de solution de problemes en éducation relative à l'environnement / Programme international d'éducation relative à l'environnement Unesco-PNUE. - Paris : Unesco, 1985. - 80 p. ; 30 cm. - (Série éducation environnementale ; 15.)
Címford.: Közelítés a problémamegoldó pedagógia felé a környezeti nevelésben
Fűzött
környezeti nevelés; problémamegoldás


502[37] V 82
Victor András
  Környezeti nevelés és biológiatanítás hazánkban 1970-1990 = Environmental education and teaching of biology in Hungary 1970-1990 / [Victor András, Franyó István, Tari Ilona]. - Budapest : IUCN Magyar Nemzeti Nevelési Bizottság, 1991. - 39 p. ; 20 cm
Fűzött
környezeti nevelés; biológiaoktatás; Magyarország


502[37] W 73
Wilke, Richard J.
  Strategies for the training of teachers in environmental education : A discussion guide for Unesco Training Seminars on Environmental Education / Richard J. Wilke, R. Ben Peyton, Harold R. Hungerford ; Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1987. - ii, 152 p. ; 30 cm. - (Environmental education series ; 25.)
Címford.: A környezeti nevelés alkalmazási módozatai a tanárképzésben. - Bibliogr.: p. 135-152.
Fűzött
környezeti nevelés; tanárképzés


502[37] W 77
Winkel, Gerhard
  Das Schulbiologiezentrum Hannover : Eine Einrichtung für Umwelterziehung / Text Gerhard Winkel ; hrsg. von Schulbiologiezentrum Hannover [et al.]. - Hannover : Schulbiologiezentrum Hannover, [1985]. - 33 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: A hannoveri iskolabiológiai centrum
Fűzött
környezeti nevelés; környezetnevelési központ; Németország; Hannover


502[37] W 95
Wood, David S.
  Conservation education : A planning guide / by David S. Wood and Diane Walton Wood. - Washington, D.C. : Peace Corps Information Collection and Exchange, 1988. - v, 115 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Természetvédelmi nevelés : Tervezési útmutató
Fűzött
könyezeti nevelés; természetvédelem; természeti erőforrások megőrzése; környezeti tudatosság; fejlődő országok


502[37] W 96
  Working out : Work and the environment : Job prospects, choosing the right job, all jobs are environmental / written by Council for Environmental Education for WWF. - [Godalming] : WWF, 1989. - 5, xx, 12 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Munka és környezet : Munkalehetőségek, a megfelelő állás kiválasztása, minden foglalkozás lehet környezetbarát
ISBN 0 947613 07 2 fűzött
környezetvédelmi nevelés; pályaválasztás; munka


502[37] Y 70
Young, A. J.
  Guidelines for the development of non-formal environmental education / A. J. Young, M. J. McElhone ; Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. - Paris : Unesco, 1986. - iii, 94 p. ; 30 cm. - (Environmental education series ; 23.)
Címford.: A nem-formális környezeti nevelés fejlesztésének fő irányzatai. - Bibliogr.: p. 92-94.
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] Y 70
Young, A. J.
  Principes directeurs pour le développement de l'éducation environnementale non formelle / A. J. Young et M. J. McElhone ; Programme international d'éducation relative æ l'environnement Unesco-PNUE. - Paris : Unesco, 1987. - iii, 44 p. ; 30 cm. - (Série éducation environnementale ; 23.)
Címford.: A nem-formális környezeti nevelés fejlesztésének fő irányzatai
Fűzött
környezeti nevelés


502[37] Z 42
  Zentrum für Schulbiologie und Umwelterziehung in Hamburg : [Gründungsschrift] / Hrsg. der Förderverein Schulbiologiezentrum Hamburg e.V. . - Hamburg : FSH, 1983. - 217 p. ; 21 cm
Címford.: Iskolabiológiai és környezeti nevelési központ : Alapítási dokumentum
Fűzött
környezeti nevelés; környezetnevelési központ; Németország


502[37] Z 97
  Zukunftsaufgabe Umweltbildung : Stand und Perspektiven der Umweltbildung in der Bundesrepublik Deutschland / hrsg. vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft : BMBW, 1988. - 43 p.. - (Reihe Bildung - Wissenschaft - Aktuell ; 1/88)
Címford.: A környezeti képzés jövőbeni feladatai
Fűzött
környezeti nevelés; Németország


vissza