Kémia540 A 94
Atkins, Peter Williams
  A periódusos birodalom : Utazás a kémiai elemek földjére / P. W. Atkins ; [ford. Jalsovszky György]. - Budapest : Kulturtrade, 1995. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ-egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: The periodic kingdom. - Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 963-7826-81-5 kötött
kémia; periódusos rendszer


540 B 19
Balázs Lóránt
  A kémia története / Balázs Lóránt. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1996. - 2 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-18-7344-7 kötött
kémia; történet; kézikönyv
1. - 567 p.
ISBN 963-18-7183-5
2. - p. 573-1075.
ISBN 963-18-7343-9


540 B 72
Bodonyi Ferenc
  Kémiai összefoglaló / Bodonyi Ferenc, Pitter György ; [... rajz. Galla Jánosné]. - 7. jav. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., 2000. - 525 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-16-3075-7 kötött
kémia; kézikönyv


502[37] F 85
  Földönjáró kémia és a környezetünk / [főszerk.] Lorencz Sándor. - Szombathely : Savaria University Press, 1994. - 242 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8275-05-7 fűzött
kémia; környezetvédelem; környezeti nevelés; tankönyv


546 G 62
Greenwood, Norman N.
  Az elemek kémiája : [Egyetemi tankönyv] / N.. Greenwood, A. Earnshaw ; [ford. Brücher Ernő et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. - 3 db : ill.. - 24 cm
Eredeti cím: Chemistry of the elements. - Bibliogr. a fejezetek végén
kémia; kézikönyv
ISBN 963-18-9144-5 fűzött
[1.]. - XXX, 549 p.
ISBN 963-18-9736-2
[2.]. - XXIII, p. 551-1239.
ISBN 963-18-9737-0
[3.]. - p.XXIII, p. 1241-1834.
ISBN 963-18-9738-9


540 K 36
  Kémia / főszerk. Náray-Szabó Gábor. - Budapest : Akad. K., 2006. - 743 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek ; 1787-4750)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8240-6 kötött
kémia; kézikönyv


540 K 90
  Környezetkémiai analitika - környezettechnológiai praktikum / alkotószerk. Varga Enikő, Garay Ferenc. - Budapest : ELTE Eötvös K., 1999. - 294 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-463-245-9 fűzött
kémia; környezeti kémia; környezetvédelmi vizsgálat; mérés


577 K 90
Kőrös Endre
  A fémek biológiai szerepéről / Kőrös Endre. - Budapest : ELTE TTK, 1994. - 93 p. : ill. ; 24 cm. - (Természeti és társadalmi környezetünk, ISSN 1217-9965)
Készült a komplex környezeti oktatásban résztvevők számára
ISBN 963-462-845-1 fűzött
fémek; biokémia; környezetvédelmi képzés; felsőoktatás


577 K 90
Kőrös Endre
  Válogatott fejezetek a bioszervetlen kémiából / Kőrös Endre, Varga Margit. - Budapest : ELTE, 1989. - 74 p. : ill. ; 24 cm. - (Továbbképzési füzetek, ISSN 0864-7321 ; 2.)
ISBN 963-462-427-8 fűzött
biokémia; fémek


577 M 13
  A magnézium forrásai és jelentősége az élővilágban / szerk. Fazekas Tamás, Selmeczi Béla, Stefanovits Pál. - Budapest : Akad. K., 1992. - 315 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-6279-0 kötött
biokémia; magnézium


546 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  A globális nitrogénciklus / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, 2001. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2017)
Bibliogr.: p. 57-60.
ISBN 963-593-454-8 fűzött
nitrogén; környezeti kémia


540 M 86
Móra László
  A magyar kémia és vegyipar kronológiája 1800-1950 / Móra László, Próder István ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest : Tájak-Korok-Múzeumok Egyes. ; Piliscsaba : Magyar Tudománytört. Int., 1997. - 114, [15] p. ; 24 cm. - (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, ISSN 1446-5368)
ISBN 963-04-7579-0 fűzött
kémia; vegyipar; kronológia; Magyarország; kézikönyv


540 N 74
Newton, David E.
  Environmental chemistry / David E. Newton. - Portland, ME : J. Weston Walch , 1991. - vii, 183 p. ; 28 cm
Címford.: Környezeti kémia. - Szakszójegyzék p.: 173-177
ISBN 0-8251-1914-6 fűzött
környezeti kémia; környezettudomány; környezetszennyezés; környezeti nevelés


540 P 36
Papp Sándor
  Bevezetés a környezeti kémiába / Papp Sándor. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 1999. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
környezeti kémia; talaj; légkör; víz; jegyzet


540 P 36
Papp Sándor
  Környezeti kémia / Papp Sándor, Rolf Kümmel. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1992. - 359 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti cím: Umweltchemie. - Egyetemi segédkönyv. - Bibliogr.: p. 334-[348].
ISBN 963-18-4318-1 fűzött
kémia; szennyező anyagok; környezetszennyezés; biogeokémia; természeti környezet


540 R 51
Reimann, Clemens
  Chemical elements in the environment : Factsheets for the geochemist and environmental scientist / Clemens Reimann, Patrice de Caritat. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 1998. - IX, 397 p. ; 28 cm
Címford.: Kémiai elemek a környezetben
ISBN 3-540-63670-6 kötött
kémia; környezet; talaj; víz; geokémia; kézikönyv


540 R 92
Rózsahegyi Márta
  575 kísérlet a kémia tanításához / Rózsahegyi Márta, Wajand Judit. - 2. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1994. - 646 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 637-638.
ISBN 963-18-6026-4 fűzött
kémia; kísérletek; kémiatanítás; környezeti kémia


540 R 92
Rózsahegyi Márta
  Kémia itt, kémia ott, kémia mindenütt! : Érdekességek a kémia tanításához : [Egyetemi tankönyv] / Rózsahegyi Márta, Wajand Judit. - Budapest : Nemz. Tankvk. : Eötvös, 1995. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-18-6791-9 fűzött
kémia; kémiaoktatás; környezeti nevelés; környezeti kémia; tankönyv


540 S 53
  SH atlasz. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1992- . - 22 cm
ISBN 963-7775-70-6
13. köt., Kémia / Hans Breuer ; [ford. Ungvárai János, Ungvárainé Nagy Zsuzsanna] ; graf. Rosemarie Breuer. - 1995. - 470 p. : ill., színes
ISBN 963-8455-68-3
kémia; kézikönyv


540 Sz 10
Szabadváry Ferenc
  A magyar kémia művelődéstörténete / Szabadváry Ferenc. - Budapest : Mundus, 1998 . - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar műveltség 1100 éve, ISSN 1418-7035)
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 963-8033-56-8 kötött
kémia; történet; Magyarország; kézikönyv


546 Sz 74
  Szervetlen kémia : [Egyetemi tankönyv] / 3. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1996. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-18-7488-5
kémia; kézikönyv
1. köt. / Bodor Endre. - 585 p. : ill.
ISBN 963-18-7486-9
2. köt. / Papp Sándor. - 567 p. : ill.
ISBN 963-18-7487-7


540 T 80
Tóthné Makai Andrea
  400 kérdés és válasz a kémia köréből / Tóthné Makai Andrea. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [1998]. - 139 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 135-138.
ISBN 963-9081-84-1 fűzött
kémia; környezeti nevelés


540 Ü 21
Ühlein, Erhard
  Römpp kémiai kislexikon / Erhard Ühlein ; [a magyar ny. kiad. főszerk. Deák Gyula]. - Budapest : Műszaki Kvk., 1973. - 1141 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Römpps Chemisches Wörterbuch
Kötött
kémia; lexikon


vissza