Jog


502[34] A 54
  Ametiszt környezetvédelmi jogszabály-ismertető, 1997 / [szerk. és összeáll. Gulyás Mihály]. - Budapest : Környezet és Fejlődés K., [1998]. - 387 p. ; 29 cm
ISSN 1419-6557 fűzött
környezetvédelmi jog; jogszabályok


502[34] A 73
  Approximation of European Union environmental legislation : Case studies of Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovak Republic and Slovenia. - Budapest : REC, 1996. - 145 p. ; 30 cm
Címford.: Jogharmonizáció az Európai Unió környezetvédelmi jogi szabályozásával : Esettanulmányok Bulgáriából, Csehországból, Észtországból, Magyarországról, Lettországból, Litvániából, Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából és Szlovéniából
ISBN 963-8454-32-6 fűzött
környezetvédelmi jog; Európai Unió; jogharmonizáció; esettanulmányok; Bulgária; Cseh Köztársaság; Észtország; Magyarország; Lettország; Litvánia; Lengyelország; Románia; Szlovák Köztársaság; Szlovénia


502[34] B 10
Babai Tamás
  Mitől döglik a légy? : Kiskáté a környezeti ügyekben való tájékozódásról / [írta Babai Tamás, Kovács Bence]. - Budapest : Független Ökolóiai Közp., 2003. - 40 p. ; 24 cm
ISBN 963-210-000-X fűzött
környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények; emberi jogok; információs jog; társadalmi részvétel; környezeti információ; Aarhusi egyezmény


502[34] B 14
Bakács Tibor
  A környezet jogi védelme : Magyar környezetjog - nemzetközi környezeti jog / írták Bakács Tibor, Bándi Gyula. - Veszprém : [Veszprémi Egyetem], 1995. - 199 p. ; 30 cm
Oktatási jegyzetterv
Fűzött
környezetvédelmi jog; jegyzet


502[34] B 14
Bakács Tibor
  Környezetjog / Bakács Tibor ; [közread. a Környezetgazdálkodási Intézet ... Környezetvédelmi Szolgálata]. - Budapest : KGI, 1997. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-602-721-8   fűzött
környezetvédelmi jog; kézikönyv


502[34] B 14
Bakács Tibor
  Környezetvédelmi szabályozás / Bakács Tibor, Barna Bertalan. - Budapest : Környezetgazd. Int., 1999. - 79 p. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 8.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-602-742-0 fűzött
környezetvédelmi jog; környezettudatos vállalatirányítás


502[34] B 14
Bakács Tibor
  Magyar környezetjog / Bakács Tibor. - [Budapest] : Springer Hungarica, 1992. - 240 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
ISBN 963-7775-51-X   kötött
környezetvédelmi jog; Magyarország; kézikönyv


502[34] B 14
Bakács Tibor
  Nemzetközi környezetjog / Bakács Tibor. - Budapest : KGI, 1994. - 187 p. ; 30 cm
Kézirat
Fűzött
környezetvédelmi jog; nemzetközi jog


502 Z 70
Bándi Gyula
  Az EU és a hazai környezeti jogi szabályozás intézményi rendje, szabályozási módszertani kérdései / Bándi Gyula, Bencze László, Elek Andrea. - Budapest : [BKE], 1997. - 57, [1] fol. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 52.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Gazdaság és környezet. Útban az Európai Unió felé c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelmi jog; Európai Unió; Magyarország


502 Z 70
Bándi Gyula
  Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése / Bándi Gyula, Balogh Attila, Íjjas István. - Budapest : [BKE], 1997. - 61, 14 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 53.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelmi jog; természetvédelem; vízvédelem; Európai Unió; Magyarország


502[34] B 27
Bándi Gyula
  A környezet védelmének joga - környezetjog / Bándi Gyula. - Budapest : ELTE Állam- és Jogtud. Kar, 1995. - 88 p. ; 30 cm
Javasolt egyetemi jegyzet
Fűzött
környezetvédelmi jog; jegyzet


502[34] B 27
Bándi Gyula
  Környezetjog / Bándi Gyula. - Budapest : Osiris, 1999. - 438 p. ; 24 cm. - ( Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-719-5 fűzött
környezetvédelmi jog; nemzetközi jog; Európai Unió; kézikönyv


502[34] B 27
Bándi Gyula
  Környezetjog / Bándi Gyula. - 2. átd. és bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2000. - 542 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-033-0 kötött
környezetvédelmi jog; kézikönyv


502[34] B 27
Bándi Gyula
  Környezetjog / Bándi Gyula. - 4., átdolg. kiad. - Budapest : Osiris, 2004. - 558 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 507.
ISBN 963-389-612-6 kötött
környezetvédelmi jog


502 B 20
Bándi Gyula
  Környezetvédelmi kézikönyv / Bándi Gyula. - Budapest : Közgazd. és Jogi K., 1995 . - 287 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 1.)
Függelék: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
ISBN 963-222-910-X   fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; környezetvédelmi törvény; Magyarország; kézikönyv


502 B 27
Bándi Gyula
  Környezetvédelmi kézikönyv / Bándi Gyula. - 3. jav. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2000. - 358 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár ; 1219-3208)
A függelékben az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
ISBN 963-224-498-2 fűzött
környezetvédelem; jogszabályok


502.7 B 31
Barati Sándor
  Kalauz a Biodiverzitás Egyezményhez / szerk. Barati Sándor. - 2., átd. kiad . - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1996. - 36 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
biológiai változatosság; nemzetközi egyezmények; oktatási segédanyag


502[34] B 46
Bencze László
  Környezetvédelmi jogi útmutató gazdálkodó szervezetek részére / Bencze László, Gellérthegyi István, Kocsis-Kupper Zsuzsanna. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 505 p. ; 20 cm
ISBN 963-9403-35-7 fűzött
környezetvédelmi jog; levegőtisztaság védelme; vízminőség-védelem; hulladékgazdálkodás; vegyi anyagok; természetvédelem; radioaktív anyagok; zajvédelem; jogszabályok


502[34] B 51
Bense László Erik
  Környezetjog és intézményrendszere / Bense László Erik. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 2003. - 154 p. ; 24 cm
Egyetemi jegyzet
Fűzött
környezetvédelmi jog; jegyzet


502 B 64
  A biológiai sokféleség védelme / [összeáll. Horváth Alojzia] ; [Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály]. - Budapest : KTM, 1990. - 23 p. ; 29 cm. - (A környezet- és vízgazdálkodás nemzetközi tapasztalatai, ISSN 0865-381X)
ISBN 963-03-396-9   fűzött
biológiai változatosság; nemzetközi együttműködés; International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Gland)


502 B 76
Bollier, David
  Freedom from harm : The civilizing influence of health, safety and environmental regulation / David Bollier and Joan Claybrook. - Washington : Public Citizen ; New York : Democracy Project, 1986. - ix, 302 p. ; 22 cm
Címford.: Szabadulás a veszélytől : A környezetvédelmi szabályozás, biztonság és egészség civilizációs hatása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 219-274.
ISBN 0 937 188 31 X   fűzött
Környezetvédelmi jog; Egészség; Szabályozás; Élelmiszer; Mezőgazdaság; Munkahely; Fogyasztói érdekvédelem


502[34] B 77
Bonomi Nóra Katalin
  Ügyészi tevékenység a környezetvédelemben / Bonomi Nóra Katalin. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 280 p. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 13.)
ISBN 963-224-733-7 fűzött
környezetvédelmi jog; ügyészség


502[34] B 84
Bozóki Antal
  Önpusztítás : Környezetszennyezés, államfelelősség, kártérítés / Bozóki Antal. - Újvidék : JMMT, 1993. - 219 p. ; 19 cm. - (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok ; 1.)
Bibliogr.: p. 189-214.
ISBN 86-82043-17-3   fűzött
nemzetközi jog; környezetvédelmi jog


502[34] C 27
  Convention on Biological Diversity : 5 June 1992 / United Nations Environment Programme. - [Nairobi] : UNEP, 1992. - 24 fol. ; 30 cm
Címford.: Egyezmény a biológiai sokféleségről : 1992 június 5.
Fűzött
biológiai változatosság; környezetvédelmi jog


502[34] E 59
  Environmental change and international law : New challenges and dimensions / ed. by Edith Brown Weiss. - Tokyo : United Nations University Press, 1992. - xv, 493 p. ; 24 cm
Címford.: A környezeti változás és a nemzetközi jog. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 92-808-0818-4 fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; nemzetközi jog; emberi jogok


628.5 D 17
Dancsné Simon Mária
  Mit tehet a közigazgatás a lakossági zajpanaszok ügyében? / Dancsné Simon Mária. - Budapest : FKH : Főpolgármesteri Hiv. : Főv. Jegyzők Egyes., 2005. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ket a gyakorlatban, ISSN 1787-0844 ; 3.)
Fűzött
zajvédelem; önkormányzat; igazgatás; jogszabályok


502[34] E 59
  Environmental law deskbook : Environmental law reporter / Environmental Law Institute. - Washington, D.C. : ELI, 1989. - vii, 764 p. ; 28 cm. - (An ELI deskbook)
Címford.: A környezetvédelmi jog kézikönyve
ISBN 0 911937 29 3   fűzött
környezetvédelmi jog


502[34] E 59
  Environmental law reporter. Litigation / an Environmental Law Institute publication. - Vol. 19 (December 1989). - Washington : ELI, 1989. - 1477 p. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi jogi értesítő. Környezetvédelmi perek
Kötött
környezetvédelmi jog; Amerikai Egyesült Államok


502[34] E 59
  Environmental protection act / Ministry of Housing, Physical Planning and the Environment, Directorate-General for Environmental Protection, Directorate for General Policy. - Haag : Ministry of Housing, Physical Planning and the Environment, 1993. - 97 p. ; 30 cm
A holland környezetvédelmi törvény
Fűzött
környezetvédelmi törvény; Hollandia


502[34] E 96
  Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása / [szerzők ... Horváth Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1999. - 600 p. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 8.)
Bibliogr.: p. 594-600.
ISBN 963-224-381-1 fűzött
környezetvédelmi jog; Európai Unió; nemzetközi jog


502[34] E 96
  Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása / [szerzők Horváth Zsuzsanna et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 623 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 8.)
ISBN 963-224-583-0 fűzött
környezetvédelmi jog; Európai Unió


502[34] E 96
  Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása / [szerzők Horváth Zsuzsanna et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 691 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-790-6 fűzött
környezetvédelmi jog; Európai Unió; jogszabályok


502[34] E 96
  Europe "agreening" : 2000 report on the status and implementation of multilateral environmental agreements in the European region / prep. by The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2000. - 57 p : ill. ; 21 cm
Címford.: Európai környezetvédelmi egyezmények : Jelentés a többoldalú környezetvédelmi egyezmények helyzetérôl és végrehajtásáról Európában. - Bibliogr.: p. 55-57.
ISBN 963-8454-85-7 fűzött
környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények; Európa


502[34] F 44
   Felsőszintű deklarációk a környezetvédelem és természetvédelem köréből / [összeáll. Mihályfy Árpádné] ; Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Nemzetközi Együttműködési és Tájékoztatási Főosztály. - Budapest : KTM Nemzetközi Együttműködési és Tájékoztatási Főosztály, 1991. - 78 p. ; 24 cm. - (A környezet- és természetvédelem, területfejlesztés és építésügy nemzetközi dokumentumai, ISSN 1215-9905 ; 4.)
ISBN 963-03-3394-5   fűzött
nemzetközi egyezmények; környezetvédelmi jog


502[34] F 67
Fodor László
  Integratív környezetjog az Európai Unióban és Magyarországon / Fodor László. - Miskolc : Bíbor K., 2000. - 199 p. ; 25 cm
Összefoglalás német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 185-199.
ISBN 963-9103-35-7 fűzött
környezeti jog; környezetvédelem


502[34] F 67
Fodor László
  A környezetjog rendszere, elméleti és gyakorlati kérdései / Fodor László, Prugberger Tamás. - Budapest : KGI, 1996. - 236 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 231-232.
Fűzött
környezetvédelmi jog


502[34] F 67
Fodor László
  Környezetvédelem az alkotmányban / Fodor László. - Budapest : Gondolat ; [Debrecen] : DE Állam- és Jogtud. Kar, 2006. - 205 p. ; 24 cm. - (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, ISSN 1785-9589 ; 4.)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 963-9610-30-5 fűzött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; alkotmányjog; Európa


502[34] G 35
Gellérthegyi István
  Az engedély szerepe a környezetvédelemben / Gellérthegyi István. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 297 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-258-070-8 fűzött
környezetvédelem; engedély; környezetvédelmi jog


502[34] G 35
Gellérthegyi István
  Környezetvédelem, 2002-2007 : A környezetvédelmi közigazgatási perek bírói gyakorlata : Környezetvédelmi döntvénytár / Gellérthegyi István. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 350 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-258-017-3 fűzött
környezetvédelmi jog


502[34] G 35
Gellérthegyi István
  Környezetvédelmi döntvénytár, 1995-2001 : A Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség jogerősen befejezett közigazgatási pereinek gyakorlatából / Gellérthegyi István. - Budapest : HVG-ORAC : Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség, 2002. - 301 p. ; 24 cm
Borító- és gerinccím: Környezetvédelem, 1995-2001
ISBN 963-9404-26-8 fűzött
környezetvédelmi jog; döntvénytár


502[34] G 36
  Gemeinschaftsrecht im Bereich des Umweltschutzes : Bd. 1., Allgemeine Politik und Naturschutz / Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Generaldirektion Umwelt, Verbraucherschutz und Nukleare Sicherheit. - Brüssel : Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Generaldirektion Umwelt, Verbraucherschutz und Nukleare Sicherheit, 1989. - 201 p. ; 30 cm
Címford.: Az Európai Gazdasági Közösség által a környezetvédelem terén hozott törvények, 1967-1987 : 1. köt., Általános politikai irányelvek és a természetvédelem
Fűzött
környezetvédelmi jog; törvények; nemzetközi szervezetek


502 G 36
  Gemeinsame Verantwortung in den 90er Jahren : Die Stochkholmer Initiative zu globaler Sicherheit und Weltordnung - Die Charta der Vereinten Nationen = Common responsibility in the 1990's : The Stockholm Initiative on Global Security and Governance - The Charter of the United Nations / Stiftung Entwicklung und Frieden. - 2. Aufl. - Bonn-Bad Godesberg : SEF, 1991. - 223 p. ; 19 cm. - (Eine Welt ; 5)
Címford.: Közös felelősség a kilencvenes években : Stockholmi kezdeményezés az egyetemes biztonságért és irányításért - az Egyesült Nemzetek chartája. - Német és angol ny.
ISBN 3-927626-09-0   fűzött
nemzetközi egyezmények; nemzetközi együttműködés; globális cselekvés; United Nations


502.7 G 39
Gergely Erzsébet
  Kalauz a Biodiverzitás Egyezményhez / [készítette Gergely Erzsébet, Gyulai Iván] ; [szerk. Barati Sándor] ; [kiad. a Central and Eastern European Working Group for the Enhancement of Biodiversity]. - [S.l.] : CEEWEB, 1996. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött
biológiai változatosság; nemzetközi egyezmények


502 I 61
    The international environment : A reference book : A selection of current declarations and agreements. - [S.l.] : [s.n.], 1990. - Ism. lapsz. [282] p. ; 28 cm
Címford.: A nemzetközi környezet : Válogatás az érvényes nyilatkozatokból és egyezményekből
Fűzött
Környezetvédelmi jog; Nemzetközi jog; Kézikönyv


502[34] J 85
  A jövő nemzedékek képviselete féléves jelentése : 2001. április 20. / szerk. Jávor Benedek. - Budapest : Védegylet, 2001. - 76 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; ökológia; környezetvédelmi jog


502[34] J 85
  A jövő nemzedékek képviselete féléves jelentése : 2001. április 22. / szerk. Jávor Benedek. - 2. átd. kiad. - Budapest : Védegylet, 2001. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5160 fűzött
környezetvédelem; ökológia; környezetvédelmi jog


502[34] K 46
King, James J.
  The environmental dictionary : And regulatory cross-reference / compiled by James J. King. - 3. ed. - New York, NY [etc.] : Wiley, 1994. - xviii, 1295 p. ; 26 cm
Címford.: Környezetvédelmi szótár a jogi szabályozásra történő utalásokkal
ISBN 0-471-11995-4   kötött
környezetvédelem; környezetvédelmi jog; környezetszennyezés; Amerikai Egyesült Államok; szakszótár


502 Z 70
  A környezetvédelmi direktívák hazai alkalmazásának gazdasági-társadalmi hatásvizsgálata / szerk. Kerekes Sándor, Kiss Károly. - Budapest : BKE, 1999. - 187 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 61.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelmi jog; jogharmonizáció; Európai Unió; levegőtisztaság védelme; vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; költségek; Magyarország

502[34] K 90
  A környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései / [szerk. Fodor László] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Debrecen : Lícium-Art, 2005. - 152 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata : Debreceni konferenciák, ISSN 1589-6153 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-910-X fűzött
környezetvédelmi jog; közigazgatás; konferencia; Magyarország


502[34] K 90
  Környezetvédelmi jogesetek és a szakértői tevékenység / [... szerk. E. Balogh Marianna]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 338 p. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 10.)
Bibliogr. az egyes fejezetek végén
ISBN 963-224-574-1 fűzött
környezetvédelmi jog


502[34] K 90
  Környezetvédelmi jogszabályok teljeskörű gyűjteménye / [szerk. a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztályának Munkacsoportja] ; [főszerk. Erdey György]. - Budapest : Napra-forgó Kft., 1994. - 391 p. ; 31 cm
Cserélhető lapos
környezetvédelmi jog; jogszabályok


502[34] L 35
    Law as an action instrument for environmental NGOs : Eighth East-West consultation : Verőce, Hungary, June 25-27, 1992 : [Proceedings] / [... organized by Milieukontakt Oost-Europa, The Netherlands in close cooperation with Göncöl Foundation, Hungary] ; [ed. by Claire Tielens and Judith Bucher] . - Amsterdam : Milieukontakt Oost-Europa, 1992. - 37 p. : ill. ; 30 cm
A "Jog mint cselekvési eszköz az NGO-k számára" témakörben tartott 8. kelet-nyugati tanácskozás előadásai
Fűzött
környezetvédelmi jog; nem-kormányzati szervezetek; konferencia


502[34] L 44
   Lehetőségek a gyermekek környezeti jogainak védelmében / szerk. F. Nagy Zsuzsanna ; kiad. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1995. - 69 p. ; 21 cm
Készült a "Környezeti jogok érvényesítése a Sajó-völgyben" program keretében
Fűzött
környezetvédelmi jog; gyermekek


502[34] M 14
  Magyar részvételű nemzetközi egyezmények. Környezetvédelem = International conventions with Hungarian participations. Environment protection / [összeáll. Lakosné H. Alojzia] ; Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály. - Budapest : KVM Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály , 1989. - 204 p. ; 24 cm. - (A környezet- és természetvédelem, valamint a vízgazdálkodás nemzetközi dokumentumai ; 2.)
Fűzött
nemzetközi egyezmények; környezetvédelmi jog


502[34] M 14
  Magyar részvételű nemzetközi egyezmények. Környezetvédelem, műemlékvédelem = International conventions with Hungarian participations. Environment protection, monuments conservation / [összeáll. Mihályfy Árpádné] ; Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Nemzetközi Együttműködési és Tájékoztatási Főosztály. - Budapest : KTM Nemzetk. Együttm. és Táj. Főoszt., 1991. - 204 p. ; 24 cm. - (A környezet- és természetvédelem, területfejlesztés és építésügy nemzetközi dokumentumai, ISSN 1215-9905 ; 3.)
ISBN 963-03-3393-7   fűzött
nemzetközi egyezmények; környezetvédelmi jog; műemlékvédelem


502[34] M 14
    Magyar részvételű nemzetközi egyezmények. Természetvédelem = International conventions with Hungarian participations. Nature protection / [összeáll. Lakosné H. Alojzia] ; Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály. - Budapest : KVM Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály , 1989. - 87 p. ; 24 cm. - (A környezet- és természetvédelem, valamint a vízgazdálkodás nemzetközi dokumentumai ; 1.)
Fűzött
nemzetközi egyezmények; környezetvédelmi jog; természetvédelem


502[34] M 66
Miklós László
  A környezeti hatásvizsgálatok nyilvánossága a hatósági eljárásokban / Miklós László. - Szeged : SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2001. - 17 p. ; 24 cm. - (Acta Univarsitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523) . (Acta Juridica et Politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. LIX. Fasc. 11.)
Fűzött
környezeti hatásvizsgálat; környezeti jog


502 M 68
Miller, Jeffrey G.
  Fundamentals of negotiation : A guide for environmental professionals / Jeffrey G. Miller, Thomas R. Colosi. - Washington : Environmental Law Institute, 1989. - x, 76 p. ; 23 cm. - (ELI monograph series)
Címford.: A tárgyalás alapvető kérdései : A környezetvédelem szakemberei számára. - Bibliogr.: p. 69-76.
ISBN 0 911937 27 5   fűzött
Környezetvédelmi jog; Szervezetelmélet; Menedzselés


502[34] N 21
Nagy Illés
  Jogi és szakigazgatási ismeretek / [Nagy Illés] ; [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - 3. utánny. - Budapest : KGI, 2001. - 172 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 171-[173].
Fűzött
környezetvédelmi jog


502[34] N 63
  Nemzetközi környezetvédelmi jogérvényesítési mechanizmusok : Útmutató a multilaterális egyezményeken alapuló nemzetközi jogérvényesítési lehetőségek igénybevételéhez / Bendik Gábor [et al.] ; szerk. Berki Zsuzsanna. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, 2009. - 50 p. ; 24 cm
További szerzők: Berki Zsuzsanna, Kiss Csaba, Szilágyi Szilvia
ISBN 978-963-87623-2-0 fűzött
környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmény; jogalkalmazás; Európai Unió


502[34] N 62
  Nemzeti környezetvédelmi program : 1997-2002. - [Budapest] : [KTM], 1997. - 38 p. ; 30 cm
Az Országgyűlés 83/1997. (IX. 26.) OGY határozata a Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Fűzött
környezetvédelem; törvényhozás; Magyarország


502[34] N 63
  Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények / ... Bándi Gyula, Faragó Tibor, Lakosné Horváth Alojzia ; kiad. a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - Budapest : KTM, 1994. - 80 p. ; 29 cm
Fűzött
nemzetközi egyezmények; környezetvédelmi jog; természetvédelem


502[34] N 63
  Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon / [... szerk. Faragó Tibor és Lakosné Horváth Alojzia] ; [kiad. a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium]. - Budapest : KTM, 1995. - 140 p. ; 29 cm
ISBN 963-03-4001-1   fűzött
nemzetközi egyezmények; környezetvédelmi jog; természetvédelem


502[34] N 63
  Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon / ... szerk. Faragó Tibor és Nagy Boldizsár ; kiad. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. ELTE Állam és Jogtudományi Kar . - Budapest : KvVM : ELTE Állam és Jogtud. Kar, 2005. - 188 p. ; 30 cm
ISBN 963-85511-6-X fűzött
nemzetközi egyezmények; környezetvédelmi jog; természetvédelem


502[34] N 63
  Nemzetközi környezetvédelmi jog : Jegyzet a környezetvédelmi szakjogászképzéshez / szerk. Bándi Gyula. - Budapest : ELTE Jogi Továbbképző Int., 1993. - 81 p. ; 24 cm
Fűzött
környezetvédelmi jog; nemzetközi jog


502[34] N 64
  NEPA deskbook : Environmental law reporter / Environmental Law Institute. - Washington, D.C. : ELI, 1989. - vi, 438 p. ; 28 cm. - (An ELI deskbook)
Címford.: A NEPA (nemzeti környezetvédelmi törvény) kézikönyve
ISBN 0 911937 30 7   fűzött
környezetvédelmi jog; Amerikai Egyesült Államok


502[34] O 40
Openchowski, Charles
  A guide to environmental law in Washington, D.C. / Charles Openchowski. - Washington, D.C. : ELI, 1990. - xvii, 236 p. ; 23 cm. - (ELI monograph series)
Címford.: A környezetvédelmi jog Washingtonban
ISBN 0 911937 37 4   fűzött
környezetvédelmi jog; környezetvédelmi intézmények; Amerikai Egyesült Államok ; kézikönyv


502[34] R 16
Radecki, Wojciech
  Entwicklung des Natur- und Umweltschutzrechts in Mittel- und Osteuropa / Wojciech Radecki ; Jerzy Rotko. - Baden-Baden : Nomos, 1991. - XIII, 155 p. ; 23 cm. - (Schriftenreihe des Zentrums für Europäische Rechtspolitik an der Universität Bremen (ZERP) ; Bd. 15)
Címford.: A természet- és környezetvédelmi törvények kimunkálása Közép- és Kelet-Európában
ISBN 3 7890 2494 5   fűzött
környezetvédelem; természetvédelem; környezetvédelmi jog; Szovjetunió; Lengyelország; Románia; Bulgária; Csehszlovákia; Magyarország; Német Demokratikus Köztársaság


502[34] S 50
  Seminar on framework environmental law drafting in countries in transition : Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Nov. 29-30, 1998 : Conference proceedings . - Szentendre : REC, 1999. - 121 p ; 30 cm
Címford.: Szeminárium az átalakuló országok környezetvédelmi keretszabályozásáról (Jahorina, 1998. nov. 29-30.) : Előadások
ISBN 963-8454-73-3 fűzött
környezetvédelmi jog; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[34] S 68
Sojka, Nikolaus
  Környezetvédelem és környezeti jog : Kiskáté az oktatás és a gyakorlat számára / Nikolaus Sojka ; [ford. Újvári József]. - Szeged : Jatepress, 1997. - 89 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Umweltschutz und Umweltrecht. - Bibliogr.: p. 75-77.
Fűzött
környezetvédelem; környezeti problémák; világproblémák; környezeti jog; jegyzet


502[34] S 86
  Status of public participation practices in environmental decisionmaking in Central and Eastern Europe : Case studies of Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, FYR Macedonia, Poland, Romania, the Slovak Republic and Slovenia. - Budapest : REC, 1995. - 176 p. ; 30 cm
Címford.: Az állampolgári részvétel gyakorlata a környezettel kapcsolatos döntéshozatali folyamatban Közép- és Kelet-Európában : Esettanulmányok Albániából, Bulgáriából, Horvátországból, a Cseh Köztársaságból, Észtországból, Magyarországról, Lettországból, Litvániából, Macedóniából, Lengyelországból, Romániából, a Szlovák Köztársaságból és Szlovéniából
ISBN 963-8454-27-X fűzött
környezetvédelmi jog; környezetvédelem; állampolgári részvétel; nem-kormányzati szervezetek; Kelet-Európa; Közép-Európa; Albánia; Bulgária; Csehország; Észtország; Horvátország; Lettország; Litvánia; Macedónia; Magyarország; Lengyelország; Románia; Szlovákia


502[34] S 87
Stec, Stephen
  The Aarhus convention : An implementation guide : UN/ECE convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters / prepared by Stephen Stec and Susan Casey-Lefkowitz in collaboration with Jerzy Jendroska. - New York ; Geneva : United Nations, 2000. - x, 186 p ; 30 cm
Címford.: Az aarhusi egyezmény : Végrehajtási útmutató : Az ENSZ és az Európai Gazdasági Közösség egyezménye a környezettel kapcsolatos kérdésekben az információhoz való hozzájutás, a döntéshozatalban való társadalmi részvétel és a jogorvoslati lehetôség jogáról (Aarhus, 1998. jún. 25.). - Bibliogr.: p. 183-186.
ISBN 92-1-116745-0 fűzött
környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények; emberi jogok; környezeti jogok; társadalmi részvétel; nem-kormányzati szervezetek; Aarhusi egyezmény


502[34] S 96
  Superfund deskbook : Environmental law reporter / Environmental Law Institute. - Washington D.C. : ELI, 1989. - xi, 411 p. ; 28 cm. - (An ELI deskbook)
Címford.: Superfund (környezetvédelmi alap) kézikönyv
ISBN 0 911937 31 5   fűzött
környezetvédelmi jog; Amerikai Egyesült Államok


502.3 T 46
  Természetvédelmi jogtár. - [S.l.] : [S.n.], [2001]. - [190] p.. - 30 cm
A CompLex CD Jogtár alapján készített összeállítás
Spirálfűzött
természetvédelem; jogszabályok; környezetvédelmi jog


502[34] T 56
  Tíz éves a Környezeti Management és Jog Egyesület = Ten years of the Environmental Management and Law Association / [szerk. biz. Bándi Gyula et al.]. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes., 2003. - 132, 122 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-129. - A magyar és az angol ny. rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-212-989-X kötött
környezetvédelmi jog; egyesület; EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület


502[34] T 95
Turner, TomClifton, Carr
  Wild by law : The Sierra Club legal defense fund and the places it has saved / by Tom Turner ; photographs by Carr Clifton [et al.]. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1990. - 154 p. : ill., színes fotók ; 34 cm
Címford.: Jogilag védett természeti értékek : A Sierra Club Jogi Védelmi Alap és az általa megóvott helyek
ISBN 0-87156-627-3   kötött
környezetvédelmi jog; természetvédelem; állatvilág védelme; veszélyeztetett fajok; védett terület; nemzeti park; állampolgári részvétel; környezetvédelmi szervezetek; történet; Amerikai Egyesült Államok; Sierra Club. Legal Defense Fund; fényképgyűjtemény


502 V 93
  Vízügyi és környezetvédelmi tárgyú műszaki szabályozási kiadványok jegyzéke 1994 / összeáll. Rétvári Sándorné ; VITUKI. - Budapest : KTM, 1994. - 99 p. ; 31 cm
Lezárva: 1994. jún. 1.
ISSN 9237-8973   fűzött
környezetvédelem; vízügy; szabvány


502 W 58
Wenz, Peter S.
  Environmental justice / Peter S. Wenz. - Albany, NY : State University of New York Press, 1988. - xiv, 368 p. ; 23 cm. - (SUNY series in environmental public policy)
Címford.: Környezeti igazságügy
ISBN 0 88706 645 3   fűzött
Környezetvédelmi jog; Környezetpolitika; Emberi jogok; Igazságügy; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - tudományelmélet; ökofilozófia; Kézikönyv


331 W 55
Wells, John W.
  The hazard communications standard : An implementation guide / John W. Wells. - Lilburn, GA : The Fairmont Press ; Englewood Cliffs, NJ [etc.] : Prentice-Hall, 1988. - vii, 149 p. ; 28 cm
Címford.: Kockázati kommunikációs szabvány : Végrehajtási útmutató
ISBN 0-88173-072-6 (Fairmont Press). ISBN 0-13-384165-0 (Prentice-Hall)   fűzött
munkavédelem; munkaegészségügy; kockázati kommunikáció; jogi szabályozás; egészségveszélyeztető tényezők; veszélyes anyag; Amerikai Egyesült Államok; szabvány; szakszótár


502[34] W 96
  World treaties for the protection of the environment / ed. by T. Scovazzi, T. Treves. - Milano : Istituto per l'Ambiente, 1992. - 720 p. ; 21 cm. - ( Collection of monographs / Istituto per l'Ambiente, ISSN 1120-9577 ; 7)
Címford.: Környezetvédelmi világegyezmények
Fűzött
környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények


vissza