Hulladék628.4 E 43
  I. Kárpátok-Eurórégió Hulladékgazdálkodási Konferencia : Gyöngyös, 2000. március 2-3. / [szerk. Nagy Gyula]. - Gyöngyös : Városgondozási Rt., [2001]. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Előadások
Fűzött
hulladékgazdálkodás; konferencia


628.4 A 12
  Der Abfall / [Hrsg. Bayerisches Staastsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen]. - München : StMLU, 1987. - 43 p. ; 21 cm. - (Umweltschutz in Bayern : Eine information der Bayerischen Staatsregierung)
Címford.: A szemét
Fűzött
hulladék; hulladékelhelyezés; hulladékkezelés; Németország


628.4 A 12
  Abfallwirtschaft und Umwelt / von Peter Dreher, Martin Faulstich, Peter Knauer, Werner Schenkel. - Bonn : Economica Verlag, 1998. - X, 186 p. : ill. ; 21 cm. - (Umweltschutz ; Bd. 13)
Címford.: Hulladékgazdálkodás és környezet. - Bibliogr.: p. 166-179.
ISBN 3-87081-602-3 fűzött
hulladékgazdálkodás; környezetvédelem


628.472 A 51
  Altlasensanierung - kontaminierte Standorte : Ein Bericht zum Seminar vom 30. November bis 1. Dezember 1987 / [Medieninhaber, Herausgeber und Verleger Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz]. - Wien : ÖGNU, 1989 . - 322 p. ; 21 cm. - (Öko-Text ; 3/89)
Címford.: Fertőző lerakatok szanálása : Szemétlerakóhelyek-előadássorozat, 1987. nov. 30 - dec. 1.
ISBN 3 900 71110 0 fűzött
szemétlerakó; környezeti veszélyek; talajvízszennyezés; konferencia; környezetpolitika; környezetvédelmi jog; Ausztria


628.4 B 53
Berecz Endre
  Egészségügyi hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának elvei és gyakorlata / [Berecz Endre]. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/18.)
Bibliogr.: p. 34-35.
Fűzött
hulladékkezelés; egészségügyi hulladék; hulladék-ártalmatlanítás


628.4 B 44
  Behandlung gefährlicher Sonderabfälle : Anforderungen und Akzeptanz aus der Sicht der Umweltorganisationen / Österreichischen Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz. - Wien : ÖGNU, 1986 ; 30 cm
Címford.: A veszélyes hulladékok kezelése a környezetvédelmi szervezetek szemszögéből
Fűzött
Teil B, Eine Dokumentation und Diskussion der Problematik. - p. 273-580. - (ÖGNU-Print ; 1/88)
veszélyeshulladék-kezelés; környezetvédelmi szervezetek; konferencia; Ausztria


628.4 B 53
Berecz Endre
  Használt és hulladék akkumulátorok és galvánelemek környezetvédelmi szempontból helyes kezelése / Berecz Endre. - Budapest : OMIKK, 1997. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/21.)
Bibliogr.: p. 49-51.
Fűzött
hulladékkezezelés; akkumulátor; elem; újrahasznosítás


628.4 B 53
Berecz Endre
  Hulladékdepóniák megújítása : Élettartam-növelés, kapacitásbővítés, újrahasznosítás / Berecz Endre. - Budapest : OMIKK, 1996. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
hulladéklerakó


628.4 B 53
Berecz Endre
  Hulladékok és veszélyes hulladékok minimalizálásának kérdései és lehetőségei / Berecz Endre. - Budapest : OMIKK, [1993]. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1993/13.)
Bibliogr.: p. 45-48.
ISBN 963-593-241-3 fűzött
hulladékcsökkentés; veszélyes hulladék


628.4 B 53
Berecz Endre
  Hulladéktárolás felhagyott bányákban / Berecz Endre. - Budapest : OMIKK, [1998]. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 46-47.
Fűzött
hulladéktárolás


628.4 B 53
Berecz Endre
  Régi hulladéklerakók (depóniák) problémái / Berecz Endre. - Budapest : OMIKK, 2001. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2014)
Bibliogr.: p. 48-50.
ISBN 963-593-472-6 fűzött
hulladéklerakó; Európai Unió


628.4 B 53
Berecz Endre
  Veszélyeshulladék-lerakók: követelmények és előírások / Berecz Endre. - Budapest : OMIKK, [1994]. - 44 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/5.)
Bibliogr.: p. 39-41.
ISBN 963-593-279-0 fűzött
veszélyes hulladék; hulladéklerakó; veszélyeshulladék-kezelés


628.4 B 55
Berki Zsuzsa
  Ajánlások a hatékonyabb hulladékgazdálkodási tervezéshez / Berki Zsuzsa, Berki András, Fülöp Sándor, Szilágyi László. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes. : Hulladék Munkaszövetség, 2004. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-538-1 fűzött
hulladékgazdálkodás; tervezés; társadalmi részvétel


628.4 B 55
Berman, Fran
  Trash to cash : How business can save money and increase profits / Fran Berman. - Delray Beach, FL : St. Lucie Press, 1996. - xii, 252 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Szemétből aranyat : Hogyan takarékoskodhatnak és hogyan növelhetik nyereségüket a vállalkozások. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 1-884015-96-4 fűzött
hulladék; papír; csomagolás; hulladékcsökkentés; újrahasznosítás; esettanulmányok; Amerikai Egyesült Államok


628.4 B 60
  Beyond 40 percent : Record-setting recycling and composting programs / Brenda Platt [et al.]. - Washington, D.C. : Island Press, 1991. - xvi, 264 p. ; 28 cm
Címford.: 40 százalékon túl : Csúcshatékonyságú újrahasznosító és komposztáló programok
ISBN 1 55963 073 6 fűzött
Újrahasznosítás; komposztálás; hulladékkezelés; hulladék-újrahasznosítás


502 Z 70
  A biológiai úton lebomló csomagolóanyagok előállítási és felhasználási lehetőségének vizsgálata itthon és külföldön / Beczner Judit [et al.]. - Budapest : [BKE], 1997. - 54 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 5.)
További szerzők: Lajos József, Vásárhelyiné Perédi Katalin, Kardos Györgyné, Haidekker Borbála, Kertész Béla. - Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 50-53.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
csomagolóanyag; műanyag; hulladék; lebomló hulladék; hulladékcsökkentés; újrahasznosítás


628.4 B 64
  Biotreatment systems / ed. Donald L. Wise. - Boca Raton, FL : CRC Press, 1988. - 26 cm
Címford.: Biológiai kezelési eljárások
Kötött
Vol. 1. - 328 p. : ill.
ISBN 0 8493 4848 X
Vol. 2. - 248 p. : ill.
ISBN 0 8493 4849 8
Vol. 3. - 212 p. : ill.
ISBN 0 8493 4850 1
hulladékkezelés; szennyvíztisztítás; barnaszén feldolgozás; nehézfémek; veszélyeshulladék-kezelés; szennyezett talaj tisztítása; szerves szennyeződés; biológiai kezelés


628.4 B 75
Bojtos Ferenc
  A mi kis szemétdombunk : Hulladékgazdálkodási tájékoztató zöldülő családok számára / Bojtos Ferenc. - Szeged : CSEMETE, 1998. - 23 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
hulladékkezelés; lakossági hulladék; hulladékudvar; felnőttnevelés; Csongrád megye


628.4 B 80
Boros Tiborné
  Az elektromos és elektronikai hulladék problémaköre - környezetkárosítást megelőző kezelés, hasznosítás, "előrelátó" készüléktervezés / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2003A)
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 963-420-755-3 fűzött
elektronikai hulladék; műanyag hulladék; hulladékkezelés; környezetbarát tervezés; újrahasznosítás


628.4 B 80
Boros Tiborné
  A gumiipar és a környezetvédelem - a gumi újrahasznosítása / Boros Tiborné . - Budapest : OMIKK, 1999. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 963-593-397-5 fűzött
gumihulladék; hulladék-újrahasznosátás


628.4 B 80
Boros Tiborné
  Hulladékgyűjtő udvarok és szigetek telepítése és üzemeltetése / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2311)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 963-420-757-X fűzött
hulladékudvar


628.4 B 80
Boros Tiborné
  A hulladékok újrahasznosítása az elektronikai iparban / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2000. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2012)
Bibliogr.: p. 44-47.
ISBN 963-593-429-7 fűzött
elektronikai hulladék; hulladék-újrahasznosítás


628.4 B 80
Boros Tiborné
  A kommunális hulladék gyűjtés díjmegállapítási módszerei / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 1999. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/16.)
Bibliogr.: p. 26-28.
ISBN 963-593-399-1 fűzött
kommunális hulladék; hulladékgyűjtés; hulladékdíj


628.4 B 80
Boros Tiborné
  A szelektív hulladékgyűjtés gazdasági, logisztikai és ökológiai kérdései / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2002. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2212)
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 963-420-727-8 fűzött
hulladékkezelés; szelektív hulladékgyűjtés; települési hulladék; veszélyes hulladék


628.4 B 80
Boros Tiborné
  A települési hulladék kezelésének energia- és emissziómérlege / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2002. - 47 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2211)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 963-963-489-0 fűzött
hulladékkezelés; települési hulladék; hulladékégetés


628.4 B 80
Boros Tiborné
  A települési hulladékok kezelésének gazdaságossága - benchmarking: magán- vagy közszféra? / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2001. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2105)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 963-593-446-7 fűzött
települési hulladék; hulladékkezelés; környezetgazdaságtan; gazdaságosság


628.4 B 80
Boros Tiborné
  Az újrahasznosítás szervezése üzemek között / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 1997. - 24 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/19.)
Bibliogr.: p. 23-24.
Fűzött
hulladékgazdálkodás; hulladékkezelés; hulladék-újrahasznosítás; üzemgazdaság


628.4 B 80
Boros Tiborné
  Üveggyártás cserépből, üvegszerű termékek előállítása háztartási és ipari hulladékből / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 1997. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/22.)
Bibliogr.: p. 33-34.
Fűzött
üveghulladék; üveggyártás; hulladék-újrahasznosítás


628.4 B 80
Boros Tiborné
   Veszélyes hulladékok nemzetközi kereskedelme / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2001. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 9917)
ISBN 963-593-442-4 fűzött
veszélyes hulladék; hulladékexport; hulladékkereskedelem; szabályozás


628.4 B 88
Brehm, Evamaria
  Deponie Erde : Das grosse Buch vom Müll / Evamaria Brehm. - 2. Aufl. - Baden-Baden : Freizeit Verlag, 1991. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A raktározó föld : Nagy "hulladék-könyv"
ISBN 3 921748 07 0 fűzött
hulladék; hulladék-újrahasznosítás


628.4 B 91
Bubonyi Mária
  Hulladékgazdálkodás / [Bubonyi Mária] ; [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - Budapest : KGI, 2002. - 195 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
Fűzött
hulladékgazdálkodás


628.4 C 11
  Campaigner's guide to waste and the environment : Cans go home! : Join the campaign! / [ed. staff Gert Sanders et al.]. - Göttingen : Total tote Dose : Jugendumweltbüro, 1997. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Kampányszervezők útmutatója : Hulladék és környezet
ISBN 3-00-002083-7 fűzött
hulladék; környezetvédelmi akció; ifjúság; Németország; Európa


628.4 C 12
Carless, Jennifer
  Taking out the trash : A no-nonsense guide to recycling / Jennifer Carless . - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1992. - x, 249 p. ; 23 cm
Címford.: Nem szemét : Az újrahasznosítás gyakorlati kézikönyve. - Bibliogr.: p. 231-238.. - Intézményi címjegyzékkel, folyóiratok jegyzékével
ISBN 1-55963-170-8 fűzött
újrahasznosítás; hulladék; állampolgári részvétel; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


628.4 C 12
Castro, Dietmar
  Hulladékgazdálkodás : Útmutató / szerzők Dietmar Castro, Cornelia Rösler ; szakértő Hornyák Margit ; [a m. kiadást szerk. Szemeréné Garzó Judit]. - Berlin : Német Urbanisztikai Intézet, [1993]. - 119 p. ; 30 cm. - ( Környezetvédelmi tanácsadás települések számára)
Bibliogr.: p. 87-119.
Fűzött
hulladékgazdálkodás; települési hulladék; veszélyes hulladék; Német Szövetségi Köztársaság


628.4 C 26
  The consumer's handbook for reducing solid waste / United States Environmental Protection Agency, Solid Waste and Emergency Response. - Washington, D.C. : EPA, 1992. - 36 p. : ill., színes ; 23 cm
Címford.: Fogyasztói tájékoztató a szilárd hulladék mennyiségének csökkentéséért
Fűzött
szilárd hulladék; újrahasznosítás; háztartás-ökológia; hulladékcsökkentés


628.4 C 77
Csokonay Józsefné
  A hulladékválogatás egészség- és munkavédelme / Csokonay Józsefné. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2114)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-593-484-X fűzött
hulladékkezelés; hulladékválogatás; egészségvédelem; munkavédelem


628.4 C 82
Csőke Barnabás
  Építési hulladékok előkészítése és hasznosítása / Csőke Barnabás. - Budapest : OMIKK, [2000]. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/19.)
Bibliogr.: p. 77-80.
ISBN 963-593-414-9 fűzött
építési hulladék; hulladékhasznosítás


628.4 D 35
  Debreceni hulladékos kalauz / Magyar Humánökológus Társaság - Debreceni Környezeti Tanácsadó Iroda ; [szerk. Orosz Tamás]. - Debrecen : M. Humánökológus Társaság Tiszántúli Képviselet, 2000. - 46 p. ; 30 cm
Fűzött
hulladékkezelés; lakossági hulladék; környezeti tudatosság; környezeti nevelés; Debrecen


628.4 D 37
  Decision-makers guide to solid waste management / United States Environmental Protection Agency, Solid Waste and Emergency Response. - Washington, D.C. : EPA, 1989. - x, 153 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Útmutató döntéshozók számára a szilárd hulladék kezeléséhez
Fűzött
szilárd hulladék; hulladékgazdálkodás; komposztálás; újrahasznosítás; hulladékégetés; hulladéklerakó


628.4 D 45
Demeter Zoltán
  Hulladékgazdálkodás / szerk. Demeter Zoltán. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1996. - 36 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött
hulladékgazdálkodás; hulladékkezelés; települési hulladék; veszélyes hulladék; radioaktív hulladék; nemzetközi egyezmények; oktatási segédanyag


628.4 D 45
Demeter Zoltán
  Hulladékgazdálkodás / szerk. Demeter Zoltán. - 3., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2001. - 48 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 47-48.
Fűzött
hulladékgazdálkodás; hulladékkezelés; települési hulladék; veszélyes hulladék; radioaktív hulladék; nemzetközi egyezmények; oktatási segédanyag


628.4 D 51
Derekas László Péter
  Veszélyes hulladékok a háztartásban : Szakmai segédanyag gyűjtőnap szervezéséhez / Derekas László Péter ; [kiad. Hulladék Munkaszövetség]. - Győr : HUMUSZ, 1998. - 27, [4] p. ; 25 cm. - (Jogra át!)
Fűzött
veszélyes hulladék; háztartási hulladék; hulladékgyűjtés


628.4 D 63
Di Chirico, Vincent
  Municipal waste treatment plants / Vincent Di Chirico. - Zurich : Swiss Reinsurance Company, 1996. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
Hulladékkezelő telepek - települési hulladék
Fűzött
települési hulladék; történet; hulladékkezelés; hulladékégetés; hulladékelhelyezés


628.4 D 64
Dick, Alfred
  Wertstoffe im Abfall : Konzeption und Ergebnisse der Sammlung und Verwertung von Wertstoffen als Element der Abfallwirtschaftspolitik in Bayern : Bericht vor dem Umweltausschuss des Bayerischen Landtags am 28. November 1985 / Alfred Dick ; [Hrsg.] Bayerischen Staatministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. - 2. Aufl. - München : StMLU, 1986. - 48 p. ; 19 cm
Címford.: Értékes anyagok a szemétben
Fűzött
hulladék; hulladékkezelés; Németország


628.4 D 70
Dobolyi Elemér
  Villamos és elektronikai hulladékok környezeti veszélyei és az elhárítás lehetőségei / Dobolyi Elemér. - Budapest : OMIKK, [1994]. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/8.)
Bibliogr.: p. 24.
Fűzött
mikroelektronika; elektronikai hulladék; műanyag hulladék; háztartási készülék; háztartási elektronika


628.4 D 79
Domokos Ernő
  A hulladékok újrahasznosításának lehetőségei Székelyföldön / Domokos Ernő. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2002. - 121 p. ; 24 cm
ISBN 973-8079-66-7 fűzött
hulladék-újrahasznosítás; Székelyföld


628.4 D 98
Duston, Thomas E.
  Recycling solid waste : The first choice for private and public sector management / Thomas E. Duston. - Westport, CT : Quorum Books ; London, 1993. - xviii, 204 p. ; 24 cm
Címford.: A szilárd hulladék visszaforgatása : A legjobb lehetőség a magán és az állami szektor számára
ISBN 0-89930-754-X kötött
hulladékgazdálkodás; újrahasznosítás; szilárd hulladék


628.4 E 31
  Egységes vállalkozási szemléletű szilárdhulladék-gazdálkodás = Enterprise budgeting for solid waste activities. - Budapest : LEM Project, [1994]. - iii, 59 fol. : ill. ; 30 cm. - (LEM kézikönyv sorozat ; 2.)
Fűzött
szilárd hulladék; kommunális hulladék; hulladékgazdálkodás; hulladékkelezelés; vállalkozás; Magyarország


628.4 E 49
  Életmódunkkal a környezetünkért : A hulladékkezelés története / [szerk. Maklári Jenőné] ; [rajzok Dallos Jenő et al.] ; [közread. a] Fővárosi Pedagógiai Intézet. - [Budapest] : FPI, 2000. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Települési környezetvédelem (keretcím). - Bibliogr.: p. 115-118.
ISBN 963-501-180-6 fűzött
hulladékkezelés; történet; környezeti nevelés; környezetbarát életmód; Budapest


628.4 E 70
Elkington, John
  Cleaning up : U.S. waste management technology and Third World development / John Elkington, Jonathan Shopley. - Washington, D.C. : WRI, 1989. - 80 p. ; 26 cm. - (WRI papers, ISSN 0886-1447)
Címford.: Megtisztítás : Az Egyesült Államok hulladékkezelési technológiája és a harmadik világ
ISBN 0 915825 28 7 fűzött
tisztítási eljárás; hulladékkezelés; hulladékgazdálkodás; fejlődő országok; hulladékcsökkentés; környezetvédelmi szervezetek


628.473 F 12
Fagyal Anikó
  Nem veszélyes hulladékok kezelése, hulladékhasznosítás komposztálással, rothasztással / Fagyal Anikó, Hartman Mátyás, Prém Krisztina. - Budapest : BME OMIKK, 2004. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2003B)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 963-593-496-3 fűzött
hulladékkezelés; hulladékhasznosítás; komposztálás


502 F 18
Faragó Klára
  Csak ne az én kertembe! : Konfliktusok a dorogi veszélyeshulladék-égető körül / Faragó Klára, Vári Anna, Vecsenyi János. - Budapest : MKI, 1990. - 124 p. ; 20 cm. - (Műhely / Magyar Közvéleménykutató Intézet, ISSN 0237-2940 ; 9.)
Bibliogr.: p. 120-122.
ISBN 963 333 083 1 fűzött
környezeti konfliktus; veszélyes hulladék; Dorog


678.5 F 21
Farkas Ferenc
  Műanyagok és a környezet : Környezetterhelés, környezetszennyezés-elhárítás, hulladékhasznosítás / Farkas Ferenc. - Budapest : Akad. K., 2000. - 345 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 336-337.
ISBN 963-05-7716-X kötött
műanyag; műanyagipar; környezetterhelés; környezetszennyezés; szennyezéscsökkentés; hulladékhasznosítás


628.4 F 34
Fehér László
  Veszélyes hulladékok / szerk. Fehér László ; [írta Fehér László, Horváth Amanda, Kolonics Zoltán]. - Budapest : Műszaki Kvk., 1984. - 302 p. : ill. ; 25 cm. - (Környezetvédelem, ISSN 0209-6773)
Bibliogr.: p. 284-291.
ISBN 963-10-852-2 kötött
veszélyes hulladék


628.4 F 34
Fehér Péter
  Számítástechnikai hulladékok megelőzése és kezelése / Fehér Péter, Móricz Péter, Német Patrícia. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int. , 2003. - 76 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 23.)
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 963-503-303-6 fűzött
elektronikai hulladék; hulladékkezelés; számítástechnika


502 Z 70
Gentischer Péter
  A lakossági fogyasztási szokások változásának összefüggése a hulladékgazdálkodással / Gentischer Péter, Hartman Mátyás, Kalas György, Tarnik Csilla. - Budapest : [BKE], 1997. - 64 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 20.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 63-64.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
hulladékgazdálkodás; fogyasztás; fogasztói magatartás; szelektív hulladékgyűjtés; Magyarország


628.4 G 45
  Getting at the source : Strategies for reducing municipal solid waste : The final report of the Strategies for Source Reduction Steering Committee / World Wildlife Fund. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1991. - xvi, 141 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Szennyezéscsökkentés a forrásnál : Stratégiák a települési szilárd hulladék mennyiségének csökkentésére. - Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 1-55963-163-5 kötött
hulladékgazdálkodás; települési hulladék; szilárd hulladék; szennyezéscsökkentés


628.4 G 50
Goldman, Benjamin A.
  Hazardous waste management : Reducing the risk / Benjamin A. Goldman, James A. Hulme, Cameron Johnson ; Council on Economic Priorities. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1986. - xix, 316 p. ; 23 cm
Címford.: Veszélyeshulladék-kezelés : A kockázat csökkentése. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 285-304.
ISBN 0-933280-31-9 fűzött
veszélyes hulladék; hulladékgazdálkodás; hulladéklerakó; Amerikai Egyesült Államok


628.4 G 89
Győrfi Endre
  Építési hulladékok újrahasznosítása / Győrfi Endre. - Budapest : OMIKK, [1994]. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/9.)
Bibliogr.: p. 30-32.
Fűzött
építési hulladék; hulladék-újrahasznosítás


628.4 H 11
Haidekker Borbála
  Biológialag lebomló csomagolóanyagok megújuló nyersanyagból / Haidekker Borbála. - Budapest : OMIKK, 2001. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2013)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 963-593-453-X fűzött
csomagolóanyag; mezőgazdaság; hulladék; lebomló hulladék; hulladékcsökkentés; újrahasznosítás


628.4 H 11
Haidekker Borbála
  Hamu és pernye mint másodnyersanyag / Haidekker Borbála. - Budapest : BME OMIKK, 2004. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2309)
Megjelent a Műszaki Információ. Hulladékok és másodnyersanyagok hasznosítása c. folyóirat (ISSN 0209-729X) 2004/2. számaként. - Bibliogr.: p. 63-64.
Fűzött
hulladékhasznosítás; hamu; pernye


546 H 11
Haidekker Borbála
  Higany a hulladékban, forrás és kockázat / Haidekker Borbála. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/9.)
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 963-8033-4-X fűzött
higany; környezet-egészségügy; hulladék


628.4 H 11
Haidekker Borbála
  Hulladékosztályozás és mintavétel kérdései / Haidekker Borbála. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/8.)
Bibliogr.: p. 73-76.
ISBN 978-963-9754-10-1 fűzött
hulladékgazdálkodás; hulladékválogatás; települési hulladék; ipari hulladék


502 Z 70
  A három R (recovery, reusing, recycling) európai és hazai gyakorlatának áttekintése az élelmiszeripar szempontjából / Cserháti László [et al.]. - Budapest : [BKE], 1997. - 44, [13] fol. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 37.)
További szerzők: Gerely Péter, Szőke Mihály, Kertész Béla, Viszkei György. - Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
élelmiszeripar; csomagolóanyag; hulladékkezelés; újrahasználat; újrafeldolgozás; hulladékhasznosítás; Európai Unió


628.4 H 45
Hawkes, Nigel
  Gifting afval / Nigel Hawkes. - Kampen : La Riviere and Voorhoeve, 1989. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Waard om te weten)
Címford.: Mérgező hulladékok
ISBN 90 6084 664 8 kötött
veszélyes hulladék; mérgező anyag; újrahasznosítás


628.4 H 46
  Hazardous waste incineration : Questions and answers / U.S. Environmental Protection Agency, Solid Waste and Emergency Response. - Washington, D.C. : EPA, 1988. - 53 p. ; 28 cm
Címford.: Veszélyes hulladék égetés : Kérdések és válaszok
Fűzött
veszélyes hulladék; hulladékégetés


628.474 H 64
Hershkowitz, Allen
  Garbage burning : Lessons from Europe: consensus and controversy in four European states / by Allen Hershkowitz. - 4. print. - New York, NY : Inform, Inc., 1986. - ix, 52 p. ; 23 cm
Címford.: Szemétégetés : Leckék Európából: egyetértés és vita négy európai államban
ISBN 0 918780 34 9 fűzött
hulladékgazdálkodás; települési hulladék; szilárd hulladék; hulladékégetés; környezetszennyezés; egészségveszélyeztető tényezők; környezetvédelmi jog; szabvány; Norvégia; Svédország; Németország; Svájc


628.4 H 64
Hershkowitz, Allen
  Garbage management in Japan : Leading the way / by Allen Hershkowitz and Eugene Salerni. - New York, NY : Inform, 1987. - xix, 131 p. ; 23 cm
Címford.: Hulladékkezelés Japánban : A követendő példa
ISBN 0 918780 43 8 fűzött
hulladékkezelés; újrahasznosítás; hulladéklerakó; szilárd hulladék; hulladékégetés; Japán


502 C 26, 628.4 H 93
  Household waste : Issuses and opportunities / eds. Susan Boyd, Burks Lapham, Cynthia McGrath. - Washington, D.C. : Concern, Inc., 1989. - 30 p. : ill. ; 28 cm. - (Concern's series of community action guide ; 7.)
Címford.: Háztartási hulladék : Kérdések és lehetőségek
ISBN 0-937345-06-7 fűzött
települési hulladék; újrahasznosítás; veszélyes hulladék; hulladékelhelyezés; környezetvédelmi jog; állampolgári részvétel; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


628.4 H 95
  Hulladékgazdálkodás : Alaptankönyv / szerk. Zimler Tamás. - Budapest : Tertia, 2003. - 319 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9387-11-8 fűzött
hulladékgazdálkodás; Európai Unió


628.4 H 95
  Hulladékgazdálkodási kézikönyv / főszerk. Árvai József. - Budapest : Műszaki Kvk., [1992]. - 550 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-10-9447-2 kötött
hulladékgazdálkodás; kézikönyv


628.4 H 95
  Hulladékgazdálkodási kézikönyv. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002- . - 19 cm
1. / [szerzők Bándi Gyula et al.]. - 2002. - 349 p. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 11.)
ISBN 963-224-643-8 fűzött
hulladékgazdálkodás; környezetvédelmi jog; kézikönyv


628.4 H 95
  Hulladékgazdálkodási kézikönyv. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002-2005. - 2 db ; 19 cm
2. / [szerzők Alexa László, Kiss Tibor, Olessák Dénes]. - 2005. - 286 p. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 15.)
ISBN 963-224-837-6
hulladékgazdálkodás; környezetvédelmi jog; kézikönyv


628.4 H 95
  A hulladékhasznosítás technológiájának és eszközeinek fejlesztése : Elemző tanulmány / készítették Koltai Tamás [et al.] ; a tanulmány kidolgozását koordinálta Francia József. - Budapest : OMFB, 1987. - 206 p. ; 28 cm. - (Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság ; 20-8601-Et)
Fűzött
hulladékhasznosítás


628.4 H 95
  Hulladékos abc / szerk. Lugosi Bea. - 2., átd. kiad. - Budapest : Hulladék Munkaszövetség, 2002. - 49 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
hulladékkezelés; háztartás; környezetbarát életmód


628.4 I 22
  Ihre persönliche Umweltverträglichkeit. - Bern : Ökozentrum, [1989]. - 1 leporelló (6 p.) ; 21 cm
Címford.: Ön mennyire környezetbarát?
hulladék; teszt


628.4 I 61
  Integrierte Abfallentsorgung in Bayern. - [München] : Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, [1988]. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Integrált szemétgyűjtés Bajorországban
Fűzött
hulladékkezelés; hulladékelhelyezés; Németország


628.4 I 73
Isaák György
  Barnakőszénkoksz felhasználása a környezetvédelmi eljárásokban / Isaák György. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/10.)
Bibliogr.: p. 24-25.
Fűzött
koksz; füstgáztisztítás; hulladékégetés; szennyvíztisztítás


628.4 J 28
Jancsó Eszter
  Textilhulladékok csökkentése és újrahasznosítása / Jancsó Eszter. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2113)
Bibliogr.: p. 34-36.
ISBN 963-593-483-1 fűzött
textilipar; hulladékcsökkentés; hulladék-újrahasznosítás


628.4 J 86
  Jugendaktionshandbuch Abfall : Total tote Dose : Eine Aktion zum Mitmachen / [Redaktion Gert Sanders et al.]. - 2. völlig überarb. Aufl. - Göttingen : Total tote Dose : Jugendumweltbüro, 1997. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Ifjúsági cselekvési kézikönyv : Hulladék
ISBN 3-00-002070-5 fűzött
hulladék; környezetvédelmi akció; ifjúság; Németország; Európa


628.4 K 37
Kenworthy, Lauren
  A citizen's guide to promoting toxic waste reduction / Lauren Kenworthy [and Eric Schaeffer]. - New York, NY : INFORM Inc., 1990. - vi, 122 p. ; 28 cm
Címford.: Lakossági útmutató a mérgező hulladék mennyiségének csökkentéséhez
ISBN 0 918780 54 3 fűzött
mérgező anyag; veszélyes hulladék; állampolgári részvétel; szennyezéscsökkentés


628.4 K 44
  Kézikönyv a veszélyes hulladékokról / [szerk. Bese Erzsébet et al.]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1996. - 346 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1212-3208 ; 3.)
ISBN 963-224-076-6 fűzött
veszélyes hulladék; környezetvédelmi jog; Magyarország


628.4 K 64
Kolos Lívia
  Szemfényvesztő csomagolás / [szerk. Kolos Lívia]. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, 2003. - 30 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött
csomagolóanyag; újrahasznosítás; ártalmatlanítás; Magyarország


620.95 K 67
  Kommunális hulladéklerakók depóniagáz hasznosítsi lehetőségei / [kész. a Depónia-Technika Mérnöki Szolgáltató Rt. és a NOX 2000 Beruházó és Fővállalkozó Rt. szakértőinek közreműködésével]. - Budapest : Energia Közp., [1999] . - 15 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X)
ISBN 963-03-8969-X fűzött
hulladéklerakó; energiatermelés; depóniagáz


628.4 K 67
  Kommunális szilárdhulladék-lerakók működtetése és irányítása = Landfill management and operations. - Budapest : LEM Project, [1994]. - 71 fol. : ill. ; 30 cm. - (LEM kézikönyv sorozat ; 1.)
Függelék: A kommunális hulladéklerakók kialakítására és működtetésére vonatkozó hatályos magyar jogszabályok
Fűzött
szilárd hulladék; kommunális hulladék; hulladéklerakó; hulladékgazdálkodás; hulladékkelezelés; környezeti jog; Magyarország; jogszabályok


628.4 K 68
  Konferencia a szilárd hulladék-gazdálkodás regionális szempontjairól : 1994. április 6-7., Budapest = Seminar on the Regional Aspects of Solid Waste Management. - Budapest : LEM Budapesti Iroda, 1994. - 19, 53 fol. ; 30 cm
Angol nyelvű összefoglalóval. - Az összefoglalót és a tanulmányokat írták: Szigeti Ernő, Nagy György, Révész Gábor, Tóth József
Fűzött
hulladékgazdálkodás; szilárd hulladék; hulladékkezelés; helyi népszavazás; regionalitás; állampolgári részvétel; konferencia; Magyarország


628.4 K 93
  Közösségi részvétel a hulladékgazdálkodási döntéshozatalban : Felsőoktatási kutatóprogram : Kutatási jelentés / szerk. Kovács József és Sándor Csaba. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes. : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, 2004. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-216-492-X fűzött
hulladékgazdálkodás; hulladéklarakó; döntéshozatal; társadalmi részvétel; környezeti konfliktus; Magyarország


628.4 L 10
Lábody József
  Veszélyes hulladékok égetése, korszerű égetőművek üzemeltetése / Lábody József. - Budapest : NETI Kft., 2000. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4429-3 fűzött
veszélyes hulladék; hulladékégetés
1. köt. - 236 p.
ISBN 963-00-4430-7
2. köt. - 244 p.
Bibliogr.: p. 224-228.
ISBN 963-00-4431-5


678.5 L 54
Lenkei Péter
  Ne égesd el! / [szerk., írta Lenke Péter]. - 2., bőv. kiad. - Budapest : Levegő Munkacsoport, 2006. - [8] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
műanyag; környezetszennyezés


628.4 L 96
Lund, Herbert F.
  The McGraw-Hill recycling handbook / Herbert F. Lund. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 1993. - xvi, [1116] p. : ill. ; 24 cm
Címford.: McGraw-Hill kézikönyv az újrahasznosításról
ISBN 0-07-039096-7 kötött
hulladék; hulladékgazdálkodás; újrahasznosítás; jogi szabályozás; kézikönyv


628.4 M 17
  A magyarországi hulladékgazdálkodás / [fel. szerk. Kiss Csaba] ; [szerk. Skutai Julianna]. - [Budapest] : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, 1995. - 170, [22] p. : ill. ; 30 cm
Az EMLA Alapítvány 1994-95-ös ösztöndíjas programjában résztvevő hallgatók kutatási eredményei
Fűzött
hulladékgazdálkodás; újrahasznosítás; környezet-egészségügy; közvéleménykutatás; marketing; Magyarország


628.4 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  A fáradtolajok hasznosítása / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, [1993]. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1993/11.)
Bibliogr.: p. 20-22.
ISBN 963-593-250-2 fűzött
olajszennyezés; fáradtolaj; újrahasznosítás


628.4 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Kommunális és ipari hulladékok biológiai (aerob és anareob) kezelése / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, [1999]. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/17.)
Bibliogr.: p. 52-56.
ISBN 963-593-388-6 fűzött
települési hulladék; ipari hulladék; szilárd hulladék; hulladékkezelés; biológiai hulladékkezelés


628.4 M 42
Mathias Anna
  Hulladékos kisokos : Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? / Mathias Anna. - Budapest : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2001. - 30 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8635-2 fűzött
hulladékkezelés; háztartás


628.4 M 50
  Megkezdte működését a lakossági hulladékudvar : A vermonti program eredménye. - Baja : [s.n.], 1997. - [8] p. ; 21 cm
Fűzött
hulladékgyűjtés; lakossági hulladék; hulladék-újrahasznosítás; Baja


628.4 M 53
  Melyik kert végébe? : Radioaktív hulladékok és környezetünk / kiad. Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület. - 2. kiad. - Budapest : Energia Klub, 2005. - 46 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-104-2 fűzött
veszélyes hulladékok kezelése; radioaktív hulladék; hulladékelhelyezés


628.4 M 53
  Memorandum on the prevention and recycling of waste. - Hague : Ministry of Housing Physical Planning and Environment, 1988. - 33 p. ; 29 cm
Címford.: Emlékeztető a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladék újrahasznosításáról
Fűzött
hulladékkezelés; újrahasznosítás; Hollandia


628.4 M 59
  Methods to manage and control plastic wastes : Report to Congress / United States Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste and Emergency Response, Office of Water. - Washington, D.C. : EPA, 1990. - vii, ism. oldalsz. [376] p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Módszerek a műanyag hulladék kezelésére és szabályozására : Kongresszusi jelentés. - Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
hulladék; szilárd hulladék; műanyag hulladék; szennyezéscsökkentés; újrahasznosítás; lebomló műanyagok; hulladékkezelés; hulladékgazdálkodás; hulladékelhelyezés; Amerikai Egyesült Államok; kézikönyv


628.4 M 92
Moyers, Bill
  Global dumping ground : The international traffic in hazardous waste / Center for Investigative Reporting and Bill Moyers. - Washington, D.C. : Seven Locks Press, 1990. - xvii, 152 p. ; 23 cm
Címford.: Világméretű szeméttelep : Nemzetközi veszélyeshulladék-kereskedelem. - Bibliogr.: p. 129-138. - Címjegyzékkel
ISBN 0 932020 95 X fűzött
veszélyes hulladék; veszélyeshulladék-kezelés; mérgező hulladék; veszélyeshulladék-export; fejlődő országok


628.4 M 93
Munkácsy Béla
  A szeméthegyeken innen és túl / Munkácsy Béla. - Budapest : Pont, 1999. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (Gúla könyvek, ISSN 1218-8549)
Bibliogr.: p. 130-132.
ISBN 963-8336-38-2 fűzött
hulladékgyűjtés; hulladékhasznosítás; környezetvédelem


628.4 M 97
  "Müll kommt uns teuer zu stehen". - Berlin : Umweltbundesamt, 1988. - 34 p. : ill ; 21 cm
Címford.: A szemét túl drága
Fűzött
hulladék; hulladékkezelés


628.4 N 13
Nádudvari Zoltán
  Határokat "átlépő" (veszélyes) hulladékok - kezelés, auditálás / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/7.)
Bibliogr.: p. 67-71.
ISBN 963-87034-8-4 fűzött
hulladékexport; veszélyes hulladék; hulladékkezelés


628.4 N 13
Nádudvari Zoltán
  Háztartási veszélyes hulladék a depóniákon / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/3.)
Bibliogr.: p. 58-62.
ISBN 963-87034-3-1 fűzött
háztartási hulladék; veszélyes hulladék; hulladéklerakó; önkormányzat


628.4 N 13
Nádudvari Zoltán
  Hulladékszegény technológiák példái a feldolgozóiparban / Nádudvari Zoltán . - Budapest : OMIKK, [1995]. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/19.)
Bibliogr.: p. 32-34.
ISBN 963-593-297-9 fűzött
ipari hulladék; vegyipar; gépipar; veszélyes hulladék; hulladékcsökkentés


628.4 N 13
Nádudvari Zoltán
  Önkormányzati feladatok a települési hulladék lerakók lezárásakor / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2004. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/8.)
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 963-86517-4-1 fűzött
hulladéklerakó; települési hulladék; önkormányzat


628.4 N 13
Nádudvari Zoltán
  A termékek újrahasznosítását elősegítő szempontok érvényesítése a tervezés során / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, [1993]. - 28 p. : ill. ; 24 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1993/8.)
Bibliogr.: p. 26-28.
ISBN 963-593-193-X fűzött
hulladék-újrahasznosítás; újrahasznosítás; terméktervezés; környezetbarát tervezés


628.4 O 30
Olessák Dénes
  Hulladékcsökkentés a termelési folyamatokban / összeáll. Olessák Dénes. - Budapest : KGI, 1995. - 100 p. ; 30 cm
Fűzött
hulladékcsökkentés; hulladékgazdálkodás


628.4 O 74
  Országos hulladékgazdálkodási terv, 2003-2008 / [a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kiadványa]. - Budapest : KvVM, 2002. - 55 p. ; 30 cm
Melléklet a 110/2002. (XII.12.) OGY határozathoz
Fűzött
hulladékgazdálkodás; Magyarország


628.4 Ö 35
  Önkormányzat és környezet : Hulladék / [Balogh Zsuzsanna et al.]. - Budapest : [Szelén], 1994. - 68 p. : ill. ; 28 cm
A "Környezet és Fejlődés" különkiadványa
Fűzött
hulladékgazdálkodás; hulladékkezelés; települési hulladék; önkormányzat; csomagolás


628.4 P 13
Pál Károlyné
  A csomagolás környezetre gyakorolt hatásának megítélése rendszerszemléletben / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 24 cm : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/4.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-593-303-7 fűzött
csomagolóipar; környezeti hatás; hulladék; csomagolóanyag


628.4 P 13
Pál Károlyné
  A környezetünkben felhalmozódott veszélyes és "nem veszélyes" hulladék egészségi hatásai / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, [1996]. - 26 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1996/13.)
Bibliogr.: p. 23-25.
Fűzött
veszélyes hulladék; környezetszennyezés; környezet-egészségügy


628.4 P 13
Pál Károlyné
  Műanyaghulladékok égetése / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, 1998. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/16.)
Bibliogr.: p. 51-54.
ISBN 963-593-384-3 fűzött
műanyaghulladék; hulladékégetés


628.4 P 13
Pál Károlyné
  Nehézfémek a pernyében / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, 1999. - 39 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/18.)
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 963-593-416-5 fűzött
hulladékégetés; szilárd maradék; veszélyes hulladék; szennyezőanyag; szennyezéscsökkentés; pernye; nehézfém


628.4 P 80
Pollock, Cynthia
  Mining urban wastes : The potential for recycling / Cynthia Pollock. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1987. - 58 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 76)
Címford.: A városi hulladék kiaknázása: az újrahasznosítás rejtett tartaléka. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 49-58.
ISBN 0 916468 77 1 fűzött
hulladékkezelés; szilárd hulladék; újrahasznosítás; város; települési hulladék; visszanyerés


628.4 P 87
Postel, Sandra
  Defusing the toxics threat : Controlling pesticides and industrual waste / Sandra Postel. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1987. - 69 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 79)
Címford.: A toxikus fenyegetettség elhárítása : A peszticidek és az ipari hulladék ellenőrzése. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 57-69.
ISBN 0 916468 80 1 fűzött
mérgező hulladék; peszticid; ipari hulladék; hulladékkezelés; egészségveszélyeztető tényezők; hulladékcsökkentés; biológiai növényvédelem


628.4 R 45
  The recycler's handbook : [50 simple things yuo can do to save the Earth] / The Earth Works Group. - Berkeley, CA : Earth Works Press, 1990. - 132 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Kézikönyv az újrahasznosításról. - Bibliogr.: p. 127-130. - Címjegyzékkel
ISBN 0 929634 08 X fűzött
újrahasznosítás; hulladék-újrahasznosítás; háztartás-ökológia; környezetbarát életmód; Amerikai Egyesült államok; kézikönyv; címjegyzék


628.4 R 45
  Recycling and incineration : Evaluating the choices / ed. by Richard A. Denison, John Ruston. - Washington, D.C. : Island Press ; Covelo, CA, 1990. - xxi, 322 p. ; 23 cm
Címford.: Újrafelhasználás és égetés : A választási lehetőségek értékelése. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 1-55963-054-X fűzött
hulladék; hulladékgazdálkodás; szilárd hulladék; újrahasznosítás; hulladékégetés; költség-haszon elemzés; levegőszennyezés; egészségveszélyeztető tényezők; technológia


628.4 R 44
  Recycling und saubere technologie. - Haag : Ministerium für Wohnungswesen Raumordnung und Umwelt, 1985. - 16 p. ; 29 cm
Címford.: Újrahasznosítás és tiszta technológiák
Fűzött
újrahasznosítás; Hollandia


628.4 R 53
  Reklám, fogyasztás, hulladék : Hulladékos segédanyag / a KukaBúvár írásaiból szerk. Balogh Emese ; [kiad. Ökoszolgálat Alapítvány és a Hulladék Munkaszövetség]. - Budapest : Ökoszolgálat : HuMuSz, [2000]. - 41 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
hulladék; fogyasztás; reklám


I-860
Rome, Lexi
  Mérgező kórházak [Fordítás] = Hospitals that poison / Lexi Rome, Peter Warshall. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Tolnay Katalin ; 1998 (In: Whole Earth. 90. no. Summer 1997. p. 82.). - 2 fol. ; 29 cm
Megjelent: Ökotáj, ISSN 1216-6871, 20-21. sz., 1999. p. 69-71.
veszélyes hulladék; kórház; környezet-egészségügy


628.4 S 40
Schindler, Jacek
  Unwrap the world / Jacek Schindler. - Wroclaw : Eko-Idea, 1998. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Címford.: Csomagoljuk ki a világot!
Fűzött
csomagolás; újrahasznosítás; újrahasználat; hulladék


334.7 S 50
Seldman, Neil
  Waste to wealth : A business guide for community recycling enterprises / [Neil Seldman and Jon Huls]. - Washington : Institute for Local Self-Reliance, 1985. - ii, 109 p. ; 28 cm
Címford.: Hogyan csináljunk pénzt a szemétből? : Üzleti útmutató a közösségi hulladék-újrahasznosító vállalkozások számára
Fűzött
vállalkozás; közösség; hulladékhasznosítás; újrahasznosítás


628.4 S 69
  The solid waste dilemma : An agenda for action / final report of the Municipal Solid Waste Task Force Office of solid Waste, U.S. Environmental Protection Agency. - Washington, D.C. : EPA, 1989. - iv, 70 p. : ill. ; 28 cm Címford.: A szilárd hulladék kényszerhelyzet : Teendők
Fűzött
szilárd hulladék


628.4 S 69
  Solid waste survey for the city of Edeleny, Hungary : Local Environmental Management (LEM) Project : [Final report] / prepared by Researche Triangle Institute. - Research Triangle Park, NC : Researche Triangle Institute, 1993. - x, 69 p., [3] fol. ; 30 cm
Címford.: Szilárd hulladék felmérés Edelény számára : Területi környezetgazdálkodási projekt : Zárójelentés
Fűzött
szilárd hulladék; hulladékgazdálkodás; hulladéklerakó; Magyarország; Edelény Területi Környezetgazdálkodási Projekt


628.4 S 69
  Solid waste survey for the city of Ozd, Hungary : Local Environmental Management (LEM) Project : [Final report] / prepared by Researche Triangle Institute. - Research Triangle Park, NC : Researche Triangle Institute, 1993. - x, 70 p., [5] fol. : ill. ; 30 cm
Címford.: Szilárd hulladék felmérés Ózd számára : Területi környezetgazdálkodási projekt : Zárójelentés
Fűzött
szilárd hulladék; hulladékgazdálkodás; hulladéklerakó; Magyarország; Ózd Területi Környezetgazdálkodási Projekt


628.4 S 85
  Die Stadt informiert: Den Hausmüll entgiften : Mobile Sammlung von Problemabfällen aus Haushalten / [Hrsg. Landeshaupstadt München Kommunalreferat in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt]. - München : Landeshaupstadt München, 1989. - 1 leporelló (8 p.) ; 21 cm
Címford.: A háztartási szemét méregtelenítése
hulladék; veszélyes hulladék; háztartási hulladék; hulladékkezelés; Németország


628.4 S 88
Stein, Kathy
  Beyond recycling : A re-users guide : 336 practical tips: save money and protect the environment / Kathy Stein. - Santa Fe, NM : Clear Light Publishers , 1997. - 164 p. ; 22 cm
Címford.: Az újrahasznosításon kívül : Újrafelhasználói útmutató: 336 praktikus, takarékos és környezetkímélő ötlet
ISBN 0-940666-92-8 fűzött
hulladék; újrahasznosítás


628.4 S 91
Stewart, Lynn
  California hazardous waste enforcement : A practical giude / Lynn Stewart . - Washington, D.C. : ELI, 1989. - xv, 169 p. ; 23 cm. - (An ELI monograph)
Címford.: A veszélyes hulladékokat szabályozó kaliforniai jogszabályok végrehajtása : Gyakorlati útmutató
ISBN 0 911937 27 7 fűzött
veszélyes hulladék; környezetvédelmi jog; Amerikai Egyesült Államok


628.4 S 92
  Storage of hazardous materials : A technical guide for safe warehousing of hazardous materials / United Nations Environment Programme Industry and Environment Office. - Paris : UNEP IEO, 1990. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Technical report series ; 3.)
Címford.: A veszélyes anyagok elhelyezése : Technológiai útmutató
ISBN 92 807 1238 1 fűzött
veszélyes hulladék


628.4 S 94
Stróbl Alajos
  A hulladékégetés - termikus kezelés - korszerű irányzatai / Stróbl Alajos . - Budapest : OMIKK, 1997. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek / 0866-6091 ; 1997/17.)
Bibliogr.: p. 45-48.
fűzött
hulladékégetés; termikus hulladékkezelés; füstgáztisztítás


628.4 S 94
Stróbl Alajos
  Termikus hulladékhasznosítás : 1., Települési szilárd hulladék égetésének korszerű irányzatai / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/7A.)
Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 963-86517-5-X fűzött
hulladékégetés; termikus hulladékkezelés; települési hulladék; szilárd hulladék; füstgáztisztítás


628.4 S 94
Stróbl Alajos
  Termikus hulladékhasznosítás : 2., A veszély hulladékok égetésének korszerű irányzatai - energetikai értékesítás / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/7B.)
Bibliogr.: p. 35-38.
ISBN 963-86517-5-X fűzött
hulladékégetés; termikus hulladékkezelés; veszélyes hulladék; füstgáztisztítás


628.4 S 99
Swartz, Daniel
  Hulladékok, csomagolástechnika és környezet / Daniel Swartz ; kiad. Föld Barátai Európai Koordinációs Iroda együttműködve a Magyar Természetvédők Szövetségével. - Brussels : Friends of the Earth Europe ; Budapest : M. Természetvédők Szöv., 1995. - 64 p. ; 21 cm. - (Új tények Közép- és Kelet-Európában ; 9.)
Bibliogr.: p. 61-62.
Fűzött
hulladék; csomagolástechnika; környezetszennyezés


628.4 Sz 14
Szabó Ferenc
  A kevert és idegen anyagokkal szennyezett műanyaghulladék hasznosítása / Szabó Ferenc. - Budapest : OMIKK, [1993]. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1993/12.)
Bibliogr.: p. 20-22., 24.
ISBN 963-593-197-2 fűzött
műanyag hulladék; hulladék-újrahasznosítás


628.4 Sz 42
Szeder Zoltán
  Elektronikai készülékek hulladékainak kezelése, avagy Mi történik (minek kellene történnie) a számítógépekkel, miután kidobjuk őket? / Szeder Zoltán. - Budapest : BBS-E Bt., 2000. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 963-03-9996-2 fűzött
elektronikai hulladék; műanyag hulladék; hulladékkezelés


628.4 Sz 54
  Szelektív hulladékgyűjtési tanácsadó / [szerk. Ferjentsik Viola]. - Budapest : Rügyecskék Ember- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány, 2001. - [16] t. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
szelektív hulladékgyűjtés


628.4 Sz 58
  A szemét : Hulladékgazdálkodási segédlet és vitaanyag a környezetvédő mozgalom szervezeteinek / [összeáll.] Kalas György. - Győr : Öko-Stúdió Alapítvány, 1994. - [50] p. ; 30 cm
Fűzött
szemét; hulladékgazdálkodás; hulladékégetés


628.4 Sz 80
  Szilárd hulladék felmérés Győr város számára 1993 szeptember : Jelentéstervezet / Területi Környezetgazdálkodási Projekt. - [S.l.] : [s.n.], [1993]. - 135 fol. ; 30 cm
Fűzött
szilárd hulladék; hulladékkezelés; tervezet; Magyarország


628.4 Sz 80
  Szilárd hulladékokkal kapcsolatos bevételek = Revenue administration for solid waste acitvities. - Budapest : LEM Project, [1994]. - iv, 55 fol. ; 30 cm. - (LEM kézikönyv sorozat ; 3.)
Fűzött
szilárd hulladék; kommunális hulladék; hulladékgazdálkodás; vállalkozás; díjbeszedés; Magyarország; jogszabályok


628.4 T 19
Takáts Attila
  Hulladékgazdálkodás és környéke : Ahogyan én látom / Takáts Attila. - Budapest : Műszaki Kvk., 2010. - 281 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-281.
ISBN 978-963-16-6097-5 fűzött
hulladékgazdálkodás


628.4 T 41
  Települési hulladékgazdálkodási terv kidolgozása / kész. a Köztisztasági Egyesülés munkacsoportja ; [közread.] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály. - Budapest : Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2003 . - 31 p. ; 20 cm
Fűzött
hulladékgazdálkodás; környezetvédelmi program


628.4 T 41
  Települési szilárd hulladék kezelésének finanszírozása : Workshop a Thermie program keretében : 1994. szeptember 5-6., Budapest = Financing municipal solid waste management. - Budapest : Magyar EK Energia Központ, 1994. - 137 p. : ill. ; 30 cm
Előadások
Fűzött
települési hulladék; szilárd hulladék; települési hulladék; hulladékkezelés; finanszírozás


628.4 T 41
  Települési szilárd hulladékgazdálkodási útmutató / [szakmai irányító ... Gergely Erzsébet]. - Budapest : ÖKO Rt, 1998. - 83 p. : ill. ; 29 cm. - (Decentralizált környezeti tervezés és management : Tematikus útmutató)
Az Európai Unió által finanszírozott HU 9402-01-01-L4 számú Phare projekt
Fűzött
környezetvédelem; önkormányzat; környezeti tervezés; település; hulladékgazdálkodás; szilárd hulladék


628.4 T 50
  Thermische Abfallbehandlung : Eine gesundheitlich verantwortbare und ökologisch notwendige Entsorgunstechnologie / [Hrsg. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen]. - München : Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1990. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Termikus hulladékkezelés
ISBN 3-88760-071-1 fűzött
hulladékkezelés


628.4 T 90
  Tracking toxic substances at industrial facilities : Engineering mass balance versus materilas accounting / Committee to Evaluate Mass Balance Information for Facilities Handling Toxic Substances, Board on Environmental Studies and Toxicology, Commission on Geosciences, Environment, and Resources . - Washington, D.C. : National Academy Press, 1990. - ix, 188 p. ; 28 cm
Címford.: Mérgező anyagok nyomonkövetése az ipari létesítményekben
ISBN 0-309-04086-8 fűzött
mérgező anyag; mérgező anyagok ellenőrzése; hulladékcsökkentés; ipar


628.4 V 24
Válentiné Báldos Éva
  Települési hulladék gyűjtése és szállítása / [Válentiné Báldos Éva, Szekeres János] ; [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - Budapest : KGI, 2002. - 114 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
Fűzött
hulladékgazdálkodás; hulladékgyűjtés; hulladékszállítás; települési hulladék


628.4 V 73
Vermes László
  Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás / Vermes László. - Budapest : Mezőgazda , 1993. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192-195.
ISBN 963 8160 52 7 kötött
hulladékgazdálkodás; hulladékhasznosítás; kézikönyv


628.4 V 73
Vermes László
  Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás / Vermes László ; [3.5. fejezet szerzője Faust Dezső]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2005. - 220 p. : ill. ; 24 cm
A tartalomjegyzék angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 963-286-153-1 fűzött
hulladékgazdálkodás; hulladékhasznosítás


628.4 V 79
  A veszélyes hulladékok országhatárokon túlra történő szállításának ellenőrzésével és ártalmatlanításával foglalkozó Bázeli egyezmény : Az 1991. október hó 7-11 közt, Budapesten tartott munkaülések (workshop) előadásai / [szerk. Szterjopulosz Krisztoforosz, de Jonge János]. - Budapest : KTM, 1992. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
hulladékszállítás; hulladékexport; veszélyes hulladék; nemzetközi egyezmény; konferencia


678.5 V 94
Vogler, Jon
  Small-scale recycling of plastics / by Jon Vogler. - Repr. - London : Intermediate Technology, 1986. - 94 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Kisvolumenű műanyag-újrahasznosítás
Fűzött
műanyag; újrahasznosítás; fejlődő országok


628.4 V 94
Vogler, Jon
  Work from waste : Recycling wastes to create employment / by Jon Vogler. - Repr. - London : IT Publications, 1983. - xiv, 396 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Hulladékból munkalehetőség : Hulladék-újrahasznosítás, mint a munkahelyteremtés eszköze
ISBN 0 903031 79 5 fűzött
hulladék; hulladék-újrahasznosítás; hulladékgyűjtés; hulladékgazdálkodás; munka; foglalkoztatás; technológia


628.4 W 17
Wagner, Travis P.
  The complete guide to the hazardous waste regulations : A comprehensive, step-by-step guide to the regulation of hazardous wastes under RCRA, TSCA, HMTA, OSHA, and superfund / Travis P. Wagner. - 2. ed. - New York, NY : Van Nostrand Reinhold, 1991. - xix, 488 p. ; 24 cm
Címford.: Az RCRA, TSCE, HMTA, OSHA és superfund hatálya alá tartozó veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások útmutatója
ISBN 0-442-00355-2 kötött
veszélyes hulladék; környezetvédelmi jog; Amerikai Egyesült Államok


502 C 26
  Waste : Choices for communities / eds. Susan Boyd, Burks Lapham, Cynthia McGrath. - Washington, D.C. : Concern, Inc., 1988. - 30 p. : ill. ; 28 cm. - ( Concern's series of community action guide ; 6)
Címford.: Hulladék : Választási lehetőségek közösségek számára
ISBN 0-937345-05-9 fűzött
hulladék; hulladékelhelyezés; hulladékgazdálkodás; újrahasznosítás; környezeti hatás; egészségügy; környezetvédelmi jog; állampolgári részvétel; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


628.4 W 34
  Waste location : Spatial aspects of waste management, hazards and disposal / ed. by Michael Clark, Denis Smith and Andrew Blowers. - London ; New York, NY : Routledge, 1992. - xv, 257 p. : ill. ; 22 cm. - (The natural environment - problems and management series)
Címford.: Hulladékelhelyezés : A hulladékgazdálkodás területi kérdései, a hulladéklerakás veszélyei. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0-415-04824-9 kötött
hulladékgazdálkodás; hulladéklerakó; hulladékégetés; veszélyes hulladék; nehézfémek; egészségveszélyeztető tényezők


628.4 W 34
  Waste management policies in Central and Easter European countries : Current policies and trends : Final report / ed. by Stefan Speck and Marina Markovic. - Szentendre : REC, 2001. - 116 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Hulladékgazdálkodási politika a közép- és kelet-európai országokban : A jelenlegi politika és a trendek : Zárójelentés
ISBN 963-8454-96-2 fűzött
hulladékgazdálkodás; Bulgária; Csehország; Észtország; Magyarország; Litvánia ; Lengyelország; Románia; Szlovákia; Szlovénia


628.4 W 34
  Waste minimization : Environmental quality with economic benefits / U.S. Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste and Emergency Response. - 2. ed. - Washington, D.C. : EPA, 1990. - 34 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Hulladékcsökkentés : Környezetminőség gazdasági előnyökkel
Fűzött
hulladékcsökkentés; veszélyes hulladék; Egyesült Államok


502 W 63
  "West goes East: Opportunities or pollution transfer" : Proceedings of the conference : Sofia, Bulgary, January 16-18, 1992 / organized by Friends of the Earth European Coordination and Ecoglasnost (FOE Bulgaria) ; [ed. by Mara Silina]. - Brussels : FOE European Coordination, 1992. - 203 p. ; 29 cm
Címford.: "A nyugat keletre megy: Nagy lehetőség vagy szennyezés-átköltöztetés" : Az 1992 január 16. és 18. között, a Friends of the Earth European Coordination, és az Ecoglasnost rendezésében, Szófiában megtartott konferencia anyaga
ISBN 80-85661-02-0 fűzött
hulladékexport; gazdaság; környezetvédelem; konferencia; Közép-Európa; Kelet-Európa


628.4 W 86
Wolf, Nancy A.
  Plastics : America's packaging dilemma / by Nancy A. Wolf and Ellen D. Feldman ; Environmental Action Coalition. - Washington, D.C. : Island Press ; Covelo, CA, 1990. - xii, 131 p. ; 23 cm. - (Island Press critical issues series ; 3)
Címford.: Műanyagok : Amerika csomagolási dilemmája. - Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 1-55963-062-0 fűzött
hulladék; műanyag hulladék; szilárd hulladék; hulladékelhelyezés; csomagolás; gazdaság; Amerikai Egyesült Államok


628.4 Y 70
Young, John E.
  Discarding the throwaway society / John E. Young. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1991. - 44 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 101)
Címford.: Búcsú a tékozló társadalomtól. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 37-44.
ISBN 1 878071 02 5 fűzött
újrahasznosítás; környezetbarát fogyasztás; hulladékcsökkentés; háztartás-ökológia


502 Y 70
Young, John E.
  The next efficiency revolution : Creating a sustainable materials economy / John E. Young and Aaron Sachs. - Washington, DC : Worldwatch Institute, 1994. - 58 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 121)
Címford.: A következő "hatékonysági" forradalom : Az energiahatékonyság után a hatékony nyersanyag-felhasználás meghonosítása
ISBN 1-878071-22-X fűzött
nyersanyag; hatékonyság; újrahasznosítás


628.4 Z 43
Zeschmar-Lahl, Barbara
  Hulladékgazdálkodás : Útmutató / szerzők [...] Barbara Zeschmar-Lahl, Uwe Lahl, Hornyák Margit ; [a m. kiadást szerk. Hídi Szilveszter]. - 2. átd. kiad . - Berlin : Német Urbanisztikai Intézet, [1998]. - 106 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Környezetvédelmi tanácsadás települések számára)
Fűzött
hulladékgazdálkodás; települési hulladék; veszélyes hulladék; Német Szövetségi Köztársaság


628.473 Z 70
  Zöld és biohulladékok komposztálása / kész. a Köztisztasági Egyesülés munkacsoportja ; [közread.] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály. - Budapest : Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2003. - 67 p. : ill. ; 20 cm. - (Hulladékgazdálkodási szakmai füzetek ; 9.)
Fűzött
hulladékkezelés; hulladékhasznosítás; komposztálás


vissza