Globális problémák

Globális problémák. Globális változás. Globalizáció. Trendek

Ld. még: Levegő, légkör (Éghajlati változás,
Globális felmelegedés, Üvegházhatás)


502 A 14
Ábrahám Kálmán
  Környezetünk jövője / Ábrahám Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, 1986. - 139 p. ; 20 cm. - (Távlatok, ISSN 0236-8714)
ISBN 963 09 2892 2 fűzött
környezetvédelem; trendek; Magyarország


330 A 26
Ágh Attila
  Globális kihívás / Ágh Attila. - Budapest : Magvető, 1987. - 365 p.. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
Bibliogr.: p. 360-364.
ISBN 963 14 0931 7 fűzött
közgazdaságtan; gazdaságfilozófia; globális problémák; világgazdaság


502 A 41
Allaby, Michael
  Green Facts : The greenhouse effect and other key issues. - Repr. - London : Hamlyn, 1990. - 191 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Címford.: Zöld tények : Üvegházhatás és más kulcsfontosságú problémák
ISBN 0-600-566-188 fűzött
környezeti problémák; globális problémák


330 A 45
Almási Miklós
  Üveggolyók : Az ezredvég globális játszmái / Almási Miklós. - [Budapest] : Helikon, 1998. - 173 p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon Universitas : Rendszerkritika ; 1417-8818)
ISBN 963-208-498-5 kötött
világgazdaság; globalizáció


301 A 65
Ankerl Géza
  Nyugat van, kelet nincs : Értől az Óceánig / Ankerl Géza. - Budapest : Osiris, 2000. - 324 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-649-0 fűzött
régiók; fejlődés; globalizáció; nemzetiségi kérdés; Európa


502 A 66
Antalffy Tibor
  A jövőnk véget ért! : A Van-e jövőnk? című könyv átdolgozott kiadása / Antalffy Tibor. - Átd. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2009. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9886-02-5 fűzött
előrejelzés; környezeti kár; társadalmi probléma; globalizáció


502 A 81
Arday István
  Bolygónk sorsa a kezünkben van : Válogatás a globális problémákból / [Arday István]. - Budapest : Calibra, 1993. - 58 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7740-81-3 fűzött
környezeti problémák; globális problémák; környezeti nevelés


300 B 43
Beck, Ulrich
  Világkockázat-társadalom : Az elveszett biztonság nyomában / Ulrich Beck ; [ford. Klement Ildikó] ; [... az utószót írta Gábor Kálmán]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2008. - 324 p. ; 23 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Eredeti cím: Weltrisikogesellschaft, auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit. - Bibliogr.: p. 280-302.
ISBN 978-963-9573-49-9 fűzött
társadalmi változás; globalizáció; szociálpolitika


502 B 60
  Beyond the numbers : A reader on population, consumption, and the environment / ed. by Laurie Ann Mazur. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1994. - xvi, 444 p. ; 23 cm
Címford.: Ami a számok mögött van : Népesség, fogyasztás és környezet. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 407-437.
ISBN 1-55963-299-2 fűzött
népesség; fogyasztás; környezeti hatás; vallás; nők; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia


502 B 70
Boda Zsolt
  Globális ökopolitika / Boda Zsolt. - [Budapest] : Helikon, 2004. - 252 p. ; 24 cm. - (Helikon universitas. Politikatudomány, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 238-253.
ISBN 963-208-886-7 kötött
ökológia; környezetpolitika; fenntartható fejlődés


301 B 73
Bogár László
  Magyarország és a globalizáció / Bogár László. - Budapest : Osiris, 2003. - 446 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Politológia, ISSN 1219-5464)
ISBN 963-389-542-1 fűzött
politika; filozófia; globalizáció


030 B 77
  The book of visions : An encylopaedia of social innovations / ed. by Nicholas Albery. - London : Virgin Books, 1992. - xiii, 336 p. ; 30 cm
Címford.: Ötletek könyve : A társadalmi "újítások" enciklopédiája
ISBN 0-86369-601-5 fűzött
innováció; társadalom; politika; ökológia; enciklopédia


502 B 80
Boros Tiborné
  Környezeti stratégia a hét szűk esztendőre / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, [1996]. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/6.)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-593-320-7 fűzött
környezetvédelem; trendek; fejlesztés; tervezés; környezetgazdálkodás; környezetvédelmi jog


I-367
Botkin, James W.
  No limits to learning : Bridging the human gap : a report to the Club of Rome / James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza. - Repr. - Oxford [etc.] : Pergamon Press, 1980. - xvi, 157 p. ; 21 cm. - (Pergamon international library)
Címford.: A tudásnak nincsenek határai : Jelentés a Római Klubnak. - Fmás. (43 fol.)
ISBN 0 08 024704 0
tudás; tanulás; társadalmi fejlődés; Club of Rome


338.43 B 90
Brown, Lester R.
  The changing world food prospect : The nineties and beyond / Lester R. Brown. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1988. - 58 p. ; 22 cm. - ( Worldwatch paper ; 85)
Címford.: Változó világélelmezési távlatok: a kilencvenes években és azokon túl. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 52-58.
ISBN 0 916468 86 0 fűzött
élelmezés; globális problémák


314 B 90
Brown, Lester R.
  Our demographically divided World / Lester R. Brown, Jodi L. Jacobson. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1986. - 54 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 74)
Címford.: Világunk demográfiai megosztottsága. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 49-54.
ISBN 0 916468 75 5 fűzött
demográfia; népességnövekedés; családtervezés; élelmezés; gazdasági hanyatlás; globális problémák; fejlődő országok


502 B 90
Brown, Lester R.
  Reversing Africa's decline / Lester R. Brown and Edward C. Wolf. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1985. - 81 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 65)
Címford.: Afrika hanyatlásának visszafordítása. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 73-81.
ISBN 0 916468 65 8 fűzött
környezetkárosodás; gazdasági hanyatlás; éghajlati változás; népességnövekedés; családtervezés; újraerdősítés; mezőgazdaság; talajjavítás; élelmezés; Afrika


502 B 90
Brown, Lester R.
  Vital signs 1993 : The trends that are shaping our future / Lester R. Brown, Hal Kane and Ed Ayres. - New York, NY : Norton ; London, 1993. - 150 p. ; 24 cm
Címford.: Létfontosságú jelek 1993 : A jövőnket formáló trendek
ISBN 0-393-31024-8 fűzött
trendek; globális problémák; környezet; élelmezés; gazdaság; népesség; energia; közlekedés; mezőgazdaság; dohányzás; atomfegyver; csecsemőhalandóság; állapotjelentés; kézikönyv


502 B 90
Brown, Lester R.
  Vital signs 1994 : The trends that are shaping our future / Lester R. Brown, Hal Kane, David Malin Roodman. - New York, NY ; London : Norton, 1994. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Létfontosságú jelek 1993 : A jövőnket formáló trendek. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 137-158.
ISBN 0-393-31182-1 fűzött
trendek; globális problémák; környezet; élelmezés; gazdaság; energia; közlekedés; mezőgazdaság; fegyverkezés; állapotjelentés; kézikönyv


502 B 90
Brown, Lester R.
  Vital signs 1997-1998 : The environmental trends that are shaping our future / Lester R. Brown, Michael Renner and Christopher Flavin. - London : Earthscan, 1997. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Életfontosságú jelek : A jövőnket formáló környezeti trendek. - Bibliogr. a jegyzetekben: p.133-161.
ISBN 1-8538-3480-7 fűzött
trendek; környezetvédelem; globális problémák; élelmezés; gazdaság; népesség; mezőgazdaság; közlekdés; hadsereg


502 C 11
  Call to action : Handbook for ecology, peace and justice / ed. by Brad Erickson. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1990. - xiii, 250 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Cselekvésre szólítva : Kézikönyv az ökológiáról, a békéről és az igazságosságról
ISBN 0 87156 611 7 fűzött
globális problémák; emberi jogok; fejlődő országok; környezetvédelem; nemzetközi kapcsolatok; társadalmi mozgalmak; társadalmi igazságosság; béke; humánökológia - politikai ökológia


502 C 11
Camp, Sharon L.
  Population pressure, poverty and the environment / by Sharon L. Camp. - Washington, D.C. : Population Crisis Committee, 1989. - 23 p. ; 23 cm
Címford.: Népességnövekedés, szegénység és környezet
Fűzött
népességnövekedés; környezeti hatás; szegénység; sivatagosodás; erdőirtás; humánökológia - társadalomökológia; Kína


502 C 12
  Caring for the future : Making the next decades provide a life worth living / report of the independent commission on population and quality of life. - Oxford : Oxford University Press, 1996. - xii, 359 p. ; 20 cm
Címford.: A jövő érdekében : Az ICPQL (a népesség és az életminőség kérdéseivel foglalkozó független bizottság) jelentése
ISBN 0-19-286186-7 fűzött
globális problémák; népességrobbanás; vándorlás; életminőség; környezeti válság


502 C 12
Carwardine, Mark
  The WWF environment handbook / Mark Carwardine. - London : Macdonald Optima , 1990. - xii, 178 p : ill. ; 22 cm
Címford.: A WWF környezetvédelmi kézikönyve
ISBN 0 356 18839 6 fűzött
környezetvédelem; esőerdők; veszélyeztetett állatfajok; savas eső; ózonréteg; népességrobbanás; aszály; éhezés; környezetvédelmi nevelés; kézikönyv


502[32] C 12
  The case against the global economy : And for a turn toward the local / ed. by Jerry Mander and Edward Goldsmith. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1996. - x, 549 p. ; 23 cm
Címford.: El a globális gazdaságtól, vissza a helyi értékekhez. - Bibliogr.: p. 515-529.
ISBN 0-87156-865-9 fűzött
gazdasági fejlődés; környezetpoltika; fenntartható fejlődés; környezetgazdaságtan; nemzetközi együttműködés; globalizáció


659.3 C 12
Castells, Manuel
  The rise of the network society / Manuel Castells. - Repr. - Malden, MA ; Oxford : Blackwell Publishers, 1998. - xvii, 556 p. ; 23 cm. - (The information age: economy, society and culture ; Vol. 1)
Címford.: A "hálózati társadalom" kialakulása. - Bibliogr.: p. 481-532.
ISBN 1-55786-617-1 fűzött
információs társadalom; számítógépes hálózat; globalizáció


659.3 C 12
Castells, Manuel
  Az információ kora : Gazdaság, társadalom, kultúra / Manuel Castells. - [Budapest] : Gondolat : Infonia, 2005- . - 3 db ; 25 cm
1. köt., A hálózati társadalom kialakulása / [ford. Rohonyi András]. - 2005. - 662 p. : ill., részben térk. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778 ; 3.)
Eredeti cím: The rise of the network society. - Bibliogr.: p. 609-657.
ISBN 963-9567-93-0
információs társadalom; globalizáció; társadalomelmélet


659.3 C 12
Castells, Manuel
  The power of identity / Manuel Castells. - Repr. - Malden, MA ; Oxford : Blackwell, 1998. - xv, 461 p. ; 23 cm. - (The information age: economy, society and culture ; Vol. 2)
Címford.: Az identitás ereje. - Bibliogr.: p. 395-434.
ISBN 1-55786-874-3 fűzött
információs társadalom; globalizáció; identitás


659.3 C 12
Castells, Manuel
  Az információ kora : Gazdaság, társadalom, kultúra / Manuel Castells. - [Budapest] : Gondolat, 2005- . - 3 db. - 25 cm
2. köt., Az identitás hatalma / [ford. Berényi Gábor, Rohonyi András]. - 2006. - 546 p. : ill., részben térk. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778 ; 4.) Eredeti cím: The power of identity. - Bibliogr.: p. 511-546.
ISBN 963-9610-43-7
információs társadalom; globalizáció; társadalomelmélet


659.3 C 12
Castells, Manuel
  End of millennium / Manuel Castells. - Rev. and upd. ed. - Malden, MA ; Oxford : Blackwell Publishers, 1999. - xiv, 441 p. : ill. ; 23 cm. - (The information age: economy, society and culture ; Vol. 3)
Címford.: Ezredvég. - Bibliogr.: p. 383-413.
ISBN 1-55786-872-7 fűzött
információs társadalom; gazdaság; társadalom; technika; történet; globalizáció; bűnözés; politika; Észak-Dél; Szovjetunió; Európa; Afrika; Ázsia


659.3 C 12
Castells, Manuel
  Az információ kora : Gazdaság, társadalom, kultúra / Manuel Castells. - [Budapest] : Gondolat, 2005-2007. - 3 db ; 25 cm
Eredeti cím: Information age
3. köt., Az évezred vége / [ford. Berényi Gábor ..., Rohonyi András ...]. - 2007. - 477 p. : ill., részben térk. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778)
Eredeti cím: End of millennium. - Bibliogr.: p.445-477.
ISBN 978-963-693-042-4


502 C 16
  The changing global environment / ed. by Neil Roberts. - Repr. - Oxford ; Cambridge : Blackwell Publishers, 1995. - xii, 531 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Változó világ-környezet. - Bibliogr.: 463-522.
ISBN 1-55786-272-9 fűzött
globális problémák; környezetvédelem; környezeti nevelés; éghajlati változás; környezeti hatás; erdőirtás; globális felmelegedés; történeti ökológia; humánökológia; esettanulmány; földrajz; tankönyv


502 C 16
  Changing the global environment : Perspectives on human involvement / ed. by Daniel D. Botkin [et al.]. - San Diego, CA ; London : Academic Press, 1989. - xvii, 459 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Globális környezeti változás : Az emberi beavatkozás perspektívái
ISBN 0 12 118730 6 kötött
környezeti változás; globális változás; globális problémák; környezetgazdálkodás; erdőirtás; esőerdő; állatfajok kihalása; talajerózió; technika; természeti erőforrások kezelése; szennyezésellenőrzés; környezetgazdaságtan; környezetmegfigyelés; környezeti etika; fejlődő országok


502 C 32
  The crucial decade : The 1990s and the global environmental challenge. - Washington : World Reosurces Institute, 1989. - iv, 22 p. ; 28 cm
Címford.: A kritikus évtized : Az 1990-es évek és a globális környezeti kihívás
ISBN 0 915825 37 6 fűzött
környezetvédelem; környezeti ártalom; környezetpolitika; globális problémák; Amerikai Egyesült Államok


330 C 46
Csath Magdolna
  Globalizációs végjáték / Csath Magdolna. - Budapest : Kairosz, 2008. - 292 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 289-292.
ISBN 978-963-662-048-6 fűzött
globalizáció; gazdaságpolitika; világgazdaság; Magyarország


339 C 46
Csath Magdolna
  Kiút a globalizációs zsákutcából / Csath Magdolna. - Budapest : Kairosz, 2001. - 275 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 259-264.
ISBN 963-9302-24-4 fűzött
globalizáció


338 C 49
Cséfalvay Zoltán
  Helyünk a nap alatt... : Magyarország és Budapest a globalizáció korában / Cséfalvay Zoltán. - [Szentendre] : Kariosz ; [Budapest] : Növekedéskutató Int., 1999. - 227 p. : ill. ; 19 cm. - (Miénk a 21. század, ISSN 1419-2993)
Bibliogr.: p. 215-223.
ISBN 963-9137-61-8 kötött
globalizáció; város; trendek; kézműves Magyarország; Budapest; Magyarország


502 C 88
Cunningham, William P.
  Environmental science : A global concern / William P. Cunningham, Barbara Woodworth Saigo. - 3. ed. - Dubuque, IA [etc.] : Wm. C. Brown Publishers, 1995 . - xxi, 612 p. : ill., színes ; 28 cm
Címford.: Környezettudomány. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Szakszójegyzék: p. 577-593.
ISBN 0-697-15894-2 fűzött
globális problémák; környezettudomány; ökológia; népesség; gazdaság; környezet-egészségügy; élelmezés; természeti erőforrások; hulladék; urbanizáció; fenntartható fejlődés; környezeti nevelés; kézikönyv


502 D 21
Dankelman, Irene
  Women and environment in the third world : Alliance for the future / Irene Dankelman and Joan Davidson. - [Gland] : IUCN, [1987?]. - xiii, 210 p. : ill. ; 20cm. - (The IUCN sustainable development series)
Címford.: A nő és a környezet a harmadik világban : Összefogás a jövőért
ISBN 1 85383 003 8 fűzött
környezetvédelem; éhezés; természeti erőforrások; energiaválság; családtervezés; nők; fejlődő országok; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia


502 D 45
Demeter Zoltán
  Globális problémák / szerk. Demeter Zoltán. - 2., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1996. - 36 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
globális problémák; népességnövekedés; túlnépesedés; élelmezés; elsivatagosodás; mezőgazdaság; erdőirtás; biológiai változatosság; oktatási segédanyag


502 D 98
Durning, Alan B.
  Poverty and the environment : Reversing the downward spiral / Alan B. Durning. - Washington : Worldwatch Institute, 1989. - 86 p. ; 22 cm. - ( Worldwatch paper ; 92.)
Címford.: Szegénység és környezet : A halmozottan hátrányos helyzet felszámolása
ISBN 0 916468 93 3 fűzött
szegénység; környezetkárosodás; állapotjelentés


502 E 10
  Earth observations and global change decision making, 1989 : A national partnership / [sponsored by National Aeronautics and Space Administration, National Oceanic and Atmospheric Administration, Environmental Research Institute of Michigan] ; ed. by Irving W. Ginsberg, Joseph A. Angelo. - Malabar, FL : Krieger, 1990. - xii, 354 p., [4] t.fol. : ill. ; 29 cm
Címford.: A Föld megfigyelése és a globális környezeti változással kapcsolatos döntéshozatal, 1989 : Országos együttműködés
ISBN 0 89464 489 0 kötött
környezetpolitika; környezeti változás; globális változás; földtudományok; éghajlati változás; üvegházhatás; konferencia; humánökológia - politikai ökológia; konzervációbiológia; állapotjelentés; Conference of Earth Observations and Global Change Decision Making (1.) (1989.) (Washington, D.C.)


502 E 10
  East-West-South Programme : Globális figyelemfelkeltési projekt Közép- és Kelet-Európa számára / European Centre for Global Interdependence and Solidarity "The North-South Centre" Council of Europe. - [Strasbourg] : Council of Europe, 1994. - 114 p. ; 30 cm
A Kelet-Nyugat-Dél Program 1992. dec. 7-9-i prágai, 1993. ápr.19-20-i budapesti és és 1993. nov. 19-21-i varsói munkaértekezletének anyaga
Fűzött
globális problémák; nemzetközi együttműködés; konferencia


502 E 13
  Ecology 2000 : The changing face of Earth / ed. by Edmund Hillary. - New York : Beaufort, 1984. - 250 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Címford.: Ökológia, 2000 : A Föld változó arca
ISBN 0 8253 0206 kötött
ökológia; környezet; trendek


338 E 13
  Economic reforms and food security : Tha impact of trade and technology in South Asia / Suresh Chandra Babu, Ashok Gulati, editors. - New York : Food Products Press ; London : International Business Press ; Oxford : The Haworth Press, 2005. - xxi, 482 p. ; 22 cm
Címford.: Gazdasági reformok és élelmiszerbiztonság : A kereskedelem és a technika hatása Dél-Ázsiában. - Válogatás az Új-Delhiben, 2002 áprilisában megtartott dél-ázsiai regionális konferencia előadásaiból
ISBN 1-56022-257-3 fűzött
globális problémák; élelmiszerbiztonság; mezőgazdaság; kereskedelem; gazdaságtechnika; fejlődő országok; szegénység; öntözés; éhezés; konferencia; Dél-Ázsia


338 E 38
  Élelem hatmilliárd ember számára : A Római Klub budapesti konferenciája : 1983. szept. 27-30. / [szerk. Vándor Péter]. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1985. - 293 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 232 097 2 kötött
globális problémák; trendek; élelmezés; Római Klub


551.58 E 58
  ENSZ egyezmény az elsivatagosodás és aszály elleni küzdelemről / [szerk. Nemes Csaba, Eke István, Holló Gyula]. - Budapest : KTM Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1995. - 106 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet = Sustainable development and environment, ISSN 1218-1587)
Angol és m. nyelven. - Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 963-04-6106-4 fűzött
sivatagosodás; aszály; nemzetközi egyezmények; Magyarország


502 E 59
  Environment 2010: our future, our choice : The sixt EU environment action programme 2001-10 : Commission communication - full text. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. - 66 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: Környezet 2010: a mi jövőnk, a mi választásunk : Az Európai Unió környezetvédelmi cselekvési programja, 2001-2010
ISBN 92-894-0652-6 fűzött
globális problémák; Európai Unió


502 E 59
  Environment and the poor : Development strategies for a common agenda / H. Jeffrey Leonard and contributors, Montague Yudelman [et al.]. - New Brunswick ; Oxford : Transaction Books, 1989. - x, 222 p. : ill. ; 23 cm. - (U.S. - Third World policy perspectives ; 11)
Címford.: A környezet és a szegények : Fejlesztési stratégia egy közös cselekvési tervhez
ISBN 0-88738-786-1 fűzött
környezetpolitika; fenntartható fejlődés; fejlődő országok; környezetbarát fejlődés; környezeti hatás; mezőgazdaság; szegénység; népességnövekedés; öntözés; esőerdő; urbanizáció; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - gyakorlat; humánökológia - politikai ökológia; Himalája; Madagaszkár


502 E 60
  An environmental agenda for the future / John H. Adams [et al.] ; ed. by Robert Cahn. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1985. - viii, 155 p. ; 23 cm
Címford.: Környezetvédelmi forgatókönyv a jövőért. - Bibliogr.: p. 149-155.
ISBN 0-933280-29-7 fűzött
környezetvédelem; természeti erőforrások megőrzése; környezetvédő szervezetek ; Egyesült Államok


502 E 86
Ericson, Harold L.
  Handbook for survival 1990 / by Harold L. Ericson. - Castle Rock, MN : Futures Foundation, 1989. - 158 p. ; 18 cm
Címford.: Kézikönyv a túlélésért
ISBN 0-9623732-0-6 fűzött
globális problémák; fenntartható fejlődés; környezetvédelem; állampolgári részvétel; környezetbarát életmód


008.2 F 31
Feather, Frank
  G-Forces : Reinventing the world : The 35 global forces restructuring our future / Frank Feather. - Toronto : Summerhill Press, 1989. - x, 438 p. ; 26 cm
Címford.: G-forces : A világ újrafelfedezése : 35 világméretű erő, melyek megváltoztatják jövőnket
ISBN 0 920197 55 8 kötött
jövőkutatás; társadalmi előrejelzés; technikai fejlődés; technológiaváltás; gazdasági előrejelzés; politikai előrejelzés; környezetvédelmi előrejelzés


502 F 56
Fidrich Róbert
  Globalizáció és környezet / írta és szerk. Fidrich Róbert ; kiad. a Magyar Természetvédők Szövetsége. - Budapest : M. Természetvédők Szövets., 2002. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Globalizáció füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 27-28.
Fűzött
globalizáció; környezeti problémák


502 F 56
Fidrich Róbert
  Nemzetek feletti vállalatok a globalizáció korában : Miért nem szeretik a "zöldek" a nemzetek feletti vállalatokat? / írta és szerk. Fidrich Róbert ; kiad. a Magyar Természetvédők Szövetsége. - Budapest : M. Természetvédők Szövets., 2002. - 29 p. : ill. ; 21 cm. - (Globalizáció füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 29.
Fűzött
globalizáció; környezeti problémák; nemzetek feletti vállalatok


502 F 56
Fidrich Róbert
  Zöldrefestés avagy Hogyan próbálják az óriáscégek kiforgni a szelet a környezetvédők vitorlájából? / Fidrich Róbert ; kiad. Magyar Természetvédők Szövetsége. - Budapest : M. Természetvédők Szövets., 2003. - 24 p. ; 24 cm. - (Globalizáció füzetek, ISSN 1786-7312 ; 3.)
Fűzött
globalizáció; környezetvédelem; nemzetek feletti vállalatok; befolyásolás; érdekcsoport


339 F 77
  A Föld 2000-ben / [a magyar kiadást vál. és szerk. Csáki Csaba]. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1985. - 184 p. ; 25 cm
Címford.: The Global 2000
ISBN 963 232 100 6 kötött
jövőkép; világgazdaság; humánökológia


502 F 95
  The future of progress : Reflections on environment and development / Edward Goldsmith [et al.]. - Rev. ed. - Totnes, Devon : Green Books ; Bristol : International Society for Ecology and Culture, 1995. - 255 p. ; 22 cm
Címford.: A haladás jövője : Gondolatok a környezetről és a fejlődésről
ISBN 1-870098-59-5 fűzött
fejlődés; környezeti hatás; társadalmi hatás; fejlődő országok; alternatívák; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - kulturális ökológia


502[150] G 26
Gardner, Gerald T.
  Environmental problems and human behavior / Gerald T. Gardner, Paul C. Stern. - 2. ed. - Boston, MA : Pearson Custom Publishing, 2002. - xv, 371 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Környezeti problémák és az emberi viselkedés. - Bibliogr.: p. 343-360.
ISBN 0-536-68633-5 fűzött
globális problémák; környezeti etika; környezeti attitűd; környezeti pszichológia; humánökológia; környezeti nevelés; egyetemn


502 G 36
  Geographies of global change : Remapping the world in the late twentieth century / ed. by R. J. Johnston, Peter J. Taylor, and Michael J. Watts. - Oxford ; Cambridge : Blackwell, 1995. - 356 p. ; 26 cm
Címford.: A világméretű változás földrajza : A világ "újratérképezése" a XX. század végén. - Bibliogr.: p. 386-419.
ISBN 0-631-19327-8 fűzött
globális változás; földrajz; környezet; gazdaságföldrajz; kulturális földrajz; társadalomföldrajz; politikai földrajz; népességnövekedés; migráció; tankönyv


330 G 36
George, Susan
  Lugánói tanulmány / Susan George ; [ford. Békefi József]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 266 p. ; 20 cm
Eredeti cím: The Lugano report
ISBN 978-963-662-208-4 fűzött
világgazdaság; gazdasági helyzet; gazdaságpolitika; gazdasági folyamat; globalizáció


008.2 G 42
Gerken, Gerd
  A 2000. év trendjei: az üzleti világ az információs társadalomban / Gerd Gerken. - Budapest : Akad. K., 1993. - 494 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Die Trends für das Jahr 2000. - Bibliogr.: p. 463-466.
ISBN 963 05 6446 7 fűzött
gazdaság; trendek; előrejelzés


300 G 45
Giddens, Anthony
  Elszabadult világ : Hogyan alakítja át életünket a globalizáció? / Anthony Giddens ; [ford. Gárdos János]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napvilág, 2005. - 112 p. ; 22 cm. - (Demos könyvek)
Bibliogr.: p. 93-106.
ISBN 963-9350-69-9 fűzött
globalizáció; hagyomány; család; demokrácia


008 G 47
  The Global 2000 : Report to the president of the U.S. : Entering the 21st century / a report prepared by the Council on Enviromental ; study director Gerald O. Barney. - 2. print. - New York [etc.] : Pergamon Press, 1981. - 2 db. ; 25 cm. - (Pergamon policy studies on policy, planning and modeling)
Bibliogr. a fejezetek végén
Vol. 1., The summary report : Special edition with the environment projections and the government's global model. - xvii, 360 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0 08 024616 8
trendek; humánökológia - társadalomökológia


008 G 47
  The Global 2000 report to the president : Entering the twenty-first century : Volume one and volume two / a report prepared by the Council on Enviromental Quality and the Department of State ; study director Gerald O. Barney. - Charlottesville, VA : Blue Angel, Inc., 1981. - ix, 47, xxxvii, 766 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén a jegyzetekben
Kötött
trendek; természeti erőforrások; környezeti állapot


502 G 47
  Global ecology : A new arena of political conflict / ed. by Wolfgang Sachs . - London ; Atlantic Highlands, NJ : Zed Books ; Halifax, NS : Fernwood Publishing, 1993. - xvii, 262 p. ; 22 cm
Címford.: Globális ökológia : A politika konfliktusok új terepe
ISBN 1-85649-164-1 fűzött
környezetvédelem; globális problémák; környezetpolitika; fenntartható fejlődés; gazdasági fejlődés; humánökológia - politikai ökológia


502 G 47
  The global ecology handbook : What you can do about the environmental crisis / Global Tomorrow Coalition ; ed. by Walter H. Corson. - Boston, MA : Beacon Press, 1990. - xvii, 414 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Kézikönyv az ökológiáról : Amit a környezeti krízis ellen tehetünk. - Bibliogr. a fejezetek végén és p. 351-398.. - Címjegyzék: p. 399-414.
ISBN 0 8070 8501 4 fűzött
környezeti állapot; környezetszennyezés; természeti erőforrások; globális problémák; energia; éghajlati változás; hulladékkezelés; fenntartható fejlődés; gazdasági fejlődés; népességnövekedés; környezetvédelem; biológiai változatosság; állampolgári részvétel; környezetvédelmi szervezetek; kézikönyv ; címjegyzék


502 G 47
  Global environment facility : The pilot phase and beyond / [United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme, World Bank]. - New York, NY [etc.] : UNDP [et al.], 1992. - 52 p. ; 28 cm. - (Working paper series ; 1)
Címford.: Globális Környezetvédelmi Alap : A kísérleti szakaszon innen és túl
Fűzött
globális problémák; nemzetközi együttműködés


502 G 47
  Global environmental crises : An Australian perspective / Graeme Aplin [et al.]. - Repr. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1996. - xvi, 317 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Világméretű környezeti válság Ausztráliából nézvést. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-19-553600-2 fűzött
talaj; víz; erdő; légkör; város; globális problémák; környezetvédelem; Ausztrália


008.2 G 47
  Global outlook 2000 : An economic, social, and environmental perspective / by The United Nations. - New York : United Nations Publications, 1990. - XI, 340 p. ; 23 cm
Címford.: Globális kilátások : Gazdasági, társadalmi és környezeti perspektívák
ISBN 92 1 109118 7 fűzött
trendek; gazdaság; társadalom; környezetvédelem; környezeti hatás; energia; mezőgazdaság; új technológiák; népesség; oktatás; humánökológia - társadalomökológia


502 G 47
  The global partnership for environment and development : A guide to agenda 21 / [United Nations Conference on Environment and Development]. - Geneva : UNCED, 1992. - 116 p. ; 26 cm
Címford.: Globális közösség a környezetért és a fejlődésért : Tartalmi útmutató az "Agenda 21"-hez
Fűzött
környezetvédelem; globális problémák; nemzetközi együttműködés; United Nations Conference on Environment and Development (1992.) (Rio de Janeiro)


502 G 47
  Global trends : The world almanac of development and peace / ed. by Ingomar Hauchler and Paul M. Kennedy. - New York, NY : Continuum, 1994. - 416 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Világtrendek : Fejlődés és béke évkönyv
ISBN 0-8264-0674-2 fűzött
globális problémák; trendek; fejlődés; béke; gazdaság; ökológia; kultúra


502 G 47
  Globális környezeti problémák és a riói megállapodások végrehajtásának helyzete / [szerk. Faragó Tibor ..., Kerényi Attila] ; [kiad. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Debreceni Egyetem]. - Budapest : KvVM ; Debrecen : Debreceni Egyetem, 2004. - 166 p. ; 30 cm
A mellékletben nemzetközi egyezményekkel
ISBN 963-472-847-2 fűzött
globális problémák; biológiai sokféleség; biológiai biztonság; géntechnológia; éghajlatváltozás; sivatagosodás; erdővédelem; nemzetközi együttműködés; nemzetközi egyezmények


339 G 47
  A globalizáció kihívásai és Magyarország / szerk. Földes György, Inotai András. - Budapest : Napvilág, 2001. - 400 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 375-400.
ISBN 963-9082-99-6 kötött
globalizáció; Magyarország


339 G 47
  Globalizációról másképpen / szerk. Tóth Attiláné. - [Budapest] : Arisztotelész Studium BT, 2001. - 123 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-7908-9 fűzött
globalizáció


502 G 52
Gore, Al
  Kellemetlen igazság : A bolygónkat fenyegető globális felmelegedés, és leküzdésének lehetőségei / Al Gore ; [ford. Gadó György Pál, Kézdy Edit]. - Budapest : Göncöl, 2006. - 325 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Eredeti cím: An inconvenient truth
ISBN 963-9183-59-8 fűzött
környezetvédelem; ökológia; globális felmelegedés


502 G 52
Gorelick, Steven
  Small is beautiful, big is subsidised : How our taxes contribute to social and environmental breakdown / Steven Gorelick ; introduction by Helena Norberg-Hodge. - Dartington ; Berkeley, CA : International Society for Ecology and Culture, 1998. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: A kicsi szép, a nagy támogatott : Hogyan járulnak hozzá adóink a társadalom és a környezet romlásához
Fűzött
globalizáció; szabadkereskedelem; gazdasági növekedés; társadalmi hatás; környezeti hatás


551.58 G 61
Grainger, Alan
  Desertification : How people make deserts how people can stop and why they don't / by Alan Grainger. - Repr. - London ; Washington, D.C. : Earthscan, 1985. - 94 p. ; 21 cm
Címford.: A sivatagosodás : Hogyan képződnek a sivatagok, miként lehet ellene tenni és miért nem tesznek ellene?
ISBN 0 905347 37 4 fűzött
sivatagosodás; aszály; erdők; öntözés; éhezés; népességrobbanás; éghajlati változás


008 G 61
  The great transformation : Alternative futures for global society : Selections from The Futurist / ed. by Edward Cornish. - Bethesda, MD : World Future Society, 1983. - 160 p. : ill. ; 29 cm. - (The Futurist's library)
Címford.: A nagy átalakulás : Az eljövendő világ-társadalom alternatívái. - Válogatás a The Futurist-ban megjelent írásokból
ISBN 0 930242 20 3 fűzött
alternatívák; trendek; globális problémák


502 G 61
  Greenwar : Environment and conflict / ed. by Olivia Bennett. - Budapest [etc.] : The Pantos Institute, 1991. - 156 p. : ill. ; 20 cm
Címford.: Zöld háború : Környezet és konfliktus
ISBN 1-870670-23-X fűzött
környezet pusztulása; polgárháború; aszály; éhezés; környezeti konfliktus; Afrika; Szahel-övezet


008.2 H 25
Hammond, Allen
  Which world? : Scenarios for the 21st century : Global destinies, regional choices / Allen Hammond. - Washington, DC ; Covelo, CA : Island Press, 2000. - xiv, 306 p. : ill., főként térk. ; 23 cm
Címford.: Melyik világ? : XXI. századi forgatókönyvek : Globális sorsok, helyi választások. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 269-292.
ISBN 1-55963-576-2 fűzött
jövőkutatás; előrejelzés; társadalom; gazdaság; környezet


008 H 60
Henderson, Hazel
  Creating alternative futures : The end of economics / Hazel Henderson. - 2. impr. - New York : Videview/Perigee Books, 1980. - x, 418 p. : ill. ; 20 cm
Címford.: Megteremteni a jövő alternatíváit. - Bibliogr. a jegyzetekben egyes fejezetek végén
ISBN 0 339 50423 0 fűzött
alternatívák; trendek; fejlődés


502 H 70
Hines, Colin
  Localization : A global manifesto / Colin Hines. - London : Earthscan, 2000. - xiv, 290 p. ; 22 cm
Címford.: "Lokalizáció" : Világkiáltvány. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 265-284.
ISBN 1-85383-612-5 fűzött
globalizáció; gazdaság; világkereskedelem; helyi kultúra; helyi gazdaság; helyi közösség; környezetvédelem; génmanipuláció; World Trade Organization


502 H 95
  Human development report 1993 / published for the United Nations Development Programme (UNDP). - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1993. - ix, 230 p.
Címford.: Az ENSZ fejlesztési programjának 1993. évi beszámolója. - Bibliogr.: p. 112-124.
ISBN 0-19-508457-8 ISSN 0969-4501 fűzött
globális problémák; statisztika; trendek; állampolgári részvétel; gazdaság; politika; nem-kormányzati szervezetek; biztonság; munkanélküliség; egészségügy; állapotjelentés


338 I 52
  In the U.S. interest : Resources, growth, and security in the developing world / ed. by Janet Welsh Brown. - Boulder, CO ; San Francisco, CA ; London : Westview Press, 1990. - xi, 228 p. ; 23 cm. - (A World Resources Institute book)
Címford.: Az USA érdekkörében : Források, növekedés és biztonság a fejlődő országokban
ISBN 0 8133 1053 9 fűzött
fejlődő országok; népességnövekedés; környezeti problémák; nemzetközi


362.17 J 11
Jacobson, Jodi L.
  Planning the global family / Jodi L. Jacobson. - Washington : Worldwatch Institute, 1987. - 54 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 80.)
Címford.: Népesedéstervezés
ISBN 0 916468 81 X fűzött
népesedés; egészségügy; családtervezés


502 J 11
Jackson, Ben
  Poverty and the planet : A question of survival / Ben Jackson. - London : Penguin Books, 1990. - xvi, 226 p. ; 20 cm
Címford.: A szegénység és a földgolyó : A túlélés kérdése
ISBN 0 14 013149 3 fűzött
szegénység; környezetgazdaságtan; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia


325 J 11
Jacobson, Jodi L.
  Environmental refugees : A yardstick of habitability / Jodi L. Jacobson. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1986. - 46 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 86)
Címford.: "Környezeti" menekültek : A lakhatóság egyik mutatója. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 40-46.
ISBN 0 916468 87 9 fűzött
menekültek; környezeti problémák


502 J 44
Janssen, Marco
  Modelling global change : The art of integrated assessment modelling / Marco Janssen. - Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, 1998. - xv, 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Advances in ecological economics)
Címford.: A globális változás modellezése. - Bibliogr.: p. 240-259.
ISBN 1-85898-763-6 kötött
globális változás; globális problémák; éghajlati változás; széndioxid kibocsátás; üvegházhatást kiváltó gázok; energia; malária; modellezés


502 K 22
Kárpát Dániel, Z.
  A civilizáció romjai : Környezeti összeomlás és kiút : Gaia lázadása ciklus / Z. Kárpát Dániel. - [Budapest] : Kárpátia Műhely, 2006. - 164 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-164.
ISBN 963-8666-45-5 fűzött
globalizáció; globális problémák; környezettudomány; társadalmi változás


502 K 33
Kelley-Lainé, Kathleen
  A globalizáció kegyetlen meséi : A világ a díványon / Kathleen Kelley-Lainé, Dominique Rousset ; [ford. Lenkei Júlia]. - Budapest : Konkrét könyvek, 2003. - 139 p. ; 21 cm. - (Pszichotéka, ISSN 1589-2751)
Eredeti cím: Contes cruels de la mondialisation
ISBN 963-210-090-5 fűzött
globalizáció; pszichoanalízis; környezetpszichológia


301 K 61
  Kockázati társadalom és felelősség / szerk. Karikó Sándor. - Budapest : Áron, 2010. - 225 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9210-75-2 fűzött
társadalom; kockázat; felelősség; konferencia; globális problémák


008.2 K 70
Korán Imre
  Világmodellek : A Római Klub jelentésétől az ENSZ kezdeményezéséig / Korán Imre. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1980. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 963-220-877-3 fűzött
jövőkutatás; világmodell; globális problémák; Római Klub; humánökológia - társadalomökológia


I-1026
Korten, David
  Az értelemmel bíró piacgazdaság [Fordítás] : A globális kapitalizmus világosan megfogalmaztott, életképes alternatívája = The mindful marker economy : Here is a clear and viable alternative to global capitalism / David Korten. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2000 (In: Resurgence. 200. no. 2000. p. 16-19.). - 6 fol. ; 29 cm
globalizáció; gazdaság; kapitalizmus; World Trade Organisation


330 K 72
Korten, David C.
  Tőkés társaságok világuralma / David C. Korten ; [ford. Kindler József et al.]. - Budapest : M. Kapu Alapítvány, 1996. - 449 p. ; 20 cm
Eredeti cím: When corporations rule the world
ISBN 963-7706-05-4 fűzött
gazdaság; politika; hatalom; ipar; környezetvédelem; fenntartható fejlődés; globalizáció


330 K 72
Korten, David C.
  When corporations rule the world / David C. Korten. - West Hartford, CT : Kumarian Press ; San Francisco, CA : Berrett-Koehler, 1995. - x, 374 p. ; 25 cm. - (Kumarian Press books for a world that works)
Címford.: Amikor gazdasági társaságok uralják a világot. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 335-359.
ISBN 1-887208-00-3 fűzött
gazdaság; politika; hatalom; ipar; környezetvédelem; fenntartható fejlődés; globalizáció


502 K 90
  Környezeti perspektíva 2000-ig és azon túl : Az ENSZ Környezeti Program által készített dokumentum . Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Környezetvédelmi és a természeti erőforrások ésszerű felhasználására vonatkozó regionális stratégiája 2000-ig és azon túl / [kiad. a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya]. - [Budapest] : KVM , [199?]. - 157 p. ; 20 cm
Fűzött
környezeti problémák; globális problémák; trendek; környezetvédelmi tervezés; fenntartható fejlődés; United Nations Environmental Programme (Nairobi); Economic Commission for Europe (Geneva)


502 K 99
Kuthi Adrienn
  Globális problémák / szerk. Kuthi Adrienn. - 3., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2001. - 49 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 48-49.
Fűzött
globális problémák; történeti ökológia; népességnövekedés; éghajlati változás; mezőgazdaság; erdőirtás; biológiai változatosság; oktatási segédanyag


502 L 27
Lányi András
  A globalizáció folyamata / Lányi András. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 61 p. ; 20 cm. - (Fenntarthatóság és globalizáció, ISSN 1788-9731 ; 1.)
ISBN 978-963-9683-90-7 fűzött
globalizáció; környezetgazdaságtan; humánökológia


314.8 L 20
Lappé, Frances Moore
  Taking population seriously / Frances Moore Lappé and Rachel Schurman. - London : Earthscan, 1989. - 90 p. ; 20 cm
Címford.: Beszéljünk komolyan a népesedésről. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 75-87.
ISBN 1 85383 055 0 fűzött
népesedés


008.2 L 30
László Ervin
  Döntés előtt / László Ervin. - Budapest : KIT Képzőművészeti K., 1994. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-336-628-3 fűzött
előrejelzés


008 L 30
László Ervin
  The inner limits of mankind : Heretical reflections on today's values, culture and politics / Ervin Laszlo. - London : Oneworld, 1989. - 146 p. ; 22 cm
Címford.: Az emberiség belső határai : Eretnek gondolatok a mai értékekről, kultúráról és politikáról
ISBN 1 85168 009 8 fűzött
kultúra; érték; politika; globális társadalom; fejlődés


502 L 30
László Ervin
  Új világkép : A tudatos változás kézikönyve / László Ervin. - Budapest : Nyitott Könyvműhely, 2009. - 179 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Worldshift 2012 : Making green business, new politics, and higher consciousness work together
ISBN 978-963-9725-92-8 fűzött
civilizáció; ökológia; változás; társadalmi változás; előrejelzés; globális problémák


008 L 67
  The limits to growth : A report for the Club of Rome`s project on the predicament of mankind / Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows [et al.]. - 10. print. - New York : Universe Books, 1973. - 205 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: A növekedés határai : A Római Klub globális problémákkal foglalkozó kutatásának jelentése
ISBN 0 87663 901 5 fűzött
globális problémák; Római Klub; Club of Rome


I-941
Lipschutz, Ronnie D.
  Learn of the green world: Global environmental change, global civil society and social learning / by Ronnie D. Lipschutz == Transnational associations. 3. no. 1993. p. 124-138.
Címford.: A "Zöld világ" megismerése : Globális társadalmi változás, globális civil társadalom és társadalmi tanulási folyamat
globális változás; társadalmi hatás; környezetvédő mozgalmak; Magyarország


I-601
Lutz, Christian
  Doch eine Zukunft für Europa? : Der Europessimismus und eine Weltwirtschaft von morgen / Christian Lutz. - Rüschlikon : GDI, 1986. - 103 p. ; 29 cm. - ( GDI-Schriften zur Wirtschafts- und Unternehmenspolitik ; 46.)
Címford.: De azért van jövője Európának? : Az europesszimizmus és a holnap világgazdasága. - Fmás.
Globális problémák; Gazdaság; Információs társadalom; Trendek; Európa


008.2 M 14
  Magyar jövőképek / szerk. Varga Csaba és Tibori Tímea. - Budapest : HÉA Stratégiakut. Int., 1998. - 675 p. ; 24 cm. - (Nemzeti stratégia 2020-ig könyvek, ISSN 1417-4661 ; 2.)
Tanulmányok
ISBN 963-8493-23-2 fűzött
előrejelzés; globális problémák; civilizáció; Magyarország


502 M 16
  Magyarország a nagyvilágban : A Védegylet külpolitikai állásfoglalása. - Budapest : Védegylet, 2001. - 33 p. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 2.)
ISBN 963-00-6370-0 fűzött
globalizáció; nemzetközi kapcsolatok; Magyarország


008.2 M 12
  A mai világ és a jövő forgatókönyvei / szerk. Varga Csaba és Tibori Tímea . - Budapest : HÉA Stratégiakut. Int. : MTA Szociológiai Int. : Magyar Kapu Alapítvány, 1997. - 831 p. ; 24 cm. - (Nemzeti stratégia 2020-ig könyvek, ISSN 1417-4661 ; 1.)
Tanulmányok
ISBN 963-7706-07-0 fűzött
előrejelzés; globális problémák; civilizáció


008 M 27
  Mapping the future : Local cultures, global change / ed. by John Bird [et al.]. - Repr. - London : Routledge ; New York, 1995. - xv, 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Futures, new perspectives for cultural analysis)
Címford.: A jövő feltérképezése : Helyi kultúrák, globális változás. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0-415-07018-X fűzött
kultúra; társadalmi előrejelzés; trendek; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - politikai ökológia


330 M 36
Martin, Hans-Peter
  A globalizáció csapdája : Támadás a demokrácia és a jólét ellen / Hans-Peter Martin, Harald Schumann ; [ford. Szmodits Anikó]. - Budapest : Perfekt, 1998. - 352 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Die Globalisierungsfalle : Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand
ISBN 963-394-313-2 fűzött
gazdaság; politika; hatalom; ipar; környezetvédelem; fenntartható fejlődés; globalizáció


330 M 36
Martin, Hans-Peter
  The global trap : Globalization and the assault on democracy and prosperity / Hans-Peter Martin and Harald Schumann ; translated by Patrick Camiller. - London ; New York, NY : Zed Books, 1997. - ix, 269 p. ; 22 cm
Címford.: A globális csapda : Globalizáció és támadás a demokrácia és a jólét ellen. - Eredeti cím: Die Globalisierungsfalle : Der Globalisierungsfalle : Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand
ISBN 1-85649-530-2 fűzött
globalizáció; gazdaság


338 M 49
McRae, Hamish
  A világ 2020-ban : Versenyben a hatalomért, kultúráért, jólétért / Hamish McRae ; [ford. Farkas Ákos ..., Bánki Dezső...]. - Budapest : AduPrint, 1996. - 335 p. ; 25 cm. - (Megújuló világképek, ISSN 1219-6401) Eredeti cím: The world in 2020. - Borítócm: A világ kétezerhúszban. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85339-3-5 kötött
világgazdaság; jövőkutatás


330 M 50
Meadows, Donella H.
  Beyond the limits : Confronting global collapse, envisioning a sustainable future / Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jörgen Randers. - Post Mills, VT : Chelsea Green Publishing Co, 1992. - xix, 227 p. ; 24 cm
Címford.: Túl a határokon : "Fenntartható" jövőkép a világméretű összeomlással szemben
ISBN 0-930031-55-5 kötött
gazdasági fejlődés; népesedés; fenntartható fejlődés; globális problémák; természeti erőforrások; környezetszennyezés


008 M 50
Meadows, Donella H.
  Limits to growth : The 30-year update / Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows. - White River Junction, VT : Chelsea Green, 2004. - xxii, 338 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A növekedés határai : Harminc év múltán. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 295-309.
ISBN 1-931498-58-X fűzött
globális problémák; gazdasági fejlődés; környezeti hatás; környezetszennyezés; fenntartható fejlődés


008 M 50
Meadows, Donella H.
  A növekedés határai : Harminc év múltán / Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows ; [ford. Déri Andrea]. - Budapest : Kossuth, 2005. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Limits to growth : The 30-year update. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-09-4708-0 fűzött
fenntartható fejlődés; globalizáció


008 M 57
Mész András
  Ezredvégi beszélgetések / Monory M. András, Tillmann J. A. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2000. - 468 p. ; 20 cm
Vál. a Magyar Televízió azonos c. műsorsorozatából
ISBN 963-9259-38-1 kötött
művelődéstörténet; szellemi élet; civilizáció; globális problémák


502[37] M 68
Milbrath, Lester W.
  Learning to think environmentally : While there is still time / Lester W. Milbrath. - Albany, NY : State University of New York Press, 1996. - xx, 136 p. : ill. ; 19 cm
Címford.: A környezettudatos gondolkodás elsajátítása : Míg van rá idő. - Bibliogr.: p. 129-134.
ISBN 0-7914-2953-9 kötött
környezeti nevelés; ökológia; társadalom; globális problémák


I-187
Milbrath, Lester W.
  Tanuljunk zölden gondolkodni [Fordítás] : Amíg nem késő = Learning to think environmentally : While there is still time / Lester W. Milbrath. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Szabó Judit ; 1997 (Albany, NY : State University of New York Press, 1996 ; xx, 136 p.). - 45 fol. ; 29 cm
ökológia; fenntartható fejlődés; környezeti problémák; környezetvédelem


502 M 68
Milne, Antony
  Our drowning world : Population, pollution and future weather / Antony Milne. - Bridport, Dorset : Prism Press, 1988. - 154 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Fuldokló világunk : Népesség, szennyezés és a jövő időjárása
ISBN 1 85327 004 0 kötött
népesség; urbanizáció; üvegházhatás; ózonréteg; erdőirtás; éghajlati változás; globális felmelegedés; iparosodás; környezetvédelem


502 M 69
Mindell, Arnold
  The year I : Global process work : [Community creation from global problems, tensions and myths] / Arnold Mindell. - London : Arkana, 1989. - vi, 160 p. : ill. ; 20 cm
Címford.: Az I. év : Közösségteremtés világméretű gondokból, feszültségekből és mítoszokból. - Bibliogr.: p. 152-160.. - Szakszójegyzék: p. 148-151.
ISBN 0-14-019210-7 fűzött
globális problémák; pszichológia; konfliktus; csoport; viselkedés; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - gyakorlat


I-972
Mindell, Arnold
  Föld mágia és tudomány [Fordítás] = Earth magic and science / Arnold Mindell. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Schmidt Sára ; 1996 (In: The Year I. - London : Arkana, 1989. p. 55-62.). - 5 fol. ; 29 cm
globális problémák; pszichológia; konfliktus; csoport; viselkedés


I-972/2
Mindell, Arnold
  Háborús játékok és harcmódszerek [Fordítás] = War games and conflict methods / Arnoll Mindell. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2000 (In: The Year I. - London : Arkana, 1989. p. 114-119.). - 2 fol. ; 29 cm
globális problémák; háború; pszichológia; konfliktus; csoport; viselkedés


502 M 75
Moisseyev, Nikita
  Man, nature and the future of civilization : "Nuclear winter" and the problem of a "permissible threshold" / Nikita Moisseyev. - Moscow : Novosty Press Agency, 1987. - 92 p. ; 17 cm
Címford.: Az ember, a természet és a civilizáció jövője : A "nukleáris tél" és a "megengedhető küszöb" problémája
Fűzött
tudomány; ökológia


325 M 99
Myers, Norman
  Environmental exodus : An emergent crisis in the global arena / Norman Myers [...] with Jennifer Kent. - Washington, D.C. : Climate Institute, 1995. - viii, 214 p. ; 28 cm
Címford.: Környezeti exodus : Világ-válság kialakulóban. - Bibliogr.: p. 161-214.
Fűzött
vándorlás; sivatagosodás; környezetszennyezés; menekültek; környezeti menekültek


502 M 99
Myers, Norman
  The Gaia atlas of future worlds : Challenge and opportunity in an age of change / Norman Myers. - New York, NY [etc.] : Anchor Books, 1991. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (A Gaia original)
Címford.: Gaia atlasz a jövő világáról : Kihívás és lehetőség a változások korában. - Bibliogr.: p. 186-187
ISBN 0-385-26606-5 fűzött
ökológia; környezetpolitika; gazdasági előrejelzés; technikai innováció; Gaia-elmélet; trendek; jövő; világpolitika; globális problémák; Gaia-elmélet; kézikönyv


502 M 99
Myers, Norman
  Not far afield : U.S. interests and the global environment / Norman Myers . - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1987. - 73 p. ; 26 cm
Címford.: "Begyűrűzik" : USA érdekeltségek és a globális környezet. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 59-73.
ISBN 0 915825 24 4 fűzött
globális problémák; környezet; környezeti állapot; fejlődő országok; környezeti biztonság; Amerikai Egyesült Államok; Karib-medence


502 N 22
Nagy József
  Vége??? : Az emberiség lehetőségei 2000-2050-ig / Nagy József. - [Örkény] : [Magánkiad.], [1999]. - 168 p. ; 24 cm
ISBN 963-550-959-6 fűzött
globális problémák; előrejelzés


008 N 34
Naisbitt, John
  Megatrends : Ten new directions transforming our lives / John Naisbitt. - [2. print.]. - New York : Warner Books, 1984. - xxxii, 333 p. ; 16 cm
Fmás. (183 fol.)
ISBN 1 098 7654 3
trendek


339 N 88
  Növekedés és globalizáció : [Válogatott tanulmányok] / [szerk. Matolcsy György]. - [Szentendre] : Kairosz ; [Budapest] : Növekedéskutató, [1999]. - 248 p. : ill. ; 19 cm. - (Miénk a 21. század, ISSN 1419-2993)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9137-90-1 kötött
gazdaság; globalizáció; Magyarszág


502 O 95
  Our changing planet : The FY 1991 U.S. Global Change Research Program / a report by the Committee on Earth Sciences. - Reston, VA : Committee on Earth Sciences, 1990. - 60 p. ; 23 cm
Címford.: Változó bolygónk : Az USA 1991. évi "Globális változás" kutatási programja
Fűzött
kutatás; globális változás; költségvetés; ökológia; Amerikai Egyesült Államok


502 O 95
  Our changing planet : The FY 1992 U.S. Global Change Research Program / a report by the Committee on Earth and Environmental Sciences. - Reston, VA : Committee on Earth and Environmental Sciences, [1991]. - 90 p. ; 23 cm
Címford.: Változó bolygónk : Az USA 1992. évi "Globális változás" kutatási programja
Fűzött
kutatás; globális változás; költségvetés; ökológia; Amerikai Egyesült Államok


502 O 95
  Our changing planet : The FY 1995 U.S. Global Change Research Program / a report by the Subcommittee on Global Change Research, Committee on Environmental and Natural Resources Research of the National Science and Technology Council. - Washington, D.C. : Global Change Resources Program, [1995]. - 132 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Változó bolygónk : Az USA 1995. évi "Globális változás" kutatási programja
Fűzött
globális változás; éghajlati változás; ózonréteg; környezeti nevelés; Amerikai Egyesült Államok


502 O 95
  Our common future / the report of the World Commission on Environment and Development. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1987. - xv, 400 p. ; 21 cm
Címford.: Közös jövőnk
ISBN 0 19 282080 X fűzött
gazdasági fejlődés; környezetvédelem; trendek; tervezés; környezetpolitika; humánökológia; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - gyakorlat; United Nations Organization


008.2 P 11
Paepke, C. Owen
  The evolution of progress : The end of economic growth and the beginning of human transformation / C. Owen Paepke. - New York, NY : Random House, 1993. - xxxi, 382 p. ; 24 cm
Címford.: A haladás evolúciója : A gazdasági növekedés vége és az emberi átalakulás kezdete
ISBN 0-679-41582-3 kötött
fogyasztói társadalom; gazdasági növekedés; életmód; technika; előrejelzés; humánökológia - történeti ökológia


502 P 49
Pearce, David
  Blueprint 4 : Capturing global environmental value / David Pearce. - London : Earthscan Publications, 1995. - xiii, 212 p. ; 22 cm
Címford.: A negyedik tervezet : A világ környezeti értékeinek megőrzése. - Bibliogr.: p. 197-206.
ISBN 1-85383-184-0 fűzött
globális problémák; ózonréteg; éghajlati változás; biológiai változatosság; gazdaság; szabadkereskedelem; környezetvédelmi jog; nemzetközi egyezmények; népesség; szegénység; United Nations Conference on Environment and Development (1992.) (Rio de Janeiro); Global Environment Facility


502 P 72
Pirages, Dennis
  Global technopolitics : The international politics of technology and resources / Dennis Pirages. - Pacific Grove, CA : Brooks/Cole, 1989. - ix, 220 p. ; 24 cm
Címford.: Globális technopolitika : Nemzetközi technológia- és erőforráspolitika
ISBN 0 534 09912 2 fűzött
technológia; erőforrások; nemzetközi politika; humánökológia - politikai ökológia


321 P 77
Pokol Béla
  Globális uralmi rend / Pokol Béla. - Budapest : Kairosz, 2005. - 205 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 963-7510-91-5 fűzött
globalizáció; politológia; közgazdaságtan


502 R 31
Rakonczai János
  Globális környezeti problémák / [írta és szerk.] Rakonczai János ; [ábrák Dormány Gábor, Zádori Adrián] ; [a fotók a szerző felvételei] . - Szeged : Lazi, [2003]. - 190 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 963-9416-52-5 kötött
globális problémák; környezetvédelem


502 R 36
Ramphal, Shridath
  Our country, the planet : Forging a partnership for survival / Shridath Ramphal. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1992. - xxi, 291 p. ; 23 cm
Címford.: Hazánk a Föld : Együttműködés a túlélésért. - Bibliogr.: p. 271-286.
ISBN 155963-164-3 fűzött
környezetvédelem; globális problémák; népesség; gazdasági fejlődés; környezeti hatás


502 S 68
Redclift, Michael
  Social theory and the global environment / ed. by Michael Redclift and Ted Benton. - Repr. - London ; New York, NY : Routledge, 1997. - vii, 271 p. ; 24 cm. - (Global environmental change)
Címford.: A társadalomelmélet és a globális környezet. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-415-11170-6 fűzött
környezetvédelem; globális problémák; szociológia; környezeti tudatosság


502 R 49
  Regional strategy for environmental protection and rational use of natural resources in ECE member countries covering the period up to the year 2000 and beyond / Economic Commission for Europe. - New York : United Nations, 1988. - 52 p. ; 21 cm
Címford.: Regionális stratégia a környezet megőrzőséhez és a természeti erőforrások ésszerű hasznosításához az Európai Gazdasági Bizottság tagországaiban 2000-ig és azon túl
ISBN 92 1 116431 1 fűzött
környezetvédelem; természeti erőforrások; trendek; Európa


502 S 49
Repetto, Robert
  The "Second India" revisited: population, poverty, and environmental stress over two decades / Robert Repetto. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1994. - 95 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: A "Második India" két évtized múlva : Népesség, szegénység és környezeti hatásuk 20 év távlatában
ISBN 0-915825-96-1 fűzött
népesség; gazdaság; mezőgazdaság; város; energia; ipar; környezeti hatás; India


502 R 59
  Research strategies for the U.S. Global Change Research Program / Committee on Global Change [...] of the Commission on Geosciences, Environment, and Resources National Research Council. - Washington, D.C. : National Academy Press, 1990. - xi, 291 p. ; 23 cm
Címford.: Kutatási stratégia az Egyesült Államok környezeti változással kapcsolatos kutatási programja számára
ISBN 0-309-04348-4 fűzött
környezeti változás; globális változás; földtörténet; földtudományok; kutatás


502 R 72
Rich, Bruce
  Mortgaging the Earth : The World Bank, environmental improvement, and the crisis of development / Bruce Rich. - Boston, MA : Beacon Press, 1994. - xiv, 376 p. ; 23 cm
Címford.: A Föld elzálogosítása : A Világbank, a környezet állapotának javítása, és a fejlődés-válság. - Bibliogr.: p. 319-362.
ISBN 0-8070-4707-4 fűzött
világgazdaság; globális problémák; pénzügy; gazdaság; Világbank; fejlődő országok; környezetpolitika


008 R 76
Robertson, James
  The sane alternative : A choice of futures / James Robertson. - Rev. and expend. ed. - Oxon : Robertson, 1983. - 156 p. ; 20 cm
Címford.: A józan alternatíva : Választás a jövőképek közül
ISBN 0 9505962 1 3 fűzött
jövőkép


575 R 96
Ruffié, Jacques
  The population alternative : A new look at competition and the species / Jacques Ruffié ; transl. by Laurence Garey. - New York : Pantheon Books, 1986. - xviii, 364 p. ; 24 cm
Címford.: A népesedési alternatíva : A verseny és a fajok új szemlélete
ISBN 0 394 54452 8 fűzött
szociobiológia; demográfia; fajelmélet; fejlődéselmélet; jövőkutatás; társadalom


502 S 10
Sachs, Wolfgang
  Greening the North : A post-industrial blueprint for ecology and equity / Wolfgang Sachs, Reinhard Loske and Manfred Linz ; with Ralf Behrensmeier [et al.]. - London ; New York, NY : Zed Books, 1998. - xii, 247 p. ; 22 cm
Címford.: Észak környezetbarátabbá tétele : Posztindusztriális forgatókönyv az ökológia és az egyenlőség jegyében. - Bibliogr.: p. 225-236.
ISBN 1-85649-508-6 fűzött
globális problémák; fogyasztás; környezetszennyezés; fenntartható fejlődés; Észak-Dél


502 S 18
Sárfalvi Béla
  A világnépesség növekedése / Sárfalvi Béla . A fejlődő országok népességének élelmezési helyzete / Bernek Ágnes. - Budapest : ELTE TTK, 1992. - 56 p. ; 20 cm. - (Humánökológia ; 1215-8747)
Egyetemi jegyzet
ISBN 963-462-686-6 fűzött
népességnövekedés; élelmezés; globális problémák; humánökológia; jegyzet


338.43 S 19
Sárkány Pál
  A világélelmezési válság : A prognózisok dilemmái / Sárkány Pál. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1979. - 401 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 393-400.
ISBN 963 220 845 5 v.
élelmiszer-termelés; élelmezés; globális problémák; környezetvédelem


320 S 22
Sassen, Saskia
  Losing control? : Sovereignty in an age of globalization / Saskia Sassen. - New York : Columbia University Press, 1996. - xvi, 148 p. ; 19 cm. - ( University seminars / Leonard Hastings Schoff memorial lectures)
Címford.: Kontrollvesztés? : Önrendelkezés a globalizáció korában. - Bibliogr.: p. 119-134.
ISBN 0-231-10608-4 fv.
állam; gazdaság; nemzetközi gazdasági kapcsolatok; migráció; információs társadalom; globalizáció; szuverenitás


321 S 22
Sassen, Saskia
  Elveszített kontroll? : Szuverenitás a globalizáció korában / Saskia Sassen ; [ford. Rotyis József]. - [Budapest] : Helikon, 2000. - 129 p. ; 21 cm. - (Helikon huszonegy, ISSN 1586-6378)
Eredeti cím: Losing control?. - Biliogr.: p. 119-129.
ISBN 963-208-674-0 fűzött
állam; gazdaság; nemzetközi gazdasági kapcsolatok; migráció; információs társadalom; globalizáció; szuverenitás


008 S 32
Schmidt, Helmut
  A globalizáció : Politikai, gazdasági és kulturális kihívások / Helmut Schmidt ; [ford. Ara-Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 1999. - 129 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Globaisierung
ISBN 963-07-6629-9 kötött
globalizáció


502 S 58
Silver, Cheryl Simon
  One Earth, one future : Our changing global environment / Cheryl Simon Silver with Ruth S. DeFries. - Washington, D.C. : National Academy Press, 1991 . - xii, 196 p. ; 24 cm
Címford.: Egyetlen Föld, egyetlen jövő : Globális környezetváltozás
ISBN 0 309 04141 4 kötött
környezeti változás; globális problémák; környezeti problémák; történeti ökológia; éghajlati változás; savas eső; erdőirtás; veszélyeztetett fajok; ózonréteg; global warming


008.2 S 58
Simmons, Jerry Laird
  Future lives : A fearless guide to our transition times / J. L. Simmons. - Santa Fe, NM : Bear and Co., 1990. - 285 p. ; 22 cm
Címford.: Élet a jövőben : Félelem nélküli kalauz átmeneti időszakunkhoz. - Bibliogr.: p. 279-284.
ISBN 0 9396680 76 9 fűzött
társadalmi előrejelzés; modern civilizáció; szociológia; jövő; trendek


659.3 S 69
Sola Pool, Ithiel de
  Technologies without boundaries : On telecommunications in a global age / Ithiel de Sola Pool ; ed. by Eli M. Noam. - Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 1990. - xiii, 283 p. ; 25 cm
Címford.: Technika határok nélkül : Híradástechnika egy globális korban. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 263-277.
ISBN 0 674 87263 0 kötött
tömegkommunikáció; híradástechnika; ökológia


502 S 86
  State of the World : A Worldwatch Institute report on progress toward a sustainable society / project director Lester R. Brown. - 1984. - New York, NY ; London : Norton, 1984. - xvii, 252 p. ; 24 cm
Címford.: A világ helyzete : A Worldwatch Institute 1984. évi jelentése a fenntartható társadalom felé vezető folyamatról
ISBN 0-393-30176-1 fűzött
globális problémák; trendek; népesség; talajvédelem; erdő; újrahasznosítás; atomenergia; alternatív energiaforrások; gépkocsi; élelmezés; gazdaságpolitika; állapotjelentés; kézikönyv


502 S 86
  State of the World : A Worldwatch Institute report on progress toward a sustainable society / project director Lester R. Brown. - 1985. - New York, NY ; London : Norton, 1985. - xvii, 301 p. ; 24 cm
Címford.: A világ helyzete : A Worldwatch Institute 1985. évi jelentése a fenntartható társadalom felé vezető folyamatról
ISBN 0-393-30218-0 fűzött
globális problémák; trendek; népességnövekedés; erdő; alternatív energiaforrások; élelmezés; vízgazdálkodás; energiahatékonyság; biológiai változatosság; kézikönyv


502 S 86
  State of the World : A Worldwatch Institute report on progress toward a sustainable society / project director Lester R. Brown. - 1986. - New York, NY ; London : Norton, 1986. - xvii, 263 p. ; 24 cm
Címford.: A világ helyzete : A Worldwatch Institute 1986. évi jelentése a fenntartható társadalom felé vezető folyamatról
ISBN 0-393-30255-5 fűzött
globális problémák; trendek; atomerőmű; vízgazdálkodás; dohányzás; gyermekek; villamosenergia; nemzetbiztonság; Afrika; kézikönyv


502 S 86
  State of the world : A Worldwatch Institute report on progress toward a sustainable society / project director Lester R. Brown. - 1987. - New York ; London : Norton, 1987. - xvii, 268 p. ; 24 cm
Címford.: A világ helyzete 1987-ben
ISBN 0 393 30389 6 fűzött
ökológia; trendek; statisztika; globális problémák; kézikönyv


502 S 86
  State of the World : A Worldwatch Institute report on progress toward a sustainable society / Lester R. Brown [et al.]. - 1988. - New York ; London : Norton, 1988. - xvii, 237 p. ; 24 cm
Címford.: A világ helyzete 1988-ban : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése
ISBN 0 393 0440 X fűzött
ökológia; trendek; statisztika; globális problémák; kézikönyv


502 S 86
  State of the World : a Worldwatch Institute report on progress toward a sustainable society / project director Lester R. Brown. - 1990. - New York ; London : Norton, 1990. - xvi, 253 p. ; 24 cm
Címford.: A világ helyzete : A Worldwatch Institute 1990. évi jelentése a fenntartható társadalom felé haladásról
ISBN 0 393 30614 3 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; gazdaság; szegénység; statisztika; kézikönyv


502 S 86
  State of the World : A Worldwatch Institute report on progress toward a sustainable society / project director Lester R. Brown. - 1989. - New York, NY ; London : Norton, 1989. - xvi, 256 p. ; 24 cm
Címford.: A világ helyzete : A Worldwatch Institute 1989. évi jelentése a fenntartható társadalom felé vezető folyamatról
ISBN 0-393-30567-8 fűzött
globális problémák; trendek; területhasználat; élelmezés; közlekedés; ózonréteg védelme; AIDS; háború; állampolgári részvétel; kézikönyv


502 S 86
  State of the World : A Worldwatch Institute report on progress toward a sustainable society / project director Lester R. Brown. - 1991. - New York, NY ; London : Norton, 1991. - xvii, 254 p. ; 24 cm
Címford.: A világ helyzete : A Worldwatch Institute 1991. évi jelentése a fenntartható társadalom felé vezető folyamatról
ISBN 0-393-30733-6 fűzött
globális problémák; trendek; háború; napenergia; erdészet; közlekedés; hulladék; abortusz; Szovjetunió; Kelet-Európa; kézikönyv


325 S 86
  The state of the world's refugees : In search of solutions / United Nations High Commissioner for Refugees ; [Jeff Crisp author]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1995. - 264 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Menekült-helyzet a világon : Megoldások keresése
ISBN 0-19-828043-2 fűzött
menekültek; emberi jogok; globális problémák


502 S 86
  States of disarray : The social effects of globalization : An UNRISD report for the World Summit for Social Development. - Geneva : UNRISD, 1995. - 172 p., [8] t. : ill., részben színes ; 26 cm
Címford.: A zűrzavar államai : A globalizáció társadalmi hatásai. - Az 1995 márciusában Koppenhágában megtartott "Társadalmi Fejlődés Világkonferencia" előkészítő anyaga
ISBN 92-9085-013-2 fűzött
globális problémák; globalizáció; társadalmi hatás; konferencia


008.2 S 92
Stock, Gregory
  Metaman : The merging of humans and machines into a global superorganism / Gregory Stock. - New York, NY [etc.] : Simon and Schuster, 1993. - 365 p. ; 24 cm
Címford.: A metaember : Az emberek és gépek összeolvadása egyetlen globális szuperorganizmussá. - Bibliogr.: p. 251-349.
ISBN 0-671-70723-X kötött
jövőkutatás; civilizáció; technika; biológia; evolúció


502 S 92
Stone, Christopher D.
  The gnat is older than man : Global environment and human agenda / Christopher D. Stone. - Princeton, NJ : Princeton University Press, 1993. - xv, 341 p. ; 25 cm
Címford.: A szúnyogok már az ember előtt is léteztek : Globális környezet és az emberiség teendői. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 281-330.
ISBN 0-091-03250-5 kötött
környezetvédelem; globális problémák; környezetpolitika; környezetvédelmi jog; humánökológia; környezeti etika; környezetgazdaságtan; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - ökológia


338.43 S 98
Surányi Sándor
  Az élelmezés és a népességszaporodás néhány kérdése a mai világgazdaságban / Surányi Sándor. - Budapest : Aula, 1991. - 67 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 66-67.
Fűzött
élelmezés; népességnövekedés


008 T 50
  Through the '80s : Thinking globally, acting locally / ed. by Frank Feather . - Washington : World Future Society, 1980. - viii, 431 p. ; 23 cm
Címford.: Nyolcvanas évek : Globálisan gondolkodni, lokálisan cselekedni. - Tanulmányok
ISBN 0 930242 11 4 fűzött
globális problémák; trendek


008.2 T 80
Toynbee, Arnold
  Change and habit : The challenge of our time / Arnold Toynbee. - Oxford : Oneworld, 1997. - 256 p. ; 23 cm
Címford.: Változás és szokás : Korunk kihívása
ISBN 1-85168-044-6 fűzött
társadalom; politika; vallás; történet; technika; társadalmi hatás; trendek; előrejelzés


502 T 92
  The true state of the planet / Ronald Bailey, ed. ; a project of the Competitive Enterprise Institute. - New York, NY [etc.] : The Free Press, 1995 . - viii, 472 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A Föld valós állapota. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0-02-874010-6 fűzött
globális problémák; trendek; népesség; egészségügy; környezeti állapot; környezetpolitika


502 U 91
  The U.S. global change research program : An assessment of the FY 1991 plans / National Research Council. - 2. print. - Washington, D.C. : National Academy Press, 1991. - xvi, 107 p. ; 23 cm
Címford.: Az Egyesült Államok globális környezeti változással kapcsolatos kutatási programja : Az 1991-es költségvetési év terveinek értékelése
ISBN 0 309 04328 X fűzött
környezeti változás; globális változás; kutatás; Amerikai Egyesült Államok


338 U 57
  Uncommon opportunities : An agenda for peace and equitable development / report of the International Commission on Peace and Food. - London ; Atlantic Highlands, NJ : Zed Books, 1994. - xiii, 210 p. ; 22 cm
Címford.: Rendkívüli lehetőségek : Cselekvési terv a a béke és a kiegyenlített fejlődés érdekében. - A béke és az élelmezés ügyével foglalkozó nemzetközi bizottság jelentése
ISBN 1-85649-306-7 fűzött
fejlődő országok; élelmezés; emberi erőforrás; foglalkoztatás; Afrika; Kelet-Európa


502 V 58
Vass Csaba
  Míg élők közt leszel élő : Hármaskönyv a globalizációról / Vass Csaba. - Budapest : Ökotáj, 2000. - 226 p. ; 21 cm. - (Ökotáj könyvek , ISSN 1215-9778)
ISBN 963-00-5441-8 fűzött
globalizáció; válság; ökofilozófia; fogyasztói társadalom; emberi jogok


910 V 69
Veresegyházi Béla
  A világrendszerek kialakulása : Oktatási segédlet a földrajz tanításához / Veresegyházi Béla. - Budapest : Szaktudás K., 1993. - 147 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 963-7862-93-5 fűzött
földrajz; globális problémák; környezeti problémák; oktatási segédanyag


502 V 87
  A világ helyzete 1987/88-ban : Adatok bolygónk jövőjéről : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése / [... szerzői ... Lester R. Brown et al.]. - Budapest : Árkádia, 1988. - 275 p. ; 20 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 307 126 7 fűzött
Ökológia; Trendek; Globális problémák; Statisztika; Kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [Lester R. Brown et al.]. - 1991. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1991. - 245 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 188-243.
ISBN 963 04 1085 0 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; statisztika; kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [Lester R. Brown et al.]. - 1992. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1992. - 232 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 192-232.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; statisztika; kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [Lester R. Brown et al.]. - 1993. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1993. - 248 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 209-248.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; statisztika; fenntartható fejlődés; kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [Lester R. Brown et al.]. - 1994. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1994. - 238 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 199-238.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; statisztika; fenntartható fejlődés; erdőgazdálkodás; energiaipar; számítástechnika; fegyverkezés; élelmezés; Világbank; kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [Lester R. Brown et al.]. - 1995. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1995. - 237 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 199-237.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; statisztika; fenntartható fejlődés; kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [Lester R. Brown et al.]. - 1996. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1996. - 229 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 195-229.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; statisztika; fenntartható fejlődés; kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [Lester R. Brown et al.]. - 1997. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1997. - 230 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 192-230.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; statisztika; fenntartható fejlődés; kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [Lester R. Brown et al.]. - 1998. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1998. - 262 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 214-262.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; statisztika; fenntartható fejlődés; erdő; mezőgazdaság; halászat; éghajlati változás; szerves hulladék; újrahasznosítás; kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [Lester R. Brown et al.]. - 1999. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1999. - 256 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 207-256.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; statisztika; gazdaság; energiarendszer; fenntartható gazdaság; fahasznosítás; óceán; növényi sokféleség; élelmezés; város; háború; kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [Lester R. Brown et al.]. - 2000. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 2000. - 285 p. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 227-277.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; statisztika; öntözés; élelmezés; vegyi szennyezés; papírgazdálkodás; információs technológia; mikroenergetika; munka; globalizáció; kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [Christopher Flavin et al.]. - 2001. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 2001. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 249-294.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; globális problémák; statisztika; talajvízszennyezés; élelmezés; energiatermelés; szénkibocsátás; közlekedés; természeti katasztrófa; adósságválság; környezeti bűnözés; fenntarthatóság; kézikönyv


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / Föld Napja Alapítvány. - 2002. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2002]. - 290 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 244-290.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; környezetvédelem; előrejelzés


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / Föld Napja Alapítvány. - 2003. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2003]. - 279 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 233-279. - Ford. Amtmann Mária, Berghammer Rita, Füsti Molnár Zsuzsa
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; környezetvédelem; előrejelzés


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : [Kiemelt téma a fogyasztói társadalom] / Föld Napja Alapítvány. - 2004. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2004]. - 275 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 228-275. - Ford. Amtmann Mária, Berghammer Rita, Füsti Molnár Zsuzsa
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; környezetvédelem; előrejelzés; fogyasztói társadalom


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : [Újragondolt biztonság] / Föld Napja Alapítvány. - 2005. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2005]. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 226-266. - Ford. Amtmann Mária, Berghammer Rita, Füsti Molnár Zsuzsa
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; környezetvédelem; előrejelzés; környezeti biztonság


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : [Fókuszban: Kína és India] / Föld Napja Alapítvány. - 2006. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2006]. - 290 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 250-290. - Ford. Amtmann Mária et al.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; környezetvédelem; előrejelzés; Kína; India


502 V 87
  A világ helyzete : Városaink jövője : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [közread. a] Föld Napja Alapítvány. - 2007. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2007]. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 251-292. - Ford. Amtmann Mária et al.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; környezetvédelem; urbanizáció; társadalmi környezet; előrejelzés


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : A fenntartható gazdaság / ford. Amtmann Mária. - 2008. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2008]. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Ford. Amtmann Mária et al. - Bibliogr.: p. 279-315.
ISSN 1215-2064 fűzött
gazdasági ökológia; társadalmi ökológia; világgazdaság; energiagazdaság


502 V 87
  A világ helyzete : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : Úton egy felmelegedő világ felé. - 2009. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2009]. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world. - Bibliogr.: p. 254-291.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; társadalmi ökológia; éghajlatváltozás; globális felmelegedés; környezetvédelem; világgazdaság; energiagazdálkodás


502 V 87
  A világ helyzete : 2010 : A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : A kultúra átalakítása : Fogyasztástól a fenntarthatóságig. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, [2010]. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The state of the world 2010 : Transforming cultures. - Bibliogr.: p. 245-280.
ISSN 1215-2064 fűzött
ökológia; trendek; társadalmi ökológia; társadalmi környezet; kultúrszociológia; kutlúra; fogyasztói magatartás; környezeti nevelés; tömegkommunikáció; fenntartható fejlődés


008 V 91
  Visions of apocalypse : End or rebirth? / ed. by Saul Friedländer [et al.] . - New York ; London : Holmes and Meyer, 1985. - 268 p. ; 23 cm
Címford.: Az apokalipszis látomásai : Vég vagy újjászületés?
ISBN 0 8419 0755 2 fűzött
civilizáció; jövőkutatás; technikai társadalom; filozófia; társadalomfejlődés


502 V 92
  Vital signs 2003-2004 : The trends that are shaping our future / Michael Renner, project director ; Linda Starke, editor. - London : Earthscan, 2003. - 153 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Életfontosságú jelek, 2003-2004 : A jövőnket formáló trendek. - Bibliogr. a jegyzetekben: p.123-149.
ISBN 1-84407-021-2 fűzött
trendek; környezetvédelem; globális problémák; élelmezés; gazdaság; népesség; mezőgazdaság; közlekedés; hadsereg


502 W 35
Waugh, David
  The world / David Waugh. - Walton-on-Thames, Surrey : Nelson, 1987.. - 144 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: A világ
ISBN 0-17434-210-1 fűzött
globális problémák; népesség; egészségügy; vízellátás; környezeti kockázat; gazdaság; energia; turizmus; urbanizáció; vándorlás


008.2 W 62
  The way ahead : A visionary perspective for the new millenium / ed. by Eddie and Debbie Shapiro. - Repr. - Shaftesbury, Dorset : Element ; Rockport, MA ; Brisbane, 1992. - xviii, 266 p. ; 23 cm
Címford.: Az út előttünk : A következő évezred fantáziaképe
ISBN 1-85230-317-4 fűzött
jövőkutatás; ökológia


338 W 56
  Weltprobleme / Hrsg. Peter J. Opitz. - München : Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 1982. - 391 p. : ill. ; 21 cm. - ( Schriftenreiche der Bundeszentrale für politische Bildung ; 188.) . (Studien zur Geschichte und Politik)
Címford.: Világproblémák
ISBN 3 921352 92 4 fűzött
globális problémák; gazdaság; trendek; népesedés; élelmezés; város; energia; fegyverkezés; leszerelés


008.2 W 69
Wieners, Brad
  Reality check / Brad Wieners and David Pescovitz. - San Francisco, CA : HardWired, 1996. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: "Valóság-ellenőrzés"
ISBN 1-888869-03-8 fűzött
jövőkutatás; trendek; technika


502 W 75
Williams, Jessica
  Merre tart a világ? : 50 tény, amely megrengethetné a világot / Jessica Williams ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : HVG Kv., 2005. - 375 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: 50 facts that should change the world
ISBN 963-7525-64-5 fűzött
világesemények; globális problémák


502 W 76
Wilson, Derek J.
  Five holocausts / Derek J. Wilson. - Wellington : Steele Roberts, 2001. - 470 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Öt holokauszt. - Bibliogr.: p. 437-450.
ISBN 1-877228-41-9 fűzött
globális problémák; környezetrombolás; gazdaság; politika; népességrobbanás; militarizmus


502 W 84
  Wo aber Gefahr ist... : Naturzerstörung - Ungerechtigkeit - Unfrieden : Ein Lesebuch für Religions-, Philosophie- und Deutschlehrer, Erwachsenenbildner sowie andere interressierte Menschen / [Eigentümer und Hrsg. Österreichischen Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz]. - Wien : ARGE Umwelterziehung in der ÖGNU, 1990. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - (Themenhefte / ARGE Umwelterziehung ; 12)
Címford.: "Ahol veszély leselkedik... : Környezeti ártalmak - igazságtalanság - békétlenség : Olvasókönyv korunk válságáról hittan-, filozófia- és némettanároknak, a felnőttoktatásban résztvevőknek és minden érdeklődőnek
ISBN 3 900 717 14 1 fűzött
globális problémák; ökológia; válság


502 W 96
World Commission on Environment and Development
  Közös jövőnk : A Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentése / [a magyar kiadást szerk. Persányi Miklós]. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1988. - 404 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Our common future
ISBN 963 232 660 1 fűzött
környezetvédelem; gazdaság


502 W 96
  The world environment 1972-1992 : Two decades of challenge / ed. by Mostafa K. Tolba [...] and Osama A. El-Kholy. - Repr. - London [etc.] : Chapman and Hall, 1993. - xi, 884 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A világ környezeti állapota 1972-1992 : Két évtized kihívás. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-412-47000-4 fűzött
környezeti állapot; globális problémák; statisztikai adatok; kézikönyv


502 W 96
  World resources : [An assessment of the resource base that supports the global economy] / a report by the International Institute for Environment and Development and the World Resources Institute ; director J. Alan Brewster. - 1987. - New York : Basic Books, 1987. - xiii, 369 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A világ erőforrásai
ISBN 0 465 09239 X ISSN 0887-0403 fűzött
erőforrások; környezet; gazdaság; statisztika; almanach


502 W 96
  World resources : [An assessment of the resource base that supports the global economy] / a report by The World Resources Institute and The International Institute for Environment and Development ; in collaboration with The United Nations Environment Programme ; director J. Alan Brewster. - 1988-89. - New York : Basic Books, 1988. - xii, 372 p. : ill.
Címford.: A világ erőforrásai, 1988-89
ISBN 0 465 09240 3 ISSN 0887-0403 kötött
környezet; erőforrások; gazdaság; statisztika; kézikönyv


502 W 96
  World resources [A guide to the global environment]. 1990-91, [Special focus on climate change, Latin America] / a report by The World Resources Institute in collaboration with The United Nations Environment Programme and The United Nations Development Programme ; editor in chief Allen L. Hammond. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1990. - xiv, 383 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A világ erőforrásai, 1990-91
ISBN 0 19 506229 9 fűzött
környezet; erőforrások; gazdaság; statisztika; éghajlati változás; kézikönyv


502 W 96
  World resources 1992-93 : [A guide to the global environment] : [Toward sustainable development] / a report by The World Resources Institute in collaboration with The United Nations Environment Programme and United Nations Development Programme ; Allen L. Hammond, editor-in-chief. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1992. - xiv, 385 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A világ erőforrásai, 1992-93
ISBN 0-19-506231-0 ISSN 0887-0403 fűzött
globális problémák; környezeti állapot; természeti erőforrások; fenntartható fejlődés; statisztika; energia; népesség; élelmiszer; kézikönyv


502 W 96
  World resources [A guide to the global environment]. 1994-95, [People and the environment. Resource consumption, population growth, women] / a report by The World Resources Institute in collaboration with The United Nations Environment Programme and The United Nations Development Programme ; editor in chief Allen L. Hammond. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1994. - xii, 400 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A világ erőforrásai, 1994-95
ISBN 0-19-521045-X fűzött
környezet; erőforrások; gazdaság; statisztika; népesség; nők; kézikönyv


502 W 96
  World resources [A guide to the global environment]. 1996-97, [The urban environment] / a joint publication by The World Resources Institute, The United Nations Environment Programme, The United Nations Development Programme, The World Bank ; program director Allen L. Hammond. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1996. - xiv, 365 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A világ erőforrásai, 1994-95
ISBN 0-19-521161-8. ISSN 0887-0403 fűzött
környezet; erőforrások; város; statisztika; kézikönyv


330 S 96
  A world to make : Development in perspective / ed. by Francis X. Sutton. - New Brunswick, MA ; London : Transaction Publishers, 1990. - xviii, 287 p. ; 23 cm
Címford.: A világ, amilyenné tenni kéne : Fejlődési perspektívák. - Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia 1988 május 19. és 20. között, Bostonban tartott kollokviumának előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0 88738 813 2 fűzött
gazdasági fejlődés; fejlődő országok; oktatás; nemzetközi kapcsolatok; konferencia


vissza