Gazdaság

Környezetgazdaságtan. Környezetgazdálkodás502[33] A 41
  Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetőségei : Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez / [vezető szakértő Pavics Lázár] ; [szerk. Lukács András és Szabó Zoltán]. - Budapest : Levegő Munkacsoport, 2003. - 334 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 218-223.
ISBN 963-210-545-1 fűzött
környezetgazdaságtan; költségvetés; adó; Magyarország


502[33] L 90
  Államháztartási reform - másképpen : A Levegő Munkacsoportnak a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetével egyetértésben kialakított javaslatai / Lukács András. - Budapest : Levegő Munkacsoport, 1998. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-04-9949-5 fűzött
környezetgazdaságtan; adó


502[33] A 51
  Alternatív kapitalisták : Gazdálkodás az érintettek jóllétéért / [szerk.] Pataki György, Radácsi László. - Szentendre : Új Paradigma, 2000. - 261 p. ; 24 cm. - (Az új vállalkozási kultúráért, ISSN 1585-9355)
ISBN 963-86020-1-5 kötött
gazdaság; erkölcs; környezeti tudatosság; környezetgazdaságtan


630 A 51
  Alternatív vidéki vállalkozások szervezése / szerk. Székelyhidi Tamás. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 495 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 483-495.
ISBN 963-9553-04-2 kötött
mezőgazdaság; regionális gazdaság; agroökológia; mezőgazdasági üzem; vidékfejlesztés; falusi turizmus; vállalkozás


502[33] A 51
  Alternatives to economic globalization : A better world is possible / a report of the International Forum on Globalization] ; drafting committee John Cavanagh ... [et al.]. - San Francisco, CA : Berrett-Koehler Publishers, 2002. - x, 268 p. ; 23 cm
Címford.: A gazdasági globalizáció alternatívái : Lehetséges egy jobb világ. - Bibliogr.: p. 243-252.
ISBN 1-57675-204-6 fűzött
nemzetközi gazdasági kapcsolatok; globalizáció; fenntartható társadalom; környezetgazdaságtan


330 A 55
Amin, Samir
  Maldevelopment : Anatomy of a global failure / Samir Amin. - Tokyo : United Nations University Press ; London ; New Jersey : Zed Books, 1990. - 244 p. ; 22 cm. - (The United Nations University Third World Forum studies in African political economy)
Címford.: A fejlődés rossz útja : Egy globális kudarc anatómiája
ISBN 0 86232 931 0 fűzött
gazdaság; környezetvédelem; fejlődő országok; humánökológia - történeti ökológia; humánökológia - politikai ökológia


502[33] A 93
  Az átfogó környezettudatos vállalatirányítás lehetőségei Magyarországon : Nemzetközi nyitókonferencia, tanfolyamok, nyilatkozatok és vállalati esettanulmányok : Budapest, 1994 november - 1995 november : Konferencia kötet / International Network for Environmental Management. - [Wedel] : [INEM], [1995]. - 139 p. ; 29 cm
Fűzött
környezetvédelem; környezettudatos vállalatirányítás; konferencia; vállalat


330 A 98
Ayres, Robert U.
  Turning point : An end of the growth paradigm / Robert U. Ayres. - London : Earthscan, 1997. - xiv, 224 p. ; 24 cm
Címford.: Fordulópont : A növekedési paradigma vége. - Bibliogr.: p. 245-252.
ISBN 1-85383-439-4 fűzött
gazdasági növekedés; társadalmi hatás; fenntartható fejlődés; környezeti hatás; szabadkereskedelem; előrejelzés


502[33] B 34
Barótfi István
  Környezetgzadálkodás / Barótfi István ; [közread. a] Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2007. - 225 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 220-225.
Spirálfűzött
környezetgazdálkodás


502[33] T 56
Bársonyi Krisztina
  Tisztább termelési lehetőségek a szálloda szektorban / Bársonyi Krisztina . - Budapest : TTMK, 2002. - 51 fol. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 6.)
Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-503-283-8 kapcsos dosszié
környezetvédelem; szálloda


502[33] B 46
Bela Györgyi
  A környezetterhelési díjak bevezetésének vizsgálata / Bela Györgyi, Fucskó József, Kajner Péter, Marossy Zoltán. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 104 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 7.)
Bibliogr.: p. 98-101.
ISBN 963-502-272-2 fűzött
ökoadó; környezetterhelési díj


502[33] B 46
Beliczay Erzsébet
  Egészségesebb környezet, javuló versenyképesség, több munkahely : A Levegő Munkacsoport javaslatai a zöld államháztartási reformra / [írta Beliczay Erzsébet]. - Budapest : Levegő Munkacsoport, 2000. - 23 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
környezetgazdaságtan; adó; Magyarország


502[33] B 51
Bennett, Steven J.
  Ecopreneuring : The complete guide to small business opportunities from the environmental revolution / Steven J. Bennett. - New York, NY [etc.] : John Wiley and Sons, 1991. - 308 p. ; 24 cm
Címford.: "Öko-vállalkozás" : A környezeti forradalom kínálta kisvállalkózói lehetőségek útmutatója. - Címjegyzékkel
ISBN 0-471-53074-3 fűzött
gazdaság; vállalkozás; környezetvédelem; újrahasznosítás; környezetbarát termék; környezetbarát eljárás; környezetvédelmi tanácsadás


502[33] B 64
  Biodiversity loss : Economic and ecological issues / ed. by Charles Perrings [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997. - xiii, 332 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A biológiai változatosság veszteségei : Gazdasági és ökológiai kérdések. - Bibliogr.: p. 309-325.
ISBN 0-521-58866-9 fűzött
biológiai változatosság; környezetgazdaságtan


502[33] B 69
  Blueprint 3 : Measuring sustainable development / David Pearce [et al.]. - Repr. - London : Earthscan, 1996. - xvi, 224 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A környezetbarát gazdaság 3. tervezete : A fenntartható fejlődés mérése. - Bibliogr.: p. 203-219.
ISBN 1-85383-183-2 fűzött
gazdaság; fenntarthatóság; fenntartható fejlődés; környezeti hatás; környezetgazdaságtan; környezeti állapot; mezőgazdaság; erdészet; biológiai változatosság; közlekedés; Nagy-Britannia


502[33] B 69
  Blueprint 5 : The true costs of road transport / David Maddison [et al.]. - Repr. - London : Earthscan, 1997. - xv, 240 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A környezetbarát gazdaság 5. számú tervezete : A közúti közlekedés valós költségei. - Bibliogr.: p. 226-236.
ISBN 1-85383-268-5 fűzött
környezetgazdaságtan; közlekedés; közúti közlekedés; közlekedéspolitika; egészségveszélyeztető tényezők; környezeti hatás; zajszennyezés; levegőszennyezés; esettanulmányok; Nagy-Britannia


502[33] B 76
  Boldogság és gazdaság : A buddhista közgazdaságtan eszméi / szerk. Zsolnai László. - Budapest : Typotex, 2010. - 229 p. ; 24 cm. - (Az ökológiai gondolat, ISSN 1785-5217 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-279-291-0 fűzött
buddhizmus, gazdaságtan, ökofilozófia


502 B 78
Bora Gyula
  Bevezetés a környezetvédelem gazdaságtanába / Bore Gyula, Kulcsár Dezső. - 2. változatlan kiad. - Budapest : Tankvk., 1986. - 76 p. ; 24 cm
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem jegyzete. J 10-1496. - Bibliogr.: p. 74-76.
Fűzött
környezetvédelem; környezetgazdaságtan


502[33] B 80
Boros Tiborné
  A környezetvédelemben használt technika piaci lehetőségei / Boros Tiborné . - Budapest : OMIKK, 1997. - 32 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/5.)
Bibliogr.: p. 31-32.
Fűzött
környezetvédelmi ipar


502[33] B 80
Boros Tiborné
  A tiszta környezet ára, a szennyező felelőssége / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 1998. - 32 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/2.)
Fűzött
környezetgazdaságtan; ár; érték; ökoadó


338 B 86
Brandt, Barbara
  Whole life economics : Revaluing daily life / Barbara Brandt. - Philadelphia, PA : New Society Publishers ; Gabriola Island, BC, 1995. - ix, 243 p. ; 23 cm
Címford.: Láthatatlan gazdaság : A mindennapi élet újraértékelése. - Bibliogr.: p. 219-222.
ISBN 0-86571-266-2 fűzött
gazdaság; nők; munka; ökofeminizmus; fenntartható fejlődés


502[33] B 95
Buday-Sántha Attila
  Környezetgazdálkodás / Buday-Sántha Attila. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002 [!2004]. - 205 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986) . (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 963-9310-42-5 kötött
környezetgazdálkodás; környezetvédelem


502[33] B 95
Buday-Sántha Attila
  Környezetgazdálkodás / Buday-Sántha Attila. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2006. - 245 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986) . (Studia regionum, ISSN 1419-4899) . (Studia oeconomica, ISSN 1418-5792)
Bibliogr.: p. 239-245.
ISBN 963-7296-83-2 kötött
környezetgazdálkodás; környezetvédelem; humánökológia


502 C 10
Cairncross, Frances
  Green, Inc. : A guide to business and the environment / Frances Cairncross . - London : Earthscan, 1995. - x, 277 p. ; 22 cm
Címford.: "Zöld Rt." : Környezeti és gazdasági útmutató. - Bibliogr. a jeyzetekben: p. 255-264.
ISBN 1-85383-250-2 fűzött
környezetvédelem; gazdaság; gazdasági növekedés; környezeti hatás; környezetvédelmi technika; környezetpolitika; környezetvédelmi jog


338 C 16
Chandler, William U.
  The changing role of the market in national economies / William U. Chandler . - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1986. - 57 p. ; 22 cm. - ( Worldwatch paper ; 72)
Címford.: A piac változó szerepe a nemzetgazdaságban. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 51-57.
ISBN 0 916468 73 9 fűzött
gazdaság; mezőgazdaság; energia


330 C 19
Chomsky, Noam
  Profit over people : Neoliberalism and global order / Noam Chomsky. - New York, NY ; Toronto ; London : Seven Stories Press, 1999. - 175 p. ; 21 cm
Címford.: Hasznot húzni az emberekből : Neoliberalizmus és globális világrend. - Bibliogr.: a jegyzetekben
ISBN 1-888363-82-7 fűzött
gazdaság; elit; neoloberalizmus; politika; globalizáció; társadalmi hatás; demokrácia; fogyasztás; International Monetary Fund; World Trade Organization


502[33] C 21
Cicás Györgyi
    TISOT : Tisztább termelési és környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001) tréning : Összefoglaló a résztvevő vállalatoknál elért eredményekről / [kész. Cicás Györgyi]. - Budapest : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2000. - 19 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-3598-7 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezettudatos vállalatirányítás


502 C 23
Clement, Keith
  Economic development and environmental gain : European environmental integration and regional competitiveness / Keith Clement. - London : Earthscan, 2000. - xii, 194 p. ; 24 cm
Címford.: Gazdasági fejlődés, környezeti nyereség : Európai környezetvédelmi integráció és regionális versenyképesség. - Bibliogr.: p. 177-185.
ISBN 1-85383-300-2 fűzött
gazdasági növekedés; környezetvédelem; fenntartható fejlődés; Európai Unió; strukturális alapok; regionális programok


I-400
Commoner, Barry
  Economic growth and environmental quality : How to have both / by Barry Commoner == Social Policy. 16. vol. 1. no. 1985. p. 18-26.
Címford.: Hogyan lehet mind a gazdasági növekedést, mind a környezet minőségét biztosítani. - Fmás. (9 fol.)
környezetvédelem; gazdasági fejlődés


502[33] C 38
Csanádi Mária
  A privatizáció környezetvédelmi vonatkozásai / Csanádi Mária, Páczi Erzsébet. - Budapest : Környezettudományi Központ, 1996. - 109 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 106-109.
ISBN 963-04-7603-7 fűzött
környezetvédelem; privatizáció; környezeti attitűd; villamosenergia ipar; környezeti kár; Magyarország


338 C 46
Csáth Magdolna
  Akik eladnák a világot : A Multilaterális Befektetési Megállapodás (MAI) és következményei / [... Csáth Magdolna, Feiler József, Pató Zsuzsanna]. - Budapest : E.L.T.E., 1998. - 32 p. ; 30 cm
Fűzött
gazdaság; nemzetközi egyezmények


502[33] C 77
Csokonay Józsefné
  Gyakorlati útmutató a vállalati környezeti jelentés elkészítéséhez / Csokonay Józsefné. - Budapest : OMIKK, 1997. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/3.)
Bibliogr.: p. 26-27.
Fűzött
környezeti jelentés; vállalat


502[33] C 77
Csokonay Józsefné
  Hatékonyan működő aktív települési környezetmenedzsment Németországban / Csokonay Józsefné. - Budapest : OMIKK, 1999. - 24 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/6.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 963-593-410-6 fűzött
környezetgazdálkodás; település; önkormányzat; Németország


502[33] C 86
Csutora Mária
  A környezetbarát vállalatirányítás eszközei / Csutora Mária, Kerekes Sándor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-222.
ISBN 963-224-742-6 fűzött
környezetgazdaságtan; vállalatirányítás


502[33] C 86
Csutora Mária
  Környezetgazdaságtan példatár / Csutora Mária, Bisztriczky József. - [Budapest] : Aula, 1997. - 66 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9078-35-2 fűzött
környezetgazdaságtan; feladatgyűjtemény


502[33] C 86
Csutora Mária
  A környezetvédelmi projektek pénzügyi elemzésének módszertana / Csutora Mária. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 72 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 2.)
Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 963-503-266-8 fűzött
környezetvédelem; vállalat; költségvetés; számvitel; pénzügy


502[33] T 56
Csutora Mária
  Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele / Csutora Mária. - Budapest : TTMK, 2001. - 114 fol. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 3.)
Bibliogr.: fol. 112-114. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-503-261-7 kapcsos dosszié
környezetvédelem; vállalat; környezeti hatás; költségek; számvitel; pénzügy


502[33] C 88
Cuff, Courtney
  The green scissors report : Cutting wasteful and environmentally harmful spending and subsidies / [by Courtney Cuff, Ralph De Gennaro and Gawain Kripke]. - [Washington, D.C.] : Friends of the Earth, 1995.. - 40 p. ; 28 cm
Címford.: "Zöld Olló" jelentés : A szennyező és a környezetre ártalmas kiadások és támogatások csökkentése
ISBN 0-913890-99-5 fűzött
környezetpolitika; környezetgazdaságtan; költségvetés; Amerikai Egyesült Államok


502[33] D 15
Daly, Herman E.
  For the common good : Redirecting the economy toward community, the environment, and a sustainable future / Herman E. Daly and John B. Cobb, jr. with contributions by Clifford W. Cobb. - Boston, MA : Beacon Press, 1989. - viii, 482 p. ; 23 cm
Címford.: A közös jóért : A gazdaság átirányítása a közösség, a környezet és egy fenntartható jövő felé
ISBN 0 8070 4703 1 fűzött
gazdaság; alternatívák; környezetgazdaságtan; ökológia; környezeti etika; humánökológia - társadalomökológia


502[33] D 15
Daly, Herman E.
  For the common good : Redirecting the economy towards community, the environment and a sustainable future / Herman E. Daly and John B. Cobb, jr. with contributions by Clifford W. Cobb. - London : Green Print, 1990. - xi, 482 p. ; 20 cm
Címford.: A közös jóért : A gazdaság átirányítása a közösség, a környezet és egy fenntartható jövő felé
ISBN 1 85425 039 6 fűzött
környezetgazdaságtan; ökológia; humánökológia - társadalomökológia


330 D 28
Dauncey, Guy
  After the crash : The emergence of the rainbow economy / Guy Dauncey. - Basingstoke : Green Print, 1988. - viii, 312 p. ; 20 cm
Címford.: A katasztrófa után : A szivárvány-gazdaság feltűnése. - Bibliogr. és címjegyzék a jegyzetekben: p. 277-308. p.
ISBN 1 85425 004 3 fűzött
gazdasági fejlődés; környezetvédelem


330 D 28
Dauncey, Guy
  Összeomlás után : A szivárványgazdaság kialakulása / Guy Dauncey ; [ford. Barreto Sára et al.]. - Budapest : Göncöl, 2001. - 413 p. ; 21 cm
Eredeti cím: After the crash. - Bibliogr.: p. 388-412. és a jegyzetekben
ISBN 963-9183-30-X fűzött
globalizáció; világgazdaság; gazdaság; ökológia; önellátás; önfenntartás; helyi közösség; helyi gazdaság


502[33] L 13
  Dictionary of environmental economics / Anil Markandya [et al.]. - London : Earthscan, 2000. - 224 p. ; 24 cm
Címford.: Környezetgazdaságtani szótár. - További szerzők: Pamela Mason, Tim Taylor, Renat Perelet
Fűzött
környezetgazdaságtan; szakszótár


502[33] D 66
Dieren, Wouter van
  Nature's price : The economics of Mother Earth / Wouter van Dieren and Marius G. W. Hummelinck. - London ; Boston : Marion Boyars, 1979. - 193 p. ; 22 cm. - (Open forum)
Címford.: A természet ára : A Földanya közgazdaságtana
ISBN 0 7145 2664 9 fűzött
ökológia; környezetgazdaságtan; természetvédelem; természeti erőforrások


502[33] E 96
Dilworth, Andrew
  Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank : Iránymutatás a nemkormányzati környezetvédő szervezetek számára / Andrew Dilworth . - Brüsszel : Föld Barátai Európai Koordinációs Iroda ; Budapest : Magyar Természetvédők Szövetsége, 1996. - 56 p. ; 21 cm. - (Új tények Közép- és Kelet-Európában ; 10.)
Bibliogr.: p. 54-55.
Fűzött
bank; környezetvédelem; fenntartható fejlesztés; European Bank for Reconstruction and Development


502[33] D 69
Dixon, John A.
  Economics of protected areas : A new look at benefits and costs / John A. Dixon, Paul B. Sherman. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1990. - xvii, 234 p. ; 23 cm
Címford.: A védett területek gazdaságtana : A költségek és az előnyök új megközelítése. - Bibliogr.: p. 213-221.
ISBN 1 55963 032 9 fűzött
környezetgazdaságtan; természetvédelmi terület; ökoturizmus; fejlődő országok; természeti erőforrások megőrzése


502[33] D 71
Dobos Lászlóné Dubniczky Rózsa
  Környezetvédelmi menedzsment rendszer - vállalatok felkészítése a rendszer alkalmazására és a tanúsításra / Dobos Lászlóné Dubniczky Rózsa. - Budapest : OMIKK , 1997. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/2.)
Bibliogr.: p. 41-43.
Fűzött
környezetgazdálkodás


502[33] D 71
Dobos Tibor
  A környezetgazdálkodás az emberi lét alapja / Dobos Tibor. - [Kaposvár] : [Kaposvári Ny.], [1993]. - 186 p., [2] t.fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 179-183.
ISBN 963-8193-03-4 fűzött
környezetgazdálkodás


502[33] D 74
Dócsné Balogh Zsuzsanna
  A környezetvédelmi termékdíj / Dócsné Balogh Zsuzsanna, Lehoczki Zsuzsa. - Budapest : OMIKK, 1997. - 35 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek / 0966-6091 ; 1995/27.)
Bibliogr.: p. 32-35.
Fűzött
környezetgazdaságtan; gazdasági ösztönzők; ökoadó; termékdíj


330 D 86
Douthwaite, Richard
  The growth illusion : How economic growth has enriched the few, impoverished the many, and endangered the planet / Richard Douthwaite. - Tulsa, OK : Council Oak Books, 1993. - 367 p.
Címford.: A növekedés illúziója : A gazdasági növekedés miként gazdagít keveseket, szegényít el sokakat és hogyan veszélyezteti a Földet. - Bibliogr.: p. 333-347.
ISBN 0-933031-74-2 fűzött
gazdasági növekedés; környezeti hatás; társadalmi hatás; humánökológia


330 D 86
Douthwaite, Richard
  Short circuit : Strengthening local ecomomies for security in an unstable world / Richard Douthwaite. - Totnes, Devon : A Resurgence Book, 1996. - xiv, 386 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Rövidre zárva : A helyi gazdaságok erősítése a biztonság érdekében a bizonytalan világban
ISBN 1-870098-64-1 fűzött
gazdaság; helyi közösségek; önellátó közösségek; fenntartható közösségek; energia; mezőgazdaság; bank; helyi fizetőeszköz; szövetkezet


330 D 92
Drucker, Peter F.
  Post-capitalist society / Peter F. Drucker. - New York, NY : Harper Business, 1993. - 232 p. ; 25 cm
Címford.: A posztkapitalista társadalom
ISBN 0-88730-620-9 kötött
gazdaság; történet; kapitalizmus; információs társadalom


330 D 93
Duchrow, Ulrich
  Alternatives to global capitalism : Drawn from biblical history designed for political action / Ulrich Duchrow. - Utrecht : International Books, 1995. - 334p. ; 21 cm
Címford.: A globális kapitalizmus alternatívái : Bibliai tanítások a politikai cselekvés számára. - Bibliogr.: p. 318-334.
ISBN 90-6224-976-0 fűzött
gazdaság; világgazdaság; társadalom; politika; vallás; történet; alternatívák


330 D 93
Duchrow, Ulrich
  Economic alternatives : Responding to the fifty years of the Dominant Financial Systems Established at Bretton Woods / by Ulrich Duchrow and Martin Gück ; [transl. from the German version ... by Elaine Griffitsh]. - Heidelberg : Kairos Programme, 1994. - 41 p. ; 21 cm
Címford.: Gazdasági alternatívák : Reakciók a Bretton Woods-i pénzügyi rendszer eltelt ötven évére
Fűzött
gazdaság; pénzügy; globális problémák; világgazdaság


502[33] D 99
Dzuray, Emil J.
  The emerging environmental market : A survey in the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic / Emil J. Dzuray. - Budapest : REC, 1995. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Alakuló környezetvédelmi piac : Felmérés Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban és a Szlovákiában
ISBN 963-8454-26-1 fűzött
környezetvédelem; üzleti élet; Csehország; Magyarország; Lengyelország; Szlovákia


502[33] E 13
  Ecomanagement : The Elmwood guide to ecological auditing and sustainable business / Ernest Callenbach [et al.]. - San Francisco, CA : Berrett-Koehler, 1993. - 188 p. ; 25 cm
Címford.: "Ökogazdálkodás" : Környezetvédelmi vizsgálat, fenntartható üzleti tevékenység - Elmwood útmutató. - Bibliogr.: p. 165-170.
ISBN 1-881052-27-3 kötött
környezetgazdaságtan; környezetgazdálkodás; környezetbarát termék; környezetvizsgálat


502[33] E 13
  Economic alternatives for Eastern Europe : Vol. II. / ed. Martin Summers. - London : New Economics Foundation, 1993. - 75 p. ; 21 cm
Címford.: Kelet-európai gazdasági alternatívák
ISBN 0-9509909-7-3 fűzött
fenntartható fejlődés; környezetgazdaságtan; gazdaság; Kelet-Európa


502[33] E 13
  Economic analysis of the environmental impacts of development projects / John A. Dixon [et al.]. - Repr. - London : Earthscan, 1992. - ix, 134 p. ; 25 cm
Címford.: A fejlesztési programok környezeti hatásainak gazdasági elemzése
ISBN 1-85383-015-1 fűzött
környezetgazdaságtan; környezeti hatás; környezeti hatásvizsgálat


502[33] E 13
  Economics for the wilds : Wildlife, diversity, and development / ed. by Timothy M. Swanson and Edward B. Barbier. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1992. - xi, 226 p. ; 23 cm
Címford.: Közgazdaságtan a természetért : Vadvilág, biológiai változatosság éd fejlődés. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 1-55963-212-7 fűzött
környezetgazdaságtan; élővilág védelme; természetvédelem; biológiai változatosság; ökoturizmus; gazdasági fejlődés; környezeti hatás


502[33] E 34
Ekins, Paul
  The Gaia atlas of green economics / Paul Ekins, Mayer Hillman, and Robert Hutchinson. - New York [etc.] : Anchor Books, 1992. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (A Gaia original)
Címford.: A zöld gazdaság Gaia atlasza
ISBN 0-385-41914-7 fűzött
környezetgazdaságtan; környezetvédő mozgalmak; humánökológia; Gaia-elmélet; kézikönyv


502 E 34
Ekins, Paul
   Wealth beyond measure : An atlas of new economics / Paul Ekins, Mayer Hillman and Robert Hutchison. - London : Gaia Books, 1992. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (The Gaia future series)
Címford.: Végtelen jólét : Az új közgazdaságtan atlasza. - Bibliogr.: p. 184-187.
ISBN 1-85675-050-7 fűzött
fenntartható fejlődés; környezetgazdaságtan; globális problémák


502[33] E 45
  "Emberbarát környezet - környezetbarát ember" : A TÜV Rheinland Hungária VRF XI. Minőségügyi Konferenciájának előadás-gyűjteménye : Balatonvilágos, ... 2000. május 8-9. / [szerk. Vecsei Dalma, Pákh Miklós]. - Budapest : TÜV Rheinland-Hungária VRF Kft., 2000. - 98 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-3054-3 fűzött
környezetvédelem; környezetirányítás; minőségügy; szabvány; konferencia


502[33] E 45
  Emberközpontú gazdaságot! / [szerk. Kocsis Tamás]. - Budapest : Válasz, 2002. - 134 p. ; 25 cm. - (Élet-világ, ISSN 1588-5682 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86259-9-6 kötött
gazdaság; etika; ökológia; környezetgazdaságtan


502[33] E 57
Engel, Heinz Werner
  EMAS 2001 - egyszerűen : Környezetközpontú irányítási rendszerekről és az Európai Parlament és Tanács 761/2001 "EMAS" rendeletéről Magyarországon / [szerzők Heinz Werner Engel, Tóth Gergely]. - Budapest : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2001. - 16 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-7517-2 fűzött
környezettudatos vállalatirányítás; EMAS


502[33] E 56
Engel, Heinz Werner
  Miért és hogyan foglalkozzunk a környezetvédelemmel vállalatunknál : A környezettudatos vállalatirányításról és az ISO 14001-ről egyszerűen / [írták Heinz Werner Engel, Tóth Gergely]. - Budapest : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2000. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (regEM program ; 1. útmutató)
Eredeti cím: Pourqui et comment gérer l'environnement dans votre enterprise?
ISBN 963-00-3597-9 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezettudatos vállalatirányítás


502[33] E 56
Engel, Heinz Werner
  Öko-térképezés : Szemléleltes, egyszerű és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézműves üzemek környezeti teljesítményének felmérésére és javítására / [... Heinz-Werner Engel] ; [ford. Herner Katalin és Tóth Gergely]. - Budapest : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2000. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (regEM program ; 3. útmutató)
ISBN 963-00-3596-2 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezettudatos vállalatirányítás; öko-térképezés; környezetvizsgálat


502[33] E 60
  Environmental assessment sourcebook : Vol 3, Guidelines for environmental assessment of energy and industry projects / [International Bank for Reconstruction and Development], Environment Department. - 4. print. - Washington, D.C. : The World Bank, 1996. - xiii, 237 p. ; 28 cm. - (World Bank technical paper, ISSN 0253-7494 ; 154)
Címford.: Környezetvédelmi forrásgyűjtemény : 3. köt., Szempontok energiával kapcsolatos és ipari beruházások környezetértékeléséhez. - Bibliogr.: p. 223-237.
ISBN 0-8213-1845-4 fűzött
környezetgazdaságtan; környezetértékelés; környezeti hatás; beruházás; ipar; energia; finanszírozás; Világbank


502[33] E 59
  Environmental funds in the candidate countries / ed. by Stefan Speck, Jim McNicholas and Marina Markovic. - Szentendre : REC, 2001. - 217 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi pénzalapok az Európai Unió tagjelölt államaiban. - Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 963-9424-05-6 fűzött
környezetvédelem; pénzalap; támogatás; Bulgária; Csehország; Észtország; Magyarország; Litvánia; Lengyelország; Románia; Szlovákia; Szlovénia


330 E 96
  Etika a gazdaságban / szerk. Kindler József és Zsolnai László. - Budapest : Keraban, 1993. - 222 p. ; 20 cm
Tanulmányok
Fűzött
gazdaság; etika; közgazdaságtan


502[33] E 96
  The European Investment Bank : Accountable only to the Market? / a report by the CEE Bankwatch Network, in co-operation sith the Heinrich Böll Foundation. - Brussels : Heinrich Böll Foundation ; Prague : CEE Bankwatch Network, 1999. - 67 p. ; 30 cm. - ( EU-policy paper ; 1)
Címford.: Az Európai Beruházási Bank : Csak a piacnak tartozik felelősséggel?
Fűzött
környezetpolitika; környezetgazdaságtan; bank; pénzügy; gazdaság; környezetvédelem; esettanulmányok; European Investment Bank


502[33] F 70
Fonyó Zsolt
  A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazi vegyiparban / Fonyó Zsolt, Szépvölgyi János, Harangozó Gábor. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 81 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-503-292-7 fűzött
környezetvédelem; környezeti menedzsment; környezetbarát vállalat; vegyipar; Magyarország


330 F 73
Fornallaz, Pierre
  Die ökologische Wirtschaft : Auf dem Weg zu einer verantworteten Wirtschaftsweise / Pierre Fornallaz. - Aarau ; Stuttgart : AT Verl., 1986. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Az ökológikus gazdaság : Úton egy felelős gazdaságirányítás felé
ISBN 3 85502 252 6 fűzött
gazdaságpolitika; ökológia


I-241
Freimann, Jürgen
  Egy alternatív közgazdaságtani ésszerűsítés védőbeszéde [Fordítás] : A részmegtakarításos számítások kritikája = Plädoyer für eine alternative ökonomische Rationalität / Jürgen Freimann. - Közművelődési Információs Intézet ; Apagyiné Gáspár Jolán ; 1986 (In: Technik für Menschen. - Frankfurt am Main : Fischer, 1982. p. 128-142.). - 18 fol. ; 29 cm
környezetvédelem; gazdaságosság; megfelelő technológia


502 F 93
Friedman, Frank B.
  Practical guide to environmental management / Frank B. Friedman. - Washington, D.C. : ELI, 1990. - xvii, 208 p. ; 23 cm. - (An ELI monograph)
Címford.: Gyakorlati útmutató a környezetgazdálkodáshoz
ISBN 0 911937 34 X fűzött
környezetvédelem; környezetgazdálkodás


502 Z 70
Füle Miklós
  A közgazdasági eszközök alkalmazásának hatása a különböző tulajdonformájú és nagyságú vállalati formáknál / Füle Miklós, Kósi Kálmán ; kiad. BKE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék. - Budapest : BKE, 1997. - 15 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 36.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; gazdaság; vállalat; Magyarország


338 G 31
  Gazdálkodj okosan! : A privatizáció és a közszolgáltatások politikája / szerk. Scheiring Gábor és Boda Zsolt. - Budapest : Védegylet : Ú-M-K, 2008. - 259 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9609-82-2 fűzött
gazdaságpolitika; privatizáció; közszolgáltatás; környezetpolitika; fenntarthatóság


502 G 31
  Gazdaság és környezet : Útban az Európai Unió felé / [a köt. szerzői Ásványi Zsuzsanna et al.]. - Budapest : MTA, 1998. - 181 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1418-656X) . (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások Programirodája, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-074-3 fűzött
környezetvédelem


502[33] G 31
  Gazdaság és társadalom : A Védegylet gazdaságpolitikai állásfoglalása / [kész. ... Baranyi Árpád et al.]. - Budapest : Védegylet, 2001. - 69 p. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 3.)
ISBN 963-00-7989-5 fűzött
gazdaság; társadalom; gazdaságpolitika; környezetvédelem; Magyarország


502[33] G 31
  Gazdaság, vállalkozás, vezetés / a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság negyedévi folyóirata. - 2002. 1. sz., Műhelytanulmányok. - Budapest : Szervezési és Vezetési Tudományos Társ., 2002. - 299 p. ; 24 cm
Környezetvédelmi tematikus szám. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISSN 1417-5576 fűzött
környezetgazdaságtan; környezetvédelem; gazdaság


339 G 36
George, Susan
  A WTO : Korlátlan világkereskedelem vagy szolidáris globalizáció? / Susan George ; [ford. Philippe Breuil és Farkas Péter]. - Budapest : Napvilág, 2003. - 110 p. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Eredeti cím: Remettle l'OMC ... sa place. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-23-0 fűzött
világkereskedelem; Világkereskedelmi Szervezet; World Trade Organization


502[33] G 55
Gowdy, John
  Economic theory for environmentalists / John Gowdy, Sabine O'Hara. - Delray Beach, FL : St. Lucie Press, 1995. - xiii, 192 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Gazdaság-elméletről környezetvédőknek. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 1-57444-003-9 kötött
gazdaság; környezetvédelem; környezetgazdaságtan


502[33] G 62
  Green ledgers : Case studies in corporate environmental accounting / ed. by Daryl Ditz, Janet Ranganathan, R. Darryl Banks. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1995. - x, 181 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: "Zöld könyvelés" : Esettanulmányok a vállalati környezetvédelmi könyvvitel köréből. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 1-56973-032-6 fűzött
környezetgazdaságtan; környezetvédelmi vizsgálat; üzemvezetés


502[33] G 67
Grossmann Ferenc
  Az ökoszociális piacgazdaság koncepciója, eszköz- és szabályozórendszere : Nemzetközi tapasztalatok és az adaptáció lehetőségei Magyarországon / Grossmann Ferenc. - Budapest : Pro Industry Kutató és Tanácsadó Bt., 1992. - 53 fol. ; 30 cm
Kézirat
Fűzött
környezetgazdaságtan; Magyarország


I-696
Grover, Paul
  Egymásban bízva [Fordítás] : A helyi fizetőeszköz = In each other we trust : Local currency / Paul Grover, Monica Hargraves. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Tolnay Katalin ; 1999 (In: Whole Earth. 92. no. Spring 1998. p. 50-53.). - fol. 4-7. ; 29 cm
helyi gazdaság; helyi fizetőeszköz


I-712
Haas, Gabi
  Zöld bankok [Fordítás] : Takarékoskodás a megfelelő helyen / Gabi Haas. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Gaál Zsuzsanna ; 1998 (In: Öko-Test Magazin. H. 3.. 1998. p. 56-58.). - 4 fol. ; 29 cm
közösségi bank


330 H 10
Hacaturov, Tigran Sergeevic
  A természethasznosítás gazdaságtana / T. Sz. Hacsaturov. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1985. - 295 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Ekonomika prirodopolzovania
ISBN 963 221 539 7 kötött
természeti erőforrások; környezetvédelem


338 H 11
  A hagyományos iparágak innovációja vidéken / [a kutatást koordinálta Matolcsy György] ; [a kutatásban részt vettek Cséfalvay Zoltán et al.] ; [közread. az] Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Növekedéskutató Intézet . - Budapest : OMFB : Növekedéskut. Int., 1998. - 139 p. ; 24 cm
ISBN 963-8244-54-2 fűzött
gazdaság; kézműipar; innováció; Magyarország


502[33] H 16
Halassyné Kőszegi Zsuzsanna
  Az önkormányzati környezetvédelmi beruházások finanszírozása / Halassyné Kőszegi Zsuzsanna, Hodina Péter, Jókay Károly, Szepesi Gábor. - Budapest : Környezettudományi Központ, 1997. - 133, [6] p. ; 30 cm
ISBN 963-0478-75-7 fűzött
környezetvédelmi beruházás; önkormányzat; finanszírozás


502[33] H 27
  Handbook of environmental economics / ed. by Daniel W. Bromley. - 2. repr . - Oxford ; Cambridge : Blackwell Publishers, 1996. - xiv, 705 p. ; 25 cm. - (Blackwell handbooks in economics)
Címford.: A környezetgazdaságtan kézikönyve. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 1-55786-641-4 fűzött
környezetgazdaságtan; környezetminőség; fenntartható fejlődés; területhasználat; környezetpolitika; környezetszennyezés; kézikönyv


630 H 32
Harmathy Ildikó
  Piac / írta Harmathy Ildikó ; képek Káposztás György. - Budapest : NOK K., 2009. - 92 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-6748 fűzött
háztáji gazdaság; piaci létesítmény; Káptalantóti


502[33] H 45
Hawken, Paul
  The ecology of commerce : A declaration of sustainability / Paul Hawken. - New York, NY : Harper Business, 1993. - xvi, 250 p. ; 24 cm
Címford.: Az üzlet ökológiája : Nyilatkozat a fenntarthatóságról
ISBN 0-088730-655-1 kötött
könyezetgazdaságtan; fenntartható fejlődés; humánökológia - társadalomökológia


502[33] H 45
Hawken, Paul
  Natural capitalism : Creating the next industrial revolution / Paul Hawken, Amory Lovins, and L. Hunter Lovins. - Boston ; New York ; London : Little, Brown and Co., 2000. - xix, 396 p. ; 24 cm
Címford.: Természetes kapitalizmus : A következő ipari forradalom. - Bibliogr.: p. 349-378.
ISBN 0-316-35300-0 fűzött
környezetgazdaságtan; gazdasági előrejezlés; Amerikai Egyesült Államok


502[33] H 48
  Heavy footprint : The World Bank Group and environment in Europe and Central Asia / ed. by Ivona Malbasic and Jozsef Feiler. - Budapest : CEE Bankwatch Network, 2000. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Súlyos lábnyom : A Világbank-csoport és a környezet Európában és Közép-Ázsiában
ISBN 963-00-4206-1 fűzött
környezetgazdaságtan; Világbank; környezeti hatás; pénzügy; hitel; nemzetközi szervezet; nem-kormányzati szervezet; esettanulmányok; Csehország; Oroszország; Kirgizisztán; Bosznia-Hercegovina; Bulgária; Észtország; Grúzia; Azerbajdzsán; Kaszpi-tenger; Fekete-tenger; Magyarország; Szlovákia; Lengyelország


502[33] E 57
Engel, Heinz Werner
  EMAS egyszerűen kis- és középvállalkozásoknak : A környezeti és üzleti teljesítmény javításának egyszerű módja / [Heinz Werner Engel] ; [ford. Herner Katalin, Petrik Ida]. - Budapest : KÖVET-INEM Hungária, 2006. - 35 p. : ill. ; 30 cm
Eredeti cím: EMAS easy for SMEs
Fűzött
környezettudatos vállalatirányítás; EMAS


330 H 58
Hellyer, Paul
  A globális pénzügyi válság túlélése, avagy a remény gazdaságtana / Paul Hellyer ; [ford. Baranyi Árpád et al.]. - Budapest : Altern Csoport : Gondola '96, 1998. - 240 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 963-85751-2-3 fűzött
gazdaság; politika; pénzügy; globalizáció


502[33] H 60
Henderson, Hazel
  Building a win-win world : Life beyond global economic warfare / Hazel Henderson. - San Francisco, CA : Berrett-Koehler, 1996. - x, 398 p. ; 24 cm
Címford.: Olyan világ építése, amelyben mindenki nyer : Élet a globális gazdasági hadviselésen túl. - Bibliogr.: p. 355-365.
ISBN 1-57675-027-2 fűzött
gazdasági fejlődés; globalizáció; fenntartható fejlődés; erkölcs; humánökológia


502[33] H 60
Henderson, Hazel
  Paradigms in progress : Life beyond economics / Hazel Henderson. - 2. print . - Indianapolis, IN : Knowledge Systems, Inc., 1991. - x, 293 p. ; 23 cm
Címford.: Paradigmák átalakulóban : Élet a gazdaságon túl
ISBN 0-941705-21-8 fűzött
gazdasági fejlődés; környezetgazdaságtan; demokrácia; környezeti etika; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia


330 H 60
Henderson, Hazel
  The politics of the solar age : Alternatives to economics / Hazel Henderson ; [foreword by Fritjof Capra]. - Indianapolis, IN : Knowledge Systems Inc., 1988. - xxxviii, 512 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: A Nap-korszak politikája : A gazdaság alternatívái
ISBN 0 941705 06 4 fűzött
trendek; gazdaság; alternatívák; újrahasznosítás; energiaforrások


502[33] H 71
Hittle, Alex
  A Világbank / Alex Hittle. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1992. - 38 p. ; 20 cm. - (Új tények Közép- és Kelet-Európában ; 1.)
Fűzött
gazdaság; pénzügyek; környezetvédelem


330 H 94
Hubai József
  Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierőforrás-gazdálkodására = Impacts of the accession to the EU of Hungary ad of 2004 on the natural resources management / Hubai József. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 173 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 166-170.
ISBN 963-19-5722-5 fűzött
természeti erőforrások; gazdálkodás; európai integráció; környezetgazdálkodás; környezetgazdaságtan; Magyarország


502[33] I 61
  International Industrial Ecology Conference of the Visegrad Countries : Proceedings / [Gunter Pauli et al.]. - Budapest : Környezettudományi Központ, 2004. - 114 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-420-802-9 fűzött
környezetgazdaságtan; ipar; környezettudatos vállalatirányítás; konferencia


502[33] I 59
  Innovative financing opportunities for European biodiversity : Towards implementing the Pan-European biological and landscape diversity strategy / ed. by G. R. F. Drucker. - Tilburg : European Centre for Nature Conservation, 1998. - 135 p. ; 30 cm
Címford.: Új finanszírozási lehetőségek a biológiai változatosság megőrzése érdekében Európában
ISBN 90-802482-3-1 fűzött
biológiai változatosság; gazdaság; pénzügy; környezetgazdaságtan; Európa


502[33] I 64
  Ipari ökológia a gazdaság és a környezet szolgálatában : A 2003. december 2-i konferencia előadásai / Szépvölgyi János [et al.]. - Budapest : Környezettudományi Központ, 2003. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-420-774-X fűzött
környezetgazdaságtan; ipar; környezettudatos vállalatirányítás; konferencia


502[33] O 11
  Is capitalism sustainable? : Political economy and the politics of ecology / ed. by Martin O'Connor. - New York, NY ; London : Guilford Press, 1994. - xiv, 283 p. ; 23 cm. - (Democracy and ecology)
Címford.: Fenntartható-e a kapitalizmus? : A politikai gazdaságtan és az ökológia politikája. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-89862-594-7 fűzött
fenntartható fejlődés; kapitalizmus; gazdasági fejlődés; környezeti hatás; környezetvédelem; környezetvédő mozgalmak; környezetpolitika; humánökológia - politikai ökológia


502[33] J 11
Jacobs, Michael
  The green economy : Environment, sustainable, development and the politics of the future / Michael Jacobs. - London ; Concord, MA : Pluto Press, 1991. - xxii, 312 p. ; 23 cm
Címford.: Zöld közgazdaságtan. Környezet, fenntartható fejlődés és a jövő politikája
ISBN 0 7453 0312 9 kötött
környezetgazdaságtan; környezetvédelem; környezetvédő mozgalmak; gazdasági fejlődés


330 J 67
Johnson, Warren
  Muddling toward frugality / Warren Johnson. - Repr. - Boulder, CO : Shambhala, 1979. - 252 p. ; 18 cm
Címford.: Takarékosság felé vergődve
ISBN 0 394 73835 7 fűzött
gazdasági fejlődés; humánökológia; takarékosság


502[33] J 88
Juhász Csaba
  Környezetirányítási kézikönyv az agrárium környezetirányítási vezetői és környezetvédelmi megbízottjai számára / Juhász Csaba, Koczor Tamás. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-188.
ISBN 963-9422-27-4 fűzött
környezetirányítás; környezetvédelem; EMAS; ISO 14001 szabvány; környezeti auditálás; mezőgazdaság; üzemszervezés; vezetés; kézikönyv


502[33] K 13
Kálmán Edina
  Környezetvédelmi együttműködés az ellátási láncok mentén / Kálmán Edina. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 60 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 10.)
Bibliogr.: p. 56-58.
ISBN 963-503-270-6 fűzött
környezeti menedzsment; ellátási lánc


502 Z 70
Kapitány Ákos
  A környezetvédelem finanszírozása az Európai Unióban / Kapitány Ákos. - Budapest : BKE, 1999. - 64 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 77.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 63-64.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; finanszírozás; környezetpolitika; Európai Unió


330 K 15
Kaplinsky, Raphael
  The economies of small : Appropriate technology in a changing world / Kaplinsky, Raphael. - London : IT Publications ; Washington, D.C. : Appropriate Technology International, 1990. - xii, 244 p. ; 23 cm
Címford.: A kicsik gazdasága : Megfelelő technológia egy változó világban. - Bibliogr.: p. 236-244.
ISBN 1 85339 071 2 fűzött
közgazdaságtan; megfelelő technológia; gazdaság; fejlődés; fejlődő országok


502[33] K 38
Kerekes Sándor
  A környezetgazdaságtan alapjai : [Fenntartható fejlődés, természeti erőforrásgazdálkodás, gazdasági eszközök] / Kerekes Sándor . - [Budapest] : Aula, 2007. - 238 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 229-238.
ISBN 978-963-9698-25-3 fűzött
környezetgazdaságtan; fenntartható fejlődés


502[33] K 38
Kerekes Sándor
  Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés / Kerekes Sándor, Fogarassy Csaba ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar . - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó, 2006. - 141 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 138-141.
Fűzött
környezetgazdálkodás; fenntartható fejlődés


502[33] K 38
Kerekes Sándor
  A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei / Kerekes Sándor, Szlávik János. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1996. - 265 p. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 2.)
Bibliogr.: p. 259-265.
ISBN 963-222-950-9 fűzött
környezetgazdálkodás; környezetgazdaságtan


502[33] K 38
Kerekes Sándor
  A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei / Kerekes Sándor, Szlávik János. - 3. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 294 p. : ill. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 2.)
Bibliogr.: p. 287-[295].
ISBN 963-224-616-0 fűzött
környezetvédelem; közgazdaságtudomány; környezetgazdaságtan; környezetgazdálkodás


I-336
Kessler, W.
  Mi az ökológiai gondolkodás a gazdasági vezetésben és miért nem megy ez a dolog gyorsabban? [Fordítás] = Öko-Marketing und Warum alles nicht so schnell geht / W. Kessler. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1986 (In: Dokument + Analyse. 15. Jg. 4. no. 1986. p. 28.). - 4 fol. ; 29 cm
ökológia; gazdaság; vezetés


502[33] K 44
  Kézikönyv a vállalati környezetirányítási rendszerekről / [kiad. az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület]. - Nyíregyháza : E-misszió, [2004]. - 92 p.
Fűzött
környezettudatos vállalatirányítás


502 Z 70
Kindler József
  A szubszidiaritás környezetgazdasági tartalma és vonatkozásai az EU-országok gyakorlatában / Kindler József, Czéh Tibor, Baranyi Árpád, Gáspár Ákos ; [kiad. BKE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék]. - Budapest : BKE, 1997. - 31 fol. ; 30 cm. - ( Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 46.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 30-31. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Gazdaság és környezet. Útban az Európai Unió felé c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetgazdaságtan; szubszidiaritás; Európai Unió


502[33] K 46
Kinlaw, Dennis C.
  Competitive and green : Sustainable performance in the environmental age / Dennis C. Kinlaw. - Amsterdam [etc.] : Pfeiffer and Company, 1993. - xvii, 341 p. ; 24 cm
Címford.: Versenyképes és zöld : "Fenntartható", környezetbarát üzleti megjelenés a környezetvédelem korában
ISBN 0-89384-227-3 kötött
gazdaság; környezetvédelem; menedzselés; üzleti élet


502[33] K 54
Kiss Károly
  Energiaadók az Európai Unióban : Környezetgazdasági elemzés / Kiss Károly. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 65 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 13. )
Bibliogr.: p. 55-60.
ISBN 963-503-290-0 fűzött
ökoadó; energiaadó; Európai Unió


502[33] K 54
Kiss Károly
  Ezredvégi Kertmagyarország : Egy környezetorientált gazdaságfejlesztési program indítékai és körvonalai / Kiss Károly. - Budapest : V-Kiadó : MTA Világgazd. Kut. Int., 1994. - 207 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 195-207.
ISBN 963 8493 01 1 fűzött
környezetgazdaságtan; fenntartható fejlődés; Magyarország


502[33] K 54
Kiss Károly
  Környezetvédelmi adóreform Nyugat-Európában - és néhány hazai vonatkozás / Kiss Károly. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 95 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 11.)
Bibliogr.: p. 87-90.
ISBN 963-503-290-0 fűzött
ökoadó; Nyugat-Európa; Magyarország


502[33] K 54
Kiss Károly
  Támogatás az OECD-országokban és az EU-ban : Környezetgazdasági értékelés / Kiss Károly. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 76 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 22.)
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-503-302-8 fűzött
környezetpolitika; támogatás; környezetgazdaságtan; Európai Unió


502[33] K 54
Kiss Károly
  Zöld költségvetés 1993-ra : Adórendszerünk környezetkímélő átalakítása / Kiss Károly, Pavics Lázár ; MTA Világgazdasági Kutatóintézet. - Budaörs : Talento Alapítvány, 1992. - 59, 25 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetgazdaságtan; adó; fenntartható fejlődés


502 K 57
Kiszely Károly
  A gyilkos kamat : Környezetvédelmi alapismeretek - másképpen / Kiszely Károly. - Budapest : Harmadik Part Alapítvány, 1995. - 72 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-04-5255-5 fűzött
környezetvédelem; gazdaság


502[33] K 58
Klarer, Jürg
  Improving environment and economy : The potential of economic incentives for environmental improvements and sustainable development in countries with economies in transition / by Jürg Klarer, Patrick Francis, Jim McNicholas. - Szentendre : REC, 1999. - 83 p. ; 21 cm
Címford.: Környezetvédelmi és a gazdasági fejlesztés : A gazdasági ösztönzők kínálta lehetőségek a környezetvédelmi beruházások és a fenntartható fejlődés számára az átalakuló gazdaságú országokban. - Bibliogr.: p. 75-77. és a jegyzetekben: p. 81-83.
ISBN 963-8454-66-0 fűzött
környezetgazdaságtan; gazdasági ösztönzők; ökoadó; környezetvédelem


659.1 K 58
Klein, Naomi
  No logo : Márkák, multik, monstrumok / [Naomi Klein] ; [... Vágvölgyi B. András fordítása alapján szerk. Merényi Ágnes] ; [kiad. az] AMF, Tudatos Vásárlók Egyesülete. - Budapest : AMF, 2004. - 459 p. ; 20 cm
Eredeti cím: No logo
ISBN 963-214-382-5 fűzött
gazdaság; társadalom; globalizáció; reklám; márka; védjegy


502 Z 70
Koloszár Miklós
  Az EU-konform környezeti szabályozás és költség-haszon elemzése, implementációs vizsgálata / Koloszár Miklós, Ásványi Zsuzsanna, Bulla Miklós. - Budapest : [BKE], 1997. - 32 fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 21.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Gazdaság és környezet. Útban az Európai Unió felé c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetgazdaságtan; ökoadó; Európai Unió


520 K 73
Kósi Kálmán
  Környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment : Főiskolai jegyzet / Kósi Kálmán, Szlávik János, Valkó László. - Budapest ; Székesfehérvár : Kodolányi János Főisk., 1998. - 243 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
környezetgazdaságtan; környezetgazdálkodás; jegyzet


502[33] K 73
Kósi Kálmán
  Környezetvédelem a szolgáltatószektorban / Kósi Kálmán, Herczeg Márton, Halász Gábor. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005)
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 963-593-479-3 fűzött
környezetvédelem; szolgáltatás; környezeti menedzsment; környezeti auditálás; EMAS; Európai Unió


502[33] K 76
Kovács Anna
  Környezetmenedzsment és környezetmarketing / Kovács Anna. - Veszprém : Veszprémi Egyetemi K., 1998. - 118 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 115-118.
Fűzött
környezetgazdálkodás; marketing; vállalat


502[33] T 56
Kovács Eszter
  Útmutató a vállalati környezetvédelmi jelentések készítéséhez / Kovács Eszter, Flachner Zsuzsanna. - [2. jav. kiad.]. - Budapest : TTMK, 2002. - 65 fol. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 1.)
Az előző változat címe: Vállalati környezetvédelmi jelentések készítése. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-00-6965-2 kapcsos dosszié
környezetvédelem; vállalat; környezeti hatás; fenntartható gazdaság; környezeti jelentés


502[33] K 77
Kovács Eszter
  Vállalati környezeti jelentések elemzése a nemzetközi tapasztalatok tükrében / Kovács Eszter. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 50 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 3.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 963-503-267-6 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezeti jelentés


502[33] T 56
Kovács Eszter
  Vállalati környezetvédelmi jelentések készítése / Kovács Eszter, Flachner Zsuzsanna. - Budapest : TTMK, 2001. - 70 fol. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 1.)
Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-00-6965-2 kapcsos dosszié
környezetvédelem; vállalat; környezeti hatás; fenntartható gazdaság; környezeti jelentés


502[33] Z 70
Kovács Eszter
  Zöld út az együttműködéshez : Vállalati környezeti jelentések és más menedzsment eszközök : Az IPPC irányelv és bevezetésének következményei / Kovács Eszter, Máyer Zoltán, Zilahy Gyula. - Budapest : M. Természetvédők Szövetsége, [2001]. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6571-1 fűzött
környezetvédelem; vállalat; vállalatirányítás; környezeti jelentés; szennyezésmegelőzés; Integrált Szennyezés-megelőzés és Szabályozás; IPPC


330 K 90
  Kör kézikönyv azoknak, akik önsegítő csoportot akarnak létrehozni, vagy ilyenben tevékenykednek / [... összeáll. Szendrő Szupi József]. - Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, 1999. - 103 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
önsegítő csoport; helyi fizetőeszköz


502[33] K 90
  A környezetbarát gazdaság lehetőségei / szerk. Hamar József ; [ford. Borsos Béla] ; [kiad. a Tisza Klub Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezet] . - Szolnok : Tisza Klub, 1996. - 208 p. ; 24 cm. - (Tisza Klub füzetek, ISSN 1215-4180 ; 5.)
ISBN 963-04-6401-2 fűzött
környezetvédelem; gazdaság; Közép-Európa


502[33] K 90
  A környezetgazdálkodás közgazdasági kérdései / [témavezető Papné Gáspár Lujza et al.] ; [kiad. a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Környezetelemzési Főosztály]. - Budapest : KTM, 1990. - 212 p. ; 29 cm. - ( Környezetpolitika, ISSN 0865-7300)
Tanulmányok
ISBN 963-03-3359-7 fűzött
környezetgazdaságtan; környezetgazdálkodás; környezetszennyezés; egészségveszélyeztető tényezők; kockázatbecslés; környezeti kár; Magyarország


502[33] K 90
  Környezetgazdaságtan / szerk. Szlávik János. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2007. - 260 p. ; 24 CM. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 251-257.
ISBN 978-963-9664-62-3 fűzött
környezetgazdaságtan


502[33] K 90
  A környezetgazdaságtan alapjai / [szerk. Medvéné Szabad Katalin]. - [Budapest] : Perfekt, [2007]. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 280.
ISBN 963-394-596-8 kötött
környezetgazdaságtan


502[33] K 90
  Környezetmenedzsment / szerk. Kósi Kálmán és Valkó László. - Budapest : BME GTK : Typotex, 2006. - 307 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 297-303. és a jegyzetekben
ISBN 963-9664-07-3 fűzött
környezetgazdálkodás; környezettudatos vállalatirányítás; környezetvédelem; környezetmenedzsment; környezeti auditálás; életciklus-értékelés; környezeti jelentés; piac; marketing; környezetbarát fogyasztás


502 K 90
  Környezetvédelem, kisvállalkozás / [szerk. Vérti Zsuzsanna] ; [szerzők Adácsi Anna et al.]. - [Budapest] : Kalangya, 1999. - 135 p. : ill. ; 23 cm. - (Hasznos tudnivalók a vállalkozáshoz, ISSN 1419-581X)
ISBN 963-03-6847-1 fűzött
környezetvédelem; vállalkozás; környezetvédelmi jog; hulladékkezelés; levegőtisztaság védelme; vízminőség védelme; zajvédelem; építési engedélyezés


330 K 92
  A közgazdaságtan társadalmi és etikai vetületei : Nemzetközi tanácskozás a Vatikánban / [rend. az] Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa ; [szerk. Kindler József és Zsolnai László]. - Budapest : Egyházfórum, 1993. - 180 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Social and ethical aspects of economics
Fűzött
gazdaság; etika; közgazdaságtan; konferencia


502 K 93
  Közvetlenül : Földről az asztalra, termelőtől a vásárlóhoz / [szerk. Horváth Gergő]. - [Budapest] : Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2007. - 13 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
helyi gazdaság; helyi termelés; helyi kereskedelem; méltányos kereskedelem; környezettudatos fogyasztás


502[34] O 40
Kruszewska, Iza
  Open borders, broken promises : Privatization and foreign investment: protecting the environment through contractual clauses : A Greenpeace proposal : Warsaw, 3 June 1993 / [Iza Kruszewska]. - Amsterdam : Greenpeace International, 1993. - 76, [29] p. ; 30 cm
Címford.: Nyitott határok, megszegett ígéretek : Privatizáció és külföldi befektetés: környezetvédelem szerződéses kikötések segítségével : A Greenpeace javaslata
ISBN 1-871532-70-1 fűzött
gazdaság; környezeti hatás; környezetvédelmi jog; környezetvizsgálat; környezeti hatásbecslés; Lengyelország


502[33] K 97
Kukoda Bernadette
  Ökoszponzorálás - lehetőségek a vállalatok és esély a környezet számára / Kukoda Bernadette. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 16 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/1.)
ISBN 963-593-311-8 fűzött
környezetgazdaságtan; marketing; ökoszponzorálás


502[33] K 97
Kula, Erhun
  Economics of natural resources and the environment / Erhun Kula. - London [etc.] : Chapman and Hall, 1992. - xii, 287 p.
Címford.: A természeti erőforrások és a környezet gazdaságtana
ISBN 0 412 36330 5 kötött
környezetgazdaságtan; természeti erőforrások megőrzése; erdőgazdálkodás; bányászat; halászat


502[33] K 97
Kulcsár Dezső
  Környezetgazdaságtan / Kulcsár Dezső. - Budapest : OKTH, 1986. - 145 p. ; 25 cm. - (Jegyzetek a környezetvédelmi szakmérnökképzéshez ; 2.)
Fűzött
környezetgazdaságtan


330 L 23
Lang, Peter
  LETS work : Rebuilding the local economy / Peter Lang. - Bristol : Grover Books, 1994. - xii, 179 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A LETS (Local Exchange Trading Systems - Helyi Cserekereskedelmi rendszerek) működik : A helyi gazdaság újjáépítése
ISBN 1-899233-00-8 fűzött
helyi gazdaság; helyi közösség; helyi fizetőeszköz; önsegítő csoport; cserekereskedelem


330 L 24
Lang, Tim
  The new protectionism : Protecting the future against free trade / Tim Lang and Colin Hines. - Repr. - London : Earthscan, 1994. - viii, 184 p. ; 22 cm
Címford.: Új protekcionozmus : A jövő védelme a szabadkereskedelemtől. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 161-178.
ISBN 1-85383-165-4 fűzött
szabadkereskedelem; környezeti hatás; gazdaság; alternatívák


330 L 74
  The living economy : A new economics in the making / ed. by Paul Ekins. - Repr. - London ; New York : Routledge and Kegan Paul, 1989. - 398 p. ; 22 cm
Címford.: Élő gazdaság : Új gazdaság kialakulóban. - Tanulmányok
ISBN 0 7102 0946 0 fűzött
gazdaság


502[33] L 90
Lukács András
  Az államháztartás ökoszociális reformja: Javaslatok a 2006. évre / Lukács András, Pavics Lázár. - Budapest : Levegő Munkacsoport : Lélegzet Alapítvány, 2006. - 63 p. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 59-63.
ISBN 963-87069-0-2 fűzött
környezetgazdaságtan; költségvetés; adó; Magyarország


330 L 97
Lutz, Mark A.
  Humanistic economics : The new challenge / Mark A. Lutz, Kenneth Lux. - New York, NY : Bootsrap Press, 1988. - xii, 352 p. ; 24 cm
Címford.: Humanista közgazdaságtan : Az új kihívás
ISBN 0-942850-10-6 kötött
közgazdaságtan; etika; pszichológia


502[33] M 29
Marden, Philip W.
  Survivalist economics : The case for environmental banks / Philip W. Marden . - Franklin Square, NY : Writers Press, 1978. - 84 p. ; 21 cm
Címford.: A túlélés közgazdaságtana : Érvek a környezetért felelős bankokért
Fűzött
környezetgazdaságtan; bank; fenntartható fejlődés; Amerikai Egyesült Államok


502[33] M 32
Marjainé Szerényi Zsuzsanna
  A feltételes értékelés alkalmazhatósága Magyarországon / Marjainé Szerényi Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2005. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930)
Bibliogr.: p. 177-189.
ISBN 963-05-8235-X fűzött
környezetgazdaságtan; természeti erőforrások; értékelés; Magyarország


502[33] M 36
Martinez-Alier, Juan
  Ecological economics : Energy, environment and society / Juan Martinez-Alier with Klaus Schüpmann. - Oxford : Blackwell, 1990. - xxv, 287 p. ; 23 cm
Címford.: Ökológiai közgazdaságtan : Energia, környezet, társadalom. - Bibliogr.: p. 248-274.
ISBN 0 631 17146 0 fűzött
környezetgazdaságtan; energia; környezetvédelem; környezetpolitika; gazdasági fejlődés; történeti ökológia; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia


502 M 49
McNeely, Jeffrey A.
  Gazdaság és biológiai sokféleség : Végrehajtási összefoglaló és irányelvek a gazdasági ösztönzők alkalmazásához / Jeffrey A. McNeely ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály. - Budapest : KVM, 1990. - 27 p. ; 30 cm. - (A környezet- természetvédelem, valamint a vízgazdálkodás nemzetközi dokumentumai, ISSN 0865-610X ; 3.)
ISBN 963-03-31873-7 fűzött
biológiai változatosság; környezetgazdálkodás; gazdasági ösztönzők


338 M 50
Meadows, Donella
  Sötétben tapogatózva : A világmodellezés első évtizede / Donella Meadows, John Richardson, Gerhart Bruckmann ; [...a bevezetőt írta Bródy András]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk. : Gondolat, 1986. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Groping in the dark. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 221 562 1 fűzött
világgazdaság; modellezés; közgazdaságtan; humánökológia


330 M 50
Meeker-Lowry, Susan
  Invested in the common good / Susan Meeker-Lowry. - Philadelphia, PA ; Gabriola Island, BC : New Society Publishers, 1995. - xii, 258 p. ; 23 cm
Címford.: Beruházva a közjóba. - Bibliogr.: p. 215-219.
ISBN 0-86571-292-1. ISBN 1-55092-243-2 fűzött
gazdaság; erkölcs; környezetgazdaságtan; közösség; kultúra


502[33] M 60
Meyer, Carrie
  A gazdasági fejlődés és a természet / Carrie Meyer. - Vienna : USIA Regional Program Office, [s.d.]. - 15 p. ; 28 cm. - (Zöld írások)
Fűzött
gazdasági fejlődés; természet; környezetvédelem; mezőgazdaság


658.8 M 68
Millard, Edward
  Export marketing for a small handicraft business / Edward Millard. - Oxford : Oxfam ; London : IT Publications, 1992. - VI, 184 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Export marketing a kézműipar számára
ISBN 0 85598 174 1 (Oxfam). ISBN 1 85339 106 9 (ITP) fűzött
marketing; külkereskedelem; vállalkozásfejlesztés; kézműipar


I-800
Montague, Nancy
  8.6. ábra [Fordítás] = Figure 8-6: "World e" / prepared by Nancy Montague. - Közművelődési Információs Intézet ; Hosszú Tamás ; 1989 (In: A handbook for visual problem solving / G. L. Lippitt. - Bethesda, MD : Development Publ., 1983. p. 342-343.). - 5 fol. ; 29 cm
diagram; modellezés; ökoháztartás-modell


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  Az Európai Unió környezeti menedzsment rendszere : EMAS I, EMAS II / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 56 p. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6092 ; 2101)
Bibliogr.: p. 54-56.
ISBN 963-593-475-0 fűzött
környezeti menedzsment; környezettudatos vállalatirányítás; környezeti auditálás; Európai Unió; EMAS


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  Gazdasági ösztönzők a levegőtisztaság-védelmi politikában / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1996. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 50-51.
Fűzött
környezetgazdaságtan; levegőtisztaság védelme; gazdasági ösztönzők; ökoadó; környezetvédelmi jog


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  Környezeti adózás változásai Európában / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 2000. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-593-431-9 fűzött
környezetgazdaságtan; adó; ökoadó


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  A környezeti felelősség és privatizáció Közép- és Kelet-Európában / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 51 p. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2206)
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 963-593-487-4 fűzött
környezeti felelősség; privatizáció; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  A környezeti kérdések megjelenése a kereskedelemben / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/7.)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-593-299-5 fűzött
környezetvédelem; kereskedelem


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  A környezetvédelem hatása a foglalkoztatásra / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1998. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 963-593-3819-0 fűzött
környezetvédelem; foglalkoztatás


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  A környezetvédelem közterheinek, létesítményei fejlesztésének, és háttériparának nemzetgazdasági hatásai az EU országaiban / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2005. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek , ISSN 0866-6091 ; 2005/1.)
Bibliogr.: p. 73-79.
ISBN 963-86733-1-1 fűzött
gazdasági fejlődés; környezetpolitika; környezetgazdaságtan; Európai Unió


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  Környezetvédelmi adóztatás az Európai Unió országaiban / Nádudvari Zoltán . - Budapest : OMIKK, 1998. - 62 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/1.)
Bibliogr.: p. 60-62.
ISBN 963-593-378-9 fűzött
környezetgazdaságtan; adó; ökoadó


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  Környezetvédelmi beruházások gazdaságossága / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1995. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/3.)
Bibliogr.: p. 26.
Fűzött
környezetvédelmi beruházás; üzemgazdaság


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  A minőség- és környezetmenedzsment integrált rendszerének megvalósítása a szolgáltató ágazatokban / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1998. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 55-58.
Fűzött
környezetgazdálkodás; szolgáltatás


502[33] N 13
Nádudvari Zoltán
  A vállalati környezetmenedzsment kézikönyve / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 1996. - 42 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1996/4.)
Fűzött
környezetgazdálkodás; környezetvizsgálat


502[33] N 13
Nafti, Rachid
  Gondos bánásmód : Megtakarítási lehetőségek az erőforrás felhasználás és környezetterhelés csökkentésével / [írták Rachid Nafti és Joice Miller] ; [ford. Herrner Katalin és Tóth Gergely]. - Budapest : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2000. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (regEM program ; 2. útmutató)
ISBN 963-00-3595-2 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezettudatos vállalatirányítás


502[33] N 37
  National environmental protection funds in Central and Eastern Europe : Case studies of Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, and the Slovak Republic / ed. by Patrick Francis. - Budapest : REC, 1994. - 78 p. ; 30 cm
Címford.: Nemzeti környezetvédelmi alapok Közép- és Kelet-Európában : Esettanulmányok Bulgáriából, a Cseh Köztársaságból, Magyarországról, Lengyelországból és a Szlovák Köztársaságból
ISBN 963-8454-16-4 fűzött
környezetvédelem; pénzügy; pénzalap; Közép-Európa; Bulgária; Csehország; Magyarország; Lengyelország; Szlovákia


502[33] N 37
  Natural endowments : Financing resource conservation for development : International conservation financing project report / World Resources Institute commissioned by the United Nations Development Programme. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1989. - 34 p. ; 28 cm
Címford.: Természetvédelmi alapítványok : A természeti erőforrások megőrzésének finanszírozása a fejlődő országokban : Jelentés egy nemzetközi tervezetről
ISBN 0 915825 45 7 fűzött
gazdaságfejlesztés; gazdaság; fejlődő országok; természeti erőforrások megőrzése; környezetgazdaságtan; fenntartható fejlődés


502 Z 70
Németh György
  A környezetvédelem és a versenypolitika / Németh György, Németh Patrícia. - Budapest : BKE, 1999. - 72 p. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 71.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 71-72.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; gazdaság; versenypolitika


502[33] N 74
  New Economics 85 : Report and summary of the Other Economic Summit (TOES) 1985. - London : TOES, 1985. - 46 p. ; 22 cm
Címford.: Új közgazdaságtan '85 : Az 1985. évi Alternatív Gazdasági Csúcstalálkozó jelentése
ISBN 0 9509909 2 2 fűzött
gazdaság; konferencia; Other Economic Summit (1985.) (Bonn)


502[33] O 15
Ohnsorge-Szabó László
  Ökológiai gazdaságtan és monetarizmus / Ohnsorge-Szabó László. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 387 p. ; 24 cm. - (Környezet és társadalom , ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 369-383. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9457-41-8 fűzött
közgazdaságtan; monetrarizmus; ökológia; környezetgazdaságtan


502[33] Ö 17
  Ökoadók : Három tanulmány / Umwelt- und Prognose-Institut Heidelberg e.V. . - Budaörs : Talento Alapítvány, 1994. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 963-04-3962-X fűzött
környezetgazdaságtan; adó


502 Z 70
  Papíripari vállalatok környezeti menedzsmentje, figyelembe véve a papír társdalmi, gazdasági szerepét / Szikla Zoltán [et al.] . - [S.l.] : [s.n.], [1997]. - 79 fol. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 31.)
További szerzők: Debreczeny István, Olessák Dénes, Ferjancsik Zsombor, Varga Péter. - Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezeti menedzsment; papíripar; vállalat; vezetés; Európai Unió; Magyarország


I-896
Parkin, Sara
  Kis régiók nagy Európája [Fordítás] = A great Europe of small regions / Sara Parkin. - Közművelődési Információs Vállalat ; Hosszú Tamás ; 1991 (In: Resurgence. 139. no. 1990. p. 12-14.). - 10 fol. ; 29 cm
környezetvédelem; gazdaságpolitika; Kelet-Európa


502[33] P 42
Pataki György
  Vállalati környezettudatosság : A GEMS-HU (nemzetközi felmérés a környezettudatos vállalatirányítás helyzetéről Magyarországon) eredményeinek összefoglalója / [a jelentést írta Pataki György és Tóth Gergely]. - Budapest : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 1999. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezettudatos vállalatirányítás; felmérés; Magyarország


502 P 49
Pearce, David
  Blueprint 2 : Greening the world economy / David Pearce [et al.]. - London : Earthscan, 1991. - ix, 232 p. ; 20 cm
Címford.: Egy környezetvédő világgazdaság tervezete 2.
ISBN 1 85383 076 3 fűzött
gazdaság; környezet; fejlődés; növekedés; szennyezésellenőrzés


502 P 49
Pearce, David
  Blueprint for a green economy / a report by David Pearce, Anil Markandya, Edward B. Barbier of The London Environmental Economics Centre for The UK Department of the Environment. - London : Earthscan, 1989. - xvi, 192 p. ; 20 cm
Címford.: Egy környezetvédő gazdaság tervezete
ISBN 1 85383 066 6 fűzött
Gazdaság; Környezet; Fejlődés; Növekedés; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - gyakorlat; Nagy-Britannia


502[33] P 49
Pearce, David
  Blueprint for a sustainable economy / David Pearce, Edward Barbier. - Repr. - London : Earthscan, 2001. - xiv, 273 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A környezetbarát gazdaság tervezete : A fenntartható fejlődés mérése. - Bibliogr.: p. 251-266.
ISBN 1-85383-515-3 fűzött
gazdaság; fenntarthatóság; fenntartható fejlődés; környezeti hatás; környezetgazdaságtan; környezeti állapot


502[33] P 49
Pearce, David
  The economic value of biodiversity / David Pearce and Dominic Moran. - Repr. - London : Earthscan, 1997. - xii, 172 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A biológiai változatosság gazdasági értéke. - Bibliogr.: p. 149-166.
ISBN 1-85383-195-6 fűzött
környezetgazdaságtan; biológiai változatosság


502[33] P 49
Pearce, David
  Economic values and the natural world / David Pearce. - London : Earthscan, 1993. - 124 p. ; 22 cm
Címford.: Gazdasági értékek és a természet világa. - Bibliogr.: p. 119-124.
ISBN 1-85383-152-2 fűzött
környezetgazdaságtan


502[33] P 49
Pearce, David W.
  World without end : Economics, environment, and sustainable development / David W. Pearce and Jeremy J. Warford. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1993. - xi, 440 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Világvége nélküli világ : Közgazdaságtan, környezet és fenntartható fejlődés. - Bibliogr.: p. 399-425.
ISBN 0-19-52881-1 kötött
környezetgazdaságtan; fenntartható fejlődés; környezetpolitika; gazdasági fejlődés; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia


502 P 49
Pearson, Charles S.
  Down to business : Multinational corporations, the environment, and development / by Charles S. Pearson. - Washington : World Resources Institute, 1985. - 107 p. ; 23 cm
Eredeti cím: Ez is üzlet : Multinacionális cégek, környezet és fejlődés
ISBN 0 915825 04 X fűzött
Környezetvédelem; Gazdaság; Fejlődő országok


338 P 55
  People's economy - Wirtschaft von unten : Approaches towards a new social economy in Europe / [coordination Ralph Döring, Harald Kegler, Karin Zimmermann]. - Dessau : Bauhaus Dessau Foundation ; Berlin : European Network for Economic Self-Help and Local Development, 1996. - 283 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Emberi gazdaság - "Alulról szerveződő" gazdaság : Lépések az új európai "szociális gazdaság" irányában. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 3-910022-12-X fűzött
gazdaság; önellátás; helyi közösségek; humánökológia - gyakorlat


502[33] B 97
Pennell, Allison A.
  Business and the environment : A resource guide / ed. by Allison A. Pennell, Patricia E. Choi, Lawrence Molinaro, Jr. ; Management Institute for Environment and Business. - Washington, D.C. : Island Press ; Covelo, CA, 1992 . - xviii, 364 p. ; 29 cm
Címford.: Üzlet és környezet. - Irodalom és címjegyzék
ISBN 1-55963-159-7 kötött
környezetgazdaságtan; üzleti élet; versenyképesség; környezetvédelem; környezeti nevelés; menedzselés; bibliográfia; címjegyzék


330 P 69
  Piaci döbbenet : Közép- és Kelet-Európa társadalmi-gazdasági újjáépítésének feladatai / ... szerk. Jan Kregel, Egon Matzner és Gernot Grabher ; ford. Barta Éva. - Budapest : Robert Triffin-Szirák Alapítvány, 1995. - 142 p. ; 20 cm
Eredeti cím: The market shock : An Agenda for the economic and social rrconstruction of Central and Eastern Europe
ISBN 964-04565-2 fűzött
gazdaság; társadalom; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[33] P 68
Pfnür, Andreas
  Informationsinstrumente und Informationssysteme im betrieblichen Umweltschutz / Andreas Pfnür. - Heidelberg : Physica-Verlag, 1996. - XV, 390 p. : ill. ; 24 cm. - (Umwelt und Ökonomie ; Bd. 14)
Címford.: Információs eszközök és rendszerek a vállalati környezetvédelemben. - Bibliogr.: p. 357-390.
ISBN 3-7908-0894-6 fűzött
környezetgazdaságtan; környezetgazdálkodás; információ; üzemszervezés


502[33] T 56
Podruzsik Szilárd
  Tisztább termelés átvilágítás : A megelőző jellegű környezetvédelmi intézkedések felmérése a vállalatoknál / Podruzsik Szilárd, Vadász Enikő. - Budapest : TTMK, 2001. - 43 fol. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 4.)
Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-00-6830-3 kapcsos dosszié
környezetvédelem; vállalat; környezeti hatás; hatásfelmérés


502[33] P 94
  Proposal for a council directive introducing a tax on carbon dioxide emissions and energy / presented by the Comission of The European Communities . - Brussels : European Communities, 1992. - 24 p. ; 30 cm
Címford.: Az Európa Tanács határozati javaslata a széndioxid kibocsátásra és az energiára kivetendő adó bevezetéséről az Európai Közösség bizottságának előterjesztésében. - Fmás.
Fűzött
környezetgazdaságtan; levegőszennyezés; széndioxid kibocsátás; kibocsátáscsökkentés; energia; adó


502[33] P 94
Prugh, Thomas
  Natural capital and human economic survival / by Thomas Prugh ; with Robert Costanza [et al.]. - Solomons, MD : International Society for Ecological Economics, 1995. - xx, 198 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A természetben rejlő tőke és az emberi gazdaság túlélése. - Bibliogr.: p. 181-188.
ISBN 1-887490-01-9 kötött
környezetgazdaságtan; fenntartható fejlődés; adó


330 R 44
  Real-life economics : Understanding wealth creation / ed. by Paul Ekins and Manfred Max-Neef. - London ; New York, NY : Routledge, 1992. - xxi, 460 p. ; 24 cm
Címford.: A való világ közgazdaságtana. - Bibliogr.: p. 431-450.
ISBN 0-415-07977-2 fűzött
gazdaság; közgazdaságtan; környezetgazdaságtan; szociológia; gazdasági fejlődés; ökológia; erkölcs; fenntartható fejlődés; piac; közösségfejlesztés; humánökológia - társadalomökológia


338 R 57
Renner, Michael
  Swords into plowshares : Converting to a peace economy / Michael Renner. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1990. - 85 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 96)
Címford.: Ekevasat a kardokból : Átmenet a béke gazdaságába. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 65-85.
ISBN 0 916468 97 6 fűzött
leszerelés; katonai kiadások; gazdaság; gazdaságpolitika; foglalkoztatás; hadiipar; környezetvédelem; állampolgári részvétel


502[33] R 58
Repetto, Robert
  Promoting environmentally sound economic progress : What the North can do / Robert Repetto. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1990. - 21 p. ; 28 cm
Címford.: A környezetkímélő gazdasági fejlődés támogatása : Mit tehet az Észak?
ISBN 0 915825 57 0 fűzött
környezetgazdaságtan; ökológia; környezetvédelem; gazdaság; fenntartható fejlődés


502 R 72
Rice, Tim
  What's wrong with world trade - and what you can do about it / [written by Tim Rice and Ronnie Hall]. - Brussels : Friends of the Earth Europe, 2001. - 7 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
világkereskedelem; globalizáció; környezeti hatás; szegénység; Világkereskedelmi Szervezet; World Trade Organization


502[33] R 72
Riegler, Josef
  Ökoszociális piacgazdaság / Josef Riegler, Anton Moser ; [ford. Kelemen Janka]. - Budapest : Agroinform, 2001. - 126 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára, ISSN 1587-9003 ; 1.)
ISBN 963-502-753-2 fűzött
környezetgazdaságtan


330 R 76
Robertson, James
  Future wealth : A new economics for the 21st century / James Robertson. - London : Cassell, 1990. - vii, 178 p. ; 22 cm. - (Countdown 2000)
Címford.: A jövő gazda(g)sága : Új közgazdaságtan a XXI. századért
ISBN 0 304 31933 3 fűzött
gazdaság; közgazdaságtan


I-707
Robertson, James
  Igen: az ingyen ebédre, nem: a szabad piacra [Fordítás] = Free Lunches, yes, free markets, no / James Robertson. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Pencz Levente ; 2001 (In: Resurgence. 204. no. January/February 2001. p. 23-24.) ; 29 cm
közgazdaságtan; piac; adó; pénzügyi rendszer


330 R 89
Rotschild, Michael
  Bionomics : Economy as ecosystem / Michael Rotschild. - New York, NY : Henry Holt, 1992. - xviii, 423 p. : ill. ; 23 cm. - (A John Macrae book)
Címford.: A gazdaság, mint ökoszisztéma
ISBN 0-8050-1979-0 fűzött
piacgazdaság; gazdaság; információs technolóiga; kapitalizmus; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - ökológia


330 S 23
Savory, Allan
  Holistic resource management / Allan Savory. - Washington : Island Press, 1988. - xxvi, 564 p. ; 24 cm
Címford.: Holisztikus erőforrás-gazdálkodás. - Biliogr.: p. 513-539.
ISBN 0 933280 62 9 kötött
természeti erőforrások; gazdálkodás; holizmus; humánökológia; kézikönyv


338 S 34
Schneider, Bertrand
  The barefoot revolution : A report to the Club of Rome / Bertrand Schneider . - London : IT Publications, 1988. - xvii, 245 p. ; 23 cm
Címford.: Mezítlábas forradalom : Jelentés a Római Klubnak
ISBN 0 946688 19 2 fűzött
gazdasági stratégia; állampolgári részvétel; nem-kormányzati szervezetek; fejlődő országok; gazdaság; fejlődés; humánökológia; Club of Rome


I-337
Schreiber, R. L.
  Ökológia és piacgazdaság [Fordítás] : A század feladata: a környezetkímélő vállalati gazdálkodás = Öko-Marketing : Managament - Jahrhundertaufgabe / R. L. Schreiber. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1986 (In: Dokument + Analyse. 15. Jg. 4. no. 1986. p. 27.). - 4 fol. ; 29 cm
ökológia; gazdaság; piac; környezetvédelem


330 S 39
Schumacher, Ernst F.
  A kicsi szép : Tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról / Ernst F. Schumacher. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1991. - 303 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Small is beautiful. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963 222 352 7 fűzött
közgazdaságtan; alternatívák; humánökológia


330 S 39
Schumacher, Ernst F.
  Small is beautiful : A study of economics as if people mattered / E. F. Schumacher. - [27.] print. - London : Abacus, 1990. - 256 p. ; 20 cm
Címford.: A kicsi szép : Tanulmányok egy emberközpontú gazdaságról
ISBN 0 349 13132 5 fűzött
közgazdaságtan; alternatívák


330 S 41
Schwartz, Peter
  When good companies do bad things : Responsibility and risk in an age of globalization / Peter Schwartz and Blair Gibb. - New York [etc.] : John Wiley & Sons, 1999. - xiv, 194 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Amikor jóhírű cégek rossz dolgokat művelnek : Felelősség és kockázat a globalizáció korában. - Bibliogr. a jegyzetekbe: p. 183-187.
ISBN 0-471-32332-2 kötött
gazdaság; üzleti élet; társadalmi hatás; környezeti hatás; felelősség; erkölcs; globalizáció


I-339
Seabrook, Jeremy
  A felszabadulás zöldje [Fordítás] : A vöröstől a zöldig vezető sztráda = Green liberation : The road from red to green / Jeremy Seabrook. - Közművelődési Információs Intézet ; Ardó Mária ; 1986 (In: Resurgence. 115. no . 1986. p. 38-39.). - 5 fol. ; 29 cm
ipar; gazdasági fejlődés; társadalmi fejlődés; alternatív mozgalmak


008 S 56
Síklaky István
  Ajánlás a túléléshez / Síklaky István ; [kiad. a Juss Alapítvány]. - [Budapest] : Juss Alapítvány, 1992. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Kiss Károly "A fenntarthatótásg értelmezése a magyar gazdaságra" c. tanulmányával. - Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 963-04-2097-X kötött
gazdaságfilozófia; környezetvédelem


330 S 56
Síklaky István
  A fennmaradás társadalmi programja : A pénzuralmi rendszer alternatívája / Síklaky István. - Tököl : Éliás K., 2000. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86072-0-3 fűzött
társadalompolitika; fenntartható társadalom; Magyarország


502 S 56
Síklaky István
  Létbiztonság és harmónia : Egy zöld fordulat programja : A pénzuralmi rend alternatívája / Síklaky István. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2003. - 256 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-212-493-6 kötött
gazdaság; társadalom; környezet; ökológia; fenntarthatóság; Magyarország


502[33] S 68
Smith, Toby M.
  The myth of green marketing : Tending our goats at the edge of apocalypse / Toby M. Smith. - Toronto ; Buffalo, NY ; London : University of Toronto Press, 1998. - 187 p. ; 23 cm
Címford.: A zöld marketing mítosza. - Bibliogr.: p. 169-181.
ISBN 0-8020-8035-9 fűzött
környezetvédelem; marketing; környezetvédő mozgalmak; környezetbarát fogyasztás


I-699
Solomon, Joel
  A társas kockázatot vállaló tőke [Fordítás] = Social venture capital / Joel Solomon. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Tolnay Katalin ; 1999 (In: Whole Earth. 92. no. Spring 1998. p. 85-86.). - fol. 2-3 ; 29 cm
helyi gazdaság; közösségi bank


502[33] S 82
  Sourcebook on economic instruments for environmental policy in Central and Eastern Europe : Abridged version : Sofia initiative on economic instruments : A regional analysis / ed. by Jürg Klarer, Jim McNicholas, Eva-Maria Knaus. - Szentendre : REC, 1999. - 92 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Gazdasági eszközök a környezetpolitika számára Közép- és Kelet-Európában : Rövidített változat : Szófiai kezdeményezés a gazdasági eszközök szerepérôl a környezetpolitikában : Területi elemzés. - Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-8454-64-4 fűzött
környezetvédelem; adó; környezetgazdaságtan; környezetpolitika; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[33] S 84
Speck, Stefan
  Environmental taxes in an enlarged Europe : An analysis and database of environmental taxes and charges in Central and Eastern Europe / by Stefan Speck, Jim McNicholas and Marina Markovic. - Szentendre : REC, 2001. - 253 p. ; 30 cm
Címford.: Környezetvédelmi adók a kibôvült Európában : Környezetvédelmi adók és bírságok Közép- és Kelet-Európában
ISBN 963-8454-97-0 fűzött
környezetvédelem; adó; környezetgazdaságtan; Közép-Európa; Kelet-Európa


502[33] S 94
Strunz, Herbert
  Umweltmanagement : Konzepte - Probleme - Perspektiven / Herbert Strunz. - Wien ; New York : Springer-Verlag, 1993. - 164 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [145]-158.
ISBN 3-211-82412-X fűzött
környezetgazdálkodás; környezetvédelem; gazdaság; környezettudatos vállalatirányítás


330 Sz 24
Szakolczai Árpád
  A fejlődés megkérdőjelezése : A gazdasági fejlődés modern mítosza és valós alapjai / Szakolczai Árpád. - Budapest : Akad. K., 1990. - 226 p. ; 17 cm. - ( Kérdőjel)
Bibliogr.: p. 215-[227].
ISBN 963-05-5714-2 fűzött
gazdasági fejlődés; fejlődés


502 Sz 75
Szi-Ferenc Zsófia
  Az ISPA szerepe a környezetvédelem finanszírozásában / Szi-Ferenc Zsófia. - Szarvas : "Nimfea" Természetvédelmi Egyes., 2002. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - ( Nimfea tanulmánykötetek, ISSN 1419-7715 ; 1.)
Bibliogr.: p. 117-124.
ISBN 963-00-9852-3 fűzött
környezetvédelem; támogatás; Európai Unió


502 Z 70
Szlávik János
  Az EU konform környezetvédelmi szabályozási módok gazdasági és társadalmi hatásmechanizmusának elemzése (a magyar csatlakozás szempontjából) / Szlávik János ; kiad. BKE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék. - Budapest : BKE, 1997. - 18 fol. ; 30 cm. - ( Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 34.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Gazdaság és környezet. Útban az Európai Unió felé c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetgazdaságtan; ökoadó; Európai Unió; Magyarország


502[33] Sz 85
Szlávik János
  Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás / Szlávik János. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 317 p. : ill. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 14.)
Bibliogr.: p. 309-[318].
ISBN 963-224-770-1 fűzött
környezetvédelem; fenntartható fejlődés; környezetgazdálkodás


502[33] Sz 85
Szlávik János
  Környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment : [Egyetemi jegyzet] / Szlávik János ; [a 6. fejezet Kerekes Sándor munkája] ; [közread. a] Budapesti Műszaki Egyetem Természet és Társadalomtudomány Kar. - Budapest : Műegyetemi K., 1996. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
környezetgazdaságtan; tankönyv


502[33] Sz 85
Szlávik János
  A környezeti szektor mint az integrációs előnyök kihasználásának egyik lehetséges területe / Szlávik János, Valkó László. - Budapest : Integrációs Stratégiai Munkacsoport, 1997. - 56 p. ; 30 cm. - (Európai tükör : Műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 15.)
Bibliogr.: p. 50.
Fűzött
környezetgazdálkodás; környezetvédelmi ipar; környezeti piac; Európai Unió


502[33] Sz 88
Szolnoki Győzőné Karkus Mária
  A zöld marketing és gazdasági környezete / Szolnoki Győzőné Karkus Mária. - Budapest : Mezőgazda, 1999. - 207 p. ; 19 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 170-172.
ISBN 963-9239-06-2 fűzött
környezetgazdaságtan; környezetpolitika; támogatás; adó; marketing


502[33] T 21
  Taking nature into account : Proposed scheme of resource and environmental accounting / report by the Commission for Environmental Accounting, Ministry of Finance, Stockholm. - Stockholm : Ministry of Finance, 1991. - 88 p. ; 24 cm
Címford.: A természet számításba vétele : Javaslat a környezet és a természeti erőforrások gazdasági értékeléséhez
ISBN 91-38-100887-9 fűzött
környezetgazdaságtan; természeti erőforrások; Svédország


502[33] T 56
Tamaska László
  Életciklus elemzés készítése / Tamaska László, Rédey Ákos, Vizi Szilárd. - Budapest : TTMK, 2001. - 58 fol. : ill. ; 30 cm. - ( Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 2.)
Bibliogr.: fol. 58. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-00-6829-X kapcsos dosszié
környezetvédelem; vállalat; környezeti hatás; fenntartható gazdaság; életciklus-elemzés


502 Z 70
Tanyi Anita
  Környezetvédelmi szempontok beépítése támogatási rendszerünkbe / Tanyi Anita. - Budapest : BKE, 1999. - 58 fol. ; 31 cm. - ( Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 80.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Bibliogr.: fol. 52-53.
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezetvédelem; gazdaság; támogatás; környezetpolitika; környezetgazdaságtan; Magyarország


502[33] T 28
Tanyi Anita
  A tisztább termelést korlátozó szervezeti tényezők / Tanyi Anita, Zilahy Gyula. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2001. - 65 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 5.)
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 963-503-268-4 fűzött
környezetvédelem; vállalat; szervezet


502[33] T 46
  Termelés, piac, természeti környezet : Zöld belépő az Európai Unióba / összeáll. Kerekes Sándor és Kiss Károly. - Budapest : MTA, 1998. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 3. Környezetvédelem és integráció, ISSN 1418-7787)
ISBN 963-508-065-4 fűzött
környezetvédelem; ipar; mezőgazdaság; természetvédelem; földhasználat; Európai Unió


502[33] T 46
  Természet és gazdaság : Ökológiai közgazdaságtani szöveggyűjtemény / szerk., [az előszót írta] Pataki György és Takács-Sánta András ; [a tanulmányokat vál. Bodorkós Barbara et al.] ; [ford. Bodorkós Barbara ... et al.]. - Budapest : Typotex, 2004. - 557 p. : ill. ; 24 cm. - (Az ökológiai gondolat , ISSN 1785-5217 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9548-10-3 fűzött
közgazdaságtan; ökológia


502[33] T 53
  Tiltandó támogatások : Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban / szerk. Kiss Károly. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 299 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Lezárva: 2004. nov. 30. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7343-69-5 fűzött
környezetvédelem; gazdaság; támogatások; Európai Unió; Magyarország


330 T 57
  Toes and Tokyo : Report and summary of The Other Economic Summit (TOES). - London : TOES, 1986. - 40 p. ; 21 cm
Címford.: Az 1986. évi tokiói Alternatív Gazdasági Csúcstalálkozó jelentése
ISBN 0 9509909 3 0 fűzött
gazdaság; konferencia; Other Economic Summit (1986.) (Tokyo)


338 T 67
Torfs, Marijke
  IMF kézikönyv: a nem kormányzati szervezetek információval való felvértezése / Marijke Torfs ; kiad. Föld Barátai Európai Koordinációs Iroda együttműködve a Magyar Természetvédők Szövetségével. - Budapest : M. Természetvédők Szöv., 1996. - 60 p. ; 21 cm. - (Új tények Közép- és Kelet-Európában)
Fűzött
gazdaság; nemzetközi kapcsolatok; nem-kormányzati szervezetek


502[33] T 73
Tóth Gergely
  Ablakon bedobott pénz : Tizenkét magyarországi vállalat esettanulmánya környezetvédelmi intézkedésekkel elérhető megtakarításokról / Tóth Gergely. - Budapest : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2002. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-202-998-4 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezettudatos vállalatirányítás


502[33] T 73
Tóth Gergely
  Környezeti teljesítményértékelés : Kézikönyv / Tóth Gergely. - Budapest : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2001. - 72 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-00-7126-6 fűzött
környezetvédelem; vállalat; környezetkímélő gazdálkodás; környezeti hatás; környezetterhelés; környezeti teljesítmény


502[33] V 24
Valkó László
  Környezetgazdaságtan / [Valkó László] ; [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - 3. utánny. - Budapest : KGI, 2001. - 155 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
környezetgazdaságtan


502[33] U 96
  Útmutató a vállalati környezeti menedzsment ISO 14001 és EMAS szerinti rendszereinek hazai alkalmazásához / [közread. a] Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - Budapest : KTM, 1998. - 24 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetirányítás; környezetvédelem; EMAS; ISO 14001 szabvány


502 Z 70
Valkó László
  A környezeti ipar fejlesztésének környezeti és gazdasági hatásai / Valkó László. - Budapest : [BKE], 1997. - 52 fol. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 35.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Szigorodó környezetpolitika. Útban az Európai Unió felé c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
környezeti piac; környezetvédelmi ipar; környezettechnika; környezeti hatás; gazdasági hatás


502[37] V 24
Valkó László
  Környezetmenedzsment : Tanári kézikönyv / Valkó László, Kósi Kálmán, Herczeg Márton. - Budapest : NSZI, 2001. - 128 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9382-24-8 fűzött
környezetgazdálkodás; környezettudatos vállalatirányítás; környezeti nevelés; tanári kézikönyv


502[33] V 25
  Vállalati környezeti menedzsment Magyarországon: az empirikus kutatások eredményei és tapasztalatai / Harkai Attila [et al.]. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 112 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 24.) Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 963-503-304-4 fűzött
környezeti menedzsment; válalat; kutatás; Magyarország


502[33] V 25
  Vállalati környezet-menedzsment : Egyetemi jegyzet / szerk. Kerekes Sándor és Kindler József ; Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék. - Budapest : BKE Környezetgazd. és Technol. Tanszék, 1995. - 318 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetgazdálkodás; jegyzet


502[33] V 25
  Vállalati környezetmenedzsment / szerk. Kerekes Sándor, Kindler József ; [írták B. Andrási Mónika et al.]. - [Budapest] : Aula, 1997. - 400 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9078-41-7 fűzött
környezetvédelem; vezetéstudomány; környezeti átvilágítás; hatásvizsgálat; marketing


502[33] V 26
  Valuing the Earth : Economics, ecology, ethics / ed. by Herman E. Daly and Kenneth N. Townsend. - Cambridge, MA : MIT Press ; London, 1993. - ix, 387 p.
Címford.: A Föld értékelése : Közgazdaságtan, ökológia, etika. - Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
környezetgazdaságtan; környezeti etika; humánökológia; környezetpolitika


502.7 V 94
Vogel, Joseph Henry
  Genes for sale : Privatization as a conservation policy / Joseph Henry Vogel. - New York, NY ; Oxford : Oxford University Press, 1994. - xii, 155 p. ; 22 cm
Címford.: Eladó gének : A privatizáció, mint a megőrzés eszköze. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 115-145.
ISBN 0-19-508910-3 fűzött
biológiai változatosság; genetikai források megőrzése; gazdaság; humánökológia - politikai ökológia


338 W 34
  Wasting assets : Natural resources in the national income accounts / Robert Repetto [et al.]. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1989. - 68 p. ; 26 cm
Címford.: Elvesztegetett javak : Természeti erőforrások a nemzeti jövedelemben. - Bibliogr.: p. 63-68.
ISBN 0 915825 31 7 fűzött
gazdaság; nemzeti jövedelem; természeti erőforrások; fa; kőolajipar; Indonézia


502[33] W 35
Wathen, Thomas A.
  A guide to trade and the environment / Thomas A. Wathen. - New York, NY : Environmental Grantmakers Association, 1992. - 97 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Kereskedelem és környezet : Útmutató. - Bibliogr.: p. 93-96.
Fűzött
környezetvédelem; kereskedelem; szabadkereskedelem; gazdaság; környezeti hatás


502[33] W 79
Winpenny, J. T.
  Values for the environment : A guide to economic appraisal / J. T. Winpenny ; Overseas Development Institute. - London : HMSO, 1991. - 277 p. ; 25 cm
Címford.: Gazdasági értékek a természeti értékekért : A közgazdasági értékelés kézikönyve. - Bibliogr.: p. 252-266.
ISBN 0 11 580257 6 kötött
környezetgazdaságtan; költség-haszon elemzés; környezeti hatásvizsgálat; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - gyakorlat


502[33] W 80
Winter, Georg
  Das umweltbewusste Unternehmen : Handbuch der Betriebsökologie mit 28 Check-Listen für die Praxis / Georg Winter. - 5., vollständig neubearb. Aufl . - München : Beck, 1993. - 615 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Környezettudatos vállalkozások : Az üzem-ökológia kézikönyve gyakorlati példák tárával
ISBN 3-406-36957-X fűzött
környezetgazdálkodás; környezetbarát vállalkozás; üzleti stratégia; nemzetközi környezetvédelmi szervezetek


502[33] W 80
Winter, Georg
  Zölden és nyereségesen : Útmutató a környezettudatos vállalatirányításhoz : [Hogyan vezessük be az ISO 14001 szabványt?] / Georg Winter ; [ford. és a magyar vonatkozású kiegészítéseket írta Tóth Gergely] ; [a rajzokat kész. Egri Béla]. - [Budapest] : Műszaki Kvk., 1997. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Das umweltbewusste Unternehmen
ISBN 963-16-1367-4 fűzött
környezetvédelem; vezetéstudomány; környezettudatos vállalatirányítás


338.43 W 94
  Women and the food cycle : Case studies and technology profiles / introduction by Marilyn Carr. - London : Intermediate Technology Publications, 1989. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Nők az élelmiszerláncban. - Esettanulmányok, technológiai leírások
ISBN 1-85339-055-0 fűzött
élelmezés; nők; esettanulmányok; fejlődő országok; kisüzemi termelés


502[33] T 56
Zilahy Gyula
  A megelőző jellegű környezetvédelmi intézkedések finanszírozásának lehetőségei / Zilahy Gyula. - Budapest : TTMK, 2002. - 50 fol. : ill. ; 30 cm. - ( Tisztább termelés kiskönyvtár, ISSN 1587-2513 ; 8.)
Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
ISBN 963-503-285-4 kapcsos dosszié
környezetvédelem; finanszírozás; pályázatok; megelőzés; támogatás


502[33] Z 70
  Zöld államháztartási reform. - Budapest : Levegő Munkacsopot, [2004]. - [8] p. ; 21 cm. - (Levegő füzetek)
Fűzött
környezetgazdaságtan; költségvetés


650 Z 92
Zsolnai László
  A döntéshozatal etikája / Zsolnai László. - Budapest : Kossuth, 2000. - 132 p. ; 24 cm. - (V.I.P., ISSN 1419-3000)
Bibliogr.: p. 129-[133].
ISBN 963-09-4195-3 kötött
döntéselmélet; etika; gazdaság; környezetgazdaságtan; környezeti etika


338 Z 92
Zsolnai László
  Másként gazdálkodás : Címszavak az alternatív gazdaságtanhoz / Zsolnai László. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - 173 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a szócikkekben
ISBN 963 222 201 6 fűzött
közgazdaságtan; alternatívák; humánökológia


330 Z 92
Zsolnai László
  Mit ér az ökonómia, ha magyar? : Ökológiai és humán kérdések / Zsolnai László. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1987. - 149 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139-[150].
ISBN 963 221 672 5 fűzött
közgazdaságtan; gazdaság; ökológia


502[33] Zs 92
Zsolnai László
  Ökológia, gazdaság, etika / Zsolnai László. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 162 p. ; 25 cm. - (Helikon unicersitas : Közgazdaságtan, ISSN 1417-8818)
Eredeti cím: Bibliogr.: p. 148-158.
ISBN 963-208-734-8 kötött
gazdaság; ökológia; etika


vissza