Földrajz


911.3 A 37
  Az Alföld helyzete és perspektívái : Alföld kutatási program 1991-1994 / [szerk. Rakonczai János]. - Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, 1995. - 99 p. : ill., térkép ; 24 cm. - (A Nagyalföld Alapítvány kötetei, ISSN 1216-4933 ; 4.)
Bibliogr.: p. 89-96.
ISBN 963-04-4994-3 fűzött
gazdaságföldrajz; településföldrajz


908 A 39
  Alföldi tanulmányok / MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet, Nagyalföld Alapítvány ; szerkbiz. Simon Imre [et al.] ; főszerk. Csatári Bálint ; szerk. Rakonczai János, Timár Judit. - 16. köt. (1997). - Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, 1997. - 124 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114-124. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISSN 0139-3545 fűzött
gazdaság; földrajz; történet; fenntartható fejlődés; Alföld


908 A 39
  Alföldi tanulmányok / MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet, Nagyalföld Alapítvány ; főszerk. Csatári Dániel ; szerk. Timár Judit, Rakonczai János. - 18. köt. (2000/2001). - Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, 2001. - 215 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Részcíme a borítón: EU és az Alföld. - Bibliogr. p. 168-215. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISSN 0139-3545 fűzött
gazdaság; társadalom; területfejlesztés; környezetvédelmi attitűd; közvélemény; Alföld


911.3 A 50
  Általános társadalomföldrajz / szerk. Tóth József, Vuics Tibor. - Budapest : Dialóg Campus ; Pécs, 1998- . - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274) . (Studia geographica, ISSN 1585-2822)
ISBN 963-9123-98-6
1 / [szerzők Ancsin Gabriella et al.] ; [ill. Dobiné Dombori Piroska]. - 1998. - 448 p. : ill., részben térk.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9123-01-3
társadalomföldrajz; világgazdaság; globális problémák; ipar; mezőgazdaság; népesedés; etnikumok; kulturális földrajz; vallásföldrajz; egészségföldrajz; településföldrajz; város; kézikönyv


911.3 A 50
  Általános társadalomföldrajz / szerk. Tóth József, Vuics Tibor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 1998- . - 25 cm. - (Dialóg campus tankönyvek, ISSN 1418-1274) . (Studia geographica, ISSN 1585-2822)
ISBN 963-9123-98-6
2. / [szerzők Abonyiné Palotás Jolán et al.]. - 2002. - 304 p. : ill., részben térk.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-44-1
társadalomföldrajz; kézikönyv


911.2 A 50
  Általános természetföldrajz : Fejezetek az általános természetföldrajz köréből / szerk. Borsy Zoltán. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1995. - 832 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-18-6770-6 kötött
természeti földrajz; kézikönyv


911.2 A 86
Arthus-Bertrand, Yan
  Földünk a magasból : [Az élő bolygó portréja az ezredfordulón] / Yan Arthus-Bertrand ; [ford. Horányi Krisztina, Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Corvina, [1999]. - 416 p. : ill., színes ; 38 cm
Eredeti cím: La Terre vud du ciel. - Fotóalbum. - Cordellier, Serge et al. tanulmányaival
ISBN 963-13-4851-2 kötött
Föld; fényképgyűjtemény


908 B 18
  A Balaton könyve : Olvasókönyv mindazoknak, akik tavunkat még jobban szeretnék megismerni / szerk. Monspart Éva ; a Nők A Balatonért Egyesület kiadványa. - [S.l.] : Nők A Balatonért Egyes., [2001]. - 190 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén és p. 189-190.
ISBN 963-00-7470-2 fűzött
honismeret; födlrajz; természeti értékek; természetvédelem; irodalom; Balaton


911.3 B 43
Becsei József
  Fejezetek az általános társadalmi földrajz tanulmányozásához : Egyetemi jegyzet : Első rész / Becsei József ; [közread. a] József Attila Tudományegyetem, Budapest Média Intézet. - Budapest : Ipszilon K. és Pedagógiai Szolgáltató Kft., 1998. - 161 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 155-158.
Fűzött
társadalomföldrajz; jegyzet


911.3 B 46
Beluszky Pál
  Magyarország településföldrajza : Általános rész / Beluszky Pál ; [... rajz. Simon Ágnes]. - Budapest : Dialóg Campus ; Pécs, 1999. - 584 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274) . (Studia regionum, ISSN 1419-4899) . (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 13.)
Bibliogr.: p. 501-509.
ISBN 963-9123-26-9 kötött
földrajz; történeti földrajz; településföldrajz; településhálózat; Magyarország; kézikönyv


910 B 51
Benko, Georges
  A regionális tudomány / Georges Benko ; [ford. Csizmadia Dominika] ; [... az előszót írta Horváth Gyula]. - Pécs ; Budapest : Dialóg Campus, 1999. - 125 p. ; 20 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Eredeti cím: La science régionale. - Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 963-9123-78-1 fűzött
földrajz; gazdaságföldrajz


911.3 B 54
Berényi István
  Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései / Berényi István. - Budapest : Akad. K., 1992. - 164 p. ; 24 cm. - (Földrajzi tanulmányok, ISSN 0071-6650 ; 22.)
Bibliogr.: p. 160-[165].
ISBN 963-05-6248-0 fűzött
társadalomföldrajz; humánökológia


528 B 64
Birkó Sándor
  Földméréstan / [Birkó Sándor] ; [kiad. a Környezetgazdálkodási Intézet]. - 3. utánny. - Budapest : KGI, 2001. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
földmérés


908 B 72
Bodrossy Leó
  Balaton regénye : A Balaton- és a Bakony-vidék kultúrtörténeti fejlődése / Bodrossy Leó. - Budapest : Minerva, [2002]. - 612 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85826-5-0 kötött
honismeret; művelődéstörténet; Balaton; kézikönyv


911 C 14
Ceman, Róbert
  Élettelen természet : Földrajzi enciklopédia / [szerző Róbert Ceman] ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Top-o-Gráf, 1999. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Rekordok)
Eredeti cím: Nezeivá priroda
ISBN 963-9222-29-1 kötött
földrajz


CDR-40
  The complete National Geographic [számítógépes dok.] : 109 years of National Geographic Magazine on CD-ROM. - Washington, D.C. : National Geographic Interactive, 1998. - 31 CD-ROM ; 22 cm
Címford.: A teljes National Geographic : A National Geographic 109 éve CD-Rom-on
földrajz; természetrajz


911.3 C 49
Cséfalvay Zoltán
  A modern társadalomföldrajz kézikönyve / Cséfalvay Zoltán. - Budapest : Ikva, 1994. - 366 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 347-350.
ISBN 963-7757-84-8 kötött
társadalomföldrajz; gazdaságföldrajz; humánökológia


910 C 49
Cséfalvay Zoltán
  Térképek a fejünkben / Cséfalvay Zoltán. - Budapest : Akad. K., 1990. - 156 p. : ill. ; 17 cm. - (4D, ISSN 0238-1273)
ISBN 963 05 5715 0 fűzött
földrajz; szociogeográfia; térkép; környezet; pszichológia


911.3 D 32
De Blij, Harm J.
  Human geography : Culture, society, and space / H. J. de Blij. - 5. ed. - New York, NY [etc.] : John Wiley and Sons, 1996. - ix, 531, [43] p. : ill., színes ; 29 cm
Címford.: Társadalomföldrajz : Kultúra, társadalom, tér. - Bibliogr. a forrásokban: 9 p.
ISBN 0-471-53559-1 kötött
társadalomföldrajz


908 E 26
  Egy cseppnyi Magyarország : A Vértes hegység és környéke / szerk. Béni Kornél, Viszló Levente ; [... fotók Szabó László Vilmos et al.] ; kiad. Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány. - [Várgesztes] : Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, 1996. - [8], 409 p., [40] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 392-404.
ISBN 963-04-6683-X kötött
honismeret; földrajz; történelem; természet; természetvédelem; Vértes


914 E 94
  Észak-magyarországi kerékpártúrák : Bükk, Aggtelek, Zempléni-hegység, Cserehát / [alkotószerk. Szokoly Miklósné] ; [túraleírásokat írták Rakaczky István, Simon Gábor, Tóth Ferenc Attila] ; [a látnivalók ismertetését írta Somorjai Ferenc]. - Budapest : Frigoria, 2002. - 144 p., [14] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 18 cm + térk.
ISBN 963-86150-3-6 fűzött
kerékpározás; turizmus; Bükk; Cserehát; Zempléni-hegység; útikönyv


911.2 F 43
  A Felső-hegyköz / szerk. Stoll László. - Miskolc : Holocén Természetvédelmi Egyes., 2002. - 36 p., [4] t. : ill, színes ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 36.
ISBN 963-202-839-2 fűzött
természetföldrajz; Hegyköz


CDR-37
  Földrajzi képek [számítógépes dok.] : Alisma oktatási csomag / szerk. Tóth Csaba, Zámbori Zoltán. - Miskolc : Hegyvidéki Tavainkért Környezetvédő Egyesület, [2000]. - 1 CD-ROM ; 13 cm
Földrajzi diaképes előadások digitalizált változata
földrajz; vulkánok; Albánia; Görögország; Marokkó; Törökország; Olaszország


919 G 19
Galácz András
  Óceánok, sarkvidékek : Az Arktisztól az Antarktiszig / Galácz András. - Budapest : Kossuth, 2003. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm + CD-ROM. - ( Kontinensről kontinensre)
ISBN 963-09-4441-3 kötött
földrajz; óceánok; Észak-sarkvidék; Déli-sarkvidék; kézikönyv


911.3 G 47
  A globális világ politikai földrajza : [Felsőoktatási tankönyv] / szerk. Bernek Ágnes ; [a térképeket és az ábrákat Zentai László kész.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 435 p., XII t. : ill., részben színes, főként térk. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2526-9 kötött
földrajz; világföldrajz; politikai földrajz; kézikönyv


911.2 G 57
Göőz Lajos
  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természeti erőforrásai / Göőz Lajos. - Nyíregyháza : [Bessenyei], 1999. - 374 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + 2 mell.. - (A természeti erőforrásokról)
Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 338-364.
ISBN 963-9130-70-2 fűzött
földrajz; természeti földrajz; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye


910 H 11
Haggett, Peter
  Geográfia : Globális szintézes / Peter Haggett ; m. kiad. szerkesztője Csutak Máté ; ford. Bajmóczi Péter [et al.]. - Budapest : Typotex, 2006. - XVI, 842 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Eredeti cím: Geography
ISBN 963-9548-60-X fűzött
földrajz; kézikönyv


911.2 H 55
Heinrich, Dieter
  Föld : Természetföldrajz / Dieter Heinrich, Manfred Hergt ; Rudolf Fahnert ... ill.. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 320 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Atlasz ; 17.)
Eredeti cím: dtv-Atlas Erde
ISBN 978-963-293-031-2 kötött
természeti földrajz; lexikon


911.2 H 66
Hevesi Attila
  Természetföldrajzi kislexikon / Hevesi Attila. - Budapest : PannonKlett, 1997. - 194 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm
ISBN 963-9023-13-2 kötött
természeti földrajz; lexikon


911.3 H 82
Hornby, William F.
  Introduction to population geography / William F. Hornby, Melvyn Jones. - 2. ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1993. - 172 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Bevezetés a népességföldrajzba. - Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 0-521-42360-0 fűzött
társadalomföldrajz; népességföldrajz


911.3 H 94
Hubai József
  Magyarország erőforrásainak geográfiája = Human and natural resources of Hungary = Humane und natürliche Ressourcen Ungarns / Hubai József. - Budapest : Tankvk., 1992. - 119 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-18-4267-3 fűzött
gazdaságföldrajz; Magyarország


911.2 I 67
  Az Ipoly-vidék természeti képe = Zobrazenie krajiny údolia Ipl'a / [szerk. Pataki Zsolt]. - Balassagyarmat : Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyes., 1996- . - 24 cm
ISBN 963-04-6080-7
2., A Duna-Ipoly Nemzeti Park = Národny park Dunaj-Ipel'. - 1997. - 23, XXII p. : ill., részben színes, részben térk.. - (Ipoly füzetek = Ipel'ské zosity, ISSN 1219-6819 ; 2.)
Magyar és szlovák nyelven
ISBN 963-04-7721-1
természetföldrajz; Ipoly mente


910 J 11
Jackson, Richard H.
  World regional geography : Issues for today / Richard H. Jackson, Lloyd E. Hudman. - 2. ed. - New York, NY [etc.] : John Wiley and Sons, 1986. - xiii, 575 p. : ill., térképek ; 29 cm
Címford.: A világ regionális földrajza : Aktuális kérdések. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-471-82575-1 kötött
földrajz; tankönyv


917 J 67
Johnson, Lynn
  Pittsburgh / photography by Lynn Johnson. - Charlottesvillle, VA : Spradlin-Patrick, 1987. - 104 p. : ill. ; 31 cm
Címford.: Pittsburgh : Lynn Johnson fotói
ISBN 0 9616878 3 5 kötött
honismeret; történet; földrajz; Pittsburgh; Amerikai Egyesült Államok; fényképgyűjtemény


917 J 87
Juhász Árpád
  Észak-Amerika : Alaszkától a Yucatán-félszigetig / Juhász Árpád. - Budapest : Kossuth, 2001. - 207 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm + CD-ROM. - (Kontinensről kontinensre)
ISBN 963-09-4221-6 kötött
földrajz; Észak-Amerika; kézikönyv


914 K 49
  A Kis-Balaton és a Keszthelyi-hegység : Kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László]. - Szombathely : B.L.K. K., 2001. - 216 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 202-206.
ISBN 963-86193-5-X fűzött
honismeret; Keszthelyi-hegység; Kis-Balaton


912 K 59
Klinghammer István
  Földünk tükre a térkép / Klinghammer István, Papp-Váry Árpád ; [az ábrákat rajz. Bakonyi Kálmán]. - Budapest : Gondolat, 1983. - 384 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 370-372.
ISBN 963-281-161-5 kötött
térképészet; kézikönyv


911.3 K 70
Kormány Gyula
  A Rétköz földrajza : A kistáj gazdaságának természeti- és társadalomföldrajzi alapjai / Kormány Gyula ; [kiad. Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk., 2000. - 399 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-394.
ISBN 963-91309-8-3 fűzött
földrajz; gazdaságföldrajz; természeti földrajz; társadalomföldrajz; mezőgazdaság


914 K 72
Kósa Judit, N.
  Föld alatti Buda / N. Kósa Judit, Szablyár Péter ; [a fényképeket Bánhalmi János et al. kész.]. - Budapest : Városháza, 2002. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 963-9170-52-6 fűzött
alagutak; barlangok; Budapest


914 K 72
Kósa Judit, N.
  Föld Alatti Pest / N. Kósa Judit, Szablyár Péter ; [a fényképeket Bánhalmi János et al. kész.]. - Budapest : Városháza, 2002. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 963-9170-47-X fűzött
alagutak; pincék; Budapest


908 K 75
Kotnyek István
  Talált tájaim Zalában / Kotnyek István fotói. - [Zalaegerszeg] : Zalatour, 1997. - 107 p. : ill. ; 22 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
Fotóalbum
ISBN 963-7261-00-1 fűzött
honismeret; Zala megye; fényképgyűjtemény


917 L 55
Lerner János
  Dél-Amerika : Az Antilláktól a Tűzföldig / Lerner János. - Budapest : Kossuth, 2001. - 215 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm + CD-ROM. - (Kontinensről kontinensre)
ISBN 963-09-4221-6 kötött
földrajz; Dél-Amerika; kézikönyv


914 M 14
  Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002- . - 7 db ; 30 cm
2., Táj, település, régió / szerk. Enyedi György és Horváth Gyula. - 2002. - 510 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 501-504.
ISBN 963-09-4358-1
földrajz; településföldrajz; területfejlesztés; régiók; Magyarország; kézikönyv


943.9 M 16
  Magyarország a XX. században / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. - Szekszárd : Babits, 1996- . - 25 cm
ISBN 963-9015-08-3
2. köt., Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság / [szerk. Balogh Margit et al.] ; [a kötet szerzői Somogyi Sándor et al.]. - 1997. - 704 p., [60] t. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-09-1
földrajz; gazdaság; társadalom; vallás; Magyarország; kézikönyv


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/1.], Kisalföld. Komárom-Esztergomi síkság / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; [fotó Barczi Attila, Szelényi Gábor]. - 2004. - 50 p.ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 47. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86453-2-6
természetföldrajz; Kisalföld; Komárom-Esztergomi síkság


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/2.], Kisalföld. Győri-medence / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; [fotó Barczi Attila et al.]. - 2004. - 50 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 47. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86453-0-X
természetföldrajz; Kisalföld; Győri-medence


911.2 M 16
  Magyarország tájai. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/3.], Kisalföld. Marcal-medence / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; [fotó Barczi Attila, Szelényi Gábor]. - 2005. - 46 p. : ill., színes, részben térk.
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 42.
ISBN 963-86453-1-8
természetföldrajz; Kisalföld; Marcal-medence


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvéd. és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/1.], Dunántúli-középhegység, Bakonyvidék / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly. - 2002. - 50 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 47. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
természetföldrajz; honismeret; Bakony


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alap., 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/2.], Dunántúli középhegység. Vértes-Velencei hegyvidék / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penszka Károly. - 2003. - 50 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 47. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-456-8
természetföldrajz; Dunántúli-középhegység


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[3/3.], Dunántúli-középhegység. Dunazug-hegyvidék / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; [fotó Barczi Attila, Szelényi Gábor]. - 2004. - 50 p., ill, színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 47. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-457-6
természetföldrajz; Dunántúli-középhegység; Dunazug-hegyvidék


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[4/1.]., Dunántúli-dombság, Balaton-medence / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penszka Károly. - 2001. - 50 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
természetföldrajz; Balaton-medence; Dunántúli-dombság


911.2 M 16
   Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[4/2.] Dunántúli-dombság, Külső-Somogy / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; szerk. Barczi Attila ; [fotók Barczy Attila]. - 2000. - 50 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-9578-9
természetföldrajz; Dunántúli-dombság


911.2 M 16
  Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-039577-0
[4/3.], Dunántúli-dombság. Belső-Somogy / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly. - 2001. - 50 p. : ill., színes Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-6812-5
földrajz; Dunántúli-dombság; Belső-Somogy


911.2 M 16
  Magyarország tájai. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[4/4.], Dunántúli-dombság, Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly. - 2001. - 50 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-6813-3
földrajz; Dunántúli-dombság; Mecsek; Tolna-Baranyai-dombvidék


911.2 M 16
  Magyarország tájai. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2000- . - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
[4/1.], Nyugatmagyarországi peremvidék. Alpokalja / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; [fotó Barczi Attila, Szelényi Gábor]. - 2005. - 49 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 47.
ISBN 963-86453-3-4
természetföldrajz; Alpokalja; Nyugat-Magyarország


910 M 16
  Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza : Egyetemi tankönyv / szerk. Perczel György ; [... szerzői Bartke István et al.] ; [a térképeket, ábrákat rajz. Kőhegyi Zoltán, Vázsonyi Zsolt]. - Budapest : Eötvös, 1996. - 653 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 646-653.
ISBN 963-463-079-0 kötött
gazdaságföldrajz; társadalomföldrajz; Magyarország; kézikönyv; tankönyv


911.3 M 16
  Magyarország természeti erőforrásai és gazdaságföldrajzi adottságai : Egyetemi jegyzet / [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem ; [szerzők Bernát Tivadar et al.]. - [Budapest] : BKE, [1999]. - 104, 90 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
erőforrások; természetföldrajz; gazdaságföldrajz; Magyarország; jegyzet


911.3 M 17
  A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései / összeáll. Dövényi Zoltán, Hajdú Zoltán. - Budapest : MTA, 2002. - 2 db : ill., részben színes, főként térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. IV. A területfejlesztési program tudományos alapozása, ISSN 1419-3507)
ISBN 963-508-337-8 fűzött
gazdasági földrajz; társadalmi földrajz; területfejlesztés; Duna-völgy; Magyarország; Közép-Európa
1. köt. - 300 p.
ISBN 963-508-338-6
2. köt. - p. 305-558.
Bibliogr.: p. 521-554. - Összefoglalás angol nyelven


911.3 M 17
  A magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása / szerk. Magda Róbert. - Budapest : Mezőgazda, 2001. - 167 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 963-9358-24-X kötött
gazdaságföldrajz; természeti erőforrások; Magyarország


911.2 M 38
Martonné Erdős Katalin
  Magyarország tájföldrajza : Környezettanár, földrajztanár, környezetkutató és geográfus hallgatóknak / Martonné Erdős Katalin. - Utánny. - Debrecen : Debreceni Egyetemi K., 2009. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-192.
ISBN 978-963-473-233-4 fűzött
táj; földrajz


910 M 53
Mendöl Tibor
  A földrajztudomány az ókortól napjainkig / Mendöl Tibor ; [a ... 11. fejezetét írta Probáld Ferenc] ; [az előszót és a Mendöl Tibor munkásságáról szóló részt írta, a kéziratot szerk. Perczel György]. - Budapest : Eötvös, 1999. - 274 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263.
ISBN 963-463-246-7 kötött
földrajz; tudomány; történet; kézikönyv


915 M 63
Miczek György
  Ázsia : A Boszporusztól a Bering-szorosig / Miczek György. - Budapest : Kossuth, 2002. - 227 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm + CD-ROM. - (Kontinensről kontinensre)
ISBN 963-09-4221-6 kötött
földrajz; Ázsia; kézikönyv


910 N 18
  A nagy felfedezések atlasza / előszó John Hemming ; [közrem. ... Mark Greengrass et al.] ; [... a magyar kiegészítéseket írta Kubassek János]. - Budapest : Officina Nova : M. Kvklub, 1998. - 248 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Philip's atlas of exploration
ISBN 963-548-789-4 kötött
földrajz; felfedezések; kézikönyv


914 N 42
Nemerkényi Antal
  Európa : Az Északi-foktól Krétáig / Nemerkényi Antal. - Budapest : Kossuth, 2000. - 223 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm + CD-ROM. - (Kontinensről kontinensre)
ISBN 963-09-4176-7 kötött
földrajz; Európa; kézikönyv


911 O 54
  Az Ormánság helye és lehetőségei : Az Ormánság társadalmi-gazdasági viszonyainak komplex feltárása / szerk. Reményi Péter, Tóth József ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem]. - Pécs : Publikon K., 2010. - 755 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 718-755. és a tanulmányok végén
ISBN 978-963-88332-3-5 kötött
gazdaságföldrajz; társadalomföldrajz; gazdaság; társadalom; vidék; Ormánság


914 Ö 70
  Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben / Szerk. Pálfy József, Pazonyi Piroska. - Budapest : Hantken, 2007. - 260 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (GeoKalauz ; 1.)
Bibliogr.: p. 237-260.
ISBN 978-963-87436-2-6 fűzött
paleontológia; Magyarország; Erdély


910 Ö 91
  Öt világrész : Országról országra / [főszerk. Graham Bateman] ; [szerk. Fiona Mullan et al.] ; [szerzők Philip Gardner et al.] ; [ford. Bencze Imre et al.]. - Budapest : Officina Nova : M. Kvklub, 1995. - 511 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Eredeti cím: Encyclopedia of world geography
ISBN 963-477-038-X kötött
földrajz; kézikönyv


911.2 P 23
  Pannon enciklopédia. - Budapest : Pannon, 1993- . - 32 cm
Kiad. a 6. kötettől a Kertek 2000 Kiadó
[6.], Magyarország földje : Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére / [főszerk. Karátson Dávid] ; [szerk. Száraz M. György]. - 1997. - 508 p. : ill., színes
ISBN 963-85792-3-4
földtan; természeti földrajz; Magyarország; kézikönyv


917 P 53
Peirce, Neal R.
  Over New England / text by Neal R. Peirce ; photography by Stephen Proehl . - San Francisco, CA : Collins, 1990. - 256 p. : ill., színes fotók ; 36 cm
ISBN 0-00-215860-4 kötött
földrajz; honismeret; Amerikai Egyesült Államok; fényképgyűjtemény


911 R 14
Rácz Lajos
  Magyarország környezettörténete az újkorig / Rácz Lajos. - Budapest : MTA Történettudományi Intézete, 2008. - 261 p. : ill., főként térk. ; 24 cm. - (Természettörténelem, ISSN 1789-8846 ; 1.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 978-963-9627-19-2 fűzött
történeti földrajz; magyar történelem; történeti ökológia


912 R 77
Rockenbauer Pál
  Amiről a térkép mesél / Rockenbauer Pál. - 2. bőv., átdolg. kiad. - Budapest : Móra, 1974. - 295 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Természetbúvárok könyvespolca, ISSN 0209-5211)
ISBN 963 11 0105 2 kötött
térkép


908 S 12
Salamin András
  Buda-hegyvidéki vasutak : Képeskönyv / Salamin András ; [fképek Gróh László et al.]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Infotop Kft., 2003. - 700 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Hegyvidékünk gyöngyszemei, ISSN 1419-2985 ; 7.)
Bibliogr.: p. 679-684.
ISBN 963-00-9310-3 kötött
honismeret; közlekedés; történet; vasút; Budapest; Budai-hegység


911.2 S 68
  A Sokoró kistérség agrárkoncepciója / készült a Sokoró Ökológiai Park Alapítvány koordinálásában. - [Győr] : Sokoró Ökológiai Park Alapítvány, 1997. - Ism. lapsz. [117] fol. : ill., részben színes, részben térkép ; 31 cm
A program alapozó része
Kapcsos dosszié
földrajz; természetföldrajz; ökológia; talajtan; Sokoró


917 S 85
Starr, Kevin
  Over California / text by Kevin Starr ; photography by Reg Morrison. - San Francisco, CA : Collins Publishers, 1990. - 256 p. : ill., színes fotók ; 37 cm
Címford.: Kalifornia madártávlatból
ISBN 0-00-223703-2 kötött
földrajz; honismeret; légifelvétel; Amerikai Egyesült Államok; Kalifornia; fényképgyűjtemény


911.2 Sz 18
Szabó Loránd
  Feltáratlan földrajzi értékek nyomában : Dombóvár és környékének természetföldrajzi érdekességei / Szabó Loránd. - Dombóvár : Apáczai Csere János Szakközépiskola, 1997. - 36 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
természetföldrajz; Dombóvár


908 Sz 21
Szabó Sándor, H.
  Magyarország madártávlatból / H. Szabó Sándor felvételei. - Budapest : MTI : Glória, 2000. - 184 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-7495-99-1 kötött
honismeret; Magyarország; fényképgyűjtemény


908 Sz 69
  "Szép vagy, Alföld..." : Képes krónika a Nagyalföldről / [szerk. Rakonczai János] ; [szerkbiz. Blazovich László et al.] ; [írták Blazovich László et al.] ; [a szócikkeket kész. Barkóczi Csaba et al.] ; [a fotókat kész. Bagyinszki Zoltán et al.]. - [Békéscsaba] : Nagyalföld Alapítvány, 2002. - 175 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 33 cm
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 963-854-376-0 kötött
honismeret; Alföld


911.2 Sz 85
Szlavov Krisztián
  Természetföldrajzi szempontú sérülékenységi vizsgálatok a váci Naszályon és déli előterében : Diplomamunka / Szlavov Krisztián. - Budapest, 2012. - 100 fol. : ill. ; 30 cm
Készült az ELTE Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszékén. - Bibliogr.: p. 89-100. - Elekronikus dokumentum nyomtatott változata
Spirálfűzött
természetföldrajz; földtan; talaj; felszín alatti vizek; éghajlat; növényzet; földhasználat; környezeti problémák Vác; Naszály


911 Sz 96
Szunyogh Gábor
  Fejezetek a dinamikus földrajz tárgyköréből / Szunyogh Gábor. - Szombathely : OSKAR, 1999. - 201 p. : ill. ; 24 cm. - (Változó valóság, ISSN 1585-2679)
ISBN 963-8122-34-X fűzött
természeti földrajz


910 T 40
Teleki Pál
  A földrajzi gondolat története / Teleki Pál ; [a jegyzeteket Both Mária és Csorba F. László írta] ; [az előszót írta ... Kubassek János]. - [Budapest] : Kossuth, 1996. - 193 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-09-3888-X kötött
földrajz; módszertan; történet


912. T 43
Tenk András
  Csepel természetföldrajzi olvasókönyve / Tenk András. - [Budapest] : Flaccus, 2001. - 32 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-9412-04-X fűzött
természetföldrajz; Budapest; Csepel


911.3 T 46
  A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza / szerk. Bora Gyula, Korompai Attila. - Budapest : Aula, 2001. - 428 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 419-428.
ISBN 963-9345-31-8 kötött
földrajz; gazdasági földrajz; energetika; természeti erőforrások; város; talaj; földhasználat; erdő; Magyarország; kézikönyv


912 T 50
Thrower, Norman J. W.
  Maps and civilization : Cartography in culture and society / Norman J. W. Thrower. - Chicago, IL ; London : The University of Chicago Press, 1996. - xiii, 326 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Térképek és civilizáció : Térképészet a kultúrában és a társadalomban. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 259-296.
ISBN 0-226-79972-7 fűzött
térképészet; történet


908 T 53
Tímár Péter
  Budapest plein air / Tímár Péter. - Budapest : Interart Stúdió, 1998. - [104] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fotóalbum. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-8035-63-3 fűzött
honismeret; Budapest; fényképgyűjtemény


910 T 53
  The Time atlas. Felfedezések / szerk. Felipe Fernández-Armesto ; [... mtársai ... Thomas Cussans et al.] ; [a magyar kiad. mtársai ... Antus Sándorné et al.]. - Budapest : Akad. K., 1993. - 288 p. : ill., színes, főként térk. ; 38 cm
Eredeti cím: The Times atlas of world exploration
ISBN 963 05 6610 9 kötött
földrajz; felfedezések; kézikönyv


908 T 71
Tóth Béla
  Magyarország felett = Over Hungary / [légi fotók] Tóth Béla ; [szöveg ... Szigethy András] ; [ford. ... Eric Millard et al.]. - Budapest : Malenco Kft., 1999 . - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Fotóalbum. - A bev. és a képaláírások magyar, angol, német, francia és japán nyelven
ISBN 963-03-7059-X kötött
honismeret; Magyarország; fényképgyűjtemény


914 U 95
  Útkereső ország : Földrajzi tanulmányok Romániáról / [szerk. Hajdú-Moharos József]. - Vörösberény : Balaton Akadémia, 1996. - 214 p. : ill., térkép ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 24.)
ISBN 963-8365-25-0 fűzött
földrajz; Románia


911 B 77
Van der Boom, Eva
  Gaps and bridges in a border region : A regional geography of a Hungarian-Romanian area / Eva van der Boom, Sacha Koppert. - Utrecht : University of Utrecht, 1994. - 106 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Szakadékok és hidak egy határövezetben : Egy magyar-román terület regionális földrajza. - Bibliogr.
Fűzött
regionális földrajz; határövezet; történelem; politika; gazdaság; népesség; nemzetiségek; Magyarország; Románia


914 V 87
  Világjárók lexikona : Reader's Digest válogatás : Országok, városok, földrajzi fogalmak, természeti és ember alkotta nevezetességek / [főszerk. Csaba Emese] ; [... szerk. Fráter Zoltán, Menich Zsuzsa, Nácsa Klára] ; [... magyar kieg. Menich Zsuzsa] ; [az angol nyelvű kiad. mtársai: szerk. John Palmer] ; [szerzők Alan B. Mountjoy et al.]. - Budapest : Reader's Digest, 1998. - 759 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Eredeti cím: Guide to places of the World
ISBN 963-8475-28-5 kötött
földrajz; lexikon


916 V 95
Vojnits András
  Afrika : Az Atlasztól a Fokföldig / Vojnits András. - Budapest : Kossuth, 2000. - 223 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm. - (Kontinensről kontinensre)
ISBN 963-09-4148-1 kötött
földrajz; Afrika; kézikönyv


919 V 95
Vojnits András
  Ausztrália, Óceánia : Új-Guineától a Hawaii-szigetekig / Vojnits András. - Budapest : Kossuth, 2002. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm + CD-ROM. - (Kontinensről kontinensre)
ISBN 963-09-4375-1 kötött
földrajz; Ausztrália; Óciánia; kézikönyv


910 F 77
Whitfield, Philip
  A Föld titkai / szerk. Philip Whitfield ; [közrem. Edward T. Stringer et al.] ; [ford. Zsengellér Annamária, Wéber László]. - Budapest : Aqua, 1996. - 239 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Eredeti cím: Atlas of Earth mysteries. - Bibliogr.: p. 234.
ISBN 963-602-621-1 kötött
Föld; világföldrajz


vissza