Fizika530 A 50
  Általános fizika. - Budapest : Műszaki Kvk., 1998- . - 25 cm
ISBN 963-10-8041-2
2. köt., Elektromosságtan és mágnességtan / Litz József. - 1998. - 569 p. : ill.
Bibliogr.: p. 533-555.
ISBN 963-10-8042-0
elektromosságtan; mágnességtan; kézikönyv


530 A 50
  Általános fizika. - Budapest : Műszaki Kvk., 1998- . - 25 cm
A 3. kötetet kiad. a Dialóg Campus Kiadó
ISBN 963-10-8041-2
3. köt., Fénytan / Erostyák János, Kozma László. Relativitáselmélet / Bergou János. Atomhéjfizika / Pintér Ferenc. - 1999. - 593 p. : ill., részben színes. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274) Bibliogr.: p. 277-278., 335., 577-579.
ISBN 963-9123-75-7
fizika; atomhéjfizika; fénytan; relativitáselmélet; kézikönyv


530 B 34
Barrow, John D.
  A fizika világképe / John D. Barrow. - Budapest : Akad. K., 1994. - 474 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The World within the World. - Bibliogr.: p. 465-474.
ISBN 963-05-6808-X fűzött
fizika; természeti törvények; kozmológia


100 C 12
Capra, Fritjof
  A fizika taója : A modern fizika és a keleti miszticizmus közötti párhuzam feltárása / Fritjof Capra ; [ford. Pavlov Anna, Dankó Zoltán]. - Budapest : Tericum , [1998]. - 380 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: The tao of physics. - Bibliogr.: p. 371-374.
ISBN 963-8453-32-X fűzött
fizika; miszticizmus


620.9 E 20
Egely György
  Kitörés a jövőbe : Tértechnológia / Egely György. - Budapest : Kornétás, 1995. - 266 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7843-35-3 fűzött
fizika; térelmélet; alternatív energiaforrások


530 E 33
Einstein, Albert
  Hogyan látom a világot? / Albert Einstein. - 2. kiad. - Budapest : Gladiátor, 1995. - 197 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Mein Weltbild
ISBN 963-8043-04-0 fűzött
tudomány; politika; zsidóság; fizika; relativitáselmélet


530 F 62
  Fizika / főszerk. Holics László. - Budapest : Akad. K., 2009. - 1287 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
ISBN 978-963-05-8487-6 kötött
fizika; kézikönyv


530 F 62
  Fizika / szerk. Holics László. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., 1992. - 2 db : ill. ; 16 cm
ISBN 963 10 9451 0 kötött
fizika; kézikönyv
1. köt., Klasszikus fizika. - 875 p.
ISBN 963 10 9452 9
2. köt., Modern fizika. - XVI, 878-1507. p.
ISBN 963 10 9453 7


530 F 62
  Fizikai fogalomgyűjtemény / Bonifert Domonkosné [et al.] ; [alkotó szerkesztő Halász Tibor]. - Budapest : Tankvk., 1993. - 266 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 18 4815 9 fűzött
fizika; kézikönyv


530 F 62
  Fizikai kislexikon / főszerk. Szilágyi Miklós. - Budapest : Műszaki Kvk., 1977. - 724 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-10-1695-1 kötött
fizika; lexikon


530 G 31
Gazda István, ifj.
  Fizikatörténeti ABC / ifj. Gazda István, Sain Márton. - 3. átd., bőv. kiad . - Budapest : Tankvk, 1989. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-316.
ISBN 963 18 2008 4 fűzött
fizika; történet; lexikon


530 G 65
Gribbin, John
  Schrödinger macskája : [Kvantumfizika és valóság] / John Gribbin ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2001. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Eredeti cím: In search Schrödinger's cat. - Bibliogr.: p. 249-260.
ISBN 963-7803-34-3 kötött
kvantummechanika; történet


537 H 66
Hevesi Imre
  Elektromosságtan / Hevesi Imre. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998. - 669 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Bibliogr.: p. 651-656.
ISBN 963-18-8371-X kötött
elektromosságtan; kézikönyv


536.73 K 59
Klemm, Friedrich
  Perpetuum mobile : Ein "unmöglicher" Menschheitstraum / Friedrich Klemm. - Dortmund : Harenberg, 1983. - 142 p. : ill. ; 18 cm. - (Die bibliophilen Taschenbücher ; 369.)
Címford.: Örökmozgó : Az emberiség "lehetetlen" álma
ISBN 3 88379 369 8 fűzött
örökmozgó; fizika


530 L 42
Lederman, Leon
  Az isteni a-tom : Mi a kérdés, ha a válasz a világegyetem? / Leon Lederman, Dick Teresi ; [ford. Vassy Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, 1997. - 459 p. ; 23 cm
Eredeti cím: The God particle : If the universe is the answer, what is the question?
ISBN 963-7546-91-X fűzött
atomfizika


621.039 N 88
  Nukleáris tudomány és a 20. század / ... összeáll. Vértes Attila. - Budapest : MTA, 2001. - 158 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
ISBN 963-508-322-X fűzött
atomfizika; nukleáris tudomány


530 S 37
Schrödinger, Erwin
  Válogatott tanulmányok / Erwin Schrödinger ; [vál. és szerk. Törös Róbert] ; [az utószót írta Maróti Lajos]. - 2. kiad. - Budapest : Gondolat, 1985. - 355 p., [5] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 963 281 556 4 kötött
fizika; világkép


539 S 53
  SH atlasz. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1992- . - 22 cm
ISBN 963-7775-70-6
12., Atomfizika / Bernhard Bröcker. - 1995. - 256 p. : ill., főként színes
ISBN 963-8455-67-5
atomfizika; kézikönyv


530 S 53
  SH atlasz. - Budapest [etc.] : Springer Verl., 1992- . - 22 cm
ISBN 963-7775-70-6
5., Fizika / Hans Breuer ; rajz. Rosemarie Breuer. - 1993. - 400 p. : ill., színes
Eredeti cím: dtv-Atlas zur Physik
ISBN 963-7775-58-7
fizika; kézikönyv


530 S 62
Simonyi Károly
  A fizika kultúrtörténete / Simonyi Károly. - 3. átd. kiad. - Budapest : Gondolat , 1986. - 538 p., XXXII t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 511-517.
ISBN 963 281 583 1 kötött
fizika; történet; kézikönyv


530 S 62
Simonyi Károly
  A magyarországi fizika kultúrtörténete : XIX. század : Vázlat / Simonyi Károly. - Budapest : M. Hivatalos Közlönykiadó, 2001. - 100 p. : ill. ; 29 cm
A Természet Világa, ISSN 0040-3717, 2001. évi 1. különszáma
Fűzött
fizika; történet; Magyarország


530 S 68
Snedden, Robert
  Az energia / Robert Snedden ; [ford. Greguss Ferenc]. - Budapest : M. Könyvklub, 1998. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A tudomány látóhatárai)
Eredeti cím: Energy
ISBN 963-548-628-6 kötött
fizika; mechanikai energia


530 S 85
Staar Gyula
  De mi az igazság... : Beszélgetések Simonyi Károllyal / Staar Gyula. - Budapest : Közlöny- és Lapkiadó, 1996. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7270-29-9 fűzött
fizika; természettudomány; Simonyi Károly


530 Z 34
Zemplén Jolán, M.
  A felvidéki fizika története 1850-ig / M. Zemplén Jolán ; sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba : M. Tudománytört. Int., 1998. - 390 p. ; 24 cm. - (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-6385-2 fűzött
fizika; történet; Felvidék; kézikönyv


vissza