Filozófia, vallás

Ökofilozófia. Mélyökológia. Ökofeminizmus
Környezeti etika. Esztétika. Ökopszichológia
Vallás, teológia

Ld. még: Ökológia (Humánökológia)


I-761
Abram, David
  Merleau-Ponty és a Föld hangja [Fordítás] = Merleau-Ponty and the voice of the Earth / David Abram. - Közművelődési Információs Intézet ; Hosszú Tamás ; 1988 (In: Environmental Ethics. 10. vol. 2. no. 1988. p. 101-120.). - 39 fol. ; 29 cm
ökológia; filozófia; Merleau-Ponty, Maurice


502[100] A 14
Abram, David
  The spell of the sensuous : Perception and language in a more-than-human world / David Abram. - New York, NY : Vintage Books, 1997. - xii, 326 p. ; 21 cm
Címford.: Varázslatos érzékek : Érzékelés és nyelv egy "több mint emberi" világban. - Bibliogr.: p. 305-312.
ISBN 0-679-77639-7 fűzött
ökofilozófia; humánökológia; érzékelés; nyelv; indiánok; Merleau-Ponty, Maurice


502 A 24
  Advent and ecology / ed. by Martin Palmer and Anne Nash. - [Godalming] : World Wide Fund for Nature, 1988. - 75 p. ; 21 cm
Címford.: Advent és ökológia
Fűzött
környezetvédelem; vallás; humánökológia - kulturális ökológia; szimbólum


502 A 51
Altman, Irwin
  Culture and environment / Irwin Altman, Martin Chemers. - Repr. - Monterey, CA : Brooks/Cole, 1984. - xiv, 337 p. ; 23 cm. - (Environment and behavior)
Címford.: Kultúra és környezet. - Bibliogr.: p. 319-327.
ISBN 0 521 31970 6 fűzött
környezet; kultúra; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia; környezeti pszichológia; tér; város


I-393
Altman, Irwin
  Kultúra és környezet [Fordítás] = Culture and environment / Irwin Altman, Martin Chemers. - Közművelődési Információs Intézet ; Galgóczi Béla ; 1986 (In: Culture and environment. - Monterey, CA : Brooks/Cole, 1984. p. xii-xiv, 1-12.). - 26 fol. ; 29 cm
A tartalomjegyzék és az első fejezet bevezetésének fordítása
kultúra; környezet


502[100] A 57
Anderson, Eugene Newton
  Ecologies of the heart : Emotion, belief, and the environment / E. N. Anderson. - New York, NY ; Oxford : Oxford University Press, 1996. - ix, 256 p. ; 24 cm
Címford.: A szív ökológiája : Érzelem, hit, környezet. - Bibliogr. a jegyzetekben és p. 215-233.
ISBN 0-19-509010-1 kötött
vallás; néphit; hiedelem; humánökológia; környezetvédelem; környezetfilozófia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - társadalomökológia


I-991
Anderson, Eugene Newton
  A szív ökológiai [Fordítás] : Összefoglalás és néhány javaslat = Ecologies of the heart : A summary, and some suggestions / Eugene Newton Anderson. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Schmidt Sára ; 1996 (New York, NY : Oxford University Press, 1996. p. 174-184.). - 6 fol. ; 29 cm
A 11. fejezet fordítása
humánökológia; környezetfilozófia


502 A 57
Anderson, William
  Green man : The archetype of our oneness with the Earth / William Anderson ; photography by Clive Hicks. - London : Harper Collins ; San Francisco, CA, 1990. - 176 p., [4] t. : ill. ; 24 cm
Címford.: A "zöld ember" : Ember és Föld egységének archetipusa
ISBN 0-06-250075-9 fűzött
szimbólum; történet; természet; zöld ember; kereszténység; művészet; folklór


502[100] A 88
Ash, Maurice
  The fabric of the world : Towards a philosophy of environment / Maurice Ash . - Bideford : Green Books, 1992. - 109 p. ; 23 cm
Címford.: A világ szövedéke
ISBN 1-870098-42-0 kötött
ökofilozófia


502[100] A 88
Ash, Maurice
  Journey into the eye of a needle / Maurice Ash. - Bideford : Green Books, 1989. - xi, 112 p. ; 22 cm
Címford.: Utazás keresztül a tű fokán
ISBN 1-870098-35-8 kötött
ökofilozófia


502[100] A 88
Ash, Maurice
  New renaissance : Essays in search of wholeness / Maurice Ash. - Bideford : Green Books, 1987. - 196 p. : ill. ; 20 cm
Címford.: Új reneszánsz : Esszék a teljesség kereséséről
ISBN 1-87009-800-5 fűzött
ökofilozófia; holizmus


502.4 A 89
  The Assisi declarations : Messages on man and nature from buddhism, christianity, hinduism, islam and judaism : Basilica di S. Francesco, Assisi - Italy. - [Godalming] : WWF, 1986. - 32 p : ill. ; 21 cm
Címford.: Az assisi nyilatkozatok
Fűzött
természet; környezetvédelem; vallás


I-1057
  Assisi nyilatkozatok [Fordítás] : A buddhizmus, a kereszténység, a hinduizmus, az iszlám és a zsidó vallás üzenene természet és ember kapcsolatáról / ford. Ortmann-né Ajkai Adrienne. - [Pécs] : Fordító, [2003]. - 13 fol. ; 29 cm
Eredeti cím: The Assisi declarations : Messages on man and nature from buddhism, christianity, hinduism, islam and judaism. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
természet; környezetvédelem; vallás


502 A 97
Avadhuta, Acarya Prasiidananda
  Neo-humanist ecology / by Acarya Prasiidananda Avadhuta. - Singapore ; Manila : Ananda Marga Publications, 1990. - ix, 151 p. ; 21 cm
ISBN 971 8623 12 4 fűzött
humánökológia; ökológiai egyensúly; fogyasztói társadalom; népességrobbanás; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; környezeti pszichológia


I-213
Bailie, Gil
  A szentnek nyilvánított erőszak [Fordítás] : René Girard gondolatai a kereszténységről = Violence and the sacred : René Girard's insights into Christianity / Gil Bailie. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2001 (In: The Aisling Magazine. 26, 27. no. 2000). - 10 fol. ; 29 cm
kereszténység; Girard, René


502[17] B 19
Balázs Pál
  Bioetika : Az emberi élet erkölcsteológiája / Balázs Pál. - Veszprém : Veszprémi Egyetem, 1995. - 53 p. ; 23 cm
A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola jegyzete
Fűzött
bioetika; emberi élet; teológia; katolikus vallás; jegyzet


200 B 32
Barbour, Ian G.
  A természettudomány és a vallás találkozása : Ellenségek, idegenek vagy társak? / Ian G. Barbour ; [ford. és a névmutatót összeáll. Both Előd]. - Pozsony : Kalligram, 2009. - 255 p. ; 21 cm. - (Tudomány és vallás)
Eredeti cím: When science meets religion. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-80-8101-082-8 fűzött
vallás; természettudomány


100 B 34
Barrow, John D.
  A semmi könyve : [A nulla kialakulásától a kvantumvákuumig] / John D. Barrow ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, 2005. - 355 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8409)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9429-75-9 kötött
filozófia; természettudomány; semmi


301 B 41
Bateson, Gregory
  Steps to an ecology of mind / Gregory Bateson ; [with a new foreword by Mary Catherine Bateson]. - Chicago, IL ; London : The University of Chicago Press, 2000. - xxxii, 533 p. ; 21 cm
Címford.: A szellem ökológiája felé. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-226-02905-6 fűzött
humánökológia; antropológia; ismeretelmélet; evolúció; pszichiátria


502[100] B 47
  Beneath the surface : Critical essays in the philosophy of deep ecology / ed. by Eric Katz, Andrew Light, and David Rothenberg . - Cambridge, MA ; London : The MIT Press, 2000. - xxiv, 328 p. ; 23 cm
Címford.: A felszín alatt : Értekezések a mélyökológiáról. - Bibliogr.: p. 301-320.
ISBN 0-262-61149-X fűzött
ökofilozófia; mélyökológia; humánökológia; ökofeminizmus; fogyasztás; buddhizmus; Naess, Arne


502[200] B 56
Bernbaum, Edwin
  Sacred mountains of the world / Edwin Bernbaum. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1990. - 291 p. : színes ill. ; 31 cm
Címford.: A világ szent hegyei
ISBN 0-87156-712-1 kötött
természet; vallás; hegy; szent helyek; szimbólum; fényképgyűjtemény


502 B 57
Berry, Thomas
  The dream of the Earth / Thomas Berry. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1988. - xv, 237 p. ; 24 cm. - (Sierra Club nature and natural philosophy library)
Címford.: A Föld álma
ISBN 0 87156 737 7 fv.
ökológia; művelődéstörténet; humánökológia; vallás; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - politikai ökológia


502 B 57
Berry, Wendell
  What are people for? / essays by Wendell Berry. - London [etc.] : Rider Books, 1991. - 210 p. ; 22 cm
Címford.: Mivégre élnek az emberek?
ISBN 0 7126 5079 2 fűzött
humánökológia; életmód; természet; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia


502[200] B 60
  Bevezetés a buddhista természetbölcseletbe : Buddhista ökológiai szöveggyűjtemény / [ford. és összeáll. Pap László Miklós]. - [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Kvk., 2004. - 253 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9428-29-9 fűzött
ökofilozófia; vallás; buddhizmus


502[170] B 60
  Beyond spaceship Earth : Environmental ethics and the solar system / ed. by Eugene C. Hargrove. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1986. - xv, 336 p., [2] t.fol. : ill. ; 22 cm
Címford.: A Föld-űrhajón túl : Környezeti etika és a naprendszer. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0 87156 768 7 kötött
környezeti etika; űrkutatás; teológia; környezeti hatás


502[17] B 64
  Bioetika ; Ökumené : Válogatott tanulmányok a Magyar Bioetikai Társaság és a KÖT (Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság) két évtizedes munkásságából / szerk. Makó János, ... Ullrich Zoltán. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2003. - 330 p. ; 18 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9373-44-2 fűzött
bioetika; kereszténység; ökumené


502[17] B 64
  Bioetikai olvasókönyv : Multidiszciplináris megközelítés / [szerk. Charles Susanne] ; [írta Chiarelli B. et al.]. - Pécs ; Budapest : Dialóg Campus, 1999. - 308 p. ; 20 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Eredeti cím: Reading book in bioethics. - Borítócím: Bioetika. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9123-20-X fűzött
biológia; orvostudomány; etika


113 B 65
Bíró Béla
  Legenda a kerek egészről / Bíró Béla. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 1997. - 344 p. : ill. ; 20 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-7907-66-1 fűzött
filozófia; idő; fizika; kozmológia; irodalom; politika


100 B 65
Bíró Béla
  Véges végtelen : A körkörösség "fizikája" és "metafizikája" / Bíró Béla. - Budapest : Fríg, 2002. - 415 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 399-415.
ISBN 963-00-9872-5 fűzött
filozófia; kozmológia; tér; idő; fizika; természet


150 B 69
Bleakley, Alan
  Earth's embrace : [Facing the shadow of the new age] : Archetypal psychology's challenge to the growth movement / Alan Bleakley. - Bath : Gateway Books, 1989. - viii, 232 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A Föld ölelése : Az archetipikus pszichológia és a fejlődés mozzanata
ISBN 0 946551 40 5 fűzött
alternatív társadalom; archetipikus pszichológia; személyiség; mitológia


502[100] B 73
Boff, Leonardo
  Ecology and liberation : A new paradigm / Leonardo Boff ; translated from the Italian by John Cumming. - Maryknoll, NY : Orbis, 1995. - xii, 187 p. ; 21 cm. - (Ecology and justice series)
Címford.: Ökológia és felszabadítás : Egy új paradigma
ISBN 0-88344-978-1 fűzött
humánökológia; ökofilozófia; vallás; kereszténység; teológia; felszabadítás teológiája; humánökológia - tudományelmélet; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia


301 B 75
Bohm, David
  On dialogue / by David Bohm ; ed. by Lee Nichol. - London ; New York, NY : Routledge, 1996. - xviii, 101 p. ; 22 cm
Címford.: A dialógusról
ISBN 0-415-14912-6 fűzött
gondolkodás; kultúra; közösség; társadalom; kommunikáció; kommunikációelmélet


502[200] B 76
Bolyki János
  "Teremtésvédelem" : Ökológiai krízisünk teológiai megközelítése / Bolyki János. - Budapest : Kálvin, 1999. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 963-300-779-8 fűzött
ökológia; teológia


502 B 77
Bookchin, Murray
  The ecology of freedom : The emergence and dissolution of hierarchy / Murray Bookchin. - Rev. ed. - Montreal : Black Rose Books, 1991. - lxi, 385 p. ; 24 cm
Címford.: A szabadság ökológiája : A hierarchia kialakulása és eltűnése. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 367-375.
ISBN 0 921689 72 1 kötött
ökofilozófia; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - tudományelmélet


502 B 77
Bookchin, Murray
  Radicalizing democracy / a timely interview with Murray Bookchin conducted by the editors of Kick It Over magazine. - Burlington, VT : Green Program Project, [s.d.]. - 10 p. ; 29 cm
Címford.: A demokrácia radikalizálódása. - Fmás.
Fűzött
ökofilozófia; politika; társadalom; kibernetika; technológia; környezetvédő mozgalmak


502 B 77
Bookchin, Murray
  Remaking society : Pathways to a green future / Murray Bookchin. - Boston, MA : South End Press, 1990. - 222 p. ; 22 cm
Címford.: A társadalom átalakítása : Ösvények egy környezetbarát jövő felé
ISBN 0 89608 372 1 fűzött
társadalom; ökológia; humánökológia; társadalompolitika; társadalmi szerkezet; feminizmus; radikalizmus


502 B 86
Bradford, George
  How deep is deep ecology? : With an essay-review on woman's freedom / by George Bradford. - Ojai, CA : Times Change Press, 1989. - ix, 86 p. ; 18 cm
Címford.: Milyen mély a mély-ökológia?
ISBN 0 87810 035 0 fűzött
humánökológia; ökofilozófia; születésszabályozás; nők jogai; környezetvédő mozgalmak


008 B 86
Brand, Stewart
  Amíg világ a világ : Idő és felelősség - a hosszú most órája / Stewart Brand ; [ford. Kertész Balázs]. - Budapest : Vince K., 2001. - 190 p. : ill. ; 24cm. - (Világ-egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: The clock of the long now. - Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 963-9323-16-0 kötött
gondolkodás; idő


I-1010
Capra, Fritjof
  Rendszerelmélet és az új paradigma [Fordítás] = Systems theory and the new paradigm / Fritjof Capra. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Tolnay Zsuzsa ; 1999 (In: Ecology / ed. Carolyn Merchant. - New Yersey, NY : Humanities Press, 1995. p. 334-341.). - 6 fol. ; 29 cm
tudomány; elmélet; rendszerelmélet


114 C 12
Casey, Edward S.
  The fate of place : A philosophical history / Edward S. Casey. - Berkeley ; Los Angeles, CA ; London : University of California Press, 1998. - xviii, 488 p. ; 23 cm
Címford.: A hely sorsa : A "hely" a filozófia történetében. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 343-477.
ISBN 0-520-21649-0 fűzött
hely; tér; idő; filozófia


502[200] C 17
Chikán Ágnes
  Levelek a tudás fájáról : Beszélgetések hívő természetkutatókkal / Chikán Ágnes. - Budapest : Agroinform, 2005. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-502-841-5 fűzött
természettudomány; hit


502[17] C 20
Christian Medical & Dental Society
  Bioetikai állásfoglalások / [ford. Hamar Ildikó, Drenyovszky Irén, Záborszky Magda] ; [kiad. a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága]. - Budapest : KOMT, 2002. - 60 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Standards for life. - Kész. a Christian Medical & Dental Society
ISBN 963-202-025-1 fűzött
bioetika; etika; orvosetika; kereszténység


502 C 23
  Close to home : Women reconnect ecology, health and development / ed. by Vandana Shiva. - London : Earthscan, 1994. - v, 170 p. ; 23 cm
Címford.: Közel az otthonhoz : A nők újraegyesítik az ökológiát, az egészséget és a fejlődést
ISBN 1-85383-190-5 fűzött
fenntartható fejlődés; nők; humánökológia; egészség; humánökológia - politikai ökológia


502 C 31
  Creation festival liturgy : Coventry Cathedral, 9 October 1988. - Godalming : World Wide Fund for Nature ; Manchester : ICOREC, 1988. - 47 p. : ill ; 24 cm
Címford.: A teremtés ünnepének liturgiája : Coventry katedrális, 1988. október 9.
Fűzött
vallás; környezetvédelem; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - művészet


502 C 31
  Creation harvest liturgy order of ceremony : Winchester Cathedral Sunday October 4th 1987. - Godalming : World Wide Fund for Nature ; Manchester : ICOREC, 1987. - 30 p. ; 24 cm
Címford.: A teremtés ünnepének szüreti liturgiája
Fűzött
vallás; környezetvédelem


502[200] C 32
Cruden, Loren
  The spirit of place : A workbook for sacred alignment : Ceremonies and visualizations for cultivating your relationship with the Earth / Loren Cruden . - Rochester, VT : Destiny Books, 1995. - 224 p. ; 25 cm
Címford.: A hely szelleme
ISBN 0-89281-511-6 fűzött
indiánok; évszakok; természetismeret; sámánizmus; meditáció; szertartás; totem; humánökológia - spirituális ökológia; ökopszichológia


502 C 90
Czakó Gábor
  Beavatás : Az eldobható Föld / Czakó Gábor. - Budapest : Szerző : Boldog Salamon Kör, 2002. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-898-2 fűzött
közélet; közerkölcs


502 C 90
Czakó Gábor
  Mi a helyzet? : Gazdaságkor tikai / Czakó Gábor. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Boldog Salamon Kör, 2001. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-624-6 fűzött
humánökológia


502 C 90
Czakó Gábor
  Világfasírt : Esszék / Czakó Gábor. - Budapest : IGEN Egyesület, 1996. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2006-8 fűzött
humánökológia - szépirodalom


008 D 11
Dahlke, Rüdiger
  Mitől beteg a világ? : A modern mítoszok jövőnket veszélyeztetik / Rüdiger Dahlke ; [ford. Balázs István]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 374 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Woran krankt die Welt?. - Bibliogr.: p. 368-371.
ISBN 963-547-754-6 kötött
ökológia; mítoszok; globalizáció; fogyasztói társadalom; meditáció; önfejlesztés


502 D 31
Davis, Donald Edward
  Ecophilosophy : A field guide to the literature / Donald Edwards Davis. - San Pedro, CA : Miles, 1989. - xxiii, 137 p. ; 22 cm. - (Peace and plenty)
Címford.: Az ökofilozófiai szakirodalom annotált bibliográfiája
ISBN 0 936810 18 1 fűzött
ökofilozófia; periodikum; szervezet; oktatási intézmény; bibliográfia; címjegyzék


502[100] D 38
  Deep ecology for the 21st century : [Readings on the philosophy and practice of the new environmentalism] / ed. by George Sessions. - Boston, MA ; London : Shambhala, 1995. - xxvii, 488 p. ; 23 cm
Címford.: Mély-ökológia a XXI. századért. - Bibliogr. a tanulmányok végén a jegyzetekben és p. 469-486.
ISBN 1-57062-049-0 fűzött
ökofilozófia; mély-ökológia; humánökológia


502[170] J 45
DesJardins, Joseph R.
  Environmental ethics : An introduction to environmental philisophy / Joseph R. DesJardins. - Belmont, CA : Wadsworth, 1993. - xvi, 272 p. ; 23 cm
Címford.: Környezeti etika : Bevezetés az ökofilozófiába
ISBN 0-534-20046-X fűzött
környezeti etika; ökofilozófia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - tudományelmélet


502 D 59
Devall, Bill
  Simple in means, rich in ends : Practising deep ecology / Bill Devall. - London : Green Print, 1990. - 224 p. ; 20 cm
Címford.: Szerény eszközök, gazdag eredmény : Mély-ökológia a gyakorlatban. - Bibliogr.: p. 204-224.
ISBN 1-85425-023-X fűzött
mély-ökológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia


I-990
Devall, Bill
  Sejtelmes hangok és a mélyökológia [Fordítás] = The orphic voice and deep ecology / Bill Devall. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Holler Judit ; 1996 (In: Simple in means, reach in ends. - London : Green Print, 1990 . p. 73-80.). - 5 fol. ; 29 cm
mélyökológia


I-775
Drengson, Alan R.
  Az ökofilozófia születése [Fordítás] : Bevezetés = The emergence of ecophilosophy : An introduction / Alan R. Drengson. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: Communities. 75. no. 1988. p. 26-28.). - fol. 56-63. ; 29 cm
ökológia; filozófia


008 D 94
Duhm, Dieter
  Aufbruch zum Neuen Kultur : Von der Verweigerung zur Neugestaltung : Umrisse einer ökologischen und menschlichen Alternative / Dieter Duhm. - München : Knaur, [ca 1984]. - 114 p. ; 18 cm. - (Knaur Sachbuch)
Címford.: Út az új kultúra felé : A tagadástól az újjáalakításig : Egy ökológiai és emberi alternatíva körvonalai
ISBN 3 426 03741 6 fűzött
kultúra; ökológia; alternatívák


I-632
Duhm, Dieter
  Útban az új kultúra felé [Fordítás] : A tagadástól az újrateremtésig : Egy ökológiai és emberi alternatíva körvonalai = Aufbruch zur neuen Kultur : Von der Verweigerung zur Neugestaltung: Umrisse einer ökologischen und menschlichen Alternative / Dieter Duhm. - Közművelődési Információs Intézet ; Kálmán Endréné ; 1988 (In: Aufbruch zur neuen Kultur. - München : Knaur, ca 1984 ; . 114 p.). - 121 fol. ; 29 cm
kultúra; ökológia


502[150] D 94
Dúll Andrea
  A környezetpszichológia alapkérdései : Helyek, tárgyak, viselkedés / Dúll Andrea. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 372 p. : ill. ; 23 cm. - (Kívülbelül , ISSN 2061-3857)
Bibliogr.: p. 317-382.
ISBN 978-963-7343-09-1 fűzött
környezetpszichológia; társadalmi környezet; természeti környezet


008 E 10
Eagleton, Terry
  The idea of culture / Terry Eagleton. - Oxford : Blackwell, 2000. - 156 p. ; 23 cm
Címford.: A kultúra fogalma. - Bibliogr.: p. 132-137.
ISBN 0-631-21966-8 fűzött
kultúra; elmélet; posztmodern; civilizáció; természet


502[170] E 10
  The Earth under care : Spiritual and cultural approaches to the challenges for a sustainable planet : The Klingenthal appeal and contributions from the October 1995 symposium / ed. by Jean-Pierre Ribaut, Marie-José Del Rey ; transl. into English by Marina Urquidi, Susna Taponier, and Keith Hodson. - Paris : La librairie FPH, 1997. - 107 p ; 25 cm. - (Dossier pour un débat, ISSN 1254-9800 ; 73)
Címford.: Az oltalom alatt álló Föld : Feladatok bolygónk megóvása érdekében : Lelki és kulturális megközelítések : A Klingenthal felhívás és az 1995 októberi szimpozium hozzászólásai
Fűzött
környezeti etika; ökofilozófia; vallás; környezetvédelem; konferencia; humánökológia - sprituális ökológia; humánökológia -kulturális ökológia


502 E 13
  Ecofeminism : Women, animals, nature / ed. by Greta Gaard. - Philadelphia, PA : Temple University Press, 1993. - vii, 331 p. ; 23 cm. - (Ethics and action)
Címford.: Ökofeminizmus : Nők, állatok, természet
ISBN 0-87722-989-9 fűzött
ökofeminizmus; humánökológia; természet; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - kulturális ökológia


502[100] E 13
  Ecological feminism / ed. by Karen J. Warren with the assistance of Barbara Wells-Howe. - London ; New York, NY : Routledge, 1994. - xiii, 224 p. ; 22 cm. - (Environmental philosophies)
Címford.: Ökológiai feminizmus
ISBN 0-415-07298-0 fűzött
ökofeminizmus; humánökológia - politikai ökológia


502[170] E 13
  Ecology, economics, ethics : The broken circle / ed. by F. Herbert Bormann, Stephen R. Kellert. - New Haven, CT ; London : Yale University Press, 1991. - xviii, 233 p. ; 24 cm
Címford.: Ökológia, közgazdaságtan, etika. - Bibliogr.: p. 211-224.
ISBN 0-300-04976-5 kötött
ökológia; környezetpolitika; környezeti etika; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia


502[150] E 13
  Ecopsychology : Restoring the Earth, healing the mind / ed. by Theodore Roszak, Mary E. Gomes, and Allen D. Kanner. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1995. - xxiii, 338 p. ; 23 cm
Címford.: Ökopszichológia : Helyreállítani a Földet, meggyógyítani a lelket . - Bibliogr.: p. 325-333.
ISBN 0-87156-406-8 fűzött
ökopszichológia


502 E 18
Eff Lajos
  Sárfészek / Eff Lajos. - Budapest : Ökotáj, 1998. - 252 p. ; 19 cm. - (Ökotáj könyve, ISSN 1215-9778)
ISBN 963-03-5511-6 fűzött
ökológia; kultúra; társadalom; globális problémák


502 E 29
  Egyetemisták és főiskolások a környezet védelméért : ELTE, Budapest 1988. április 27. : [Ökológiai tanulmányok] / [szerk. Endreffy Zoltán]. - Budapest : ELTE, 1988. - 261 p. ; 25 cm
Fűzött
ökológia; környezetvédelem; humánökológia


502 E 32
Ehrenfeld, David
  The arrogance of humanism / David Ehrenfeld. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1981. - xiv, 286 p. ; 21 cm
Címford.: A humanizmus arroganciája. - Bibliogr.: p. 271-279.
ISBN 0-19-502890-2 fűzött
humánökológia; humanizmus


I-1027
Ehrenfeld, David
  Téves feltételezések [Fordítás] = False assumptions / David Ehrenfeld. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2000 (In: The arrogance of humanism. - Oxford : Oxford University Press, 1981. p. 3-22.). - 10 fol. ; 29 cm
humánökológia; humanizmus; vallás


502 E 52
Endreffy Zoltán
  "hogy művelje és őrizze..." : [Humánökológia] / Endreffy Zoltán ; [a tanulmányokat vál. Magyar Éva] ; [előszó Beney Zsuzsa]. - Budapest : Liget Műhely Alapítvány, 1999. - 261 p. ; 18 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-7907-84-X fűzött
etika; humánökológia; ökológia; környezeti etika; géntechnológia


502 K 72
Endreffy Zoltán
  Az ökológiai válság etikai dimenziójáról / Endreffy Zoltán. - Budapest : OMFB Rendszerelemzési Iroda, 1986. - 23 p. ; 20 cm
A korszerű kiegészítő technológiák helye és szerepe Magyarországon c. téma munkaközi tanulmánya
Fűzött
ökológia; környezeti etika


502[17] E 59
  Environmental dilemmas : Ethics and decisions / ed. by R. J. Berry. - London [etc.] : Champan and Hall, 1993. - xxii, 271 p. ; 24 cm
Címford.: Környezeti dilemmák : Döntések és az etika. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0-412-39800-1 kötött
környezeti etika; környezetvédelem; döntéshozatal; környezeti politika; környezeti tudatosság; humánökológia - gyakorlat; humánökológia - politikai ökológia


502[100] E 59
  Environmental philosophy : From animal rights to radical ecology / general editor Michael E. Zimmerman. - 2nd ed. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1998. - x, 463 p. ; 23 cm
Címford.: Környezeti filozófia : Az állati jogoktól a radikális ökológiáig
ISBN 0-13-778366-3 fűzött
ökofilozófia; környezeti etika; ökofeminizmus; politikai ökológia


502[100] E 59
  Environmental pragmatism / ed. by Andrew Light and Eric Katz. - London ; New York, NY : Routledge, 1996. - xvi, 352 p. ; 22 cm. - (Environmental philosophies)
Címford.: "Környezeti pragmatizmus". - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-415-12237-6 fűzött
környezeti filozófia; környezeti etika; ökofilozófia


100 E 78
Érdi Péter
  Teremtett valóság : Válogatott írások / Érdi Péter. - [Budapest] : Typotex, 2000. - 243 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9132-82-9 fűzött
tudomány; filozófia; történet; természettudomány


502 E 96
  Ethics of environment and development : Global challenge, international response / ed. by J. Ronald Engel and Joan Gibb Engel. - Tucson, AZ : University of Arizona Press, 1990. - xv, 264 p. ; 24 cm
Címford.: A környezet és a fejlődés etikája : Globális kihívás, nemzetközi válasz
ISBN 0 8165 1183 7 kötött
környezetvédelem; gazdasági fejlődés; fenntartható fejlődés; környezeti etika; jog; vallás; nők; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - politikai ökológia; ökofilozófia


I-1031
  Etikai, morális és vallási vonatkozások [Fordítás] = Ethical, moral and religious concerns. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 2001 (In: Cultural and spiritual values of biodiversity. - London : Intermediate Technology Publications ; Nairobi : UNEP, 1999. p. 437-450., 493-499., 611-613.). - 23 fol. ; 29 cm
ökofilozófia; ökoteológia; környezeti etika; biológiai változatosság


I-915
  Etikus beruházás - beruházás az élet számára értékes jövőbe [Fordítás] : Ethisches Investment - Investieren in eine lebenswerte Zukunft. - Közművelődési Információs Vállalat ; Mitró Katalin ; 1992 (In: Dokument + Analyse. 20. vol. 11. no. 1991. p. 61-64.). - 5 fol. ; 29 cm
környezeti etika; beruházás; környezetgazdaságtan; környezetvédelem


502[100] E 94
Evernden, Neil
  The natural alien : Humankind and environment / Neil Evernden. - 2. ed. - Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, 1993. - xiii, 172 p. ; 23 cm
Címford.: Idegen test a természetben : Az emberiség és a környezet. - Bibliogr.: p. 155-168.
ISBN 0-8020-7785-4 fűzött
humánökológia; filozófiai antropológia


502 F 26
Farkas Péter
  Fenyegetett jövőnk védelmében : Gondolatok a keresztény humánökológia tárgyköréből / Farkas Péter. - Budapest : Márton Áron K., 1993. - 198 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 963 7947 39 6 fűzött
ökológia; humánökológia; kereszténység; környezetpolitika; környezetgazdaságtan; környezetvédő mozgalmak


502[200] F 41
  Felelősségünk a teremtett világért : Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról / fel. szerk. Jávor Benedek. - Budapest : 2004, Védegylet. - 196 p. ; 21 cm. - (Védegylet füzetek ; 6.)
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 963-216-774-0 fűzött
környezetvédelem; egyház; római katolikus vallás; ortodoxia; protestantizmus; zsidó vallás


502[100] F 53
Ferry, Luc
  Új rend: az ökológia / Luc Ferry. - Budapest : Európa, 1994. - 305 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 963-07-5729-X fűzött
ökofilozófia; jogfilozófia; környezetvédelem; történeti ökológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - tudományelmélet


502[150] F 61
Fisher, Andy
  Radical ecopsychology : Psychology in the service of life / Andy Fisher ; foreword by David Abram. - Albany, NY : State University of New York Press, 2002. - xxii, 306 p. ; 23 cm. - (SUNY series in radical social and political theory)
Címford.: Radikális ökopszichológia : Pszichológia az élet szolgálatában. - Bibliogr.: p. 267-298.
ISBN 0-7914-5304-9 fűzött
ökopszichológia; természet; pszichológia


502[200] F 76
Fox, Michael W.
  St. Francis of Assisi, animals, and nature / Michael W. Fox. - Washington, D.C. : Center for Respect of Life and Environment, 1989. - 34 p. ; 23 cm
Címford.: Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet
Fűzött
vallás; környezetvédelem; állatvilág védelme; kereszténység; humánökológia - spirituális ökológia; környezeti etika


502 F 76
Fox, Warwick
  Toward a transpersonal ecology : Developing new foundations for environmentalism / Warwick Fox. - Boston ; London : Shambhala, 1990. - xv, 380 p. ; 22 cm
Címford.: Az egyénen túlmutató ökológia felé : A környezetlélektan új alapjai. - Bibliogr.: p. 365-370.
ISBN 0 87773 533 6 fűzött
környezetelvűség; környezeti pszichológia; etika; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - kulturális ökológia


550 F 77
  Föld és ég : Tudomány és hit : Geológia és teológia konferencia : Sopron, 2008. október 16-18. / szerk. Unger Zoltán. - Budapest : Hantken, 2009. - 146 p. ; 24 cm
A "Föld Bolygó Nemzetközi Éve" Magyar Nemzeti Bizottsága és a Magyarhoni Földtani Társulat által azonos címmel rendezett konferencia szerk. anyaga. - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 978-963-87436-6-4 fűzött
geológia; teológia; tudomány; vallás; bibliakutatás; konferencia


502 F 83
  Földi dolgainkról... : Gondolatok, javaslatok életünk teljesebbé alakításának lehetőségeiről / [György Lajos et al.]. - Pécs : Zöld-Híd Alapítvány, 2002. - 39 p. ; 30 cm
Fűzött
környezetvédelem; környezetbarát életmód; környezeti tudatosság


300 F 94
Fromm, Erich
  Birtokolni vagy létezni? : Egy új társadalom alapvetése / Erich Fromm. - Budapest : Akad. K., 1994. - 206 p. ; 20 cm
Eredeti cím: To have or to be? : A new blueprint for mankind. - Bibliogr.: p. 201-[207].
ISBN 963-05-6727-X fűzött
filozófia; társadalomelmélet; ökofilozófia; humánökológia


220 F 94
Fromm, Erich
  "Olyanok lesztek, mint az Isten" : Az Ótestamentum és hagyományának radikális értelmezése / Erich Fromm ; [ford. Gellériné Lázár Mária]. - Budapest : Akad. K., 1996. - 191 p. ; 20 cm
Eredeti cím: You shell be as Gods. - Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 963-05-7308-3 fűzött
erkölcs; vallás; Biblia; Ószövetség


502[17] F 95
Fukuyama, Francis
  Poszthumán jövendőnk : A biotechnológiai forradalom következményei / Francis Fukuyama ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Európa, 2003. - 341 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Our posthuman future. - Bibliogr.: p. 323-340.
ISBN 963-07-7299-X kötött
biotechnológia; történetfilozófia; bioetika


502[17] G 16
Gaizler Gyula
  Bioetika / Gaizler Gyula. - Budapest : [Pázmány P. Kat. Egyet.], 1999. - 285 p. ; 24 cm. - (Pázmány könyvek)
Bibliogr.: p. 252-258.
Fűzött
bioetika


502[17] G 16
Gaizler Gyula
  Bioetika / Gaizler Gyula, Nyéky Kálmán. - Budapest : Gondolat Kiadói Kör, 2003. - 416 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 377-407.
ISBN 963-9450-27-8 kötött
bioetika; orvosetika; kereszténység


502[100] G 26
Gare, Arran E.
  Postmodernism and the environmental crisis / Arran E. Gare. - Repr. print . - London ; New York, NY : Routledge, 2003. - 192 p. ; 23 cm
Címford.: Posztmodernizmus és környezeti válság
ISBN 0-415-12479-4 fűzött
posztmodernizmus; környezeti válság; globalizáció; ökofilozófia


910 G 36
  Geography and ethics : Journeys in a moral terrain / ed. by James D. Proctor and David M. Smith. - London ; New York, NY : Routledge, 1999. - xv, 303 p. ; 24 cm
Címford.: Földrajz és erkölcs : Utazások az erkölcs világában. - Forrás: Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-415-18969-1 fűzött
erkölcs; földrajz; természet; környezeti etika


502 G 45
Getty, Adele
  Goddes : Mother of living nature / Adele Getty. - London : Thames and Hudson, 1990. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Istennő : Az élő természet anyja
ISBN 0-500-81033-8 fűzött
természet; nők; mitológia; istennők; szimbólum; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - művészet; vallás


100 G 47
Gleick, James
  Káosz : Egy új tudomány születése / James Gleick ; [ford. Szegedi Péter] ; [a versidézeteket ford. Miszoglád Gábor]. - Budapest : Göncöl, 1999. - 359 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Eredeti cím: Chaos. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9183-07-5 kötött
káoszelmélet; kutatás


291.3 G 48
Glucklich, Ariel
  Sacred pain : Hurting the body for the sake of the soul / Ariel Glucklich. - Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2001. - 278 p. ; 23 cm
Címford.: Szent fájdalom : Megsérteni a testet a lélek kedvéért. - Bibliogr.: p. 249-268.
ISBN 0-19-516943-3 fűzött
fájdalom; vallás; pszichológia; rítus; humánökológia - spirituális ökológia


299 G 50
Gold, Peter
  Navajo and Tibetan sacred wisdom : The circle of the spirit / Peter Gold. - Rochester, VT : Inner Traditions, 1994. - xvii, 334 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Címford.: Navajo és tibeti titkos bölcsesség : A szellem köre. - Bibliogr.: p. 323-325.
ISBN 0-89281-411-X fűzött
humánökológia; antropológia; indiánok; navajók; vallás; buddhizmus; szimbólum ; Tibet; Észak-Amerika


502 G 50
Goldsmith, Edward
  The way : An ecological world-view / Edward Goldsmith. - Boston, MA : Shambhala, 1993. - xxii, 442 p. ; 23 cm
Címford.: Az út : Ökologikus világkép. - Bibliogr.: p. 412-442.
ISBN 0-87773-882-3 fűzött
humánökológia; Gaia-elmélet; ökofilozófia; természeti erőforrások megőrzése; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - tudományelmélet; humánökológia - ökológia; tudományelmélet; ökológia


I-995
Goldsmith, Edward
  Mi az információ? [Fordítás]= What is information? / Edward Goldsmith. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Szilágyi Zoltán ; 1996. - (In: The way : An ecological world-view. - Boston, MA : Shambhala, 1993 ; p. 392-402.). - 5 fol. ; 29 cm
információ


I-1028
Goldsmith, Edward
  A Nagy Újraértelmezés megköveteli, hogy áttérjünk az ökologikus világszemléletre [Fordítás] = The great interpretation requires a conversion to the world-view of ecology / Edward Goldsmith. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2000 (In: The way. - Boston, MA : Shambhala, 1993. p. 376-381.). - 4 fol. ; 29 cm
humánökológia; világnézet; megújulási mozgalmak


100 G 61
Grandpierre Attila
  Életünk és a Mindenséget átható rend / Grandpierre Attila. - [Budapest] : Barrus , 2004. - 270 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-214-584-4 kötött
emberiség; kozmológia; Világegyetem


502[100] G 61
Grange, Joseph
  Nature : An environmental cosmology / Joseph Grange. - Albany, NY : State University of New York Press, 1997. - xviii, 272 p. ; 23 cm
Címford.: Természet : Környezeti kozmológia. - Bibliogr.: p. 259-264.
ISBN 0-7914-3348-X fűzött
természetfilozófia; környezeti etika; humánökológia


502 G 62
  The green issue / James Lovelock [et al.] ; ed. Peter Forbes. - London : Poetry Society, 1990. - 88 p. ; 24 cm
A Poetry review 1990. évi 1. száma
Fűzött
ökológia; humánökológia - szépirodalom


502 G 65
Griffin, Susan
  The eros of everyday life : Essays on ecology, gender and society / Susan Griffin. - New York, NY [etc.] : Doubleday, 1995. - 246 p. ; 25 cm
Címford.: Erósz a mindennapi életben : Esszék ökológiáról, nemekről és társadalomról
ISBN 0-385-47390-7 fv.
humánökológia; nők; társadalmi szerep; természet; ökofeminizmus; nemi szerep; humánökológia - kulturális ökológia


502[100] G 75
Gurdjieff, Georges Ivanovitch
  Beelzebub's tales to his grandson : An objectively impartial criticism of the life of man / G.I. Gurdjieff. - New York, NY : Viking Arkana ; London, 1992. - 1135 p. ; 19 cm. - (All and everything. First series / G. I. Gurdjieff )
Címford.: Belzebub meséi unokájának : Az emberi élet objektív, pártatlan kritikája
ISBN 0-670-84215-0 kötött
ökofilozófia; humánökológia - tudományelmélet; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - szépirodalom


502 G 91
György Lajos
  A jót választanod kell : György Lajos írásaiból / [kiad. a Föld Napja Alapítvány]. - [Budapest] : Föld Napja Alapítvány, 1996. - 236 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-04-7474-3 fűzött
ökológia


502 G 89
György Lajos
  Vissza a kozmikus rendhez : Önszerveződés az élővilágban és a társadalomban / György Lajos. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 2000. - 180 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 166-180.
ISBN 963-00-2781-X fűzött
ökológia; ökofilozófia; környezetvédelem; környezetpolitika


502[100] H 11
Hafner, Johann Ev.
  Über Leben : Philosophische Untersuchungen zur ökologischen Ethik und zum Begriff des Lebewesens / Johann Ev. Hafner. - Würzburg : Ergon, 1996. - 394 p. ; 23 cm. - (Spektrum philosophie ; Bd. 3)
Címford.: Az életről : Filozófiai vizsgálatok az ökológiai etikáról és az élet lényegének fogalmáról. - Bibliogr.: p. 369-394.
ISBN 3-928034-93-6 fűzött
humánökológia; ökofilozófia; környezeti etika


I-911
Hallman, Max O.
  Nietzsche környezetvédelmi etikája [Fordítás] = Nietzsche's environmental ethics / Max O. Hallman. - Közművelődési Információs Vállalat ; Babarczy Eszter ; 1991 (In: Environmental ethics. 13. vol. 2. no. 1991. p. 99-125.). - 39 fol. ; 29 cm
környezetvédelmi etika; ökofilozófia; Nietzsche, Friedrich


I-266
Hand, Carl M.
  Religion, mastery-over-nature, and environmental concern / Carl M. Hand, Kent D. Van Liere == Social Forces. 63. vol. 2. no. 1984. p. 555-570.
Címford.: Vallás, uralom a természet felett és környezeti aggodalmak. - Fmás.
Vallás; Környezetvédelem; Társadalmi tudat


502 H 31
Hargrove, Eugene C.
  Foundations of environmental ethics / Eugene C. Hargrove. - Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1989. - x, 229 p. ; 23 cm
Címford.: A környezeti etika alapjai. - Bibliogr. a jegyzetekben az egyes fejezetek után
ISBN 0 13 329574 5 fűzött
környezet; etika; erkölcs; humánökológia


930.85 H 34
Harpur, James
  Legendák földjén / James Harpur, Jennifer Westwood ; [ford. B. Szűcs Margit]. - [Budapest] : Inkvizítor, [1997]. - 240 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Eredeti cím: The atlas of legendary places. - Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 963-9030-04-X kötött
mítoszok; műemlékek; fényképgyűjtemény


290 H 34
Harpur, James
  Megszentelt tájakon : Ahol a Menny összeér a Földdel / James Harpur ; [ford. B. Szűcs Margit]. - Budapest : M. Kvklub, 1995. - 240 p. : ill., színes ; 30 cm
Eredeti cím: The atlas of sacred places. - Bibliogr.: p. 234-235.
ISBN 963-548-179-9 kötött
szent helyek; műemlékek; humánökológia - kulturális ökológia; kézikönyv


502 H 41
Haught, John F.
  The promise of nature : Ecology and cosmic purpose / John F. Haught. - Mahwah, NJ : Paulist Press, 1993. - iii, 156 p. ; 20 cm
Címford.: A természet ígérete : A világegyetem célja és az ökológia
ISBN 0-8091-3396-2 fűzött
humánökológia; környezeti etika; vallás; kereszténység; kozmológia


500 H 63
  Hermeneutika és a természettudományok / szerk. Schwendtner Tibor, Ropolyi László, Kiss Olga ; [ford. Barták Balázs et al.]. - Budapest : Áron K., 2001. - 466 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben és a tanulmányok végén
ISBN 963-9210-15-3 fűzött
természettudomány; hermeneutika; tudományfilozófia


510 H 74
Hofstadter, Douglas R.
  Gödel, Escher, Bach : An eternal golden braid / Dougas R. Hofstadter. - New York, NY : Vintage Books, 1989. - xxi, 777 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Gödel, Escher, Bach : Örök aranyfonál. - Bibliogr.: p. 746-756.
ISBN 0-394-75682-7 fűzött
matematika; metamatematika; szimmetria; mesterséges intelligencia; tudomány; filozófia; tudományelmélet; Bach, Johann Sebastian; Escher, Maurits Cornelis; Gödel, Kurt


510 H 74
Hofstadter, Douglas R.
  Gödel, Escher, Bach : Egybefont gondolatok birodalma : Metaforikus fúga tudatra és gépekre, Lewis Carroll szellemében / Douglas R. Hofstadter ; ford. Lipovszki Gábor. - Budapest : Typotex, 1998. - XXI, 777 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Eredeti cím: Gödel, Escher, Bach : An eternal golden braid. - Bibliogr.: p. 746-755. és a jegyzetekben
ISBN 963-7546-99-5 kötött
matematika; metamatematika; szimmetria; mesterséges intelligencia; tudomány; filozófia; tudományelmélet; rendszerelmélet; intelligencia


82 H 81
Horgas Judit
  Hálóval a szelet : Ökokritikai tanulmány a reneszánszról / Horgas Judit. - Budapest : Liget, 2005. - 225 p. : ill. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.: p. 203-213.
ISBN 963-9363-39-1 fűzött
irodalom; ökológia; reneszánsz; ökokritika


370 I 35
Illich, Ivan
  Ivan Illich in conversation / David Cayley. - Concord, OT : Anansi, 1992. - xv, 299 p. ; 21 cm
Címford.: Beszélgetések Ivan Illichcsel
ISBN 0-88784-524-X fűzött
nevelés; filozófia; társadalmi problémák; humánökológia; orvostudomány


502[150] I 45
  Image & environment : Cognitive mapping and spatial behavior / Roger M. Downs, David Stea, eds. - New Brunswick, NJ ; London : Aldine Transaction, 2005. - xxii, 439 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Képzet és környezet : Kognitív térképek és térbeli viselkedés. - Bibliogr.: p. 391-423.
ISBN 0-202-30766-2 fűzött
tér; térérzékelés; város; pszichológia; tájékozódás; távolság; viselkedés; humánökológia


502 P 89
   In praise of nature / ed. and with essays by Stephanie Mills ; assistant editor Jeanne Carstensen. - Washington, D.C. ; Covelo, CA : Island Press, 1990 . - xxvi, 258 p. ; 23 cm
Címford.: A természet dícsérete. - Bibliogr.: p. 209-236.
ISBN 1-55963-034-5 paperback
környezetvédelem; ökológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - ökológia


I-921
  A természet dícsérete [Fordítás] : [Részletek az azonos c. könyvből] = In praise of nature. - "Selyemgombolyító" Kulturális Információs Kft ; Melis Pálma ; 1993 (Washington, D.C. [etc.] : Island Press, 1990. p. 51-53, 73-74, 84-86, 113-114, 145-147, 187-188.). - [22] fol. ; 29 cm
környezetvédelem; ökológia


930.85 I 53
  Incorporations / ed. by Jonathan Crary and Sanford Kwinter. - New York, NY : Zone Books, 1992. - 633 p. : ill. ; 24 cm. - (Zone ; 6)
Címford.: Áttűnések
ISBN 0-942299-29-9 fűzött
élet; biológia; szervezet; biotechnológia; érzékelés; civilizáció; technika; információ; társadalom; kultúra


575 J 18
Jáki Szaniszló
  Evolúció hívőknek / Jáki Szaniszló. - Budapest : Kairosz, 2007. - 98 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-107-0 fűzött
kereszténység; hit; evolúció


200 J 18
Jáki Szaniszló
  A tudomány és a vallás kapcsolatának ábécéje / Jáki Szaniszló ; [ford. Kerényi Dénes]. - [Budapest] : Kairosz, [2006]. - 98 p. ; 17 cm
ISBN 963-7510-95-8 fűzött
tudomány; vallás


290 J 36
Jankovics Marcell
  A fa mitológiája / Jankovics Marcell. - Debrecen : Csokonai, 1991. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-268.
ISBN 963 260 037 1 kötött
fák; mitológia; életfa; világfa


150 J 67
Johnston, Charles M.
  The creative imperative : A four-dimensional theory of human growth and planetary evolution / Charles M. Johnston. - Berkeley, CA : Celestial Arts, 1986. - 407 p. ; 23 cm
Címford.: Az alkotó szükségszerűség : A földi fejlődés és az emberi növekedés négydimenziós elmélete
ISBN 0 89087 479 4 fűzött
pszichológia; evolució; rendszerelmélet; misztikum; társadalom; filozófia; természetelvűség; művészetpszichológia


502[100] J 72
Jones, Ken
  Beyond optimism : A Buddhist political ecology / Ken Jones. - Oxford : Jon Carpenter, 1993. - xi, 212 p. ; 22 cm
Címford.: Az optimizmuson túl : Buddhista politikai ökológia. - Bibliogr.: p. 193-204.
ISBN 1-897766-06-8 fűzött
ökofilozófia


502[17] J 71
Jonas, Hans
  The imperative of responsibility : In search of an ethics for the technological age / Hans Jonas ; [translated by Hans Jonas with the collaboration of David Herr]. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 1984. - xii, 255 p. ; 23 cm
Címford.: Kötelező felelősség. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 233-246.
ISBN 0-226-40597-4 fűzött
környezeti etika; technika


150 J 95
Jung, Carl Gustav
  Gondolatok a természetről / C. G. Jung ; [ford. S. Nyirő József]. - Budapest : Kossuth, 1998. - 143 p. ; 19 cm
A ford. az "Über die Natur - das vergessene Wissen der Seele" c. kiad. alapján kész. - Vál. Schiess, Marianne
ISBN 963-09-4033-7 kötött
pszichoanalízis


502 K 17
Karátson Gábor
  Világvége után / Karátson Gábor. - Budapest : Cserépfalvi, 1993. - 243 p. ; 20 cm. - (Kontextus könyvek, ISSN 0865-5465)
Elegyes írások
ISBN 963-7990-93-3 kötött
humánökológia - szépirodalom


502[170] K 28
Kaufman , Frederik A.
  Foundations of environmental philosophy : A text with readings / Frederik A. Kaufman. - New York, NY : McGraw-Hill, 2003. - xiii, 434, [16] p. ; 24 cm
Címford.: A környezeti filozófia alapjai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-7674-1980-4 fűzött
környezeti etika; ökofilozófia; környezeti nevelés; esettanulmányok


502[100] K 43
  A későújkor józansága 1. : Olvasókönyv a tudományos-technikai világfelszámolás tudatosítása köréből / vál. és szerk. Tillmann J. A.. - Budapest : Göncöl, 1994. - 20 cm. - (Fejlődés-tanulmányok, ISSN 01399-2816; 11/1.)
ISBN 963-7875-28-X
tudományfilozófia; ökofilozófia


502[200] K 30
  Keeping and healing the creation / a resource paper prepared by the Presbyterian Eco-Justice Task Force. - 2. print. - Louisville, KY : Committee on Social Witness Policy Presbyterian Church, 1990. - ix, 114 p. ; 21 cm
Címford.: A teremtett világ gyógyítása és fenntartása. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
vallás; környezetvédelem; környezeti etika; ökofilozófia


502[100] K 43
  A későújkor józansága : Olvasókönyv a tudományos-technikai világfelszámolás tudatosítása köréből / vál. és szerk. Tillmann J. A.. - Budapest : Göncöl, 1994- . - 20 cm. - (Fejlődés-tanulmányok, ISSN 01399-2816)
ISBN 963-7875-81-6
2 / [ford. Beck András et al.]. - 2004. - 235 p.
Bibliogr.: p. 233. és a jegyzetekben
ISBN 963-7875-82-4
tudományfilozófia; ökofilozófia


I-1049
Kinsley, David
  A környezetre ártalmas kereszténység és a környezetért felelős kereszténység [Fordítás] / David Kinsley. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2002 (In: This sacred Earth / ed. Roger S. Gottlieb. - New York, NY ; London : Routledge, 1996. p. 104-124.). - 15 fol. ; 29 cm
kereszténység; környezet; természet; környezetvédelem


502[100] K 55
Kiss Lajos András
  Az eltűnt lelkiismeret nyomában : Filozófiai-ökológiai írások / Kiss Lajos András. - Budapest : Liget Műhely Alapítvány, 2001. - 211 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-936-313-8 fűzött
ökofilozófia


150 K 63
Koestler, Arthur
  Szellem a gépben / Arthur Koestler ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 2000. - 482 p. : ill. ; 19 cm
Eredeti cím: The gost in the machine. - Bibliogr.: p. 461-471.
ISBN 963-07-6683-3 kötött
antropológia; filozófia


502[17] K 63
Kohák, Erazim V.
  The green halo : A bird's-eye view of ecological ethics / Erazim Kohák ; [translated from the Czech ... by the author]. - Chicago, IL ; La Salle, IL : Open Court, 2000. - xxvi, 209 p. ; 23 cm
Címford.: A zöld dicsfény : Környezeti etika madártávlatból. - Bibliogr. a jegyzetekben és p. 187-202.
ISBN 0-8126-9411-2 fűzött
környezeti etika; ökofeminizmus; Gaia-elmélet; szociobiológia


170 K 63
Kolakowski, Leszek
  Kis előadások nagy kérdésekről / Leszek Kolakowski ; ford. Pályi András. - Budapest : Európa, 1998. - 124 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Mini-wyklady o maksi-sprawach
ISBN 963-07-6311-7 kötött
erkölcs


100 K 63
Kolakowski, Leszek
  Újabb kis előadások nagy kérdésekről / Leszek Kolakowski ; [ford. Pályi András]. - Budapest : Európa, 2000. - 121 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Mini-wyklady o maxi-sprawach
ISBN 963-07-6681-7 kötött
filozófia


100 K 77
Kovács Gábor
  Frankensteintől a zöldekig - a gép és kritikusai : Eszmetörténeti tanulmányok / Kovács Gábor. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2010. - 203 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.: p. 191-198.
ISBN 978-963-9363-74-8 fűzött
eszmetörténet; kultúrafilozófia; kultúra


502[200] K 90
  A környezet és az élő világ megőrzésének felelőssége : Ökumenikus-tudományos szimpózium : Budapest, 1994. február 15. / [szerk. és összeáll. Szabó-Jilek Iván]. - Budapest : Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1994. - 166 p. ; 20 cm
Borítócím: Felelősségünk az élő világért
ISBN 963-03-3733-9 fűzött
ökológia; vallás; környezeti etika; konferencia


502[170] K 90
  Környezet és etika : Szöveggyűjtemény / szerk. Lányi András, Jávor Benedek . - Budapest : L'Harmattan, 2005. - 379 p. ; 22 cm. - (Ökoetika, ISSN 1786-7479)
Bibliogr.: p. 378-379. és a jegyzetekben
ISBN 963-7343-17-2 fűzött
etika; ökológia


502[150] K 90
  Környezet - pszichológia / szerk. Dúll Andrea és Szokolszky Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2006. - 206 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 10.)
Összefoglalás angol nyelven ; A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8380-1 fűzött
környezetpszichológia


I-691
Krishna, P.
  Teljesek leszünk [Fordítás] = We shall be whole / P. Krishna. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Schmidt Sára ; 1998 (In: Resurgence. 190. no . September/October 1998. p. 19-21.). - 3 fol. ; 29 cm
tudomány; spiritualitás


008 K 97
  A kultúra ökológiája : Tanulmányok / [szerk. és az utószót írta Cs. Varga István]. - Tatabánya : Komárom m. Tan., 1987. - 221 p. ; 18 cm. - (Új Forrás füzetek, ISSN 0327-370G ; 3.)
ISBN 963 03 2720 1 fűzött
Kulturális ökológia; Közművelődés; humánökológia - kulturális ökológia


502[100] K 99
Kumar, Satish
  No destination : An autobiography / Satish Kumar. - 3. impr. - Totnes, Devon : Resurgence Books, 1996. - 285 p. ; 22 cm
Címford.: Nincs végállomás : Önéletrajz
ISBN 1-870098-46-3 fűzött
ökofilozófia; életrajz; Satish Kumar


502 L 10
LaChance, Albert J.
  Greenspirit : Twelve steps in ecological spirituality : An individual, cultural and planetary therapy / Albert J. LaChance. - Rockport, MA ; Shaftesbury, Dorset : Element, 1991. - xxiii, 193 p. ; 23 cm
Címford.: Az ökologikus szellemiség tizenkét lépése : Egyéni, kulturális és Föld terápia
ISBN 1 85230 263 1 fűzött
humánökológia; környezeti problémák; környezeti etika; életmód; pszichológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; ökofilozófia; kogníció


502 L 10
LaChapelle, Dolores
  Sacred land, sacred sex, rapture of the deep : Concerning deep ecology and celebrating life / Dolores LaChapelle. - Silverton, CO : Finn Hill Arts, 1988. - 383 p. ; 28 cm
Címford.: Szent föld, szent szex, a mélység igézete : Vigyázni a mély-ökológiára és megszentelni az életet. - Bibliogr.: p. 368-371.
ISBN 0 917270 05 3 fűzött
Filozófia; Ökofilozófia; Kínai filozófia; Pszichológia; humánökológia - spirituális ökológia


I-960
LaChapelle, Dolores
  Megszentelt szex [Fordítás] = Sacred sex / Dolores LaChapelle. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Simonyi Katalin ; 1995 (In: Sacred land, sacred sex, rapture of the deep. - Silverton, CO : Finn Hill Arts, 1988. p. 250-268.). - 25 fol. ; 29 cm
filozófia; ökofilozófia; hindu filozófia; szexualitás


700 L 21
Lane, John
  The living tree : Art and the sacred / John Lane. - Bideford : Green Books, 1988. - xi, 212 p : ill. ; 22 cm Címford.: Az élő fa : Művészet és a szent. - Bibliogr.: p. 208-212.
ISBN 1-870098-15-3 fűzött
művészet; természet; vallás


502 L 27
Lányi András
  Együttéléstan : A humánökológia a politikai filozófiában / Lányi András. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 1999. - 199 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7907-89-0 fűzött
humánökológia; filozófia; politika


502[170] L 27
Lányi András
  Az ember fáj a földnek : Utak az ökofilozófiához / Lányi András. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 209 p. ; 22 cm. - (Ökoetika, ISSN 1786-7479)
Bibliogr.: p. 197-209.
ISBN 978-963-236-304-2 fűzött
ökológia; etika; ökofilozófia; környezeti etika


502 L 27
Lányi András
  Létezik-e? : Esszék / Lányi András. - Budapest : Hanga K. : Új Mandátum, 2003. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 963-9494-20-8 fűzött
humánökológia


008 L 29
Lash, Scott
  Another modernity, a different rationality / Scott Lash. - Oxford : Blackwell, 1999. - vii, 400 p. ; 23 cm
Címford.: Más modernitás, különböző ésszerűség. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 347-386.
ISBN 0-631-16499-5 fűzött
kultúra; elmélet; szociológia; modernitás; posztmodern; építészet; információs társadalom


100 L 30
László Ervin
  Kozmikus kapcsolatok : A harmadik évezred világképe / László Ervin ; Sági Mária utószavával. - Budapest : M. Kvklub, 1996. - 272 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: The cosmic connection : The fifth field
ISBN 963-548-374-0 kötött
világkép; ezoterika; orvostudomány; holizmus; tudományelmélet; pszi mező


301 L 34
Latour, Bruno
  Sohasem voltunk modernek : Szimmetrikus antropológiai tanulmány / Bruno Latour ; [ford. Gecser Ottó]. - Budapest : Osiris, 1999. - 257 p. : ill. ; 19 cm. - (Horror metaphysicae, ISSN 1217-1506)
ISBN 963-379-632-6 fűzött
filozófia; társadalomelmélet


502[17] L 43
  Legyenek-e a fáknak jogaik? : Környezeti-etikai szöveggyűjtemény / [vál., ford., a jegyzeteket kész.] Molnár László. - [Budapest] : Typotex, 1999. - 230 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-230. és a jegyzetekben
ISBN 963-9132-46-2 fűzött
környezeti etika


502 L 45
Leiss, William
  The domination of nature / William Leiss. - Montreal [etc.] : McGill-Queen's University Press, 1994. - xxvi, 242 p. ; 23 cm
Címford.: A természet leigázása. - Bibliogr.: p. 223-231.
ISBN 0-7735-1198-9 fűzött
ember; természet; humánökológia; történeti ökológia; természetfilozófia; környezeti attitűd


150 L 46
  Lélek és evolúció : Az evolúciós szemlélet és a pszichológia / szerk. Pléh Csaba, Csányi Vilmos, Bereczkei Tamás. - Budapest : Osiris, 2001. - 432 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-039-X kötött
pszichológia; evolúció; humánökológia


502[100] L 56
Leslie, John
  The end of the world : The science and ethics of human extinction / John Leslie. - London ; New York, NY : Routledge, 1996. - vii, 310 p. ; 22 cm
Címford.: A világ vége : Az emberiség kihalásának tudománya és etikája. - Bibliogr.: p. 289-305.
ISBN 0-415-14043-9 kötött
környezetvédelem; ökofilozófia; etika; világvége; kihalás; háború; környezetszennyezés; betegség; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia


502 L 62
Levendel Júlia
  Időzés / Levendel Júlia. - Budapest : Egészség Egyes., [1990]. - 243 p. ; 20 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Esszék
ISBN 963-7907-01-7 fűzött
humánökológia - szépirodalom


502 L 63
Lewis, Martin W.
  Green delusions : An environmentalist critique of radical environmentalism / Martin W. Lewis. - Durham, NC ; London : Duke University Press, 1992. - viii, 288 p. ; 24 cm
Címford.: Zöld káprázatok : A radikális környezetelvűség környezetvédő kritikája. - Bibliogr.: p. 261-282.
ISBN 0-8223-1257-3 kötött
környezetelvűség; radikális ökológia; humánökológia - politikai ökológia; ökofilozófia


502 L 66
  Ligetszépe : Ökológiai olvasókönyv / vál., szerk. és a jegyzeteket írta Horgas Judit ; [fotók Ács Irén et al.]. - Budapest : Liget, 2004. - 297 p. : ill. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-29-4 fűzött
ökológia


170 L 69
Lipson, Leslie
  The ethical crisis of civilization : Moral meltdown or advance? / Leslie Lipson. - Newbury Park, CA : Sage Publications ; London ; New Delhi, 1993. - xx, 343 p. ; 23 cm
Címford.: A civilizáció etikai válsága : Erkölcsi leépülés vagy fejlődés?. - Bibliogr.: p. 320-326.
ISBN 0-8039-5243-0 fűzött
erkölcs; civilizáció


502[100] L 76
Loeffler, Jack
  Headed upstream : Interviews with ioconoclasts / by Jack Loeffler. - Tucson, AZ : Harbinger House, 1989. - xv, 194 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Az árral szemben : Tekintélyromboló interjúk
ISBN 0 943173 21 3 fűzött
humánökológia; ökofilozófia; indiánok; Amerikai Egyesült Államok


100 L 80
Lorenz, Konrad
  A tükör hátoldala : Az emberi megismertés természetrajza : Kísérlet / Konrad Lorenz ; [ford. ifj. Kőrös László]. - Budapest : Cartafilus, 2000. - 495 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Die Rückseite des Spiegels
ISBN 963-9303-00-3 kötött
filozófia; ismeretelmélet; ontológia; természettudomány


970 M 26
Mander, Jerry
  In the absence of the sacred : The failure of technology and the survival of the Indian nations / Jerry Mander. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1992. - 446 p. ; 23 cm
Címford.: A technika kudarca és az indián nemzetségek túlélése. - Bibliogr.: p. 411-426.
ISBN 0-87156-509-9 fűzött
indiánok; ősi kultúrák; ökológia; technika; számítógép; televízió; társadalmi hatás; alternatívák; humánökológia - összefoglalás; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - politikai ökológia


I-1052
Marshall, Peter
  A bölcsek köve [Fordítás] : Alkímia és ökológia kézfogója = Philosopher's stone : The wedding of alchemy and ecology / Peter Marshall. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2001 (In: Resurgence. 207. no. July-August 2001. p. 18-21.). - 4 fol. ; 29 cm
alkímia; ökológia


502 M 49
McDaniel, Jay B.
  Earth, sky, gods and mortals : Developing an ecological spirituality / Jay B. McDaniel. - 2. print. - Mystic, CT : Twenty-Third Publications, 1990. - xii, 214 p. ; 22 cm
Címford.: Föld, ég, istenek és földi halandók : Egy ökológiai szellemiség kifejlesztése
ISBN 0 89622 412 0 fűzött
ökológia; vallás; kereszténység; teológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; ökofilozófia


I-993
McDaniel, Jay B.
  Nyitottan az emberek felé [Fordítás] = Opennes to people / Jay B. McDaniel. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Tolnay Katalin ; 1996 (In: Earth, sky, gods and mortals. - Mystic, CT : Twenty-Third Publications, 1990. p. 153-179.). - 7 fol. ; 29 cm
ökológia; vallás; kereszténység; teológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; ökofilozófia


150 M 49
McKenna, Terence
  True hallucinations : Being an account of the author's extraordinary adventures in the devil's paradise / Terence McKenna. - San Francisco, CA : Harper San Francisco, 1993. - xii, 237 p. ; 22 cm
Címford.: Igaz hallucinációk : Beszámoló a szerző különleges kalandjairól az ördög édenében. - Bibliogr.: p. 231-237.
ISBN 0-06-250545-9 kötött
pszichológia; hallucináció; hallucinogének; sámánizmus; UFO-jelenségek; utazások; Amazónia


502 M 50
  Megérett az idő : Ökológiai olvasókönyv / a szemelvényeket válogatta és bemutatja Darányi Sándor. - Budapest : "Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyes., 1990. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Liget, ISSN 0865-008X)
ISBN 963 04 0215 7 fűzött
ökológia; humánökológia - szépirodalom


502 M 54
Merchant, Carolyn
  Earthcare : Women and the environment / Carolyn Merchant. - New York, NY ; London : Routledge, 1996. - XXII, 280 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Gondoskodni a Földről : Nők és a környezet. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 225-267.
ISBN 0-415-90888-4 fűzött
környezetvédelem; ökofeminizmus; nők; környezetvédők; humánökológia; Amerikai Egyesült Államok; Svédország; Ausztrália


502 M 54
Merchant, Carolyn
  Radical ecology : The search for a livable world / Carolyn Merchant. - New York, NY ; London : Routledge, 1992. - xvii, 276 p. ; 23 cm. - (Revolutionary thought/radical movements)
Címford.: Radikális ökológia : Egy lakható világ keresése. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-415-90650-4 fűzött
ökofilozófia; ökofeminizmus; radikális ökológia; környezeti etika; környezetvédő mozgalmak; vallás; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - spirituális ökológia


502 M 54
Merchant, Carolyn
  Der Tod der Natur : Ökologie, Frauen und neuzeitliche Naturwissenschaft / Carolyn Merchant. - München : Beck, 1987. - 323 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: A természet halála : Ökológia, nők és az újkori természettudomány . - Eredeti cím: The death of nature
ISBN 3 406 32038 4 fűzött
természet; ökofilozófia; nők; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - társadalomökológia


502[150] M 59
Metzner, Ralph
  Green psychology : Transforming our relationship to the Earth / Ralph Metzner. - Rochester, VT : Park Street Press, 1999. - x, 229 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Zöld pszichológia : A Földhöz fűződő viszonyunk átalakítása. - Bibliogr.: p. 214-221.
ISBN 0-89281-798-4 fűzött
ökopszichológia; természet; pszichológia; humánökológia; vallás


290 M 63
Michell, John
  The earth spirit : Its ways, shrines and mysteries / John Michell. - New York : Avon, 1979. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and cosmos)
Címford.: A Föld szelleme : Útjai, szentélyei és misztériumai. - Bibliogr.: p. 96.
Fűzött
Föld; szellemek; szent helyek; kultusz; humánökológia - kulturális ökológia


502 M 68
Mills, Stephanie
  Whatever happened to ecology? / Stephanie Mills. - San Fransisco, CA : Sierra Club Books, 1989. - 253 p. ; 24 cm. - (Sierra Club nature and natural philosophy library)
Címford.: Mi történt az ökológiával?. - Bibliogr.: p. 243-249.. - Címjegyzék: p. 251-253.
ISBN 0 87156 658 3 kötött
humánökológia; környezetvédő mozgalmak; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - politikai ökológia; Amerikai Egyesült Államok


502 M 68
Milton, Kay
  Environmentalism and cultural theory : Exploring the role of anthropology in environmental discource / Kay Milton. - London ; New York, NY : Routledge, 1996. - ix, 266 p. ; 22 cm. - (Environment and sociology)
Címford.: A környezetvédelem és a kultúra elmélete : Az antropológia szerepének felfedezése a környezetről folytatott eszmecserében. - Bibliogr.: p. 236-256.
ISBN 0-415-11530-2 fűzött
környezetvédelem; kultúra; antropológia


I-1009
Milton, Kay
  Kultúra és ökológia [Fordítás] = Culture and ecology / Kay Milton. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Malecz Attila ; 1999 (In: Environmentalism and cultural theory. - New York, NY : Routledge, 1996. p. 37-68.). - 19 fol. ; 29 cm
ökológia; kultúra; etnoökológia; humánökológia; kulturális ökológia; antropológia


502[150] M 68
Milton, Kay
  Loving nature : Towards an ecology of emotion / Kay Milton. - London ; New York : Routledge, 2002. - x, 182 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-172.
ISBN 0-415-25354-3 fűzött
természet; ökopszichológia


502[150] C 12
  Mind, brain, and the environment : The Linacre lectures 1995-96 / ed. by Bryan Cartledge. - Oxford ; New York, NY ; Tokyo : Oxford University Press, 1998. - ix, 188 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Értelem, agy és környezet : Linacre előadások 1995-96
ISBN 0-19-854992-X kötött
környezeti hatás; humánökológia; pszichológia; magatartástudomány; szociál antropológia; kultúra; természet; agy; fiziológia; város; egészségveszélyeztető tényezők; környezet-egészségügy


001 M 70
Mishlove, Jeffrey
  Thinking allowed : Conversation on the leading edge of knowledge / with Jeffrey Mishlove. - Tulsa, OK : Council Oak, 1992. - 372 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Szabad gondolkodni : Beszélgetések a tudás mai állásáról
ISBN 0-933031-64-5 fűzött
tudás; tudomány


502[17] M 82
Molnár László
  Környezeti etika / Molnár László. - Veszprém : [Veszprémi Egyetem], 1995. - 122 fol. ; 30 cm
Oktatási jegyzetterv
Fűzött
környezeti etika; jegyzet


100 M 83
Molnár Tamás
  Én, Symmachus ; Lélek és gép / Molnár Tamás ; [ford. Vajda Lőrinc]. - Budapest : Európa, 2000. - 211 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Moi, Symmaque ; L'ame et la machine. - Tanulmányok
ISBN 963-07-6824-0 kötött
filozófia


003 M 83
Molnár V. József
  Vázlat a természetes modellezéshez / Molnár V. József ; [az ábrákat rajzolta B. Tóth János]. - Gödöllő : Gödöllői Műv. Közp., 1986. - 43 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
szimbólum; jelek; modellezés; természet


003 M 83
Molnár V. József
  Világ-virág : A természetes műveltség alapjelei, és azok rendszere / Molnár V. József ; [a rajzokat kész. Németh János és Bálint Károly]. - Budapest : Örökség Alapítvány, 1996. - 247 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 963-04-7392-5 fűzött
szimbólum; jelek; néprajz; természet


502[200] M 83
Molyneaux, Brian Leigh
  A megszentelt bolygó : A tájban élő szellemek : Ősi szent egyenesek és szent helyek : Teremtés és termékenység / Brian Leigh Molyneaux ; [ford. Székely János]. - Budapest : M. Könyvklub : Helikon, 1997. - 184 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Bölcsesség, hit, mítosz, ISSN 1219-7386)
Eredeti cím: The sacred Earth. - Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 963-548-371-6 kötött
szent helyek; természet; teremtés; vallás; mítosz


I-1029
Murrat, Robert
  A kozmikus szerződés [Fordítás] = The cosmic convenant / Robert Father Murray. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2000 (In: The Ecologist. 30. vol. 1. no. 2000. p. 25-29.). - 7 fol. ; 29 cmkörnyezeti etika; kereszténység; teológia; Biblia; teremtés


502[200] N 14
Naganathan, G.
  Animal welfare and nature : Hindu scriptural perspectives / G. Naganathan . - Washington, D.C. : Center for Respect of Life and Environment, 1989. - 25 p. ; 23 cm
Címford.: Az állatok jóléte és a természet : Hindu szent szövegek tanításai
Fűzött
vallás; környezetvédelem; állatvilág védelme; hinduizmus


502 N 13
Naess, Arne
  Ecology, community and lifestyle : Outline of an ecosophy / Arne Naess. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1991. - xiii, 223 p. ; 23 cm
Címford.: Ökológia, társadalom és életmód : Ökofilozófiai vázlat
ISBN 0 521 34873 0 fűzött
humánökológia; ökofilozófia; történeti ökológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - politikai ökológia


I-930
Naess, Arne
  Közgazdaságtan az ökológián belül. Ökopolitika az ökozófián belül [Fordítás ] = Economics within ecosophy. Ecopolitics within ecosophy / Arne Naess. - "Selyemgombolyító" Kulturális Információs Kft ; 1993 (In: Ecology, community and lifestyle / Arne Naess. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1991. p. 104-138.). - 73 fol. ; 29 cm
ökológia; közgazdaságtan; környezetpolitika; ökofilozófia


I-930/2
Naess, Arne
  Ökológia, közösség és életvitel [Fordítás] : Bevezetés az ökozófiába = Ecology, community and lifestyle : Outline of an ecosophy / Arne Naess. - "Selyemgombolyító" Kulturális Információs Kft ; 1993 (Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1991. p. 34-40, 68-86.). - 55 fol. ; 29 cm
ökológia; ökofilozófia


502 N 23
Nagy Katalin, S.
  Föld-hajó / S. Nagy Katalin. - Budapest : Liget Műhely Alap., [1993]. - 300 p. ; 20 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Esszék, tanulmányok
ISBN 963-7907-19-X fűzött
művészet; képzőművészet; ikonográfia; ökológia


165 N 34
Nánay Bence
  Elme és evolúció : Az elmefilozófia és a kognitív tudomány evolúciós megközelítése / Nánay Bence. - [Budapest] : Kávé K., 2000. - 210 p. ; 20 cm. - (Kávéház, ISSN 1418-6624)
Bibliogr.: p. 193-[211].
ISBN 963-9169-26-9 fűzött
elmefilozófia; kognitív tudomány


502[200] N 36
Nash, James A.
  Loving nature : Ecological integrity and christian responsibility / James A. Nash. - Nashville, TN : Abingdon Press, 1991. - 256 p. ; 23 cm. - ( Churches' Center for Theology and Public Policy)
Címford.: A természet szeretete : Ökológiai integritás és keresztényi felelősség. - Bibliogr.: p. 245-251.
ISBN 0-687-22824-7 fűzött
ökológia; vallás; környezeti etika; humánökológia - összefoglalás; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia


I-218
Nash, James A.
  Az ökológiai kifogás a kereszténységgel szemben [Fordítás] = The ecological complaint against Christianity / James A. Nash. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Szilágyi Zoltán ; 1997 (In: Loving nature. - Nashville, TN : Abingdon Press, 1991. p. 68-92.). - 16 fol. ; 29 cm
ökológia; vallás; környezeti etika


502 N 36
Nash, Roderick Frazier
  The rights of nature : A history of environmental ethics / Roderick Frazier Nash. - Madison, WI ; London : University of Wisconsin Press, 1989. - xiii, 290 p. ; 24 cm. - (History of American thought and culture)
Címford.: A természet jogai : A környezeti etika története
ISBN 0 299 11840 1 kötött
környezeti etika; humánökológia; filozófia; vallás; környezetvédő mozgalmak; humánökológia - tudományelmélet; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - politikai ökológia; ökofilozófia


I-1025
Nasr, Seyyed Hossein
  A környezeti válság spirituális és vallási vonatkozásai [Fordítás] = The spiritual and religous dimensions of the environmental crisis / Seyyed Hossein Nasr. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2000 (In: The Ecologist. 30. vol. 1. no. 2000. p. 18-20.). - 4 fol. ; 29 cm
természetszemlélet; vallás; környezeti válság


502 N 37
  Naturbilder: Ökologische Kommunikation zwischen Ästhetik und Moral / Hrsg. Walter Lesch. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 1996. - VIII, 328 p. : ill. ; 24 cm. - (Themenhefte SPP Umwelt)
Címford.: Természetképek : Ökológiai kommunikáció az esztétika és az erkölcs között. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 3-7643-5340-6 fűzött
környezetvédelem; kommunikáció; esztétika; erkölcs


502[100] N 74
Newton, Lisa H.
  Watersheds : Classic cases in environmental ethics / Lisa H. Newton, Catherine K. Dillingham. - Belmont, CA : Wadsworth Publishing Co., 1994. - xiv, 249 p. ; 23 cm
Címford.: Vízválasztók : A környezeti etika klasszikus esetei. - Bibliogr.: p.: 231-249.
ISBN 0-534-21180-1 fűzött
környezeti etika; környezeti katasztrófa; éghajlati változás; esőerdő; ózonréteg; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - politikai ökológia; ökofilozófia; Csernobil; United Nations Conference on Environment and Development (1992.) (Rio de Janeiro)


502 N 77
  Nincs ég Föld nélkül : Tanulmányok a Concilium c. folyóirat 1991. augusztusi számából. - Budapest : Ökológiai Információs Központ, 1991. - 76 p. ; 25 cm. - (Heuréka)
ISBN 963 02 9201 7 fűzött
ökológia; teológia; kereszténység; etika


502[100] O 10
Oates, David
  Earth rising : Ecological belief in an age of science / David Oates. - Corvallis, OR : Oregon State University Press, 1989. - 255 p. ; 23 cm
Címford.: Földfelkelte : Ökológiai hit a tudomány korszakában. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 229-247.
ISBN 0 87071 357 4 fűzött
ökofilozófia; környezeti etika; humánökológia - összefoglalás; humánökológia - kulturális ökológia


502 O 95
  Our green and living world : The wisdom to save it / by Edward S. Ayensu [et al.]. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1984. - 255 p. : ill., színes ; 29 cm
Címford.: Zöld és élő világunk - és a bölcsesség, amellyel megmenthetjük. - Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 0 521 26842 7 v.
természetvédelem; természeti erőforrások; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia


502[100] O 95
Ouspensky, Peter Demianovich
  Egy ismeretlen tanítás töredékei / P. D. Ouspensky. - Budapest : Püski-Új Ág, 1995. - [4], VII, 397 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: In search of the miroculous : Fragments of an unknown teaching
ISBN 963-8256-58-3 fűzött
ezoterika; ökofilozófia; humánökológia - szépirodalom; humánökológia - tudományelmélet; humánökológia - spirituális ökológia; Gurdjieff, Georges Ivanovitch


502[100] O 95
Ouspensky, Peter Demianovich
  A negyedik út : G. I. Gurdjieff tanításairól tartott előadások, kérdések és válaszok / P. D. Ouspensky ; [ford. Darányi Mónika]. - Fót ; Budapest : Lunarimpex, 2006. - xii, 447 p. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
Eredeti cím: The fourth way
ISBN 963-9219-62-2 fűzött
okkultizmus; misztika; filozófia; ökofilozófia; humánökológia - tudományelmélet; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - szépirodalom; Gurdjieff, G. I.


502 Ö 17
  Ökológiai kapcsolatok / szerk. Endreffy Zoltán, Kodolányi Gyula. - [Budapest] : NI, 1984. - XIX, 262 p. ; 29 cm. - (Kapcsolatok)
Tanulmányok
Fűzött
ökológia; környezetvédelem; humánökológia - tudományelmélet


502 Ö 17
  Ökologie und Ethik / hrsg. von Dieter Birnbacher. - [Nachdr.]. - Stuttgart : Reclam, 1983. - 253 p. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek. 3 ; 9983.)
Címford.: Ökológia és etika. - Bibliogr.: p. 251-253.
ISBN 3 15 009983 8 fűzött
ökológia; etika; humánökológia


502[200] Ö 17
  Ökologisches Weltethos im Dialog der Kulturen und Religionen / hrsg. von Hans Kessler. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. - IX, 287 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 3-534-12969-5 kötött
humánökológia; vallás; kultúra; környezeti etika


502[150] Ö 17
  Ökologische Psychologie : Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen / hrsg. von Lenelis Kruse, Carl-Friedrich Graumann, Ernst-Dieter Lantermann. - Studienausgabe. - Weinheim : Psychologie Verlags Union, 1996. - 727 p. ; 22 cm
Címford.: Ökológiai pszichológia. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 3-621-27328-X fűzött
ökopszichológia


502 P 10
Paehlke, Robert C.
  Environmentalism and the future of progressive politics / Robert C. Paehlke . - New Haven, CT ; London : Yale University Press, 1989. - 324 p. ; 25 cm
Címford.: A környezetelvűség és a progresszív politika jövője. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 285-320.
ISBN 0 300 04021 0 kötött
ökofilozófia; ideológia; környezet; politika; környezetvédő mozgalmak; progresszivitás; környezetelvűség; humánökológia - politikai ökológia; Amerikai Egyesült Államok; Kanada


502[170] P 20
Palmer, Clare
  Environmental ethics and process thinking / Clare Palmer. - Oxford : Clarendon Press, 1998. - xi, 243 p. ; 22 cm. - (Oxford theological monographs)
Címford.: Környezeti etika és "folyamat-gondolkodás". - Bibliogr.: p. 224-233.
ISBN 0-19-826952-8 kötött
környezeti etika; mély-ökológia; ökofilozófia


502.4 P 20
Palmer, Martin
  Faith and nature : [Our relationship with the natural world explored through sacred literature] / ed. by Martin Palmer, Anne Nash and Ivan Hattingh . - London : World Wildlife Fund : Century Hutchinson, [1987]. - 96 p. : ill. ; 22 cm. - (Century paperback series)
Címford.: Hit és természet : A természettel való kapcsolatunk felfedezése a vallásos irodalom révén
ISBN 0 7126 1921 6 fűzött
természet; vallás


200 P 49
Peacocke, Arthur
  Creation and the world of science : The re-shaping of belief / Arthur Peacocke. - Repr. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2004. - xxiii, 401 p. ; 22 cm
Címford.: A teremtés és a tudomány világa : A hit újraformálása. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-19-917169-0 fűzött
vallás; tudomány; kereszténység; teológia


290 P 55
Pennick, Nigel
  The pagan book of days : A guide to the festivals, traditions and sacred days of the year / Nigel Pennick. - Rochester, VT : Destiny Books, 1992. - 152 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: "Pogány napok" könyve" : Az év pogány ünnepei, szokásai és szent napjai
ISBN 0-89281-369-5 fűzött
vallás; szimbólum; szokások; mítosz; pogányság; ünnepek; asztrológia; jeles napok; rítusok


502[200] P 55
  A pentatonic landscape : Central Europe, ecology, ecumenism : Anthology 1 of the WSCF Central European Subregion / ed. by Nagypál Szabolcs & Peter Sajda ; [ill. Holló Katalin]. - [Pannonhalma] : BGÖI ; Budapest : WSCF-CESR, 2002. - 158 p. : ill. ; 22 cm
Összefoglalás magyar, lengyel, cseh, szlovák és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-444-4 fűzött
kereszténység; ökumenizmus; társadalometika; Közép-Európa


502[170] P 55
  People, penguins, and plastic trees : Basic issues in environmental ethics / ed. by Donald VanDeVeer and Christine Pierce. - Belmont, CA : Wadsworth Publishing Company, 1986. - xi, 267 p. ; 24 cm
Címford.: Emberek, pingvinek és műanyag fák : A környezeti etika alapkérdései. - Bibliogr.: p. 263-267.
ISBN 0-534-06312-8 fűzött
környezeti etika; ökofilozófia; természetvédelem


502[170] P 57
  Perspektiven menschlichen Handelns : Umwelt und Ethik / K.-H. Erdmann Hrsg. . - 2. Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 1993. - XVIII, 197 p. ; 25 cm
Címford.: Az emberi cselekvés távlatai : Környezet és etika
ISBN 3-540-56510-8 fűzött
környezeti etika


100 P 63
Pethő Bertalan
  Technikai civilizáció és lélek : Belépő a XXI. századba / Pethő Bertalan. - Budapest : Platon, 2000. - 195 p. ; 20 cm. - (Posztmodern könyvek, ISSN 1216-6413)
ISBN 963-85077-9-9 fűzött
filozófia; posztmodern; technika


502[100] P 73
Plumwood, Val
  Feminism and the mastery of nature / Val Plumwood. - Repr. - London ; New York, NY : Routledge, 1997. - x, 239 p. ; 24 cm. - (Opening out)
Címford.: A feminizmus és a természet feletti uralom. - Bibliogr.: p. 218-230.
ISBN 0-415-06810-X fűzött
ökofeminizmus


200 P 79
Polkinghorne, John
  Belief in God in an age of science / John Polkinghorne. - New Haven ; London : Yale University Press, 1998. - 133 p. ; 21 cm. - (The Terry lectures)
Címford.: Istenhit a tudomány korában
ISBN 0-300-08003-4 fűzött
vallás; tudomány


502[200] P 79
Polkinghorne, John
  Egyetlen világunk : A tudomány és a teológia kölcsönhatásai / John Polkinghorne ; [ford. Kertész Balázs]. - Pozsony : Kalligram, 2008. - 135 p. ; 21 cm. - (Tudomány és vallás)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 978-80-8101-049-1 fűzött
vallás; tudomány; hit


I-1024
Polkinghorne, John
  Vallás és természettudomány folytatódó párbeszéde [Fordítás] = The continuing dialogue between science and religion John Polkinghorne. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2000 (In: Belief in god in an age of science. - New Haven ; London : Yale University Press, 1998. p. 76-100.). - 15 fol. ; 29 cm
vallás; természettudomány


502[100]
Pratt, Vernon
  Environment and philosophy / Vernon Pratt with Jane Howarth and Emily Brady. - London ; New York, NY : Routledge, 2000. - xii, 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Routledge introductions to environment series)
Címford.: Környezet és filozófia. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 164-170.
ISBN 0-415-14511-2 fűzött
ökofilozófia


500 P 91
Prigogine, Ilya
  Az új szövetség : A tudomány metamorfózisa / Ilya Prigogine, Isabelle Stengers ; [ford. Dévényi Levente]. - Budapest : Akad. K., 1995. - XXV, 337 p. ; 20 cm. - (Hermész könyvek)
Bibliogr. a jegyzetekben: p. 317-[338].
ISBN 963-05-6921-3 fűzött
természetfilozófia; tudomány; evolúciós rendszerek


502.7 P 92
  Proceedings of the International Conference on Women and Biodiversity : Kennedy Scholl of Government, Harvard University, October 4-6, 1991 / ed. by Lea M. Borkenhagen and Janet N. Abramovitz ; Committee on Women and Biodiversity. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1992. - 98 p. ; 28 cm
Címford.: Beszámoló "A nők és a biológiai változatosság" témakörű nemzetközi konferenciáról
ISBN 1-883242-00-2 fűzött
biológiai változatosság; nők; konferencia; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - kulturális ökológia


502 Q 70
Quinn, Daniel
  Izmael / Daniel Quinn. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1993. - 293 p. ; 22 cm
Eredeti cím: Ishmael
ISBN 963-04-3743-0 fűzött
ökológia; humánökológia - szépirodalom


502 Q 70
Quinn, Daniel
  B története : [Az Izmael-trilógia második könyve] / Daniel Quinn ; [ford. Trombitás Gábor]. - Budapest : Katalizátor, 2008. - 327 p. ; 22 cm
Eredeti cím: The story of B
ISBN 978-963-87783-3-8 fűzött
ökológia; humánökológia - szépirodalom


502[200] R 29
Raj Tamás
  Ember-e a mező fája? : Környezet- és természetvédelem a Bibliában / Raj Tamás. - Budapest : Makkabi, 2008. - 124 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7088-27-8 kötött
zsidó kánon; bibliamagyarázat; Ószövetség; környezetvédelem; természetvédelem; ökológia


502[150] M 59
Metzner, Ralph
  Green psychology : Transforming our relationship to the Earth / Ralph Metzner. - Rochester, VT : Park Street Press, 1999. - x, 229 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Zöld pszichológia : A Földhöz fűződő viszonyunk átalakítása. - Bibliogr.: p. 214-221.
ISBN 0-89281-798-4 fűzött
ökopszichológia; természet; pszichológia; humánökológia; vallás


502[17] R 38
Rasmussen, Larry L.
  Earth community Earth ethics / Larry L. Rasmussen. - 2. print. - Maryknoll, NY : Orbis Books, 1997. - xvi, 366 p. ; 24 cm. - (Ecology and justice)
Címford.: Földi közösség - Föld etika. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 1-57075-186-2 fűzött
humánökológia; vallás; környezeti etika; kereszténység; erkölcs


001 R 46
  The reenchantment of science : Postmodern proposals / ed. by David Ray Griffin. - New York : State University of New York Press, 1988. - 173 p. ; 23 cm. - (SUNY series in constructive postmodern thought)
Címford.: A tudomány újragondolása
ISBN 0 88706 784 0 fűzött
tudomány; posztmodern; filozófia; vallás; szerves tudomány; ökológia; parapszichológia


502.3 R 48
Regenstein, Lewis G.
  Replenish the Earth : A history of organized religion's treatment of animals and nature - including the Bible's message of conservation and kindness toward animals / Lewis G. Regenstein. - New York, NY : Crossroad, 1991. - 304 p. ; 23 cm
Címford.: A Föld Újrabenépesítése : Történeti áttekintés az állatvilág és a természet vallásos megközelítéséről - beleértve a Biblia üzenetét az állatok szeretetéről és védelméről. - Bibliogr.: p. 265-295.
ISBN 0 8245 1075 5 fűzött
vallás; élővilág védelme; állatvédelem; természetvédelem; Biblia


502 R 59
  Resist much, obey little : Some notes on Edward Abbey / ed. by James Hepworth and Gregory McNamee. - Tucson, AZ : Harbinger House, 1989. - xiii, 152 p. ; 22 cm
Címford.: Sokszor állj ellen és keveset engedelmeskedj : Néhány megjegyzés Edward Abbeyről
ISBN 0 943173 45 0 fűzött
amerikai irodalom; környezetvédők; humánökológia - szépirodalom; Abbey, Edward


502[200] R 59
  Restoring creation for ecology and justice / a report adopted by the 202nd General Assembly (1990) Presbyterian Church (U.S.A.). - Louisville, KY : The Office of the General Assembly Presbyterian Church, 1990. - 111 p. ; 23 cm
Címford.: Újjáteremtés az ökológia és az igazságosság jegyében. - A presbiteriánus egyház 1990-ben tartott 202. közgyűlésén elfogadott dokumentum
Fűzött
vallás; környezetvédelem; ökológia; környezeti etika


502 R 60
  Rethinking man and nature : Towards an ecological worldview : Speciel "Deep ecology" issue / [ed. by Edward Goldsmith]. - Camelford : The Ecologist, 1988. - p. 117-188. ; 30 cm
Címford.: Újragondolni az embert és a természetet : Egy ökológikus világnézet felé. - The Ecologist, vol. 18. no. 4/5.
Fűzött
ökofilozófia; környezetelvűség


502 R 69
  Reweaving the world : The emergence of ecofeminism / ed. and with essays by Irene Diamond and Gloria Feman Orenstein. - San Francisco, CA : Sierra Club, 1990. - xv, 320 p. ; 23 cm
Címford.: Újraszőni a világ szövetét : Az ökofeminizmus kialakulása
ISBN 0 87156 623 0 fűzött
ökofeminizmus; humánökológia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - politikai ökológia


115 R 72
Rifkin, Jeremy
  Time wars : The primary conflict in human history / Jeremy Rifkin. - New York : Henry Holt, 1987. - vi, 263 p. ; 22 cm
Címford.: Idő háborúk : Az emberi társadalom alapvető konfliktusa
ISBN 0 8050 0377 0 kötött
idő; filozófia; politika; társadalom; kultúra; humánökológia; információs társadalom


I-893
Rodman, John
  Ökológiai érzékenység [Fordítás] = Ecological sensibility / John Rodman. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Tolnay Zsuzsa ; 1999 (In: People, penguins, and plastics trees / ed. Donald VanDeever and Christine Pierce. - Belmont, CA : Eadsworth Publishing Co., 1986. p. 165-168.). - 4 fol. ; 29 cm
ökofilozófia


502[150] R 79
Rókusfalvy Pál
  A környezetpszichológia alapkérdései : Oktatási vezérfonal környezetvédelem szakos oktatók és hallgatók számára : [Felsőoktatási segédkönyv] / Rókusfalvy Pál. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 71 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 963-19-3457-8 fűzött
környezetvédelem; környezetpszichológia


502[170] R 79
Rolston, Holmes
  Environmental ethics : Duties to and values in the natural world / Holmes Rolston. - Philadelphia : Temple University Press, 1988. - xiii, 391 p. ; 24 cm. - (Ethics and action)
Címford.: Környezeti etika : A természettel kapcsolatos kötelességek és a természet értékei. - Bibliogr.: p. 373-374.
ISBN 0-87722-501-X kötött
környezeti etika; humánökológia; üzleti élet; környezetpolitika


502 R 79
Rolston, Holmes
  Philosophy gone wild : Environmental ethics / Holmes Rolston. - Buffalo, NY : Prometheus Books, 1989. - 269 p. ; 23 cm
Címford.: A filozófia természet felé fordulása
ISBN 0 87975 556 3 fűzött
ökofilozófia; etika; humánökológia


150 R 85
Roose-Evans, James
  Passages of the soul : Rediscovering the importance of rituals in everyday life / James Roose-Evans. - Shaftesbury [etc.] : Element, 1994. - xiv, 160 p. ; 24 cm
Címford.: A lélek útjai : A mindennapi élet szertartásainak újrafelfedezése . - Bibliogr.: p. 157-160.
ISBN 1-85230-708-0 fűzött
pszichológia; szertartás; vallás; zarándoklat; halál; mindennapi élet; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia


502[100] R 87
Roszak, Theodore
  The voice of the Earth / Theodore Roszak. - New York : Simon and Schuster, 1992. - 367 p. ; 25 cm
Címford.: A Föld hangja
ISBN 0-671-72968-3 vk.
ökofilozófia; ökopszichológia; ökológia; pszichológia; kozmológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - kulturális ökológia


I-276
Roszak, Betty
  Az istennő szelleme [Fordítás] = The spirit of the goddes / Betty Roszak. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Lázár Imre ; 1997 (In: Ecopsychology / ed. by Theodore Roszak, Mary E. Gomes and Allen D. Kanner. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1995. p. 288-300.). - 8 fol. ; 29 cm
ökopszichológia; ökofeminizmus


502[200] R 88
Roth, Ariel A.
  Gyökereink : Kapcsolat a tudomány és a szentírás között / Ariel A. Roth ; [ford. Tokics Ildikó]. - Budapest : Advent K., 2003. - 422 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti cím: Linking science and scripture. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9122-96-3 fűzött
vallás; tudomány; evolúció; teremtés; Biblia


502[100] R 89
Rothenberg, David
  Is it painful to think? : Conversations with Arne Ness / David Rothenberg . - Minneapolis, MN ; London : University of Minnesota Press, 1993. - XXIV, 204 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
Címford.: Gondolkodni fájdalmas? : Beszélgetések Arne Naess-szel
ISBN 0-8166-2152-7 fűzött
humánökológia; mély-ökológia; ökofilozófia; humánökológia - spirituális ökológia; Naess, Arne


502[100] S 10
Safranski, Rüdiger
  Mennyi globalizációt bír el az ember? / Rüdiger Safranski ; [ford. Györffy Miklós]. - Budapest : Európa, 2004. - 118 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Eredeti cím: Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch?. - Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 963-07-7652-9 fűzött
filozófia; globalizáció


590 S 23
Saunders, Nicolas J.
  Állatszellemek / Nicolas J. Saunders ; [ford. Endreffy Kata]. - Budapest : M. Kvklub : Helikon, 1996. - 184 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Bölcsesség, hit, mítosz, ISSN 1219-7386)
Eredeti cím: Animal spirits
ISBN 963-548-336-8 kötött
állatok; mítoszok; humánökológia - kulturális ökológia


502[200] S 25
Scharper, Stephen B.
  The green bible / compiled and ed. by Stephen B. Scharper and Hilary Cunningham. - Maryknoll, NY : Orbis Books ; Leominster : Gracewing, 1993. - 113 p. ; 18 cm
Címford.: "Zöld" biblia. - Bibliogr.: p. 101-107.
ISBN 0-88344-854-8. ISBN 0-85244-230-0 fűzött
környezetvédelem; természet; vallás; kereszténység; humánökológia; idézetek


635 S 39
Schultes, Richard Evans
  Pflanzen der Götter : Die magischen Kräfte der Rausch- und Giftgewächse / Richard Evans Schultes, Albert Hofmann. - 2. Aufl. - Bern ; Stuttgart : Hallwag, 1987. - 191 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Címford.: Az istenek növényei : A bódító és mérgező növények mágikus ereje
ISBN 3 444 10282 8 kötött
növények; kábítószer; hallucinogének; varázslás; művelődéstörténet


100 S 39
Schumacher, Ernst F.
  A guide for the perplexed / E. F. Schumacher. - New York, NY : Harper & Row, 1978. - 147 p. ; 20 cm
Címford.: Tévelygők útikaluza
ISBN 0-06-090611-1 fűzött
etika; társadalomfilozófia


502[200] S 49
  Seeing God everywhere : Essays on nature and the sacred / ed. by Barry McDonald ; foreword by Philip Zaleski ; introduction by Satish Kumar. - Bloomington, IN : World Wisdom, 2003. - xxiv, 323 p. ; 23 cm. - (The perennial philosophy series)
Címford.: Meglátni mindenhol Istent : Írások a természetről és a szentről. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-941532-42-9 fűzött
természet; vallás; humánökológia - spirituális ökológia


502 S 44
Sebeők János
  A lázadó bioszféra, avagy Az ötödik égtáj könyve / Sebeők János. - Budapest : Kossuth, 1991. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 963 09 3509 0 kötött
ökofilozófia


I-1050
Sellner, Edward
  Mennyei tűz [Fordítás] : A kelta szellemiség és üzenete a jövő számára = Heavenly fire : Celtic spirituality and intimations of the future / Edward Sellner. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2002 (In: The Aisling Magazine. 22. no. 1998). - 8 fol. ; 29 cm
kelták; vallás; történet


I-777
Sessions, George
  Mély-ökológia [Fordítás] = Deep ecology / George Sessions. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: Communities. 75. no. 1988. p. 31-32.). - fol. 69-72. ; 29 cm
ökológia


502[100] S 52
Seymour, John
  The ultimate heresy / John Seymour. - Bideford : Green Books, 1989. - 156 p. ; 22 cm
Címford.: A végzetes eretnekség
ISBN 1-870098-24-2 kötött
ökofilozófia


115 S 63
Singer, Peter
  Rethinking life and death : The collapse of our traditional ethics / Peter Singer. - Oxford : Oxford University Press, 1995. - 256 p. ; 20 cm
Címford.: Életről, halálról másként : Hagyományos etikánk összeomlása. - Bibliogr.: p. 238-246.
ISBN 0-19-286184-0 fűzött
etika; bioetika; eutanázia; abortusz; szervátültetés; halál; agyhalál; élet


200 S 66
Sípos S. Gyula
  Mérővessző / Sípos S. Gyula. - Törökbálint : Szerző, 2001. - 98 p. ; 21 cm
Fűzött
vallás


502[100] S 66
Sípos S. Gyula
  A teremtmények méltóságáról : Lélekzöld gondolatok / Sípos S. Gyula. - Budapest : Lélek és Élet Alapítvány, 1996. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 963-04-6441-1 fűzött
ökofilozófia; környezeti etika


502 S 66
Sirch, Willow Ann
  Eco-Women : Protectors of the Earth / Willow Ann Sirch. - Golden, CO : Fulcrum Publishing, 1996. - V, 89 p. : ill. ; 23cm
Címford.: Nők a környezetvédelemben : A Föld védelmezői
ISBN 1-55591-252-4 fűzött
környezeti nevelés; ökofeminizmus; nők; környezetvédők; életrajz; Carson, Rachel; Stoneman Douglas, Marjory; Blom, Gertrude; Goodall, Jane; Kerr, Barbara; Payne, Katharine; Murie, Margaret; Maathai, Wangari


502 S 66
Sittirak, Sinith
  The daughters of development : Women and the changing environment / Sinith Sittirak. - London ; New York, NY : Zed Books, 1998. - xix, 172 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: A fejlődés leányai : Nők és a változó környezet. - Bibliogr.: p. 143-147.
ISBN 1-85649-588-4 fűzött
nők; ökofeminizmus; fejlődés; fejlődő országok; Észak-Dél


502[100] S 67
Skolimowski, Henryk
  Ecophilosophy : Designing new tactics for living / Henryk Skolimowski. - New York, NY ; London : Marion Boyars, 1983. - viii, 117 p. ; 20 cm. - (Ideas in progress)
Címford.: Ökofilozófia : Új élettaktikák kialakítása
ISBN 0-7145-2676-2 fűzött
ökofilozófia; környezeti etika


502[100] S 67
Skolimowski, Henryk
  Living philosophy : Eco-philosophy as a tree of life / Henryk Skolimowski . - London ; New York : Arkana : Penguin Books, 1992. - 255 p. ; 20 cm
Címford.: Élő filozófia : Egy, az élet fáját mintázó ökofilozófia
ISBN 0-14-019308-1 fűzött
ökofilozófia; környezeti etika; építészet; humánökológia


502[200] S 67
Skolimowski, Henryk
  A sacred place to dwell : Living with reverence upon the Earth / Henryk Skolimowski. - Rockport, MA [etc.] : Element, 1993. - xii, 148 p. ; 23 cm
Címford.: Szent lakhely : A Földet tisztelve élni
ISBN 1-85230-443-X fűzött
ökofilozófia; vallás; humánökológia - spirituális ökológia


I-776
Skolimowski, Henryk
  Az ökofilozófia eredete és jelentése [Fordítás] = The origin and meaning of eco-philosophy / Henryk Skolimowski. - Közművelődési Információs Intézet ; Strbik Csilla ; 1989 (In: Communities. 75. no. 1988. p. 29-30.). - fol. 64-68. ; 29 cm
ökológia; filozófia


502[100] S 68
Snyder, Gary
  A place in space : Ethics, aesthetics, and watersheds : New and selected prose / Gary Snyder. - Washington, D.C. : Counterpoint, 1995. - vii, 263 p. ; 21 cm
Címford.: Hely a térben
ISBN 1-887178-02-3 fv.
ökofilozófia; környezeti etika; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; humánökológia - művészet; esztétika


502[200] S 84
  Spirit and nature : Why the environment is a religious issue : An interfaith dialogue / ed. by Steven C. Rockefeller and John C. Elder. - Boston, MA : Beacon Press, 1992. - xii, 226 p. ; 23 cm
Címford.: Lélek és természet : Miért vallásos téma a környezet. - A Middlebury College-ban, 1990-ben "Lélek és természet" címmel megrendezett szimpózium előadásai. - Bibliogr.: p. 211-216
ISBN 0-8070-7709-7 fűzött
ökofilozófia; vallás; konferencia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; Symposium on Spirit and Nature (4.) (1990.) (Middlebury)


502[200] S 84
  Spirit of the environment : Religion, value and environmental concern / ed. by David E. Cooper and Joy A. Palmer. - London ; New York, NY : Routledge, 1998. - x, 204 p. ; 24 cm
Címford.: A környezet szelleme : Vallás, érték és a környezetért érzett aggodalom. - Bibliogr.: p. 182-190.
ISBN 0-415-14202-4 fűzött
természet; vallás; humánökológia; környezeti nevelés; Gaia-elmélet; művészet; kultúra; környezeti attitűd


502 S 84
Spretnak, Charlene
  The resurgence of the real : Body, nature, and place in a hypermodern world / Charlene Spretnak. - Reading, MA [etc.] : Addison-Wesley, 1997. - 276 p. ; 24 cm
Címford.: A valóság újjászületése : Test, természet és hely a hipermodern világban. - Bibliogr.: p. 245-260.
ISBN 0-201-53419-3 fv.
társadalom; ideológia; posztmodern; humánökológia


502[100] S 84
Spretnak, Charlene
  States og grace : The recovery of meaning in the postmodern age / Charlene Spretnak. - San Francisco, CA : Harper San Francisco, 1991. - 337 p. ; 22 cm
Címford.: Kegyelmi állapotok : Az értelem feltámasztása a posztmodern korban. - Bibliogr.: p. 306-326.
ISBN 0-06-250824-5 kötött
ökofilozófia; vallás; posztmodern


502 S 92
Stone, Christopher D.
  Earth and other ethics : The case for moral pluralism / Christopher D. Stone. - New York [etc.] : Harper and Row, 1987. - viii, 280 p. ; 21 cm. - ( Perennial library)
Címford.: A Föld és más etikák : Esettanulmány a morális pluralizmusról. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 261-274.
ISBN 0 06 091486 6 fűzött
ökológia; etika; környezetvédelmi jog; törvényhozás; humánökológia - tudományelmélet; humánökológia - spirituális ökológia; ökofilozófia


I-750
Stone, Christopher D.
  Morális pluralizmus és a környezeti etika útja [Fordítás] = Moral pluralism and the course of environmental ethics / Christopher D. Stone. - Közművelődési Információs Intézet ; Uszkay Árpádné ; 1989 (In: Environmental Ethics. 10. vol . 2. no. 1988. p. 139-154.). - 48 fol. ; 29 cm
ökológia; etika


113 S 99
Swimme, Brian
  The hidden heart of the cosmos : Humanity and the new story / Brian Swimme . - Maryknoll, NY : Orbis Books, 1996. - xi, 115 p. ; 22 cm
Címford.: A világegyetem rejtett szíve : Az emberiség és az új történet
ISBN 1-57075-058-0 fűzött
világegyetem; kozmológia; ember; fogyasztói társadalom; környezeti etika; kereszténység


502[200] Sz 12
Szabó Attila
  Természet és ember : A Biblia és költészet tükrében / Szabó Attila. - Győr : Ensa, 1993. - 160 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
természet; Biblia; művészet


502[200] Sz 12
Szabó Attila
  A természetben a Teremtővel : Versek, igék, vallomások / Szabó Attila ; [a fotókat kész. Szabó Attila]. - Budapest : BIK K., [2007]. - 179 p. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 978-963-7493-41-6 kötött
természet; vallás; irodalom; fotóművészet; fényképgyűjtemény


681.3 Sz 62
Szentesi István
  Bioinformatika és bioszámítógépek / írta és szerk. Szentesi István. - Nagykovácsi : Stratégiakut. Int., 2004. - 2 db ; 29 cm. - (Metaelméleti könyvek, ISSN 1786-481X ; 1.)
ISBN 963-217-568-9 fűzött
bioinformatika; természetfilozófia
1. köt., Kísérlet félúton. - 448 p.
Bibliogr.: p. 399-401., 448.
2. köt., Függelék. - 405 p.
Bibliogr.: p. 361-370.


502 Sz 78
Szilágyi Ákos
  A vágy titoktalan tárgya / Szilágyi Ákos. - 2. kiad. - Budapest : Liget Műhely Alapítvány, 1994. - 337 p. ; 20 cm. - (Liget könyvek ; 0865-008X)
ISBN 963-7907-27-0 fűzött
kulturális ökológia; történelem; tömegkultúra; művészet; filozófia; humánökológia - szépirodalom


170 T 26
  Támasz és talpkő : Tanulmányok az erkölcstan tanításához / [szerk. Kelemenné Farkas Márta]. - Budapest : Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 1995. - 179 p. ; 24 cm
Válogatás az 1994 februártól júniusig Budapesten és 1994 augusztusában Nagykőrösön tartott etikatanfolyam előadásaiból. - Bibliogr.: p. 171-178.
ISBN 963-300-610-4 fűzött
etika; környezeti etika


100 T 38
Teilhard de Chardin, Pierre
  Az emberi jelenség / Pierre Teilhard de Chardin ; [ford. Bittei Lajos és Rónay György] ; [a bev. tanulmányt Szabó Ferenc írta] . - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 315 p. ; 31 cm. - (Írók, költők, gondolkodók, ISSN 1586-7439)
Eredeti cím: Le phénoméne humain
ISBN 963-547-396-6 kötött
filozófia; természetfilozófia


502 T 50
  Thinking like a mountain : Toward a council of all beings / John Seed, Joanna Macy, Pat Fleming, Arne Naess. - Philadelphia, PA : New Society Publishers, cop. 1988. - 122 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Hegyként gondolkodni : Valamennyi lény szövetsége
ISBN 0-86571-133-X fűzött
humánökológia; természet; vallás; mély-ökológia; környezeti etika


502[200] T 50
  This sacred Earth : Religion, nature, environment / ed. by Roger S. Gottlieb. - New York, NY ; London : Routledge, 1996. - xii, 673 p. ; 26 cm
Címford.: A szent Föld : Vallás, természet, környezet. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-415-91233-4 fűzött
vallás; természet; környezet; humánökológia; természetfilozófia; ökofeminizmus; mélyökológia


I-1000
   Ez az áldott Föld [Ismertetés] : Vallás, természet, környezet = This sacred Earth : Religion, nature, environment / ed. by Roger S. Gottlieb. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1997 (London ; New York, NY : Routledge, 1993 ; xii, 673 p.). - 11 fol. ; 29 cm
vallás; természet; környezet; humánökológia; természetfilozófia; ökofeminizmus; mélyökológia


502[100] T 50
Thoreau, Henry David
  Walden / Henry David Thoreau ; [ford. Szöllősy Klára]. - Budapest : Fekete Sas, 1999. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 963-8254-59-9 fűzött
természet; ökofilozófia


502 T 53
Timberlake, Lloyd
  Only one Earth : Living for future / Lloyd Timberlake. - London : BBC Books : Earthscan, 1987. - 167 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Címford.: Csak egyetlen Földünk van : A jövőért élni
ISBN 0-563-20549-0 fűzött
környezetvédelem; humánökológia - kulturális ökológia


502[100] T 57
Tobias, Michael
  Environmental meditation / Michael Tobias. - Freedom, CA : The Crossing Press, 1993. - [8], 253 p. ; 15x18 cm
Címford.: Környezeti meditáció
ISBN 0-89594-585-1 fűzött
meditáció; humánökológia; vallás; humánökológia - spirituális ökológia; ökofilozófia


502[100] T 74
Tóth I. János
  Fejezetek a környezetfilozófiából : Szerzők és irányzatok / Tóth I. János. - Szeged : JATEPress, 2005. - 281 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 259-269.
Fűzött
ökofilozófia


100 T 74
Tóth Imre
  Palimpszeszt : Szavak egy háromszög előtt / Tóth Imre. - Budapest : Typotex, 2001. - 419 p., XVI. t. : ill., színes ; 24 cm
Eredeti cím: Palimpseste : Propos avant un triangle. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 397-410.
ISBN 963-9132-67-5 fűzött
filozófia; geometria


390 R 45
  Törzsfőnökök bölcsessége : Red Jacket, Joseph és Seattle törzsfőnökök beszédei / [a bev. szövegeket írta Kent Nerburn] ; [ford. Tóth Andrea]. - Budapest : Szenzár, 2003. - 108 p. ; 17 cm. - (Megcsappant bölények mezeje, ISSN 1588-4260 ; 3.)
Eredeti cím: The wisdom of the great chiefs
ISBN 963-86151-6-8 fűzött
indiánok; Amerikai Egyesült Államok


502[100] T 93
Tuan, Yi-Fu
  Passing strange and wonderful : Aesthetics, nature and culture / Yi-Fu Tuan . - New York, NY ; Tokyo ; London : Kodansha International, 1995. - 288 p. ; 22 cm. - (Kodansha Globe)
Címford.: Furcsa és csodálatos : Esztétika, természet és kultúra. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 245-269.
ISBN 1-56836-067-3 fűzött
természet; esztétika; kultúra; környezeti etika; humán földrajz


200 T 93
  Tudomány és vallás : A fejlődéselmélet és a földön kívüli élet kérdései : Manréza Szimpózium, 2006 : Dobogókő, 2006. szeptember 22-24. / szerk. Hetesi Zsolt, Teres Ágoston. - Budapest : Kairosz, 2007. - 209 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Rend. a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Csillagászati Tanszék. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-662-058-5 fűzött
tudomány; vallás; evolucionizmus; teremtés; törzsfejlődés; földön kívüli élet; konferencia


973 V 29
Vanderwerth, W. C.
  Indian oratory : Famous speeches by noted indian chieftains / [comp. by] W. C. Vanderwerth. - Norman, OK : University of Oklahoma Press, cop. 1971. - xviii, 292 p. : ill. ; 21 cm. - (The civilization of the American indian)
Címford.: Indián bölcsességek : Neves indián törzsfőnökök beszédei. - Bibliogr.: p. 285-292.
ISBN 0-8061-1575-0 fűzött
indiánok; Amerikai Egyesült Államok


502.74 V 50
Varner, Gary E.
  In nature's interests? : Interests, animal rights, and environmental ethics / Gary E. Varner. - New York, NY ; Oxford : Oxford University Press, 1998. - viii, 154 p. ; 24 cm. - (Environmental ethics and science policy series)
Címford.: A természet érdekében? : Érdekek, állati jogok, környezeti etika. - Bibliogr.: p. 145-150.
ISBN 0-19-510865-5 kötött
környezeti etika; állatvilág védelme; környezetvédelmi jog; természetfilozófia


502 V 65
Végh Attila
  A süllyedés metafizikája / Végh Attila. - [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-9302-73-2 fűzött
humánökológia; fiozófia; humánökológia - szépirodalom


502[200] V 66
Végh László
  Természettudomány és vallás / Végh László. - Budapest : Kálvin, 2002. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-916-2 fűzött
természettudomány; vallás


502 W 20
Wall, Derek
  Green history : A reader in environmental literature, philosophy and politics / Derek Wall. - London ; New York, NY : Routledge, 1993. - xi, 273 p. ; 25 cm
Címford.: "Zöld" történelem : Válogatás a környezettel foglalkozó irodalmi, filozófiai és politikai szövegekből. - Ajánlójegyzék és bibliográfia: p. 250-262
ISBN 0-415-07925-X fűzött
környezetvédelem; történet; környezetvédő mozgalmak; környezettudományok; filozófia; környezetpolitika; Gaia-elmélet; ökofeminizmus; fenntartható fejlődés; történeti ökológia; humánökológia - összefoglalás; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - tudományelmélet; humánökológia - politikai ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; történeti ökológia


I-976
Wall, Derek
  "Zöld" történelem [Fordítás] = Green history / Derek Wall. - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1996 (London ; New York, NY : Routledge, 1993. p. 78-79., 126-127.). - 2 fol. ; 29 cm
Az összes fejezet bevezetése
környezetvédelem; történet


502[100] W 30
Ward, Colin
  Influences : Voices of creative dissent / Colin Ward. - Bideford : Green Books, 1991. - 147 p. ; 22 cm
Címford.: Hatások : A kreatív különbözés hangjai
ISBN 1-870098-43-9 fűzött
ökofilozófia


502[200] W 35
Watson, Grant E. L.
  The mystery of physical life / E. L. Grant Watson. - Edinburgh : Floris Books, 1992. - 203 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A fizikai létezés misztériuma
ISBN 0 86315 145 0 fűzött
vallás; természet; élet eredete


570 W 66
  Where biology meets psychology : Philosophical essays / ed. by Valerie Gray Hardcastle. - Cambridge, MA ; London : The MIT Press, 1999. - xii, 391 p. ; 23 cm
Címford.: Ahol a biológia és a pszichológia találkozik : Filozófiai tanulmányok. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-262-58174-4 fűzött
biológia; genetika; pszichológia; szociobiológia; filozófia; teleológia


100 W 66
Whitehead, Alfred North
  A természet fogalma / Alfred North Whitehead ; ford. Szabados Levente. - Budapest : Typotex, 2007. - 201 p. ; 20 cm
Eredeti cím: The concept of nature
ISBN 978-963-9664-42-5 fűzött
természetfilozófia


500 W 69
Wiedemann László
  Két esszé fizikáról, filozófiáról ; Ember a filozófia tükrében / Wiedemann László. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1996. - 156 p. ; 20 cm
Borítócím: Filozófia és természettudomány között : Esszék
ISBN 963-18-7574-1 fűzött
természetfilozófia; fizika; tudományelmélet


502[200] W 81
Wirzba, Norman
  The paradise of god : Renewing religion in an ecological age / Norman Wirzba. - Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2003. - xii, 240 p. ; 24 cm
Címford.: Isten édenkertje : A vallás megújítása egy ökológiai korban. - Bibliogr.: p. 225-233.
ISBN 0-19-515716-8 kötött
vallás; környezeti etika; kereszténység; humánökológia - spirituális ökológia; kultúra; mezőgazdaság; környezeti attitűd


502[17] Y 40
  Yes to a global ethic / ed. by Hans Küng ; [translated by John Bowden]. - London : SCM Press Ltd, 1996. - xi, 239 p. ; 22 cm
Címford.: Igen a globális etikára
ISBN 0-334-02633-4 fűzött
humánökológia; vallás; etika; környezeti etika


I-151
Zimmermann, Michael E.
  A földi alapú vallásosság lehetséges politikai problémái [Fordítás] = Possible political problems of Earth-based religiosity / Michael E. Zimmermann . - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Ortmann-né Ajkai Adrienne ; 2001 (In: Beneath the surface / ed. by Eric Katz, Andrew Light, David Rothenberg. - Cambridge, MA ; London : The MIT Press, 2000. p. 169-194.). - 18 fol. ; 29 cm
vallás; kereszténység; mélyökológia; ökológia


300 Z 57
Zohar, Danah
  The quantum society : Mind, physics and a new social vision / Danah Zohar and Ian Marshall. - London : Bloomsbury, 1993. - xiv, 306 p. ; 24 cm
Címford.: A "Kvantum társadalom" : Gondolkodásmód, fizika és egy új társadalomkép. - Bibliogr.: p. 291-299.
ISBN 0-7475-15808 kötött
természet; társadalom; politika; család; közösség; kvantumelmélet


vissza