Energia

Energiaforrások. Energiafelhasználás, -gazdálkodás, -politika. Energiatakarékosság.
Atomerőművek. Radioökológia. Alternatív energiaforrások

Ld. még: Építészet (Napépítészet)


620.9 H 65
  7 + 1 lépés : Energiagazdálkodási tanácsok önkormányzatok részére / [szerk. Vágvölgyi Gusztáv és Zalatnay László]. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, 2001. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Készült a "Hatékony települési energiagazdálkodás" című kézikönyv (Budapest : Energiagazdálkodási Rt., 1999) felhasználásával
Fűzött
energiagazdálkodás; energiahatékonyság; önkormányzat


621.039 H 97
  20 év sugárzás : In memoriam Csernobil / [közrem. Balázs Bálint et al.]. - Budapest : Energia Klub, 1986. - 34 p. : ill. ; 17x24 cm
Fűzött
atomerőmű; katasztrófák


621.311 Ö 91
  52 érv a H2/R4 befejezése ellen : A legnyomósabb érvek két atomreaktor befejezése ellen az ukrajnai Hmelnyickijben és Rivnyében . - Budapest : Energia Klub, 1998. - 23 p. ; 30 cm
Fűzött
atomerőmű; Ukrajna


620.92 A 51
  Alternatív energia : Szélmotorok, szélgenerátorok / szerk. Tóth László, Horváth Gábor. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, 2003. - 383 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 375-378.
ISBN 963-9553-03-4 kötött
szélmotor; szélgenerátor; alternatív energiaforrások


620.92 A 51
  Alternative energy. - Orange, CA : Y-Visionary Publishing, 2000. - 80 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Címford.: Alternatív energia. - Self Reliance Journal Magazine, ISSN 8750-5878, vol. 22. no. 10. (2000)
Fűzött
alternatív energiaforrások


620.9 A 51
  Alternative transportation fuels : An environmental and energy solution / ed. by Daniel Sperling. - New York, NY ; Westport, CT ; London : Quorum Books, 1989. - xvi, 326 p. ; 24 cm
Címford.: Alternatív közlekedési üzemanyagok : Egy megoldás a környezeti és energia problémákra
ISBN 0 89930 407 9 kötött
energiatakarékosság; üzemanyag; közlekedés; levegőminőség; energiahatékonyság; energiapolitika; alternatív energiaforrások


620.92 A 51
Alward, Ron
  Micro hydro power : Reviewing an old concept / by Ron Alward, Sherry Eisenbart, John Volkman. - Butte, MT : NCAT, 1983. - 43 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Kisüzemi vízművek : Egy régi ötlet újragondolása. - Biblogr.: p. 41-43.
Fűzött
alternatív energiaforrások; vízenergia; elektromos áram; energiaátalakítás; energiatermelés; kisüzemi termelés; megfelelő technológia


620.9 A 57
Anderson, Victor
  Energy efficiency policies / Victor Anderson. - London ; New York, NY : Routledge, 1993. - xi, 91 p. ; 22 cm
Címford.: Intézkedések az energiahatékonyság érdekében
ISBN 0-415-08697-3 fűzött
energiapolitika; energiahatékonyság


620.92 A 83
Armstead, H. Christopher H.
  Geothermal energy : Its past, present and future contributions to the energy needs of man / H. Christopher H. Armstead. - 2. ed. - London ; New York, NY : E. and F. N. Spon, 1983. - xxxviii, 404 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Geotermikus energia : Hozzájárulása az ember energiaigényének kielégítéséhez a múltban, napjainkban és a jövőben. - Bibliogr.: 377-388.
ISBN 0-419-12220-6 kötött
geotermikus energia; alternatív energiaforrások


620.95 B 64
Arnott, Michael
  The biogas/biofertilizer business handbook / Michael Arnott. - 3. ed. - Washington, DC : Peace Corps ICE, 1985. - xvi, 186 p. : ill. ; 28 cm. - ( Apporpriate technologies for development)
Címford.: Biogáz/szerves trágya - üzleti kézikönyv. - Bibliogr.: p. 167-174.
Fűzött
biogáz; szerves trágya; komposztálás; hulladékkezelés; rovarirtás; komposzt-toalett; alternatív energiaforrások; napenergia; biogazdálkodás; megfelelő technológia; kézikönyv


620.9 A 85
Árpási Miklós
  Környezetkímélő termálvíz-hasznosítás az iparban és a mezőgazdaságban / Árpási Miklós, Bobok Elemér. - Budapest : OMIKK, [2000]. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/26.)
Bibliogr.: p. 60-61.
ISBN 963-593-418-1 fűzött
termálenergia; energiahasznosítás; környezeti hatás; ipar; mezőgazdaság; Magyarország


627.8 A 86
Arter, Alex
  Hydraulics engineering manual / Alex Arter and Ueli Meier. - St. Gallen : SKAT, 1990. - 75 p. : ill. ; 30 cm. - (Harnessing water power on a small scale ; 2)
Címford.: Vízépítési kézikönyv
ISBN 3 908001 13 7 fűzött
vízenergia; kisüzemi termelés; vízépítés; kézikönyv


620.9 A 94
  Atomenergia vagy energiahatékonyság : Válogatás a celakovicei energiakonferencia előadásaiból, 1991. június / [szerk. Foltányi Zsuzsa] ; [kiad. az E. L. T. Egyesület...]. - Budapest : Panos Int., 1992. - 260 p. ; 23 cm
Rend. a Panos Intézet etc.
ISBN 963 04 1774 X fűzött
energia; atomenergia; energiapolitika; energiahatékonyság; Kelet-Európa; Közép-Európa; Magyarország; Lengyelország; Csehszlovákia; Románia; Bulgária; Franciaország


621.039 A 94
  Atomkreftwerke abschalten! : Materialen zum Ausstieg aus der Atomenergie / [Hrsg. von den] Grünen im Landtag von Baden Württemberg. - Stuttgart : Die Grünen im Landtag von Baden Württemberg, 1986. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Kikapcsolni az atomerőműveket! : Anyagok, melyek hozzásegítenek, hogy megszabaduljunk az atomenergiától
Fűzött
atomenergia; alternatív energiaforrások; energiapolitika; energiatakarékosság; környezetvédő mozgalmak; Németország


502 Z 70
Bakoss Géza
  A kommunális energiafelhasználás hatékonyságának növelése a környezetszennyezés csökkentése érdekében / Bakoss Géza, Toldy Ferenc, Zsebik Albin. - Budapest : BKE, 1998. - 51 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 65.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
energiafelhasználás; energiahatékonyság; energiatakarékosság; környezetszennyezés; szennyezéscsökkentés


502 Z 70
Bakoss Géza
  A lakossági energiafelhasználás csökkentésének lehetőségei és környezetvédelmi hatásai / Bakoss Géza, Zsebik Albin. - Budapest : BKE , 1998. - 55 fol. : ill. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 64.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
energiafelhasználás; energiahatékonyság; energiatakarékosság; környezetszennyezés; Magyarország


502 Z 70
Bárdossy György
  A hazai radioaktiv hulladékelhelyezés helyzete / Bárdossy György. - Budapest : BKE, 1998. - 20 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 58.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata. - Szerkesztett szövege megjelent a Műhelytanulmányok c. sorozat Szigorodó környezetpolitika c. kötetében
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
radioaktiv hulladék; hulladékelhelyezés; Magyarország


620.92 B 40
Baróti István
  A biomassza energetikai hasznosítása / [összeáll. Barótfi István] ; [közrem. Fenyvesi László, Kocsis Károly, Marosvölgyi Béla]. - Budapest : Energia Központ, 1998. - 68 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiagazdálkodási kézikönyv, ISSN 1218-9847 ; 9.)
Fűzött
biomassza energia


620.9 B 36
Barta Judit
  Hálózatos energiahordozók átalakulása; piaci trendek és szabályozás az Európai Unióban / [... írta Barta Judit, Fazekas András Iván, Molnár Gáborné] . - Budapest : GKI Energiakut. Kft., 2006. - 60 p. : ill. ; 29 cm. - ( Energiapolitikai füzetek ; 7.)
Bibliogr.: p. 57-58.
Fűzött
energiapiac; villamos energia; földgáz; árak; árszabályozás; Európai Unió; Magyarország


620.9 B 36
Barta Judit
  A magyar energiapolitika az EU követelményrendszerében / [... írta Barta Judit, Hegedűs Miklós]. - Budapest : GKI Energiakut. és Tanácsadó Kft., 2007. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 10.)
Fűzött
energiapolitika; Európai Unió; Magyarország


621.039 B 40
Bastian, Till
  Atom-katastrophen und ihre Folgen : Eine Informationshilfe für kritische Bürger / Till Bastian. - Neckarsulm : Jungjohann Verlagsgesellschaft, 1986. - 79 p. ; 20 cm. - (Medizin aktuell)
Címford.: Atomkatasztrófák és következményük
ISBN 3 88454 003 3 kötött
atomenergia; környezeti katasztrófa; atomfegyver


621.039 B 41
  A Bátaapátiban épülő nemzeti radioaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata / szerk. Schweitzer Ferenc, Bérci Károly, Balogh János ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet]. - Budapest : MTA FKI, 2008. - 214 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 63.)
Bibliogr.: p. 180-184.
ISBN 978-963-9545-23-6 kötött
radioaktív anyag; veszélyes hulladék kezelése; természeti földrajz; Bátaapáti


621 B 42
Bäschlin, Daniel Lukas
  Der aufhaltsame Zwang : Sinn und Wege des Widerstands gegen Kernenergie / Daniel Lukas Bäschlin. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt am Main ; Berlin ; Wien : Ullstein, 1984. - 336 p. ; 18 cm. - (Ullstein Sachbuch ; 1280.)
Címford.: A visszaható kényszer : Az atomenergiával való szembenállás szándéka és ennek útjai. - Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 3 548 34203 5 fűzött
atomenergia


620.9 B 44
Bedi, Emil
  A fenntartható energiagazdálkodás felé / Emil Bedi. - Budapest : M. Természetvédők Szöv., 1996. - 68 p. ; 21 cm. - (Új tények Közép- és Kelet-Európában ; 12.)
Fűzött
energiagazdálkodás; alternatív energiaforrások


621.039 B 53
Berecz Endre
  Radioaktív hulladékok átmeneti és végleges tárolása / Berecz Endre. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/23.)
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 963-593-318-5 fűzött
radioaktív hulladék; hulladéktárolás


620.9 B 60
  Bewertung des Energie-Demonstrationsprogramms : Vorhaben über Energieeinsparung und erneuerbare Energiequellen / Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Generaldirektion Energie. - Brüssel : Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Generaldirektion Energie, 1988. - 55 p. : ill. ; 29 cm
Címford.: Energiaügyi demonstrációs programok értékelése : Energiatakarékossági tervek és megújuló energiaforrások
Fűzött
energiaforrások; energiatakarékosság


620 B 54
  Bio-Energie : Unerschöpfliche Quelle aus lebenden Systemen / [Red. Rudolf Brun]. - [3. Dr.]. - Frankfurt am Main : Fischer, 1982. - 139 p. : ill. ; 19 cm. - (Fischer alternativ) . (Magazin Brennpunkte ; 13.)
Címford.: Bioenergia : Élő rendszerek kimeríthetetlen forrása
ISBN 3 596 24014 X fűzött
biológiai energia


620.95 B 64
  A biogáz / szerk. Bai Attila. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2007. - 284 p., [13] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 278-281.
ISBN 978-963-7024-30-6 kötött
biogáz; gázgyártás; alternatív energiaforrások


620.95 B 64
  Biogáz kommunális hulladékból. - Budapest : Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium : Magyar-EU Energia Központ, [s.d.]. - 13 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
biogáz; kommunális hulladék


630 B 64
  A biológiai eredetű anyagok (biomassza) hasznosításának távlati lehetőségei : A Komplex Bizottság jelentése / [a bizottság elnöke Láng István] ; [a felmérés a Magyar Tudományos Akadémia koordinálásával készült]. - Budapest : MTA, 1984. - 3 db ; 29 cm
Fűzött
1. köt. - 292 p.
2. köt., A modellrendszer. - 126 p.
3. köt., Mellékletek. - 164 p.
Biomassza; Trendek


630 B 64
  A biomassza felhasználása / szerk. Bai Attila ; [írta Bai Attila, Lakner Zoltán, Marosvölgyi Béla, Nábrádi András]. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, 2002. - 226 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9422-46-0 kötött
biomassza; biomassza energia; biobrikett; biogáz; biodízel


630 B 64
  A biomassza komplex hasznosításának lehetőségei / szerk Láng István. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1985. - 249 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963 232 215 0 kötött
biomassza


630 B 64
  A biomassza körforgása és hasznosítási lehetőségei / [a biomassza hasznosítását felmérő Komplex Bizottság]. - [Budapest] : [s.n.], 1983. - 46 p., 20 t.l. ; 30 cm
Fénymásolat
Biomassza


620.95 B 64
  Bioüzemanyag : megváltás vagy hiú ábránd? / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [... közrem. Laczó Ferenc, Kádár Ágnes]. - Budapest : GKI Energiakut. és Tanácsadó Kft., 2008. - 44 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 14.)
Fűzött
bioüzemanyag; bioetanol; biobutanol; biodízel; üzemanyag; alternatív energiaforrások


620.92 B 73
Boetius, Henning
  Hidrogén-forradalom : Az energiaellátás új formája / Henning Boetius ; [... a m. nyelvű szakirodalmat összeáll. Kovács Róbert]. - Budapest : Corvina, 2006. - 133 p. ; 18 cm. - (Tudástár. GEO könyvek, ISSN 1787-4629)
Ford. Mesés Péter. - Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 963-15-5511-X fűzött
hidrogén; megújuló energia; energiatermelés


662.6 B 75
Bohoczky Ferenc
  Biobrikett-gyártás / szerzők Bohoczky Ferenc, Janzsó József, Lakatos Lajos . - Budapest : Sportpropaganda Váll., 1987. - 59 p. ; 20 cm
Fűzött
biomassza; tüzelőanyag


620.95 B 80
Boros Tiborné
  Benzin száz forinttal olcsóbban - avagy energiaetanol gyártásának gazdaságossági kérdései / Boros Tiborné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/3.)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-9754-04-1 fűzött
biomassza; bioetanol; üzemanyag; növényi hajtóanyag; alternatív energiaforrások


620.92 B 80
Boros Tiborné
  A biomassza energetikai hasznosításának környezeti, gazdasági, ill. agrárpiaci szempontjai / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 1994. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/26.)
Bibliogr.: p. 28-29.
Fűzött
biomassza energia


620.9 B 83
Bossong, Ken
  Community energy self-reliance. - Washington : Citizens Energy Project, 1980. - 2 db : ill. ; 29 cm
Címford.: Közösségi energiahasznosítás önállóan
Vol. 1., Biomass, alcohol fuels, wind energy, water power / Ken Bossong. - ii, ism. lapsz. [53] p.
ISBN 0 89988 023 1
Vol. 2., Direct solar technologies / Ken Bossong, Jan Pilarski. - iv, ism. lapsz. [40] p.
ISBN 0 89988 089 4
alternatívák; napenergia; szélenergia; vízenergia; közösség; biomassza energia


620.92 B 84
Bowman, Thomas
  Understanding solar cookers / by Thomas Bowman. - Arlington, VA : Volunteers in Technical Assistance, [1985]. - 26 p. : ill. ; 28 cm. - ( Technologies for development)
Címford.: Napenergiával működő tűzhelyek
ISBN 0-86619-247-6 spirálfűzött
alternatív energiaforrások; napenergia; fejlődő országok


620.9 B 86
  BP statistical review of world energy : June 1990. - London : Corporate Communications Services, 1990. - 36 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: BP statisztikai jelentés a világ energiahelyzetéről : 1990 június
ISBN 0 86165 184 7 fűzött
energia; energiafelhasználás; energiatermelés; statisztika


621.311 B 88
  Brennstoffzellen : Entwicklung, Technologie, Anwendung / Hrsg. Konstantin Ledjeff-Hey, Falko Mahlendorf, Jürgen Roes. - 2., neu bearb. und erw. Aufl. - Heidelberg : Müller, 2001. - 222 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Üzemanyagcellák : Fejlesztés, technológia, alkalmazás. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 3-7880-7629-1 fűzött
üzemanyagcella


I-260
Brody, Charles J.
  Differences by sex in support for nuclear power / Charles J. Brody == Social Forces. 63. vol. 1984. p. 209-228.
Címford.: Nemi különbségek a nukleáris energia támogatásában. - Fmás.
környezet; atomenergia


620 B 97
Butti, Ken
  A golden thread : 2500 years of solar architecture and technology / by Ken Butti and John Perlin. - Palo Alto, CA. : Chesire Books ; New York [etc.] : Van Nostrand Reinhold, 1980. - xi, 289 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Aranyfonál : A napenergia technológiai és építészeti hasznosításának 2500 éve
ISBN 0 442 24005 8 (Van Nostrand Reinhold). ISBN 0 917352 07 6 (Chesire Books) kötött
napenergia; napépítészet; történet


I-233
Butti, Ken
  A teljes kör [Fordítás] = Full circle / Ken Butti and John Perlin. - Közművelődési Információs Intézet ; Késmárky Nóra ; 1986 (In: A golden thread : 2500 years of solar architecture and technology / K. Butti and J. Perlin. - Palo Alto : Cheshire Books ; New York [etc.] : V. Nostrand Reinhold, 1980. p. 249-253.). - 3 fol. ; 29 cm
napépítészet; napenergia


621.311 B 98
Büki Gergely
  Energiaátalakítás, gáz- és gőzerőművek / Büki Gergely. - Budapest : Akad. K., 2000. - 423 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7645-7 fűzött
energetika; erőművek; hőerőművek


620.9 C 16
Chandler, William U.
  Energy productiviy : Key to environmental protection and economic progress / William U. Chandler. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1985. - 62 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 63)
Címford.: Energiahatékonyság : A környezetvédelem és a gazdasági haladás kulcsa. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 51-62.
ISBN 0 916468 63 1 fűzött
energiafelhasználás; energiatakarékosság; energiahatékonyság; energiatermelés; gazdasági fejlődés; környezetvédelem


620.95 C 17
  A Chinese biogas manual : Popularising technology in the countryside / ed. by Ariane van Buren ; translator Michael Crook. - 3. impr. - London : Intermediate Technology Publications : Commonwealth Science Council, 1981. - 135 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Kínai kézikönyv a biogázról : A technika népszerűsítése vidéken
ISBN 0-903031-65-5 fűzött
biogáz; technológia; megfelelő technológia; Kína; kézikönyv


620.9 C 22
Civin Vilmos
  Villamosenergiatermelés, erőműépítés, környezetvédelem. - Budapest : [M. Hivatalos Közlönykiadó], 1998. - 16 p. : ill. ; 28 cm. - (A Magyar Természettudományi Társulat szakülésének előadásai)
Tart.: Hagyományos erőművek környezeti hatásai / Civin Vilmos. A hazai erőműrendszer fejlesztése / Fazekas András István. - A Természet világa, ISSN 0040-3717, 129. évf. 1998. 7. sz. pótfüzete
Fűzött
energiatermelés; villamosenergia; energiagazdálkodás; környezeti hatás; Magyarország


620.9 C 24
Cole, Nancy
  Renewables are ready : People creating renewable energy solutions / Nancy Cole and P. J. Skerrett. - White River Junction, VT : Chelsea Green, 1995. - xiv, 239 p. : ill. ; 26 cm. - (A real goods independent living book)
Címford.: A megújuló energiaforrások a rendelkezésünkre állnak : Akik megoldásokat dolgoztak ki az alternatív energiaforrások hasznosítására
ISBN 0-930031-73-3 fűzött
alternatív energiaforrások; Amerikai Egyesült Államok


621.54 C 32
Crome, Horst
  Windenergie-Praxis : Windkraftanlangen in handwerklicher Fertigung / Horst Crome. - 2. Aufl. - Freiburg im Bresgau : Ökobuch, 1989. - 165 p. : ill. ; 20 cm
Címford.: Szélenergia a gyakorlatban : Szélerőgépek készítése kisipari módszerekkel
ISBN 3 922 40 0 fűzött
szélerőgép


620.9 C 25
  Community energy strategies / Michael E. C. Gery [et al.]. - Milaca, MN : Alternative Sources of Energy Inc., 1981. - 60 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Közösségi energiastratégiák. - Az Alternative Sources of Energy, ISSN 0146-1001 49. (1981. May/June) száma
ISBN 0 917328 39 6 fűzött
alternatív energiaforrások; közösség


621.039 C 30
Court, Thijs de la
  The nuclear fix : A guide to nuclear activities in the third world / Thijs de la Court, Deborah Pick, Daniel Nordquist. - Amsterdam : WISE, 1982. - 170 p. : ill. ; 25 cm
Címford.: Nukleáris helyzetkép : Áttekintés az atomenergia felhasználásáról a harmadik világban
ISBN 90-70702-01-0 fűzött
atomenergia; fejlődő országok


620.9 C 33
Csaba József
  A geotermikus hőellátás jövője : Elvi lehetőségek hazánkban / szerzője Csaba József, Kontra Jenő. - Budapest : OMIKK, [1996]. - 56 p. : ill. ; 24 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1995/22.)
Bibliogr.: p. 53-56.
Fűzött
geotermikus energia


620.9 C 33
Csaba József
  Környezetkímélő villamosenergia-termelési és településfejlesztési lehetőségek a geotermikus energia hasznosításával a világon : Elvi lehetőségek hazánkban / [... szerzője Csaba József]. - Budapest : OMIKK, [1994]. - 64 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/23.)
Bibliogr.: p. 62-64.
ISBN 963-593-281-2 fűzött
geotermikus energia; energiatermelés; településfejlesztés; erőmű


502 Z 70
Csűrök Tibor
  Energiapolitikai feladatok a kapcsolt hő- és villamosenergia termelés területén / Csűrök Tibor, Fazekas András, Popovics Attila . - Budapest : BKE, 1998. - 29 fol. ; 31 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 60.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
energiapolitika; hőenergia; villamos energia; Magyarország


620.92 C 90
Czakó Alexandra
  Megújuló energiaforrásaink megítélése: lehetőségek, követelmények / [... írta Czakó Alexandra, Pellényi Gábor, Barta Judit]. - Budapest : GKI Energiakut. Kft., 2007. - 40 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 9.)
Fűzött
megújuló energiaforrások; Magyarország


621 D 10
Dahl, Jürgen
  Auf Gedeih und Verderb : Kommt Zeit, kommt Unrat : Zur Metaphysik der Atomenergie-Erzeugung / Jürgen Dahl. - Ebenhausen bei München : Langewiesche-Brandt, 1977. - 54 p. ; 21 cm
Címford.: Az atomenergiatermelés metafizikája
ISBN 3 7846 0096 4 fűzött
atomenergia


620.92 D 20
Daniels, Farrington
  Direct use of the sun's energy / by Farrington Daniels. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 1964. - xvii, 374 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: A napenergia közvetlen felhasználása
ISBN 0-300-02986-1 fűzött
alternatív energiaforrások; napenergia; napkollektor; fűtés; hűtés; szárítás


I-238
Darrow, Ken
  Az energiáról általában [Fordítás] : Szélenergia, vízenergia, napenergia, a metángáz-fejlesztő = Energy: general, energy: wind, energy: water, energy: solar, energy: methane gas / Ken Darrow and Rick Pam. - Közművelődési Információs Intézet ; Kállai Tibor ; 1986 (In: Appropriate technology sourcebook. Vol. 1. / K. Darrow and R. Pam. - 4., rev. print. - Stanford, CA : Volunteers in Asia, 1981. p. 128-130, 138-139, 164-165, 182-183.). - 18 fol. ; 29 cm
energia; szélenergia; napenergia; vízenergia


I-237
Dasmann, Raymond F.
  Kilátások a jövőre [Fordítás] : Energiaforrások = Prospects for the future : Energy resources / Raymond F. Dasmann. - Közművelődési Információs Intézet ; Kállai Tibor ; 1986 (In: Environmental conservation / R. F. Dasmann. - 4. ed . - New York [etc.] : Wiley and Sons, 1976. p. 316-320.). - 9 fol. ; 29 cm
energiaforrások; környezetvédelem


620.9 D 52
Derrick, Anthony
  Solar photovoltaic products : A guide for development workers / Anthony Derrick, Catherine Francis and Varis Bokalders. - Rev. ed. - London [etc.] : IT Publications [et al.], 1991. - 127 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Napenergia átalakítók. - Termékkatalógus
ISBN 1 85339 091 7 fűzött
napenergia; tecnnológia; alternatív energiaforrások; címjegyzék; katalógus


620.92 D 58
Deudney, Daniel
  Renewable energy : The power to choose / Daniel Deudney and Christopher Flavin. - New York ; London : Norton, 1983. - xiii, 431 p. ; 22 cm. - (A Worldwatch Institute book)
Címford.: Megújuló energia : A választandó energia. - Bibliogr.: p. 399-411.
ISBN 0-393-01710-9 kötött
energia; alternatív energiaforrások


620.92 D 58
Deuss, Bart
  Zig zag collector : Manual on the construction of a solar water heater / Bart Deuss ; [trans. by E. Caspers]. - Amsterdam : TOOL, 1987. - 94 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: "Cikcakk" kollektor : Napenergiával működő vízmelegítő készítése
ISBN 90-70857-13-8 fűzött
alternatív energiaforrások; napenergia; napkollektor; fejlődő országok; vízmelegítés


697 D 68
Direktor, Max
  Energiatakarékos fűtési módok / Max Direktor ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2001. - 92 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3291)
Eredeti cím: Selbst energiesparende Heizungen einbauen
ISBN 963-9327-69-7 kötött
fűtés; családi ház; berendezések; energiatakarékosság


620.95 E 17
Eder, Barbara
  A növényolaj mint hajtóanyag / Barbara Eder, Franz Eder ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2005. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-[104].
ISBN 963-7418-58-X fűzött
növényi olaj; megújuló energiaforrások


620.9 E 10
  East-West energy efficiency : Policies, programmes, technologies and who's who / Economic Commission for Europe Geneva. - New York, NY : United Nations, 1992. - vi, 241 p. ; 30 cm. - (ECE energy series ; 10)
Címford.: Kelet-nyugati energiahatékonyság : Politika, programok, technológiák és ki kicsoda. - Az "Energiahatékonyság 2000" program résztvevőinek címjegyzékével
ISBN 92-1-100382-2 fűzött
energiahatékonyság; alternatív technológia; Kelet-Európa; Európa; Amerikai Egyesült Államok; címjegyzék


620.9 E 19
Egely György
  Tértechnológia dióhéjban : Egy környezetszennyezés nélküli, olcsó energatika fizikai alapjai : Tanulmány / Egely György ; készült az Ipari Minisztérium részére. - Budapest : Ipari Min., 1994. - 98 p. : ill. ; 30 cm
Kézirat. - Bibliogr.: p. 97-98.
Fűzött
alternatív energiaforrások; fizika


621.039 E 33
Eisenbud, Merril
  Environmental radioactivity : From natural, industrial, and military sources / Merril Eisenbud, Thomas Gesell. - 4. ed. - San Diego, CA [etc.] : Academic Press, 1997. - xxv, 656 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A környezet természetes, ipari és hadi eredetű radioaktivitása. - Bibliogr.: p. 569-639.
ISBN 0-12-235154-1 kötött
radioaktivitás; radioaktív szennyezés


620.9 E 40
Elliott, David
  Energy, society and environment : Technology for a sustainable future / David Elliott. - London ; New York, NY : Routledge, 1997. - xxvi, 252 p. : ill. ; 24 cm. - (Routledge introductions to environment)
Címford.: Energia, társadalom és környezet : Technológia egy fenntartható jövő számára. - Bibliogr.: p. 239-246.
ISBN 0-415-14507-4 fűzött
energia; energiafelhasználás; technika; társadalom; környezetvédelem


I-378
  Elérhető információ a napenergia hasznosítása témaköréből. - [S.l.] : [s.n.], [1984?]. - 8 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat fmás.
Napenergia; Napépítészet; Bibliográfia


I-298
Endrédi István
  Paksi Atomerőmű kiégett fűtőelemeinek sűrített rácsozású tárolóberendezéseihez szükséges hatszögű abszorbens tokok gyártása és felhasználása / Endrédi István. - [Budapest] : Endrédi I., [1986]. - 4 fol., [1] t.fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
atomerőmű; atomenergia; Paks


620.9 E 55
  Energia a napból / Villamosenergiaipari Kutató Intézet. - Budapest : VEIKI, 1984 . - [8] p. : ill. ; 24 cm
Az SKV-2010 VEIKI kollektor ismertetése
Fűzött
napenergia


I-642
  Az energia és a világ fennmaradása [Fordítás] = Energy for a sustainable world / José Goldemberg, Thomas B. Johansson, Amulya K. N. Reddy and Robert H. Williams. - Közművelődési Információs Intézet ; Vargha Gergely ; 1988 (In: Energy for a sustainable world. - Washington : World Resources Institute, 1987) . - 206 fol. ; 29 cm
energia


620.92 E 55
  Energia másként : Forráskönyv '99 / összeáll. Szalóki András ; közrem. Büki Imre [et al.]. - Budapest : Energia Központ, 1999. - 239 p. : ill. ; 30 cm + 1 db CD-ROM. - (Energiagazdálkodási kézikönyv, ISSN 1218-9847 ; 12-13.)
Cégjegyzék: p. 173-232.
ISBN 963-03-8967-3 fűzött
alternatív energiaforrások; energiatakarékosság; energiapolitika; Magyarország


620.9 E 55
  Energiafelhasználói kézikönyv / szerk. Barótfi István. - Budapest : Környezet-Technikai Szolgáltató Kft., 1993. - 1003 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-02-9535-0 kötött
energiafelhasználás; energiaforrások; energiagazdálkodás; szénfelhasználás; szénhidrogén-felhasználás; villamosenergia; üzemanyag-gazdálkodás; hőenergia; sűrített levegő; napenergia; biomassza energia; geotermikus energia; szélenergia; vízenergia; energiatakarékosság; kézikönyv


620.9 E 55
  Energiagazdálkodási útmutató. - [Budapest] : Magyar-EU Energia Központ, [s.d.]. - 42 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiagazdálkodási kézikönyv, ISSN 1218-9847 ; 7.)
Készült az "Aspects of energy management : Energy management guide (BRECSU general information report ; 12.)" c. mű alapján
ISBN 963-02-9851-1 fűzött
energiagazdálkodás


620.9 E 55
  Energiahatékony technológiák alkalmazása a húsiparban. - Budapest : Energia Központ, [1998]. - 15 p. : ill. ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X ; 1.)
ISBN 963-03-6638-X fűzött
energiahatékonyság; élelmiszeripar; húsipar


620.9 E 55
  Energiahatékony technológiák alkalmazása a malomiparban. - Budapest : Energia Központ, [1999]. - 15 p. : ill. ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X ; 4.)
ISBN 963-03-6641-X fűzött
energiahatékonyság; élelmiszeripar; malomipar


620.92 E 55
  Energiahatékony technológiák alkalmazása a sütőiparban. - Budapest : Energia Központ, [1998]. - 15 p. : ill. ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X ; 3.)
ISBN 963-03-6639-8 fűzött
energiahatékonyság; élelmiszeripar; sütőipar


620.9 E 55
  Energiahatékony technológiák alkalmazása a tejiparban. - Budapest : Energia Központ, [1998]. - 15 p. : ill. ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X ; 3.)
ISBN 963-03-6440-1 fűzött
energiahatékonyság; élelmiszeripar; tejipar


620.9 E 55
  Energiahatékonyság javítása a kórházakban / [szerk. a Magyar-EU Energia Központ munkaközössége]. - [Budapest] : Magyar-EU Energia Központ, [1994]. - 84 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiagazdálkodási kézikönyv, ISSN 1218-9847 ; 1.)
ISBN 963-02-9681-0 fűzött
energiahatékonyság; kórház


620.9 E 55
  Energiahatékonysági kézikönyv ház- és lakástulajdonosok részére / [szerk. Stumphauser Tamás, Csiszár Antal]. - Eger : REAK : Életfa Környezetvédő Szövetség, 2002. - 110 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 107-108.
Fűzött
energiahatékonyság; lakóház; alternatív energiaforrások; háztartás-ökológia


620.9 E 55
  Az energiahatékonyságról : Energiapolitikai vitairat / Komáromi Sándor, Lontay Zoltán, Wenczel G. Béla és Pavics Lázár tanulmányai alapján. - Budapest : Energia Klub, 1993. - 49 p. ; 29 cm
Fűzött
energiahatékonyság; energiapolitika; Magyarország


620.9 E 55
  Az energiaigény és -szerkezet hosszú távú előrejelzésének klímapolitikai vonatkozásai / [... összeáll. Szabó Zoltán] ; [kész. Barta Judit et al.]. - Budapest : GKI Energiakut. és Tanácsadó Kft., 2009. - 40 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 18.)
Fűzött
energiafelhasználás; energiaigény; éghajlat


620.9 E 55
  Energiáról okosan : Energiahatékonysági tanácsok a mindennapokra / [szerk. Nagy Attila et al.]. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, [2000]. - 54 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
energiatakarékosság; háztartás-ökölógia


620.9 E 55
  Energiáról okosan : Energiahatékonysági tanácsok a mindennapokra. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, [2002]. - 54 p. : ill. ; 19 cm
Javított kiadás
Fűzött
energiatakarékosság; háztartás-ökölógia


620.9 E 55
  Energiaszámláink / [szerk. Energia Központ Kht. munkaközössége]. - Budapest : Energia Központ, 1999]. - [21] fol. ; 25 cm
Gerinccím: Energiaszámláink '99. - Energia számlagyűjtő
fűzetlenül, kapcsos dossziéban
energiatakarékosság; háztartás


620.9 E 55
  Energiepolitik von unten : Für eine Energie-Wende in Dorf und Stadt / hrsg. vom Arbeitskreis Alternativenergie Tübingen. - Frankfurt am Main : Fischer, 1982. - 198 p. : ill. ; 19 cm. - (Fischer alternativ)
Címford.: Energiapolitika alulról : A változás érdekében falun és városban
ISBN 3-596-24068-9 : fűzött
energiapolitika; Német Szövetségi Köztársaság


620.9 E 55
  Energy alternatives / [Matthew Polesetzky, Charles P. Cozic, book editors] . - San Diego, CA : Greenhaven, 1991. - 176 p. ; 26 cm. - (Current controversies)
Címford.: Energia alternatívák. - Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 0-89908-577-6 kötött
alternatív energiaforrások; környezeti nevelés; humánökológia


620.9 E 55
  Energy and environmental strategies for the 1990's / [compiled and edited by Mary Jo Winer and Marilyn Jackson] ; [The Association of Energy Engineers] . - Lilburn, GA : The Fairmont Press ; Englewood Cliffs, NJ [etc.] : Prentice Hall, 1991. - xv, 636 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Energia- és környezeti stratégiák a kilencvenes évekre
ISBN 0-88173-115-3 (Fairmont Press). ISBN 0-13-278151-4 (Prentice-Hall) fűzött
energia; energiagazdálkodás; energiahatékonyság; technika; belsőtér levegője; környezeti hatás; környezetgazdaságtan; környezetvédelmi jog; konferencia


620.9 E 55
  "Energy campaigning" : Third East-West Consultation, Breclav, Czechoslovakia, October 8-13, 1989. - Amsterdam : Milieukontakt Oost-Europa, 1989. - 30 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: "Energia-mozgalom". - A 3. kelet-nyugati tanácskozás előadásai
Fűzött
energia; konferencia; Hollandia; Kelet-Európa


620.9 E 55
  Energy efficiency and the environment : Forging the link / ed. by Edward Vine, Drury Crawley, Paul Centolella. - Washington, D.C. ; Berkeley, CA : ACEEE, 1991. - xvi, 418 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Energiahatékonyság és környezet : Összefüggések. - Az ACEEE 1990 nyári tanácskozásának előadásai az energiahatékony épületek témaköréből. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0-918249-12-0 fűzött
energiahatékonyság; környezetvédelem; globális felmelegedés; energiatakarékosság; éghajlati változás; üvegházhatást kiváltó gáz; épületek; konferencia; Amerikai Egyesült Államok; Nagy-Britannia


620.9 E 55
  Energy efficiency, developing nations and Eastern Europe : A report to the U.S. Working Group on Global Energy Efficiency / Mark D. Levine [et al.]. - Washington, D.C. : IIEC, 1991. - 60 p.
Címford.: Energiahatékonyság, a fejlődő országok és Kelet-Európa : Jelentés az USA Globális Energiahatékonyság Munkacsoportja számára
Fűzött
energiahatékonyság


620.9 E 55
  Energy efficiency initiative / Danish Energy Agency, Energy Charter, International Energy Agency, Organistaion for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD : IEA, 1997. - 2 db : ill. ; 27 cm
Címford.: Kezdeményezés az energiahatékonyság érdekében. - Készült az 1998. június 23-25-én Aarhus-ban tartott negyedik miniszteri konferenciára
Fűzött
energia; energiahatékonyság; energiapolitika; konferencia; Európa; kézikönyv
Vol. 1., Energy policy analysis. - 193 p.
Címford.: Energiapolitika elemzés
Vol. 2., Country profiles and case studies. - 480 p.
Címford.: Ország- és esettanulmányok


620.9 E 55
  Energy for a sustainable world / José Goldemberg et. al. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1987. - vi, 119 p. ; 26 cm
Címford.: Energia egy fenntartható világ számára
ISBN 0 915825 21 X fűzött
alternatív energiaforrások; energiaválság; globális felmelegedés; fosszilis fűtőanyag; alternatív energiaforrások; energiahatékonyság; energiapolitika; fejlődő országok; Svédország; Amerikai Egyesült Államok


620.9 E 52
  The energy friendly home. - [London] : Department of Energy, 1990. - 13 p. : ill. ; 21 cm. - (Energy in your home)
Címford.: Az energiabarát otthon
Fűzött
energiahatékonyság; energiatakarékosság; fűtés; világítás; háztartás-ökológia


620.9 E 55
  Energy, land and public policy / ed. by J. Barry Cullingworth. - New Brunswick, NJ ; London : Transaction Publishers, 1990. - xiv, 293 p. ; 23 cm. - (Energy policy studies, ISSN 0882-3537 ; 5)
Címford.: Energia, föld és politika. - Bibliogr.: p. 275-289.
ISBN 0 88738 770 5 fűzött
energia; energiahatékonyság; területhasználat; várostervezés; humánökológia


620.92 E 55
  Energy options : An introduction to small-scale renewable energy technologies / ed. and introd. by Drummond Hislop. - London : Intermediate Technology Publications, 1992. - viii, 96 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Változatok az energiára : Bevezetés a megújuló energiaforrások kisüzemi hasznosításába
ISBN 1 85339 082 8 fűzött
alternatív energiaforrások; biomassza energia; napenergia; szélenergia; vízenergia; kisüzemi termelés


620.9 E 55
  Energy policy in the greenhouse / International Project for Sustainable Energy Paths. - El Cerrito, CA : IPSEP, 1994. - 28 cm
Címford.: Energiapolitika az üvegházban
ISBN 1-883774-00-4
Vol. 2. Part 3E, Nuclear electricity : The cost and potential of low-carbon resource options in Western Europe / prepared by [...] Florentin Krause and Jonathan Koomey. - 1994. - xvi, 131 p.
Bibliogr.: p. 124-131.
ISBN 1-883774-06-3
atomenergia; Nyugat-Európa; Németország; Franciaország; Nagy-Britannia


620.9 E 55
  Energy reference handbook / ed. by Thomas F. P. Sullivan and Martin L. Heavner. - 3. ed. - Rockville, MD : Government Institutes, 1981. - x, 417 p. ; 24 cm
Címford.: Energia kézikönyv
ISBN 0 86587 082 9 kötött
energia; energiaforrások; szakszótár


620.9 E 59
  Environment, energy, and economy : Strategies for sustainability / ed. Yoichi Kaya and Keiichi Yokobori. - Tokyo ; New York, NY ; Paris : United Nations University Press, 1997. - x, 381 p. ; 24 cm
Címford.: Környezet, energia és gazdaság : Stratégiák a fenntarthatóság elérésére. - A "Global Environment, Energy, and Economic Development" címmel, 1993. október 25-27 között Tokióban tartott konferencia előadásai
ISBN 92-808-0911-3 fűzött
energia; gazdaság; fenntartható fejlődés; környezetvédelem; globális problémák; globális felmelegedés; konferencia


620.9 E 88
  Erőműfejlesztések az EU-ban és a hazai alternatívák / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [... közrem. Barta Judit, Kádár Ágnes, Stróbl Alajos]. - Budapest : GKI Energiakut. és Tanácsadó Kft., 2009. - 64 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 16.)
Fűzött
energiatermelés; villamos energia; erőművek; Európai Unió; Magyarország


620.9 E 93
  ESETT' 91 : International Symposium on Environmentally Sound Energy Technologies and their Transfer to Developing Countries and European Economies in Transition : San Donato Milanese (Milan), Italy, October 21-25, 1991 : Symposium report / under the coordination of Italian Ministry of Environment, Italian Ministry of Industry. - San Donato Milanese : ESETT, 1991. - 71, [16] p. ; 30 cm
Címford.: Nemzetközi tanácskozás a környezetbarát energia technológiákról, és ezek átadásáról a fejlődő országoknak, és az átalakulóban levő európai gazdaságoknak
Fűzött
energia; alternatív energiaforrások


I-261
Etzkowitz, Henry
  Solar versus nuclear energy: autonomous or dependent technology? / Henry Etzkowitz == Social Problems. 31. vol. 4. no. 1984. p. 417-434.
Címford.: A napenergia a nukleáris energiával szemben: autonóm vagy függő technológia. - Fmás.
Napenergia; Atomenergia; Környezetvédelem


620.92 E 96
  Európai Napenergia Charta. - Sopron : Eurosolar/Magyarország, 1996. - 42 p. ; 19 cm
Fűzött
napenergia; Európa


662.6 F 10
  Faapríték-tüzelés. - Budapest : Energia Központ, [1999]. - 15 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X ; 7.)
ISBN 963-03-7604-0 fűzött
tüzeléstechnika; fatüzelés; energiatermelés


621.311 F 30
Fazekas András
  Környezetkímélő nagy hatásfokú szénerőművek / Fazekas András. - Budapest : OMIKK , 1994. - 3 db : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/24.)
1., Szénelgázosítással összekapcsolt kombinált ciklusú villamosenergia-termelés. - 36 p. : ill.
Bibliogr.: p. 33-35.
energiatermelés; szénerőmű; környezetvédelem


621.311 F 30
Fazekas András
  Környezetkímélő nagy hatásfokú szénerőművek / Fazekas András. - Budapest : OMIKK , 1994. - 3 db : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/24.)
[2]., Megnövelt kezdőjellemzőjű erőművek. - 28 p. : ill.
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-593-307-X
energiatermelés; szénerőmű; környezetvédelem


621.311 F 30
Fazekas András
  Környezetkímélő nagy hatásfokú szénerőművek / Fazekas András. - Budapest : OMIKK , 1994. - 3 db : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/24.)
[3]., Fluid tüzelésű erőművi technológiák. - 28 p. : ill.
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-593-317-7
energiatermelés; szénerőmű; környezetvédelem


620.92 F 48
Fenyvesi László
  A tűzipellet / Fenyvesi László, Ferencz Ákos, Tóvári Péter. - Budapest : Cser K., 2008. - 85 p. : ill. ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. [86].
ISBN 978-963-9759-84-8 fűzött
megújuló energiaforrások; pellettüzelés


502 F 45
  Fenntarthatósági jelentés 2001 = Sustainable development report 2001 / Budapesti Erőmű Rt.. - Budapest : Budapesti Erőmű Rt., 2002. - 47 p. : ill. ; 21x30 cm
Fűzött
erőmű; környezetvédelem; beszámoló; Budapest


620.92 F 50
Ferenczi Ödön
  Áramtermelés nap- és szélenergiából saját "mini" erőművekkel / Ferenczi Ödön ; [rajz Tóth Erzsébet]. - Budapest : Cser K., 2007. - 124 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-963-9666-79-5 fűzött
alternatív energiaforrások; napenergia-hasznosítás; szélenergia; áram; energiaellátás


620.9 F 63
Flavin, Christopher
  Beyond the petroleum age : Designing a solar economy / Christopher Flavin and Nicholas Lenssen. - Washington : Worldwatch Institute, 1990. - 65 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 100)
Címford.: A kőolajkorszakon túl : Napenergiára épülő gazdaság tervezése
ISBN 1 878071 01 7 fűzött
napenergia


620.9 F 63
Flavin, Christopher
  Building on succes : The age of energy efficiency / Christopher Flavin and Alan B. Durning. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1988. - 74 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 82)
Címford.: A sikerre építve : A hatékony energiafelhasználás korszaka. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 63-74.
ISBN 0 916468 83 6 fűzött
energiahatékonyság; energiatakarékosság


620.9 F 63
Flavin, Christopher
  Electricity for a developing world : New directions / Christopher Flavin. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1986. - 66 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 70)
Címford.: Villamosenergia a fejlődő országok számára : Új irányzatok. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 59-66.
ISBN 0 916468 71 2 fűzött
villamosenergia; fejlődő országok


620.9 F 63
Flavin, Christopher
  Electricity's future : The shift to efficiency and small-scale power / Christopher Flavin. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1984. - 70 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 61)
Címford.: A villamosenergia jövője : Elmozdulás a kisvolumenű és hatékony energiatermelés felé. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 61-70.
Fűzött
villamosenergia; energiatermelés; energiahatékonyság; kisüzemi termelés; alternatív energiaforrások; energiatakarékosság


621.311 F 63
Flavin, Christopher
  Nuclear power : The market test / Christopher Flavin. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1983. - 81 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 57)
Címford.: Atomenergia : Piaci elemzés. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 67-81.
Fűzött
atomerőmű; energiatermelés; költség-haszon elemzés; villamosenergia; teszt


620.9 F 63
Flavin, Christopher
  Powering the future : Blueprint for a sustainable electricity industry / Christopher Flavin and Nicholas Lenssen. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1994. - 74 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 119)
Címford.: A jövő energiája : A "fenntartható" áramszolgáltató ipar modellje . - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 62-74.
ISBN 1-878071-20-3 fűzött
villamosenergia; alternatív energiaforrások; alternatív technológia


621.039 F 63
Flavin, Christopher
  Reassessing nuclear power : The fallout from Chernobyl / Christopher Flavin . - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1987. - 91 p. ; 22 cm. - ( Worldwatch paper ; 75)
Címford.: Az atomenergia újraértékelése Csernobil után. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 75-91.
ISBN 0 916468 76 3 fűzött
atomenergia; atomerőmű; nukleáris baleset; radioaktív szennyezés; Szovjetunió ; Csernobil


620.92 F 63
Flavin, Christopher
  Sustainable energy / by Christopher Flavin and Rick Piltz with Chris Nichols. - Washington, D.C. : Renew America, 1989. - 48 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Környezetkímélő energia
Fűzött
alternatív energiaforrások; energiahatékonyság; Amerikai Egyesült Államok


620.9 F 63
Flavin, Christopher
  World oil : Coping with the dangers of success / Christopher Flavin. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1985. - 66 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 66)
Címford.: Olajdömping : Megküzdeni a siker veszélyével. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 59-66.
ISBN 0 916468 66 6 fűzött
kőolaj; energiapolitika; energiahatékonyság; alternatív energiaforrások


620.95 F 68
Fogarassy Csaba
  Energianövények a szántóföldön / Fogarassy Csaba ; [közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. - 2. kiad. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2001. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-144.
ISBN 963-9256-47-1 spirálfűzött
biológiai energia; biomassza; energianövény; szántóföldi növénytermesztés


620.9 F 74
  Forráshozzáférés : Tanácsok energiahatékonysági beruházások hitelkérőinek . - Budapest : Energia Központ, 1999. - 41 p. : ill. ; 30 cm. - ( Energiagazdálkodási kézikönyv, ISSN 1218-9847 ; 14.)
ISBN 963-03-8968 fűzött
energiahatékonyság; hitel


620.92 F 76
   Fotovillamos napenergia-hasznosítás szemináriumok : Oktatási anyag / Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék . - Gödöllő : Szent István Egyetem, 2005. - 4 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött
napenergia; energiahasznosítás
1. köt., G modul : Általános ismeretek : Ism. oldalsz. [247] p.
2. köt., C. modul: Hálózatra dolgozó fotovillamos rendszerek : Ism. oldalsz. [131] p.
3. köt., A. modul: Hálózatra nem csatlakozó és autonóm energiaellátó rendszerek : Ism. oldalsz. [324] p.
4. köt., O. modul: Egyéb témák : Ism. oldalsz. [89] p.


620.9 F 82
  A földgáz szerepe a magyar energiapolitikában : Kitekintés az EU-csatlakozásra: ellátásbiztonsági és környezetvédelmi kételyek, kérdések : Frissített változat / [... has been prepared by] EU Enlargement Watch [etc.]. - [Budapest] : [Energia Klub], [2001]. - 30 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
energiapolitika; földgáz; Magyarország


620.9 F 82
  A földgázpiac kilátásai Magyarországon, különös tekintettel a kereslet befolyásolhatóságára / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [közrem. Molnár Gáborné]. - Budapest : GKI Energiakut. Kft., 2005. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - ( Energiapolitikai füzetek ; 3.)
Fűzött
energiapiac; földgáz; Magyarország


620.9 F 91
Frazer, Frank
  Die Energie / Frank Frazer. - 2. Aufl. - München : Christian, 1982. - 96 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Lebendiges Wissen)
Címford.: Az energia. - Eredeti cím: Discovering energy. - Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 9 06 182682 9 kötött
energia


620.9 F 93
Frieden, Peter
  Szélkeréképítés / Peter Frieden. - Budapest : Műszaki Kvk., 1987. - 92 p. : ill. ; 19 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 0324-5039)
Eredeti cím: Windrad bauen leicht gemacht
ISBN 963 10 7091 3 fűzött
szélerőgép


620.9 F 95
Fucskó József
  A forgalmazható zöld bizonyítvány és alternatívái : A megújuló energiahordozókból történő villamosenergia-termelés támogatására szolgáló szabályozó eszközök bemutatása / Fucskó József, Kelemen Ágnes, Bela Györgyi, Kis András. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 96 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-503-301-X fűzött
energiapolitika; alternatív energiaforrások; zöld bizonyítvány; Európai Unió


620.95 F 95
Fulford, David
  Running a biogas programme : A handbook / David Fulford. - London : IT Publications, 1988. - xi, 187 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Biogáz programok szervezése : Kézikönyv. - Bibliogr.: p. 174-184.
ISBN 0 946688 49 4 fűzött
biogáz; technológia


620.9 F 96
Fülep Teofil
  A világ energetikai helyzetképe / szerk. Fülep Teofil. - 2., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1996. - 35 p. ; 29 cm. - (Energetika ; 1.)
Fűzött
energiaforrások; atomenergia; radioaktív hulladék; alternatív energiaforrások; energiaipar; oktatási segédanyag


620.9 G 28
Gáspár Imre
  Az energetikai privatizáció környezeti és gazdasági hatásai a volt KGST-országokban / Gáspár Imre. - Budapest : OMIKK, [1999]. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/8.)
Bibliogr.: p. 36-39.
ISBN 963-593-392-4 fűzött
energiaipar; környezeti hatás; Kelet-Európa; Közép-Európa


620.9 G 28
Gáspár Imre
  Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a települések energiaellátásában / Gáspár Imre. - Budapest : OMIKK, [1995]. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; .1995/11.)
Bibliogr.: p. 34-38.
Fűzött
energiaellátás; alternatív energiaforrások; településpolitika


621.039 G 30
  GAU - die Havarie der Expertenkultur / [Hrsg. von Karl Markus Michel und Tilman Spengler unter Mitarbeit von Hans Magnus Enzensberger]. - Berlin : Kursbuch : Rotbuch, 1986. - 188 p. ; 23 cm. - (Kursbuch ; 85)
Címford.: GAU - a szakemberkultúra okozta katasztrófák
Fűzött
atomenergia; környezeti veszélyek; környezeti katasztrófa; Csernobil


621.039 G 36
Gerasimov, V. V.
  A nukleáris technika anyagai / V. V. Geraszimov, A. Sz. Monahov ; [ford. Vámos Gábor, Váradi Károly]. - Budapest : Műszaki Kvk., 1981. - 269 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Materialy adernoj tehniki
ISBN 963-10-3861-0 kötött
atomerőmű; technika


620.92 G 45
Giber János
  Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban / Giber János ; Réti Ferenc és Kovács Krisztina közreműködésével. - Budapest : B+V K., 2005. - 167 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 963-7746-69-2 kötött
energiagazdálkodás; megújuló energiaforrások


620.92 G 46
Gipe, Paul
  Wind energy basics : A guide to small and micro wind systems / Paul Gipe. - White River Junction, VT ; Totnes : Chelsea Green Publishing, 1999. - xi, 122 p. : ill. ; 25 cm. - (Real Goods solar living book)
Címford.: Szélenergia
ISBN 1-890132-07-1 fűzött
alternatív energiaforrások; szélenergia


662.7 G 47
  Global bioconversions / ed. Donald L. Wise. - Boca Raton, FL : CRC Press, 1987. - 26 cm
Címford.: Biológiai átalakítási eljárások világszerte
ISBN 0 8493 4507 3 kötött
biogáz; biologiai átalakítás; hulladékkezelés; Izrael; Egyiptom; Mexikó
Vol. 1. - 183 p. : ill.
ISBN 0 8493 4508
Vol. 2. - 190 p. : ill.
ISBN 0 8493 4509
Vol. 3. - 211 p. : ill.
ISBN 0 8493 4510 3
Vol. 4. - 233 p. : ill.
ISBN 0 8493 4511 1


I-111
Goldstein, Eleanor
  Napenergia [Fordítás] = Solar energy / Eleanor Goldstein, Elaine Weingarten . - Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára ; Adorjánné Farkas Magdolna ; 1997 (In: Energy. - Boca Raton, FL : SIRS Social Issues Resources, Inc., 1990) . - 2 fol. ; 29 cm
napenergia


621.1 G 60
  Gőzellátó- és kondenz rendszerek gazdaságos üzemeltetése / [ford. Kovacsics István]. - [Budapest] : Magyar-EU Energia Központ, [1998]. - 62 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiagazdálkodási kézikönyv, ISSN 1218-9847 ; 8.)
Készült a "Fuel efficiency steam" (UK Department of Energy, cop. 1989) c. kiadvány alapján
ISBN 963-02-9852-X fűzött
gőzkazán; energiatakarékosság


620.9 E 96
Green, John
  Az Európai Unió és az energiapolitika : Tréninganyag / írta John Green ; ford. Borbás Viktória, Laki Gábor. - [Budapest] : Magyar Természetvédők Szövetsége, 1998. - 98 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 98.
Fűzött
energiapolitika; Európai Unió


621.039 G 67
Grossman, Karl
  Cover up : What you are not supposed to know about nuclear power / by Karl Grossman. - Sag Harbor, NY : Permanent Press, 1982. - xxii, 294 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Eltitkolt tények : Amit nem tudhatsz az atomenergiáról
ISBN 0 932966 19 5 fűzött
atomenergia; alternatív energiaforrások; radioaktív hulladék; nukleáris baleset; radioaktivitás


620.9 G 99
Gyurcsovics Lajos
  Hőtermelés napsugárból : Egyszerű melegvíz-ellátó és fűtőberendezések készítése / Gyurcsovics Lajos. - [Budapest] : Műszaki Kvk., 1987. - 205 p. : ill. ; 24 cm. - (Szabadidő - hasznosan, ISSN 0237-4501)
ISBN 963 10 7147 2 fűzött
napenergia; melegvíz; fűtés; épületgépészet


620.9 H 11
   Hagyományos és megújuló energiák / szerk. Sembery Péter, Tóth László. - Budapest : Szaktudás K., 2004. - 522 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 513-517.
ISBN 963-9553-15-8 kötött
energiagazdálkodás; alternatív energiaforrások


620.92 H 22
Hallenga, Uwe
  A szélenergia hasznosítása / Uwe Hallenga ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2004. - 87 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Eredeti cím: Wind : Strom für Haus und Hof. - Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 963-9560-08-1 fűzött
energiatermelés; szélenergia; szélturbina


620.92 H 25
Hamm, Hans W.
  Low cost development of small water power sites / by Hans W. Hamm. - Mount Rainier, MD : VITA, 1967. - iii, 43 p : ill.
Címford.: Olcsón kialakítható, vízenergiát termelő kisüzemi létesítmények
ISBN 0-86618-014-7 fűzött
vízenergia; kisüzemi termelés; megfelelő technológia


620.95 H 27
Hancsók Jenő
  "A biobenzin : Otto-motorok növényi eredetű hajtóanyagai és azok keverőkomponensei / Hancsók Jenő, Varga Zoltán. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2106/2)
Bibliogr.: p. 66-71.
ISBN 963-420-737-5 fűzött
biobenzin; növényi hajtóanyag; üzemanyag; alternatív energiaforrások; közlekedés


620.95 H 27
Hancsók Jenő
  A biodízel / Hancsók Jenő, Kovács Ferenc. - Budapest : OMIKK, 2002. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2106/1.)
Bibliogr.: p. 51-56.
ISBN 963-593-473-4 fűzött
biodízel; növényi olaj; üzemanyag; alternatív energiaforrások


I-069
Harnos Zsolt
  A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei / Harnos Zsolt. - Budapest : KIK, 1985. - 9 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
biomassza energia


620.9 H 40
  Hatékony települési energiagazdálkodás : Kézikönyv közepes vagy kisebb települések önkormányzatainak / [szerzők Bakoss Géza et al.]. - Budapest : Energiagazdálkodási Rt., 1999. - 100 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 963-03-9133-3 fűzött
energiagazdálkodás; energiahatékonyság; önkormányzat


620.9 H 40
  Hatékony települési energiagazdálkodás : Kézikönyv nagyobb települések önkormányzatainak / [szerzők Bakoss Géza et al.]. - Budapest : Energiagazdálkodási Rt., 1999. - 134 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 963-03-9132-5 fűzött
energiagazdálkodás; energiahatékonyság; önkormányzat


620.9 H 40
  Hatékony települési energiagazdálkodás : Szeminárium : Budapest, 1993. június 3., Tapolca, 1993. június 8., Sárospatak, 1993. június 11. / Magyar-EK Energia Központ, Energiagazdálkodási Rt., NOVEM. - Budapest [etc.] : Magyar-EK Energia Központ [etc.], 1993. - [60] p. : ill. ; 30 cm
Gáspár Imre, Radványiné Novotny Olga és Lontay Zoltán előadásai
Fűzött
energiagazdálkodás; távhőellátás; energiatakarékosság; energiahatékony világítás; konferencia


621.039 H 45
Havasi János
  Izotópfalu / Havasi János. - [Budapest] : Kossuth, 1989. - 197 p. ; 19 cm
ISBN 963-09-3386-1 fűzött
radioaktív anyag; veszélyes hulladék; környezetpolitika; környezeti konfliktus; radioaktív hulladék kezelése; hulladéktárolás; Magyarország; Ófalu


620.92 H 45
Hayes, Denis
  Energy : The solar prospect / Denis Hayes. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1977. - 79 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 11)
Címford.: Energia : Napos kilátások
ISBN 0-916468-10-0 fűzött
alternatív energiaforrások; napenergia


620.9 H 46
  A hazai földgáz igények várható alakulása 2030 : Az E.On Földgáz Trade Zrt. megbízására készült tanulmány rövidített változata / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [... írta Barta Judit, Kádár Ágnes]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2008. - 60 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 13.)
Fűzött
energiafogyasztás; földgáz; előrejelzés; Magyarország


620.92 H 46
  A hazai geotermikus energia hasznosítási lehetőségei Magyarországon / [kész. a Magyar Geotermális Egyesület Szakértőinek közreműködésével]. - Budapest : Energia Közp., [1999]. - 15 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X)
ISBN 963-03-9042-6 fűzött
geotermikus energia; Magyarország


620.9 E 52
  Heating your home. - [London] : Department of Energy, 1990. - 13 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Energy in your home)
Címford.: Otthonok fűtése
Fűzött
energiatakarékosság; fűtés; háztartás-ökológia


620.9 H 51
Hegedűs Miklós
  A kapcsolt villamosenergia-termelés jelene és jövője Magyarországon / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [... írta Fazekas András István]. - Budapest : GKI Energiakut. Kft., 2005. - 28 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 5.)
Fűzött
energiatermelés; villamosenergia; Magyarország


620.9 H 51
Hegedűs Miklós
  A magyar gazdaság villamosenergia-igényének várható alakulása, 2005-2020 / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [közrem. Barta Judit, Korsós László, Szesztay Ágnes]. - Budapest : GKI Energiakut. és Tanácsadó Kft., 2005. - 56 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 4.)
Fűzött
energiafogyasztás; villamosenergia; előrejelzés; Magyarország


620.92 H 60
Henze, Andreas
  Strom von der Sonne : Photovoltaik in der Praxis : Techniken, Marktübersicht und Anleitung zum Selbstbau / Andreas Henze, Werner Hillebrand. - 2. Aufl. - Staufen bei Freiburg : ökobuch, 2002. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Áram a Napból : Napelemek a gyakorlatban : Technikák, piaci kínálat és útmutató a házilagos kivitelezéshez
ISBN 3-922964-47-8 fűzött
alternatív energiaforrások; napenergia; napelem


620.9 H 39
  Hogyan takarékoskodjunk otthonunkban az energiával : Hasznos tanácsok az energiakiadások csökkentéséhez. - Budapest : Magyar-EK Energia Központ, [1994]. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
energiatakarékosság; háztartás


502[37] H 75
  Hol az energia? : Oktatócsomag / [szerzők Bimbó József et al.] ; [szerk. Varga Judit] ; [kiad. az Energia Klub]. - Budapest : Energia Klub, 1997. - 100, 62 p. : ill. ; 31 cm
Fűzetlen, kapcsos borítóban
energia; energiatakarékosság; háztartás-ökológia; környezetbarát fogyasztás; környezetbarát közlekedés; alternatív energiaforrások; játékok; környezeti nevelés; oktatócsomag


620.92 H 76
Holland, Ray
  Micro hydro electric power / Ray Holland. - London : Intermediate Technology Development Group, 1983. - vi, 46 p. : ill. ; 21 cm. - (Technical papers ; 1)
Címford.: Kisüzemi áramtermelés vízenergiával
Fűzött
alternatív energiaforrások; vízenergia; elektromos áram; energiaiátalakítás; energiatermelés; kisüzemi termelés; megfelelő technológia


602.9 T 53
Hovil, Petr
  Time for a change : Multilateral development bank energy investment in Central an Eastern Europe : Regional report / lead author Petr Hovil ; co-authors Ada Amon [et al.]. - Praha : CEE Bankwatch Network, 1998. - 69 p. ; 30 cm
Címford.: Ideje változtatni : Nemzetközi fejlesztési bankok befektetései a közép- és kelet-európai energia szektorban : Regionális jelentés
Fűzött
energia; energiapolitika; bank; gazdasági ösztönzők; környezetgazdaságtan; Kelet-Európa; Közép-Európa


621.5 H 93
  A hőszivattyú / Ursula Schreier [et al.][ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2007. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Eredeti cím: Wärmepumpa
ISBN 978-963-9759-49-7 fűzött
hőszivattyú


620.9 H 94
Hubbard, Alice
  Community energy workbook : A guide to building a sustainable economy / by Alice Hubbard and Clay Fong. - Snowmass, CO : Rocky Mountain Institute, 1995. - 264 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Közösségi energia munkafüzet : Útmutató a fenntartható gazdaság építéséhez
ISBN 1-881071-04-9 fűzött
energiatakarékosság; energiahatékonyság; fenntartható gazdaság; helyi közösségek; állampolgári részvétel


620.9 H 99
  Hűtőberendezések az élelmiszeriparban : Energiahatékonyság és energiamegtakarítás fejlett technológiák alkalmazásával. - Budapest : Magyar-EU Energia Központ, 1995. - 43 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiagazdálkodási kézikönyv, ISSN 1218-9847 ; 2.)
ISBN 963-02-9737-X fűzött
energiahatékonyság; energiatakarékosság; élelmiszeripar; hűtés


620.9 H 99
  Hydroelectric dams on Brazil's Xingu River and Indigenous peoples / eds. Leinad Ayer de O. Santos, Lúcia M. M. de Andrade. - Cambridge, MA : Cultural Survival, Inc., 1990. - 192 p., 5 öh. térk. : ill. ; 28 cm. - (Cultural survival report ; 30)
Címford.: Vízierőművek a brazíliai Xingu folyón és a bennszülött népesség
ISBN 0-939521-40-7 fűzött
vízerőmű; környezeti hatás; energiapolitika; indiánok; döntéshozatal; társadalmi hatás; társadalmi részvétel; Brazília


620.9 I 48
Imre László
  Bevezetés az energiaforrások és rendszerek technológiájába / Imre László ; [közread. a] Veszprémi Egyetem Műszaki Informatika és Automatizálás Tanszék. - Veszprém : Veszprémi Egyetem, 1995. - 84 p. : ill. ; 23 cm
Borítócím: Energiaforrások és rendszerek. - Bibliogr.: p. 82-84.
Fűzött
energiarendszerek


620.9 E 52
  Insulating your home. - [London] : Department of Energy, 1990. - 29 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Energy in your home)
Címford.: Otthonok hőszigetelése
Fűzött
energiatakarékosság; hőszigetelés; háztartás-ökológia


620.9 J 15
Jakab Zoltán
  Energiahatékony megoldások alkalmazása a hűtőtechnikában / Jakab Zoltán, Láng Lajos. - Budapest : Energia Központ, 1999. - 33 p. : ill. ; 30 cm. - ( Energiagazdálkodási kézikönyv, ISSN 1218-9847 ; 11.)
ISBN 963-03-8216-4 fűzött
energiahatékonyság; energiatakarékosság; hűtés


620.95 J 39
Jánosi László
  Biodízel : Az olajmagvas növényekből történő hajtóanyag-előállítás folyamata, motorikus felhasználásuk és környezeti hatásaik / összeáll. Jánosi László, Vas Attila ; [közread. a] Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Jármű- és Hőtechnika Tanszék. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2000. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 54-56.
Spirálfűzött
megújuló energiaforrások; növényi hajtóanyag; üzemanyag


620.9 J 47
Jánosi Márton
  Uniós csatlakozás előtt a magyar energiapolitikáról / Jánosi Márton, Petz Ernő. - Budapest : Püski, 2000. - 68 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9188-89-1 fűzött
energiagazdálkodás; energiapolitika; Magyarország


621.039 J 95
Jung József
  Radioaktív anyagok biztonságos szállítása / Jung József. - Budapest : OMIKK, 1997. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek / 0866-6091 ; 1997/24.)
Bibliogr.: p. 49-52.
Fűzött
radioaktív anyag; szállítás


321 J 96
Jungk, Robert
  Der Atom-Staat : Vom Fortschritt in die Unmenschlichkeit / Robert Jungk. - 66-70. Tausend. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1984. - 182 p. ; 20 cm. - ( Rororo)
Címford.: Az atom-állam : Az embertelenségbe vezető haladásról. - Bibliogr.: p. 169-178.
ISBN 3 499 17288 7 fűzött
társadalmi fejlődés; állam; atomenergia


620.92 K 10
Kacz Károly
  Megújuló energiaforrások / Kacz Károly, Neményi Miklós. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 1998. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Agrárműszaki kiskönyvtár, ISSN 1418-9623 ; 1.)
Bibliogr.: p. 157-160.
ISBN 963-356-248-1 fűzött
alternatív energiaforrások


620.9 K 11
Kádár Péter
  A szélmalmoktól a szélerőművekig : Szélerőgépek Magyarországon / Kádár Péter. - Budapest : Új Mandátum, 2006. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol, német, francia, spanyol és arab nyelven
ISBN 963-9609-56-0 fűzött
szélenergia; szélmalom; Magyarország


620.9 K 11
Kahane, Adam
  Global scenarios for the energy industry: challenge and response / by Adam Kahane. - London : Group Public Affairs, Shell International Petroleum Company Ltd, Shell Centre, 1991. - 11 p. ; 30 cm. - (Selected papers)
Címford.: Globális forgatókönyvek az energiaipar számára: kihívás és válasz . - A "Business Environment section of Group Planning, Shell International Petroleum Company Ltd" 1988 és 1990 közötti munkája alapján
Fűzött
energia; energiahatékonyság; energiapolitika


621.039 K 14
Kanyár Béla
  Nukleárisbaleset-elhárítás telephelyen kívül / készítette Kanyár Béla ; közrem. Marc de Cort, Nényei Árpád. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 2004. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási jegyzet
ISBN 963-9495-65-4 fűzött
nukleáris baleset; jegyzet


621.039 K 14
Kanyár Béla
  Környezeti sugárzások, radioökológia / Kanyár Béla, Somlai János, Szabó D. László. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 1996. - 116 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 114-116.
Fűzött
radioaktivitás; radioökológia; jegyzet


621.039 K 14
Kanyár Béla
  Radioökológia és környezeti sugárvédelem / Kanyár Béla, Béres Csilla, Somlai János, Szabó S. András. - Veszprém : Veszprémi Egyet. K., 2000. - 257 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9220-31-0 fűzött
radioaktivitás; környezetvédelem; radioökológia; radioaktív szennyezés; radioaktív hulladék; sugárvédelem; jegyzet


620.9 K 15
  Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés gázmotorokkal. - Budapest : Energia Központ, [1999]. - 15 p. : ill. ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X ; 6.)
ISBN 963-03-7603-2 fűzött
energiatermelés; hőenergia; villamosergia; gázmotor


621.311 K 15
  A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő berendezések gazdaságosságának vizsgálata / [kész. az Energia Központ Kht. munkaközössége közreműködésével] . - Budapest : Energia Közp., [1999]. - 15 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X)
ISBN 963-03-9043-4 fűzött
energiahatékonyság; hőenergia; villamosenergia


620.9 K 45
Kiernan, Patrick
  Hydrogen : The invisible fire / by Patrick Kiernan with Ted Flanigan, Bill Flanigan, and Brady Bancroft. - Aspen, CO : IRT Environment, 1991. - 48 p. ; 28 cm
Címford.: Hidrogén : A láthatatlan tűz. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 44-48.
Fűzött
hidrogén; energia; alternatív energiaforrások


620.95 K 57
Kissné Quallich Eszter
  A biogáz / Kissné Quallich Eszter. - Budapest : Mezőgazd. K., 1983. - 203 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-[199].
ISBN 963-231-622-3 fűzött
biogáz


620.9 K 63
Kolar, Stanislav
  Energy and energy conservation in Eastern Europe : Two scenarios for the future / by Stanislav Kolar, William U. Chandler ; prepared for U.S. Agency for International Development Global Energy Efficiency Iniciative. - [S.l.] : Agency for International Development Global Energy Efficiency Iniciative, [1990]. - 29, [15] p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Energiahelyzet és energiatakarékosság Kelet-Európában : A közeljövő két forgatókönyve
Fűzött
energia; energiatakarékosság; Kelet-Európa


620.9 K 72
  Korszerű villamos technológiák. - Budapest : Magyar-EU Energia Központ, 1996. - 101 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiagazdálkodási kézikönyv, ISSN 1218-9847 ; 5.)
ISBN 963-02-9849-X fűzött
villamosenergia; ipar


620.9 K 73
Kosmo, Mark
  Money to burn? : The high costs of energy subsidies / Mark Kosmo. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1987. - v, 68 p. ; 26 cm. - ( Research report, ISSN 0880-2582)
Címford.: Felvet a pénz? : Amibe az energiaárak támogatása kerül. - Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 0 915825 26 0 fűzött
energia; ár; gazdasági hatás; energiapolitika; energiahatékonyság


620.95 K 76
Kovács András
  Alternatív üzemanyagok / [írta Kovács András]. - Budapest : Energia Közp., [1999]. - 15 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X)
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 963-03-8214-8 fűzött
biodízel; üzemanyag; alternatív energiaforrások


620.92 K 79
Kovács Károly
  A biomassza felhasználásának lehetőségei Magyarországon / [...] összeáll. Kovács Károly. - Győr : Reflex Környezetvédő Egyesület, 1994. - 27 fol. : ill. ; 30 cm
Fűzött
biomassza energia; Magyarország


621.311 K 86
Kozák Miklós
  Folyami és üzemvízcsatornás vízerőművek környezeti hatásai / Kozák Miklós . - Budapest : OMIKK, 1994. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/25.)
Bibliogr.: p. 24.
Fűzött
vízerőmű; környezeti hatás


620.9 K 86
Kozloff, Keith
  Rethinking development assistance for renewable electricity / Keith Kozloff, Olatukombo Shobowale. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1994. - 57 p. ; 28 cm
Címford.: A megújuló forrásból származó áramtermelés fejlesztési támogatásának újragondolása
ISBN 1-567973-006-7 fűzött
energia; alternatív energiaforrások; fejlődő országok


620.9 K 89
Könczey Réka
  Véges az energiánk / [írta Könczey Réka és Nagy Andrea]. - Budapest : The Joint Center, [1996]. - 20 p. : ill.í ; 26 cm. - (Civitas Kör füzetek ; 11.)
Részlet a Zöldköznapi kaluz c. kiadványból (Budapest : Föld Napja Alapítvány, 1992)
Fűzött
energiatakarékosság; háztartás-ökológia; környezetbarát fogyasztás


620.92 K 90
Környezet és Energia Konferencia (2009.) (Debrecen)
  Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás / szerk. Orosz Zoltán, Szabó Valéria, Fazekas István. - Debrecen : MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabiz., 2009. - 316 p. : ill. ; 21 cm
A 2009. május 8-9-én a MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága, a MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságának Légköri Erőforrás Munkabizottsága, valamint a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszéke által rendezett Környezet és Energia Konferencia előadásai és poszterei. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 978-963-7064-20-3 fűzött
energiatermelés; energiafelhasználás; energiapolitika; alternatív energiaforrások; megújuló energiaforrások; konferencia


620.92 K 90
  A környezetbarát ingyen energia / [szerk. Barna Tamás]. - Túrkeve : Nimfea Természetvéd. Egyes., 1999. - 26 p. ; 17 cm. - ( Zöldike könyvsorozat ; 3.)
ISBN 963-03-5694-5 fűzött
alternatív energiaforrások; napenergia


621.039 K 93
  Közös jövőnk / [kiad. az Atommentes Mórágyi-Rögért Egyesület]. - Véménd : Atommentes Mórágyi-Rögért Egyes., [1995]. - [56] p. : ill. ; 15x21 cm
Nicholas Lenssen: "Találkozás az atomhulladékkal" c. írásával. - Megj.: A világ helyzete 1992
Fűzött
radioaktív hulladék kezelése; hulladéktárolás; atomerőmű


697 K 97
Kuhlmann, Nicole
  Napenergia-hasznosítás : Napkollektoros, napelemes berendezések / Nicole Kuhlmann ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2002. - 84 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
Eredeti cím: Selbst Solaranlagen installieren
ISBN 963-9445-32-0 fűzött
napenergia; fűtés; családi ház


I-064
Kun Gazda László
  A napenergiafelhasználás motoring módszere : Tematika / Kun Gazda László. - Budapest : KIK, 1985. - 12 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
napenergia


620.9 K 99
Kuthi Adrienn
  Energia, energiahatékonyság / szerk. Kuthi Adrienn. - 2., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2002. - 34 p. ; 29 cm
Fűzött
energia; energiahatékonyság; alternatív energiaforrások; energiapolitika; oktatási segédanyag


620.92 L 13
Ladener, Heinz
  Solare Stromversorgung : Für Geräte, Fahrzeuge und Häuser / Heinz Ladener. - 4. unveränd. Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 1990. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Napelemes energiaellátás
ISBN 3 922964 28 1 fűzött
napelem


502 L 14
Lajtmann Csaba
  Kikapcsolva kevesebb költség, tisztább környezet / Lajtmann Csaba. - Győr : Reflex Környezetvédő Egyes., [2000]. - 1 öh. fol. : ill. ; 23 cm. - ( Fogyasztóvédelmi füzetkék, ISSN ISSN 1418-0200 ; 7.)
Leporelló
energiatakarékosság


620.9 L 21
Lancashire, Sarah
  Windpumping handbook / Sarah Lancashire, Jeff Kenna, Peter Fraenkel. - London : Intermediate Technology, 1987. - vi, 79 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: A szélmotoros szivattyúzás kézikönyv
ISBN 0 946688 34 6 fűzött
Szélenergia; Megfelelő technológia; Fejlődő országok; Kézikönyv


631.57 L 22
Láng István
  A biomassza hasznosításának távlatai : Akadémiai székfoglaló, 1985. december 4. / Láng István. - Budapest : Akad. K., 1986. - 28 p. ; 20 cm. - ( Értekezések, emlékezések, ISSN 0236-6258)
ISBN 963-05-4357-5 fűzött
biomassza


631.57 L 22
Láng István
  The biopotential of Hungary - present and future / I. Láng, Zs. Harnos., A. Z. Nagy and I. Vályi. - [S.l.] : [s.n.], 1985. - p. 5-22. ; 25 cm
Címford.: Bio-energiaforrások Magyarországon - jelen és jövő. - Klny.: International Agrophysics, 1985. 1. sz.
Fűzött
biomassza; biomassza energia


620.9 L 42
Lee, Thomas H.
  Energy aftermath / Thomas H. Lee, Ben C. Bell, Jr. and Richard D. Tabors. - Boston, MA : Harvard Business School Press, 1990. - xiii, 274 p. ; 25 cm
Címford.: Energia kihatások. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0 87584 219 4 kötött
energia; energiapolitika; Amerikai Egyesült Államok


620.9 L 43
Leggett, Jeremy K.
  A fele elfogyott : Olaj, gáz, forró levegő és globális energiaválság / Jeremy Leggett ; [ford. Bakács Tibor]. - Budapest : Typotex, 2008. - 297 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Half gone. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 257-280.
ISBN 978-963-9664-87-6 fűzött
energetika; ökológia; környezetgazdaság


I-494
Levy, M. Emanuel
  Passzív napelemes alapismeretek [Fordítás] = Passive solar fundamentals / lead author M. Emanuel Levy ; coauthors Deane Evans, Cynthia Gardstein. - Közművelődési Információs Intézet ; Hosszú Tamás ; 1987 (In: The passive solar construction handbook / M. Emanuel Lavy et al. - Emmaus, PA : Rodale, 1983. p. 5-21.). - 30 fol. ; 29 cm
napelem; napenergia


630 L 65
Liebhard, Peter
  Energetikai faültetvények : Rövid vágásfordulójú faanyagtermelés : A jövő nyersanyaga / Peter Liebhard ; [ford. Gulyás Zoltán] . - Budapest : Cser K., 2009. - 108 p. ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. 100-104.
ISBN 978-963-278-101-3 fűzött
mezőgazdaság; megújuló energiaforrás; fa


621.039 L 68
Lindner, Helmut
  Atomenergia / Helmut Lindner. - Budapest : Gondolat, 1975. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Gondolat zsebkönyvek, ISSN 0133-0489)
ISBN 963-280-288-8 fűzött
atomenergia; atomerőmű


620.9 L 78
Lontay Zoltán
  Kevesebb is lehetne elég, mert így a pénz csak elég! : Energiatakarékosság családi házakban : Az "Elég" Energiahatékonysági Program tájékoztató füzete / [írta Lontay Zoltán, Turda Elek]. - [Budapest] : Föld Napja Alapítvány, [1996]. - 27 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
energiatakarékosság; környezetbarát fogyasztás; háztartás-ökológia


620.9 L 85
Lovins, Amory B.
  Sanfte Energie : Für einen dauerhaften Frieden / Amory B. Lovins ; mit einem Vorvort von Klaus Traube. - Reinbeck bei Hamburg : Rowohlt, 1978. - 363 p. ; 19 cm. - (Rororo)
Címford.: Lágy energia : Egy tartós békéért. - Eredeti cím: Soft energy paths : Toward a durable peace
ISBN 3 499 17749 8 fűzött
alternatív energiaforrások


620.9 L 81
Lottermoser, Jürgen
  Az önkormányzatok energiaigazgatása : Kommunális energia-menedzsment : Útmutató / szerzők Jürgen Lottermoser, Carlo Kallern, Ferenc Ronkay ; [a m. kiadást szerk. Vízi Szilveszter]. - Berlin : Német Urbanisztikai Intézet, 1998 . - 90 p. : ill. ; 30 cm. - (Környezetvédelmi tanácsadás települések számára)
Fűzött
energiagazdálkodás; települési környezetvédelem; Németország


620.95 L 91
Lukács Gergely Sándor
  Zöldenergia és vidékfejlesztés / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-216. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9736-69-9 fűzött
biológiai energia; területfejlesztés; megújuló energiaforrás; vidékfejlesztés; energianövény


620.92 M 12
Mádlné Szőnyi Judit
  A geotermikus energia : Készletek, kutatás, hasznosítás / Mádlné Szőnyi Judit ; [... közrem. ... Mindszenty Andrea et al.]. - Nagykovácsi : Grafon, 2006. - 144 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 127-137.
ISBN 963-218-058-5 kötött
geotermikus energia


620.9 M 14
  A magyar távhőszolgáltatás / [... összeáll. Hegedűs Miklós]. - Budapest : GKI Energiakut. Kft., 2006. - 51 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 6.)
Bibliogr.: p. 51.
Fűzött
távhőellátás; Magyarország


620.9 M 14
  A magyar villamosenergia-fogyasztás várható alakulása 2025-ig / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [... írta Barta Judit, Bihari Péter, Gács István] . - Budapest : GKI Energiakut. és Tanácsadó Kft., 2007. - 40 p. : ill. ; 29 cm . - (Energiapolitikai füzetek ; 4.)
Fűzött
energiafogyasztás; villamosenergia; előrejelzés; Magyarország


620.9 M 14
  Magyarország energiahelyzete, energiahatékonysági lehetőségei, a megújuló energiák adta lehetőségek / Sigmond György [et al.] ; [közr. az] Energia Klub . - Budapest : Energia Klub, 1993. - 63 p. ; 29 cm
Az Energia Klub 1993. január 14-15. között megrendezett szemináriumán elhangzott előadások
Fűzött
energiahatékonyság; energiapolitika; konferencia; Magyarország


620.9 E 55
  A magyarországi környezet- és természetvédő szervezetek javaslatai az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokhoz : Energiapolitika / írta és szerk. Zalatnay László [et al.]. - Budapest : M. Természetvédők Szöv., 1999. - 19 p. ; 30 cm
Fűzetlen
környezetvédelem; energiapolitika; Európai Unió


I-068
Major György
  A légköri energiaforrások hasznosítása / Major György. - Budapest : KII, 1985. - 9 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
Energiaforrások


621.039 M 24
Makra Zsigmond
  Sugárözönben élünk / Makra Zsigmond. - Budapest : Gondolat, 1983. - 124 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Gondolat zsebkönyvek, ISSN 0133-0489)
ISBN 963-281-263-8 fűzött
radioaktivitás; radiasztézia; atomenergia; környezetvédelem


620.95 M 33
Markóné Monostory Bernadett
  Biodízel - a városi légszennyezés csökkentésének egyik lehetősége / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/4.)
Bibliogr.: p. 40-44.
ISBN 978-963-9754-18-8 fűzött
biodízel; üzemanyag; alternatív energiaforrások; levegőszennyezés; kibocsátás-csökkentés


620.9 M 33
Markowitz, Paul
  Town energy planning : A framework for action / by Paul Markowitz. - Burlington, VT : The Center for Rural Studies University of Vermont ; Montpelier, VT : The Agency of Development and Community Affairs, [1983]. - 102 p. ; 28 cm
Címford.: A városi energiaellátás megteremtése : Cselekvési terv. - Bibliogr.: p. 100-102.
Fűzött
energiatakarékosság; alternatív energiaforrások; város; erdőgazdálkodás; területhasználat tervezés; adó


621.039 M 48
May, John
  The Greenpeace book of the nuclear age : The hidden history, the human cost / John May. - New York, NY : Pantheon Books, 1990. - 378 p. : ill. ; 21 cm. - (Greenpeace books)
Címford.: Greenpeace könyv az atomkorszakról : Titkos történelem áldozatokkal. - Bibliogr.: p. 352-368.
ISBN 0 679 72963 1 fűzött
atomenergia; nukleáris baleset; atomfegyver; atomerőmű; nukleáris hulladék; radioaktivitás; környezeti katasztrófa; egészségveszélyeztető tényezők; radioaktív szennyezés; humánökológia - társadalomökológia; humánökológia - történeti ökológia


620.9 M 49
McGuigan, Dermot
  Small scale water power / Dermot McGuigan. - [2.] repr. - Dorchester, UK : Prism Press, 1982. - 113 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Vízierő kis mennyiségben. - Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 904727 33 5 fűzött
vízenergia


620.92 M 50
  Megújuló energia piac : A 2005. április 27-i konferencia anyagai és szakirodalmi mellékletek / szerk. Bérci Gyula. - Budapest : Agrár Innovációs Szöv., 2005. - 96 p. : ill. ; 30 cm
Az Agrár Innovációs Szövetség etc. által Budapesten rendezett "Megújuló Energia Konferencia" szerkesztett anyaga
ISBN 963-218-289-8 fűzött
energiatermelés; megújuló energia; konferencia


620.92 M 50
  Megújuló energiaforrások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. - Nyíregyháza : Energia és Környezet Alapítvány, 2002. - [28] p. : ill. ; 15x20 cm
Fűzött
alternatív energiaforrások; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye


620.95 M 50
  Megújuló energiák / [szerzők Juhász Árpád et al.]. - [Budapest] : Sprinter, [2009]. - 229 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 978-963-9469-29-7 fűzött
megújuló energiaforrás; energiagazdálkodás; éghajlatváltozás; geotermikus energia; szélenergia; vízenergia; napenergia; biomassza


620.95 M 62
  A mezőgazdasági hulladékok és termékek energetikai célú hasznosítása : Felsőoktatási kutatóprogram : Magyarország - Szlovákia / [szerk. Berghold Brigitta, Szabó Katalin, Berki András]. - Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására ; Komárom : Pont Intézet, 2007. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 150-154.
ISBN 978-963-87623-0-6 fűzött
biológiai energia; biomassza; energiagazdálkodás; Magyarország; Szlovákia


631.5 M 63
  Mi a biobrikett? / szerk. Bélteky Béla. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1988. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (Ma újdonság, holnap gyakorlat, ISSN 0324-4903)
ISBN 963 232 674 1 fűzött
Biológiai energia; Tüzelőanyag


621.039 M 63
  Mi történne, ha...? : Terrortámadás és atomerőmű / [... közrem. Ámon Ada et al.] ; [az Antinukleáris Munkacsoport kiadványa]. - Budapest : Energia Klub, 2001. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Antinukleáris hírlevél ; 2001/3.)
ISSN 1219-4301 fűzött
atomerőmű; terrorizmus


620.9 M 63
  Micro-hydro power : A guide for development workers / Peter Fraenkel [et al.]. - London : IT Publications ; Stockholm : Stockholm Environment Institute , 1991. - x, 150 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: A vízenergia kisüzemi felhasználása
ISBN 1 85339 029 1 fűzött
vízenergia; elektromos áram; energiatermelés; energiaátalakítás; technológia; kisüzemi termelés


620.9 M 68
Miller, Alan S.
  Growing power : Bioenergy for development and industry / Alan S. Miller, Irving M. Mintzer, Sara H. Hoagland. - Washington : World Resources Institute, 1986. - vii, 100 p. ; 23 cm. - (Study / World Resources Institute, ISSN ISSN 0884-2574 ; 5.)
Címford.: Növekvő erő : Bioenergia a fejlődés és az ipar számára
ISBN 0 915825 14 7 fűzött
biológiai energia


620.9 M 72
Moberg, Asa
  Nuclear power in crisis : Before and after Chernobyl : A country by country report / Asa Moberg. - Asak : Bokförlaget, 1985. - 107 p. ; 19 cm
Címford.: Válságban az atomerő : Csernobil előtt és után : Országonkénti jelentés
ISBN 91 7810 754 7 fűzött
atomenergia; energiapolitika; atomerőmű


620.4 M 72
Moberg, Asa
  Nuclear power in crisis : Before and after Chernobyl : A country by country report / Asa Moberg. - Asak : Bokförlaget, 1986. - 107 p. ; 19 cm
Címford.: Az atomenergia válsága : Csernobil előtt és után : Országonkénti áttekintés
ISBN 91 7810 754 7 fűzött
atomenergia; energiapolitika; atomerőmű


620.92 M 84
Monoki Ákos
  Környezetbarát energiák : [Biomassza-, geotermikus-, napenergia] / Monoki Ákos, Berna Tamás. - Szarvas : "Nimfea" Természetvédelmi Egyes., 2001. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 10.)
ISBN 963-00-8313-2 fűzött
biomassza energia; geotermikus energia; napenergia


620.9 M 85
Moore, Curtis
  Energia: új korszak / Curtis Moore. - Vienna : USIA Regional Program Office , [s.d.]. - 11 p. ; 28 cm. - (Zöld írások)
Fűzött
energia; energiaforrások; alternatív energiaforrások


621.039 M 91
Morone, Joseph G.
  The demise of nuclear energy? : Lessons for democratic: control of technology / Joseph G. Morone, Edward J. Woodhouse. - New Haven, CT ; London : Yale University Press, 1989. - xii, 172 p. ; 24 cm
Címford.: Az atomenergia trónfosztása? : Tanulságok a technológia demokratikus ellenőrzéséhez
ISBN 0-300-04449-6 fűzött
atomenergia; atomerőmű; energiapolitika; ellenőrzés; Amerikai Egyesült Államok


620.9 N 13
Nádudvari Zoltán
  A fenntartható fejlődés, az energiaellátás és a környezet kapcsolata / Nádudvari Zoltán. - Budapest : OMIKK, 2000. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/4. sz.)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 963-593-425-4 fűzött
energiaellátás; energiafelhasználás; fenntartható fejlődés


620.92 N 13
Nádudvari Zoltán
  A megújuló energiák felhasználásának nemzetgazdasági hatásai / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/2.)
Bibliogr.: p. 66-68.
ISBN 978-963-9754-03-4 fűzött
alternatív energiaforrások; környezetgazdaságtan; fenntartható fejlődés


620.92 N 13
Nádudvari Zoltán
  A megújuló energiák hasznosításának gyakorlati példái / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2010. - 74 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2009/1.)
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-963-9754-12-6 fűzött
megújuló energiaforrások; energiafelhasználás


620.9 N 13
Nádudvari Zoltán
  A perspektivikus energiatakarékos technológiák és a kockázati tőke befektetései / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-60191 ; 2202)
Bibliogr.: p. 52-54.
ISBN 963-420-733-2 fűzött
energiatakarékosság; gazdaság; környezetgazdaságtan


620.92 N 35
  Napenergia a mezőgazdaságban / szerk. Farkas István. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 317 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9358-91-6 kötött
napenergia; mezőgazdaság


620.92 L 14
  Napenergia hasznosítás / összeáll. Lajtmann Csaba. - Győr : Reflex, [2003]. - 18, [49] fol. : ill., részben színes ; 32 cm
Kapcsos dosszié
napenergia


620.92 N 35
  Napkollektor a házban / szerk. Bimbó József. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1997. - 29 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
napenergia; napkollektor


620.92 N 35
  Napkollektor a házban / szerk. Bimbó József. - 2., átd. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2000. - 30 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
napenergia; napkollektor


620.92 N 35
  Napkollektor a házban / [szerk. Barati Sándor] ; [aktualizálta Visnyovszky Tamás]. - 3. módosított kiad. - Gömörszőlős : BAZ m. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kht., 2002. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Környezetbarát technológiák : Csináld magad füzetek ; 4.)
Fűzött
napenergia; napkollektor


620.92 N 41
Nemcsics Ákos
  A napelem és fejlesztési perspektívái / Nemcsics Ákos. - Budapest : Akad. K., 2001. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-139.
ISBN 963-05-7821-2 fűzött
napelem


620.9 N 76
Niederkorn János
  A változó energia / Niederkorn János. - Bukarest : Kriterion, 1977. - 214 p. : ill. ; 19 cm. - (Korunk könyvek)
Fűzött
energiaforrások; atomenergia; napenergia


620.9 N 88
  Nuclear power : Shut it down! : An information pack on nuclear power and the alternatives / compiled and ed. by Crispin Aubrey, Danielle Grunberg and Nicholas Hildyard. - New Malden, Surrey : The Ecologist, [1991]. - 30 cm
Címford.: Iktassuk ki az atomenergiát!
Fűzött
Vol. 1, Nuclear power - the arguments against. - xiv, 478 p.
Címford.: 1. köt., Az atomenergiával szembeni ellenérvek
atomenergia


620.9 N 88
  Nuclear power : Shut it down! : An information pack on nuclear power and the alternatives / compiled and ed. by Crispin Aubrey, Danielle Grunberg and Nicolas Hildyard. - New Malden, Surrey : The Ecologist, [1991]. - 30 cm
Címford.: Iktassuk ki az atomenergiát! : Információgyűjtemény a nukleáris energiáról és alternatíváiról
Fűzött
Vol. 2, New energy strategies. - xiv, 479-822. p.
Címford.: 2. köt., Új energiastratégiák
atomenergia; globális felmelegedés; üvegházhatás; energiahatékonyság; alternatív energiaforrások; fosszilis fűtőanyag


620.9 N 88
  Nuclear power issues and choices / report of the Nuclear Energy Policy Study Group ; Spurgeon M. Keeny, Jr., chairman. - Cambridge, MA : Ballinger, 1977. - xvii, 418 p. ; 23 cm
Címford.: A nukleáris energia kérdései és alternatívái
ISBN 0 88410 065 0 fűzött
atomenergia; környezetvédelem; alternatív energiaforrások; atomfegyver; Amerikai Egyesült Államok


620.9 N 88
  Nutzung regenerativer Energiequellen : Zusammenstellung von Daten und Fakten für die Bundesrepublik Deutschland / Hrsg. Helmut Schaefer. - Düsseldorf : VDI, 1987. - 41 p. ; 18 cm
Címford.: Újrahasznosítható energiaforrások felhasználása
ISBN 3 18 40079 4 fűzött
alternatív energiaforrások


620.92 O 15
Ogden, Joan M.
  Solar hydrogen : Moving beyond fossil fuels / Joan M. Ogden, Robert H. Williams. - Washington, D.C. : World Resources Institute, 1989. - vii, 123 p. ; 23 cm
Címford.: Hidrogén a Naptól : A fosszilis fűtőanyagok helyettesítése
ISBN 0 915825 38 4 fűzött
hidrogén; alternatív energiaforrások; üzemanyag; napenergia; energiaválság; levegőszennyezés


620.9 O 20
Oláh György
  Kőolaj és földgáz után: a metanolgazdaság / Oláh György, Alain Goeppert, G. K. Surya Prakash ; [ford. Pálinkás János ..., Maclean Ildikó ...]. - Budapest : Better, 2007. - xiv, 368 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Beyond oil and gas: the methanol economy. - Bibliogr.: p. 321-336.
ISBN 978-963-86233-5-5 kötött
energiagazdálkodás; üzemanyag; metil-alkohol


620.92 O 30
Olesen, Gunnar Boye
  Guideline for estimation of renewable energy potentials, barriers and effects / Gunnar Boye Olesen, Emil Bedi. - 2. ed. - Hjortshoj : INFORSE-Europe , 1997. - Ism. oldalsz. [69] p. ; 30 cm
Címford.: Útmutató a megújuló energiaforrások fehasználásában rejlő tartalékok, akadályok és hatások becsléséhez. - Bibliogr.: p. P22-24.
Fűzött
alternatív energiaforrások; Közép-Európa; Kelet-Európa


621.039 O 54
Ormai Péter
  Radioaktív hulladékok kezelése : Helyzetkép és trendek / Ormai Péter. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 92 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2115)
Bibliogr.: p. 85-92.
ISBN 963-420-731-6 fűzött
radioaktív hulladék; hulladékkezelés


I-070
Ottlik Péter
  A geotermikus energia / Ottlik Péter. - Budapest : KIK, 1985. - 17 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
geotermikus energia


620.9 O 96
Owens, W. G.
  A design manual for water wheels : With details for applications to pumping water for village use and driving small machinery / William G. Owens. - Reprint. - Arlington, VA : VITA, 1989. - 77 p. ; 22 cm
Címford.: A vízikerék tervezés kézikönyve : A vízikerék felhasználása szivattyúzásra és kisebb szerkezetek meghajtására. - Bibliogr.: p. 75-77.
Fűzött
vízenergia; vízellátás; kisüzemi termelés; megfelelő technológia; vízikerék


621.039 G 22
Panten, Thomas
  The game of hazard : Nuclear reactor risk in the 1990s / [written by Thomas Panten, Ilse Tweer, and Helmut Hirsch]. - Amsterdam : Greenpeace International ; Hannover : Gruppe Ökologie, 1993. - 83 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Veszélyes játék : Az atomreaktorok kockázatai a kilencvenes években
Fűzött
atomenergia; kockázatbecslés; nukleáris baleset; atomreaktor


I-066
Pálfy Miklós
  Fotovillamos energiaátalakítás / Pálfy Miklós. - Budapest : KIK, 1985. - 10 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
napenergia


620.92 P 44
Patay István
  A szélenergia hasznosítása / Patay István. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 119 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9422-92-4 kötött
energiatermelés; szélenergia


620.92 P 45
Patkó György
  A napenergia hasznosítása / Patkó György, Stumphauser Tamás. - Eger : Életfa Környezetvédő Szövetség : REAK Phare Regionális Energia- és Anyagtakarékossági Közp., 1999. - p. 75-104. : ill. ; 21 cm. - (Energiahatékonyaági program Egerben ; 2. füz.)
Bibliogr.: p. 103-104.
Fűzött
napenergia; energiahasznosítás


620.9 P 48
Pavics Lázár
  Az alacsony energiaárakról : Egy tévhit bírálata / Pavics Lázár, Kiss Károly ; MTA Világgazdasági Kutató Intézet. - Budaörs : Talento Alapítvány, 1993. - 32 p. ; 29 cm
Fűzött
energiapolitika; energiahatékonyság


620.9 P 54
Pellényi Gábor
  Az ellátásbiztonság gazdasági meghatározottságai az energiaszektorban, különös tekintettel a hazai hálózati energiaszolgáltatásra / [... írta Pellényi Gábor, Barta Judit, Bagyinszki Nóra]. - Budapest : GKI Energiakut. Kft., 2006. - 44 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 8.)
Fűzött
energiaszolgáltatás; Magyarország


620.9 P 54
Pellényi Gábor
  Az energiahatékonyság makrogazdasági hatásai, összefüggései / [... írta Pellényi Gábor, Stróbl Alajos]. - Budapest : GKI Energiakut. Kft., 2007. - 46 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 11.)
Fűzött
energiahatékonyság; gazdaság; villamosenergia; Magyarország


620.9 P 68
Philips, Michael
  The least-cost energy path for developing countries : Energy-efficiency investments for the multilateral development banks / by Michael Philips. - Washington, D.C. : IIEC, 1991. - xx, 144 p. ; 28 cm
Címford.: A legkisebb költséggel előállított energiához vezető út a fejlődő országokban : Energiahatékony beruházások nemzetközi fejlesztési bankok számára
Fűzött
energiahatékonyság; fejlődő országok


620.9 P 69
  A piacnyitás tapasztalatai a villamosenergia-szektorban / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [... közrem. Barta Judit, Kádár Ágnes, Stróbl Alajos]. - Budapest : GKI Energiakut. és Tanácsadó Kft., 2008. - 56 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 15.)
Fűzött
energiapiac; villamos energia; Magyarország


621.039 P 77
Pohl, Frederik
  Csernobil / Frederik Pohl ; [ford. Molnár István]. - Budapest : Móra, 1988. - 445 p. ; 21 cm
Eredeti cím: Chernobyl. - Dokumentumregény
ISBN 963-11-6333-4 fűzött
atomerőmű; környezeti katasztrófa


621.039 P 80
Pollock, Cynthia
  Decomissioning : Nuclear power's missing link / Cynthia Pollack. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1986. - 54 p. ; 22 cm. - (Worldwatch paper ; 69)
Címford.: Az atomerőművek leszerelése és ártalmatlanítása : Az atomenergia-felhasználás hiányzó láncszeme. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 45-54.
Fűzött
radioaktív hulladék kezelése; radioaktív hulladék; radioaktív szennyezés; atomerőmű


620.9 P 88
  Power by design : A new approach to investing in energy efficiency / a project of The New England Electric System Companies and The Conservation Law Foundation of New England. - New England, ND : New England Electric : CLF, 1989. - 28 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Energia tervezés által : Energiahatékonyságot célzó beruházás új megközelítésben
Fűzött
energiahatékonyság; Amerikai Egyesült Államok


620.9 P 88
  Power to spare : A plan for increasing New England's competitiveness through energy efficiency / New England Energy Policy Council. - Boston, MA : New England Energy Policy Council, 1987. - 62 p. ; 28 cm
Címford.: Energia a takarékossághoz : Tervezet Új-Anglia versenyképességének hatékony energiafelhasználással történő növeléséhez
Fűzött
energiapolitika; energiatakarékosság; energiahatékonyság; villamosenergia; Amerikai Egyesült Államok


621.039 P 91
Price, Jerome
  The antinuclear movement / Jerome Price. - Revised ed. - Boston, MA : Twayne Publishers, 1990. - xiii, 212 p. ; 22 cm. - (Social movements past and present)
Címford.: Az antinukleáris mozgalom. - Bibliogr. a jegyzetekben és p. 197-204.
ISBN 0 8057 9736 X fűzött
atomenergia; környezetvédő mozgalmak; társadalmi mozgalmak; állampolgári részvétel; humánökológia - történeti ökológia; Amerikai Egyesült Államok


550 R 16
  Radioactivitatea naturala in Romania = Natural radioactivity in Romania / Ion Chiosila [et al.]. - Bucuresti : Societatea Romana de Radioprotectie, 1994 . - 174 p. ; 20 cm
Címford.: Természetes radioaktivitás Romániában
Fűzött
radioaktivitás; Románia


621.039 R 44
  Reaktorta : Nukleáris reaktorok és környezetünk / [... közrem. Ámon Ada et al.] ; [kiad. az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület]. - Budapest : Energia Klub, 2001. - 36 p., IV t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 963-00-9365-0 fűzött
atomerőmű


620.92 S 24
  Real goods alternative energy sourcebook 1991 / John Schaeffer [et al.]. - 2. ed. - Ukiah, CA : Real Goods Trading Company, 1991. - 398 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Real Goods alternatív energia forrásgyűjtemény 1991
ISBN 0 916571 01 7 fűzött
alternatív energiaforrások; napenergia; szélenergia; vízenergia; akkumulátor; energiahatékonyság; energiagazdálkodás; energiahatékony világítás; elektromos járművek; komposztálás; víztisztítás; levegőtisztítás; szivattyúzás; háztartás ; katalógus


621.039 R 44
  Real ways to reduce nuclear risk in Eastern Europe. - London : EU Enlargement Watch, 1998. - 78 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: A nukleáris kockázat csökkentésének valós módjai Kelet-Európában
Fűzött
atomenergia; atomerőmű; nukleáris hulladék; nukleáris biztonság; Bulgária; Csehország; Litvánia; Magyarország; Szlovákia


620.92 R 55
Reményi Károly
  Megújuló energiák / Reményi Károly. - Budapest : Akad. K., 2007. - 297 p. : ill. ; 25 cm. - (Energiaforrások és hasznosításuk)
Bibliogr.: p. 291-297.
ISBN 978-963-05-8458-6 kötött
energiagazdálkodás; megújuló energiaforrások; természetes energiaforrások


551.58 R 55
Reményi Károly
  Energetika - CO2 - felmelegedés : [A szénciklus maga az élet] / Reményi Károly. - Budapest : Akad. K., 2010. - 366 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 358-366.
ISBN 978-963-05-8842-3 kötött
környezeti hatás; globális felmelegedés; energiagazdálkodás; atmoszféra; szén-dioxid


662 R 54
Reményi Károly
  Új technológiák az energetikában, különös tekintettel a fosszilis energiahordozók környezetbarát hasznosítására / Reményi Károly. - Budapest : Akad. K., 1995. - 310 p. : ill. ; 20 cm. - (Műszaki tudományok. Az energetika újabb eredményei, ISSN 0239-1228 ; 3.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-6847-0 fűzött
energiatermelés; égés; környezetvédelem; környezetszennyezés; tüzeléstechnika; széntüzelés


620.9 R 72
Riedel Miklós
  Volt rá energiánk, lesz rá energiánk? / Riedel Miklós. - Budapest : Gondolat, 1985. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Gondolat zsebkönyvek, ISSN 0133-0489)
ISBN 963-281-613-7 fűzött
energia; alternatív energiaforrások


620.9 R 76
Roberts, Paul
  Az olajkorszak vége : Egy bizonytalan világ kezdetén / Paul Roberts ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2004. - 309 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 963-7525-63-7 fűzött
energiagazdálkodás; energiaválság; kőolajtermelés; gazdaságpolitika


620.9 R 76
Roberts, Simon
  Solar electricity : A practical guide to designing and installing small photovoltaic systems / Simon Roberts. - New York [etc.] : Prentice Hall, 1991. - 434 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Elektromos energia a Napból : Gyakorlati útmutató a kisméretű napenergia-átalakító rendszerek tervezéséhez és felszereléséhez
ISBN 0 13 826314 0 fűzött
napenergia; napelem; alternatív technológia; alternatív energiaforrások


620.9 R 97
Ruske, Barbara
  Das sanfte Energie-Handbuch : Wege aus der Unvernunft der Energieplanung in der Bundesrapublik / Barbara Ruske, Dieter Teufel. - Überarb. Aufl., 29-33. Tausend. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1982. - 211 p. : ill. ; 19 cm. - (Rororo Aktuell)
Címford.: A lágy energia kézikönyve : Kiutak az energiatervezés zsákutcájából az NSZK-ban
ISBN 3 499 14725 4 fűzött
alternatív energiaforrások; Német Szövetségi Köztársaság


I-272
Ruske, Barbara
  A mai energiahelyzet háttere [Fordítás] = Hintergründe der heutigen Energiesituation / Barbara Ruske, Dieter Teufel. - Közművelődési Információs Intézet ; Szimon Zsuzsa ; 1986 (In: Das sanfte Energie-Handbuch / B. Ruske, D. Teufel. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1982. p. 178-179.). - 3 fol. ; 29 cm
Részlet
energia


I-236
Ruske, Barbara
  Bioenergia [Fordítás] = Bioenergia / Barbara Ruske, Dieter Teufel. - Közművelődési Információs Intézet ; Mándoki Béla ; 1986 (In: Das sanfte Energie-Handbuch / B. Ruske, D. Teufel. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1982. p. 99-118.). - 24 fol. ; 29 cm
biológiai energia


621.311 S 11
Sailer, Michael
  Untersuchungen zur sicherheitstechnischen Auslegung des atomkreftwerks Obrigheim / Michael Sailer, Günther Bachmann unter Mitarbeit von Ilse Tweer ; [Hrsg. von der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg. - Stuttgart : Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, 1986. - 83, [19] p. : ill. ; 21 cm. - (Die Grünen im Landtag)
Címford.: Reaktorbizonytalansági tényezők - az obrigheimi atomerőmű példáján. - Reaktor-unsicherheit am Beispiel Obrigheim
Fűzött
atomerőmű; biztonsági előírás; radioaktivitás; Németország


620.95 S 22
Sasse, Ludwig
  Biogas plants : Design and details of simple biogas plants / Ludvig Sasse ; a publication of Deutsches Zentrum für Entwicklungstechnologien - GATE in: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. - 2. revised edition. - Braunschweig ; Wiesbaden : Vieweg, 1988. - 85 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Biogáz telepek : Egyszerű biogáz telepek tervezése, részletei
ISBN 3-528-02004-0 fűzött
biogáz; megfelelő technológia


620 S 24
Schaeffer, John
  Solar living sourcebook : The complete guide to renewable energy technologies and sustainable living / ed. by John Schaeffer and thw Real Goods Staff. - 8. ed. - White River Jubction, VT : Chelsea Green Publishing Co., 1994. - 656 p. : ill. ; 28 cm. - (The Real Goods Independent Living Books)
Címford.: Az alternatív energiaforrásokat hasznosító eljárások és más a környezetkímélő életmódhoz kötődő termékek katalógusa
ISBN 0-930031-68-7 fűzött
alternatív energiaforrások; energiatakarékosság; környezetbarát életmód; környezetbarát építészet; környezetbarát termék; építőanyag; vízellátás; víztisztítás; szürke víz; megfelelő technológia; biogazdálkodás; komposztálás; környezetbarát közlekedés; katalógus


620.9 S 30
Schipper, Lee
  Energy efficiency and human activity : Past trends, future prospects / Lee Schipper and Stephen Myers ; with Richard B. Howarth and Ruth Steiner. - Repr . - Cambridge : Cambridge University Press, 1995. - xiii, 385 p. ; 24 cm. - (Cambridge studies in energy and the environment)
Címford.: Az energiahatékonyság és az emberi tevékenység : Tendenciák a múltban, kilátások a jövőben. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 0-521-43297-9 kötött
energiahatékonyság; energiatakarékosság; energiafelhasználás; humánökológia


621.039 S 32
Schmidt, M.
  Strahlender Herbst : Tschernobyl und die Folgen für die Landwirtschaft : Materialen zur radioaktiven Belastung durch die Verfütterung von kontaminierten Heu / von M. Schmidt, J. Giegrich und B. Franke ; Hrsg. von Grünen im Landtag von Baden-Württemberg. - Stuttgart : Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, 1986. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Sugárzó ősz : Csernobil és következményei a mezőgazdaságban : A fertőzött széna által okozott radioaktiv terhelés vizsgálata
Fűzött
atomerőmű; környezeti katasztrófa; radioaktív szennyezés; élelmiszer-szennyezettség; Szovjetunió; Csernobil; Németország


620.4 S 32
Schmidt, Mario
  Die Folgen von Tschernobyl : Eine allgemeine Einführung in die Problematik der Raioaktivität / von Mario Schmidt, Dieter Teufel und Ulrich Höpfner. - 3. erweit. Aufl. - Heidelberg : IFEU-Eigenverlag, 1986. - 75 p. : ill. ; 21 cm. - (IFEU-Bericht ; 43.)
Címford.: Csernobil nyomai : Általános bevezetés a radioaktivitás problémakörébe
ISBN 3 924426 27 9 fűzött
atomerőmű; környezeti katasztrófa; radioaktivitás; környezetszennyezés; Szovjetunió; Csernobil


620.95 S 39
Schulz, Heinz
  Biogázgyártás / Heinz Schulz, Barbara Eder ; [ford. Lakatos Judit]. - Budapest : Cser K., 2005. - 171 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Eredeti cím: Biogas-Praxis. - Bibliogr.: p. 169-[172].
ISBN 963-7418-47-4 kötött
biogáz; megújuló energiaforrások; hulladékhasznosítás


620.9 S 50
Seifried, Dieter
  Gute Argumente: Energie / Dieter Seifried. - 2., durchges. Aufl. - München : Beck, 1988. - 156 p. ; 18 cm. - (Beck'sche Reihe ; 318)
Címford.: Jó érvek: energia
ISBN 3 406 31777 4 fűzött
energia; energiahatékonyság; napenergia


620.92 S 54
Shea, Cynthia Pollock
  Renewable energy : Today's contribution, tomorrow's promise / Cynthia Pollock Shea. - Washington, D.C. : Worldwatch Institute, 1988. - 68 p. ; 22 cm . - (Worldwatch paper ; 81)
Címford.: Megújuló energia : A megújuló enrgiaforrások mai részesedése az energiaszükséglet kielégítésében, és a jövő. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 55-68.
ISBN 0 916468 82 8 fűzött
alternatív energiaforrások; energiapolitika; vízenergia; napenergia; biomassza energia; szélenergia


631.34 S 68
Smith, Shane
  The bountiful solar greenhouse : A guide to year-round food production / by Shane Smith. - Santa Fe : Muir, 1982. - 221 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Termékeny napfűtéses üvegház
ISBN 0 912528 08 7 fűzött
növényház; napenergia


530 S 68
Snedden, Robert
  Az energia / Robert Snedden ; [ford. Greguss Ferenc]. - Budapest : M. Kvklub, 1998. - 47 p. : ill. ; 29 cm. - (A tudomány látóhatárai)
Eredeti cím: Energy
ISBN 963-548-628-6 kötött
energia


620.92 S 69
  The solar box cooker : Manual : How to make, use and teach others about them / [ed. by Beverly L. Blum]. - Sacramento, CA : Solar Box Cookers International, 1990. - [60] p. : ill. ; 28 cm
Címford.: Napenergiával működő (sütődoboz) tűzhely : Kézikönyv : Hogyan készítsük el, használjuk és hogyan tanítsunk meg rá másokat is
Fűzött
alternatív technológia; napenergia


621.039 S 71
Somlai János
  Esetek, sugárbalesetek / Somlai János. - Veszprém : Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet, 2008. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-963-06-4366-5 kötött
radioaktív sugárzás; baleset; betegség


620.9 S 85
  Start in die Sonnenenergie Wirtschaft. - [S.l.] : ARGE, 1987. - [10] p. : ill. ; 20 cm
Címford.: Indul a napenergia felhasználás
Fűzött
napenergia


502 Z 70
Steiner Ferenc
  A hő- és villamosenergia szektor légköri kibocsátása és az európai csatlakozás / Steiner Ferenc, Török Szabina és Osán János. - [S.l.] : [s.n.], 1997. - 22, [3] fol. ; 30 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : MTA stratégiai kutatások) . (Zöld belépő : EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata ; 26.)
Kézirat gyanánt. - Elektronikus dokumentum nyomtatott változata
Fűzetlenül, kapcsos dossziéban
energiaipar; levegőszennyezés; Európai Unió; Magyarország


I-352
Stellpflug, Jürgen
  25 oldal Csernobil és amit tehetünk [Fordítás] : Táplálkozás, terhesség, méregtelenítés, sugárvédelem, Geiger-Müller-féle számlálócső, kiszállás = 25 Seiten Tschernobyl und was wir tun können : Ernährung, Schwangerschaft, Entgiftung, Strahlenschutz, Geigerzähler, Ausstieg / Jürgen Stellpflug [et al.]. - Közművelődési Információs Intézet ; Berkes Ildikó ; 1986 (In: Öko-Test . 1986. Juli. p. 3-36.). - 63 fol. ; 29 cm
atomerőmű; környezeti ártalom; Szovjetunió


621.039 S 92
Stolmár Aladár
  Az én Csernobilom : Mi a gond az atomerőművekkel? / Stolmár Aladár. - [Budapest] : Silenos, 2009. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6888-0 fűzött
atomerőmű; katasztrófa; Csernobil


621.311 S 94
Stróbl Alajos
  Atomtechnikai létesítmények leállítása és felújítása / Stróbl Alajos. - Budapest : OMIKK, 1998. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/18.)
Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 963-593-380-0 fűzött
atomerőmű


620.92 S 94
Stróbl Alajos
  A biomassza erőművi és fűtőművi hasznosításának gazdaságossága a fejlett országokban / Stróbl Alajos. - Budapest : OMIKK, 2000. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1999/29. sz.)
Bibliogr.: p. 53-56.
ISBN 963-593-424-6 fűzött
biomassza energia; energiahasznosítás; gazdaságosság


620.92 S 94
Stróbl Alajos
  Energiatakarékos környezetkímélés hőszivattyúkkal / Stróbl Alajos. - Budapest : OMIKK, 1999. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 38-40.
ISBN 963-593-412-2 fűzött
hőszivattyú; energiatakarékosság; alternatív energiaforrások


620.9 S 94
Stróbl Alajos
  Az energiatermelés dinamikája és a globális változások / Stróbl Alajos. - Budapest : OMIKK, 2001. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004)
Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 963-593-443-2 fűzött
energiatermelés; globális változás


620.92 S 94
Stróbl Alajos
  Hidrogén az energiagazdálkodásban / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 55 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/5.)
Bibliogr.: p. 52-55.
ISBN 978-963-9754-08-9 fűzött
alternatív energiaforrások; hidrogén


620.92 S 94
Stróbl Alajos
  Hőszivattyú az energiagazdálkodásban / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/7.)
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-963-9754-18-8 fűzött
hőszivattyú; energiagazdálkodás


621.311 S 94
Stróbl Alajos
  Környezetterhelés-csökkentés és tőkekímélés erőművek teljesítménynövelő felújításával / Stróbl Alajos. - Budapest : OMIKK, 1997. - 30 cm : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1997/7.)
Bibliogr.: p. 28-29.
Fűzött
erőművek; környezetterhelés-csökkentés


620.92 S 94
Stróbl Alajos
  Szolártermia : Aktív napenergia-hasznosítás melegvíz-készítésre, fűtésre és hűtésre / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2010. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2009/2.)
Bibliogr.: p. 58-60.
ISBN 978-963-9754-18-8 fűzött
napenergia-hasznosítás; napkollektor


620.9 S 94
Stróbl Alajos
  Távfűtés és távhűtés kapcsolt rendszerben / Stróbl Alajos. - Budapest : OMIKK, [1999]. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/28.)
Bibliogr.: p. 36-38.
ISBN 963-593-407-6 fűzött
energiaszolgáltatás; távhűtés; hűtés


620.9 S 94
Stróbl Alajos
  A vezetékes energiaellátás liberalizálásának gazdasági és környezeti hatásai / Stróbl Alajos. - Budapest : BME OMIKK, 2002. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2104)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-420-728-6 fűzött
energiaellátás; környezetgazdaságtan; villamosenergia; energiapolitika; piac; gazdasági hatás; környezeti hatás


620.9 S 94
Stróbl Alajos
  A villamosenergia-termelési technológiák összehasonlítása környezetszennyezés és egészségi ártalmak szempontjából / Stróbl Alajos. - Budapest : OMIKK, [1999]. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1998/27.)
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 963-593-393-2 fűzött
villamosenergia; környezetszennyezés; környezet-egészségügy


620.4 S 94
Strohm, Holger
  Was Sie nach der Reaktorkatastrophe wissen müssen / Holger Strohm. - 14. Aufl. - Frankfurt am Main : Zweitausendeins, 1986. - 198 p. ; 18 cm
Címford.: Amit tudnia kell a reaktorkatasztrófa után. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 181-[199].
Fűzött
atomerőmű; környezeti katasztrófa; Szovjetunió; Csernobil


620.9 S 95
  Successful energy deminstration projects involving SMEs / WS Atkins Consultants Ltd for the European Commission Directorate-General for Energy. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
Címford.: Kis- és középvállalatok bevonásával működő sikeres energia mintaprogramok
ISBN 92-828-4207-X fűzött
energia; fenntartható fejlődés; alternatív energiaforrások; energiatakarékosság; Thermie Programme; Joule-Thermie Programme


620.92 S 98
  Survey on the legal situation of renewable sources of energy in Europe / Climate Network Europe. - Brussels : Climate Network Europe, 1993. - 48 p. ; 30 cm
Címford.: Áttekintés a megújuló energiaforrások jogi helyzetéről Európában
Fűzött
alternatív energiaforrások; környezetvédelmi jog; energiapolitika; Európai Közösség; Európa


620.9 S 98
  Sustainable energy : A local government planning guide for a sustainable future / Urban Consortium Energy Task Force, Energy, Environment and Economic Development Unit. - Portland, OR : Energy Task Force, 1992. - 48 p. ; 28 cm
Címford.: Környezetkímélő energia : Útmutató a helyi önkormányzatok számára a fenntartható jövő tervezéséhez
Fűzött
energiahatékonyság; energiapolitika; Amerikai Egyesült Államok


620.92 S 98
  Sustainable energy successes in Central and Eastern Europe / [ed. by Gunnar Boye Olesen and Pia Osterfelt]. - Hjortshoj : INFORSE-Europe/OVE, 1998. - 31 p. : ill. ; 30 cm
Címford.: Sikeres példák a megújuló energiaforrások hasznosítására Közép- és Kelet-Európában
ISBN 87-87-660-82-2 fűzött
alternatív energiaforrások; Közép-Európa; Kelet-Európa


620.92 S 99
  Symposium and demonstration of the use of wind energy in Romania : Timisoara, 3-6 May 1992 / [organized by Ecological University of Bucharest]. - Bucharest : Ecological University of Bucharest, 1992. - 90 p. : ill. ; 21 cm. - (Conference publication ; 1)
Címford.: A szélenergia hasznosítása Romániában : Konferencia és bemutató
Fűzött
szélenergia; Románia


620.9 Sz 19
Szabó Márta
  A napenergia ipari és mezőgazdasági hasznosítása / Szabó Márta. - Budapest : OMIKK, 1996. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 0866-6091)
Bibliogr.: p. 27-28.
Fűzött
napenergia; víztisztítás; lepárlás; szárítás; hűtés; napelem


621.039 Sz 21
Szabó S. András
  Radioökológia és környezetvédelem / Szabó S. András. - Budapest : Mezőgazd. K., 1985. - 237 p. ; 24 cm. - (Biológiai környezetünk védelme, ISSN 0324-4016)
Bibliogr.: p. 206-[235].
ISBN 963-231-986-9 fűzött
radioaktivitás; környezetvédelem; radioökológia; radioaktív szennyezés; radioaktív hulladék


620.92 Sz 29
  A szalma mint energiaforrás : Technológia - környezet - ökonómia / [... Lars Nikolaisen szerk. ...] ; [ford. Ongrádi Melinda]. - Budapest : Cser K., 2006. - 91 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Eredeti cím: Straw for energy production. - Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 963-9666-10-6 fűzött
energiagazdálkodás; megújuló energia; szalma; fűtés


621.039 Sz 39
Szatmáry Zoltán
  Csernobil : Tények, okok, hiedelmek / Szatmáry Zoltán, Aszódi Attila. - Budapest : Typotex, 2005. - 220 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9548-68-5 fűzött
atomerőmű; katasztrófák


502 Sz 60
  A szénhidrogénipar környezeti hatásai : A Magyar Természettudományi Társulat szakülésének előadásai / [Erdős Péterné et al.]. - [Budapest] : [Közlöny- és Lapkiadó], 1996. - 12 p. ; 28cm
A Természet világa, ISSN 0040-3717, 127. évf. 1996. 3. sz. pótfüzete
Fűzött
szénhidrogén; kőolajipar; környezeti hatás; környezetvédelem; Magyar Olaj- és Gázipari Rt.


502 T 37
  Technological cooperation for sustainable development : Seminar papers : Sixth Talloires seminar on international environmental issues : Talloires, France May 6-9, 1991 / sponsored by Tufts University, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, University of Sao Paolo in cooperation with The United Nations Conference on Environment and Development. - Medford, MA : Tufts University, 1991. - [233] p. ; 28 cm
Címford.: Technológiai együttműködés a fenntartható fejlődés érdekében : Szemináriumi anyagok : VI. Taillores-i Szeminárium nemzetközi környezetvédelmi kérdésekről, 1991. május 6-9.
Fűzött
energiahatékonyság; veszélyeshulladék-kezelés; technológiai együttműködés; fenntartható fejlődés; technológia átadás; környezetvédelem; éghajlati változás; fejlődő országok; átalakuló országok; konferencia


621.039 T 48
  Testimonies : Chernobyl 10 years after... / Greenpeace International. - Amsterdam : Greenpeace International, [ca 1997]. - 43 p : ill. ; 30 cm. - ( Chernobyl papers ; 1)
Címford.: Tanúvallomások : Csernobil tíz év után
Fűzött
atomerőmű; környezeti katasztrófa; egészségveszélyeztető tényezők; radioaktív szennyezés; Csernobil


697 T 50
Themeßl, Armin
  Napkollektoros berendezések / Armin Themeßl, Werner Weiß ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2005. - 103 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
Eredeti cím: Solaranlegen-Selbstbau
ISBN 963-7418-14-8 fűzött
napkollektor; megújuló energia


620.9 T 58
Toke, Dave
  Green energy : A non-nuclear response to the greenhouse effect / Dave Toke . - [London] : Green Print, 1990. - viii, 136 p. ; 20 cm
Címford.: Környezetkímélő energia : Nem nukleáris válasz az üvegházhatásra
ISBN 1 85425 035 3 fűzött
alternatív energiaforrások; energiahatékonyság


620.9 T 76
Tóth László
  Környezetkímélő energiaforrás a szélmotor / Tóth László, Honti Vince. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1987. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofüzetek, ISSN 0231-496X ; 19.)
ISBN 963 232 425 0 fűzött
szélerőgép


I-063
Tömöry Péter
  A napenergia felhasználása : Témavázlat / Tömöry Péter. - Budapest : KIK, 1985. - 18 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
napenergia


621.311 T 92
  Tschernobyl liegt nebenan : Atomkraftwerk Neckarwestheim : Dokumente des Widerstands : Bedenken, Einwände, Argumente / Hrsg. von Alexander Riffler und Peter Grohmann. - Stuttgart : Grohmann, [1986]. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: Csernobil a közelben van : A neckarwestheimi atomerőmű : Az ellenállás dokumentumai : Gondolatok, ellenvetések, érvek
ISBN 3 927340 00 6 fűzött
atomerőmű; energiatakarékosság; Németország; Neckarwestheim


614.87 T 94
Turai István
  Környezeti sugáregészségügyi ismeretek / Turai István. - Szekszárd : Páskum ny., [s.d.]. - 6, [2] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
sugárterhelés; radioaktivitás; atomerőmű; Paks


620.9 U 24
  Új energiastratégia / José Goldenberg [!Goldemberg] [et al.]. - Budapest : KII : Mezőgazd. K., 1988. - 131 p. ; 29 cm. - (Heuréka)
Eredeti cím: Energy for a sustainable world
ISBN 963 234 034 5 fűzött
alternatív energiaforrások; humánökológia


620.92 U 97
  Útmutató a megújuló energiák helyi energiagazdálkodási fejlesztéséhez / [szakmai irányító ... Gergely Erzsébet]. - Budapest : ÖKO Rt, 1998. - 102 p. : ill. ; 29 cm. - (Decentralizált környezeti tervezés és management : Tematikus útmutató)
Az Európai Unió által finanszírozott HU 9402-01-01-L4 számú Phare projekt. - Bibliogr.: p. 99-102.
Fűzött
környezetvédelem; önkormányzat; környezeti tervezés; alternatív energiaforrások; energiagazdálkodás; napenergia; szélenergia; biomassza energia; geotermikus energia; Magyarország


620.9 U 97
  Útmutató a települések energiagazdálkodásához / [kész. ... Lontay Zoltán et al.] ; [közr. a Belügyminisztérium Településfejlesztési és Lakásügyi Főosztálya]. - [Budapest] : BM Kiadó, 1996. - 57 p. ; 28 cm. - (Településfejlesztési füzetek, ISSN 1216-4606 ; 16.)
ISBN 963-8036-21-4 fűzött
energiagazdálkodás; település


620.9 V 20
Vajda György
  Energia és társadalom / Vajda György. - Budapest : MTA Társadalomkutató Központ, 2009. - 484 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr.: p. 477-484.
ISBN 978-963-508-570-5 fűzött
energiagazdálkodás


620.9 V 20
Vajda György
  Energiaellátás ma és holnap / Vajda György. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2004. - 385 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 379-382.
ISBN 963-508-424-2 fűzött
energiagazdálkodás


620.9 V 20
Vajda György
  Energiapolitika / Vajda György. - Budapest : MTA, 2001. - 395 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1418-656X)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-271-1 fűzött
energiapolitika


620.9 V 26
  Változó gazdasági, környezeti feltételek, módosuló energiaigények / [... összeáll. Hegedűs Miklós] ; [kész. Barta Judit et al.] . - Budapest : GKI Energiakut. és Tanácsadó Kft., 2009. - 52 p. : ill. ; 29 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 17.)
Fűzött
energiafelhasználás; energiaigény; gazdaság


621.039 V 78
Vári Anna
  Tiszta atomenergia? : Radioaktív hulladékkezelés Magyarországon és külföldön / Vári Anna. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 266 p. : ill. ; 23 cm . - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 255-266.
ISBN 978-963-236-177-2 fűzött
radioaktív anyag; veszéles hulladék; radioaktív hulladék kezelése; környezetpolitika; Magyarország


620.92 V 60
Vass Zoltán
  A megújuló enrgiaforrások hasznosítása az önkormányzatok számára / [írta Vass Zoltán]. - Budapest : Energia Közp., [1999]. - 15 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X)
ISBN 963-03-9188-0 fűzött
alternatív energiaforrások; önkormányzat


620.9 V 87
  Világítástechnika / [... összeáll. Borsányi János]. - Budapest : Energia Központ , 1998. - 92 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiagazdálkodási kézikönyv, ISSN 1218-9847 ; 10.)
Fűzött
energiatakarékosság; világítástechnika


620.92 V 88
  Villamosenergia-termelés szélenergiával. - Budapest : Energia Központ, [1999]. - 15 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X ; 8.)
ISBN 963-03-7605-9 fűzött
szélenergia; villamosenergia; energiatermelés


620.9 V 92
Visnyovszky Tamás
  Magyarország energetikai helyzetképe / szerk. Visnyovszky Tamás, V. Litkei Krisztina. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány , 1996. - 34 p. ; 29 cm. - (Energatika ; 2.)
Bibliogr.: p. 34.
Fűzött
energiaipar; energiahatékonyság; energiagazdálkodás; alternatív energiaforrások; oktatási segédanyag


620.92 V 93
  Vízmelegítés napenergiával. - Budapest : Energia Központ, [1999]. - 15 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Csináljuk jól!, ISSN 1419-466X ; 5.)
ISBN 963-03-7602-4 fűzött
napenergia; vízmelegítés


I-342
Weber, Rudolf
  Áram ezer forrásból [Fordítás] = Strom aud 1.000 Quellen / Rudolf Weber, Kurt Weiss. - Közművelődési Információs Intézet ; Szimon Zsuzsa ; 1986 (In: Dokument + Analyse. 15. Jg. 7. no. 1986. p. 37-38.). - 7 fol. ; 29 cm
atomenergia; alternatív energiaforrások; Német Szövetségi Köztársaság


I-358
Werner, Rita
  Energia a napos oldalról [Fordítás] = Energie von der Sonnenseite / Rita Werner. - Közművelődési Információs Intézet ; Tőkés Ildikó ; 1986 (In: Öko-Test. 1986. September. p. 14-16., 20.). - 6 fol. ; 29 cm
napenergia


620.92 W 83
Witzel, Walter
  Das Solarbuch : Fakten, Argumente, Strategien / Walter Witzel, Dieter Seifried. - Staufen bei Freiburg : ökobuch, 2000. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A napenergia könyve : Tények, érvek, stratégia. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 140-146.
ISBN 3-922964-80-X fűzött
alternatív energiaforrások; napenergia; napkollektor; napelem; napépítészet; biomassza; marketing


I-065
Zöld András
  Környezeti energiák : Számítógépes szimuláció / Zöld András. - Budapest : KIK, 1985. - 13 fol. ; 29 cm
Gépelt kézirat
anergia; szimuláció; számítógép


620.95 Z 71
Zöldy Máté
  Belső égésű motorok üzemeltetése alternatív motorhajtóanyagokkal / Zöldy Máté. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - ( Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/10)
Bibliogr.: p. 66-70.
ISBN 963-87034-2-3 fűzött
növényi hajtóanyag; biodízel; üzemanyag; alternatív energiaforrások; közlekedés


620.9 Z 76
  A zsebtapasz nem gyógyít : A Levegő Munkacsoport javaslatai a vezetékes energiahordozók árainak emelésére / [... összeáll. Lukács András]. - Budaörs : Talento Alapítvány, 1994. - 24 p. : ill. ; 20 cm
Pavics Lázár, Kiss Károly és Lukács András "Miért elkerülhetetlen és hogyan valósítható meg az energiaárak emelése?" c. tanulmány alapján
Fűzött
energiaár; áremelés; Magyarország


vissza