Csillagászat


520 A 44
Almár Iván
  A SETI szépsége : Kutatás Földön kívüli civilizációk után / Almár Iván. - Budapest : Vince, 1999. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány - egyetem : Természettudomány, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 963-9192-23-6 kötött
földönkívüli civilizáció; kozmológia


520 A 52
  Amatőrcsillagászok kézikönyve / szerk. Mizser Attila ; ill. Kaszás Gábor et al.] ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : M. Csillagászati Egyes., 1999. - 498 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-03-7877-9 fűzött
csillagászat


524 A 88
Asimov, Isaac
  The universe : From flat earth to quasar / Isaac Asimov. - [Repr. ed.]. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1980. - 350 p., 8 t. : ill. ; 18 cm. - (Pelican books)
Címford.: A világegyetem : A síma földfelszíntől a kvazárig. - Bibliogr.: p. 335.
Fűzött
csillagászat; világegyetem


520 A 88
Asimov, Isaac
  Útikalauz : [Elmélkedések a Föld és az űr titkairól] / Isaac Asimov ; [ford. Novák Zsófia]. - Budapest : Új Vénusz, 1992. - 252 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Isaac Asimov's guide to Earth and space
ISBN 963-7755-20-9 fűzött
kozmogónia


520 B 14
Baker, David
  The Country Life guide to astronomy / David Baker ; ill. by David A. Hardy. - 5. impr. - Feltham, Middlesex : Country Life Books, 1984. - 288 p. : ill., színes ; 19 cm
Címford.: Csillagászat
ISBN 0 600 30348 9 fűzött
csillagászat


524 B 34
Barrow, John D.
  The artful universe / John D. Barrow. - Repr. - Oxford : Clarendon Press, 1996. - x, 274 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Címford.: Tudomány és művészet a mindenségben. - Bibliogr.: p. 247-261.
ISBN 0-19-853996-7 kötött
humánökológia; természet; művészet; tudományelmélet; esztétika; ökofilozófia; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia; evolúció; tér; kogníció


524 B 34
Barrow, John D.
  A művészi világegyetem / John D. Barrow ; [ford. Béresi Csilla, Both Előd, Abonyi Iván]. - Budapest : Kulturtrade, 1998. - 312 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Eredeti cím: The artful universe
ISBN 963-9069-17-5 kötött
kozmológia; természet; bölcselet


524.8 B 34
Barrow, John D.
  A világegyetem születése / John D. Barrow. - Budapest : Kulturtrade, 1994. - 161 p. ; 24 cm. - (Világ - egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: The origin of the universe
ISBN 963-7826-45-9 kötött
kozmológia


520 B 86
Brahic, André
  A nap gyermekei : Eredetünk története / André Brahic ; ford. Piróth Attila . - Budapest : Typotex, 2001. - 340 p., 16 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Eredeti cím: Enfants du soleil
ISBN 963-9326-13-5 fűzött
csillagászat; Naprendszer


520 C 16
Chartrand III, Mark R.
  Amateur astronomy : Pocket skyguide / Mark R. Chartrand III ; ill. by Helmut K. Wimmer. - Feltham, Middlesex : Newnes Books, 1984 ; 19 cm
Címford.: Amatőr csillagászat : Az égbolt
ISBN 0 600 35708 2 fűzött
csillagászat


520 C 26
  Concise atlas of the solar system / [ed. by Szaniszló Bérczi]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- ; 21x30 cm
Eredeti cím: Kis atlasz a Naprendszerről
ISBN 963-00-6314-X
3., Atlas of planetary bodies / Szaniszló Bérczi, Henrik Hargitai, Ákos Kereszturi, András Sik ; [transl. by Sándor Kabai. - 2005. - 30 p. : ill., részben színes
Eredeti cím: Bolygótestek atlasza
ISBN 963-86873-3-9
csillagászat; Naprendszer


520 C 26
  Concise atlas of the solar system / [ed. by Szaniszló Bérczi]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- ; 21x30 cm
Eredeti cím: Kis atlasz a Naprendszerről
ISBN 963-00-6314-X
4., From Surveyor to Hunveyor : How we constructed an experimental educational planetary lander model / Bérczi Szaniszló, Kabai Sándor, eds.. - 2002. - [24] p. : ill.
Eredeti cím: Planetáris felszínek vizsgálata a Surveyor - alapján megépített - Hunveyor kísérleti gyakorló űrszondával. - Bibliogr.: hátsó belső borító
ISBN 963-204-062-7
csillagászat; Naprendszer


520 C 26
  Concise atlas of the solar system / [ed. by Szaniszló Bérczi]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- ; 21x30 cm
Eredeti cím: Kis atlasz a Naprendszerről. - A 6. kötet társkiadója az ELTE TTK Közmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
6., Atlas of microenvironments of planetary surfaces / Szaniszló Bérczi [et al.] ; [transl. Sándor Kabai. - 2004. - 31 p. : ill., részben színes
Eredeti cím: Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza
ISBN 963-86401-6-2
csillagászat


520 C 26
  Concise atlas of the solar system / [ed. by Szaniszló Bérczi]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- ; 21x30 cm
Eredeti cím: Kis atlasz a Naprendszerről. - A 9. kötet társkiadója az ELTE/MTA Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
9., Planetary analog studies and simulation: materials, terrains, morphologies, processes / Szaniszló Bérczi [et al.]. - 2005. - [28] p. : ill., részben színes
ISBN 963-86873-2-0
csillagászat


520 C 28
Cornelius, Geoffrey
  Csillagképek : Kézikönyv : Útmutató az éjszakai égbolt megfigyeléséhez, a csillagképek szimbolikája és mítoszai / Geoffrey Cornelius. - Budapest : M. Kvklub, 1999. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
Eredeti cím: The starlore handbook
ISBN 963-548-849-1 kötött
csillagászat; szimbólum; mitológia; művelődéstörténet; kézikönyv


520 C 71
  Csillagászati kislexikon. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, 1998. - 236 p. : ill. ; 17 cm. - (A tudás könyvtára, ISSN 1417-720X)
ISBN 963-8133-74-0. ISBN 963-9084-24-7 kötött
csillagászat; lexikon


398.5 C 75
  Csízió vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása... / [a függeléket írta Borsa Gedeon]. - Budapest : Mezőgazdasági K., 1986. - 186 p. : ill.
Készült az 1909. évi kiadás szövege és a Landerer nyomdák fametszetei nyomán, az 1592. évi 1. és 1873. évi kiadások között megjelent szövegek felhasználásával
ISBN 963-232-409-9 kötött
népi olvasmány; naptár; csillagászat; művelődéstörténet


524.8 D 31
Davies, Paul
  Egyedül vagyunk a világegyetemben? : A Földön kívüli élet felfedezésének filozófiai következményei / Paul Davies ; [ford. Both Előd] ; [a m. kiad. jegyzeteit Almár Iván és Both Előd, az ... ajánlott irodalom jegyzékét Both Előd kész.]. - Budapest : Kulturtrade, 1996. - 153 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Are we alone?. - Bibliogr.: p. 145-148.
ISBN 963-7826-94-7 kötött
világegyetem; Földön kívüli élet


100 D 31
Davies, Paul
  Isten gondolatai : Egy racionális világ tudományos magyarázata / Paul Davies ; [ford. Béresi Csilla] ; [a magyar kiad. jegyzeteit és a magyar nyelvű ajánlott irod. jegyzékét Kovács Gyula kész.]. - Budapest : Kulturtrade, 1995. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ-egyetem)
Eredeti cím: The mind of God. - Bibliogr.: p. 240-242. és a jegyzetekben
ISBN 963-7826-67-X kötött
világegyetem


524.8 D 30
Davies, Paul
  Az utolsó három perc : Feltevések a világegyetem végső sorsáról / Paul Davies. - Budapest : Kulturtrade, 1994. - 186 p. ; 24 cm. - (Világ - egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: The last three minutes
ISBN 963-7826-44-0 kötött
kozmológia


524.8 E 27
Egyed Sándor
  Minden rendben van? / Egyed Sándor. - Tamási : Egyed S., 2001. - 155 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-440-283-6 fűzött
kozmológia; természettudomány; fizika; atomfizika


520 E 57
Engelhardt, Wolfgang
  A Mars : [A vörös bolygó titka] / írta Wolfgang Engelhardt ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 1999. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Eredeti cím: Der Mars
ISBN 963-9182-16-8 kötött
Mars (bolygó); Mars-kutatás


520 F 40
  A fekete Vénusz : Vénusz átvonulások a Nap előtt / Tuboly Vince [et al.] ; [közread. a] Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány. - Hegyhátsál : Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány, 2004. - 169 p., [16] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-216-882-8 fűzött
csillagászat


520 F 91
Frank Dénes Dániel
  Nem az égben van : A csillaghit története a kezdetektől / Frank Dénes Dániel. - Budapest : Püski, 2006. - 246 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9592-17-X fűzött
csillagtudomány; csillaghit; asztrológia; művelődéstörténet


529 F 91
Franz, Marie-Louise
  Time : Rhythm and repose / Marie-Louise von Franz. - London : Thames and Hudson, 1978. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Art and imagination)
Címford.: Az idő : Ritmus és nyugalom. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 0 500 81016 8 fűzött
idő


911.2 G 15
Gábris Gyula
  Csillagászati földrajz : [Egyetemi tankönyv] / írták Gábris Gyula, Marik Miklós, Szabó József. - 6. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1996. - 275, [34] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-275.
ISBN 963-18-7434-6 fűzött
csillagászati földrajz; kézikönyv


520 G 31
Gazda István, ifj.
  Csillagászattörténeti ABC / ifj. Gazda István, Marik Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Tankvk., 1986. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136-150.
ISBN 963 17 8829 6 fűzött
csillagászat; történet


524 G 61
Grandpierre Attila
  Az élő világegyetem könyve / Grandpierre Attila. - Budapest : Válasz, 2002. - 311 p. : ill. ; 25 cm. - (Élet-világ sorozat, ISSN 1588-5682 ; 2.)
ISBN 963-86259-8-8 fűzött
világegyetem; emberiség


529 H 11
Hahn, Gernot von
  Jahre - Tage - Stunden : Das grosse Buch von Zeit und Kalender / Gernot von Hahn. - Aarau ; Stuttgart : AT Verlag, 1984. - 176 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Címford.: Évek, napok, órák : Az idő és a naptár nagy könyve. - Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 3 85502 189 9 kötött
idő; időszámítás; naptár; történet


529 H 11
Hahn István
  Naptári rendszerek és időszámítás / Hahn István. - [Budapest] : Filum, 1998. - 166 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8347-34-1 kötött
időszámítás; történet


520 H 45
Hawking, Stephen
  Einstein álma és egyéb írások / Stephen Hawking ; [ford. Ungvárainé Nagy Zsuzsanna és Ungvárai János]. - Budapest : Vince K., 1999. - 179 p. ; 24 cm
A ford. a "Black holes and bab universes and other essays" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 963-9192-26-0 kötött
világegyetem


524 H 45
Hawking, Stephen W.
  Az idő rövid története a Nagy Bummtól a fekete lyukakig / Stephen W. Hawking ; [előszó Carl Sagan]. - Budapest : Maecenas, 1989. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: A brief history of time from the Big Bang to black holes
ISBN 963 7425 18 7 kötött
idő; tér; kozmológia; világegyetem


530 H 45
Hawking, Stephen
  A tér és az idő természete / Stephen Hawking és Roger Penrose ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Talentum, 1999. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The nature of space and time. - Bibliogr.: p. 181-184.
ISBN 963-645-023-4 kötött
idő; tér; kvantumtechnika


520 H 64
Herrmann, Joachim
  Csillagok : A csillagos égbolt Európából nézve / Joachim Herrmann ; ill. Sabine Herrmann-Ikram ; [ford. Ill. Márton]. - Budapest : M. Kvklub, 1997. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Eredeti cím: Die Sterne. - Bibliogr.: p. 285.
ISBN 963-548-427-5 kötött
csillagok; kézikönyv


520 K 13
Kals, W. S.
  Stars and planets : The Sierra Club guide to sky watching and direction finding / by W. S. Kals. - San Francisco, CA : Sierra Club Books, 1990. - 244 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Csillagok és bolygók : Sierra Club kalauz az égbolt megfigyeléséhez és az égtájak szerinti tájékozódáshoz
ISBN 0 87156 671 0 fűzött
csillagászat; kézikönyv


520 K 43
Keszthelyi Sándor
  Magyarország napórái : A rögzített napórák katalógusa / Keszthelyi Sándor . - Budapest : M. Csillagászati Egyes., 1998. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-03-5048-3 fűzött
napóra


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
ISBN 963-00-6314-X
1., Planetáris- és anyagtérképek a holdkőzetekről, meteoritekről / Bérczi Szaniszló. - [2001]. - [24] p. : ill.
Bibliogr.: hátsó belső borító
ISBN 963-00-6315-8
csillagászat; Naprendszer


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
ISBN 963-00-6314-X
2., Planetáris felszínek vizsgálata a Surveyor - alapján megépített - Hunveyor kísérleti gyakorló űrszondával / Bérczi Szaniszló [et al.]. - 2001. - [24] p. : ill.
Bibliogr.: hátsó belső borító
ISBN 963-00-6316-6
csillagászat; Naprendszer


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
ISBN 963-00-6314-X
3., Bolygótestek atlasza / Bérczi Szaniszló, Hargitai Henrik, Kereszturi Ákos, Sik András. - 2001. - [24] p. : ill.
ISBN 963-00-8474-0
csillagászat; Naprendszer


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
ISBN 963-00-6314-X
4., Bolygólégkörök atlasza / Bérczi Szaniszló [et al.]. - 2002. - [24] p. : ill.
ISBN 963-204-061-9
csillagászat; Naprendszer


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
ISBN 963-00-6314-X
5., Űrkutatás és geometria / Bérczi Szaniszló, Kabai Sándor. - 2002. - [24] p. : ill.
Bibliogr.: hátsó belső borító
ISBN 963-204-063-5
csillagászat; Naprendszer; geometria


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
A 6. kötet társkiadója az ELTE TTK Közmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
6., Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza / Bérczi Szaniszló [et al.]. - 2003. - [28] p. : ill.
Bibliogr.: p. [28].
ISBN 963-86401-0-3
csillagászat


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
A 7. kötet társkiadója az ELTE TTK Közmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
7., Bolygófelszíni barangolások / Bérczi Szaniszló [et al.]. - 2004. - 27 p. : ill., részben színes
ISBN 963-86401-5-4
csillagászat


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
A 8. kötet társkiadója az ELTE/MTA Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
8., Űrkutatás és kémia / Bérczi Szaniszló [et al.]. - 2004. - [28] p. : ill.
ISBN 963-86401-9-7 fűzött
csillagászat; űrkutatás; kémia


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
A 8. kötettől társkiadó az ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
10., Fejlesztések a Hunveyor-Husar űrszonda modelleken / szerk. Bérczi Szaniszló, Hegyi Sándor, Hudoba György. - 2006. - [28] p. : ill.
ISBN 963-86873-6-3
csillagászat; űrkutatás


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
A 8. kötettől társkiadó az ELTE TTK / MTA Geonómiai Bizottság, Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
11., Kőzetszövetek a Naprendszerben / szerk. Bérczi Szaniszló. - 2008. - 35 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 35.
csillagászat; űrkutatás; technika


520 K 49
  Kis atlasz a Naprendszerről / [szerk. Bérczi Szaniszló]. - Püspökladány : Uniconstant, 2001- . - 21x30 cm
A 8. kötettől társkiadó az ELTE TTK / MTA Geonómiai Bizottság, Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest
ISBN 963-00-6314-X
12., Űrkutatás és technológia / szerk. Bérczi Szaniszló. - 2007. - [24] p. : ill.
ISBN 978-963-87767-0-9
csillagászat; űrkutatás; technika


520 K 96
Krupp, Edwin C.
  Echoes of the ancient skies : The astronomy of lost civilizations / Edwin C. Krupp. - New York, NY ; Oxford : Oxford University Press, 1994. - xvii, 386 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Régmúlt egek visszhangja napjaink kultúrájában : Eltűnt civilizációk csillagászata. - Bibliogr.: p. 351-380.
ISBN 0-19-508801-8 fűzött
csillagászat; időszámítás; naptár; vallás; szimbólum; építészet; régészet; civilizáció; történet; humánökológia - kulturális ökológia; humánökológia - spirituális ökológia


524 K 97
Kulin György
  Az ember kozmikus lény... / Kulin György. - Budapest : Kulin Eszter, 1997. - 218 p. ; 24 cm
ISBN 963-04-2137-2 fűzött
csillagászat; Világegyetem; Földön kívüli civilizáció


523.8 L 55
Lerner, Eric J.
  The big bang never happened / Eric J. Lerner. - New York ; Toronto : Vintage Books, 1992. - xxiii, 466 p. : ill. ; 21 cm
Címford.: A "nagy robbanás" sohasem történt meg. - Bibliogr.: p. 431-438.
ISBN 0-679-74049-X fűzött
kozmológia


523.9 M 72
Mitton, Simon
  A nappali csillag : Napunk története / Simon Mitton. - Budapest : Gondolat, 1986 . - 217 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Daytime star : The story of our Sun
ISBN 963 281 723 0 fűzött
csillagászat; Nap


520 N 35
  A naprendszer kisenciklopédiája - a naprendszer formakincse. - Budapest : ELTE TTK - MTA Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, 2005- . - 21x30 cm
ISBN 963-463-795-7
1., Becsapódások folyamatai, nyomai és hatásai / Bérczi Szaniszló [et al.]. - 2005. - 68 p. : ill.
Bibliogr.: p. 65.
ISBN 963-463-796-5
csillagászat; Naprendszer


520 N 35
  Naptártörténeti kislexikon : Naptártörténet és kronológia / összeáll. Schalk Gyula ; [szerk. Kisbán Gyula]. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, 1999. - 183 p. : ill. ; 17 cm. - (A tudás kiskönyvtára, ISSN 1417-720X) Bibliogr.: p. [185-187].
ISBN 963-8133-83-X kötött
naptár; ünnep; történet; lexikon


299 P 88
Poynder, Michael
  Pi in the sky : A revelation of the ancient Celtic wisdom tradition / Michael Poynder. - Cork : The Collins Press, 1992. - xiii, 190 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Címford.: Pi az égen : Az ősi kelta bölcsesség felfedezése
ISBN 1-898256-33-0 fűzött
kelták; kőkor; építészet; művészet; geometria; csillagászat; szimbólum; ünnep


520 R 37
Ranzani, Gianluca
  Az Univerzum atlasza : Naprendszer, galaxisok, csillagképek / Gianluca Ranzani ; [ford. Zalai Edvin]. - [Budapest] : Kossuth, 2003. - 216 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Eredeti cím: Atlante dell'universo
ISBN 963-09-4373-5 kötött
csillagászat; csillagképek; naprendszerek; atlasz


520 R 46
Rees, Martin
  Csak hat szám : Az Universumot alakító erők / Martin Rees ; [ford. Gajzágó Éva]. - Budapest : Vince K., 2001. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ-egyetem, ISSN 1218-4500)
ISBN 963-9292-97-X kötött
Univerzum


520 R 46
Rees, Martin
  A kezdetek kezdete : Világegyetemek titkai / Martin Rees ; [ford. Márkus János]. - Budapest : Athenaeum, 1999. - 201 p. ; 24 cm
Eredeti cím: Before the beginning. - Bibliogr.: p. 198.
ISBN 963-85966-0-0 fűzött
Univerzum


520 R 72
Ridpath, Ian
  Bolygók és csillagok / Ian Ridpath ; [ford. Schalk Gyula]. - Budapest : Panemex : Grafo, 1999. - 231 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
Eredeti cím: Stars and planets
ISBN 963-9090-28-X kötött
csillagászat; kézikönyv


520 R 83
Ronan, Colin
  Megmagyarázzuk a világegyetemet : Kalauz a világűr rejtélyeihez a földlakók számára / Colin Ronan ; [ford. Ill Márton]. - Budapest : M. Kvklub : Helikon, 1996. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
Eredeti cím: The universe explained. - Bibliogr.: p. 186.
ISBN 963-548-341-4. ISBN 963-208-388-1 kötött
kozmológia; kézikönyv


520 R 99
Rükl, Antonín
  A világűr képes atlasza / Antonín Rükl ; [ford. Szabados László, Both Előd] . - Budapest : Springer Hungarica, 1995. - 232 p. : ill., színes ; 30 cm
Eredeti cím: Astronomía
ISBN 963-7775-53-6 kötött
csillagászat; kézikönyv


529 S 24
Schalk Gyula
  Idők - korok - naptárak : Naptártörténet és naptárkészítés / Schalk Gyula . - Budapest : TIT Uránia Csillagvizsgáló : Kozmosz-Ember-Környezet Alapítvány, 1993. - 181, [98] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [95-96].
ISBN 963-04-3965-4 fűzött
időszámítás; történet; humánökológia - kulturális ökológia


520 S 49
Seeds, Michael A.
  Horizons, exploring the universe / Michael A. Seeds. - 2. ed. - Belmont, CA : Wadsworth Publishing Company, 1985. - xv, 484 p. ; 23 cm
Címford.: Horizontok : A világegyetem felfedezése
ISBN 0 534 04017 9 fűzött
csillagászat


520 H 64
  SH atlasz. - Budapest [etc.] : Springer Verl., 1992- . - 22 cm
ISBN 963-7775-70-6
3., Csillagászat / Joachim Herrmann ; rajz. Harald Bukor és Ruth Bukor. - 1992. - 288 p. : ill., színes Eredeti cím: dtv-Atlas zur Astronomie
ISBN 963-7775-49-8
csillagászat; kézikönyv


629.78 S 53
  SH atlasz. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1992- . - 22 cm
ISBN 963-7775-70-6
8., Űrtan / Almár Iván, Both Előd, Horváth András és mtársaik. - 1996. - 328 p. : ill., színes
ISBN 963-8455-82-9
űrkutatás; űrtan; kézikönyv


911.2 S 61
Simon Tamás
  Csillagászat. Természetföldrajz / [írta és szerk. Simon Tamás]. - Budapest : Alternatív Közgazd. Gimnázium, 1994. - IX, 343 p. : ill. ; 29 cm. - (Természettudományok)
Alternatív tankönyv
ISBN 963-8323-14-2 fűzött
csillagászat; földrajz; természeti földrajz; kozmológia; földtan; légkörtan; hidrológia; környezeti problémák; kézikönyv; tankönyv


520 T 69
Toroczkai-Wigand Ede
  Öreg csillagok / Toroczkai-Wigand Ede. - Zalkod : Palocsa Természetvédő és Hagyományőrző Egyes., 1998. - 37 p. : ill. ; 20x17 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 7.)
ISBN 963-04-9752-2 fűzött
csillagászat; kozmogónia; magyar néprajz; néphagyomány; hiedelem; világkép


520 Z 82
Zsigmond Győző
  Égitest és néphagyomány : Égitestmagyarázás a romániai magyaroknál / Zsigmond Győző. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 1999. - 238 p. : ill. ; 20 cm + 1 mell.
Bibliogr.: p. 204-217.
ISBN 973-9287-65-4 fűzött
csillagászat; kozmogónia; magyar néprajz; néphagyomány; hiedelem; világkép; külföldi magyarok; Románia


vissza