Biológia

Biológia. Élettan
Embertan. Antropológia
Öröklődés. Evolúció


570 A 21
Adamson, Donald
  Biology / Donald Adamson, Martin Bates. - 5. impr. - Harlow, Essex : Longman, 1986. - 109 p. : ill. ; 23 cm. - (Nucleus : English for science and technology)
A biológia angol szaknyelve
ISBN 0-582-51302-2 fűzött
angol nyelv; biológia; szaknyelv; nyelvkönyv


572 A 43
Allodiatoris Irma
  A Kárpát-medence antropológiai bibliográfiája = Bibliographie der Anthropologie des Karpatenbeckens / össz. Allodiatoris Irma. - Budapest : Akad. K., 1958. - 183 p. ; 25 cm
Kötött
antropológia; Kárpát-medence; bibliográfia


573 A 57
Anderson, Walter Truett
  Evolution isn't what it used to be : The augmented animal and the whole wired world / Walter Truett Anderson. - New York, NY : W. H. Freeman, 1996. - xii, 223 p. ; 24 cm
Címford.: Az evolúció már nem az, ami volt. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 199-213.
ISBN 0-7167-2998-9 kötött
evolúció; társadalom; információs társadalom; technikai fejlődés; biotechnológia; biológia


572 A 81
Ardrey, Robert
  African genesis : A personal investigation into the animal origins and nature of man / by Robert Ardrey. - 13. print. - New York, NY : Dell Publishing Co., 1972. - 384 p. : ill. ; 18 cm
Címford.: Afrikai eredet : Magánnyomozás az állatok eredete és az ember természete után
Fűzött
antropológia; evolúció


570 A 88
Asimov, Isaac
  Asimov's guide to science. - Repr. ed. - Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1980. - 1- db ; 19 cm. - (Pelican books)
Címford.: Asimov útmutatója a tudományokhoz
Vol. 2., The biological sciences. - V, 469 p. : ill.
Címford.: A biológiai tudományok. - Bibliogr.: p. 439-442.
ISBN 0 14 02 1913 7
biológia


572 A 94
  The atlas of mankind / [executive editor Lawrence Clarke]. - London : Mitchell Beazley, 1982. - 208 p. : ill., színes ; 34 cm
Címford.: Az emberiség atlasza. - Alcím a borítón: The story of the peoples of the world their origins, cultures and beliefs ISBN 0 85533 381 2 v.
antropológia; etnológia; atlasz


575 A 94
Attenborough, David
  Élet a Földön : A természet története / David Attenborough. - 2. kiad. - Budapest : Novotrade, 1989. - 326 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Eredeti cím: Life in Earth : A natural history
ISBN 963-585-020-4 kötött
evolúció


576 B 20
Bálint Miklós
  Molekuláris biológia : [Felsőoktatási tankönyv] / Bálint Miklós. - Budapest : Műszaki Kvk., 2000. - 2 db : ill. ; 26 cm ISBN 963-10-8043-9 kötött
biológia; molekuláris biológia; kézikönyv
1. - 207 p. Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 963-16-2654-7
2. - 207 p. Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 963-2656-3


612 B 28
Bánki M. Csaba
  Az agy évtizedében / Bánki M. Csaba ; [... grafikák Sváb József]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Biográf, 1996. - 360 p., [4] t., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-7943-95-1 kötött
agy; betegségek


570 B 41
Battha Lívia, H.
  Növények és rovarok preparálása / H. Battha Lívia, Horvatovich Sándor. - Budapest : Natura, 1978. - 191 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-233-046-3 kötött
növénygyűjtés; rovargyűjtés; preparálás


I-706
Bauer Ervin
  Elméleti biológia / Bauer Ervin. - Budapest : Akad. K., 1967. - 243 p. ; 29 cm
Eredeti cím: Teoreticeskaa biologia. - Fmás. (64 fol.)
biológia


572 B 53
Bereczkei Tamás
  A belénk íródott múlt : Evolúció és emberi viselkedés / Bereczkei Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 1998. - 229 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 209-226.
ISBN 963-9123-40-2 fűzött
evolúció; társadalom; szociobiológia


150 B 53
Bereczkei Tamás
  Evolúciós pszichológia / Bereczkei Tamás. - Budapest : Osiris, 2003. - 541 p. : ill. ; 26 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 491-528.
ISBN 963-389-476-X kötött
pszichológia; evolúció


570 B 54
Berend Mihály
  Biológiai diáklexikon / Berend Mihály, Berendné Németh Éva ; [az illusztrációkat kész. Bátonyi György, Olgyai Gézáné és Takács László]. - [Budapest] : Akad. K. : Nemz. Tankvk., 1997. - 410 p., 20 t. : ill., részben színes ; 25 cm
Címvált.: BDL (borító- és gerinccím)
ISBN 963-18-7620-9 kötött
biológia; lexikon


575 B 54
Berend Mihály
  Genetikai abc / Berend Mihály ; [ill. Kónya Katalin]. - Budapest : Gondolat, 1980. - 128 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Gondolat zsebkönyvek, ISSN 0133-0489)
ISBN 963 280 804 5 fűzött
öröklődés; lexikon


570 B 54
  Biológia. - Budapest : Akad. K., 1994- . - 29 cm
Alternatív tankönyv
ISBN 963-05-6745-8
3., A sejtbiológia : Az állati és emberi szövetek : Szaporodás és egyedfejlődés : Öröklődés és változékonyság / Berend Mihály, Gömöry András, Kiss János, Müllner Erzsébet, Tóth Géza. - 1995. - p. 370-613 p. : ill.
ISBN 963-05-6882-9
biológia; sejtbiológia; szövettan; szaporodás; egyedfejlődés; öröklődés; kézikönyv; tankönyv


570 B 64
  Biológiai fogalomtár / összeáll. Szabó László. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 1997. - 154 p. ; 20 cm. - (Tudomány és műveltség)
ISBN 963-9029-87-4 fűzött
biológia; fogalomtár; kézikönyv


570 B 64
  Biológiai lexikon / [főszerk. Straub F. Brunó] ; [szerkbiz. Ádám György et al.]. - 3. utánny. - Budapest : Akad. K., 1987. - 4 db ; 25 cm
ISBN 963 05 4349 4
biológia
1. köt., A-F. - 1987. - 766 p., [20] t. : ill., részben színes
ISBN 963 05 4350 8
2. köt., G-L. - 1987. - 638 p., [12] t. : ill., részben
ISBN 963 05 4351 5
3. köt., M-R. - 1987. - 531 p., [10] t. : ill., részben színes
ISBN 963 05 4415 6
4. köt., S-Z / [szakszerk. Bálint Andor et al.]. - 1987. - 527, 86 p., [6] t. : ill., részben színes
ISBN 963 05 4416 4


575 B 69
Blackmore, Susan
  A mémgépészet : Kulturális gének - a mémek / Susan Blackmore ; [ford. Greguss Ferenc]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 368 p. ; 21 cm. - (Tudományos kaleidoszkóp, ISSN 1587-1096)
Eredeti cím: The meme machine. - Bibliogr.: p. 343-358.
ISBN 963-547-504-7 kötött
evolúció; kultúra


612 B 72
Bodzsár Éva
  Humánbiológia : Fejlődés: növekedés és érés : Egyetemi tankönyv / Bodzsár Éva ; [az ábrákat kész. Zsákai Annamária, Pézsa Sarolta]. - Budapest : Eötvös, 1999 . - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-240-8 fűzött
embertan; humánbiológia


570 B 81
Boross László
  Szilárd fázisú biokatalizátorok : Előállításuk, tulajdonságaik és gyakorlati alkalmazásuk / Boross László. - Budapest : Akad. K. , 2008. - 373 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 325-373.
ISBN 978-963-05-8577-4 kötött
biológiai technológia; biokatalizátor; enzim; sejtbiokémia


573.5 B 90
Brooks, J.
  Az élő rendszerek eredete és fejlődése / J. Brooks, G. Shaw. - Budapest : Gondolat, 1981. - 504 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: Origin and development ofliving systems
ISBN 963-280-911-4 v.
élet eredete; elméleti biológia


575 C 11
Calvin, William H.
  A gondolkodó agy : Az intelligencia fejlődéstörténete / William H. Calvin ; [ford. Csillag András] ; [... a jegyzeteket kész. Hámori József]. - Budapest : Kulturtrade, 1996. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ - egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: How brains think. - Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 963-7826-99-8 kötött
intelligencia; fejlődéstörténet


612 C 16
Changeux, Jean-Pierre
  Agyunk által világosan : A neuronális ember avagy Az agykutatás keresztmetszete / Jean-Pierre Changeux ; [ford. Gervain Judit]. - [Budapest] : Typotex, 2000. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: L'homme neuronal. - Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 963-9132-63-2 fűzött
agykutatás; neurobiológia


150 C 16
Changeux, Jean-Pierre
  A természet és a szabályok / Jean-Pierre Changeux, Paul Ricoreur ; [ford. Pléh Csaba]. - Budapest : Osiris, 2001. - 323 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia, ISSN 1219-7718)
Eredeti cím: La nature et la regle. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-757-8 fűzött
agykutatás; filozófia


570 C 32
Crueger, Wulf
  Biotechnológia : Alkalmazott mikrobiológia / Wulf Crueger, Anneliese Crueger ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - Budapest : Mezőgazd. Kvk., 1987. - 360 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti cím: Biotechnologie. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-232-463-3 kötött
biotechnológia; mikrobiológia


I-828
Crump, Thomas
  Man and his kind / Thomas Crump. - New York ; Washington : Praeger, 1973. - vi, 154 p. ; 21 cm
Címford.: Az ember és az emberi nem. - Fmás.
szociálantropológia


576 C 33
Csaba György
  Sejtbiológia / Csaba György. - Budapest : Medicina, 1990. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-241-950-2 kötött
sejttan; biológia


591.5 C 40
Csányi Vilmos
  Az emberi természet : Humánetológia / Csányi Vilmos ; [ill. Dóka Antal]. - Budapest : Vince, 1999. - 308 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Tudomány - egyetem : Természettudomány, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 293-305.
ISBN 963-9192-25-2 kötött
etológia; humánetológia


575 C 40
Csányi Vilmos
  Az evolúció általános elmélete / Csányi Vilmos. - Bukarest : Kriterion, 1986. - 176 p. ; 19 cm. - (Századunk)
Bibliogr.: p. 147-[163].
Fűzött
evolúció


575 C 40
Csányi Vilmos
  Evolúciós rendszerek : Az evolúció általános elmélete / Csányi Vilmos. - Budapest : Gondolat, 1988. - 279 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 253-[280].
ISBN 963-282-060-6 kötött
evolúció


591.5 C 40
Csányi Vilmos
  Viselkedés, gondolkodás, társadalom: etológiai megközelítés / Csányi Vilmos . - Budapest : Akad. K., 1994. - 223 p. ; 19 cm. - (Pszichológiai műhely, ISSN 0230-5291 ; 10.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-6719-9 fűzött
pszichológia; viselkedés; etológia; ökológia; evolúció; kulturális ökológia


570 C 90
Czakó Kálmán Dániel
  Biológia : Csillagfény, porszem, csipkebokor / Czakó Kálmán Dániel ; [közread. a] Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet és Kísérleti Regionális Fejlesztési Központ. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Ped. Int., 1991. - 376 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kötött
biológia; kézikönyv


575 C 92
Czeizel Endre
  Az emberi öröklődés / Czeizel Endre. - 2., jav. kiad. - Budapest : Gondolat, 1983. - 498 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-281-303-0 v.
genetika; kézikönyv


572 C 93
Czeizel Endre
  A magyarság genetikája / Czeizel Endre. - Debrecen : Csokonai, 1990. - 262 p., [40] t. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-262.
ISBN 963 260 029 0 fűzött
magyarságtudomány; genetika


616 D 16
Damasio, Antonio R.
  Descartes tévedése : Érzelem, értelem és az emberi agy / Antonio R. Damasio ; [ford. Pléh Csaba]. - Budapest : AduPrint, 1996. - 285 p. ; 25 cm. - (Megújuló világképek, ISSN 1219-6401)
Eredeti cím: Descartes' error : Emotion, reason and the human brain
ISBN 963-85-3396-X kötött
agy; neurobiológia; pszichológia


502.7 D 27
Darvas Béla
  A genetikailag módosított élőszervezetek kibocsátásának környezeti kockázatai : Az élővilág sokféleségének bankja; a genetikailag módosított élőlények megjelenése és környezetünk; a természettudós, az orvos, a filozófus, a jogász, a politikus dilemmái / [Darvas Béla]. - Budapest : Fenntartható Fejlődés Bizottság, 1997. - 63 p. ; 30 cm. - (Fenntartható fejlődés és környezet, ISSN 1218-1587)
Bibliogr.: p. 58-63.
ISBN 963-03-4418-1 fűzött
biológiai változatosság; biotechnológia; géntechnológia; környezeti kockázat


575 D 28
Darwin, Charles
  Állatok és növények változásai háziasításuk során / Charles Darwin. - Budapest : Akad. K., 1959-1960. - 2 db : ill. ; 21 cm
Eredeti cím: The variation of animals and plants under domestication
v.
evolúció; állatok; növények; háziállatok; öröklődés; kereszteződés; kiválasztódás
1. köt. - 1959. - 418 p. - (Darwin válogatott művei ; 3.)
2. köt. - 1960. - 447 p. - (Darwin válogatott művei ; 4.)


575 D 28
Darwin, Charles
  A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charles Darwin. - [Budapest] : Typotex, 2000. - XLIII, 449 p. : ill. ; 25 cm. - (Az evolúciós gondolat sorozata, ISSN 1585-8391)
Eredeti cím: The origin of species by means of natural selection. - Ford. és a bevezető tanulmányt írta Kampis György
ISBN 963-9132-60-8 kötött
evolúció; fejlődéstan


572 D 31
Davidson, Art
  Endangered peoples / Art Davidson ; photographs by Art Wolfe and John Isaac . - San Francisco, CA : Sierra Club, 1994. - ix, 195 p. : ill., színes ; 31 cm
Címford.: Veszélyeztetett népcsoportok
ISBN 0-87156-423-8 fűzött
népcsoportok; népességcsökkenés; bennszülöttek; őslakosság


575 D 31
Davies, Paul
  Az ötödik csoda : Az élet eredetének nyomában / Paul Davies ; [ford. Kertész Balázs]. - Budapest : Vince K., 2000. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The fifth miracle. - Bibliogr.: p. 284. és a jegyzetekben
ISBN 963-9192-78-3 kötött
világegyetem


575 D 31
Dawkins, Richard
  Folyam az édenkertből : Darwinista elmélkedések az életről / Richard Dawkins. - Budapest : Kulturtrade, 1995. - 153 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ - egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: River out of Eden. - Bibliogr.: p. 144-[146].
ISBN 963-7826-65-3 kötött
fejlődéstan; darwinizmus; genetika


575 D 31
Dawkins, Richard
  A hódító gén / Richard Dawkins ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - Budapest : Gondolat, 1989. - 424 p. ; 20 cm
Eredeti cím: The extended phenotype : The gene as the unit of selection. - Bibliogr.: p. 388-409.
ISBN 963-282-235-8 kötött
fejlődéstan; genetika


575 D 31
Dawkins, Richard
  Az önző gén / Richard Dawkins ; [ford. Síklaki István]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 2005. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-322.
ISBN 963-09-4610-6 kötött
genetika


575 D 31
Dawkins, Richard
  A vak órásmester : Gondolatok a darwini evolúcióelméletről / Richard Dawkins. - Budapest : Akad. K. : Mezőgazda, 1994. - 286 p. ; 25 cm
Eredeti cím: The blind watchmaker
ISBN 963-05-6706-7 kötött
fejlődéstan; darwinizmus


575 D 31
Dawkins, Richard
  A valószínűtlenség hegyének meghódítása / Richard Dawkins ; [ford. Ortmann-né Ajkai Adrienne]. - Budapest : Műszaki Kvk., 2001. - 239 p. : ill. ; 25 cm. - (Az értelem megkísértése, ISSN 1585-1214)
Eredeti cím: Climbing mount improbable. - Bibliogr.: p. 230-232.
ISBN 963-16-2726-8 kötött
evolúció; genetika


575 D 50
Dennett, Daniel C.
  Darwin veszélyes ideája / Daniel C. Dennett. - Budapest : Typotex, 1998. - 606 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: Darwin's dangerous idea. - Ford. Kampis György, Kavetzky Péter . - Bibliogr.: p. 563-591.
ISBN 963-9132-15-2 kötött
evolúció; ismeretelmélet; Darwinizmus


572 D 63
Diamond, Jared
  A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása / Jared Diamond ; [ford. Győrvári Borbála]. - [Budapest] : Typotex, 2002. - 416 p. ; 25 cm
Eredeti cím: The rise and fall ot the third chimpanzee : How our animal heritage affects the way we live. - Bibliogr.: p. 379-402.
ISBN 963-9326-15-1 kötött
embertan; származástan; művelődéstörténet; kultúra; szociobiológia; viselkedés


613.88 D 63
Diamond, Jared
  Miért élvezet a szex? : Az emberi szexualitás evolúciója / Jared Diamond ; [ford. Kertész Balázs]. - Budapest : Kulturtrade, 1997. - 151 p. ; 24 cm. - (Világ - egyetem, ISSN 1218-4500)
ISBN 963-9069-51-5 kötött
evolúció; nemi élet


575 D 73
Dobzhansky, Theodosius
  Örökletes változatosság és emberi egyenlőség : Tények és tévhitek az öröklődés és a nevelés vitájában / Theodosius Dobzhansky ; ford., a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeáll. Szabó Attila. - Bukarest : Kriterion ; [Budapest] : [Európa], 1985. - 203 p. ; 18 cm. - (Téka)
Eredeti cím: Genetic diversity and human equality. - Magyar-román közös kiadás. - Bibliogr.: p. 170-175.
ISBN 963 07 3880 5 kötött
fejlődéstan; genetika; intelligencia; öröklődés


575 D 80
Donald, Merlin
  Az emberi gondolkodás eredete / Merlin Donald ; [ford. Kárpáti Eszter]. - Budapest : Osiris, 2001. - 354 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Eredeti cím: Origins of the modern mind. - Bibliogr.: p. 333-345.
ISBN 963-389-085-3 kötött
elmefilozófia; kognitív tudomány


630 D 93
Dudits Dénes
  Géntechnológia a zöldebb világért / [összeáll. Dudits Dénes] ; [közrem. Sági Ferenc]. - Szeged : Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyes, [2002]. - [8] p. : ill., színes ; 27 cm
Fűzött
biotechnológia; géntechnológia


570 E 39
  Az élet alapjai / szerk. Törő Imre. - 2. felújított, bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, 1989. - 899 p. : ill. ; 25 cm ISBN 963 282 181 5 kötött
biológia; kézikönyv


113 E 39
Elgin, Duane
  Awakening earth : Exploring the evolution of human culture and consciousness / Duane Elgin. - Rev. ed. - New York, NY : Morrow, 1993. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A Föld ébredése : Az emberi kultúra és tudat fejlődése. - Bibliogr.: p. 358-372.
ISBN 0-688-11621-3 kötött
evolúció; kozmológia; filozófiai antropológia; fenntartható társadalom; civilizáció


576 E 42
  Élővilág: minden jog fenntartva : Önvédelmi kalauz génjeink megőrzéséhez / [írták Michael Garcia et al.] ; [ford. Baji Gál Árpád]. - Budapest : E.L.T.E., 1999 . - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Génpiszka füzetek, ISSN 1585-745X)
Eredeti cím: EUgenics - a self-defense guide to protecting your genes
ISBN 963-03-9636-X fűzött
géntechnológia; génmanipuláció


560 E 42
  Az élővilág fejlődéstörténete / szerk. Tasnádi Kubacska András. - Budapest : Gondolat, 1964. - 641 p., 24 t. : ill. ; 25 cm. - (A természet világa)
Kötött
őslénytan; földtörténet; evolúció; növényvilág; állatvilág; kézikönyv


572 E 43
  Az első emberek : [Fedezzük fel elődeink világát, az első barlanglakóktól a vaskori népekig] / [ford. Lerner János]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2002. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 6.)
Eredeti cím: Early people. - Fényképek Murphy, Angela. - Ill. Woodcock, John, James, John, Bergin, Mark
ISBN 963-530-536-2 kötött
ősemberek; gyermekkönyv


930 E 45
  Az ember képes története / szerk. Göran Burenhult. - [Budapest] : Officina Nova, [1995]- . - 32 cm
Eredeti cím: The illustrated history of humankind
ISBN 963-477-015-0
[1.] Az első emberek : Az ember származása és őstörténete / [közrem. Björn E. Berglund et al.] ; [ford. Kordos László] ; Donald C. Johanson előszavával. - [1995]. - 238 p. : ill., színes
Eredeti cím: The first humans
ISBN 963-477-016-9
antropogenezis; kézikönyv


576 E 58
  Engineering genesis : The ethics of genetic engineering in non-human species / ed. by Donald Bruce and Ann Bruce. - London : Earthscan, 1998. - xiv, 337 p. ; 22 cm
Címford.: Manipulált teremtés : A nem az emberrel folytatott génmanipuláció etikája . - Bibliogr. a jegyzetekben és p. 322-323.
ISBN 1-85383-570-6 fűzött
genetika; génmanipuláció; környezeti etika; biotechnológia = genetics; genetic engineering; environmental ethics; biotechnology


575 E 98
  Evolúció / [főszerk. Staar Gyula]. - Budapest : TIT : Közlöny- és Lapkiadó, 1995 . - 56 p. : ill. ; 29 cm
A Természet világa, ISSN 0040-3717, 126. évf. 1996 1. különszáma
Fűzött
evolúció


575 E 98
  Evolúció / szerk. Vida Gábor. - Budapest : Natura, 1981- . - 25 cm
ISBN 963 233 082 X
fejlődéstan; kézikönyv
1., Az evolúció genetikai alapjai / [írta Juhász-Nagy Pál et al.]. - 1981. - 317 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-233-070-6
2., Az élővilág evolúciója / [írta Erdős Géza et al.]. - 1982. - 222 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-233-084-6
4. köt., Az evolúciókutatás frontvonalai / írta Molnár István, Szathmáry Eörs, Vekerdi László. - 1984. - 294 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 233 109 5


575 E 98
  Evolúció / szerk. Vida Gábor. - [Budapest] : Natura, 1981- . - 25 cm
ISBN 963 233 082 X
fejlődéstan; kézikönyv
5., Az evolúciókutatás perspektívái / [írta Tóthmérész Béla et al.]. - 1985. - 135 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 233 114 1


575 E 98
  Evolúció és megismerés : A 9. Magyar Kognitív Tudományi Konferencia előadásai / szerk. Kampis György és Ropolyi László. - [Budapest] : Typotex, 2001. - X, 414 p. : ill. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat, ISSN 1585-8391)
Az ELTE Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszéke által szervezett konferenciát Visegrádon, 2001. febr. 1-3. között tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9326-27-5 fűzött
evolúció; kognitív tudomány


612 F 15
Falus András
  Adj király katonát! : Az immunrendszer mesés világa / Falus András ; [ill. Elek Lívia]. - Budapest : Vince, 1999. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány - egyetem : Természettudomány, ISSN 1417-6114)
ISBN 963-9192-24-4 kötött
immunológia


220 F 25
Farkas L. Gyula
  A Biblia biológus szemmel / Farkas L. Gyula. - Szeged : Agapé, 2001. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Scientia Christiana, ISSN 1218-4950 ; 10.)
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 963-458-240-0 fűzött
biológia; Biblia; művelődéstörténet


576 F 49
Ferenczi Andrea
  Genetika - génetika / Ferenczi Andrea ; [fotók Békefi Iván]. - Budapest : Harmat , 1999. - 149 p. : ill. ; 20 cm. - (Beszélgetések, ISSN 1419-5798)
ISBN 963-9148-16-4 kötött
genetika; kutatás; környezeti etika


572 F 67
Foerster, Rolf Hellmut
  Zwischen Erde und Unsterblichkeit : Das Abentauer der menschlichen Evolution / Rolf Hellmut Foerster. - Stuttgart : Kreuz, 1980. - 190 p. ; 21 cm
Címford.: Az emberi fejlődés kalandja
ISBN 3 7831 0615 X fűzött
fejlődéstan; ember; antropológia


550 F 87
Főzy István
  Nopcsa báró és a Kárpát-medence dinoszauruszai : A Magyarosaurus dacus és a többiek / Főzy István ; [az illusztrációkat rajz. Szunyoghy András, Gál Lehel]. - Tatabánya : Alfadat-press, 2000. - 168 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 166-168.
ISBN 963-8103-24-8 kötött
őshüllők; Nopcsa Ferenc; Magyarország; Kárpát-medence


570 G 19
Galántai Zoltán
  Élettudományok az Interneten / Galántai Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, 1998. - 162 p. : ill. ; 20 cm. - (Internet-szertár, ISSN 1418-2475)
ISBN 963-09-3974-6 fűzött
biológia; Internet; kézikönyv


575 G 22
Gánti Tibor
  Az élet általános elmélete : Az élet mivolta, az élet princípiuma, az élet és a halál szintjei / Gánti Tibor. - Budapest : Műszaki Kvk., 2000. - 202 p. : ill. ; 25 cm. - (Az értelem megkísértése, ISSN 1585-1214)
ISBN 963-16-2702-0 kötött
biológia; chemotomelmélet; élet


574 G 30
Gates, David M.
  Biophysical ecology / David M. Gates. - New York, NY ; Heidelberg ; Berlin : Springer-Verlag, 1980. - 601 p. : ill. ; 22 cm. - (Springer advanced texts in life sciences)
Címford.: Biofizikai ökológia. - Bibliogr.: p. 579-601. - Fmás.
ISBN 3-540-90414-X fűzött
biofizika; ökológia; bioenergetika


560 G 33
Géczy Barnabás
  Őslénytan : [Egyetemi tankönyv] / Géczy Barnabás. - 2. kiad. - Budapest : Tankvk., 1986. - 474 p., [20] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963 17 9501 2 kötött
őslénytan; kézikönyv


575 G 36
  A genetika évszázada / bemutatja Szabó T. E. Attila. - Bukarest : Kriterion , 1976. - 285 p., [8] t. : ill. ; 18 cm. - (Téka)
Fűzött
genetika


573.5 G 50
Goldsmith, Donald
  The quest for extraterrestrial life : A book of readings / Donald Goldsmith . - Mill Valley, CA : University Science Books, 1980. - viii, 308 p. : ill. ; 28 cm
Címford.: A földönkívüli élet kutatása : Szöveggyűjtemény. - Bibliogr.: p. 297-305.
ISBN 0 935702 02 4 fűzött
élet eredete; Földön kívüli élet; exobiológia


575 G 54
Goodwin, Brian
  How the leopard changed its spots : The evolution of complexity / Brian Goodwin. - London : Phoenix, 1997. - xiv, 233 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Címford.: Hogyan változtatta meg a leopárd a foltjait : Az összetettség evolúciója. - Bibliogr.: p. 221-226.
ISBN 0-75380-171-X fűzött
biológia; evolúció; darwinizmus


572 G 55
Gould, Stephen Jay
  Az elméricskélt ember / Stephen Jay Gould. - Budapest : Typotex, 1999. - 399 p. : ill. ; 25 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Eredeti cím: The mismeasure of man. - Ford. Lakatos Krisztina, Szabó Salfay Orsoly, Szilágyi Nóra. - Bibliogr.: p. 383-390.
ISBN 963-9132-62-4 kötött
antropológia; kézikönyv


612 G 62
Greenfield, Susan A.
  Utazás az agy körül / Susan A. Greenfield ; [ford. és a magyar kiadás jegyzeteit összeáll. Kiss János]. - Budapest : Kulturtrade, 1998. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ - egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: The human brain. - Bibliogr.: p. 146-148.
ISBN 963-9069-65-5 kötött
agy


572 G 81
Gyenis Gyula
  Antropogenezis / Gyenis Gyula. - Budapest : ELTE TTK, 1994. - 31 p. ; 25 cm. - ( Természeti és társadalmi környezetünk, ISSN 1217-9965)
Készült a komplex környezeti oktatásban résztvevők számára
ISBN 963-462-846-X fűzött
antropológia; fejlődéstan; környezetvédelmi képzés; felsőoktatás


570 H 21
Hale, W. G.
  Biológia : Értelmező szótár / W. G. Hale, J. P. Margham, V. A. Saunders ; [ford. Ács Eszter, Molnár Katalin, Réz Gábor]. - Budapest : Panem ; Maidehead : McGraw-Hill, 1997. - 716 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Collins dictionary of biology
ISBN 963-545-091-5 kötött
biológia; értelmező szótár


240 H 25
Hámori Antal
  A humánembrió védelme erkölcsteológiai nézőpontból / Hámori Antal. - Budapest : Jel, 2008. - 151 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 6.)
Bibliogr.: p. 133-151. és a jegyzetekben
ISBN 978-963-9670-37-2 fűzött
erkölcs; teológia; embrió; művi abortusz; klón; géntechnika


616 H 25
Hámori József
  A veszélyeztetett értelem / Hámori József. - Budapest : Kozmosz Kv., 1988. - 164 p. ; 17 cm. - (Az én világom, ISSN 0230-4996)
ISBN 963 211 821 9 fűzött
agyélettan; civilizációs betegségek


572 H 60
Henkey Gyula
  A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata / Henkey Gyula ; [fotók Henkey Gyula, Kiss Béla]. - Budapest : Magyar Őstörténeti Kutató és Kiadói Kft., 2002. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Turán könyvek ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-86084-5-5 fűzött
embertan; magyarság; őstörténet


572 H 60
Henkey Gyula
  Őseink nyomában : A magyarság etnikai embertani képe / Henkey Gyula. - Budapest : Magyarság és Európa K., 1993. - 156 p. : ill. ; 20 cm. - (Magunk keresése)
László Gyula bevezetőjével
ISBN 963-85203-0-2 fűzött
antropológia; őstörténet


576 H 69
Higa, Terou
  Forradalom a Föld megmentéséért : Effektív mikroorganizmusokkal (EM) oldjuk meg Földünk problémáit / Terou Higa ; [ford. Boróczki Gergely, Boróczkiné Reiger Anna]. - Budapest : Agroinform, 2007. - 168 p. ; 24 cm
A ford. az "An Earth saving revolution" c. kiad. alapján készült
ISBN 9789-963-502-867-2 fűzött
biotechnológia; mikrobiológia; környezetvédelem


575 H 73
Hoffmann, Ary A.
  Extreme environmental change and evolution / Ary A. Hoffmann, Peter A. Parsons. - Cambridge ; New York, NY ; Melbourne : Cambridge University Press, 1997. - xii, 259 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Az evolúció és a szélsőséges környezeti változás. - Bibliogr.: p. 237-254.
ISBN 0-521-44659-7 fűzött
evolúció; genetika; ökológia; környezeti változás


610 H 95
  Human biology and social inequality / ed. by S. S. Strickland and P. S. Shetty. - Campbridge : Cambridge University Press, 1998. - xii, 346 p. : ill. ; 24 cm. - (Society for the Study of Human Biology symposium series ; 39)
Címford.: Humán biológia és társadalmi egyenlőtlenség. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 0-521-057043-3 kötött
humán biológia; egészségügy; társadalom; egyenlőtlenség; környezet-egészségügy; egészségveszélyeztető tényezők; fejlődő országok; konferencia; Kelet-Európa; Magyarország


575 J 72
Jones, Steve
  A gének nyelve / Steve Jones ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 316 p. ; 21 cm. - (Tudományos kaleidoszkóp, ISSN 1587-1096)
Eredeti cím: The language of the genes. - Bibliogr.: p. 299-307.
ISBN 963-547-537-3 kötött
genetika


575 J 72
Jones, Steve
  A vérünkben van : Amiről a gének mesélnek / Steve Jones ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Officina Nova : M. Kvklub, 1998. - 301 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Eredeti cím: In the blood
ISBN 963-548-575-1 kötött
genetika


570 K 28
Kay, Valerie
  Biological sciences : Developing reading skills in English / Valerie Kay. - New York, NY [etc.] : Prentice Hall, 1988. - x, 92 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Biológia : Az olvasási képesség fejlesztése az angol nyelvben
ISBN 0-13-076712-3 fűzött
angol nyelv; biológia; szaknyelv; nyelvkönyv


575 K 28
Kauffman, Stuart A.
  At home in the universe : The search for the laws of self-organization and complexity / Stuart Kauffman. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1995. - viii, 321 p. ; 25 cm
Címford.: Otthon az univerzumban : Az önszerveződés és komplexitás szabályainak keresése. - Bibliogr.: p. 305-306.
ISBN 0-19-509599-5 kötött
evolúció; önszervező rendszerek; molekuláris evolúció; élet eredete; biotechnológia


575 K 28
Kauffman, Stuart A.
  The origins of order : Self-organization and selection in evolution / Stuart A. Kauffman. - New York, NY [etc.] : Oxford University Press, 1993. - xviii, 709 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A rend eredete : Önszerveződés és kiválasztódás az evolúcióban. - Bibliogr.: p. 647-694.
ISBN 0-19-507951-5 fűzött
evolúció; élet eredete; önszervező rendszerek; molekuláris evolúció; tudományelmélet


572 K 57
Kiszely István
  Amerika népei / Kiszely István. - [Budapest] : Új Mandátum, 1993. - 191 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 963 7476 09 1 fűzött
antropológia; etnológia; Amerika; kézikönyv


572 K 57
Kiszely István
  A Föld népei / Kiszely István. - Budapest : Gondolat, 1979- . - 5 db ; 29 cm
ISBN 963 280 673 5
[1. köt.], Európa népei. - 1979. - 735 p., [72] t. : ill., részben színes
ISBN 963 280 689 1
antropológia; etnológia; Európa; kézikönyv


572 K 57
Kiszely István
  A Föld népei / Kiszely István. - Budapest : Gondolat, 1979- . - 5 db ; 29 cm
ISBN 963 280 673 5
[2. köt.], Ázsia népei. - 1984. - 754 p., [64] t. : ill., részben színes
ISBN 963 280 813 4
antropológia; etnológia; Ázsia


572 K 57
Kiszely István
  A Föld népei / Kiszely István. - Budapest : Gondolat, 1979- . - 5 db ; 29 cm
ISBN 963 280 673 5
3. [köt.], Afrika népei / 963 280 909 2. - 1986. - 623 p., [64] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 581-584.
antropológia; etnológia; Afrika; kézikönyv


572 K 57
Kiszely István
  A Föld népei / Kiszely István. - Budapest : Gondolat, 1979- . - 5 db ; 29 cm
2004-től kiad. a Püski Kiadó
ISBN 963-280-673-5
4., Amerika népei / [a rajzokat kész. Balogh Gyula] ; [a térképeket kész. Egyed Endre]. - 2004. - 606 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 547-550. és a fejezetek végén
ISBN 963-990-639-5
emberföldrajz; antropológia; Amerika; kézikönyv


572 K 57
Kiszely István
  A Föld népei / Kiszely István. - Budapest : Gondolat, 1979- . - 5 db ; 29 cm
2004-től kiad. a Püski Kiadó
ISBN 963-280-673-5
5., Ausztrália és Óceánia népei / [a rajzokat kész. Balogh Gyula] ; [a térképeket kész. Egyed Endre]. - 2005. - 620 p., [64] t. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 578-598.
ISBN 963-990-640-5
antropológia; emberföldrajz; Ausztrália; Óceánia; kézikönyv


572 K 57
Kiszely István
  A magyar ember : A Kárpát-medencei magyarság ember-története / Kiszely István. - Budapest : Püski, 2004. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-9592-01-3 kötött
antropológia; magyarság; Kárpát-medence
1. köt. - 484 p. : ill., részben térk.
ISBN 963-9592-02-1
2. köt. - p. 485-1020 : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 789-922.
ISBN 963-9592-03-X


572 K 57
Kiszely István
  A magyarság embertana : A magyar ember : Egyetemi tankönyv és tanári segédkönyv / Kiszely István. - Budapest : M. Ház, 2007. - 522 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
"A Föld népei" c. sorozat 7. köteteként. - Bibliogr.: p. 495-499.
ISBN 978-963-9335-37-0 kötött
antropológia; magyarság; emberföldrajz; Kárpát-medence


572 K 57
Kiszely István
  Sírok, csontok, emberek : Embertan a régészetben / Kiszely István. - 2., átd. kiad. - Budapest : Gondolat, 1976. - 465 p., [92] t. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 433-[446].
ISBN 963 280 204 7 v.
antropológia; régészet; embertan


573.5 K 87
  Kozmikus társkeresés / [vál. és az utószót írta Toró Tibor]. - Bukarest : Kriterion, 1983. - 220 p. : ill. ; 19 cm. - (Századunk)
Fűzött
Földön kívüli élet


579 K 90
  Környezetbakteriológia / [szerk. Némedi László]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Környezetgazd. Int., 1998. - 379 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató, ISSN 1419-0575 ; 4.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-602-728-5 fűzött
bakteriológia; környezetbakteriológia; mikrobiológia; biotechnológia; toxikológia; környezet-egészségügy


570 K 91
Köthe, Rainer
  A mikroszkóp / írta Rainer Köthe ; az illusztrációkat Peter Klaucke, Frank Kliemt és Manfred Kostka kész. ; [ford. Frenkel Éva és Frenkel Attila]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 1995. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 30.)
Eredeti cím: Das Mikroskop
ISBN 963-7937-35-8 kötött
mikroszkóp; gyermekkönyv


572 K 99
Kuper, Adam
  Anthropologists and anthropology : The British School 1922-1972 / Adam Kuper. - Repr. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books : Peregrine Books, 1978. - 256 p. ; 20 cm
Címford.: Antropológusok és antropológia : A Brit iskola 1922-1972. - Bibliogr. a jegyzetekben: 239-247.
ISBN 0 14055 100 X fűzött
Szociálantropológia


575 L 30
László Ervin
  Evolution : The grand synthesis / Ervin Laszlo. - Boston ; London : Shambhala, 1987. - xix, 211 p. ; 23 cm
Címford.: Fejlődés : A nagy szintézis
ISBN 0 87773 389 9 fűzött
fejlődés; társadalmi fejlődés; evolúció


575 L 36
Lazányi Endre
  Átöröklés és evolúció / Lazányi Endre. - Bukarest : Kriterion, 1983. - 207 p. : ill. ; 19 cm. - (Századunk) Bibliogr.: p. 197-[203].
Fűzött
öröklődés; evolúció


572 L 40
Leakey, Richard
  Az emberiség eredete / Richard Leakey. - Budapest : Kulturtrade, 1995. - 169 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ - egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: The origin humankind. - Bibliogr.: p. 158-[164].
ISBN 963-7826-46-7 kötött
embertan; fejlődéstan; ősember


572 L 40
Leakey, Richard E.
  Fajunk eredete / Richard E. Leakey, Roger Lewin. - Budapest : Gondolat, 1986. - 301 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Eredeti cím: Origins
ISBN 963-281-640-4 kötött
antropológia; fejlődéstan


572 L 70
Lipták Pál
  Embertan és emberszármazástan / Lipták Pál. - Budapest : Tankvk., 1980. - 351 p., [4] t.fol. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-17-5013-2 kötött
embertan; fejlődéstan; ősember; tankönyv


575 L 80
Lorenz, Konrad
  Ember voltunk hanyatlása / Konrad Lorenz ; [ford. ifj. Kőrös László]. - Budapest : Cartafilus, 1996. - 301 p. ; 20 cm
Eredeti cím: Der Abbau des Menschlichen. - Bibliogr.: p. 287-296.
ISBN 963-85484-0 kötött
antropológia; filozófia


591.5 L 80
Lorenz, Konrad
  Az "Orosz Kézirat", 1944-1948 : Az ember természetrajza : Bevezetés az összehasonlító viselkedéstudományba / Konrad Lorenz ; a szerző hagyatékából közrea. Agnes von Cranach ; [ford. ifj. Kőrös László] ; a szerző 12 rajzával . - Budapest : Cartafilus, 1998. - 496 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti cím: Die Naturwissenschaft vom Menschen. - Bibliogr.: p. 482-489.
ISBN 963-85882-0-9 kötött
etológia


575 L 96
Luria, Salvador Edward
  Az élet befejezetlen kísérlet / Salvador E. Luria ; [... az előszót írta Vida Gábor]. - Budapest : Natura, 1976. - 184 p. : ill. ; 19 cm
Eredeti cím: Life, the unfinished experiment
ISBN 963 233 023 4 fűzött
evolúció


575 M 31
Margulis, Lynn
  Az együttélés bolygója : Az evolúció új megközelítése / Lynn Margulis ; [ford. Schoket Zsófia]. - Budapest : Vince K., 2000. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ-egyetem, ISSN 1218-4500)
Eredeti cím: Symbiotic planet. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9192-52-X kötött
evolúció; szimbiózis


612 M 44
Maturana, R. Humberto
  The tree of knowledge : The biological roots of human understanding / Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela ; translated by Robert Paolucci. - Rev. ed. - Boston, MA ; London : Shambhala, 1998. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A tudás fája : Az emberi megismerés biológiai gyökerei
ISBN 0-8773-642-1 fűzött
kogníció; tanulás; kognitív tudomány; fiziológia; neuropszichológia; humánökológia


575 M 49
Maynard Smith, John
  Az evolúció nagy lépései / John Maynard Smith, Szathmáry Eörs ; [Kustos Ferenc, Müller Viktor és Lengyel Máté ford.]. - Budapest : Scientia, 1997. - 396 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: The major transitions in evolution. - Bibliogr.: p. 377-396.
ISBN 963-8326-11-5 fűzött
evolúció


575 M 49
Maynard Smith, John
  A földi élet regénye : Az élet születéséről a nyelv kialakulásáig / John Maynard Smith és Szathmáry Eörs ; [ford. Müller Viktor] . - Budapest : Vince K., 2000. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem : Természettudomány, ISSN 1417-6114)
Eredeti cím: The origins of life
ISBN 963-9192-69-4 kötött
evolúcióbiológia


575 M 49
McGrath, Alister
  Dawkin's god : Genes, memes, and the meaning of life / Alister McGrath. - Malden, MA [etc.] : Blackwell Publishing, 2005. - vi, 202 p. : ill. ; 22 cm
Címford.: Dawkins istene : Gének, mémek és az élet értelme. - Bibliogr. a jegyzetekbe: p. 161-181., és p. 182-193.
ISBN 1-4051-2538-1 fűzött
tudomány; vallás; evolúció; Dawkins, Richard


575 M 49
McGrath, Alister E.
  Dawkins istene : Gének, mémek és az élet értelme / Alister McGrath ; [ford. Both Előd]. - Pozsony : Kalligram, 2008. - 223 p. ; 21 cm. - (Tudomány és vallás)
Eredeti cím: Dawkin's god : Genes, memes, and the meaning of life. - Bibliogr.: p. 200-213.
ISBN 978-80-8101-048-4 fűzött
tudomány; vallás; evolúció; hit; világnézet; hitvédelem; Dawkins, Richard


575 M 49
McMenamin, Mark A.
  Hypersea : Life on Land / Mark A. S. McMenamin and Dianna L. S. McMenamin . - New York, NY : Columbia University Press, 1994. - xvii, 343 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: "Hiper-tenger" : Élet a szárazföldön. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 0-231-07530-8 fűzött
biológia; evolúció; élet eredete; szimbiogenezis; szimbiózis; hiper-tenger elmélet; tudományelmélet


612 M 50
  Megmagyarázzuk az emberi értelmet : Kalauz az emberi test vezérlő központjához / [szerk.] Susan Greenfield ; [ford. Greguss Ferenc] ; [rajz David Ashby et al.]. - Budapest : M. Kvklub : Helikon, 1997. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
Eredeti cím: The human mind explained : The control of centre of the living machine. - Bibliogr.: p. 186.
ISBN 963-548-572-7. ISBN 963-208-390-3 kötött
agy; neurológia; pszichiátria


572 M 63
Midgely, Mary
  Beast and man : The roots of human nature / Mary Midgley. - Rev. ed. - London ; New York, NY : Routledge, 1995. - xlii, 365 p. ; 20 cm
Címford.: Állat és ember : Az emberi természet gyökerei. - Bibliogr.: p. 351-355.
ISBN 0-415-28987-4 fűzött
ember; állat; gonosz; pszichológia; evolúció; kultúra; beszéd; természet; humánökológia


575 M 63
Midgely, Mary
  Evolution as a religion : Strange hopes and stranger fears / Mary Midgley. - Rev. ed. - London ; New York, NY : Routledge, 2002. - xi, 212 p. ; 20 cm
Címford.: Az evolúció mint vallás : Furcsa remények és még furcsább félelmek. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 192-200.
ISBN 0-415-27833-3 fűzött
evolúció; tudomány; vallás


610 M 73
  A modern ember biológiai paradoxonja / szerk. Csaba György. - 3. átd. kiad . - Budapest : Medicina, 1989. - 591 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 579-590.
ISBN 963 241 604 X kötött
humán biológia; biológiai ártalmak; civilizáció; humánökológia


575 M 75
Mohay Jolán
  Genetika : Kislexikon / Mohay Jolán. - [Budapest] : Natura, 1986. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963 233 119 2 kötött
genetika; lexikon


575 M 77
Molnár Béla
  A Föld és az élet fejlődése / Molnár Béla. - 5. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1994. - 360 p., [4] t.fol. : ill. ; 24 cm
Egyetemi tankönyv
ISBN 963-18-6002-7 kötött
földtörténet; evolúció; kézikönyv; tankönyv


572 M 91
Morris, Desmond
  A csupasz majom / Desmond Morris ; [ford. Hernádi Miklós] ; [az utószót Csányi Vilmos írta]. - Budapest : Európa, 1989. - 182 p., [56] t. : ill., színes ; 25 cm
Eredeti cím: The naked ape. - Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 963-07-4987-4 kötött
embertan; származástan; ökológia


572 M 91
Morris, Desmond
  Az emberállat : Személyes vélemény az emberi fajról / Desmond Morris ; [ford. Káldos Zsolt]. - Budapest : M. Kvklub, 1997. - 223 p. : ill., színes ; 25 cm
Eredeti cím: The human animal
ISBN 963-548-532-8 kötött
antropológia; biológia; ember


572 M 91
Morris, Desmond
  Testközelben : Az emberi faj útikalauza / Desmond Morris ; [ford. Demeter Mária et al.]. - Budapest : Gondolat, 1990. - 261 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Eredeti cím: Bodywatching : A field guide to the human species
ISBN 963-282-400-8 kötött
embertan; emberi test; kézikönyv


572 M 96
  A múlt emberei : Az emberiség képes története : Az emberiség eredetének és fejlődésének története / összeáll. Göran Burenhult ; [ford. Kordos László és Bácskay Erzsébet]. - [Budapest] : Kossuth, 2007. - 463 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
Eredeti cím: The illustrated history of humankind
ISBN 978-963-09-5619-2 kötött
antropológia; művelődéstörténet; kézikönyv


100 N 70
  Neue Anthropologie / Hrsg. von Hans-Georg Gadamer, Paul Vogler. - Stuttgart : Thieme ; München : Deutscher Taschenbuch V., 1972-1975. - 7 db ; 19 cm
1. Bd., Biologische Anthropologie : 1. T. / Beiträge von R. Bachmann et al. - 1972. - XXXVIII, 370 p. : ill. - (Flexibles Taschenbuch)
ISBN 3 13 476101 1
antropológia; biológia


100 N 70
  Neue Anthropologie / Hrsg. von Hans-Georg Gadamer, Paul Vogler. - Stuttgart : Thieme ; München : Deutsche Taschenbuch V., 1972-1975. - 7 db ; 19 cm
2. Bd., Biologische Anthropologie : 2 T. / Beiträge von W. Doerr et al. - 1972. - VII, 487 p. : ill. - (Flexibles Taschenbuch)
ISBN 3 13 476201 3
antropológia; biológia


560 P 16
Pálfy József
  Kihaltak és túlélők : Félmillárd év nagy fajpusztulásai / Pálfy József. - Budapest : Vince K., 2000. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem : Természettudomány, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 207-212.
ISBN 963-9192-75-9 kötött
őslénytan


577 P 12
Pais István
  A mikroelemek jelentősége az életben / Pais István. - Budapest : Mezőgazda, 1999 . - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-101.
ISBN 963-9239-28-3 fűzött
mikroelemek; élettan


611 P 38
Parker, Steve
  A csontváz / Steve Parker. - Budapest : Park, 1990. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 2.)
ISBN 963-7970-000-2 kötött
csontváz; gyermekkönyv


575 P 45
Paturi, Felix R.
  A Föld krónikája / [írta és összeáll.] Felix R. Paturi ; közrem. Friedrich Strauch és Michael Herholz ; [a magyar kiegészítéseket írta Bilik István et al.]. - [Budapest] : Officina Nova, [1993]. - 576 p. : ill., színes ; 30 cm
Egys. cím: Chronik der Erde. - Bibliogr.: p. 575.
ISBN 963 8185 36 8 kötött
földtörténet; evolúció; kézikönyv


570 P 56
Perendy Mária
  Biológiai gyakorlatok kézikönyve / Perendy Mária. - Budapest : Gondolat, 1980. - 410 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-280-826-6 kötött
biológia; kísérletek


570 P 56
Perendy Mária
  Biológiai vizsgálatok / Perendy Mária. - 2., jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1996. - 304 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-18-7023-5 fűzött
biológia; kísérletek; tankönyv


576 P 63
Pethő Ágnes
  Állatgyárak hamis bűvöletében : A bio- és géntechnológia kényes pontjairól / Pethő Ágnes. - Budapest : E.L.T.E. : Fauna Egyes., 1999. - 38 p. : ill. ; 21 cm. - (Génpiszka füzetek)
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 963-03-7467-6 fűzött
géntechnológia; biotechnológia


575 R 45
Rédei György Pál
  Genetika / Rédei Gy. Pál. - Budapest : Mezőgazd. Kvk. : Gondolat, 1987. - 830 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Genetics. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963 232 287 8 kötött
genetika


570 P 96
Purves, William Kirkwood
  Life : The science of biology / William K. Purves, Gordon H. Orians. - Sunderland, MA : Sinauer ; Boston, MA : Willard Grant Press, 1983. - xvii, 1182 p. : ill. ; 26 cm
Címford.: Az élet : A biológia tudománya
ISBN 0 87150 771 4 kötött
biológia; kézikönyv


575 R 72
Ridley, Matt
  Génjeink : Egy faj önéletrajza 23 fejezetben / Matt Ridley ; [ford. Huszár Tamás és Simon Tamás]. - [Budapest] : Akkord, 2002. - 367 p. ; 23 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Eredeti cím: Genome. - Bibliogr.: p. 339-362.
ISBN 963-7803-36-X kötött
genetika; kromoszómák


575 R 79
Rolston, Holmes
  Genes, genesis and god : Values and their origins in natural and human history / Holmes Rolston III. - Print. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. - xvi, 400 p. ; 23 cm
Címford.: Gének, teremtés, Isten : Értékek és eredetük a természet és az emberiség történetében. - Bibliogr.: p. 371-386.
ISBN 0-521-64674-X fűzött
evolúció; vallás; etika; kultúra; tudomány; érték


575 S 10
Sagan, Carl
  Az éden sárkányai : Tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról / Carl Sagan. - 2. kiad. - Budapest : Európa, 1995. - 301 p. : ill. ; 19 cm
The dragons of Eden
ISBN 963-07-5772-9 fűzött
fejlődéstan; intelligencia


572 S 10
Sagan, Carl
  Elfeledett ősök árnyai : Kutatás önmagunk után / Carl Sagan, Ann Druyan ; ford. Sóskuthy György. - Budapest : Európa, 1995. - 591 p. ; 19 cm
Eredeti cím: Shadows of forgotten ancestors. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-5844-X fűzött
antropológia; evolúció


572 S 50
Seiler, Signe
  Az ember / írta Signe Seiler, Rainer Köthe ; ill. Jörn Hennig. - Budapest : Tessloff és Babilon, 1995. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 28.)
Eredeti cím: Der Mensch
ISBN 963-7937-33-1 kötött
antropológia; művelődéstörténet; világtörténelem


611 S 53
  SH atlasz. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1992- . - 22 cm
ISBN 96-3-7756-70-6
15., Anatómia I. Mozgásszervrendszer / Werner Platzer ; rajz. Lothar Schnellerbacher és Gerhard Spitzer ; [ford. Sebestény Tamás]. - 1996. - XI, 451 p. : ill., részben színes
Eredeti cím: Taschenatlas der Anatomie für Studium und Praxis in 3 Bänden. Bd. 1. Bewegungsapparat. - Bibliogr.: p. 419-427.
ISBN 963-8455-11-X
anatómia; kézikönyv


611 S 53
  SH atlasz. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1992- . - 22 cm
ISBN 96-3-7756-70-6
16., Anatómia II. Belső szervek / H. Leonhardt ; rajz. Gerhard Spitzer ; [ford. Tömböl Teréz]. - 1996. - XI, 384 p. : ill., részben színes
Eredeti cím: Taschenatlas der Anatomie für Studium und Praxis in 3 Bänden. Bd. 2. Innere Organen. - Bibliogr.: p. 351-359.
ISBN 963-8455-11-X
anatómia; kézikönyv


611 S 53
  SH atlasz. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1992- . - 22 cm
ISBN 96-3-7756-70-6
17., Anatómia III. Idegrendszer, érzékszervek / W. Kahle ; rajz. Gerhard Spitzer ; [ford. Haju Ferenc]. - 1996. - XI, 388 p. : ill., részben színes
Eredeti cím: Taschenatlas der Anatomie für Studium und Praxis in 3 Bänden. Bd. 3. Nervensystem und Sinnersorgane - Bibliogr.: p. 361-368.
ISBN 963-8455-14-4
anatómia; kézikönyv


570 S 63
  SH atlasz. - 2. jav. kiad. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1994- . - 22 cm
ISBN 963-8455-63-2
1. köt., Biológia / Günter Vogel, Harmut [!Hartmut] Angermann. - 1994. - 660 p. : ill.
ISBN 963-8455-72-1
biológia; kézikönyv


612 S 53
  SH atlasz. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1992- . - 22 cm
ISBN 963-7775-62-5
10. köt., Élettan / Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos. - 1994. - 372 p. : ill., főként színes
ISBN 963-8455-05-5
élettan; kézikönyv


575 S 54
Sheldrake, Rupert
  The presence of the past : Morphic resonance and the habits of nature / Rupert Sheldrake. - London : HarperCollins, 1994. - 391 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: A múlt jelenléte : A "kollektív emlékezet" és a természet szokásai. - Bibliogr.: p. 345-363.
ISBN 0-00-637466-2 fűzött
evolúció; biológia


575 S 54
Shennan, Stephen
  Genes, memes and human history : Darwinian archaeology and cultural evolution / Stephen Shennan. - London : Thames and Hudson, 2002. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: Gének, mémek és az emberi történelem : Darwini archeológia és a kulturális evolúció. - Bibliogr.: p. 284-298.
ISBN 0-500-05118-6 kötött
régészet; darwinizmus; evolúció; kultúra; társadalom; humánökológia - kulturális ökológia; kultúra; civilizáció; viselkedés; történet


575 S 56
Sigmund, Karl
  Az élet játékai : Kalandozások az ökológia, az evolúció és a viselkedés területén / Karl Sigmund ; [ford. Fejes Erzsébet és Menczel László]. - Budapest : Akad. K., 1995. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Games of life. - Bibliogr.: p. 284-295.
ISBN 963-05-6934-5 fűzött
evolúció; matematika; ökológia; viselkedés


575 S 65
Sipos Imre
  A véletlen és a gondviselés alternatívája az evolúcióban : A mai természettudomány és a teológiai reflexió fényében / Sipos Imre. - [S.l.] : Miklósi, 1994. - 116 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 109-113.
Fűzött
evolúció; teológia


570 S 91
Stohl Gábor
  Biológiai szótár / Stohl Gábor. - [Budapest] : Natura, 1988. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 963 233 138 9 kötött
biológia; szakszótár


575 S 92
Storch, Volker
  Evolúció : A származástan eredményei és mai problémái / Volker Storch, Ulrich Welsch ; [ford. Ortmann-né Ajkai Adreienne]. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1995. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti cím: Evolution : Tatsachen und Probleme de Abstammungslehre. - Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 963-8455-83-7 fűzött
evolúció


576 S 94
Stuber György
  Génmanipuláció és genetikai környezetszennyeződés : A génmanipulált élőlények szabadba bocsátásának ökológiai, egészségügyi és társadalmi-gazdasági veszélyei / Stuber György. - Budapest : E.L.T.E. : Energia Klub : Hulladék Munkaszövetség, 1998. - 34 p. : ill. ; 21 cm. - (Fogyasztóvédelmi füzetkék, ISSN 1418-0200 ; 2.)
Fűzött
génmanipuláció; mezőgazdaság; élelmiszer; fogyasztóvédelem


502[37] S 94
Stuber György
  Géntechnológia és genetikai környezetszennyezés : A genetikailag módosított élőlények szabadon bocsátásának ökológiai, egészségügyi, társadalmi és gazdasági kockázatai / Stuber György. - Budapest : E.L.T.E., 2001. - 50 p. : ill., részben színes ; 31 cm + Géntechológa : Középiskolai oktatócsomag / Takács-Sánta András, Rozsnyai Kamilla (12 t.fol., 4 írásvetítő fólia)
ISBN 963-00-5790-5 fűzött
géntechnológia; génmanipuláció; környezeti nevelés; középiskola; oktatócsomag


576 Sz 15
Szabó István Mihály
  A bioszféra mikrobiológiája / Szabó István Mihály. - Budapest : Akad. K., 1992- . - 25 cm
ISBN 963-05-4372-9
1. köt. - 3. utánny. - 2001. - 695 p. : ill.
ISBN 963-05-7846-8
mikrobiológia


576 Sz 15
Szabó István Mihály
  A bioszféra mikrobiológiája / Szabó István Mihály. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 1992- . - 25 cm
ISBN 963-05-6387-8
mikrobiológia
2. köt. - 2. utánny. - 1996. - p. 701-1555., [1] fol. : ill.
ISBN 963-05-7365-5


576 Sz 15
Szabó István Mihály
  A bioszféra mikrobiológiája / Szabó István Mihály. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
ISBN 963-05-4372-9
3. köt. - 1989. - p. 1561-2475.
Bibliogr.: p. 2303-2360.
ISBN 963-05-4899-2
mikrobiológia


576 Sz 15
Szabó István Mihály
  A bioszféra mikrobiológiája / Szabó István Mihály. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm
ISBN 963-05-4372-9
mikrobiológia
  4. köt., A környezeti-mikrobiológia vizsgáló módszerei 1. - 1998. - 932 p. : ill.
Bibliogr.: p. 905-919.
ISBN 963-05-7464-0


574 Sz 53
Széky Pál
  Korunk környezetbiológiája : Az ökológia alapjai / Széky Pál ; [az ábrákat rajz. Szecskó Péter]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Tankvk. , 1987. - 153 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-17-9423-7 kötött
környezetbiológia; ökológia


570 Sz 63
Szent-Györgyi Albert
  Az anyag élő állapota / Szent-Györgyi Albert. - Budapest : Magvető, 1983. - 101 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155)
Eredeti cím: The living state and cancer
ISBN 963-271-893-3 fűzött
biológia; biokémia; orvostudomány


570 Sz 63
Szent-Györgyi Albert
  Az élő állapot : Válogatott írások / Szent-Györgyi Albert ; [a válogatást gond. Szabó T. E. Attila]. - Bukarest : Kriterion, 1973. - 172 p. ; 20 cm. - (Korunk könyvek)
Fűzött
biológia; biokémia; orvostudomány


570 Sz 63
Szent-Györgyi Albert
  Válogatott tanulmányok / Szent-Györgyi Albert ; [vál., szerk. és bev. Elődi Pál]. - Budapest : Gondolat, 1983. - 335 p. ; 19 cm
ISBN 963-281-261-X v.
biológia; orvostudomány; biokémia


670 Sz 96
  Szupraindividuális biológiai kutatások / [rend., közread. az] MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. - Budapest : MTA ÖBKI, 2002. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Előadók Báldi András et al. - Juhász-Nagy Pál emlékére Vácrátóton, 1998. november 16-án rendezett előadóülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8391-26-X fűzött
biológia; Juhász-Nagy Pál


573 T 29
Tarczy Nóra
  Genetikailag módosított szervezetek szándékos kibocsátásának környezeti kockázata / Tarczy Nóra. - Budapest : OMIKK, 1994. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 1994/13.)
Bibliogr.: p. 30-31.
Fűzött
géntechnológia; környezeti hatás; környezeti kockázat


575 T 33
Tasi István
  Mi van, ha nincs evolúció? : Intelligens tervezés: egy életrevaló elmélet / Tasi István. - Budapest : Kornétás, 2007. - 274 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 271-[276].
ISBN 978-963-9353-63-3 kötött
evolúció; intelligens tervezés; élet eredete


502[200] T 93
  A tudomány felfedezi Istent : Intelligens tervezés - az evolúcióelmélet új riválisa / [szerk. Tasi István]. - Felsőörs : Aeternitas, 2004. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 963-216-317-6 fűzött
evolúció; teremtés; Értelmes Tervezettség Munkacsoport


573 T 95
Túri István
  Az élet korlátai / Túri István. - Budapest : Planétás, [1996]. - 153 p. ; 18 cm. - (Planétás könyvek, ISSN 0238-6879)
Bibliogr.: p. 152-[154].
ISBN 963-7931-96-1 fűzött
biológia; alkatbiológia


611 V 20
Vajda János
  Atlas anatomiae / János Vajda. - Budapest : Akad. K., 1989. - 2 db : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-05-5200-0 kötött
anatómia; kézikönyv
Tom. 1. - 475 p.
ISBN 963-05-5201-9
Tom. 2. - 321 p.
ISBN 963-05-5202-7


576 V 67
Venetianer Pál
  A DNS szép új világa : A tudomány második bűnbeesése / Venetianer Pál. - Budapest : Kulturtrade, 1998. - 185 p. ; 24 cm. - (Tudomány - egyetem : Biológia ; 1417-6114)
ISBN 963-9069-57-4 kötött
biológia; molekuláris biológia; génsebészet


572 V 82
Victor András
  Az ember az időben és a térben : Hol, mikor és ki vagyok én? / Victor András. - Budapest : Kozmosz Könyvek, 1980. - 149 p. ; 19 cm. - (Én és a világ, ISSN 0209-5149)
ISBN 963-211-407-8 fűzött
ember; fejlődéstan; embertan; fejlődéslélektan; kozmológia; környezeti problémák


575 W 35
Weaver, Robert F.
  Genetika / Robert F. Weaver, Philip W. Hedrick ; [ford. Hajósné Novák Márta et al.] ; [a tárgymutatót kész. Ács Eszter]. - Budapest : Panem, 2000. - XII, 618 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Eredeti cím: Genetics. - Bibliogr.: p. 602-606.
ISBN 963-545-255-1 kötött
genetika; kézikönyv


572 W 44
Weiss, Mark L.
  Human biology and behavior : An anthropological perspective / Mark L. Weiss and Alan E. Mann. - 3. ed. - Boston ; Toronto : Little, Brown, 1981. - xii, 559 p. : ill. ; 24 cm
Címford.: A humánbiológia és a viselkedés antropológiai szemszögből
ISBN 0 316 928917 fűzött
humánbiológia; antropológia; viselkedés; evolució; genetika


575 W 55
Wells, Jonathan
  Icons of evolution : Science or myth? : Why much of what we teach about evolution is wrong / Jonathan Wells. - Washington, DC : Regnery Publishing, 2002. - xiv, 338 p. : ill. ; 23 cm
Címford.: Az evolúció ikonjai : Tudomány vagy mítosz? : Miért hamis az evolúcióról szóló tanítás nagy része?. - Bibliogr. a jegyzetekben: p. 261-331.
ISBN 0-89526-200-2 fűzött
evolúció; biológia; tudomány


575 W 66
Whitfield, Philip
  Evolúció / Philip Whitfield. - [Budapest] : Gulliver, 1994. - 220 p. : ill., színes ; 30 cm
Eredeti cím: The natural history of evolution
ISBN 963-8466-14-6 kötött
fejlődéstan


612 W 66
Whitfield, Philip
  Megmagyarázzuk az emberi testet : Kalauz az ember szervezet rejtélyeihez / Philip Whitfield ; [ford. Pécsi Tibor]. - Budapest : M. Kvklub : Helikon, 1997. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
Eredeti cím: The human body explained. - Bibliogr.: p. 186.
ISBN 963-548-380-5 kötött
anatómia; élettan; orvostudomány; kézikönyv


575 W 75
Williams, George C.
  A pónihal lámpása : Terv és cél természetben / George C. Williams ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Kulturtrade, 1997. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Világ-egyetem, ISSN 1218-4500)
ISBN 963-9069-07-8 kötött
biológia; evolúció


572 W 85
Wolf, Josef
  Az őskori ember / [írta] Josef Wolf ; [rajz] Zdenek Burian. - 2. kiad. - Budapest : Gondolat, 1987. - 229 p. : ill., színes ; 29 cm
Eredeti cím: Menscheit des Urzeit. - Előzm.: Élet az ember előtt
ISBN 963 281 455 X kötött
ősember


576 Z 22
Zámbory Zoltán
  A mikrobiális ökológia alapjai / [szerk. Zámbory Zoltán]. - 2., átdolg. kiad. - Miskolc : Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2002. - 50 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 46-49.
Fűzött
mikrobiológia; ökológia


vissza